Identifikator ?lanka: 970826 - Prika?ite proizvode na koje se odnosi ovaj ?lanak.
Pro?iri sve | Skupi sve

SIMPTOMI

1. simptom

Kada otkucate re? sa pravopisnom gre?kom u programu Microsoft Office Word 2010, kontrolor pravopisa je ne obele?ava. 

2. simptom

Kada u programu Word na kartici Redigovanje u grupi Provera kliknete na dugme Pravopis i gramatika, prikaza?e se jedna od slede?ih poruka: 
 • Provera pravopisa i gramatike je dovr?ena.
 • Alatke za proveru nisu instalirane za podrazumevani jezik, poku?ajte da ih ponovo instalirate.
Da li se ovo de?ava u drugoj verziji programa Microsoft Word?

Da biste prikazali informacije o tome kako da re?ite ovaj problem u drugoj verziji programa Microsoft Word, kliknite na slede?i broj ?lanka kako biste prikazali ?lanak u Microsoft bazi znanja:
2662392 Kontrolor pravopisa ne obele?ava pogre?no napisane re?i u programu Word 2007 (Ovaj sadr?aj mo?e da bude na engleskom)

Uzrok

Do ovog problema mo?e da do?e iz nekog od slede?ih razloga:
 • Alatke za proveru nisu instalirane.
 • Programski dodatak za EN-US proveru pravopisa je onemogu?en.
 • Izbor u polju za potvrdu Ne proveravaj pravopis ili gramatiku je potvr?en.
 • Drugi jezik je postavljen kao podrazumevani.
 • U registratoru se nalazi slede?i unos:
  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Shared Tools\ProofingTools\1.0\Override\en-US

Re?enje

Preporu?ujemo da redom koristite metode navedene u ovom ?lanku. Me?utim, ako ste prethodno isprobali neki od metoda za re?avanje ovog problema koji vam nije pomogao, mo?ete odmah pre?i na neki drugi metod iz ove liste:

1. metod: Instaliranja alatki za proveru

 1. Iza?ite iz svih programa.
 2. Kliknite na dugme Start i izaberite stavku Kontrolna tabla.
 3. U operativnom sistemu Windows Vista dvaput kliknite na Programi i funkcije. U starijim verzijama operativnog sistema Windows, dvaput kliknite na Dodaj ili ukloni programe.
  U operativnom sistemu Windows 7 u odeljku Programi kliknite na stavku Deinstaliraj program.
 4. Izaberite stavku Microsoft Office Edition, a zatim kliknite na dugme Promeni.

  Napomena U ovom i slede?em koraku, ?uvar mesta Edition predstavlja verziju sistema Microsoft Office koja je instalirana na ra?unaru.
 5. U dijalogu Microsoft Office Edition kliknite na Dodaj ili ukloni funkcije, a zatim kliknite na Nastavi.
 6. Pro?irite listu Deljene funkcije sistema Office, kliknite na ikonu sa leve strane stavke Alatke za proveru, a zatim kliknite na dugme Pokreni sa mog ra?unara.

2. metod: Omogu?avanje programskog dodatka EN-US kontrolora pravopisa

 1. Izaberite karticu Datoteka, a zatim kliknite na Opcije.
 2. Sa leve strane izaberite stavku Programski dodaci.
 3. Na dnu dijaloga Word opcije u odeljku Upravljanje kliknite na strelicu za padaju?i meni, a zatim promenite izbor iz COM programski dodaci u Onemogu?ene stavke, a zatim kliknite na Idi.
 4. U dijalogu Onemogu?ene stavke proverite da li je EN-US kontrolor pravopisa (nlsdata0009.dll) dostupan u polju Izaberite stavke koje ?elite ponovo da omogu?ite.
 5. Ako je u listi naveden EN-US kontrolor pravopisa (nlsdata0009.dll), kliknite na njega, a zatim kliknite na Omogu?i.
 6. Kliknite na Zatvori da biste iza?li iz odeljka Onemogu?ene stavke, a zatim kliknite na dugme U redu da biste zatvorili Word opcije.

3. metod: Omogu?avanje provere pravopisa dok kucate

 1. Izaberite karticu Datoteka, a zatim kliknite na Opcije.
 2. U dijalogu Word opcije izaberite Provera.
 3. Omogu?ite da u odeljku Prilikom ispravljanja pravopisa i gramatike u programu Word bude izabrana opcija Provera pravopisa dok kucate.
 4. Omogu?ite da u odeljku Izuzetak za izbor u poljima za potvrdu bude opozvan.
 5. Kliknite na dugme U redu da biste sa?uvali i zatvorili Word opcije.

4. metod: Izbor ?eljenog jezika i opozivanje izbora u polju za potvrdu ?Ne proveravaj pravopis ili gramatiku?

 1. Izaberite ?itav Word dokument.
 2. Na kartici Redigovanje kliknite na Jezik, a zatim na Jezik za proveru.
 3. Izaberite ?eljeni jezik, a zatim kliknite na dugme U redu.
 4. Ako je izbor u polju za potvrdu Ne proveravaj pravopis ili gramatiku potvr?en, kliknite na polje da biste opozvali izbor.
Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
26701455. metod: Upotreba re?enja za menjanje registratora

Va?no Ovaj ?lanak sadr?i informacije o tome kako da izmenite registrator. Obavezno napravite rezervnu kopiju registratora pre nego ?to ga izmenite. Uverite se da znate kako da vratite registrator u prethodno stanje ukoliko do?e do problema. Za vi?e informacija o pravljenju rezervne kopije, vra?anju u prethodno stanje i izmeni registratora kliknite na slede?u vezu da biste videli ?lanak na lokaciji Windows Online:Da bismo uklonili srodni klju? registratora iz registratora umesto vas, posetite odeljak ?Popravi umesto mene?. Ako ?elite sami da re?ite ovaj problem, pre?ite na odeljak ?Popravi?u sâm?.

Popravi umesto mene

Da biste automatski re?ili ovaj problem, kliknite na dugme ili vezu Popravi. U dijalogu Preuzimanje datoteke kliknite na dugme Pokreni i sledite korake u ?arobnjaku za popravku.

Re?i ovaj problem
Microsoft Fix it 50546

Napomene
 • Ovaj ?arobnjak je mo?da dostupan samo na engleskom. Me?utim, automatska ispravka funkcioni?e i za verzije operativnog sistema Windows na drugim jezicima.
 • Ako ne radite za ra?unarom na kojem je do?lo do problema, sa?uvajte re?enje za popravku na fle? disk ili CD, a zatim ga pokrenite na ra?unaru na kojem postoji problem.

Zatim pre?ite na odeljak ?Da li je ovo re?ilo problem??.Popravi?u sâm

Da biste sami re?ili problem, sledite ove korake:
 1. Kliknite na dugme Start i izaberite stavku Pokreni.
 2. U otvorenom polju unesite REGEDIT, a zatim pritisnite taster Enter.
 3. Prona?ite slede?i potklju? registratora i zatim kliknite na njega desnim tasterom mi?a:
  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Shared Tools\Proofing Tools\1.0\Override
 4. Kliknite na dugme Izbri?i.
 5. Napustite alatku ?Ure?iva? registratora?.
 6. Iza?ite iz programa Word, a zatim ga ponovo pokrenite.

Da li je ovo re?ilo problem?

 • Proverite da li je problem re?en. Ako je problem re?en, zavr?ili ste sa ovim odeljkom. Ako problem nije re?en, mo?ete se obratiti podr?ci.
 • Bi?emo vam zahvalni na povratnim informacijama. Da biste obezbedili povratne informacije ili da biste prijavili probleme sa ovim re?enjem, ostavite komentar na blogu ?Popravi umesto mene? ili nam po?aljite e-poruku.
Note This is a "FAST PUBLISH" article created directly from within the Microsoft support organization. The information contained herein is provided as-is in response to emerging issues. As a result of the speed in making it available, the materials may include typographical errors and may be revised at any time without notice. See Terms of Use for other considerations.

Svojstva

Identifikator ?lanka: 970826 - Poslednji pregled: 26. januar 2012. - Revizija: 3.0
ODNOSI SE NA:
 • Microsoft Word 2010
Klju?ne re?i: 
kbrapidpub kbnomt kbfixme kbmsifixme consumeroff2010track KB970826

Po?aljite povratne informacije

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com