ตั้งค่า tcp ที่สามารถลดเซิร์ฟเวอร์ BizTalk

การแปลบทความ การแปลบทความ
ปิด ปิด
หมายเลขบทความ (Article ID): 970406 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

แหล่ง::ฝ่ายสนับสนุนของ Microsoft

เผยแพร่เร็ว

เผยแพร่เร็วบทความให้ข้อมูลโดยตรงจากภายในการสนับสนุนของ microsoft องค์กร ข้อมูลที่อยู่นี้ถูกสร้างขึ้นในการตอบสนองถึง emerging หรือเฉพาะหัวข้อ หรือเป็น intended supplement ฐานความรู้ข้อมูลอื่น ๆ

อาการในเซิร์ฟเวอร์ BizTalk คุณอาจพบอาการต่อไปนี้:

อาการ 1เหตุการณ์ต่าง ๆ ต่อไปนี้อาจถูกบันทึกไว้ในล็อกเหตุการณ์ของโปรแกรมประยุกต์:

รหัสเหตุการณ์: 6913
คำอธิบาย: SQL Server, BizTalkMsgBoxDb, [DBNETLIB] [ConnectionWrite (send())]ข้อผิดพลาดของเครือข่ายทั่วไป ตรวจสอบเอกสารประกอบของเครือข่ายของคุณ

รหัสเหตุการณ์: 5410
คำอธิบาย: [DBNETLIB] [ConnectionWrite (send())]ข้อผิดพลาดของเครือข่ายทั่วไป ตรวจสอบเอกสารประกอบของเครือข่ายของคุณ

รหัสเหตุการณ์: 6912
คำอธิบาย: DBNETLIB] [ConnectionRead (recv())]ข้อผิดพลาดของเครือข่ายทั่วไป ตรวจสอบเอกสารประกอบของเครือข่ายของคุณ

อาการ 2เซิร์ฟเวอร์ BizTalk ล้มเหลวในการเริ่มระบบคอมพิวเตอร์ใหม่หรือปิดเครื่อง เมื่อคอมพิวเตอร์ที่สามารถ มันอาจเพียงแค่วาง และอาจไม่มีย้ายเมาส์ อาการเหล่านี้อาจเกิดขึ้นสำหรับช่วงเวลาที่ขยาย และคอมพิวเตอร์อาจไม่มีการปิดระบบลง มีข้อผิดพลาดใด ๆ ในแฟ้มบันทึกเหตุการณ์

สาเหตุ:

ปัญหาเหล่านี้อาจเกิดขึ้นเนื่องจากการเปลี่ยนแปลง TCP/IP ใน Windows Server 2003 และในภายหลัง

การแก้ไขมีรายการหลายรายการที่จะใช้เมื่อต้องการหยุดข้อผิดพลาดเกิดขึ้น:
 1. บนเซิร์ฟเวอร์ SQL กำหนด SynAttackProtect คีย์รีจิสทรีโดยใช้ขั้นตอนต่าง ๆ ในบทความ KB 899599:

  899599 อินสแตนซ์ที่ BizTalk Server โฮสต์ล้มเหลว และมีข้อผิดพลาด "เครือข่ายทั่วไป" ถูกเขียนไปยังล็อกแอพลิเคชันเมื่อเซิร์ฟเวอร์ BizTalk Server ใช้ประมวลผลการไดรฟ์ข้อมูลสูงสุดของเอกสาร(http://support.microsoft.com/?id=899599)
 2. ในการ BizTalk และ SQL เซิร์ฟเวอร์ทั้งหมดทำงานบน Windows Server 2003 ใช้ขั้นตอนในบทความ KB 948496 เพื่อปิดใช้งานลักษณะการทำงานของชุดการระบบเครือข่าย Scalable (SNP):

  948496 มีที่สำหรับคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows Server 2003 และใช้ Small Business Server 2003 (การปรับปรุงการปิดคุณลักษณะ SNP เริ่มต้นhttp://support.microsoft.com/?id=948496)

  เมื่อต้องการปิดการใช้งานคุณลักษณะ TCP Chimney Offload ของ Scalable ระบบเครือข่าย Pack (SNP), คุณสามารถติดยังตั้งโปรแกรมแก้ไขด่วนในบทความ KB 940202:

  940202 คอมพิวเตอร์ที่ใช้ A Windows Server 2003 อาจหยุดการตอบสนองระหว่างการปิดเครื่องหลังจากที่คุณติดตั้ง(ชุดการระบบเครือข่าย Scalablehttp://support.microsoft.com/?id=940202)

  ในการ BizTalk และ SQL เซิร์ฟเวอร์ทั้งหมดทำงานบน Windows Server 2008 ใช้ขั้นตอนในบทความ KB 951037 เพื่อปิดใช้งานคุณลักษณะ TCP Chimney Offload ของ Scalable ระบบเครือข่าย Pack (SNP) และรับเอ็นต์มาตราส่วน (RSS):

  ข้อมูล 951037 เกี่ยวกับคุณลักษณะ TCP Chimney Offload มาตรา ส่วนรับ Side และเข้า ถึงการหน่วยความจำโดยตรงของเครือข่ายใน Windows Server 2008 (http://support.microsoft.com/?id=951037)
 3. บน BizTalk เซิร์ฟเวอร์ทั้งหมดทำงานบน Windows Server 2003 เพิ่มพอร์ต ephemeral และลดการตั้งค่าการหมดเวลาของ TCP re-use โดยการปรับเปลี่ยนคีย์รีจิสทรี MaxUserPorts และ TCPTimedWaitDelay ที่รับการบันทึกไว้ในการเชื่อมโยงด้านล่าง

  (Optimization ฐานข้อมูลของเซิร์ฟเวอร์ biztalkhttp://msdn.microsoft.com/en-us/library/bb743398.aspx)

  คุณสามารถปรับเปลี่ยนการตั้งค่าเหล่านี้ในรีจิสทรีคีย์ HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters ตารางต่อไปนี้แสดงรายการค่าที่แนะนำ

  ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
  ชื่อค่า:ค่าข้อคิดเห็น
  MaxUserPort0xFFFF (65535)การป้องกันการระบุพอร์ตที่ exhaustion
  TcpTimedWaitDelay0x1E (30)การนำออกใช้พอร์ตที่ไม่ได้ใช้งานได้เร็วที่สุด

  บน BizTalk เซิร์ฟเวอร์ทั้งหมดทำงานบน Windows Server 2008 เราขอแนะนำการปรับเปลี่ยนช่วงพอร์ตแบบไดนามิกไม่ ถ้าคุณกำหนดว่า จะต้องพอร์ตแบบไดนามิกเพิ่มเติม โปรดดูบทความในใน Microsoft Knowledge Base (KB) ต่อไปนี้:
  929851มีการเปลี่ยนแปลงการให้ช่วงของพอร์ตแบบไดนามิกเริ่มต้นสำหรับ TCP/IP ใน Windows Vista และ Windows Server 2008

  ตั้งค่าการหมดเวลาของ TCP re-use สามารถจะลดลง โดยการปรับเปลี่ยนด้วย
  TCPTimedWaitDelay
  รีจิสตรีคีย์ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมในคีย์รีจิสทรีนี้ใน Windows Server 2008 และ Windows Vista อ้างอิงไปยังไซต์ต่อไปนี้:http://download.microsoft.com/download/c/2/6/c26893a6-46c7-4b5c-b287-830216597340/tcpip_reg.doc
 4. ในการ BizTalk และ SQL เซิร์ฟเวอร์ทั้งหมดทำงานบน Windows Server 2003 ให้ใช้ขั้นตอนในบทความ KB 906736 เพื่อปิดใช้งานการตรวจสอบสิทธิ์แอตทริบิวต์ใบรับรอง (PAC) นอกจากนี้ บน BizTalk และ SQL เซิร์ฟเวอร์ทั้งหมดทำงานบน Windows Server 2008 ดูบทความ KB 906736 สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตรวจสอบสิทธิ์แอตทริบิวต์ใบรับรอง (PAC)
  906736คุณพบกับความล่าช้าในกระบวนการการรับรองความถูกต้องผู้ใช้ เมื่อคุณเรียกใช้โปรแกรมของเซิร์ฟเวอร์ที่มีขนาดใหญ่มากบนสมาชิกโดเมนใน Windows 2000 หรือ Windows Server 2003

ข้อกำหนดในการเริ่มต้นระบบคอมพิวเตอร์ใหม่คุณต้องรีสตาร์ทคอมพิวเตอร์หลังจากการใช้การเปลี่ยนแปลงข้างต้น

ข้อมูลเพิ่มเติมบทความ KB ด้านล่างนี้จะอ้างอิงการแยกข้อผิดพลาดของเครือข่าย:

ตั้งค่าคำอธิบายของ TCP/IP 328476 ที่คุณอาจต้องการปรับปรุงเมื่อมีการเชื่อมต่อ SQL เซิร์ฟเวอร์ร่วมกัน (การปิดการใช้งานhttp://support.microsoft.com/?id=328476)

PRB 319502: ข้อความแสดงข้อผิดพลาด "WSAEADDRESSINUSE" เมื่อคุณลองการเชื่อมต่อผ่านพอร์ตไม่ระบุชื่อหลังจากที่คุณเพิ่มการเชื่อมต่อ IMAP จำกัด(http://support.microsoft.com/?id=319502)

ปฏิเสธ

microsoft และ/หรือแทนที่ไม่มีการทำให้ซัพพลายเออร์ หรือของการรับประกันเกี่ยวกับ suitability ความน่าเชื่อถือ หรือความถูกต้องของข้อมูลที่มีอยู่ในเอกสารและรูปภาพที่เกี่ยวข้องประกาศบนเว็บไซต์นี้ (“วัสดุ ”) สำหรับวัตถุประสงค์ใด วัสดุและส่วนประกอบอาจรวมทางเทคนิค inaccuracies หรือข้อผิดพลาด typographical และอาจสามารถแก้ไขได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

ไปยังขอบข่ายสูงสุดที่ได้รับอนุญาต โดยเกี่ยวข้องและ/กฎหมาย microsoft หรือของซัพพลายเออร์ disclaim และรวมทั้งหมดแทน การรับประกัน และเงื่อนไขว่า express ทั้งโดยนัย หรือ statutory การรวมถึงแต่ไม่จำกัดการยืนยัน การรับประกัน หรือเงื่อนไขของชื่อเรื่อง ไม่ใช่ infringement เงื่อนไข satisfactory หรือคุณภาพ สามารถเชิงพาณิชย์ และความเหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะ กับการแจ้งเพื่อการใช้วัสดุ
Note This is a "FAST PUBLISH" article created directly from within the Microsoft support organization. The information contained herein is provided as-is in response to emerging issues. As a result of the speed in making it available, the materials may include typographical errors and may be revised at any time without notice. See Terms of Use for other considerations.

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 970406 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 16 มกราคม 2554 - Revision: 2.0
ใช้กับ
 • Microsoft BizTalk Server 2009 Branch
 • Microsoft BizTalk Server 2009 Developer
 • Microsoft BizTalk Server 2009 Enterprise
 • Microsoft BizTalk Server 2009 Standard
 • Microsoft BizTalk Server 2006 R2 Branch
 • Microsoft BizTalk Server 2006 R2 Developer Edition
 • Microsoft BizTalk Server 2006 R2 Enterprise Edition
 • Microsoft BizTalk Server 2006 R2 Standard Edition
 • Microsoft BizTalk Server 2006 Developer Edition
 • Microsoft BizTalk Server 2006 Enterprise Edition
 • Microsoft BizTalk Server 2006 Standard Edition
 • Microsoft BizTalk Server 2004 Developer Edition
 • Microsoft BizTalk Server 2004 Enterprise Edition
 • Microsoft BizTalk Server 2004 Partner Edition
 • Microsoft BizTalk Server 2004 Standard Edition
Keywords: 
kbrapidpub kbnomt kbmt KB970406 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:970406

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com