หน้าต่าง MMC "Active Directory ผู้ใช้และคอมพิวเตอร์" แฮงค์เมื่อคุณพยายามค้นหาวัตถุใด ๆ ในระบบ Windows Server 2008 และ Windows Vista

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 970013 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

อาการ

พิจารณาสถานการณ์ต่อไปนี้::
 • IPv6 ถูกปิดใช้งานใน Windows Server 2008 ใช้หรือ Windows Vista โดยใช้คอมพิวเตอร์

  หมายเหตุ:เมื่อต้องการปิดการใช้งาน IPv6 ทำตามขั้นตอนการบทความใน Microsoft Knowledge Base 929852
 • กระบวนการpre-Populate ข้อความตำแหน่งการค้นหาเครื่องพิมพ์นโยบายการเปิดใช้งานบนคอมพิวเตอร์นี้
ในสถานการณ์นี้ เมื่อคุณคลิกขวา<domain></domain>คลิก<organization unit=""></organization>คลิก<container></container>แล้ว คลิกการค้นหาเมนู ขัดข้อง MMC "Active Directory ผู้ใช้และคอมพิวเตอร์" นอกจากนี้ เหตุการณ์ต่อไปนี้ถูกบันทึกไว้ในล็อกแอพลิเคชันหลังจากเกิดปัญหา:

ชื่อการเข้าสู่ระบบ: แอพลิเคชัน
แหล่งที่มา: ข้อผิดพลาดของแอพลิเคชัน
รหัสเหตุการณ์: 1000
ประเภทงาน: (100)
ระดับ: ข้อผิดพลาด
คำสำคัญ: คลาสสิค
คำอธิบาย::
mmc.exe แอพลิเคชัน faulting เวอร์ชัน<version></version>ประทับเวลา<time stamp=""></time>, printui.dll โมดูล faulting เวอร์ชัน<version></version>ประทับเวลา<time stamp=""></time>รหัสข้อยกเว้น 0xc0000005 ออฟเซตของความบกพร่อง<address></address>หมายเลขกระบวนการ<process id=""></process>เวลาเริ่มต้นของโปรแกรมประยุกต์<start time=""></start>.

สาเหตุ

โมดูล Printui.dll อย่างไม่ถูกต้องสันนิษฐานว่า สตริงการตั้งควรไม่ว่างเปล่า หากเป็นค่าว่าง และตามเงื่อนไขที่อธิบายไว้ในส่วน "อาการ" โมดูล Printui.dll พบปัญหาการละเมิดการเข้าถึง เมื่อเกิดการละเมิดการเข้าถึง หน้าต่าง MMC "Active Directory ผู้ใช้และคอมพิวเตอร์" การขัดข้อง

การแก้ไข

ข้อมูลโปรแกรมแก้ไขด่วน

โปรแกรมแก้ไขด่วนที่ได้รับการสนับสนุนจาก Microsoft พร้อมใช้งานแล้ว อย่างไรก็ตาม โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้มีเป้าหมายเพื่อการแก้ไขปัญหาที่อธิบายไว้ในบทความนี้เท่านั้น นำโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ไปใช้กับระบบที่พบปัญหาที่อธิบายไว้ในบทความนี้เท่านั้น โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้อาจได้รับการทดสอบเพิ่มเติม ดังนั้น หากคุณไม่ได้รับความเสียหายรุนแรงจากปัญหานี้ เราขอแนะนำให้คุณรอการปรับปรุงซอฟต์แวร์ถัดไปที่มีโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

หากมีโปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมสำหรับการดาวน์โหลด คุณจะเห็นส่วน "โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมดาวน์โหลด" อยู่ที่ด้านบนของบทความฐานความรู้นี้ หากส่วนนี้ไม่ปรากฏขึ้น โปรดติดต่อฝ่ายบริการสนับสนุนลูกค้าของ Microsoft เพื่อขอรับโปรแกรมแก้ไขด่วน

หมายเหตุ:หากเกิดปัญหาอื่น ๆ หรือ ถ้ามีการแก้ไขปัญหาเป็นสิ่งจำเป็น คุณอาจต้องสร้างการร้องขอบริการแยกต่างหาก ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนปกติจะเกิดขึ้นเมื่อมีคำถามและประเด็นการสนับสนุนอื่นๆ ซึ่งไม่จัดอยู่ในโปรแกรมแก้ไขด่วนเฉพาะที่กล่าวถึงนี้ สำหรับรายการของหมายเลขโทรศัพท์ของฝ่ายบริการและการสนับสนุนลูกค้าของ Microsoft ทั้งหมด หรือถ้าต้องการสร้างคำขอรับการสนับสนุนแยกต่างหาก โปรดเข้าสู่เว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้::
http://support.microsoft.com/contactus/?ws=support
หมายเหตุ:แบบฟอร์ม "โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมดาวน์โหลด" แสดงภาษาในโปรแกรมแก้ไขด่วนมีอยู่ หากคุณไม่เห็นภาษาของคุณ เป็นเพราะไม่มีโปรแกรมแก้ไขด่วนสำหรับภาษานั้น

โปรแกรมแก้ไขด่วนที่สำคัญของ Windows Vista และ Windows Server 2008 จะมีอยู่ในแพคเกจเดียวกัน อย่างไรก็ตาม หนึ่งเดียวของผลิตภัณฑ์เหล่านี้อาจจะแสดงอยู่บนหน้า “การร้องขอโปรแกรมแก้ไขด่วน ” หากต้องการร้องขอแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วนที่ใช้กับทั้ง Windows Vista และ Windows Server 2008 เพียงแค่เลือกผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในรายการในหน้านั้น

ข้อกำหนดเบื้องต้น

คุณต้องมี Windows Server 2008 Service Pack 2 หรือ Windows Vista Service Pack 1 หรือ Service Pack 2 ติดตั้งให้ใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

ข้อกำหนดในการเริ่มต้นระบบคอมพิวเตอร์ใหม่

คุณต้องรีสตาร์ทคอมพิวเตอร์หลังจากที่คุณใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

ข้อมูลการทดแทนโปรแกรมแก้ไขด่วน

โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ไม่ได้แทนที่โปรแกรมแก้ไขด่วนก่อนหน้านี้

ข้อมูลแฟ้ม

โปรแกรมแก้ไขด่วนรุ่นภาษาอังกฤษนี้มีแอตทริบิวต์แฟ้ม (หรือแอตทริบิวต์แฟ้มหลังจากนี้) ซึ่งแสดงในตารางต่อไปนี้ วันที่และเวลาของแฟ้มเหล่านี้จะปรากฏในรูปแบบเวลามาตรฐานสากล (UTC) เมื่อคุณดูข้อมูลแฟ้ม ข้อมูลจะถูกแปลงเป็นเวลาท้องถิ่น เมื่อต้องการค้นหาความแตกต่างระหว่างเวลา UTC กับเวลาท้องถิ่น ใช้โซนเวลาแท็บในนั้นวันที่และเวลาสินค้าในการควบคุมแผง
บันทึกข้อมูลแฟ้ม windows Vista และ Windows Server 2008
 • service Pack 1 ถูกรวมเข้าไว้ใน Windows Server 2008 ดังนั้น ไฟล์ milestone RTM ประยุกต์ใช้กับ Windows Vista เท่านั้น แฟ้ม milestone rtm ได้แบบ 6.0.0000xxxxxxหมายเลขรุ่น
 • แฟ้มรายการ (.manifest) และแฟ้ม MUM (.mum) ที่มีการติดตั้งสำหรับแต่ละสภาพแวดล้อมแสดงรายการแยกต่างหาก. MUM ในแฟ้มรายการ และ แฟ้มแค็ตตาล็อก (.cat) การรักษาความปลอดภัยที่เกี่ยวข้อง สำคัญเพื่อรักษาสถานะของคอมโพเนนต์ที่ปรับปรุง การรักษาความปลอดภัยแฟ้มแค็ตตาล็อก แอตทริบิวต์'ไม่มีอยู่ในรายการ ลงชื่อเข้า โดยใช้ Microsoft มีลายเซ็นดิจิทัล
สำหรับทั้งหมดที่ได้รับการสนับสนุน x ที่ใช้ x86 รุ่น ของ Windows Vista และ Windows Server 2008 ที่
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์ม
Printui.dll6.0.6001.22423869,37630 2009 Apr12:19x86
Printui.dll6.0.6002.22126869,37630 2009 Apr12:04x86
สำหรับทั้งหมดที่ได้รับการสนับสนุน x 64-รุ่นที่ใช้ ของ Windows Vista และ Windows Server 2008
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์ม
Printui.dll6.0.6001.22423979,96830 2009 Apr12:32x64
Printui.dll6.0.6002.22126979,96830 2009 Apr12:21x64
สำหรับทั้งหมดได้รับการสนับสนุนเวอร์ชันที่ใช้ Itanium ของ Windows Server 2008
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์ม
Printui.dll6.0.6001.224231,634,81630 2009 Apr12:15IA-64
Printui.dll6.0.6002.221261,634,81630 2009 Apr11:57IA-64

การหลีกเลี่ยงปัญหา

เมื่อต้องการแก้ไขปัญหาได้ คุณสามารถใช้หนึ่งในวิธีการต่อไปนี้:
 • วิธีที่ 1: เปิดใช้งาน IPv6
  เมื่อต้องการเปิดการใช้งาน IPv6 เปลี่ยนค่าในต่อไปนี้ค่ารีจิสทรีคีย์ย่อย 0 แล้ว เริ่มระบบของคอมพิวเตอร์ใหม่:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip6\Parameters\DisabledComponents
 • วิธีที่ 2: ปิดใช้งานตัวเลือก "Pre-Populate ข้อความตำแหน่งการค้นหาเครื่องพิมพ์" นโยบายกลุ่ม
  นโยบายนี้จะอยู่ที่คอมพิวเตอร์ Templates\Printers Configuration\Administrative
 • วิธีที่ 3: แก้ไขบัญชีคอมพิวเตอร์ในเซิร์ฟเวอร์การโดเมน active Directory ใช้งานอยู่ (AD DS) สำหรับตัวควบคุมโดเมนที่ได้รับผลกระทบ
  เมื่อคุณแก้ไขใน AD DS สำหรับตัวควบคุมโดเมนบัญชี คุณต้องเพิ่มด้วยตัวเองเป็นสายอักขระในฟิลด์ที่ตั้งบนตำแหน่ง:แท็บในคุณสมบัติบัญชีคอมพิวเตอร์

สถานะ

Microsoft ยืนยันว่าปัญหานี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ซึ่งมีการระบุไว้ในส่วน "การใช้งาน"

ข้อมูลเพิ่มเติม

ข้อมูลแฟ้มเพิ่มเติม สำหรับ Windows Vista และ Windows Server 2008

แฟ้มเพิ่มเติมสำหรับทั้งหมดที่ได้รับการสนับสนุน x ที่ใช้ x86 รุ่น ของ Windows Vista และ Windows Server 2008 ที่

ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์ม
Package_for_kb970013_client_1 ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.1.0.mumไม่สามารถใช้งานได้1,36701 2009 พฤษภาคม09:27ไม่สามารถใช้งานได้
Package_for_kb970013_client_2 ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.1.0.mumไม่สามารถใช้งานได้1,69401 2009 พฤษภาคม09:27ไม่สามารถใช้งานได้
Package_for_kb970013_client ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.1.0.mumไม่สามารถใช้งานได้1,71301 2009 พฤษภาคม09:27ไม่สามารถใช้งานได้
Package_for_kb970013_sc_0 ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.1.0.mumไม่สามารถใช้งานได้1,40801 2009 พฤษภาคม09:27ไม่สามารถใช้งานได้
Package_for_kb970013_sc_1 ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.1.0.mumไม่สามารถใช้งานได้1,69001 2009 พฤษภาคม09:27ไม่สามารถใช้งานได้
Package_for_kb970013_sc ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.1.0.mumไม่สามารถใช้งานได้1,70101 2009 พฤษภาคม09:27ไม่สามารถใช้งานได้
Package_for_kb970013_server_0 ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.1.0.mumไม่สามารถใช้งานได้1,42501 2009 พฤษภาคม09:27ไม่สามารถใช้งานได้
Package_for_kb970013_server_1 ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.1.0.mumไม่สามารถใช้งานได้1,69401 2009 พฤษภาคม09:27ไม่สามารถใช้งานได้
Package_for_kb970013_server ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.1.0.mumไม่สามารถใช้งานได้1,71301 2009 พฤษภาคม09:27ไม่สามารถใช้งานได้
Package_for_kb970013_winpesrv_0 ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.1.0.mumไม่สามารถใช้งานได้1,42201 2009 พฤษภาคม09:27ไม่สามารถใช้งานได้
Package_for_kb970013_winpesrv ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.1.0.mumไม่สามารถใช้งานได้1,43001 2009 พฤษภาคม09:27ไม่สามารถใช้งานได้
X86_microsoft-หน้าต่าง-p ..randprintui printui_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22423_none_dcac53ed8d259ce2.manifestไม่สามารถใช้งานได้24,53030 2009 Apr14:14ไม่สามารถใช้งานได้
X86_microsoft-หน้าต่าง-p ..randprintui printui_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22126_none_de95c6b38a493e0b.manifestไม่สามารถใช้งานได้24,53030 2009 Apr19:07ไม่สามารถใช้งานได้

แฟ้มเพิ่มเติมสำหรับทั้งหมดที่ได้รับการสนับสนุน x 64-รุ่นที่ใช้ ของ Windows Vista และ Windows Server 2008

ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์ม
Amd64_microsoft-หน้าต่าง-p ..randprintui printui_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22423_none_38caef7145830e18.manifestไม่สามารถใช้งานได้24,59830 2009 Apr14:24ไม่สามารถใช้งานได้
Amd64_microsoft-หน้าต่าง-p ..randprintui printui_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22126_none_3ab4623742a6af41.manifestไม่สามารถใช้งานได้24,59830 2009 Apr21:05ไม่สามารถใช้งานได้
Package_for_kb970013_client_1 ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.0.mumไม่สามารถใช้งานได้1,37501 2009 พฤษภาคม09:27ไม่สามารถใช้งานได้
Package_for_kb970013_client_2 ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.0.mumไม่สามารถใช้งานได้1,70601 2009 พฤษภาคม09:27ไม่สามารถใช้งานได้
Package_for_kb970013_client ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.0.mumไม่สามารถใช้งานได้1,72301 2009 พฤษภาคม09:27ไม่สามารถใช้งานได้
Package_for_kb970013_sc_0 ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.0.mumไม่สามารถใช้งานได้1,41601 2009 พฤษภาคม09:27ไม่สามารถใช้งานได้
Package_for_kb970013_sc_1 ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.0.mumไม่สามารถใช้งานได้1,70201 2009 พฤษภาคม09:27ไม่สามารถใช้งานได้
Package_for_kb970013_sc ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.0.mumไม่สามารถใช้งานได้1,71101 2009 พฤษภาคม09:27ไม่สามารถใช้งานได้
Package_for_kb970013_server_0 ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.0.mumไม่สามารถใช้งานได้1,43301 2009 พฤษภาคม09:27ไม่สามารถใช้งานได้
Package_for_kb970013_server_1 ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.0.mumไม่สามารถใช้งานได้1,70601 2009 พฤษภาคม09:27ไม่สามารถใช้งานได้
Package_for_kb970013_server ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.0.mumไม่สามารถใช้งานได้1,72301 2009 พฤษภาคม09:27ไม่สามารถใช้งานได้
Package_for_kb970013_winpesrv_0 ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.0.mumไม่สามารถใช้งานได้1,43001 2009 พฤษภาคม09:27ไม่สามารถใช้งานได้
Package_for_kb970013_winpesrv ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.0.mumไม่สามารถใช้งานได้1,43801 2009 พฤษภาคม09:27ไม่สามารถใช้งานได้

แฟ้มเพิ่มเติมสำหรับทั้งหมดได้รับการสนับสนุนเวอร์ชันที่ใช้ Itanium ของ Windows Server 2008

ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์ม
Ia64_microsoft-หน้าต่าง-p ..randprintui printui_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22423_none_dcadf7e38d23a5de.manifestไม่สามารถใช้งานได้24,56430 2009 Apr14:39ไม่สามารถใช้งานได้
Ia64_microsoft-หน้าต่าง-p ..randprintui printui_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22126_none_de976aa98a474707.manifestไม่สามารถใช้งานได้24,56430 2009 Apr20:55ไม่สามารถใช้งานได้
Package_for_kb970013_sc_1 ~ 31bf3856ad364e35 ~ ia64 ~ ~ 6.0.1.0.mumไม่สามารถใช้งานได้1,36601 2009 พฤษภาคม09:27ไม่สามารถใช้งานได้
Package_for_kb970013_sc ~ 31bf3856ad364e35 ~ ia64 ~ ~ 6.0.1.0.mumไม่สามารถใช้งานได้1,42701 2009 พฤษภาคม09:27ไม่สามารถใช้งานได้
Package_for_kb970013_server_0 ~ 31bf3856ad364e35 ~ ia64 ~ ~ 6.0.1.0.mumไม่สามารถใช้งานได้1,42901 2009 พฤษภาคม09:27ไม่สามารถใช้งานได้
Package_for_kb970013_server_1 ~ 31bf3856ad364e35 ~ ia64 ~ ~ 6.0.1.0.mumไม่สามารถใช้งานได้1,37001 2009 พฤษภาคม09:27ไม่สามารถใช้งานได้
Package_for_kb970013_server ~ 31bf3856ad364e35 ~ ia64 ~ ~ 6.0.1.0.mumไม่สามารถใช้งานได้1,71801 2009 พฤษภาคม09:27ไม่สามารถใช้งานได้
Package_for_kb970013_winpesrv_0 ~ 31bf3856ad364e35 ~ ia64 ~ ~ 6.0.1.0.mumไม่สามารถใช้งานได้1,42601 2009 พฤษภาคม09:27ไม่สามารถใช้งานได้
Package_for_kb970013_winpesrv ~ 31bf3856ad364e35 ~ ia64 ~ ~ 6.0.1.0.mumไม่สามารถใช้งานได้1,43301 2009 พฤษภาคม09:27ไม่สามารถใช้งานได้
Note This is a "FAST PUBLISH" article created directly from within the Microsoft support organization. The information contained herein is provided as-is in response to emerging issues. As a result of the speed in making it available, the materials may include typographical errors and may be revised at any time without notice. See Terms of Use for other considerations.

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 970013 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 21 ตุลาคม 2553 - Revision: 1.0
ใช้กับ
 • Windows Vista Business
 • Windows Vista Enterprise
 • Windows Vista Home Basic
 • Windows Vista Home Premium
 • Windows Vista Ultimate
 • Windows Vista Business 64-bit edition
 • Windows Vista Enterprise 64-bit edition
 • Windows Vista Home Basic 64-bit edition
 • Windows Vista Home Premium 64-bit edition
 • Windows Vista Ultimate 64-bit edition
 • Windows Server 2008 Standard
 • Windows Server 2008 Enterprise
 • Windows Server 2008 Datacenter
 • Windows Server 2008 Standard without Hyper-V
 • Windows Server 2008 Enterprise without Hyper-V
 • Windows Server 2008 Datacenter without Hyper-V
 • Windows Server 2008 for Itanium-Based Systems
Keywords: 
kbautohotfix kbexpertiseinter kbfix kbbug kbsurveynew kbqfe kbmt KB970013 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:970013

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com