เกิดข้อผิดพลาดในการทำให้หยุดชะงักบนเซิร์ฟเวอร์อิน ProLiant HP ที่มีเฟิร์มแวร์จาก E200/E200i HP สมาร์ทแถวลำดับ SAS/SATA ตัวควบคุมที่ติดตั้งอยู่บนแพลตฟอร์ม Windows Server ใด ๆ

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 969550 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

อาการ

บนการเซิร์ฟเวอร์ ProLiant HP ที่มีเฟิร์มแวร์จาก E200/E200i HP สมาร์ทแถวลำดับ SAS/SATA ตัวควบคุมที่ติดตั้งอยู่บนแพลตฟอร์ม Windows Server ใด ๆ คุณพบข้อผิดพลาด Stop ที่คล้ายคลึงกับหนึ่งต่อไปนี้

ข้อผิดพลาดใน Windows Server x แพลตฟอร์ม (32 บิต) 86

ข้อความแสดงข้อผิดพลาด 1:
ทำให้หยุดชะงัก: 0x0000000A (00000000, d000001b, 00000001, 8083dbcc)
เกิดข้อผิดพลาด 2
ทำให้หยุดชะงัก: 0x0000007E (c0000005, 8081c6fd, b71aebd8, b71ae8d4)
เกิดข้อผิดพลาด 3
ทำให้หยุดชะงัก: 0x0000008E (c0000005, 809366ba, b825cc84, 00000000)
เกิดข้อผิดพลาด 4
ทำให้หยุดชะงัก: 0x000000D0 (00000008, d0000002, 00000000, 80893aaf)
เกิดข้อผิดพลาด 5
ทำให้หยุดชะงัก: 0x000000D1 (ffffff9e, d0000002, 00000000, b9515900)

ข้อผิดพลาดใน Windows Server x แพลตฟอร์ม (64 บิต) 64

ข้อความแสดงข้อผิดพลาด 1:
ทำให้หยุดชะงัก: 0x0000000A (0000001c, 00000002, 00000001, fffff800010f1c8f)
เกิดข้อผิดพลาด 2
ทำให้หยุดชะงัก: 0x000000C5 (00000000, 00000002, 00000001, fffff800011a9eba)
นอกจากนี้ คุณอาจได้รับการแจ้งความผิดพลาดที่คล้ายคลึงกับหนึ่งต่อไปนี้

ข้อความแสดงข้อผิดพลาด 1:
หยุด: (0x00000024parameter1,parameter2,parameter3,parameter4)
เกิดข้อผิดพลาด 2
หยุด: (0x00000050parameter1,parameter2,parameter3,parameter4)
เกิดข้อผิดพลาด 3
หยุด: (0x0000004eparameter1,parameter2,parameter3,parameter4)
คุณอาจพบปัญหานี้บนเซิร์ฟเวอร์ ProLiant HP ต่อไปนี้ที่มีการกำหนดค่าให้ใช้ตัวควบคุม E200/E200i HP สมาร์ทแถวลำดับ SAS/SATA:
 • hp ProLiant BL460c
 • G5 DL360 ProLiant hp
 • G5 DL580 ProLiant hp
 • G5 ML370 ProLiant hp

สาเหตุ

ปัญหานี้เกิดขึ้นเนื่องจากตัวแทนของ HP Insights ใช้กลไกการควบคุม IO (IOCTL) แบบพิเศษที่ใช้เฟิร์มแวร์ พบเฟิร์มแวร์ที่แสดงไว้ในส่วน "อาการ" มีข้อผิดพลาดเมื่อบัฟเฟอร์ IOCTL ขยายขอบเขต (MB) 16-เมกะไบต์ (เกี่ยวข้องกับการร้องขอจากบริษัทตัวแทนที่ข้อมูลแถวลำดับการไดรฟ์ HP และแถวลำดับ Fiber) ความเสียหายของหน่วยความจำได้ประกอบด้วยพื้นที่หน่วยความจำที่ได้รับ zeroed ความเสียหายนี้ทุกครั้งที่เกิดขึ้นในหลายของเมกะไบต์ 16 ในหน่วยความจำทางกายภาพ ในช่องว่างระบบ พื้นที่ zeroed จะอยู่ที่ขอบเขตของหน้าเสมอ และเป็นปกติในพื้นที่พู nonpaged อย่างไรก็ตาม พื้นที่ระบบอื่น ๆ อาจจะได้รับผลกระทบ

การแก้ไข

ปรับเพื่อป้องกันปัญหานี้ รุ่นเฟิร์มแวร์ของตัวควบคุมของแถวลำดับสมาร์ทรุ่น 1.82 (หรือรุ่นที่ใหม่กว่า) โดยทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
 1. เยี่ยมชม HP เว็บไซต์ต่อไปนี้:
  http://welcome.hp.com/country/us/en/support.html?pageDisplay=drivers
 2. ในการสำหรับผลิตภัณฑ์ฟิลด์ ป้อนE200 แถวลำดับ hp สมาร์ท.
 3. เลือกรูปแบบตัวควบคุม E200 แถวลำดับสมาร์ทเหมาะสม
 4. เลือกระบบปฏิบัติการที่เหมาะสม
 5. เลือกการเฟิร์มแวร์ - ตัวควบคุมที่เก็บประเภท:
 6. คลิกดาวน์โหลดถัดจากการอธิบายต่อไปนี้:
  hp สมาร์ทแถวลำดับ E200 เฟิร์มแวร์รุ่น 1.82 (หรือรุ่นที่ใหม่กว่า)
Microsoft จะให้ข้อมูลติดต่อของบริษัทอื่น เพื่อช่วยให้คุณสามารถขอรับการสนับสนุนทางเทคนิคได้ ข้อมูลติดต่อนี้อาจเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า Microsoft ไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูลการติดต่อกับบริษัทอื่นๆ เหล่านี้

ข้อมูลเพิ่มเติม

hp ได้ประกาศคำแนะการต่อไปนี้ลูกค้านำสำหรับปัญหานี้:
http://h20000.www2.hp.com/bizsupport/TechSupport/Document.jsp?objectID=c01725956
หมายเหตุ:โดยปกติปัญหานี้เกิดขึ้นบนแพลตฟอร์ม Windows Server 2003 อย่างไรก็ตาม แพลตฟอร์ม Windows Server ทั้งหมดที่ใช้ตัวควบคุม SATA SAS/E200/E200i อาจได้รับผลกระทบ

hp พบปัญหานี้ในเฟิร์มแวร์ของตัวควบคุมของอาร์เรย์ E200/E200i ในการตอบสนอง บริษัทนำออกใช้เฟิร์มแวร์นี้ รุ่น 1.82 รุ่นใหม่ รุ่น 1.82 ถูกนำออกใช้ใน sub-versions ที่สอง:
 • Windows sub-version: สำหรับระบบปฏิบัติการ Windows ทั้งหมดที่กำลังทำงานบนแพลตฟอร์ม ProLiant HP ที่มีตัวควบคุม E200/E200i แวะไป HP เว็บไซต์ต่อไปนี้:
  http://h20000.www2.hp.com/bizsupport/TechSupport/SoftwareDescription.jsp?lang=en&cc=us&prodTypeId=329290&prodSeriesId=1157688&prodNameId=3182562&swEnvOID=1005&swLang=8&mode=2&taskId=135&swItem=MTX-53b388e4807f4311904452af0e
  หมายเหตุ:compliance กับข้อมูลในบทความฐานความรู้ของ Microsoft (KB) 940015 เราขอแนะนำให้ คุณติดตั้ง หรือปรับปรุงโปรแกรมควบคุมต่อไปนี้สำหรับ Windows Server 2003 บนแพลตฟอร์ม ProLiant HP เดียวกัน:
  • Storport.sys จากบทความ KB 950903 (รุ่น 5.2.3790.4368 วัน 4 Sep 2008) หรือรุ่นที่ใหม่กว่า
  • Hpcisss2.sys ที่พร้อมใช้งานจาก HP (รุ่น 6.14.0.32/64 วัน 7 2009 แจ) หรือรุ่นที่ใหม่กว่า
  การใหม่ E200/E200i รุ่นเฟิร์มแวร์ 1.82 ถูกทดสอบ โดยใช้เหล่านี้ Storport.sys และรุ่น Hpcisss2.sys extensively
 • Linux sub-version: สำหรับระบบปฏิบัติการ Linux ทั้งหมดที่กำลังทำงานบนแพลตฟอร์ม ProLiant HP ที่มีตัวควบคุม E200/E200i แวะไป HP เว็บไซต์ต่อไปนี้:
  http://h20000.www2.hp.com/bizsupport/TechSupport/SoftwareDescription.jsp?lang=en&cc=us&prodTypeId=329290&prodSeriesId=1157688&prodNameId=3182562&swEnvOID=1005&swLang=8&mode=2&taskId=135&swItem=MTX-0bbd582676044917bb0a304b34
  คอมพิวเตอร์ตั้งค่าคอนฟิกที่นำไปใช้กับLinux sub-version:
  • เครื่องเสมือนของ windows
  • ระบบในสภาพแวดล้อม virtualization (ตัวอย่างเช่น VMWare)
  • ระบบที่ใช้ Linux
  • แพลตฟอร์ม ProLiant hp ที่มีตัวควบคุม E200/E200i
  หมายเหตุ
  • สำหรับการกำหนดค่าทั้งหมด การรวมถึงตัวควบคุม E200/E200i ติดต่อ HP เพื่อใช้การปรับปรุงเฟิร์มแวร์นี้
  • ปัญหานี้อาจเกิดขึ้นในเฟิร์มแวร์รุ่นทั้งหมดเนื่องจากตัวควบคุม E200/E200i HP สมาร์ทแถวลำดับ SAS/SATA ถูกนำออกใช้ ปัญหานี้เกี่ยวข้องกับปัญหาที่อธิบายไว้ในบทความ KB 940015 และจะเกี่ยวข้องกับแพลตฟอร์ม ProLiant HP เดียวกัน แม้ว่าบทความ KB 940015 เน้นปัญหาการทำงานร่วมกันระหว่างโปรแกรมควบคุม Hpcisss2.sys และ Storport.sys ปัญหาที่มีความสำคัญต่อไปนี้จะอยู่ในตัวควบคุมเฟิร์มแวร์ ES200/ES200i ส่วนใหญ่ของอาการต่าง ๆ ที่อธิบายไว้ในบทความ KB 940015 ถูกแก้ไข โดยการปรับปรุงโปรแกรมควบคุม Hpcisss2.sys และ Storport.sys อย่างไรก็ตาม บางปัญหาเหล่านี้ได้ในขณะนี้ยังแก้ไข ด้วยการปรับปรุงเฟิร์มแวร์สำหรับตัวควบคุม E200/E200i HP สมาร์ทแถวลำดับ SAS/SATA

   สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft::
   940015คุณได้รับข้อความแสดงข้อความแสดงข้อผิดพลาดที่ทำให้หยุดชะงักหลังจากที่คุณติดตั้งการปรับปรุง 932755 หรือ 941276 บนเซิร์ฟเวอร์อิน ProLiant HP ที่กำลังเรียกใช้ Storport ใน Windows Server 2003
  • การขอรับรุ่นปัจจุบันของเฟิร์มแวร์ของแถวลำดับสมาร์ทของ HP ใช้เครื่องมือแถวลำดับตั้งค่าคอนฟิกยูทิลิตี้ (ACU) ที่ให้ไว้ โดย HP เครื่องมือนี้มีการติดตั้งกับผลิตภัณฑ์ของแถวลำดับสมาร์ทของ HP ทั้งหมด และถูกใช้ เพื่อแสดงการกำหนดค่าปัจจุบัน และ การปรับรุ่นเฟิร์มแวร์บนการ์ดที่
Microsoft จะให้ข้อมูลติดต่อของบริษัทอื่น เพื่อช่วยให้คุณสามารถขอรับการสนับสนุนทางเทคนิคได้ ข้อมูลติดต่อนี้อาจเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า Microsoft ไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูลการติดต่อกับบริษัทอื่นๆ เหล่านี้

ผลิตภัณฑ์ของบุคคลที่สามที่กล่าวถึงในบทความนี้ ผลิตขึ้นโดยบริษัทที่ไม่ขึ้นอยู่กับ Microsoft Microsoft ไม่รับประกัน ทั้งโดยนัยหรืออย่างอื่นใด เกี่ยวกับประสิทธิภาพหรือความน่าเชื่อถือของผลิตภัณฑ์เหล่านี้

ข้อมูลอ้างอิง

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft::
940015คุณได้รับข้อความแสดงข้อความแสดงข้อผิดพลาดที่ทำให้หยุดชะงักหลังจากที่คุณติดตั้งการปรับปรุง 932755 หรือ 941276 บนเซิร์ฟเวอร์อิน ProLiant HP ที่กำลังเรียกใช้ Storport ใน Windows Server 2003

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 969550 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 16 มกราคม 2554 - Revision: 4.0
ใช้กับ
 • Microsoft Windows Server 2003 Standard Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Standard x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition for Itanium-based Systems
 • Microsoft Windows Server 2003 Enterprise Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition for Itanium-Based Systems
 • Microsoft Windows Server 2003 Datacenter Edition
 • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
 • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
 • Microsoft Windows 2000 Server
 • Windows Server 2008 Standard
 • Windows Server 2008 Enterprise
 • Windows Server 2008 Datacenter
 • Windows Small Business Server 2008 Premium
 • Windows Small Business Server 2008 Standard
Keywords: 
kberrmsg kbtshoot kbexpertiseinter kbsurveynew kbprb kbmt KB969550 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:969550

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com