Straipsnio ID: 969227 - Per?i?r?ti ?iame straipsnyje minimus produktus.
I?pl?sti visus | Sutraukti visus

?iame puslapyje

HP Smart Web Printing n?ra suderinama su Microsoft Internet Explorer 9 ir Internet Explorer 10. Nor?dami i?spr?sti ?i? problem?, ?diekite nauj? HP Smart spausdinimo program? arba i?jungti Smart Web Printing add-on.

Sprendimas

Atsisi?skite naujausi? HP Smart spausdinti

HP Smart Web Printing pakeit? HP Smart spausdinti. Nor?dami i?spr?sti ?i? problem?, ?diegti naujas HP Smart spausdinti programa bus HP interneto svetain?je:
Parsisi?sti HP Smart spausdinti

Microsoft teikia tre?i?j? ?ali? kontaktin? informacij? pad?s technin?s pagalbos. ?i kontaktin? informacija gali keistis be i?ankstinio ?sp?jimo. Microsoft negarantuoja ?ios tre?iosios ?alies kontaktin?s informacijos tikslum?.

I?jungti HP Smart Web spausdinimas

Jei nenorite naudoti HP Smart Web Printing, galite i?jungti ?? i?orin? pried? spustel?kite visada atidaryti "Internet Explorer" be ?ito priedo kai pamatysite prane?im?, kad teigiama, kad su "HP Smart Web Printing add-on gali sukelti Internet Explorer ? avarij? ar gali nustoti reaguoti."

Arba, j?s galite paleisti ?i? trik?i? diagnostikos priemon? Nor?dami i?jungti nesuderinamas i?orinius priedus.

Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets mats1
Nustatyti Internet Explorer i?orinio priedo problem? pakibus arba u?strigus IE trik?i? diagnostikos priemon? gali automati?kai i?spr?sti ?iame straipsnyje apra?yt? problem?.
?i trik?i? diagnostikos priemon? i?sprend?ia daug problem?.su?inoti daugiau, su?inok daugiausureng?
Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets mats2


Pastaba. HP Smart Web Printing yra add-on Internet Explorer, kuri leid?ia jums pasirinkti ir spausdinti tik svetain?s turin?, kur? norite. ?i programin? ?ranga paprastai ?diegta naudodami HP programin?s ?rangos kompaktin? disk? ?diegti HP spausdintuvas.

Daugiau informacijos

Koki? ?tak? kompiuteriui turi nar?ykl?s priedai?

"Internet Explorer" i?oriniai priedai: da?nai u?duodami klausimai

Tre?i?j? ?ali? produkt?, kad ?iame straipsnyje aptariama, gaminami i? ?moni?, kurios nepriklauso nuo Microsoft. Microsoft neduoda joki? garantij?, numanom? ar kitaip, apie veikim? ir patikimum? ?i? produkt?.

Savyb?s

Straipsnio ID: 969227 - Paskutin? per?i?ra: 2013 m. lapkri?io 19 d. - Per?i?ra: 13.0
Taikoma:
  • Windows Internet Explorer 9
  • Windows Internet Explorer 10
Rakta?od?iai: 
kbsurveytest kbaddin kb3rdparty kbexpertisebeginner kbfaq kbhowto kbsurveynew kbprb kbcip kbsmbportal kbmsifixme kbfixme kbmt KB969227 KbMtlt
Atliktas automatinis vertimas
SVARBU: ?is straipsnis i?verstas naudojant ?Microsoft? ma?ininio vertimo programin? ?rang? ir gali b?ti pataisytas naudojant ?Community Translation Framework? (CTF) technologij?. ?Microsoft? si?lo ma?inos i?verstus ir po to bendruomen?s suredaguotus straipsnius, taip pat ?mogaus i?verstus straipsnius siekdama suteikti prieig? prie vis? savo ?ini? baz?s straipsni? daugeliu kalb?. Ma?inos i?verstuose ir v?liau paredaguotuose straipsniuose gali b?ti ?odyno, sintaks?s ir / arba gramatikos klaid?. ?Microsoft? neatsako u? jokius netikslumus, klaidas arba ?al?, patirt? d?l neteisingo turinio vertimo arba m?s? klient? naudojimosi juo. Daugiau apie CTF ?r. http://support.microsoft.com/gp/machine-translation-corrections.
Spustel?kite ?ia, nor?dami pamatyti ?io straipsnio versij? angl? kalba: 969227

Pateikti atsiliepim?

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com