คำอธิบายของไคลเอ็นต์ 7.0 เชื่อมต่อเดสก์ท็อประยะไกลปรับปรุงสำหรับระยะไกลบนเดสก์ท็อปบริการ (RDS) สำหรับ Windows XP SP3, Windows Vista SP1 และ Windows Vista SP2

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 969084 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

คำแนะนำ

บทความนี้กล่าวถึงการเชื่อมต่อเดสก์ท็อประยะไกล (RDC) การปรับปรุงไคลเอ็นต์ 7.0 ที่ช่วยให้คุณสามารถใช้บริการเดสก์ท็อประยะไกลใหม่ ลักษณะการทำงาน คุณลักษณะเหล่านี้จะถูกนำมาใช้ ใน Windows 7 และ Windows Server 2008 R2 คุณลักษณะเหล่านี้จะพร้อมใช้งานสำหรับคอมพิวเตอร์ที่กำลังเรียกใช้ Windows XP Service Pack 3 (SP3), Windows Vista Service Pack ที่ 1 (SP1), และ Windows Vista Service Pack ที่ 2 (SP2)

ไคลเอ็นต์ RDC 7.0 คุณสามารถใช้เพื่อเชื่อมต่อไป ยังเซิร์ฟเวอร์เทอร์มินัลแบบดั้งเดิม หรือเดสก์ท็อปที่ระยะไกลเป็น ก่อนที่จะ อย่างไรก็ตาม มีคุณลักษณะใหม่ที่กล่าวถึงในบทความนี้ พร้อมใช้งานเฉพาะเมื่อไคลเอนต์เชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ระยะไกลที่กำลังเรียกใช้ Windows 7 หรือ Windows Server 2008 R2

ข้อมูลเพิ่มเติม

ลักษณะการทำงานใหม่ในการปรับปรุงไคลเอ็นต์ RDC 7.0

ที่ การปรับปรุงไคลเอ็นต์ RDC 7.0 ประกอบด้วยคุณลักษณะใหม่ต่อไปนี้

เว็บเดียวเครื่องหมายบน (SSO) และเว็บฟอร์มการรับรอง

การเข้าถึงเว็บเดสก์ท็อประยะ (RD) ระยะไกลใช้ฟอร์มโดยใช้การรับรองความถูกต้องในขณะนี้เพื่อปรับปรุงการ ประสบการณ์ของผู้ใช้ ทำเว็บ SSO ให้แน่ใจว่าที่หลังจากที่ผู้ใช้เข้าสู่ระบบ เพิ่มเติมใด ๆ รหัสผ่านไม่ถูกต้องสำหรับเกตเวย์ ของ RD เซิร์ฟเวอร์โฮสต์ของเซสชัน RD และ RemoteApp โปรแกรม

สำหรับการรักษาความปลอดภัย เว็บ SSO ต้องระยะไกล โปรแกรมประยุกต์เพื่อที่สามารถลงชื่อเข้าใช้ใบรับรองจากผู้ออกแบบเชื่อถือได้

การเข้าถึงเดสก์ท็อปเสมือนส่วนบุคคลโดยใช้นายหน้าเชื่อมต่อ RD

ผู้ใช้สามารถเข้าถึงเดสก์ท็อปเสมือนส่วนบุคคลเมื่อผู้ใช้ใหม่ โฮสต์การจำลองเสมือนของเดสก์ท็อประยะไกลใน Windows Server 2008 R2 คอมพิวเตอร์เดสก์ท็อปส่วนบุคคล กำหนดให้กับผู้ใช้บนพื้นฐานแบบหนึ่งต่อหนึ่ง และรักษาสถานะช่วงเวลา

การเข้าถึงประเภทการเดสก์ท็อปเสมือนโดยใช้นายหน้าเชื่อมต่อ RD

ผู้ใช้สามารถเข้าถึงประเภทการเดสก์ท็อปเสมือนเมื่อพวกเขาใช้รีโมทใหม่ โฮสต์การจำลองเสมือนของเดสก์ท็อปใน Windows Server 2008 R2 มีคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ pooled ใช้ร่วมกันระหว่างผู้ใช้หลายคน และเปลี่ยนแปลงทั้งหมดที่ทำให้ผู้ใช้จะถูกสะสมโดยทั่วไป ย้อนกลับเมื่อผู้ใช้ออกจากระบบ

สถานะ & ตัดการเชื่อมต่อของไอคอนในถาดระบบ

ไอคอนถาดระบบเดียวทำให้ผู้ใช้มองเห็นระยะไกลของพวกเขาทั้งหมด การเชื่อมต่อ ผู้ใช้สามารถยกเลิกทั้งหมด หรือแต่ละการเชื่อมต่อที่ใช้นี้ ไอคอน ไอคอนปรากฏขึ้นเฉพาะเมื่อเปิดการเชื่อมต่อ RDP ที่เกี่ยวข้อง มีตัวดึงข้อมูลการเชื่อมต่อเดสก์ท็อปและ RemoteApp

บังคับการเปลี่ยนเส้นทางอุปกรณ์ที่ใช้เกตเวย์ของ RD

ใน Windows Server 2008 มันเป็นไปได้สำหรับไม่ใช่ - Microsoft รีโมท ไคลเอนต์ที่เดสก์ท็อปเพื่อแทนตัวควบคุมการเปลี่ยนเส้นทางอุปกรณ์การเกตเวย์ ใน Windows Server 2008 R2 ตั้งค่าการเปลี่ยนเส้นทางอุปกรณ์จะถูกกำหนดในเกตเวย์ของ RD และสามารถ กำหนดค่าไม่ให้ถูกเขียนทับ

ข้อความเกตเวย์ของ RD ระบบและเข้าสู่ระบบ

คุณสามารถเพิ่มข้อความของระบบและเข้าสู่ระบบกับเกตเวย์ของ RD และ แสดงเพื่อผู้ใช้เดสก์ท็อประยะไกล ข้อความของระบบที่สามารถใช้เพื่อแจ้งให้ทราบ ผู้ใช้ของเซิร์ฟเวอร์ปัญหาการบำรุงรักษาเช่นการปิดเครื่องโดยและรีสตาร์ทเครื่อง เข้าสู่ระบบ ข้อความที่คุณสามารถใช้เพื่อแสดงการแจ้งเตือนการเข้าสู่ระบบไปยังผู้ใช้ก่อนที่จะเข้าใช้งาน เมื่อต้องการทรัพยากรระยะไกล

ตรวจสอบพื้นหลังของเกตเวย์ของ RD & การรับรองความถูกต้อง

กำลังร้องขอการรับรองความถูกต้องและตรวจสอบพื้นหลัง ดำเนินการหลังจากการหมดเวลาของเซสชันที่ถูกกำหนดค่าแล้ว เซสชันสำหรับ ผู้ใช้ที่ยังไม่มีเปลี่ยนข้อมูลที่มีคุณสมบัติไม่ได้รับผลกระทบ และ มีส่งคำขอการรับรองความถูกต้องและตรวจสอบในเบื้องหลัง

ไม่ได้ใช้เกตเวย์ของ RD & เวลาของเซสชัน

แสดงเวลาการใช้งานและเซสชันที่จัดโครงแบบกับเกตเวย์ของ RD ตัวควบคุมที่ดีขึ้นของผู้ใช้ที่เชื่อมต่อผ่านเกตเวย์ของ RD การหมดเวลาไม่ได้ใช้งาน ช่วยให้ผู้ใช้ที่เพิ่มทรัพยากรที่ใช้ โดยเซสชันของผู้ใช้ที่ไม่ได้ใช้งาน โดยไม่มีผลกระทบต่อเซสชันของผู้ใช้หรือข้อมูล ซึ่งช่วยเพิ่มพื้นที่ทรัพยากรบน เซิร์ฟเวอร์เกตเวย์ของ RD

ด้าน NAP กับเกตเวย์ของ RD

ด้าน NAP ช่วยให้คุณจัดการไคลเอนต์ระยะไกล ด้วยการปรับปรุง มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์และการตั้งค่าล่าสุดเหล่านั้น ซึ่งช่วยให้ระยะไกล ไคลเอนต์ตบันทึกนโยบายความปลอดภัยของเครือข่าย

การเปลี่ยนเส้นทาง Windows Media Player

การเปลี่ยนเส้นทางโปรแกรมเล่นสื่อ Windows เปิดใช้งานเนื้อหาที่เก็บอยู่ใน Windows Media Player จะเปลี่ยนเส้นทางไปยังไคลเอนต์สำหรับการถอดรหัสของผู้ใช้ คอมพิวเตอร์ ซึ่งช่วยปรับปรุงคุณภาพของวิดีโอ และช่วยให้แน่ใจว่าวิดีโอ และ เสียงอยู่ตลอดเวลาให้ตรงกัน ใช้สำหรับทั้งสองอย่างเต็ม Windows Media Player และ ตัวควบคุมของ Windows Media Player อยู่ในเว็บเพจ

เสียงแบบสองทิศทาง

คุณสามารถเปลี่ยนเส้นทางอุปกรณ์บันทึกเสียงเช่นไมโครโฟนบน คอมพิวเตอร์ไคลเอนต์ เหมาะสมที่สุดสำหรับโปรแกรมประยุกต์เช่น Windows 7 เสียง การรับรู้ และโปรแกรมประยุกต์ที่บันทึกเสียง

สนับสนุนหลายจอภาพ

ใน Windows Vista และ Windows Server 2008 บริการเทอร์มินัล ได้รับการสนับสนุนเฉพาะจอภาพที่ใช้หลายจอภาพ บริการเดสก์ท็อประยะไกลในขณะนี้มีการสนับสนุนจอภาพหลายสำหรับจอภาพได้ถึง 16 และสามารถใช้ได้กับทั้งเดสก์ท็อประยะไกล และโปรแกรม RemoteApp

หมายเหตุ สำหรับการเชื่อมต่อด้วยการสนับสนุนจอภาพหลายที่เปิดใช้งาน AeroGlass สนับสนุนในขณะนี้ไม่มีสนับสนุน และจะถูกปิด

การเล่นวิดีโอแบบพิเศษ

การเร่งความเร็วบิตแมปปรับปรุงการแสดงระยะไกล โปรแกรมประยุกต์กราฟิกเช่น PowerPoint, Flash และ Silverlight

แพคเกจของ Windows Vista affecting ปัญหาที่ทราบอยู่แล้ว

 1. สายอักขระที่มีการตั้งค่าสำหรับภาษาต่อไปนี้จะไม่ครบถ้วน เป็นภาษาท้องถิ่น การตัดสินค้าจากคลังมีผลต่อกล่องโต้ตอบที่ให้ผู้ใช้ที่มีการ รหัสประจำตัว (หมายเลข KB) ของแพคเกจและการอนุมัติของผู้ใช้ (คลิก ตกลง) สำหรับต่อเนื่อง
  • จีนฮ่องกง
  • ยูเครน
  • ภาษาฮิบรู
  • Bulgarian
  • โรมาเนีย
  • ภาษาไทย
  • นเอส
  • โครเอเชีย
  • ลัตเวีย
  • ภาษาสโลวีเนีย
  • สโล
  • เซอร์เบีย
 2. ถ้าคุณได้ติดตั้งโปรแกรมแก้ไขด่วนที่อธิบายไว้ในบทความฐานความรู้ของ Microsoft 968358การติดตั้ง RDC 7.0 จะเลิกทำการแก้ไข ซึ่งหมายความว่า คุณไม่สามารถใช้เมาส์เพื่อเลือกรายการกล่องคำสั่งผสมในโปรแกรม RemoteApp ผ่าน RDC 7.0 เมื่อต้องการแก้ไขปัญหา นี้ออก ใช้แป้นพิมพ์แทนการใช้เมาส์เพื่อเลือกรายการกล่องคำสั่งผสม

ปัญหาที่ทราบที่ส่งผลกระทบต่อแพคเกจ Windows XP

 1. โดยค่าเริ่มต้น รับรองความถูกต้องระดับเครือข่าย (NLA) ถูกปิดใช้งาน ใน Windows XP Service Pack 3 (SP3) เมื่อต้องการเปิดใช้งาน NLA คุณจำเป็นต้องเปิดใช้ข้อมูลประจำตัว ผู้ให้บริการในด้านความปลอดภัย (CredSSP)สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความใน ฐานความรู้ของ Microsoft:
  951608คำอธิบายของข้อมูลประจำตัวด้านความปลอดภัยบริการ (CredSSP) ใน Windows XP Service Pack ที่ 3
 2. บนคอมพิวเตอร์ที่กำลังเรียกใช้ Windows XP SP3 เมื่อคุณใช้ RDC 7.0 การพยายามเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ระยะไกลผ่านเซิร์ฟเวอร์เกตเวย์ของ RD ที่ใช้ Windows Server 2008 หรือใช้ Windows Server 2008 R2 คุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้อย่างใดอย่างหนึ่ง:

  ข้อผิดพลาด 1:
  มีข้อผิดพลาดเกิดขึ้นขณะกำลังส่งข้อมูลไปยังเซิร์ฟเวอร์ของเกตเวย์ของเดสก์ท็อประยะไกล เซิร์ฟเวอร์ไม่พร้อมใช้งานชั่วคราว หรือการเชื่อมต่อเครือข่ายไม่ทำงาน ลองอีกครั้งในภายหลัง หรือติดต่อผู้ดูแลเครือข่ายของคุณเพื่อขอความช่วยเหลือ
  ข้อผิดพลาด 2:
  คอมพิวเตอร์ของคุณไม่สามารถเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ระยะไกลได้เนื่องจากมีข้อผิดพลาดเกิดขึ้นบนคอมพิวเตอร์ระยะไกลที่คุณต้องการเชื่อมต่อ ติดต่อผู้ดูแลระบบเครือข่ายของคุณสำหรับความช่วยเหลือ
  ถ้าคุณละเว้นข้อความแสดงข้อผิดพลาด และคลิก เชื่อมต่อ อีกครั้ง คุณจะสามารถเชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์ระยะไกล

  เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ทั้งหมด เปิด CredSSP สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการเปิด CredSSP คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
  951608คำอธิบายของข้อมูลประจำตัว ให้บริการรักษาความปลอดภัย (CredSSP) ใน Windows XP S951608
 3. เดียวเครื่องหมายบน (SSO) ระหว่างเกตเวย์ของ RD และโฮสต์เซสชัน RD จะไม่ทำงาน ถ้าคุณต้องการ SSO ข้ามบทบาท TS ใช้พื้นที่ทำงาน SSO นี้ จำเป็นต้องมี Windows server 2008 R2 เรียกใช้การเข้าถึงเว็บ RD นอกจากนี้ คุณสามารถ ใช้ข้อมูลประจำตัวเริ่มต้นสำหรับ SSO เมื่อต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการใช้ข้อมูลประจำตัวเริ่มต้น ในบริการเทอร์มินัล แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
  http://technet.microsoft.com/en-us/library/cc772108 (WS.10) .aspx
 4. ไอคอนถาดเลิกการเชื่อมต่อไม่แสดงตัวเลือกเพื่อ ผู้ใช้ใน Windows XP SP3 ผู้ใช้จะเห็นช่องว่างแทนที่เป็นตัวเลือกเมนู ไม่มีวิธีแก้ไขปัญหาสำหรับปัญหานี้ได้
 5. เมื่อเรียกใช้สื่อบางอย่างที่ฝังตัว player โปรแกรมประยุกต์ที่ใช้ Windows Media Player ที่ OCX (ตัวอย่างเช่น Yahoo Jukebox) ในเซสชันระยะไกล ผู้ใช้อาจไม่สามารถปิดเสียง หรือเปลี่ยนระดับเสียงได้ เมื่อต้องการ วิธีแก้ปัญหานี้ออก การเปลี่ยนเส้นทางปิดการใช้งานมัลติมีเดียบนไคลเอนต์ RDP

  คุณสามารถเปลี่ยนการตั้งค่า RDP จาก videoplaybackmode:i:1 ไป videoplaybackmode:i:0
 6. ถ้าคุณได้ติดตั้งโปรแกรมแก้ไขด่วนที่อธิบายไว้ในบทความฐานความรู้ของ Microsoft 968358การติดตั้ง RDC 7.0 จะเลิกทำการแก้ไข ซึ่งหมายความว่า คุณไม่สามารถใช้เมาส์เพื่อเลือกรายการกล่องคำสั่งผสมในโปรแกรม RemoteApp ผ่าน RDC 7.0 เมื่อต้องการแก้ไขปัญหา นี้ออก ใช้แป้นพิมพ์แทนการใช้เมาส์เพื่อเลือกรายการกล่องคำสั่งผสม

ฟังก์ชันที่พร้อมใช้งานเฉพาะเมื่อมีการเชื่อมต่อจาก Windows 7 Windows 2008 R2

แถบเทียบภาษา

RemoteApp ช่วยให้ผู้ใช้สามารถใช้แถบภาษาของพวกเขาชิดกับของพวกเขา โปรแกรมประยุกต์ RemoteApp เพียงอย่างเดียวในขณะที่ทำงานกับโปรแกรมประยุกต์ภายในเครื่อง

นี้ ประสิทธิภาพการทำงานไม่พร้อมใช้งานก่อนหน้านี้ แทน ผู้ใช้จะต้องใช้ แถบภาษาลอย

ตัวกำหนดตารางทำงานของแอพลิเคชันระยะไกล

แอพลิเคชันระยะไกลงานฟังก์ชันการทำงานของตัวกำหนดตารางเวลาโดยอัตโนมัติ เริ่มการทำงานของโปรแกรมประยุกต์ระยะไกลบนไคลเอ็นต์เดสก์ท็อประยะไกลจำเป็นต้องใช้ โดยผู้ใช้ ต้องมีคอมพิวเตอร์ไคลเอนต์ มีการติดตั้ง Windows 7 เมื่อต้องการใช้คุณลักษณะนี้

สนับสนุนแก้ว aero

บริการเทอร์มินัลใน Windows Server 2008 ไม่สนับสนุน Aero ใช้งานระยะไกลแก้วสำหรับเซสชัน ซึ่งในขณะนี้ได้รับการสนับสนุนใน Windows Server 2008 R2 บริการเดสก์ท็อประยะไกล แต่ไม่เข้ากันกับการ์ด

เริ่มต้นแอพลิเคชันและเดสก์ท็อปจาก 'การเชื่อมต่อเดสก์ท็อปและ RemoteApp'

ผู้ใช้สามารถสมัครใช้งานทั้งหมดของโปรแกรม RemoteApp และคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะของพวกเขา ซึ่งจะแสดงรายการในเมนูเริ่มของท้องถิ่นแล้ว รายการอยู่โดยอัตโนมัติ ปรับปรุงเมื่อมีเพิ่ม หรือลบรายการ

ข้อมูลการดาวน์โหลด

วิธีการขอรับโปรแกรมปรับปรุงนี้

แฟ้มต่อไปนี้จะพร้อมให้ดาวน์โหลดได้จากศูนย์ดาวน์โหลดของ Microsoft:

การปรับปรุงสำหรับ Windows Vista รุ่นที่ใช้ x86
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดการปรับปรุงสำหรับ Windows Vista สำหรับระบบที่ใช้ x86 เดี๋ยวนี้

การปรับปรุงสำหรับ Windows Vista รุ่นที่ใช้ x64
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดการปรับปรุงสำหรับ Windows Vista สำหรับระบบที่ใช้ x64 เดี๋ยวนี้

การปรับปรุงสำหรับ Windows XP รุ่นที่ใช้ x86
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดการปรับปรุงสำหรับ Windows XP สำหรับระบบที่ใช้ x86 เดี๋ยวนี้

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการดาวน์โหลดแฟ้มสนับสนุนของ Microsoft ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
119591 วิธีการขอรับแฟ้มสนับสนุนของ Microsoft จากบริการออนไลน์
Microsoft สแกนแฟ้มนี้เพื่อหาไวรัส Microsoft ใช้ประโยชน์มากที่สุด ซอฟต์แวร์ตรวจสอบไวรัสปัจจุบัน ณวันมีที่แฟ้ม ถูกลงรายการบัญชี แฟ้มเก็บอยู่บนเซิร์ฟเวอร์ที่สนับสนุนความปลอดภัยซึ่งช่วยป้องกัน เปลี่ยนแปลงไม่ได้รับอนุญาตไปยังแฟ้ม

ข้อกำหนดเบื้องต้น

เมื่อต้องการใช้การปรับปรุงนี้ คุณต้องมี Windows XP SP3, Windows Vista SP1 หรือ Windows Vista SP2 ติดตั้งบนคอมพิวเตอร์

ข้อมูลอ้างอิง

ผลิตภัณฑ์ของบริษัทอื่นที่กล่าวถึงในบทความนี้ เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตโดยบริษัทอื่นๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับ Microsoft Microsoft ไม่รับประกันไม่ว่าโดยนัยหรือรูปแบบอื่นใด เกี่ยวกับประสิทธิภาพหรือความน่าเชื่อถือของผลิตภัณฑ์เหล่านี้

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 969084 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 30 เมษายน 2556 - Revision: 7.0
ใช้กับ
 • Windows Vista Service Pack 2
 • Windows Vista Service Pack 1
 • Microsoft Windows XP Service Pack 3
Keywords: 
kbinfo kbexpertiseinter kbsurveynew kbhowto kbmt KB969084 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:969084

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com