วิธีการสร้างตัวเคอร์เนลหรือแฟ้มการถ่ายโอนข้อมูลหน่วยความจำที่เสร็จสมบูรณ์ใน Windows Server 2008 และ Windows Server 2008 R2

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 969028 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
สิ่งสำคัญ บทความนี้ประกอบด้วยข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการปรับเปลี่ยนรีจิสทรี ตรวจสอบให้แน่ใจว่า คุณสำรองรีจิสทรีก่อนที่คุณปรับเปลี่ยน ตรวจสอบให้แน่ใจว่า คุณทราบวิธีการคืนค่ารีจิสทรีหากเกิดปัญหา สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการสำรองข้อมูล เรียกคืน และการปรับเปลี่ยนรีจิสทรี คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
322756 วิธีการสำรอง และคืนค่ารีจิสทรีใน Windows
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

คำแนะนำ

บทความทีละขั้นตอนนี้อธิบายถึงวิธีการสร้าง รวบ รวม ตรวจสอบ และวิเคราะห์เคอร์เนลและแฟ้มการถ่ายโอนข้อมูลหน่วยความจำที่สมบูรณ์จากระบบที่ใช้ Windows Server 2008

หมายเหตุ ผู้ คุณควรดำเนินดังนี้เมื่ออย่างชัดเจนคุณจะถูกขอให้ดำเนินการดังกล่าว โดยวิศวกรบริการสนับสนุนลูกค้าของ Microsoft เคอร์เนลหรือการดีบักแฟ้มการถ่ายโอนข้อมูลหน่วยความจำทั้งหมดควรเป็นวิธีสุดท้ายหลังจากหมดลงวิธีแก้ไขปัญหาเบื้องต้นมาตรฐานทั้งหมดแล้ว

ถ้าคุณต้องติดต่อฝ่ายสนับสนุนลูกค้าของ Microsoft และบริการ (CSS), บทความนี้จะช่วยให้คุณได้รับข้อมูลที่จำเป็นสำหรับ CSS เพื่อระบุปัญหาเฉพาะเจาะจง

คุณต้องเข้าสู่ระบบในฐานะผู้ดูแลระบบหรือสมาชิกของกลุ่ม Administrators เพื่อทำตามขั้นตอนนี้ ถ้าคอมพิวเตอร์ของคุณเชื่อมต่อกับเครือข่าย การตั้งค่านโยบายของเครือข่ายอาจป้องกันไม่ให้คุณทำขั้นตอนนี้ เคอร์เนลด้วยตนเองหรือแฟ้มการถ่ายโอนข้อมูลหน่วยความจำทั้งหมดมีประโยชน์เมื่อแก้ไขปัญหาจำนวนปัญหาเนื่องจากกระบวนการรวบรวมเร็กคอร์ดของหน่วยความจำระบบในขณะความเสียหาย

คำเตือน ขึ้นอยู่กับความเร็วของฮาร์ดดิสก์ที่ติดตั้ง Windows การถ่ายโอนข้อมูลมากกว่า 2 กิกะไบต์ (GB) ของหน่วยความจำอาจใช้เวลานานขึ้น เมื่อคุณเริ่มต้นขั้นตอนการสร้างแฟ้มการถ่ายโอนข้อมูล เนื้อหาของ RAM จะถูกเขียนไปยังแฟ้มเพจจิ้งที่อยู่บนพาร์ติชันที่ติดตั้งระบบปฏิบัติการ

เมื่อคุณรีสตาร์ทเครื่องคอมพิวเตอร์ เนื้อหาของแฟ้มเพจจิ้งที่จะถูกเขียนไปยังแฟ้มการถ่ายโอนข้อมูล แม้ว่าในสุดสถานการณ์สมมติกรณี ที่แฟ้มการถ่ายโอนข้อมูลถูกกำหนดค่าให้อยู่บนฮาร์ดดิสก์ภายในเครื่องอื่น จะมีจำนวนข้อมูลที่กำลังอ่าน และเขียนไปยังฮาร์ดไดรฟ์สำคัญ ซึ่งสามารถทำให้เป็นกระแสตกนานเซิร์ฟเวอร์

ข้อมูลเพิ่มเติม

แฟ้มเพจจิ้ง

โดยทั่วไป สำหรับทำงานปกติของระบบของคุณที่ใช้ Windows Server 2008 คุณจะต้องตั้งขนาดของแฟ้มเพจจิ้งบนเซิร์ฟเวอร์ของคุณ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการกำหนดขนาดของแฟ้มเพจจิ้งที่เหมาะสม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
889654 วิธีการตรวจสอบขนาดของแฟ้มเพจที่เหมาะสมสำหรับรุ่น 64 บิตของ Windows Server 2003 หรือ Windows XP

ขึ้นอยู่กับชนิดของแฟ้มการถ่ายโอนข้อมูลหน่วยความจำที่คุณกำลังพยายามรวบรวม ขนาดต่ำสุดของแฟ้มเพจจิ้งจะแตกต่างกันไป Windows Server 2008 มีสามตัวเลือกสำหรับแฟ้มการถ่ายโอนข้อมูลหน่วยความจำ:
 • การถ่ายโอนข้อมูล SmallMemory<b00> </b00> (64 กิโลไบต์สำหรับ 32 บิตระบบปฏิบัติการ 128 กิโลไบต์สำหรับระบบปฏิบัติการ 64 บิต)
 • การถ่ายโอนข้อมูลหน่วยความจำเคอร์เนล
 • การถ่ายโอนข้อมูลหน่วยความจำที่เสร็จสมบูรณ์
เมื่อต้องการเปิดใช้งานแฟ้มการถ่ายโอนข้อมูลหน่วยความจำทั้งหมดบนเซิร์ฟเวอร์ของคุณ ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:

ขั้นตอนที่ 1: สร้างแฟ้มเพจจิ้ง
 1. คลิกเริ่มคลิกขวาที่คอมพิวเตอร์และจากนั้น คลิกคุณสมบัติ
 2. คลิกการตั้งค่าระบบขั้นสูงบนระบบหน้า และจากนั้น คลิกแท็บขั้นสูง
 3. คลิกการตั้งค่าภายใต้พื้นที่ประสิทธิภาพการทำงาน
 4. คลิกแท็บขั้นสูงแล้ว คลิ กเปลี่ยนแปลงภายใต้การ หน่วยความจำเสมือนพื้นที่
 5. เลือกพาร์ติชันระบบที่ isinstalled ระบบปฏิบัติการ

  หมายเหตุ เมื่อต้องการเปิดใช้งานพาร์ติชันระบบ คุณจำเป็นต้องคลิกเพื่อล้างข้อมูลจัดการขนาดของแฟ้มเพจจิ้งสำหรับไดรฟ์ทั้งหมดโดยอัตโนมัติ กล่องกาเครื่องหมาย
 6. ตั้งค่าขนาดเริ่มต้นและขนาดสูงสุดที่จำนวน RAM ที่ติดตั้งแล้วบวกด้วย 100 เมกะไบต์ (MB) ภายใต้ปุ่มขนาดแบบกำหนดเอง
 7. คลิกการตั้งค่าและจากนั้น คลิกตกลงสามครั้ง
 8. เริ่มระบบ Windows ใหม่เพื่อให้การเปลี่ยนแปลงมีผลบังคับใช้

ขนาดพาร์ติชัน

ใน Windows Server 2003 หรือรุ่นก่อนหน้าของ Windows พาร์ติชันที่ติดตั้งระบบปฏิบัติการต้องมีอย่างน้อยขนาดของจำนวน RAM ที่ติดตั้งที่มีอยู่จริงบวก 100 เมกะไบต์ (MB)
สำหรับ Windows Server 2008 คุณอาจจะต้องลดหน่วยความจำทางกายภาพของคอมพิวเตอร์ในการสร้างแฟ้มการถ่ายโอนข้อมูลหน่วยความจำทั้งหมดที่ถูกต้อง ถ้าคอมพิวเตอร์มีหน่วยความจำกายภาพมากกว่า 4 GB หรือ ถ้าไม่มีเนื้อที่ดิสก์เพียงพอสำหรับแฟ้มเพจในพาร์ติชันที่ติดตั้งระบบปฏิบัติการ คุณอาจต้องลด RAM มีอยู่จริงของคอมพิวเตอร์ อย่างไรก็ตาม คุณสามารถหลีกเลี่ยงปัญหานี้ โดยการใช้พาร์ติชันอื่นตามที่อธิบายไว้ในการ "ทำงานใหม่ใน Windows Vista และ Windows Server 2008 " ส่วนได้ เพื่อลดขนาดหน่วยความจำทางกายภาพบนเครื่องคอมพิวเตอร์ ใช้สวิตช์truncatememoryหรือremovememoryในแฟ้ม BCDEdit.exe ตามที่อธิบายไว้ในบทความต่อไปนี้ TechNet/MSDN-ตาม:
คำถามที่ถามบ่อยโปรแกรมแก้ไขข้อมูลการตั้งค่าคอนฟิกสำหรับเริ่มต้นระบบ
http://technet.microsoft.com/en-us/library/cc721886.aspx
ตัวเลือกการเริ่มต้นระบบ BCD อ้างอิง
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/aa906217.aspx
หมายเหตุ ในรุ่น 32 บิตของ Windows Server 2008 ที่มีอยู่จริงที่อยู่ส่วนขยาย (PAE) เปิดใช้งาน แฟ้มเพจจิ้งสามารถขยายเกินกว่า 4 GB (4096 MB) ในขนาด เมื่อต้องการตรวจสอบว่า มีการเปิดใช้งาน PAE ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
 1. คลิกเริ่มคลิกเรียกใช้ชนิด Regeditแล้ว คลิกตกลง
 2. ค้นหาคีย์ย่อยของรีจิสทรีต่อไปนี้:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager\Memory Management
 3. คลิกขวาPhysicalAddressExtension, andthen คลิกปรับเปลี่ยน
 4. แก้ไขค่า DWORDกล่องโต้ตอบ ค่ารายการPhysicalAddressExtension checkthe ถ้ารายการPhysicalAddressExtension valueof เป็นศูนย์ (0), PAE isdisabled ถ้าค่าของรายการPhysicalAddressExtensionเป็น 1, PAE จะเปิดใช้งาน
 5. เริ่มระบบ Windows ใหม่เพื่อให้การเปลี่ยนแปลงมีผลบังคับใช้


ลักษณะการทำงานใหม่ใน Windows Vista และ Windows Server 2008

ใน Windows Vista และ Windows Server 2008 เพื่อรับเป็นหน่วยความจำการถ่ายโอนข้อมูล แฟ้มเพจจิ้งไม่ได้อยู่บนพาร์ติชันเดียวกันเป็นพาร์ติชันที่ระบบปฏิบัติการติดตั้งตามความต้องการของรุ่นก่อนหน้าได้

เมื่อต้องการย้ายแฟ้มเพจจิ้งในพาร์ติชันอื่น คุณต้องสร้างรายการรีจิสทรีใหม่ที่มีชื่อ
DedicatedDumpFile

คุณยังสามารถกำหนดขนาดของแฟ้มเพจสำหรับการสร้างรวมอยู่ ด้วยการใช้รายการรีจิสทรีใหม่ที่ชื่อ
DumpFileSize

หมายเหตุ DedicatedDumpFile ไม่สามารถใช้ในการสร้างแฟ้มการถ่ายโอนข้อมูลไปยังไดรฟ์ข้อมูลแบบกระจายข้อมูล ซึ่งรวมถึงสไทรพ์ หรือ RAID 5 ของไดรฟ์ข้อมูล

เมื่อต้องการสร้างการ
DedicatedDumpFile
และ
DumpFileSize
รายการรีจิสทรีให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
 1. คลิกเริ่มคลิกเรียกใช้ชนิด Regeditแล้ว คลิกตกลง
 2. ค้นหาและคลิกที่คีย์ย่อยของรีจิสทรีต่อไปนี้:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\CrashControl
 3. บนเมนูแก้ไขชี้ไปที่สร้างและจากนั้น คลิกค่าสตริง
 4. ในบานหน้าต่างรายละเอียด พิมพ์DedicatedDumpFileแล้ว กด ENTER
 5. คลิกขวาที่DedicatedDumpFileและ thenclick ที่ปรับเปลี่ยน
 6. ในกล่องValue dataพิมพ์<drive>:\<dedicateddumpfile.sys></dedicateddumpfile.sys></drive>แล้ว คลิกตกลง
  หมายเหตุ<drive></drive> คือตัวยึดสำหรับไดรฟ์ที่มีเนื้อที่ดิสก์เพียงพอสำหรับแฟ้มการถ่ายโอนข้อมูล และ<dedicateddumpfile.sys>เป็นตัวยึดตำแหน่งสำหรับแฟ้มจัดสรรไว้และใช่พาธแบบเต็ม </dedicateddumpfile.sys>
 7. บนเมนูแก้ไขชี้ไปที่สร้างและจากนั้น คลิก ค่า DWORD
 8. ชนิด DumpFileSize และ pressENTER แล้ว
 9. คลิกขวาที่DumpFileSizeและจากนั้น คลิกปรับเปลี่ยน
 10. ในกล่องโต้ตอบแก้ไขค่า DWORDคลิกฐานสิบภายใต้ฐาน
 11. ในกล่องValue dataพิมพ์ค่า theappropriate และจากนั้น คลิกตกลง

  หมายเหตุ ขนาดของแฟ้มการถ่ายโอนข้อมูลมีหน่วยเป็นเมกะไบต์
 12. คลิกขวาที่DumpFileและจากนั้น คลิกปรับเปลี่ยน
 13. ในกล่องValue dataพิมพ์ <drive>: \<path>\Memory.dmp</path></drive>แล้ว คลิกตกลง

  หมายเหตุ เมื่อระบบล้มเหลว นี่คือสถานที่ที่สร้างแฟ้มการถ่ายโอนข้อมูลหน่วยความจำ โดยใช้แฟ้มแทนที่จะจัดสรรไว้โดยใช้แฟ้ม Pagefile.sys จำเป็นต้องใช้สิ่งที่ไม่ใช่นามสกุล ".sys" กับ "DedicatedDump.sys" เช่น: "DedicatedDump.dmp" หลังจากนี้จะไม่ถูกใช้เป็นอยู่DMP แฟ้มโดยตรงเมื่อข้อบกพร่องระบบ จะมีการตั้งชื่ออยู่นามสกุล DMP อาจสับสนสำหรับใครบางคนพยายามคัดลอกแฟ้มการถ่ายโอนข้อมูลหลังจากการเริ่มต้นระบบใหม่อีกต่อไป การใช้ ".sys" ทำให้ง่ายต่อการตรวจสอบว่า ไม่ใช่ตำแหน่งที่ตั้งสุดท้ายสำหรับการถ่ายโอนข้อมูล แต่ก็สามารถทำงานกับชื่อใด ๆ ที่คุณเลือก (เช่น: "DedicatedDump.Ddmp")
 14. ออกจาก Registry Editor
 15. เริ่มระบบ Windows ใหม่เพื่อให้การเปลี่ยนแปลงมีผลบังคับใช้

หมายเหตุเมื่อคุณใช้ DedicatedDumpFile ใน Windows Vista และ Windows Server 2008 ต้องมีอย่างน้อยหนึ่งแฟ้มเพจในพาร์ติชันใด ๆ ขนาดของแฟ้มเพจจิ้งไม่สำคัญในกรณีนี้ ใน Windows 7 Service Pack 1 และ Windows Server 2008 R2 Service Pack 1 ข้อจำกัดนี้ ด้วยการติดตั้งโปรแกรมแก้ไขด่วน 2716542 ขึ้นอีก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
2716542 โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมใช้งานที่เปิดใช้งานคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows 7 หรือ Windows Server 2008 R2 ใช้เพื่อสร้างการถ่ายโอนข้อมูลหน่วยความจำยื่น โดยไม่มีแฟ้มเพจ
ข้อจำกัดนี้ไม่มีอยู่ใน Windows 8, Windows Server 2012 และรุ่นที่ใหม่กว่า

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Windows Server 2008 และ Windows Vista คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
950858 เฉพาะการถ่ายโอนข้อมูลแฟ้มจะถูกตัดให้สั้นลงโดยไม่คาดคิดถึง 4 กิกะไบต์ในคอมพิวเตอร์ที่กำลังเรียกใช้ Windows Server 2008 หรือ Windows Vista และมีหน่วยความจำกายภาพมากกว่า 4 GB

ถ้าหน่วยความจำทางกายภาพของระบบปฏิบัติการที่มีขนาดใหญ่กว่าขนาดของแฟ้มเพจจิ้งใน Windows Server 2008 โดยใช้หรือคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows Vista SP1 อาจไม่มีสร้างแฟ้มการถ่ายโอนข้อมูลหน่วยความจำเคอร์เนล สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
949052 ไม่สามารถสร้างแฟ้มการถ่ายโอนข้อมูลหน่วยความจำเคอร์เนลบนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows Server 2008 และ Windows Vista Service Pack 1 ตามเมื่อหน่วยความจำระบบมีขนาดใหญ่กว่าขนาดของแฟ้มเพจ

ลักษณะการทำงานใหม่ใน Windows 7 และ Windows Server 2008 R2

ใน Windows 7 และ Windows Server 2008 R2 เพื่อรับเป็นหน่วยความจำการถ่ายโอนข้อมูล แฟ้มเพจจิ้งไม่จำเป็นต้องอยู่บนพาร์ติชันเป็นพาร์ติชันที่ติดตั้งระบบปฏิบัติการแบบเดียวกัน เมื่อต้องการย้ายแฟ้มเพจจิ้งในพาร์ติชันอื่น ไม่บังคับให้ใช้รายการรีจิสทรี DedicatedDumpFile

แฟ้มเพจจิ้งในดิสก์แบบไดนามิก

ไม่รู้จักดิสก์แบบไดนามิกเป็นไดรฟ์ข้อมูลสำหรับเริ่มระบบหรือระบบเช่นเดียวกับไดรฟ์ข้อมูลอื่น ดังนั้น ถ้าคุณสร้างแฟ้มเพจจิ้งในไดรฟ์ข้อมูลอื่นนอกเหนือจากการเริ่มต้นระบบหรือไดรฟ์ข้อมูลระบบ ระบบปฏิบัติการไม่สามารถจดจำวอลุ่มเหล่านี้เมื่อสร้างการถ่ายโอนข้อมูลหน่วยความจำ ซึ่งผลที่เกิดความล้มเหลวของการสร้างการถ่ายโอนข้อมูลหน่วยความจำ

หมายเหตุ ลักษณะการทำงานข้างนอกจากนี้ยังใช้กับ DedicatedDumpFile เท่านั้น

โดยใช้คำสั่งการรักษาในคำสั่ง Diskpart แปล คุณสามารถจัดเตรียมการไดรฟ์ข้อมูลแบบไดนามิกที่มีอยู่เพื่อใช้เป็นการเริ่มต้นระบบหรือไดรฟ์ข้อมูลระบบ การใช้คำสั่งการรักษา ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
 1. เปิดพร้อมท์คำสั่ง
 2. ที่พรอมต์คำสั่ง พิมพ์Diskpartจากนั้น กดEnter
 3. ที่พรอมต์ Diskpart พิมพ์รายการ volและจากนั้น กดEnter
 4. หมายเหตุหมายเลขไดรฟ์ข้อมูลที่คุณสร้างแฟ้มเพจจิ้ง
 5. ชนิดเลือก vol #แล้ว กดEnter (#แทนหมายเลขไดรฟ์ข้อมูลได้จดไว้ในขั้นตอนที่ 4)
 6. พิมพ์รักษาและจากนั้น กดEnter
 7. พิมพ์รายละเอียด volและจากนั้น กดEnter (เช็คสำหรับพารามิเตอร์เรียกว่าInstallableและควรถูกตั้งค่าเป็นYes)

  หมายเหตุ พารามิเตอร์สามารถติดตั้งได้จะพร้อมใช้งานใน Windows Server 2008 R2 และระบบปฏิบัติการที่ใหม่กว่าเท่านั้น
 8. รีสตาร์ทคอมพิวเตอร์
หมายเหตุ คุณสามารถใช้คำสั่งรักษาบนไดรฟ์ข้อมูลที่แตกต่างกัน 4 ที่มากที่สุด ถ้าคุณจำเป็นต้องเรียกใช้คำสั่งสำหรับไดรฟ์ข้อมูลอื่น ๆ หลังจากการเข้าถึงขีดจำกัด 4 คุณจำเป็นต้องลบไดรฟ์ข้อมูลซึ่งคำสั่งรักษาถูกใช้ก่อนหน้านี้

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำสั่งการรักษา คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:

300415 คำอธิบายของโปรแกรมอรรถประโยชน์บรรทัดคำสั่ง Diskpart

ตรวจสอบบทความ TechNet ต่อไปนี้:

http://technet.microsoft.com/en-us/library/cc755127.aspx


ใบสั่งอ้างอิงของแฟ้มเพจจิ้ง

เมื่อคุณพยายามที่จะสร้างแฟ้มการถ่ายโอนข้อมูล โดยใช้แฟ้มเพจจิ้งที่อยู่บนไดรฟ์ข้อมูลอื่นที่ไม่ใช่ไดรฟ์ข้อมูลสำหรับเริ่มระบบ (โดยค่าเริ่มต้น ไดรฟ์ c:), คุณอาจไม่สามารถสร้างแฟ้มการถ่ายโอนข้อมูลได้ตามที่คาดไว้ถึงแม้ว่าคุณทำการจองสินค้าเพียงพอสำหรับขนาดของแฟ้มเพจจิ้ง อาจไม่มีใบสั่งอ้างอิงแฟ้มเพจจิ้งเหมาะสม เมื่อต้องการตรวจสอบถ้าระดับเสียงที่คาดว่ากำลังมีความสำคัญเหนือไดรฟ์ข้อมูลอื่นในใบสั่งอ้างอิงแฟ้มเพจจิ้ง ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
 1. คลิกเริ่มคลิกเรียกใช้พิมพ์Regeditแล้ว คลิ กตกลง
 2. ค้นหาและคลิกที่คีย์ย่อยของรีจิสทรีต่อไปนี้:

  HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Control\SessionManager\MemoryManagement
 3. คลิกสองครั้งที่PagingFiles
 4. ตรวจสอบข้อมูลค่าเพื่อดูว่า เส้นทางไดรฟ์ข้อมูลที่คาดไว้ในแถวแรก

ถ้าคุณต้องการเปลี่ยนลำดับ ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
 1. คลิกเริ่มคลิกเรียกใช้พิมพ์Regeditแล้ว คลิ กตกลง
 2. ค้นหาและคลิกที่คีย์ย่อยของรีจิสทรีต่อไปนี้:

  HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Control\SessionManager\MemoryManagement
 3. คลิกขวาที่PagingFilesและจากนั้น คลิกปรับเปลี่ยน
 4. ย้ายผ่านไดรฟ์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องไปยังด้านบนของกล่อง
 5. ออกจาก Registry Editor
 6. เริ่มการทำงานของ Windows เมื่อต้องการทำการเปลี่ยนแปลงมีผล

ขั้นตอนที่ 2: สร้างแฟ้มการถ่ายโอนข้อมูลหน่วยความจำที่เสร็จสมบูรณ์
 1. คลิกเริ่มคลิกขวาที่คอมพิวเตอร์และจากนั้น คลิกคุณสมบัติ
 2. คลิกการตั้งค่าระบบขั้นสูงบนระบบหน้า และจากนั้น คลิกแท็บขั้นสูง
 3. คลิกการตั้งค่าภายใต้พื้นที่ข้อมูล Writingdebuggingและจากนั้น ให้แน่ใจว่า เลือกmemorydump สมบูรณ์
หมายเหตุ โดยค่าเริ่มต้นการถ่ายโอนข้อมูลหน่วยความจำทั้งหมดถูกปิดใช้งาน คุณสามารถเปิดใช้ตัวเลือกนี้ถ้าคอมพิวเตอร์ของคุณมีมากกว่า 2 กิกะไบต์ของ RAM ที่มีอยู่จริง

หมายเหตุ ถ้าคุณต้องการเปิดใช้งานการถ่ายโอนข้อมูลหน่วยความจำที่สมบูรณ์ ตัวเลือก การตั้งค่ารายการรีจิสทรีCrashDumpEnabledเป็น 0x1 ภายใต้คีย์ย่อยของรีจิสทรีต่อไปนี้ด้วยตนเอง และเริ่มการทำงานของ Windows:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\CrashControl
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
885117 แสดงในการเริ่มต้นและการกู้คืน "ถ่ายโอนข้อมูลหน่วยความจำเคอร์เนล" แต่มีดำเนินการถ่ายโอนข้อมูลหน่วยความจำที่เสร็จสมบูรณ์ ใน Windows 2000 หรือ ใน Windows Server 2003

เนื้อที่ว่างบนดิสก์

ต้องมีเนื้อที่ว่างเพียงพอในตำแหน่งที่ตั้งที่เลือกในการเขียนแฟ้มการถ่ายโอนข้อมูลหน่วยความจำ โดยค่าเริ่มต้น แฟ้มการถ่ายโอนข้อมูลหน่วยความจำถูกเขียนไปยังแฟ้ม %SystemRoot%\Memory.dmp ถ้ามีไม่เพียงพอสำหรับเนื้อที่ว่างบนไดรฟ์% SystemRoot % คุณสามารถเปลี่ยนเส้นทางแฟ้มการถ่ายโอนข้อมูลไปยังตำแหน่งอื่นที่มีเนื้อที่ว่างเพียงพอ หากพื้นที่ว่างบนดิสก์บนไดรฟ์ข้อมูลปลายทางของแฟ้มการถ่ายโอนข้อมูลไม่เพียงพอสำหรับแฟ้มการถ่ายโอนข้อมูลใหม่ ไม่มีการคัดลอกแฟ้มการถ่ายโอนข้อมูล และ 12 มี ID เหตุการณ์ถูกบันทึกในแฟ้มบันทึกเหตุการณ์ของระบบ เส้นทางการถ่ายโอนข้อมูลมีการกำหนดค่าในรีจิสทรีค่า "DumpFile" ภายใต้ "HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Crash ควบคุม" ตำแหน่งที่ตั้ง ต่อไปนี้คือ 12 ID เหตุการณ์ที่ถูกบันทึกในแฟ้มบันทึกเหตุการณ์ของระบบ:

รหัสเหตุการณ์: 12
คำอธิบาย: แฟ้มการถ่ายโอนข้อมูลความล้มเหลวไม่สามารถสร้างได้เนื่องจากไม่มีเนื้อที่ว่างบนไดรฟ์ปลายทาง เพิ่มขนาดเนื้อที่ว่างบนไดรฟ์ปลายทางอาจช่วยป้องกันข้อผิดพลาดนี้เมื่อต้องการเปลี่ยนเส้นทางแฟ้มการถ่ายโอนข้อมูลในตัวเลือกเริ่มต้นและการกู้คืนบนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows Server 2008 ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
 1. คลิกเริ่มคลิกขวาที่คอมพิวเตอร์และจากนั้น คลิกคุณสมบัติ
 2. คลิกการตั้งค่าระบบขั้นสูงบนระบบหน้า และจากนั้น คลิกการขั้นสูง แท็บ
 3. คลิกการตั้งค่าภายใต้พื้นที่ข้อมูล Writingdebuggingและจากนั้น แทนเส้นทางที่ มีค่า anappropriate ในฟิลด์แฟ้มการถ่ายโอนข้อมูล อีกนัยหนึ่ง คุณสามารถเปลี่ยนเส้นทางจาก %SystemRoot%\Memory.dmp เพื่อชี้ไปยังไดรฟ์ภายในเครื่องที่มีเนื้อที่ว่างเพียงพอบนดิสก์ เช่น E:\Memory.dmp
 4. เริ่มระบบ Windows ใหม่เพื่อให้การเปลี่ยนแปลงมีผลบังคับใช้
หมายเหตุ ไดรฟ์เครือข่าย ไดรฟ์ที่ใช้ร่วมกัน หรือไดรฟ์เครือข่ายแนบเก็บข้อมูล (NAS) ไม่สามารถใช้เป็นปลายทางสำหรับแฟ้มการถ่ายโอนข้อมูลหน่วยความจำได้เนื่องจากรายการดังกล่าวอาจไม่มีอยู่ก่อนที่เริ่มต้นการคัดลอกแฟ้ม

โปรแกรมแก้ไขด่วนสำหรับ Windows Server 2008 SP1

โปรแกรมแก้ไขด่วนต่อไปนี้อาจช่วยแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นเมื่อคุณพยายามที่จะสร้างแฟ้มการถ่ายโอนข้อมูลหน่วยความจำใน Windows Server 2008 ที่ติดตั้ง SP1:
  960658 ระบบ Windows Server 2008 อาจสร้างแฟ้มการถ่ายโอนข้อมูลถูกตัดทอนถ้าระบบสนับสนุนแบบไดนามิกฮาร์ดแวร์พาร์ทิชัน (DHP) และถ้าจำเป็นร้อนเพิ่ม

  หมายเหตุ
  • โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้อัพเด Crashdmp.sys แฟ้ม ซึ่งแทนโปรแกรมแก้ไขด่วนที่กล่าวถึงในบทความ Knowledge Base 950858 และ 958933
  • โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ปรับปรุงแฟ้ม Ntkrnlpa.exe หรือ Ntkrnlmp.exe แฟ้ม ซึ่งแทนโปรแกรมแก้ไขด่วนที่กล่าวถึงในบทความ Knowledge base 950917

 • 950904 ระบบหยุดการตอบสนอง และไม่มีแฟ้มการถ่ายโอนข้อมูลจะถูกสร้างขึ้นเมื่อคอมพิวเตอร์ที่กำลังเรียกใช้ Windows Vista หรือ Windows Server 2008 ที่ได้รับการขัดจังหวะ nonmaskable

  หมายเหตุ โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ปรับปรุงแฟ้ม Ipmidrv.sys
 • 953533 คอมพิวเตอร์ที่กำลังเรียกใช้ x 86 เวอร์ชั่น ของ Windows Vista หรือ Windows Server 2008 บนดิสก์/ดิสก์ IDE ATA การ สร้างแฟ้มการถ่ายโอนข้อมูลที่ถูกต้องเมื่อมีการเปิดใช้งานโหมด PAE

  หมายเหตุ โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ปรับปรุงแฟ้ม Dumpata.sys, Aliide.sys, Amdide.sys,Atapi.sys, Ataport.sys, Cmdide.sys, Intelide.sys, Msahci.sysm, Mshdc.inf,Pciide.sys, Pciidex.sys และ Viaide.sys
 • 955635 ขนาดของแฟ้มเพอาจใหญ่เกินไป หรือเล็กเกินไปมาระหว่างเมื่อคุณเริ่ม Windows Server 2008 หรือ Windows Vista ถ้าไม่มีเนื้อที่ว่างบนดิสก์พร้อมใช้งาน และขนาดของแฟ้มเพจที่จะถูกจัดการ โดยระบบ

  หมายเหตุ โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ปรับปรุงแฟ้ม Smss.exe แทนที่ hotfixthat กล่าวถึงในบทความ Knowledge base 953341
 • 957517 แฟ้มการถ่ายโอนข้อมูลหน่วยความจำที่เสร็จสมบูรณ์เฉพาะอาจไม่เสร็จสมบูรณ์แล้วสร้างถ้าไดรฟ์ข้อมูลที่จัดเก็บแฟ้มการถ่ายโอนข้อมูลเฉพาะมีเนื้อที่ว่างไม่เพียงพอ

  หมายเหตุ โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้อัพเด Faultrep.dll, Werfault.exe, andWerfaultsecure.exe แฟ้ม

วิธีการสร้างแฟ้มการถ่ายโอนข้อมูลหน่วยความจำด้วยตนเอง

มีวิธีหลายวิธีเพื่อสร้างเคอร์เนลด้วยตนเองหรือแฟ้มการถ่ายโอนข้อมูลหน่วยความจำที่สมบูรณ์แบบ วิธีการเหล่านี้รวมถึงการใช้ NMI แป้นพิมพ์ (PS2/USB), เคอร์เนลระยะไกล หรือเครื่องมือ NotMyFault.exe

วิธีการสร้างการถ่ายโอนข้อมูลหน่วยความจำด้วยตนเอง โดยใช้เครื่องมือ NotMyFault

ถ้าคุณสามารถเข้าสู่ระบบในขณะที่เกิดปัญหาขึ้น คุณสามารถใช้เครื่องมือ Microsoft SysInternals NotMyFault ในการดำเนินการดังกล่าว ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้
 1. ดาวน์โหลดเครื่องมือ NotMyFault จากเว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
  http://download.sysinternals.com/files/NotMyFault.zip
 2. คลิกเริ่มค้นหา และคลิกขวาที่หน้าจอพร้อมรับคำสั่งและจากนั้น คลิกเรียกใช้ asadministrator
 3. ที่บรรทัดคำสั่ง พิมพ์ NotMyFault.exe /crashแล้ว กด ENTER
หมายเหตุ นี้จะสร้างแฟ้มการถ่ายโอนข้อมูลหน่วยความจำและมีข้อผิดพลาด "หยุด D1"

วิธีการสร้างแฟ้มการถ่ายโอนข้อมูลหน่วยความจำด้วยตนเอง โดยการใช้แป้นพิมพ์

 • ถ้าคุณกำลังใช้แป้นพิมพ์ PS/2 คุณจำเป็นต้องสร้างการ
  CrashOnCtrlScroll
  รายการรีจิสทรี สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการสร้างแฟ้มการถ่ายโอนข้อมูลหน่วยความจำ โดยใช้แป้นพิมพ์ คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
  244139 คุณลักษณะของ Windows ช่วยให้คุณสามารถสร้างแฟ้มการถ่ายโอนข้อมูลหน่วยความจำ โดยใช้แป้นพิมพ์
 • ถ้าคุณกำลังใช้แป้นพิมพ์แบบ USB คุณลักษณะนี้ไม่สนับสนุนใน Windows Server 2008 Service Pack 1 จนกว่าคุณติดตั้งโปรแกรมแก้ไขด่วน KB 971284 สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้โปรแกรมแก้ไขด่วน คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
  971284 โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมใช้งานเพื่อให้เกิดความผิดพลาดสนับสนุน CTRL เลื่อนบน Vista S เกี่ยวกับการใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนและ Windows Server 2008 บนแป้นพิมพ์แบบ USB
  อย่างไรก็ตาม ก็จะได้รับการสนับสนุนใน Windows Server 2008 Service Pack 2 หรือรุ่นที่ใหม่กว่า คุณต้องสร้างรายการรีจิสทรี CrashOnCtrlScroll บนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows Server 2008 สำหรับคุณลักษณะนี้ทำงาน เมื่อต้องการเปิดใช้งานลักษณะการทำงานบนคอมพิวเตอร์ที่ใช้แป้นพิมพ์แบบ USB ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
  1. เริ่มตัวแก้ไขรีจิสทรี
  2. ค้นหาและคลิกที่คีย์ย่อยของรีจิสทรีต่อไปนี้:
   HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\kbdhid\Parameters
  3. บนเมนูแก้ไขคลิกเพิ่มค่าและจากนั้น เพิ่มรายการรีจิสทรีต่อไปนี้
   Name : CrashOnCtrlScroll 
   Data Type : REG_DWORD 
   Value : 1 
  4. ออกจาก Registry Editor
  5. รีสตาร์ทคอมพิวเตอร์ (บนเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้แป้นพิมพ์แบบ USB คุณไม่จำเป็นต้องรีสตาร์ทเครื่องคอมพิวเตอร์ ถอดแป้นพิมพ์ และต่อกลับอีกครั้งไม่เพียงพอ หลังจากนั้น แฟ้มการถ่ายโอนข้อมูลหน่วยความจำสามารถสร้างขึ้น)
  หมายเหตุ การดำเนินงานของแป้นพิมพ์จะสร้างแฟ้มการถ่ายโอนข้อมูลหน่วยความจำและมีข้อผิดพลาด "หยุด E2"
  โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้จะรวมอยู่ใน Service Pack 2 สำหรับ Windows Vista และ Windows Server 2008

วิธีการสร้างแฟ้มการถ่ายโอนข้อมูลความล้มสมบูรณ์หรือแฟ้มการถ่ายโอนข้อมูลความล้มเคอร์เนล โดยใช้ NMI อินบนระบบที่ใช้ Windows

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
927069 วิธีการสร้างแฟ้มการถ่ายโอนข้อมูลความล้มสมบูรณ์หรือแฟ้มการถ่ายโอนข้อมูลความล้มเคอร์เนล โดยใช้ NMI อินบนระบบที่ใช้ Windows

หมายเหตุ นี้จะสร้างแฟ้มการถ่ายโอนข้อมูลหน่วยความจำและมีข้อผิดพลาด "Stop 80"

วิธีการสร้างการถ่ายโอนข้อมูลหน่วยความจำด้วยตนเอง โดยใช้ดีบักเกอร์ระยะไกล

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
303021 วิธีการสร้างแฟ้มการถ่ายโอนข้อมูลหน่วยความจำเมื่อเซิร์ฟเวอร์หยุดการตอบสนอง (แฮง)

หมายเหตุ ใน WinDbg คุณสามารถใช้คำสั่ง.crash คำสั่งนี้สร้างแฟ้มการถ่ายโอนข้อมูลหน่วยความจำบนเครื่องคอมพิวเตอร์เป้าหมาย หรือ ถ้าคุณต้องการคัดลอกแฟ้มการถ่ายโอนข้อมูลหน่วยความจำ โดยใช้โมเด็ม null USB หรือ IEEE 1394 ใช้คำสั่ง.dump

BIOS ระดับกลไกการกู้คืนข้อมูลฮาร์ดแวร์ของเซิร์ฟเวอร์

คอมพิวเตอร์บางเครื่องมีคุณลักษณะในระดับ BIOS จะทำการกู้คืนข้อมูลของฮาร์ดแวร์ ตัวอย่างเช่น เครื่องคอมพิวเตอร์อาจมีหนึ่งในคุณลักษณะต่อไปนี้:
 • คุณลักษณะการกู้คืนระบบอัตโนมัติ (ASR) เป็นเซิร์ฟเวอร์ Hewlett Packard (HP) onsome พร้อมใช้งาน ถ้ามี ASR ปิดการใช้งาน ASR สามารถขัดจังหวะกระบวนการ thedump บนเซิร์ฟเวอร์ HP คุณสามารถปิดใช้งาน ASR ด้วยการปรับเปลี่ยนการตั้งค่า theBIOS ถ้าเปิดใช้งานคุณลักษณะนี้ และถ้า theBIOS ตรวจพบโดยฮาร์ทบีจากระบบปฏิบัติการ นั้นโดยทั่วไปแล้วรีสตาร์ตเครื่องคอมพิวเตอร์ภายใน 10 นาที
 • คอมพิวเตอร์ Dell มีคุณลักษณะเดียวกัน และถูกเรียกคอนโซล Dell SpecialAdministration (SAC) หรือSAC
 • คอมพิวเตอร์ IBM มีคุณลักษณะเดียวกัน และเรียกว่า watchdogs RSA II (OS)
 • Fujitsu, NEC, Samsung, Unisys และ hardwaremanufacturers เซิร์ฟเวอร์อื่น ๆ อาจมีคุณลักษณะคล้ายกันในเซิร์ฟเวอร์ของตน
หมายเหตุ ถ้าคุณไม่แน่ใจว่าฮาร์ดแวร์ของคุณมีคุณลักษณะการกู้คืนข้อมูลฮาร์ดแวร์ ติดต่อผู้ผลิตฮาร์ดแวร์

การทดสอบว่าคุณสามารถขอรับการถ่ายโอนข้อมูลหน่วยความจำด้วยตนเอง

คำเตือน เป็นสำคัญให้คุณทดสอบว่าคุณสามารถขอรับแฟ้มการถ่ายโอนข้อมูลหน่วยความจำด้วยตนเอง ถ้าแฟ้มการถ่ายโอนข้อมูลเสียหาย หรือตัดให้สั้นลง ต้องเกิดปัญหาอีกครั้งสำหรับคุณเพื่อขอรับแฟ้มการถ่ายโอนข้อมูลหน่วยความจำที่ดีขึ้น

เมื่อต้องการทดสอบว่าคุณสามารถขอรับแฟ้มการถ่ายโอนข้อมูลดีบนเครื่องคอมพิวเตอร์ ใช้ NotMyFault หรือกดแป้น CTRL ขวาในขณะที่คุณกดแป้น SCROLL LOCK สองครั้ง หลังจากที่เซิร์ฟเวอร์รีสตาร์ตเครื่อง รอเพื่อหยุดการใช้งานดิสก์ แฟ้มการถ่ายโอนข้อมูลควรจะเป็นหน่วยความจำกายภาพขนาดเดียวกัน ถ้าคุณมีปัญหาในการรับแฟ้มการถ่ายโอนข้อมูลหน่วยความจำด้วยตนเอง คุณอาจมีการปรับปรุงโปรแกรมควบคุมจากผู้จำหน่ายฮาร์ดแวร์และเฟิร์มแวร์คอนโทรลเลอร์ SCSI

รับข้อมูลหน้าจอสีน้ำเงินหลังจากการสร้างแฟ้มการถ่ายโอนข้อมูลหน่วยความจำ

คุณสามารถตั้งค่าคอนฟิกระบบปฏิบัติการ Windows ใช้ในการเขียนข้อความแฟ้มบันทึกเหตุการณ์ โดยใช้ข้อมูลการตรวจสอบจุดบกพร่อง โดยค่าเริ่มต้น Windows Server 2008 ถูกตั้งค่าเพื่อเขียนข้อความแฟ้มบันทึกเหตุการณ์ คุณสามารถปิดใช้งานคุณลักษณะนี้ โดยการสร้างรายการรีจิสทรี LogEvent และการตั้งค่าให้เป็น 0 ภายใต้คีย์ย่อยของรีจิสทรีต่อไปนี้:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\CrashControl
หมายเหตุ คำอธิบายและรูปแบบของแฟ้มบันทึกเหตุการณ์แตกต่างจากรูปแบบที่จะแสดงขึ้นเมื่อคอมพิวเตอร์กำลังเขียนแฟ้มการถ่ายโอนข้อมูลหน่วยความจำ อย่างไรก็ตาม ข้อมูลส่วนใหญ่จะเหมือนกัน ต่อไปนี้คือ ตัวอย่างของแฟ้มบันทึกเหตุการณ์:

รหัสเหตุการณ์: 1001 แหล่งที่มา: คำอธิบายการตรวจสอบจุดบกพร่อง: คอมพิวเตอร์ได้เริ่มระบบใหม่จากการตรวจสอบจุดบกพร่อง การตรวจสอบจุดบกพร่องถูก: 0xc00000E2 (0xffffffffffffffff, 0x0000000000000001, 0x0000000000000000, 0x0000000000000000) การถ่ายโอนข้อมูลถูกบันทึกไว้ใน: C:\WINDOWS\MEMORYDMP รหัสรายงาน: 022309-16598-01

วิธีการใช้ DumpChk.exe เพื่อตรวจสอบแฟ้มการถ่ายโอนข้อมูลหน่วยความจำ

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
156280 วิธีใช้ dumpchk.exe เพื่อตรวจสอบแฟ้มการถ่ายโอนข้อมูลหน่วยความจำ

วิธีการขอรับโปรแกรมอรรถประโยชน์การอัตโนมัติในรีจิสทรีคีย์และแฟ้มเพจจิ้ง

 1. ดาวน์โหลด DumpConfigurator.hta จากเว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้:
  http://www.codeplex.com/WinPlatTools/SourceControl/changeset/view/14600#256939
 2. คลิกดาวน์โหลดและจากนั้น คลิกI Agree หลังจากที่คุณอ่านเงื่อนไขการอนุญาตให้ใช้สิทธิ์ซอฟต์แวร์ของ Microsoft
 3. บันทึกแฟ้มWInPlatTools 14600.zipและจากนั้นจึง ขยายโปรแกรมอรรถประโยชน์ DumpConfigurator.hta นี้
 4. คลิDumpConfigurator.htaและจากนั้น คลิกการกำหนดค่าอัตโนมัติเสร็จสมบูรณ์

วิธีการอ่านแฟ้มการถ่ายโอนข้อมูลหน่วยความจำที่ Windows สร้างสำหรับการดีบัก

เมื่อต้องการดาวน์โหลด และติดตั้งเครื่องมือการตรวจแก้จุดบกพร่องของ Windows รุ่นล่าสุด แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
http://www.microsoft.com/whdc/devtools/debugging/default.mspx
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
315263 วิธีการอ่านแฟ้มการถ่ายโอนข้อมูลหน่วยความจำขนาดเล็กที่ Windows สร้างสำหรับการดีบัก

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
824344 วิธีการตรวจแก้จุดบกพร่องของ Windows services

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการแก้จุดบกพร่องใน Windows ดูสมุดบัญชีต่อไปนี้:
 • Windows Internalsรุ่นที่ห้า โดย Russinovich ทำเครื่องหมายไว้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดเยี่ยมชมเว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
  http://www.microsoft.com/learning/en/us/Books/12069.aspx
 • การตรวจแก้จุดบกพร่องของ Windows ขั้นสูงโดย Mario Hewardt และ Daniel Pravat สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดเยี่ยมชมเว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
  http://advancedwindowsdebugging.com

วิธีการตรวจสอบว่า สัญลักษณ์การตรวจแก้จุดบกพร่องของ Windows

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
311503 ใช้เซิร์ฟเวอร์สัญลักษณ์ของ Microsoft เพื่อขอรับแฟ้มสัญลักษณ์แก้จุดบกพร่อง
138258 ข้อมูลการตั้งค่าสัญลักษณ์แก้จุดบกพร่อง Windows NT
148659 วิธีการตั้งค่าสัญลักษณ์การตรวจแก้จุดบกพร่องของ Windows NT
148660 วิธีการตรวจสอบว่า สัญลักษณ์การตรวจแก้จุดบกพร่องของ Windows
258205 วิธีการใช้ Rebase เพื่อแยกสัญลักษณ์สำหรับ DrWtSn32.exe
296110 ข้อมูล: วิธีการติดตั้งสัญลักษณ์การตรวจแก้จุดบกพร่องสำหรับใช้กับผลิตภัณฑ์ของ Visual Studio
319037 วิธีการใช้เซิร์ฟเวอร์สัญลักษณ์กับดีบัก Visual Studio .NET
814411 แพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วนไม่รวมแฟ้มสัญลักษณ์แก้จุดบกพร่อง

ผลิตภัณฑ์ของบริษัทอื่นที่กล่าวถึงในบทความนี้ เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตโดยบริษัทอื่นๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับ Microsoft Microsoft ไม่รับประกันไม่ว่าโดยนัยหรือรูปแบบอื่นใด เกี่ยวกับประสิทธิภาพหรือความน่าเชื่อถือของผลิตภัณฑ์เหล่านี้

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 969028 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 3 มีนาคม 2557 - Revision: 11.0
ใช้กับ
 • Windows Server 2008 Datacenter without Hyper-V
 • Windows Server 2008 Enterprise without Hyper-V
 • Windows Server 2008 for Itanium-Based Systems
 • Windows Server 2008 R2 Datacenter
 • Windows Server 2008 R2 Datacenter without Hyper-V
 • Windows Server 2008 R2 Enterprise
 • Windows Server 2008 R2 Enterprise without Hyper-V
 • Windows Server 2008 R2 Standard
 • Windows Server 2008 R2 Standard without Hyper-V
 • Windows Server 2008 Standard without Hyper-V
 • Windows Server 2008 Datacenter
 • Windows Server 2008 Enterprise
 • Windows Server 2008 Standard
 • Windows Vista Home Basic
 • Windows Vista Home Premium
 • Windows Vista Business
 • Windows Vista Ultimate
 • Windows 7 Home Premium
 • Windows 7 Professional
 • Windows 7 Enterprise
 • Windows 7 Ultimate
 • Windows Server 2008 R2 Service Pack 1
 • Windows 7 Service Pack 1
Keywords: 
kbsurveynew kbexpertiseadvanced kbhowto kbmt KB969028 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:969028

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com