ฉันเปิดพอร์ตไฟร์วอลล์สำหรับ SQL Server บน Windows Server 2008 ได้อย่างไร

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 968872 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

คำอธิบายปัญหา

windows Firewall ใน Windows Server 2008 ช่วยป้องกันการเข้าถึงที่ไม่ได้รับอนุญาตของทรัพยากรในคอมพิวเตอร์ อย่างไรก็ตาม หากไฟร์วอลล์มีการกำหนดค่าไม่ถูกต้อง ความพยายามในการเชื่อมต่อกับอินสแตนซ์ของ SQL Server อาจจะถูกบล็อก การเข้าถึงอินสแตนซ์ของ SQL Server ที่อยู่หลังไฟร์วอลล์ คุณต้องกำหนดค่าไฟร์วอลล์บนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ SQL Server

บทความนี้ช่วยคุณในการเปิดพอร์ตไฟร์วอลล์สำหรับ SQL Server บน Windows Server 2008

เมื่อต้องการได้ เราในการแก้ไขปัญหานี้ให้คุณไป "แก้ไขปัญหาให้กับฉัน"ส่วน ถ้าคุณต้องการแก้ไขปัญหานี้ได้ด้วยตัวคุณเอง ไป "ให้ฉันแก้ไขด้วยตนเอง"ส่วน

แก้ไขปัญหาให้กับฉัน

เมื่อต้องแก้ไขปัญหานี้โดยอัตโนมัติ คลิกการแก้ไขปัญหานี้การเชื่อมโยง คลิกเรียกใช้ในการดาวน์โหลดแฟ้มกล่องโต้ตอบกล่อง และทำ ตามขั้นตอนในตัวช่วยสร้างนี้


แก้ไขปัญหานี้
Microsoft Fix it 50169หมายเหตุ:ตัวช่วยสร้างนี้อาจมีเฉพาะในภาษาอังกฤษเท่านั้น อย่างไรก็ตาม การแก้ไขอัตโนมัติยังสามารถใช้ได้กับ Windows รุ่นภาษาอื่นด้วย

หมายเหตุ:<a0>$$$$</a0>การแก้ไขบนคอมพิวเตอร์ที่มีปัญหา

ขั้นตอนถัดไป ไป "สามารถแก้ไขปัญหาได้หรือไม่"ส่วน

ให้ฉันแก้ไขด้วยตนเอง

สคริปต์ที่กล่าวถึงในส่วนนี้เปิดพอร์ตไฟร์วอลล์สำหรับ SQL Server

เมื่อต้องการสร้างสคริปต์ ดำเนินการดังต่อไปนี้:
 1. เริ่มต้น Notepad
 2. คัดลอก และวางรหัสต่อไปนี้ลงในแผ่นจดบันทึก:

  @echo ========= SQL Server Ports ===================
  @echo Enabling SQLServer default instance port 1433
  netsh firewall set portopening TCP 1433 "SQLServer" 
  @echo Enabling Dedicated Admin Connection port 1434
  netsh firewall set portopening TCP 1434 "SQL Admin Connection" 
  @echo Enabling conventional SQL Server Service Broker port 4022 
  netsh firewall set portopening TCP 4022 "SQL Service Broker" 
  @echo Enabling Transact-SQL Debugger/RPC port 135 
  netsh firewall set portopening TCP 135 "SQL Debugger/RPC" 
  @echo ========= Analysis Services Ports ==============
  @echo Enabling SSAS Default Instance port 2383
  netsh firewall set portopening TCP 2383 "Analysis Services" 
  @echo Enabling SQL Server Browser Service port 2382
  netsh firewall set portopening TCP 2382 "SQL Browser" 
  @echo ========= Misc Applications ==============
  @echo Enabling HTTP port 80 
  netsh firewall set portopening TCP 80 "HTTP" 
  @echo Enabling SSL port 443
  netsh firewall set portopening TCP 443 "SSL" 
  @echo Enabling port for SQL Server Browser Service's 'Browse' Button
  netsh firewall set portopening UDP 1434 "SQL Browser" 
  @echo Allowing multicast broadcast response on UDP (Browser Service Enumerations OK)
  netsh firewall set multicastbroadcastresponse ENABLE 
  
 3. บันทึกแฟ้มเป็นไฟล์.txt โดยใช้ชื่อต่อไปนี้:OpenSqlServerPort.txt
 4. เปลี่ยนชื่อแฟ้ม OpenSqlServerPort.txt ต่อไปนี้:OpenSqlServerPort.bat


ก่อนที่จะเรียกใช้สคริปต์ OpenSqlServerPort.bat คุณต้องการคัดลอกสคริปต์ลงในคอมพิวเตอร์ซึ่งมีไฟร์วอลล์ และเรียกใช้สคริปต์บนคอมพิวเตอร์เครื่องนั้น เมื่อต้องการเรียกใช้สคริปต์ ดำเนินการดังต่อไปนี้:
 1. คลิกเริ่มการทำงานคลิกเรียกใช้ประเภท:cmdแล้ว คลิกตกลง.
 2. หน้าจอพร้อมรับคำสั่ง ใช้ซีดีคำสั่งเพื่อนำทางไปยังโฟลเดอร์ที่คุณบันทึกแฟ้ม OpenSqlServerPort.bat
 3. เมื่อต้องการเรียกใช้สคริปต์ OpenSqlServerPort.bat พิมพ์OpenSqlServerPort.batที่พร้อมรับคำสั่ง แล้วกด ENTER

สามารถแก้ไขปัญหาได้หรือไม่

ตรวจสอบว่า ได้รับการแก้ไขปัญหา ด้วยการพยายามเข้าถึงอินสแตนซ์ของ SQL Server จากคอมพิวเตอร์เครื่องอื่น ถ้าปัญหาได้รับการแก้ไขแล้ว คุณไม่จำเป็นต้องดำเนินการใดๆ กับบทความนี้อีก หากปัญหาไม่ได้รับการแก้ไข คุณสามารถติดต่อฝ่ายสนับสนุน.

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 968872 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 17 กันยายน 2554 - Revision: 2.0
ใช้กับ
 • Microsoft SQL Server 2005 Developer Edition
 • Microsoft SQL 2005 Server Enterprise
 • Microsoft SQL Server 2005 Standard Edition
 • Microsoft SQL Server 2008 Developer
 • Microsoft SQL Server 2008 Enterprise
 • Microsoft SQL Server 2008 Standard
 • Microsoft SQL Server 2008 Web
 • Windows Server 2008 Datacenter without Hyper-V
 • Windows Server 2008 Enterprise without Hyper-V
 • Windows Server 2008 for Itanium-Based Systems
 • Windows Server 2008 Standard without Hyper-V
 • Windows Server 2008 Datacenter
 • Windows Server 2008 Enterprise
 • Windows Server 2008 Standard
 • Microsoft SQL Server 2008 R2 Developer
 • Microsoft SQL Server 2008 R2 Enterprise
 • Microsoft SQL Server 2008 R2 Standard
 • Microsoft SQL Server 2008 R2 Web
Keywords: 
kbmsifixme kbtshoot kbsurveynew kbfixme kbmt KB968872 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:968872

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com