การแก้ไข: การใช้งาน cpu สูงของจอภาพของทรัพยากรถูกสูงมากเมื่อหน่วยความจำเสมือนกำลังทำงานต่ำใน SQL Server 2008

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 968722 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
Microsoft กระจาย Microsoft SQL Server 2008 แก้ไขเป็นแฟ้มเดียวที่สามารถดาวน์โหลดได้ เนื่องจากการแก้ไขสะสม แต่ละรุ่นที่ใหม่ที่ประกอบด้วยโปรแกรมแก้ไขด่วนทั้งหมด และแก้ไขการแก้ไขการรักษาความปลอดภัยทั้งหมดที่มาพร้อมกับ SQL Server 2008 ก่อนหน้าออก
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

อาการ

ใน Microsoft SQL Server 2008 คุณเห็นว่า การใช้งาน cpu สูงของจอภาพของทรัพยากรไม่สูงมากเมื่อหน่วยความจำเสมือนกำลังทำงานต่ำบนเซิร์ฟเวอร์ คุณสามารถตรวจสอบการใช้งาน CPU ของจอภาพของทรัพยากรตามขั้นตอนเหล่านี้:
 1. เรียกใช้คำสั่งต่อไปนี้เพื่อขอรับหมายเลขเธรดของจอภาพของทรัพยากร:
  SELECT STasks.session_id, SThreads.os_thread_id, b.command FROM sys.dm_os_tasks AS 
  STasks
  INNER JOIN sys.dm_os_threads AS SThreads ON STasks.worker_address = 
  SThreads.worker_address
  LEFT OUTER JOIN sys.dm_exec_requests b ON STasks.session_id = b.session_id
  WHERE STasks.session_id IS NOT NULL and command = 'RESOURCE MONITOR' 
  ORDER BY sthreads.os_thread_id
  
 2. Open System Monitor (Perfmon.exe), and then add the ID Thread counter to the Thread performance object for all sqlservr instances.
 3. คลิกView Reportto display the information. Note the instance name of the resource monitor based on the thread id that you obtained in step 1.
 4. Open another instance of System Monitor, and then add the % Processor Time counter to the Thread performance object for the instance that you obtained in step 4. When you view the % Processor Time counter, you see that the CPU usage of the resource monitor is very high.

การแก้ไข

ข้อมูลการปรับปรุงที่สะสม

sql Server 2008

สิ่งสำคัญYou must use this fix if you are running the release version of SQL Server 2008.

โปรแกรมแก้ไขสำหรับปัญหานี้ถูกนำออกใช้ก่อนใน 6 ปรับปรุงที่สะสม สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการขอรับนี้แพคเกจโปรแกรมปรับปรุงที่สะสมสำหรับ SQL Server 2008 คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
971490แพคเกจโปรแกรมปรับปรุงที่สะสม 6 สำหรับ SQL Server 2008
หมายเหตุ:เนื่องจาก builds สะสม แต่ละรุ่นใหม่ของโปรแกรมแก้ไขด่วนประกอบด้วยโปรแกรมแก้ไขด่วนทั้งหมด และแก้ไขการแก้ไขการรักษาความปลอดภัยทั้งหมดที่มาพร้อมกับ SQL Server 2008 ก่อนหน้าออก เราขอแนะนำว่า คุณควรพิจารณาถึงการใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนรุ่นล่าสุดที่ประกอบด้วยโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft::
956909สร้าง SQL Server 2008 ที่หลังจากที่มีการนำออกใช้ SQL Server 2008

sql Server 2008 Service Pack 1

สิ่งสำคัญYou must use this fix if you are running SQL Server 2008 Service Pack 1.

The fix for this issue was first released in Cumulative Update 4 for SQL Server 2008 Service Pack 1. สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแพคเกจโปรแกรมปรับปรุงที่สะสมนี้ ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
973602แพคเกจโปรแกรมปรับปรุงที่สะสม 4 สำหรับ SQL Server 2008 Service Pack 1
หมายเหตุ:เนื่องจาก builds สะสม แต่ละรุ่นใหม่ของโปรแกรมแก้ไขด่วนประกอบด้วยโปรแกรมแก้ไขด่วนทั้งหมด และแก้ไขการแก้ไขการรักษาความปลอดภัยทั้งหมดที่มาพร้อมกับ SQL Server 2008 ก่อนหน้าออก Microsoft แนะนำว่า คุณควรพิจารณาถึงการใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนรุ่นล่าสุดที่ประกอบด้วยโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft::
970365สร้าง SQL Server 2008 ที่หลังจากที่มีการนำออกใช้ SQL Server 2008 Service Pack 1
Microsoft SQL Server 2008 โปรแกรมแก้ไขด่วนถูกสร้างสำหรับการระบุของ sql server เซอร์วิสแพ็ค คุณต้องใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนของ SQL Server 2008 Service Pack 1 ไปยังการติดตั้ง SQL Server 2008 Service Pack 1 โดยค่าเริ่มต้น hotfix ที่ให้ไว้ใน service pack ของ SQL Server จะรวมอยู่ใน service pack ถัดไปของ SQL Server

ข้อมูลโปรแกรมแก้ไขด่วน

โปรแกรมแก้ไขด่วนที่ได้รับการสนับสนุนจาก Microsoft พร้อมใช้งานแล้ว อย่างไรก็ตาม โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้มีเป้าหมายเพื่อการแก้ไขปัญหาที่อธิบายไว้ในบทความนี้เท่านั้น นำโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ไปใช้กับระบบที่พบปัญหานี้เท่านั้น โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้อาจได้รับการทดสอบเพิ่มเติม ดังนั้น หากคุณไม่ได้รับความเสียหายรุนแรงจากปัญหานี้ เราขอแนะนำให้คุณรอการปรับปรุงซอฟต์แวร์ถัดไปที่มีโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

หากมีโปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมสำหรับการดาวน์โหลด คุณจะเห็นส่วน "โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมดาวน์โหลด" อยู่ที่ด้านบนของบทความฐานความรู้นี้ หากส่วนนี้ไม่ปรากฏขึ้น โปรดติดต่อฝ่ายบริการสนับสนุนลูกค้าของ Microsoft เพื่อขอรับโปรแกรมแก้ไขด่วน

หมายเหตุ:หากเกิดปัญหาอื่น ๆ หรือ ถ้ามีการแก้ไขปัญหาเป็นสิ่งจำเป็น คุณอาจต้องสร้างการร้องขอบริการแยกต่างหาก ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนปกติจะเกิดขึ้นเมื่อมีคำถามและประเด็นการสนับสนุนอื่นๆ ซึ่งไม่จัดอยู่ในโปรแกรมแก้ไขด่วนเฉพาะที่กล่าวถึงนี้ สำหรับรายการของหมายเลขโทรศัพท์ของฝ่ายบริการและการสนับสนุนลูกค้าของ Microsoft ทั้งหมด หรือถ้าต้องการสร้างคำขอรับการสนับสนุนแยกต่างหาก โปรดเข้าสู่เว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้::
http://support.microsoft.com/contactus/?ws=support
หมายเหตุ:แบบฟอร์ม "โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมดาวน์โหลด" แสดงภาษาในโปรแกรมแก้ไขด่วนมีอยู่ หากคุณไม่เห็นภาษาของคุณ เป็นเพราะไม่มีโปรแกรมแก้ไขด่วนสำหรับภาษานั้น

ข้อกำหนดเบื้องต้น

You must have the release version of SQL Server 2008 installed before you apply this hotfix.

ข้อมูลการเริ่มต้นระบบใหม่

คุณไม่จำเป็นต้องเริ่มต้นคอมพิวเตอร์ใหม่หลังจากใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

ข้อมูลรีจิสทรี

คุณไม่มีการเปลี่ยนแปลงรีจิสทรี

ข้อมูลไฟล์ Hotfix

โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ประกอบด้วยเฉพาะแฟ้มที่จำเป็นต้องแก้ไขปัญหาที่แสดงรายการของบทความนี้ โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้อาจไม่มีแฟ้มทั้งหมดที่คุณต้องมีเพื่อที่จะปรับปรุงผลิตภัณฑ์เป็นรุ่นล่าสุดอย่างสมบูรณ์

โปรแกรมแก้ไขด่วนรุ่นภาษาอังกฤษนี้มีแอตทริบิวต์แฟ้ม (หรือแอตทริบิวต์แฟ้มหลังจากนี้) ซึ่งแสดงในตารางต่อไปนี้ วันที่และเวลาของแฟ้มเหล่านี้จะปรากฏในรูปแบบเวลามาตรฐานสากล (UTC) เมื่อคุณดูข้อมูลแฟ้ม ข้อมูลจะถูกแปลงเป็นเวลาท้องถิ่น เมื่อต้องการค้นหาความแตกต่างระหว่างเวลา UTC กับเวลาท้องถิ่น ใช้โซนเวลาแท็บในนั้นวันที่และเวลารายการใน'แผงควบคุม'

รุ่น 32 บิต

ใช้ร่วมกันหลักของบริการฐานข้อมูล sql Server 2008
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์ม
commanddest.dll2007.100.1810.0164,71220 2009 Jun05:29x86
distrib.exe2007.100.1810.075,11220 2009 Jun05:44x86
dtexec.exe2007.100.1810.054,12020 2009 Jun05:44x86
dts.dll2007.100.1810.01,429,35220 2009 Jun05:44x86
dtslog.dll2007.100.1810.079,72020 2009 Jun05:44x86
dtspipeline.dll2007.100.1810.0694,12020 2009 Jun05:44x86
dtswizard.exe2007.100.1810.0804,71220 2009 Jun05:45x86
exceldest.dll2007.100.1810.0173,40020 2009 Jun05:58x86
excelsrc.dll2007.100.1810.0183,12820 2009 Jun05:58x86
flatfiledest.dll2007.100.1810.0276,31220 2009 Jun05:59x86
flatfilesrc.dll2007.100.1810.0283,99220 2009 Jun05:59x86
iftsph.dll2007.100.1810.038,74420 2009 Jun06:13x86
logread.exe2007.100.1810.0423,25620 2009 Jun06:52x86
microsoft.sqlserver.adonetsrc.dll10.0.1810.067,41620 2009 Jun06:55x86
microsoft.sqlserver.connectioninfo.dll10.0.1810.0149,35220 2009 Jun06:57x86
microsoft.sqlserver.dmf.dll10.0.1810.0292,71220 2009 Jun06:57x86
microsoft.sqlserver.maintenanceplantasks.dll10.0.1810.0296,80820 2009 Jun06:59x86
microsoft.sqlserver.management.collectortasks.dll10.0.1810.083,81620 2009 Jun06:59x86
microsoft.sqlserver.pipelinehost.dll10.0.1810.071,51220 2009 Jun07:00x86
microsoft.sqlserver.replication.dll2007.100.1810.01,765,73620 2009 Jun07:00x86
microsoft.sqlserver.smo.dll10.0.1810.02,860,90420 2009 Jun07:00x86
microsoft.sqlserver.smoextended.dll10.0.1810.0182,12020 2009 Jun07:00x86
microsoft.sqlserver.sqlenum.dll10.0.1810.01,083,24020 2009 Jun07:00x86
oledbdest.dll2007.100.1810.0173,92820 2009 Jun07:07x86
oledbsrc.dll2007.100.1810.0186,71220 2009 Jun07:07x86
rdistcom.dll2007.100.1810.0651,11220 2009 Jun07:22x86
repldp.dll2007.100.1810.0191,32020 2009 Jun07:23x86
replmerg.exe2007.100.1810.0341,35220 2009 Jun07:23x86
snapshot.exe10.0.1810.013,16020 2009 Jun08:29x86
sql_engine_core_shared_keyfile.dll2007.100.1810.013,67220 2009 Jun06:39x86
sqllogship.exe10.0.1810.096,10420 2009 Jun08:30x86
sqlmergx.dll2007.100.1810.0192,87220 2009 Jun08:30x86
sqltaskconnections.dll2007.100.1810.0113,49620 2009 Jun08:31x86
sqlwep100.dll2007.100.1810.087,40020 2009 Jun08:31x86
txdataconvert.dll2007.100.1810.0206,68020 2009 Jun08:33x86
ตัวอย่างการหลักของฐานข้อมูลบริการ Server 2008 sql
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์ม
atxcore.dll2007.100.1810.026,45620 2009 Jun05:26x86
databasemailengine.dll10.0.1805.075,60824 2009 Apr16:37x86
databasemailprotocols.dll10.0.1805.042,84024 2009 Apr16:37x86
datacollectorcontroller.dll2007.100.1810.0134,48820 2009 Jun05:30x86
sql_engine_core_inst_keyfile.dll2007.100.1810.013,67220 2009 Jun06:39x86
sqlagent.exe2007.100.1810.0366,95220 2009 Jun08:29x86
sqlctr100.dll2007.100.1810.077,16020 2009 Jun08:29x86
sqlos.dll2007.100.1810.014,69620 2009 Jun08:30x86
sqlscriptdowngrade.dll2007.100.1810.014,69620 2009 Jun08:30x86
sqlscriptupgrade.dll2007.100.1810.03,374,44020 2009 Jun08:30x86
sqlservr.exe2007.100.1810.041,009,51220 2009 Jun08:30x86
sql Server 2008 ฐานข้อมูลบริการทั่วไปหลัก
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์ม
microsoft.analysisservices.dll10.0.1810.01,316,69620 2009 Jun06:53x86
microsoft.sqlserver.connectioninfo.dll10.0.1810.0149,35220 2009 Jun06:57x86
microsoft.sqlserver.smo.dll10.0.1810.02,860,90420 2009 Jun07:00x86
microsoft.sqlserver.smoextended.dll10.0.1810.0182,12020 2009 Jun07:00x86
microsoft.sqlserver.sqlenum.dll10.0.1810.01,083,24020 2009 Jun07:00x86
msgprox.dll2007.100.1810.0202,07220 2009 Jun07:02x86
replprov.dll2007.100.1810.0575,32020 2009 Jun07:23x86
replrec.dll2007.100.1810.0789,84820 2009 Jun07:23x86
replsub.dll2007.100.1810.0410,96820 2009 Jun07:23x86
sql_common_core_keyfile.dll2007.100.1810.013,67220 2009 Jun06:39x86
svrenumapi100.dll2007.100.1810.0755,56020 2009 Jun08:32x86
xmlsub.dll2007.100.1810.0192,34420 2009 Jun08:34x86

x รุ่นที่ใช้ x64

ใช้ร่วมกันหลักของบริการฐานข้อมูล sql Server 2008
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์ม
commanddest.dll2007.100.1810.0247,14420 2009 Jun11:35x64
distrib.exe2007.100.1810.086,88820 2009 Jun11:42x64
dtexec.exe2007.100.1810.064,85620 2009 Jun11:42x64
dts.dll2007.100.1810.02,202,98420 2009 Jun11:42x64
dtslog.dll2007.100.1810.095,59220 2009 Jun11:43x64
dtspipeline.dll2007.100.1810.01,086,82420 2009 Jun11:43x64
dtswizard.exe2007.100.1810.0800,61620 2009 Jun11:43x64
exceldest.dll2007.100.1810.0260,44020 2009 Jun11:49x64
excelsrc.dll2007.100.1810.0279,91220 2009 Jun11:49x64
flatfiledest.dll2007.100.1810.0414,56820 2009 Jun11:49x64
flatfilesrc.dll2007.100.1810.0424,79220 2009 Jun11:49x64
iftsph.dll2007.100.1810.054,63220 2009 Jun11:57x64
logread.exe2007.100.1810.0510,80820 2009 Jun12:15x64
microsoft.sqlserver.adonetsrc.dll10.0.1810.067,41620 2009 Jun12:17x86
microsoft.sqlserver.connectioninfo.dll10.0.1810.0149,35220 2009 Jun06:57x86
microsoft.sqlserver.dmf.dll10.0.1810.0292,71220 2009 Jun06:57x86
microsoft.sqlserver.dmf.dll10.0.1810.0292,69620 2009 Jun12:18x86
microsoft.sqlserver.maintenanceplantasks.dll10.0.1810.0296,80820 2009 Jun06:59x86
microsoft.sqlserver.management.collectortasks.dll10.0.1810.083,80020 2009 Jun12:19x86
microsoft.sqlserver.pipelinehost.dll10.0.1810.071,51220 2009 Jun12:20x86
microsoft.sqlserver.replication.dll2007.100.1810.01,765,73620 2009 Jun07:00x86
microsoft.sqlserver.replication.dll2007.100.1810.01,939,80020 2009 Jun12:20x64
microsoft.sqlserver.smo.dll10.0.1810.02,860,90420 2009 Jun07:00x86
microsoft.sqlserver.smoextended.dll10.0.1810.0182,12020 2009 Jun07:00x86
microsoft.sqlserver.sqlenum.dll10.0.1810.01,083,24020 2009 Jun07:00x86
oledbdest.dll2007.100.1810.0259,94420 2009 Jun12:26x64
oledbsrc.dll2007.100.1810.0286,04020 2009 Jun12:26x64
rdistcom.dll2007.100.1810.0789,84820 2009 Jun12:33x64
repldp.dll2007.100.1810.0191,32020 2009 Jun07:23x86
repldp.dll2007.100.1810.0229,72020 2009 Jun12:34x64
replmerg.exe2007.100.1810.0408,42420 2009 Jun12:34x64
snapshot.exe10.0.1810.013,16020 2009 Jun08:29x86
snapshot.exe10.0.1810.013,16020 2009 Jun13:18x86
sql_engine_core_shared_keyfile.dll2007.100.1810.014,18420 2009 Jun12:09x64
sqllogship.exe10.0.1810.096,10420 2009 Jun13:18x86
sqlmergx.dll2007.100.1810.0229,22420 2009 Jun13:19x64
sqltaskconnections.dll2007.100.1810.0161,11220 2009 Jun13:19x64
sqlwep100.dll2007.100.1810.0116,56820 2009 Jun13:19x64
txdataconvert.dll2007.100.1810.0306,00820 2009 Jun13:21x64
ตัวอย่างการหลักของฐานข้อมูลบริการ Server 2008 sql
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์ม
atxcore.dll2007.100.1810.030,55220 2009 Jun11:35x64
databasemailengine.dll10.0.1805.075,62424 2009 Apr19:41x86
databasemailprotocols.dll10.0.1805.042,84024 2009 Apr19:41x86
datacollectorcontroller.dll2007.100.1810.0255,32020 2009 Jun11:35x64
sql_engine_core_inst_keyfile.dll2007.100.1810.014,18420 2009 Jun12:09x64
sqlagent.exe2007.100.1810.0427,86420 2009 Jun13:18x64
sqlctr100.dll2007.100.1810.077,16020 2009 Jun08:29x86
sqlctr100.dll2007.100.1810.0108,39220 2009 Jun13:18x64
sqlos.dll2007.100.1810.015,20820 2009 Jun13:19x64
sqlscriptdowngrade.dll2007.100.1810.015,72020 2009 Jun13:19x64
sqlscriptupgrade.dll2007.100.1810.03,373,92820 2009 Jun13:19x64
sqlservr.exe2007.100.1810.057,868,64820 2009 Jun13:19x64
sql Server 2008 ฐานข้อมูลบริการทั่วไปหลัก
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์ม
microsoft.analysisservices.dll10.0.1810.01,316,69620 2009 Jun06:53x86
microsoft.sqlserver.connectioninfo.dll10.0.1810.0149,35220 2009 Jun06:57x86
microsoft.sqlserver.connectioninfo.dll10.0.1810.0149,35220 2009 Jun12:18x86
microsoft.sqlserver.smo.dll10.0.1810.02,860,90420 2009 Jun07:00x86
microsoft.sqlserver.smo.dll10.0.1810.02,860,90420 2009 Jun12:20x86
microsoft.sqlserver.smoextended.dll10.0.1810.0182,12020 2009 Jun07:00x86
microsoft.sqlserver.smoextended.dll10.0.1810.0182,10420 2009 Jun12:20x86
microsoft.sqlserver.sqlenum.dll10.0.1810.01,083,24020 2009 Jun07:00x86
microsoft.sqlserver.sqlenum.dll10.0.1810.01,083,22420 2009 Jun12:20x86
msgprox.dll2007.100.1810.0202,07220 2009 Jun07:02x86
msgprox.dll2007.100.1810.0246,10420 2009 Jun12:21x64
replprov.dll2007.100.1810.0575,32020 2009 Jun07:23x86
replprov.dll2007.100.1810.0727,38420 2009 Jun12:34x64
replrec.dll2007.100.1810.0789,84820 2009 Jun07:23x86
replrec.dll2007.100.1810.0976,74420 2009 Jun12:34x64
replsub.dll2007.100.1810.0410,96820 2009 Jun07:23x86
replsub.dll2007.100.1810.0492,37620 2009 Jun12:34x64
sql_common_core_keyfile.dll2007.100.1810.014,18420 2009 Jun12:09x64
svrenumapi100.dll2007.100.1810.0755,56020 2009 Jun08:32x86
svrenumapi100.dll2007.100.1810.01,017,19220 2009 Jun13:20x64
xmlsub.dll2007.100.1810.0192,34420 2009 Jun08:34x86
xmlsub.dll2007.100.1810.0308,07220 2009 Jun13:22x64

รุ่นสถาปัตยกรรม itanium

ใช้ร่วมกันหลักของบริการฐานข้อมูล sql Server 2008
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์ม
commanddest.dll2007.100.1810.0557,91220 2009 Jun06:34ia64
distrib.exe2007.100.1810.0205,67220 2009 Jun06:42ia64
dtexec.exe2007.100.1810.0154,98420 2009 Jun06:42ia64
dts.dll2007.100.1810.04,249,96020 2009 Jun06:42ia64
dtslog.dll2007.100.1810.0183,65620 2009 Jun06:42ia64
dtspipeline.dll2007.100.1810.02,020,71220 2009 Jun06:42ia64
dtswizard.exe2007.100.1810.0800,61620 2009 Jun06:42ia64
exceldest.dll2007.100.1810.0584,04020 2009 Jun06:48ia64
excelsrc.dll2007.100.1810.0641,89620 2009 Jun06:48ia64
flatfiledest.dll2007.100.1810.0951,12820 2009 Jun06:49ia64
flatfilesrc.dll2007.100.1810.0975,19220 2009 Jun06:49ia64
iftsph.dll2007.100.1810.088,42420 2009 Jun06:56ia64
logread.exe2007.100.1810.01,124,69620 2009 Jun07:15ia64
microsoft.sqlserver.adonetsrc.dll10.0.1810.067,41620 2009 Jun07:16x86
microsoft.sqlserver.connectioninfo.dll10.0.1810.0149,35220 2009 Jun06:57x86
microsoft.sqlserver.dmf.dll10.0.1810.0292,71220 2009 Jun06:57x86
microsoft.sqlserver.dmf.dll10.0.1810.0292,71220 2009 Jun07:18x86
microsoft.sqlserver.maintenanceplantasks.dll10.0.1810.0296,80820 2009 Jun06:59x86
microsoft.sqlserver.management.collectortasks.dll10.0.1810.083,81620 2009 Jun07:18x86
microsoft.sqlserver.pipelinehost.dll10.0.1810.071,51220 2009 Jun07:19x86
microsoft.sqlserver.replication.dll2007.100.1810.01,765,73620 2009 Jun07:00x86
microsoft.sqlserver.replication.dll2007.100.1810.02,656,60020 2009 Jun07:20ia64
microsoft.sqlserver.smo.dll10.0.1810.02,860,90420 2009 Jun07:00x86
microsoft.sqlserver.smoextended.dll10.0.1810.0182,12020 2009 Jun07:00x86
microsoft.sqlserver.sqlenum.dll10.0.1810.01,083,24020 2009 Jun07:00x86
oledbdest.dll2007.100.1810.0586,07220 2009 Jun07:25ia64
oledbsrc.dll2007.100.1810.0653,65620 2009 Jun07:26ia64
rdistcom.dll2007.100.1810.01,835,36820 2009 Jun07:33ia64
repldp.dll2007.100.1810.0191,32020 2009 Jun07:23x86
repldp.dll2007.100.1810.0522,60020 2009 Jun07:33ia64
replmerg.exe2007.100.1810.0969,57620 2009 Jun07:34ia64
snapshot.exe10.0.1810.013,16020 2009 Jun08:17x86
snapshot.exe10.0.1810.013,16020 2009 Jun08:29x86
sql_engine_core_shared_keyfile.dll2007.100.1810.019,30420 2009 Jun07:08ia64
sqllogship.exe10.0.1810.096,08820 2009 Jun08:18x86
sqlmergx.dll2007.100.1810.0428,37620 2009 Jun08:18ia64
sqltaskconnections.dll2007.100.1810.0335,70420 2009 Jun08:19ia64
sqlwep100.dll2007.100.1810.0212,31220 2009 Jun08:19ia64
txdataconvert.dll2007.100.1810.0674,64820 2009 Jun08:21ia64
ตัวอย่างการหลักของฐานข้อมูลบริการ Server 2008 sql
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์ม
atxcore.dll2007.100.1810.059,24020 2009 Jun06:34ia64
databasemailengine.dll10.0.1805.075,62424 2009 Apr19:08x86
databasemailprotocols.dll10.0.1805.042,85624 2009 Apr19:08x86
datacollectorcontroller.dll2007.100.1810.0470,87220 2009 Jun06:35ia64
sql_engine_core_inst_keyfile.dll2007.100.1810.019,30420 2009 Jun07:08ia64
sqlagent.exe2007.100.1810.01,201,49620 2009 Jun08:17ia64
sqlctr100.dll2007.100.1810.0135,01620 2009 Jun08:18ia64
sqlctr100.dll2007.100.1810.077,16020 2009 Jun08:29x86
sqlos.dll2007.100.1810.022,37620 2009 Jun08:18ia64
sqlscriptdowngrade.dll2007.100.1810.020,82420 2009 Jun08:18ia64
sqlscriptupgrade.dll2007.100.1810.03,380,05620 2009 Jun08:18ia64
sqlservr.exe2007.100.1810.0110,975,83220 2009 Jun08:19ia64
sql Server 2008 ฐานข้อมูลบริการทั่วไปหลัก
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์ม
microsoft.analysisservices.dll10.0.1810.01,316,69620 2009 Jun06:53x86
microsoft.sqlserver.connectioninfo.dll10.0.1810.0149,35220 2009 Jun06:57x86
microsoft.sqlserver.connectioninfo.dll10.0.1810.0149,33620 2009 Jun07:18x86
microsoft.sqlserver.smo.dll10.0.1810.02,860,90420 2009 Jun07:00x86
microsoft.sqlserver.smo.dll10.0.1810.02,860,88820 2009 Jun07:20x86
microsoft.sqlserver.smoextended.dll10.0.1810.0182,12020 2009 Jun07:00x86
microsoft.sqlserver.smoextended.dll10.0.1810.0182,12020 2009 Jun07:20x86
microsoft.sqlserver.sqlenum.dll10.0.1810.01,083,24020 2009 Jun07:00x86
microsoft.sqlserver.sqlenum.dll10.0.1810.01,083,24020 2009 Jun07:20x86
msgprox.dll2007.100.1810.0202,07220 2009 Jun07:02x86
msgprox.dll2007.100.1810.0534,36020 2009 Jun07:21ia64
replprov.dll2007.100.1810.0575,32020 2009 Jun07:23x86
replprov.dll2007.100.1810.01,640,80820 2009 Jun07:34ia64
replrec.dll2007.100.1810.0789,84820 2009 Jun07:23x86
replrec.dll2007.100.1810.02,125,16020 2009 Jun07:34ia64
replsub.dll2007.100.1810.0410,96820 2009 Jun07:23x86
replsub.dll2007.100.1810.01,111,91220 2009 Jun07:34ia64
sql_common_core_keyfile.dll2007.100.1810.019,30420 2009 Jun07:08ia64
svrenumapi100.dll2007.100.1810.02,696,04020 2009 Jun08:20ia64
svrenumapi100.dll2007.100.1810.0755,56020 2009 Jun08:32x86
xmlsub.dll2007.100.1810.0558,93620 2009 Jun08:22ia64
xmlsub.dll2007.100.1810.0192,34420 2009 Jun08:34x86

สถานะ

Microsoft ยืนยันว่าปัญหานี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ซึ่งมีการระบุไว้ในส่วน "การใช้งาน"

ข้อมูลอ้างอิง

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับรุ่นให้บริการแบบเพิ่มหน่วยสำหรับ SQL Server คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
935897มีแบบจำลองให้บริการแบบเพิ่มหน่วยจะพร้อมใช้งานจากทีม SQL Server จะจัดส่งโปรแกรมแก้ไขด่วนสำหรับการรายงานปัญหา


สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเค้าร่างตั้งชื่อสำหรับการปรับปรุงใน SQL Server คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
822499แบบแผนการตั้งชื่อใหม่สำหรับแพคเกจโปรแกรมปรับปรุงซอฟต์แวร์ของ Microsoft SQL Server


สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำศัพท์ของการปรับปรุงซอฟต์แวร์ ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base::
824684คำอธิบายของคำศัพท์มาตรฐานที่ใช้เพื่ออธิบายปรับปรุงซอฟต์แวร์ของ Microsoft

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 968722 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 17 มกราคม 2554 - Revision: 4.0
ใช้กับ
 • Microsoft SQL Server 2008 Standard
 • Microsoft SQL Server 2008 Developer
 • Microsoft SQL Server 2008 Enterprise
 • Microsoft SQL Server 2008 Workgroup
Keywords: 
kbsurveynew kbfix kbqfe kbexpertiseadvanced kbmt KB968722 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:968722

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com