ข้อความแสดงข้อผิดพลาดการแก้ไข: เมื่อคุณพยายามที่จะระบุบัญชีบริการรายงานของ SQL Server 2008 ที่เป็นข้อมูลประจำตัวสำหรับเซิร์ฟเวอร์รายงานในการดูแลจากศูนย์กลางของ SharePoint: "ไม่สามารถเชื่อมต่อไปยังรายงาน Server WMI ผู้ให้บริการ"

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 968599 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

อาการ

คุณตั้งค่าคอนฟิกอินสแตนซ์ของ Microsoft SQL Server 2008 บริการรายงานให้รันในโหมดการผสานรวม SharePoint ในการให้สิทธิการเข้าถึงฐานข้อมูลหน้าในการดูแลจากศูนย์กลางของ SharePoint พยายามระบุบัญชีบริการรายงานเป็นข้อมูลประจำตัวสำหรับเซิร์ฟเวอร์รายงาน เมื่อคุณทำเช่นนี้ คุณได้รับข้อความแสดงข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้:
ไม่สามารถเชื่อมต่อกับผู้ให้บริการ WMI ของเซิร์ฟเวอร์รายงาน

การแก้ไข

ข้อมูล Service Pack

เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ ขอรับ service pack ล่าสุดสำหรับ SQL Server 2008 สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft::
968382วิธีการขอรับ service pack ล่าสุดสำหรับ SQL Server 2008

สถานะ

Microsoft ยืนยันว่าปัญหานี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ซึ่งมีการระบุไว้ในส่วน "การใช้งาน" ปัญหานี้ถูกแก้ไขครั้งแรกใน SQL Server 2008 Service Pack 1

ข้อมูลเพิ่มเติม

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำศัพท์ของการปรับปรุงซอฟต์แวร์ ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base::
824684คำอธิบายของคำศัพท์มาตรฐานที่ใช้เพื่ออธิบายปรับปรุงซอฟต์แวร์ของ Microsoft

ขั้นตอนในการทบทวนการเกิดปัญหา

  1. การติดตั้ง Windows SharePoint Services หรือ Microsoft Office SharePoint Server บนคอมพิวเตอร์ A.
  2. การติดตั้งบริการรายงานของ SQL Server 2008 บนคอมพิวเตอร์ B.
  3. เข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ A โดยใช้บัญชีโดเมน บัญชีโดเมนสำหรับผู้ใช้บนคอมพิวเตอร์ A และบัญชีเป็นสมาชิกของกลุ่มผู้ดูแลระบบฟาร์ม ใน Windows SharePoint Services หรือ SharePoint Server
  4. การเรียกใช้บริการบริการรายงานภายใต้บัญชีโดเมนอื่นในคอมพิวเตอร์ B. บัญชีโดเมนเป็นสมาชิกของกลุ่ม BUILTIN\Administrators ท้องถิ่นบนคอมพิวเตอร์ B.
  5. ในการให้สิทธิการเข้าถึงฐานข้อมูลหน้าในการดูแลจากศูนย์กลางของ SharePoint ระบุบัญชีบริการรายงานเป็นข้อมูลประจำตัวสำหรับเซิร์ฟเวอร์รายงาน

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 968599 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 21 ตุลาคม 2553 - Revision: 2.0
ใช้กับ
  • Microsoft SQL Server 2008 Reporting Services
Keywords: 
kbsurveynew kbexpertiseadvanced kbqfe kbfix kbmt KB968599 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:968599

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com