Re?avanje problema sa upitom za preuzimanje usluge Windows kada unesete tekst u polje za adresu programa Internet Explorer 8

Prevodi ?lanaka Prevodi ?lanaka
Identifikator ?lanka: 968513 - Prika?ite proizvode na koje se odnosi ovaj ?lanak.
Pro?iri sve | Skupi sve

Na ovoj stranici

Rezime

Kada unesete adresu u polje za adresu programa Windows Internet Explorer 8, mo?e se prikazati prozor sa slede?om porukom:
Preuzmite Windows Search da biste pobolj?ali rezultate istorije i omiljenih lokacija
Do ovog pona?anja dolazi kada Windows Search nije instaliran ili nije uklju?en na ra?unaru. Da biste prestali da dobijate ovu poruku, mo?ete da koristite metode iz ovog ?lanka.

Re?enje

Izaberite odgovaraju?i metod.

Metod broj 1: Preuzmite uslugu Windows Search za operativni sistem Windows Vista ili raniji operativni sistem

Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
assets folding start collapsed
Ukoliko koristite operativne sisteme Windows XP, Windows Vista ili verziju operativnog sistema Windows Server koja je starija od Windows Server 2008 servisni paket 2 (SP2), preuzmite i instalirajte najnoviju verziju usluge Windows Search.

Da biste to uradili, kliknite na vezu Preuzmite uslugu Windows Search da biste pobolj?ali rezultate istorije i omiljenih lokacija u poruci prikazanoj u programu Internet Explorer.

Za vi?e informacija o usluzi Windows Search posetite slede?e Microsoft Veb lokacije:
Windows Search 4.0 za Windows XP (KB940157)

Windows Search 4.0 za operativni sistem Windows Vista x64 Edition (KB940157)

Windows Search 4.0 za Windows Vista SP1 (KB940157)
Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
assets folding end collapsed

Metod broj 2: Omogu?avanje usluge Windows Search na operativnom sistemu Windows 7 ili novijoj verziji

Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
assets folding start collapsed
Ako koristite operativni sistem Windows 7, Windows Server 2008 servisni paket 2 (SP2), Windows Server 2008 R2, ili noviju verziju operativnog sistema Windows, usluga Windows Search je ve? instalirana na va?em ra?unaru. Me?utim, mo?da morate da uklju?ite ovu funkciju.

Automatski re?i problem

Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
assets folding start collapsed
Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
assets mats1
Usluga Windows search ne radi i pretraga je spora ili se isklju?uje alatka za re?avanje problema mo?e automatski da re?i problem opisan u ovom ?lanku.
Ova alatka za re?avanje problema re?ava mnoge probleme.saznajte vi?epokreni odmah
Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
assets mats2
Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
assets folding end collapsed

Ru?no re?i problem

Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
assets folding start collapsed
Da uklju?ite uslugu Windows Search, pratite korake za va? operativni sistem.
Windows 7
 1. Kliknite na dugme Start, a zatim izaberite stavku Kontrolna tabla.
 2. Izaberite stavku Programi.
 3. Izaberite stavku Uklju?ite ili isklju?ite funkcije operativnog sistema Windows.
 4. Pomerite se nadole, potvrdite izbor u polju za potvrdu Windows Search, a zatim kliknite na dugme U redu.
Windows Server 2008 SP2 ili Windows Server 2008 R2
Otvorite alatku ?Upravlja? serverima?, a zatim razvijte stavku Uloge.

Ako uloga Usluge datoteka nije navedena u odeljku Rezime uloga, sledite ove korake:
 1. Izaberite stavku Dodaj uloge.
 2. Izaberite stavku Usluge datoteka, a zatim kliknite na dugme Dalje.
 3. Kliknite na dugme Dalje onoliko puta koliko je potrebno da biste do?li do ekrana Izbor uloga servera.
 4. Sa liste dostupnih usluga uloga izaberite stavku Usluga Windows Search.
 5. Kliknite na dugme Instaliraj.
Ako je uloga Usluge datoteka ve? navedena u odeljku Rezime uloga, sledite ove korake:
 1. U okviru Usluge datoteka razvijte stavku Usluge uloga.
 2. Izaberite stavku Dodaj usluge uloga.
 3. Na ekranu Izbor usluga uloga izaberite stavku Usluga Windows Search, a zatim kliknite na dugme Dalje.
 4. Ako ?elite da indeksirate disk jedinice, izaberite disk jedinice koje ?elite da indeksirate, a zatim kliknite na dugme Dalje.
 5. Kliknite na dugme Instaliraj.

Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
assets folding end collapsed

Video: Kako da uklju?ite Windows funkcije u operativnom sistemu Windows 7 (video zapis je na engleskom jeziku)

Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
assets folding start collapsed
Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
assets video1
uuid=eb180c8a-53c9-40f1-9fc3-d5ff0e0e8e1e
Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
assets video2
Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
assets folding end collapsed
Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
assets folding end collapsed

Dodatne informacije

Da biste dobili pomo? u re?avanju dodatnih problema u vezi sa uslugom Windows Search, na slede?oj Microsoft Veb lokaciji pokrenite automatizovanu alatku za re?avanje problema sa uslugom Windows Search:

Svojstva

Identifikator ?lanka: 968513 - Poslednji pregled: 25. jul 2014. - Revizija: 11.0
Odnosi se na:
 • Windows Internet Explorer 8, ako se koristi sa:
  • Windows Vista Business
  • Windows Vista Starter
  • Microsoft Windows XP Home Edition
  • Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86)
  • Microsoft Windows XP Professional
  • Microsoft Windows Server 2003, Web Edition
  • Microsoft Windows Server 2003, Standard x64 Edition
  • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86)
  • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition
  • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86)
  • Windows Vista Ultimate
  • Windows Vista Home Premium
  • Windows Vista Home Basic
  • Windows Vista Enterprise
  • Windows Server 2008 Standard
  • Windows Web Server 2008
  • Windows Web Server 2008 R2
  • Windows Server 2008 R2 Datacenter
  • Windows Server 2008 Enterprise
  • Windows Server 2008 Datacenter
  • Windows Server 2008 R2 Standard
  • Windows Server 2008 R2 Enterprise
  • Windows 7 Enterprise
  • Windows 7 Enterprise N
  • Windows 7 Home Basic
  • Windows 7 Home Premium
  • Windows 7 Home Premium N
  • Windows 7 Professional
  • Windows 7 Professional N
  • Windows 7 Starter
  • Windows 7 Starter N
  • Windows 7 Ultimate
  • Windows 7 Ultimate N
Klju?ne re?i: 
kbsurveytest kbfixme kbmatsfixme kbdownload atdownload kbhowto kbtshoot kbexpertisebeginner kbsurveynew kbprb kbvideocontent kbsmbportal KB968513

Po?aljite povratne informacije

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com