Straipsnio ID: 968513 - Per?i?r?ti ?iame straipsnyje minimus produktus.
I?pl?sti visus | Sutraukti visus

?iame puslapyje

Santrauka

Kai programoje ?Windows Internet Explorer 8? ? adreso juost? ?vedate adres?, gali b?ti atidarytas langas su toliau pateiktu prane?imu:
Nor?dami pagerinti retrospektyvos ir parankini? rezultatus, atsisi?skite ?Windows? ie?k?
Taip nutinka, jei kompiuteryje ne?diegta arba ne?jungta ?Windows Search?. Nor?dami i?spr?sti ?i? problem?, i?bandykite ?iame straipsnyje pateiktus b?dus.

Sprendimas

Pasirinkite b?d?, atsi?velgdami ? savo situacij?.

1 b?das: atsisi?skite ?Windows Search? ? kompiuter?, kuriame yra ?Windows Vista? arba senesn? versija

Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding start collapsed
Jei naudojate ?Windows XP?, ?Windows Vista? arba senesn? ?Windows Server? versij? nei ?Windows Server 2008? su 2 pakeitim? paketu (SP2), atsisi?skite ir ?diekite naujausi? ?Windows Search? versij?.

Nor?dami tai padaryti spustel?kite ?Internet Explorer? prane?imo lange esant? sait? Nor?dami pagerinti retrospektyvos ir parankini? rezultatus, atsisi?skite ?Windows? ie?k?.

Jei reikia daugiau informacijos apie ?Windows Search?, apsilankykite toliau nurodytose ?Microsoft? svetain?se:
?Windows Search 4.0?, skirta ?Windows XP? (KB940157)

?Windows Search 4.0?, skirta ?Windows Vista? x64 leidimui (KB940157)

?Windows Search 4.0?, skirta ?Windows Vista? SP1 (KB940157)
Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding end collapsed

2 b?das; ?junkite ?Windows Search? kompiuteryje, kuriame yra ?Windows 7? arba naujesn? versija

Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding start collapsed
Jei naudojate ?Windows 7?, ?Windows Server 2008? su 2 pakeitim? paketu (SP2), ?Windows Server 2008 R2? arba naujesn? ?Windows? versij?, ?Windows Search? jau ?diegta kompiuteryje. Ta?iau gali reik?ti ?jungti ?i? funkcij?.

Pataisyti automati?kai

Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding start collapsed
Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets mats1
Dalyje ?Windows? ie?ka neveikia, yra l?ta arba i?sijungia nurodyta trik?i? diagnostikos priemon? gali automati?kai pataisyti ?iame straipsnyje apra?yt? problem?.
?i trik?i? ?alinimo priemon? i?sprend?ia daug problem?.Su?inokite daugiauPaleisti dabar
Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets mats2
Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding end collapsed

Taisyti pa?iam

Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding start collapsed
Nor?dami ?jungti ?Windows Search?, atlikite toliau nurodytus veiksmus, atsi?velgdami ? turim? operacin? sistem?.
?Windows 7?
 1. Spustel?kite Prad?ti, tada spustel?kite Valdymo skydas.
 2. Spustel?kite Programos.
 3. Spustel?kite ?jungti arba i?jungti ?Windows? funkcijas.
 4. Slinkite ?emyn, spustel?j? pa?ym?kite ?ym?s langel? ?Windows? ie?ka, tada spustel?kite Gerai.
?Windows Server 2008? SP2 arba ?Windows Server 2008 R2?
Atidarykite serverio tvarkytuv? ir i?pl?skite element? Vaidmenys.

Jei vaidmuo Fail? tarnybos nepateiktas skyriuje Vaidmen? santrauka, atlikite toliau nurodytus veiksmus.
 1. Spustel?kite ?traukti vaidmen?.
 2. Pa?ym?kite Vaidmen? tarnybos, tada spustel?kite Pirmyn.
 3. Spustel?kite Pirmyn tiek kart?, kiek reikia ekranui Pasirinkti serverio vaidmenis pasiekti.
 4. Pasiekiam? vaidmen? tarnyb? s?ra?e pa?ym?kite ?Windows? ie?kos tarnyba.
 5. Spustel?kite Diegti.
Jei vaidmuo Fail? tarnybos jau yra pateiktas skyriuje Vaidmen? santrauka, atlikite toliau nurodytus veiksmus.
 1. Dalyje Fail? tarnybos i?pl?skite Vaidmen? tarnybos.
 2. Spustel?kite ?traukti vaidmen? tarnyb?.
 3. Ekrane Vaidmen? tarnyb? pasirinkimas pa?ym?kite ?Windows? ie?kos tarnyba, tada spustel?kite Pirmyn.
 4. Nor?dami indeksuoti disk? ?renginius, pa?ym?kite norimus indeksuoti disk? ?renginius ir spustel?kite Pirmyn.
 5. Spustel?kite Diegti.

Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding end collapsed

Vaizdo ?ra?as: kaip ?jungti ?Windows? funkcijas operacin?je sistemoje ?Windows 7? (vaizdo ?ra?as yra angl? k.)

Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding start collapsed
Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets video1
uuid=eb180c8a-53c9-40f1-9fc3-d5ff0e0e8e1e
Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets video2
Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding end collapsed
Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding end collapsed

Daugiau informacijos

Nor?dami gauti pagalbos sprend?iant papildomas ?Windows? ie?kos problemas, apsilankykite toliau nurodytoje ?Microsoft? svetain?je, kad gal?tum?te paleisti automatin? ?Windows? ie?kos trik?i? diagnostikos priemon?:
?Windows? ie?kos taisymas, kai ji u?stringa arba nerodo rezultat?

Savyb?s

Straipsnio ID: 968513 - Paskutin? per?i?ra: 2014 m. liepos 15 d. - Per?i?ra: 12.0
Taikoma:
 • Windows Internet Explorer 8, naudojant su:
  • Windows Vista Business
  • Windows Vista Starter
  • Microsoft Windows XP Home Edition
  • Microsoft Windows Server 2003 Standard Edition
  • Microsoft Windows XP leidimas profesionalams
  • Microsoft Windows Server 2003 Web Edition
  • Microsoft Windows Server 2003, Standard x64 Edition
  • Microsoft Windows Server 2003 Enterprise Edition
  • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition
  • Microsoft Windows Server 2003 Datacenter Edition
  • Windows Vista Ultimate
  • Windows Vista Home Premium
  • Windows Vista Home Basic
  • Windows Vista Enterprise
  • Windows Server 2008 Standard
  • Windows Web Server 2008
  • Windows Web Server 2008 R2
  • Windows Server 2008 R2 Datacenter
  • Windows Server 2008 Enterprise
  • Windows Server 2008 Datacenter
  • Windows Server 2008 R2 Standard
  • Windows Server 2008 R2 Enterprise
  • Windows 7 Enterprise
  • Windows 7 Enterprise N
  • Windows 7 Home Basic
  • Windows 7 Home Premium
  • Windows 7 Home Premium N
  • Windows 7 Professional
  • Windows 7 Professional N
  • Windows 7 Starter
  • Windows 7 Starter N
  • Windows 7 Ultimate
  • Windows 7 Ultimate N
Rakta?od?iai: 
kbsurveytest kbfixme kbmatsfixme kbdownload atdownload kbhowto kbtshoot kbexpertisebeginner kbsurveynew kbprb kbvideocontent kbsmbportal KB968513

Pateikti atsiliepim?

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com