????? ?????? ??? ???? ???? ???? ?? SQL Server 2008

?????? ????????? ?????? ?????????
???? ???????: 968382 - ??? ???????? ???? ????? ????? ??? ???????.
????? ???? | ?? ????

?? ??? ??????

?????

???? Microsoft ?????? ??????? ?? ??? ?????. ????? ??? ??????? ??? ??? ???????? ??????? ???????. ??? ????? ????????? ??????? ???????? ??????? ???? ?? ??????? ???? ??? ????? Microsoft SQL Server. ??? ????? ??? ??????? ????? ??????? ???? ?? ??? ????? ????? ????? ??? ??? ???????. ????? ??? ???????? ???? ??? ??????? ???? ??? ??????? ?? ??? ??????? ??????? ?????? ??????. ???? ????? ??? ????????? ????????? ?????? ??????? ???????? ??????.

??? ??? ??????? ???????. ?????? ?? ???? ???? ????? ??? ?? ????????? ???????? ?? ??? ??????? ???????? ???????? ??? ??? ??????? ?????. ??? ???? ???? ???? ?????? ???? ???? ????? ??? ????? ???? ???? ????.

??????? ????

???? ?????? Service Pack 3 ?????? ?? Microsoft SQL Server 2008

????? ???????: ? ?????? ????

????? ??????

?????? ??? Microsoft SQL Server 2008 SP3? ?? ?????? ???? Microsoft ?????? ??? ?????:
http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=226850
?????? ??? Microsoft SQL Server 2008 Express SP3? ?? ?????? ???? Microsoft ?????? ??? ?????:
http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=226851

?????? ??? Microsoft SQL Server 2008 Feature Pack SP3? ?? ?????? ???? Microsoft ?????? ??? ?????:
http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=229309
?????? ??? Microsoft SQL Server 2008 Report Builder SP3? ?? ?????? ???? Microsoft ?????? ??? ?????:
http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=229312
?????? ??? Microsoft SQL Server 2008 Reporting Services SharePoint Add-in SP3? ?? ?????? ???? Microsoft ?????? ??? ?????:
http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=229314

?????? ??? ??? ?? ??? ?????? ??? ????? ???? ??? ??????? Microsoft .NET Framework 4.0 ??? ?????? ???? ?????? SQL Server 2008? ?????? ??????? ??? ????? ????? ????? Microsoft ??? ??????? ??? ????? ???? ??????. ?????? ????? ???? ??? ??? ??????? ?????? ?????? ?? ????? ????? Microsoft:
2500042 ???? ????? ????? "????? ????? SQL Server 2008 ????? ?????? Microsoft .NET Framework 4.0" ??? ????? Service Pack 2 (SP2) ??? SQL Server 2008

????? ?????????

?????? ??? ????? ???????? ???? ?? ??????? ?? SQL Server 2008 SP3? ???? ??? ??? ??????? ?????? ?????? ?? "????? ????? Microsoft":
2546951 ????? ???????? ???? ?? ??????? ?? SQL Server 2008 Service Pack 3

????? ???????? ????? ?? SQL Server 2008 SP3

????? ?? ????????? ??? ??????? ?????????? ??????? ???????? ?? SQL Server 2008 SP3? ???? ??????? ????? Microsoft SQL Server 2008 SP3. ????????? ?????? ????? ???? Microsoft ?????? ??? ?????: :
http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=229295

??????? ???????

????? ?? ????????? ??? ??? "??????? ???????"? ?? ?????? ???? Microsoft ?????? ??? ?????:
http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=229519

????? ????????

????? ?? ????????? ??? ????? ????????? ?? ?????? ???? Microsoft ?????? ??? ?????:
http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=229521

???? ?????? Service Pack 2 ?????? ?? Microsoft SQL Server 2008

????? ???????: ?? ?????? ????

????? ??????

?????? ??? Microsoft SQL Server 2008 SP2? ?? ?????? ???? Microsoft ?????? ??? ?????:
http://www.microsoft.com/downloads/en/details.aspx?FamilyID=8fbfc1de-d25e-4790-88b5-7dda1f1d4e17&displaylang=en
?????? ??? Microsoft SQL Server 2008 Express SP2? ?? ?????? ???? Microsoft ?????? ??? ?????:

http://www.microsoft.com/downloads/en/details.aspx?FamilyID=40acf55f-0715-4bb0-9735-d02fc2c8a7af&displaylang=en
?????? ??? ??? ?? ??? ?????? ??? ????? ???? ??? ??????? Microsoft .NET Framework 4.0 ??? ?????? ???? ?????? SQL Server 2008? ?????? ??????? ??? ????? ????? ????? Microsoft ??? ??????? ??? ????? ???? ??????. ?????? ????? ???? ??? ??? ??????? ?????? ?????? ?? ????? ????? Microsoft:
2500042 ???? ????? ????? "????? ????? SQL Server 2008 ????? ?????? Microsoft .NET Framework 4.0" ??? ????? Service Pack 2 (SP2) ??? SQL Server 2008

????? ?????????

?????? ??? ????? ???????? ???? ?? ??????? ?? SQL Server 2008 SP2? ???? ??? ??? ??????? ?????? ?????? ?? "????? ????? Microsoft":
2285068 ????? ???????? ???? ?? ??????? ?? SQL Server 2008 Service Pack 2

???? ?????? Service Pack 1 ?????? ?? Microsoft SQL Server 2008

????? ???????: ? ????? ????

????? ??????

?????? ??? ???? ?????? SP1 ?????? ?? SQL Server 2008? ?? ?????? ???? Microsoft ?????? ??? ?????:
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID=66ab3dbb-bf3e-4f46-9559-ccc6a4f9dc19
?????? ??? ???? ?????? SP1 ?????? ?? Microsoft SQL Server 2008 Express? ?? ?????? ???? Microsoft ?????? ??? ?????:
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID=01af61e6-2f63-4291-bcad-fd500f6027ff

????? ?????????

???? ????? ???????? ???? ?? ??????? ?? SQL Server 2008 SP1? ???? ??? ??? ??????? ?????? ?????? ?? "????? ????? Microsoft":
968369 ????? ???????? ???? ?? ??????? ?? ???? ?????? Service Pack 1 ?????? ?? SQL Server 2008

??????? ???? ??? ??????? Microsoft Update

???? ????? ?? ??? ??? ??????? Microsoft Update ?????? ??? ?????? ????? SQL Server:
 • ???? ????? ??? ??????? ?? ????? '??? ???????' (??????).
 • ???? ????? ???? ?????? ????? SQL Server ?????? Microsoft Update ??? ???? ?????? SQL Server ??????? ??? ????????? ?????.

  ?????? ??? ????? ???? ?????? ????? ?????? SQL Server ???? ?????? ?? ????? SQL Server ????? ??????.
 • ????? ?? ????????? ??? Microsoft Update? ?? ?????? ???? Microsoft ?????? ??? ?????:
  http://update.microsoft.com/microsoftupdate/v6/about.aspx?ln=ar

????? ???????? ????? ?? SQL Server 2008 SP1

????? ?? ????????? ??? ??????? ?????????? ??????? ???????? ?? SQL Server 2008 SP1? ?? ?????? ???? Microsoft ?????? ??? ?????:
http://download.microsoft.com/download/1/6/3/163A851B-D956-42E9-B426-F5C0EBE6B654/ReleaseNotes.htm

????? ????????

????? ?? ????????? ??? ????? ????????? ?? ?????? Microsoft ?????? ??? ?????:
http://download.microsoft.com/download/1/6/3/163A851B-D956-42E9-B426-F5C0EBE6B654/Readme.htm
?????? ????? ??? ????? ???????? ??? ??????? ??? SQL Server 2008 Express.

???????

???? ???????: 968382 - ????? ??? ??????: 19/???? ?????/1434 - ??????: 7.0
????? ???
 • Microsoft SQL Server 2008 Standard
 • Microsoft SQL Server 2008 Standard Edition for Small Business
 • Microsoft SQL Server 2008 Developer
 • Microsoft SQL Server 2008 Enterprise
 • Microsoft SQL Server 2008 Workgroup
 • Microsoft SQL Server 2008 Express
 • Microsoft SQL Server 2008 Express with Advanced Services
 • Microsoft SQL Server 2008 Web
 • Microsoft SQL Server 2008 Analysis Services
 • Microsoft SQL Server 2008 Reporting Services
????? ??????: 
kbsqlsetup kbservicepack kbgetsp kbexpertiseinter kbtshoot kbsurveynew kbinfo KB968382

????? ???????

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com