เร็กคอร์ดทั้งหมดในตารางล็อกของแบบสอบถามถูกตัดทอนลงเมื่อคุณซิงโครไนซ์ฐานข้อมูลใน SQL Server Analysis Services

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 968381 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
Microsoft กระจายแก้ไข Microsoft SQL Server 2005 เป็นแฟ้มเดียวที่สามารถดาวน์โหลดได้ เนื่องจากการแก้ไขจะสะสม แต่ละรุ่นที่ใหม่ที่ประกอบด้วยโปรแกรมแก้ไขด่วนทั้งหมด และทั้งหมดที่แก้ไขความปลอดภัยที่ถูกรวมกับค่าก่อนหน้า SQL Server 2005 แก้ไขย่อย
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

อาการ

พิจารณาสถานการณ์สมมติต่อไปนี้:
 • ที่คุณได้ติดตั้งปรับปรุงสะสม Microsoft SQL Server 2005 Service Pack 2 (SP2) 9 หรือการปรับปรุงสะสม SP2 เป็นรุ่นที่ใหม่กว่าสำหรับบริการวิเคราะห์ SQL Server 2005 หรือ คุณได้ติดตั้ง SP3 2005 ของเซิร์ฟเวอร์ SQL หรือการปรับปรุงสะสม SP3 ใหม่กว่าสำหรับ SQL Server 2005 วิเคราะห์บริการ
 • คุณเซ็ตอัพการบันทึกแบบสอบถามบนเซิร์ฟเวอร์
 • คุณซิงโครไนซ์ฐานข้อมูลบนเซิร์ฟเวอร์
ในสถานการณ์สมมตินี้ เร็กคอร์ดทั้งหมดในตารางล็อกของแบบสอบถามจะถูกตัดทอน

หมายเหตุปัญหานี้ยังอยู่ ใน SQL Server 2008 และ ใน SQL Server 2008 R2 สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดูส่วน "ข้อมูลเพิ่มเติม"

การแก้ไข

ปัญหา โปรแกรมแก้ไขสำหรับนี้ถูกก่อนออกใน 3 ปรับปรุงที่สะสมสำหรับ SQL Server 2005 Service Pack 3 สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแพคเกจโปรแกรมปรับปรุงที่สะสมนี้ ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
967909การปรับปรุงแบบสะสมแพคเกจ 3 สำหรับ SQL Server 2005 Service Pack 3
หมายเหตุเนื่องจาก builds วางจำหน่ายของโปรแกรมแก้ไขด่วนที่สะสม ละใหม่ประกอบด้วยโปรแกรมแก้ไขด่วนทั้งหมด และแก้ไขการแก้ไขการรักษาความปลอดภัยทั้งหมดที่มาพร้อมกับ SQL Server 2005 ก่อนหน้าออก เราขอแนะนำว่า คุณควรพิจารณาถึงการใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนรุ่นล่าสุดที่ประกอบด้วยโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
960598สร้างใน SQL Server 2005 ที่ถูกนำออกใช้หลังจากที่มีการนำออกใช้ SQL Server 2005 Service Pack 3
โปรแกรมแก้ไขด่วน Microsoft SQL Server 2005 ถูกสร้างสำหรับการระบุของ sql server service pack คุณต้องใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนของ SQL Server 2005 Service Pack 3 กับการติดตั้ง SQL Server 2005 Service Pack 3 โดยค่าเริ่มต้น hotfix ที่ให้ไว้ใน service pack ของ SQL Server จะรวมอยู่ใน service pack ถัดไปของ SQL Server

สถานะ

Microsoft ได้ยืนยันว่า นี่เป็นปัญหาในผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ที่อยู่ในส่วน "นำไปใช้กับ"

ข้อมูลเพิ่มเติม

นี้ปัญหาจะไม่แก้ไข ใน SQL Server 2008 หรือ ใน SQL Server 2008 R2 sql Server 2008 truncates ตาราง OlapQueryLog ทุกครั้งที่ปรับให้ตรงกันที่รัน เนื่องจากมีการซิงโครไนส์แทนฐานข้อมูลปลายทาง โดยใช้สำเนา fresh ของฐานข้อมูล ซึ่งมีผลกับสถานการณ์ต่าง ๆ เช่นการซิงโครไนส์ ฐานข้อมูลที่มีอยู่มีการแนบ หรือคืนค่าฐานข้อมูลที่มีอยู่  

ใน SQL Server 2008 ไม่มีตัวบ่งชี้ที่ภายในเพื่อแนะนำเธรดการซิงโครไนซ์ได้ออกแบบ schema ของฐานข้อมูลการฟื้นฟู หรือยังไม่รับการ แก้ไข เปรียบเทียบกับ schema ออกของฐานข้อมูลที่มีอยู่ ดังนั้น การซิงโครไนส์แต่ละ truncates ตาราง OlapQueryLog โดยทั่วไป ตาราง OlapQueryLog ควรถูกตัดทอนเมื่อการออกแบบฐานข้อมูล (cube มิติ กลุ่มการวัด) มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างเพื่อป้องกันไม่ให้ข้อมูลการใช้งานแบบสอบถามที่ล้าสมัยในการตรวจทานก่อนหน้าจาก misleading ตัวช่วยสร้างการออกแบบ aggregation เพื่อทำให้คำแนะนำที่ไม่ถูกต้อง 

วิธีแก้ปัญหา หนึ่งถูกสร้างเป็นผู้ใช้กำหนด "หลังจากแทรก" ทริกบนตาราง OlapQueryLog ในฐานข้อมูลของคุณเกี่ยวจะทำซ้ำแถวแทรกใหม่ลงในตารางของคุณเอง ตารางนี้สามารถถูกด้วยตนเองรักษา ตามที่คุณต้องการ ตัวอย่างเช่น:

สร้างทริกเกอร์ SaveQueryLog บน OlapQueryLog หลังจากการแทรก
เป็นการแทรกลงใน dbo.CopyOfQueryLog เลือก * จากแทรก

เมื่อคุณใช้วิธีแก้ปัญหา คุณจำเป็นต้องเก็บรักษาตาราง CopyOfQueryLog เพื่อที่จะทำให้ข้อมูลมีความถูกต้องในอดีตกิจกรรมแบบสอบถามฐานข้อมูลที่ถูกบันทึกด้วยตนเอง คุณต้องตัดทอนตารางตลอดเวลาที่ทำการเปลี่ยนแปลงเค้าร่างฐานข้อมูลของ Analysis Services ด้วยตนเอง หรือน้อย ลบวัตถุเหล่านั้นได้รับผลกระทบจาก CopyOfQueryLog นั้น การบำรุงรักษานี้ไม่จำเป็นต้องหยุดการกิจกรรมสำหรับการตรวจทาน schema เก่าจาก influencing aggregation การออกแบบในการตรวจทานที่ใหม่กว่าของฐานข้อมูล Analysis Services

หมายเหตุชื่อของตารางแฟ้มบันทึกการสอบถามอาจแตกต่างกันในสภาพแวดล้อมการทำงานของคุณ มีระบุชื่อในการตั้งค่าการตั้งค่าคอนฟิกQueryLog\QueryLogTableName

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแฟ้มบันทึกของเซิร์ฟเวอร์ แวะไปที่เว็บไซต์ Microsoft สำหรับนักพัฒนาเครือข่าย (MSDN) ต่อไปนี้:

http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms174827.aspx


สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการกำหนดค่าการบันทึกการสอบถาม Analysis Services แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft TechNet:

http://technet.microsoft.com/en-us/library/cc917676.aspx

ข้อมูลอ้างอิง

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายการ builds ที่พร้อมใช้งานหลังจาก SQL Server 2005 Service Pack 3 คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
960598สร้างใน SQL Server 2005 ที่ถูกนำออกใช้หลังจากที่มีการนำออกใช้ SQL Server 2005 Service Pack 3
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับรุ่นให้บริการแบบเพิ่มหน่วยสำหรับ SQL Server คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
935897ข้อแบบเพิ่มหน่วยให้บริการแบบไม่พร้อมใช้งานจากทีม SQL Server จะจัดส่งโปรแกรมแก้ไขด่วนสำหรับการรายงานปัญหา
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการขอรับ SQL Server 2005 Service Pack 3 คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
913089วิธีการขอรับ service pack ล่าสุดสำหรับ SQL Server 2005
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม เกี่ยวกับคุณลักษณะใหม่ใน SP3 2005 ของเซิร์ฟเวอร์ SQL และ เกี่ยวกับการปรับปรุงใน SP3 2005 ของเซิร์ฟเวอร์ SQL แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=131442
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเค้าร่างตั้งชื่อสำหรับการปรับปรุงใน SQL Server คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
822499แพคเกจการปรับปรุง schema ที่ตั้งชื่อใหม่สำหรับซอฟต์แวร์ของ Microsoft SQL Server
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำศัพท์เฉพาะทางการปรับปรุงซอฟต์แวร์ คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
824684คำอธิบายของคำศัพท์มาตรฐานที่ใช้เพื่ออธิบายการปรับปรุงซอฟต์แวร์ของ Microsoft

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 968381 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 12 สิงหาคม 2553 - Revision: 1.0
ใช้กับ
 • Microsoft SQL Server 2005 Standard Edition
 • Microsoft SQL 2005 Server Enterprise
 • Microsoft SQL Server 2005 Developer Edition
 • Microsoft SQL 2005 Server Workgroup
 • Microsoft SQL Server 2005 Standard X64 Edition
 • Microsoft SQL Server 2005 Standard Edition for Itanium Based Systems
 • Microsoft SQL Server 2005 Enterprise X64 Edition
 • Microsoft SQL Server 2005 Enterprise Edition for Itanium Based Systems
Keywords: 
kbsurveynew kbqfe kbfix kbexpertiseadvanced kbmt KB968381 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:968381

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com