เกิดข้อผิดพลาดเมื่อคุณพยายามติดตั้ง Windows Vista Service Pack 2: "โพเนนต์ระบบหนึ่ง หรือมากกว่าที่จำเป็นต้องใช้ service pack จะหายไป"

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 968279 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้

การสนับสนุนสำหรับ Windows Vista โดยไม่มีการติดตั้ง service pack จะสิ้นสุดภายใน 13 เมษายน 2010 เมื่อต้องการดำเนินการได้รับการปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยสำหรับ Windows ตรวจสอบให้แน่ใจว่า คุณกำลังเรียกใช้ Windows Vista มี Service Pack 2 (SP2) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่หน้าเว็บของ Microsoft ต่อไปนี้::การสนับสนุนกำลังจะสิ้นสุดลงสำหรับ Windows บางรุ่น

ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

อาการ

เมื่อคุณพยายามติดตั้ง Windows Vista Service Pack 2 (SP2), คุณได้รับข้อความแสดงข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้:
เซอร์วิสแพ็คติดตั้งไม่สามารถทำต่อ
ส่วนประกอบระบบอย่าง น้อยหนึ่งรายการที่ต้องการเซอร์วิสแพ็คขาดหายไป

สาเหตุ

ปัญหานี้เกิดขึ้นเนื่องจากคอมโพเนนต์ระบบที่จำเป็นต้องติดตั้ง Windows Vista SP2 ไม่มีอยู่บนคอมพิวเตอร์ของคุณ

อย่างไรก็ตาม สาเหตุที่พบโดยทั่วไปสำหรับปัญหานี้คือ vlite ของบริษัทอื่นถูกใช้เพื่อติดตั้ง Windows Vista ที่กำหนดเอง และต้องการบางอย่างคอมโพเนนต์ของระบบถูกเอาออก

การแก้ไข

เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ ใช้สื่อซอฟต์แวร์ของ Microsoft ของแท้ เพื่อติดตั้ง Windows Vista Service Pack 1 แล้ว ติดตั้ง Windows Vista SP2

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับซอฟต์แวร์ของ Microsoft ของแท้Microsoft ของแท้ซอฟต์แวร์: คำถามที่ถามบ่อย.

การติดตั้ง Windows บนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows Vista รุ่นที่วางจำหน่าย

ถ้าคุณซื้อสำเนาที่วางจำหน่ายของ Windows Vista คุณสามารถติดตั้ง Vista ได้จากการติดตั้ง Vista ดีวีดี

สิ่งสำคัญขั้นตอนต่อไปนี้จะแนะนำสำหรับผู้ใช้คอมพิวเตอร์ขั้นสูง ถ้าคุณมีผู้ใช้เริ่มต้น หรือไม่รู้สึกเข้าใจการติดตั้ง Windows ใหม่ คุณอาจต้องขอความช่วยเหลือจากเพื่อน หรือติดต่อ Microsoft สำหรับการสนับสนุนได้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูวิธีการขอรับ Windows Vista บริการ pack สนับสนุนส่วนในบทความนี้ มีสองตัวเลือกสำหรับการแก้ไขปัญหานี้:
 • การปรับรุ่นแบบแทนที่ Windows Vista
 • ติดตั้งซ้ำใหม่ทั้งหมดของ Windows Vista
มีตัวเลือกทั้งสอง คุณควรสำรองข้อมูลส่วนบุคคลกับแหล่งภายนอก นอกจากนี้คุณควรจดบันทึก และพบโปรแกรมควบคุมพิเศษหรือซอฟต์แวร์ที่จำเป็นต้องมีการใช้อุปกรณ์ฮาร์ดแวร์เช่นการ์ดแสดงผลหรือเครื่องพิมพ์

ตัวเลือกที่ 1: ดำเนินการปรับรุ่นแบบแทนที่ Windows Vista

ใช้การติดตั้ง Windows Vista ดีวีดีการปรับรุ่นแบบแทนที่ การปรับรุ่นแบบแทนที่จะมากของข้อมูลส่วนบุคคลและการตั้งค่าของคุณที่สุด

คำเตือนก่อนที่จะทำการปรับรุ่นแบบแทน คุณควรจะจัดเตรียมสำหรับสถานการณ์ case worst ที่เป็นผลลัพธ์ในข้อมูลของคุณที่มีอยู่บนคอมพิวเตอร์ของคุณถูกลบออก ข้อมูลนี้ประกอบด้วยข้อมูลส่วนบุคคล การตั้งค่า ข้อมูลโปรแกรมควบคุมฮาร์ดแวร์ และโปรแกรมซอฟต์แวร์ หากเกิดสถานการณ์สมมติใช้ case worst คุณอาจต้องติดตั้งโปรแกรมทั้งหมดใหม่ ตรวจสอบให้แน่ใจว่า คุณสำรองข้อมูลส่วนบุคคล กับดิสก์ หรืออุปกรณ์เก็บข้อมูลภายนอกอื่น ๆ ก่อนที่จะทำการปรับรุ่นแบบแทนที่ การปรับรุ่นแบบแทน ทำตามขั้นตอนเหล่านี้

หมายเหตุ:คุณอาจช่วยได้ถ้าคุณพิมพ์ขั้นตอนเหล่านี้ก่อนที่คุณทำ นอกจากนี้ ระวังว่า ดังกล่าวอาจใช้เวลาเพียงไม่กี่ชั่วโมงการทำตามขั้นตอนเหล่านี้
 1. เริ่มการทำงานของคอมพิวเตอร์
 2. ใส่แผ่นดีวีดี Windows Vista ในไดรฟ์ดีวีดี และปิดถาดไดรฟ์ กำลังรอให้โปรแกรมติดตั้งเพื่อเริ่มการทำงานโดยอัตโนมัติ
 3. หากโปรแกรมติดตั้งไม่เริ่มทำงานโดยอัตโนมัติ คลิกเริ่มต้น
  ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
  'เริ่ม'
  ประเภท:ไดรฟ์: \setup.exeในการเริ่มการค้นหากล่อง และกด enter

  หมายเหตุ:ในขั้นตอนนี้ไดรฟ์คืออักษรระบุไดรฟ์ของไดรฟ์ดีวีดีของคอมพิวเตอร์
 4. เมื่อหน้าจอ "ติดตั้งเดี๋ยวนี้" ปรากฏ คลิกติดตั้งเดี๋ยวนี้.

  หมายเหตุ:เมื่อคุณได้รับการรับการปรับปรุงที่สำคัญสำหรับการติดตั้งข้อความ อย่าคลิกที่ไปที่ทางออนไลน์.
 5. คลิกปรับรุ่นเมื่อการคุณต้องการการติดตั้งชนิดใดหน้าจอปรากฏขึ้น
 6. ให้ปฏิบัติตามคำแนะนำเพื่อติดตั้ง Windows Vista
 7. ถ้า Windows Vista กำลังทำงานบนคอมพิวเตอร์ของคุณ ในขณะนี้คุณทำเสร็จสิ้นการปรับรุ่นเป็น Windows Vista
หลังจากปรับรุ่นเสร็จสมบูรณ์ คุณจำเป็นต้องเปิดใช้งานของ Windows Vistaสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีเปิดใช้งาน Windows Vista โปรดคลิกที่หมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft::
940315วิธีการเปิดใช้งาน Windows Vista

ตัวเลือกที่ 2: ดำเนินการติดตั้งซ้ำใหม่ทั้งหมดของ Windows Vista

คำเตือนเมื่อคุณทำการติดตั้งใหม่ทั้งหมด คุณอาจเลือกการฟอร์แมตไดรฟ์ของคุณ ถ้าคุณฟอร์แมตไดรฟ์ของคุณ ข้อมูลที่มีอยู่บนคอมพิวเตอร์ของคุณถูกลบออกไป ข้อมูลนี้ประกอบด้วยข้อมูลส่วนบุคคล การตั้งค่า ข้อมูลโปรแกรมควบคุมฮาร์ดแวร์ และโปรแกรมซอฟต์แวร์ หลังจากที่คุณติดตั้งระบบปฏิบัติการแล้ว คุณต้องติดตั้งโปรแกรมทั้งหมดใหม่ด้วย ก่อนที่คุณทำติดตั้งใหม่ทั้งหมด ถึงแม้ว่าคุณไม่ฟอร์แมตไดรเวอร์ฮาร์ด คุณควรตรวจสอบว่า คุณสำรองข้อมูลส่วนบุคคลไปยังดิสก์หรืออุปกรณ์เก็บข้อมูลภายนอกอื่น ๆ ก่อนสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการติดตั้ง Windows Vista คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
918884วิธีการติดตั้ง Windows Vista

การติดตั้ง Windows บนคอมพิวเตอร์ที่กำลังเรียกใช้สำเนา (OEM) preinstalled ของ Windows Vista

If your computer has a preinstalled (OEM) copy of Windows Vista, and you receive this error, you should contact the manufacturer if you need help resetting your computer to the original factory defaults. Resetting your computer to the original factory defaults should also restore any system components that are needed to install the service pack.

You should back up any personal data before you contact the OEM for help. Using OEM recovery disks can sometimes cause data loss.

For more information about how to contact your OEM, please see the documentation that was included with your computer.

ข้อมูลเพิ่มเติม

Related Topic:

Click the following links to find more options if this article cannot resolve your problem:
 • สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft::
  947366How to troubleshoot Windows Vista and Windows Server 2008 service pack installation issues
 • Microsoft Answer for Windows Vista
 • Windows Vista: Troubleshooting and Support
 • More information about Windows Vista Service Pack 2
ผลิตภัณฑ์ของบุคคลที่สามที่กล่าวถึงในบทความนี้ ผลิตขึ้นโดยบริษัทที่ไม่ขึ้นอยู่กับ Microsoft Microsoft ไม่รับประกัน ทั้งโดยนัยหรืออย่างอื่นใด เกี่ยวกับประสิทธิภาพหรือความน่าเชื่อถือของผลิตภัณฑ์เหล่านี้

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 968279 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 25 กันยายน 2554 - Revision: 5.0
ใช้กับ
 • Windows Vista Service Pack 2
 • Windows Vista Business
 • Windows Vista Business 64-bit edition
 • Windows Vista Enterprise
 • Windows Vista Home Basic
 • Windows Vista Home Premium
 • Windows Vista Ultimate
Keywords: 
kbtshoot kbinfo kbexpertisebeginner kbsurveynew kbprb kbmt KB968279 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:968279

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com