Gre?ka ?Internet Explorer 8 je u specijalnom re?imu bez programskih dodataka da biste mogli da re?ite problem kompatibilnosti sa dodatnom komponentom Skype 3.8 IE?

Prevodi ?lanaka Prevodi ?lanaka
Identifikator ?lanka: 968129 - Prika?ite proizvode na koje se odnosi ovaj ?lanak.
Pro?iri sve | Skupi sve

Simptomi

Imate Skype 3.8 za Windows koji je instaliran na ra?unaru. Kada pokrenete Windows Internet Explorer 8, dobijate slede?u poruku o gre?ci:
Internet Explorer 8 se nalazi u specijalnom re?imu bez programskih dodataka da biste mogli da re?ite problem sa kompatibilno??u sa dodatnom komponentom Skype 3.8 IE:
Internet Explorer 8 ?e prestati da se odaziva ili ?e se iznenada zatvoriti zbog ovog problema sa kompatibilno??u.

Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
2683283
Napomena Programski dodatak programa Internet Explorer ?Dodatna komponenta Skype 3.8 IE? je dizajniran da pru?i dodatne mogu?nosti programu Internet Explorer. Me?utim, ovaj programski dodatak mo?da nije kompatibilan sa odre?enom verzijom programa Internet Explorer 8.

Re?enje

Da biste re?ili ovaj problem kompatibilnosti, izaberite jednu od slede?ih opcija.

1. opcija: A?uriranje na najnoviju verziju programa Skype za Windows

Da biste a?urirali na najnoviju verziju programa Skype za Windows, instalirajte najnoviju verziju programa Skype.

2. opcija: Onemogu?ite dodatnu komponentu Skype 3.8 IE

Video: Onemogu?avanje programskog dodatka u programu Internet Explorer (video je na engleskom)

Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
assets video1
uuid=0cfe9a80-d7a0-44a7-bbe6-b1346eb91e0a VideoUrl=http://aka.ms/wgnkvx
Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
assets video2


Da biste onemogu?ili dodatnu komponentu Skype 3.8 IE, sledite ove korake:
 1. Zatvorite sve prozore programa Internet Explorer.
 2. Otvorite novi prozor programa Internet Explorer.
 3. Kada dobijete poruku koja je pomenuta u odeljku ?Simptomi?, izaberite stavku Uvek otvaraj Internet Explorer bez ovog programskog dodatka.

  Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
  2683283
  Napomena Po?to izaberete stavku Uvek otvaraj Internet Explorer bez ovog programskog dodatka, Internet Explorer 8 ne u?itava programski dodatak Skype. I dalje ?ete mo?i da koristite program Skype program da biste pozivali druge osobe. Me?utim, nije mogu?e kliknuti na brojeve telefona na Veb stranicama u cilju pozivanja osoba pomo?u programa Skype.
Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
2683283
Napomena Microsoft usluge za automatsko re?avanje problema se tako?e mogu koristiti za ustanovljavanje i re?avanje ovog problema. Vi?e informacija o Microsoft uslugama za automatsko re?avanje problema potra?ite u odeljku Re?avanje problema sa dodacima za Internet Explorer pri kojima IE zastaje ili se zamrzava.

Reference

Vi?e informacija o programskim dodacima za pregleda? potra?ite na slede?im Microsoft Veb lokacijama:

Svojstva

Identifikator ?lanka: 968129 - Poslednji pregled: 3. oktobar 2013. - Revizija: 15.0
Odnosi se na:
 • Windows Internet Explorer 8
 • Windows 7 Enterprise
 • Windows 7 Home Basic
 • Windows 7 Home Premium
 • Windows 7 Professional
 • Windows 7 Starter
 • Windows 7 Ultimate
Klju?ne re?i: 
kbaddin kbhowto kb3rdpartysoftware kbFAQ kbexpertisebeginner kbsurveynew kbprb kbvideocontent KB968129

Po?aljite povratne informacije

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com