การปรับปรุงพร้อมใช้งานที่เปิดใช้งานในบริการเทอร์มินัลสิทธิ์การใช้งานเซิร์ฟเวอร์ที่กำลังเรียกใช้ Windows Server 2008 เมื่อต้องให้สามารถใช้การ Cal สำหรับ Windows Server 2008 R2 ระยะไกลบนเดสก์ท็อปเซอร์วิส

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 968074 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

คำแนะนำ

การปรับปรุงพร้อมใช้งานที่เปิดใช้งานในบริการเทอร์มินัลสิทธิ์การใช้งานเซิร์ฟเวอร์ที่กำลังเรียกใช้ Windows Server 2008 เมื่อต้องให้สามารถใช้การอนุญาตการเข้าถึงไคลเอ็นต์ (Cal) สำหรับ Windows Server 2008 R2 ระยะไกลบนเดสก์ท็อปเซอร์วิส

หลังจากที่คุณติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงนี้ คุณสามารถติดตั้ง Cal สำหรับ Windows Server 2008 R2 ระยะไกลบนเดสก์ท็อปเซอร์วิสในการอนุญาตให้ใช้สิทธิ์บริการเทอร์มินัลเซิร์ฟเวอร์ที่กำลังเรียกใช้ Windows Server 2008 ดังนั้น อนุญาตให้ใช้สิทธิ์บริการเทอร์มินัลเซิร์ฟเวอร์ที่กำลังเรียกใช้ Windows Server 2008 สามารถออก Cal บริการของเดสก์ท็อประยะไกลไปยังเซิร์ฟเวอร์ Windows Server 2008 R2 เดสก์ท็อปบริการระยะไกล

หมายเหตุ ใน Windows Server 2008 เทอร์มินัลบริการ (TS) Cal และใน Windows Server 2008 R2 ระยะไกลบนเดสก์ท็อปบริการ Cal จะถือว่าเท่ากันในทุกด้าน ดังนั้น ถ้าคุณมี Windows Server 2008 TS Cal คุณสามารถให้ฟังก์ชันทั้งหมดที่มีใน Windows Server 2008 R2 ระยะไกลบนเดสก์ท็อปบริการ Cal

ข้อมูลเพิ่มเติม

เมื่อต้องใช้คุณลักษณะใหม่ ติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงนี้บนเซิร์ฟเวอร์การอนุญาตให้ใช้สิทธิ์บริการเทอร์มินัลที่กำลังเรียกใช้ Windows Server 2008

ปรับปรุงข้อมูล

ฮอตฟิกซ์ Windows Vista และ Windows Server 2008 ที่สำคัญจะรวมอยู่ในแพ็คเกจเดียวกัน อย่างไรก็ตาม เดียวของผลิตภัณฑ์เหล่านี้อาจอยู่ในหน้า "การร้องขอโปรแกรมแก้ไขด่วน" เมื่อต้องการร้องขอแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วนที่ใช้กับทั้ง Windows Vista และ Windows Server 2008 เพียงแค่เลือกผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่ในหน้า

มีโปรแกรมแก้ไขด่วนที่ได้รับการสนับสนุนจาก Microsoft อย่างไรก็ตาม โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้มุ่งหวังเพื่อการแก้ไขปัญหาที่อธิบายไว้ในบทความนี้เท่านั้น ใช้ hotfix นี้เฉพาะกับระบบที่พบปัญหาอธิบายไว้ในบทความนี้ โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้อาจได้รับการทดสอบเพิ่มเติม ดังนั้น ถ้าคุณจะไม่รุนแรงกระทบปัญหานี้ เราขอแนะนำให้ คุณรอการปรับปรุงซอฟต์แวร์ถัดไปที่ประกอบด้วยโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

หากโปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมสำหรับการดาวน์โหลด คุณจะเห็นส่วน "โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมใช้งาน" ดาวน์โหลด"ด้านบนของบทความฐานความรู้นี้ หากส่วนนี้ไม่ใช่ ติดต่อบริการลูกค้าของ Microsoft และการสนับสนุนเพื่อขอรับโปรแกรมแก้ไขด่วน

หมายเหตุ ถ้าปัญหาอื่น ๆ เกิดขึ้น หรือถ้าการแก้ไขปัญหาใด ๆ จำเป็น คุณอาจต้องสร้างการร้องขอบริการแยกต่างหาก ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนปกติจะคำถามเพิ่มเติมและปัญหาที่ไม่มีโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้เฉพาะ สำหรับรายการทั้งหมด ของหมายเลขโทรศัพท์ของบริการลูกค้าของ Microsoft และการสนับสนุน หรือเมื่อ ต้องสร้างการร้องขอบริการแยกต่างหาก แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
ชื่อ
หมายเหตุ แบบฟอร์ม "โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมใช้งาน" ดาวน์โหลด"แสดงภาษาที่มีโปรแกรมแก้ไขด่วนจะพร้อมใช้งาน ถ้าคุณไม่เห็นภาษาของคุณ ได้เนื่องจากโปรแกรมแก้ไขด่วนไม่พร้อมใช้งานสำหรับภาษานั้น

ข้อกำหนดเบื้องต้น

เมื่อต้องใช้การปรับปรุงนี้ คุณต้องมีบริการบทบาท Terminal Services Licensing ติดตั้งบนคอมพิวเตอร์

ความต้องการเริ่มการทำงาน

คุณไม่จำเป็นต้องรีสตาร์ทคอมพิวเตอร์หลังจากที่คุณใช้โปรแกรมปรับปรุงนี้

ข้อมูลการแทนที่การปรับปรุง

โปรแกรมปรับปรุงนี้ไม่แทนการปรับปรุงอื่น ๆ

แฟ้มข้อมูล

รุ่นสากลของโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้มีแอตทริบิวต์แฟ้ม (หรือแอตทริบิวต์ของแฟ้มรุ่นที่ใหม่กว่า) ซึ่งแสดงอยู่ในตารางต่อไปนี้ วันและเวลาสำหรับแฟ้มเหล่านี้จะแสดงรายการในรูปแบบเวลา (UTC) เมื่อคุณดูข้อมูลแฟ้มข้อมูล จะถูกแปลงเป็นเวลาท้องถิ่น เมื่อต้องการค้นหาความแตกต่างระหว่างเวลา UTC กับเวลาท้องถิ่น ใช้ โซนเวลา ในการ วันและเวลา รายการใน'แผงควบคุม'
บันทึกข้อมูลแฟ้ม Windows Vista และ Windows Server 2008
 • แฟ้มที่นำไปใช้กับผลิตภัณฑ์หนึ่ง ๆ SR_Level (RTM, SPn), และสาขาเซอร์วิส (LDR, GDR) สามารถระบุได้ ด้วยการตรวจสอบหมายเลขรุ่นของแฟ้มดังที่แสดงไว้ในตารางต่อไปนี้
  ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
  เวอร์ชั่นผลิตภัณฑ์SR_Levelสาขาเซอร์วิส
  6.0.6000.16xxxWindows VistaRTMสาขาบริการของ
  6.0.6000.20xxxWindows VistaRTMLDR
  6.0.6001.18xxxWindows Vista และ Windows Server 2008SP1สาขาบริการของ
  6.0.6001.22xxxWindows Vista และ Windows Server 2008SP1LDR
  6.0.6002.18xxxWindows Vista และ Windows Server 2008ติดตั้ง SP2สาขาบริการของ
  6.0.6002.22xxxWindows Vista และ Windows Server 2008ติดตั้ง SP2LDR
 • Service Pack 1 ถูกรวมไว้ในวางจำหน่ายต้นฉบับของ Windows Server 2008
 • แฟ้ม MANIFEST (.manifest) และแฟ้ม MUM (.mum) ที่ติดตั้งสำหรับแต่ละสภาพแวดล้อม แสดงรายการแยกต่างหาก. แฟ้ม MUM และแฟ้ม MANIFEST และ แฟ้มแค็ตตาล็อก (.cat) การรักษาความปลอดภัยที่เกี่ยวข้อง เป็นสิ่งสำคัญสำหรับการรักษาสถานะของคอมโพเนนต์ที่ปรับปรุงแล้ว แฟ้มแค็ตตาล็อกการรักษาความปลอดภัย (คุณลักษณะที่ไม่อยู่ในรายการ) จะถูกเซ็นชื่อ ด้วยลายเซ็นดิจิทัล Microsoft
สำหรับทั้งหมดที่ได้รับการสนับสนุน Windows Server 2008 รุ่นที่ใช้ x86
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันเวลาแพลตฟอร์มความต้องการพิเศษ
พลาด6.0.6001.22456357,88825 มิย 200910:06x 86SP1
Lrwizdll.dll6.0.6001.22456509,95225 มิย 200912:01x 86SP1
Lserver_pkconfig.xmlไม่เกี่ยวข้อง20,102พฤษภาคม-12-200910:45ไม่เกี่ยวข้องSP1
สำหรับทั้งหมดที่ได้รับการสนับสนุน x ที่ใช้ x86 รุ่นของ Windows Server 2008 Service Pack 2 (SP2)
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันเวลาแพลตฟอร์มความต้องการพิเศษ
พลาด6.0.6002.22157357,88825 มิย 200909:50x 86ติดตั้ง SP2
Lrwizdll.dll6.0.6002.22157509,95225 มิย 200911:50x 86ติดตั้ง SP2
Lserver_pkconfig.xmlไม่เกี่ยวข้อง20,102พฤษภาคม-12-200910:48ไม่เกี่ยวข้องติดตั้ง SP2
สำหรับทั้งหมดที่ได้รับการสนับสนุน x รุ่นที่ใช้ x64 ของ Windows Server 2008
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันเวลาแพลตฟอร์มความต้องการพิเศษ
พลาด6.0.6001.22456405,50425 มิย 200910:26x 64SP1
Lrwizdll.dll6.0.6001.22456578,04825 มิย 200912:01x 64SP1
Lserver_pkconfig.xmlไม่เกี่ยวข้อง20,102พฤษภาคม-12-200910:46ไม่เกี่ยวข้องSP1
สำหรับทั้งหมดที่ได้รับการสนับสนุน x รุ่นที่ใช้ x64 ของ Windows Server 2008 Service Pack 2 (SP2)
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันเวลาแพลตฟอร์มความต้องการพิเศษ
พลาด6.0.6002.22157405,50425 มิย 200910:05x 64ติดตั้ง SP2
Lrwizdll.dll6.0.6002.22157578,04825 มิย 200911:49x 64ติดตั้ง SP2
Lserver_pkconfig.xmlไม่เกี่ยวข้อง20,102พฤษภาคม-12-200910:50ไม่เกี่ยวข้องติดตั้ง SP2


สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Windows Server 2008 R2 เดสก์ท็อปบริการระยะไกล แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
http://www.microsoft.com/windowsserver2008/en/us/rds-r2.aspx

สถานะ

Microsoft ยืนยันว่า ปัญหานี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ที่ระบุไว้ในส่วน"ใช้งาน"

ข้อมูลอ้างอิง

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำศัพท์เฉพาะการปรับปรุงซอฟต์แวร์ คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
824684 คำอธิบายของคำศัพท์มาตรฐานที่ใช้เพื่ออธิบายปรับปรุงซอฟต์แวร์ของ Microsoft

ข้อมูลแฟ้มเพิ่มเติมสำหรับ Windows Server 2008

แฟ้มเพิ่มเติมสำหรับทั้งหมดที่ได้รับการสนับสนุน Windows Server 2008 รุ่นที่ใช้ x86

ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันเวลาแพลตฟอร์ม
Package_for_kb968074_server_0 ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.1.0.mumไม่เกี่ยวข้อง1,41926 มิย 200905:11ไม่เกี่ยวข้อง
Package_for_kb968074_server_1 ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.1.0.mumไม่เกี่ยวข้อง1,36826 มิย 200905:11ไม่เกี่ยวข้อง
Package_for_kb968074_server ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.1.0.mumไม่เกี่ยวข้อง1,71126 มิย 200905:11ไม่เกี่ยวข้อง
X86_microsoft-windows-t ...-licensingadminpack_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22456_none_449998a4c8c5fc53.manifestไม่เกี่ยวข้อง12,71025 มิย 200913:39ไม่เกี่ยวข้อง
X86_microsoft-windows-t ...-licensingadminpack_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22157_none_46810ad6c5eb6ace.manifestไม่เกี่ยวข้อง12,71025 มิย 200913:17ไม่เกี่ยวข้อง

แฟ้มเพิ่มเติมสำหรับทั้งหมดที่ได้รับการสนับสนุน x รุ่นที่ใช้ x64 ของ Windows Server 2008

ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันเวลาแพลตฟอร์ม
Amd64_microsoft-windows-t ...-licensingadminpack_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22456_none_a0b8342881236d89.manifestไม่เกี่ยวข้อง13,07225 มิย 200913:41ไม่เกี่ยวข้อง
Amd64_microsoft-windows-t ...-licensingadminpack_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22157_none_a29fa65a7e48dc04.manifestไม่เกี่ยวข้อง13,07225 มิย 200913:16ไม่เกี่ยวข้อง
Package_for_kb968074_server_0 ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.0.mumไม่เกี่ยวข้อง1,42726 มิย 200905:11ไม่เกี่ยวข้อง
Package_for_kb968074_server_1 ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.0.mumไม่เกี่ยวข้อง1,37626 มิย 200905:11ไม่เกี่ยวข้อง
Package_for_kb968074_server ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.0.mumไม่เกี่ยวข้อง1,72126 มิย 200905:11ไม่เกี่ยวข้อง

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 968074 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 21 สิงหาคม 2555 - Revision: 3.0
ใช้กับ
 • Windows Server 2008 Standard
 • Windows Server 2008 Enterprise
 • Windows Server 2008 Datacenter
 • Windows Server 2008 Datacenter without Hyper-V
 • Windows Server 2008 Enterprise without Hyper-V
 • Windows Server 2008 Standard without Hyper-V
Keywords: 
kbautohotfix kbexpertiseinter kbsurveynew kbbug kbfix kbqfe kbmt KB968074 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:968074

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com