ID článku: 968003 - Zobraziť produkty, ktorých sa tento článok týka.
Rozbaliť všetko | Zbaliť všetko

Na tejto stránke

Súhrn

Kód chyby 0x80070005 sa popisuje aj ako PRÍSTUP ODMIETNUTÝ. Táto chyba sa môže zobraziť, ak nemáte zodpovedajúce povolenia na inštaláciu určitej aktualizácie. Môže sa vyskytnúť aj v prípade, ak sa v počítači nachádza malvér.

Ak chcete vyriešiť tento problém, najskôr vyskúšajte nasledujúce bežné postupy. Ak vám postupy uvedené v tomto článku nepomôžu, získajte rozšírenú pomoc na lokalite technickej podpory spoločnosti Microsoft alebo na lokalite Microsoft Community.

Riešenie

Windows 8.1 a Windows 8

Postup 1: Prihlásenie pomocou konta správcu

Zbaliť tento obrázokRozbaliť tento obrázok
assets folding start collapsed
Inštalácia niektorých aktualizácií vyžaduje povolenia správcu. Ak sa prihlásite ako správca, problém sa tým môže vyriešiť.

Ak sa chcete prihlásiť ako správca, musíte mať v počítači používateľské konto s povoleniami správcu. Ak to chcete skontrolovať, postupujte podľa nasledujúcich krokov:

Poznámka: Postup, ktorý je potrebné vykonať, sa líši v závislosti od toho, či je počítač súčasťou domény alebo pracovnej skupiny. Ak to chcete zistiť, pozrite si časť „Zistenie, či je počítač v pracovnej skupine alebo doméne“ v článkuAký je rozdiel medzi doménou, pracovnou skupinou a domácou skupinou?
Môj počítač je v doméne
Zbaliť tento obrázokRozbaliť tento obrázok
assets folding start collapsed
 1. Potiahnite prstom z pravého okraja obrazovky a potom ťuknite na položku Vyhľadávanie. Ak používate myš, ukážte do pravého dolného rohu obrazovky a kliknite na položku Vyhľadávanie.
 2. Do vyhľadávacieho poľa zadajte text Používateľské kontá a potom ťuknite alebo kliknite na položku Používateľské kontá.
  Zbaliť tento obrázokRozbaliť tento obrázok
  Snímka obrazovky k tomuto kroku
 3. Kliknite na položku Spravovať používateľské kontá.
  Zbaliť tento obrázokRozbaliť tento obrázok
  Ikona výzvy na zadanie hesla správcu alebo na potvrdenie
  Ak sa zobrazí výzva na zadanie hesla správcu alebo na potvrdenie, zadajte heslo alebo potvrďte operáciu.
  Zbaliť tento obrázokRozbaliť tento obrázok
  Snímka obrazovky k tomuto kroku
 4. Vaše meno používateľa je zvýraznené a typ vášho konta je uvedený v stĺpci Skupina.
  Zbaliť tento obrázokRozbaliť tento obrázok
  Snímka obrazovky k tomuto kroku
Zbaliť tento obrázokRozbaliť tento obrázok
assets folding end collapsed
Môj počítač je v pracovnej skupine
Zbaliť tento obrázokRozbaliť tento obrázok
assets folding start collapsed
 1. Potiahnite prstom z pravého okraja obrazovky a potom ťuknite na položku Vyhľadávanie. Ak používate myš, ukážte do pravého dolného rohu obrazovky a kliknite na položku Vyhľadávanie.
 2. Do vyhľadávacieho poľa zadajte text Používateľské kontá a potom ťuknite alebo kliknite na položku Používateľské kontá.
  Zbaliť tento obrázokRozbaliť tento obrázok
  Snímka obrazovky k tomuto kroku
 3. Kliknite na položku Spravovať používateľské kontá.
  Zbaliť tento obrázokRozbaliť tento obrázok
  Ikona výzvy na zadanie hesla správcu alebo na potvrdenie
  Ak sa zobrazí výzva na zadanie hesla správcu alebo na potvrdenie, zadajte heslo alebo potvrďte operáciu.
  Zbaliť tento obrázokRozbaliť tento obrázok
  Snímka obrazovky k tomuto kroku
 4. Typ vášho konta je uvedený pod vaším menom používateľa.
  Zbaliť tento obrázokRozbaliť tento obrázok
  Snímka obrazovky k tomuto kroku
Zbaliť tento obrázokRozbaliť tento obrázok
assets folding end collapsed
Ak je vaše konto typu Správca, ste prihlásení ako správca.
Ak vaše konto nie je typu Správca, nemôžete sa prihlásiť ako správca, pokiaľ nepoznáte meno používateľa a heslo iného konta v počítači, ktoré patrí správcovi. Ak nie ste správcom, môžete požiadať správcu, aby zmenil typ vášho konta.

Keď sa prihlásite ako správca, pokúste sa znova nainštalovať aktualizácie.
Zbaliť tento obrázokRozbaliť tento obrázok
assets folding end collapsed

Postup 2: Kontrola malvéru

Zbaliť tento obrázokRozbaliť tento obrázok
assets folding start collapsed
Tento problém môže byť spôsobený aj malvérovou infekciou. V takom prípade spustite program Windows Defender. Ak malvér zabraňuje v správnom fungovaní programu Defender, prevezmite a spustite nástroj Microsoft Safety Scanner. Postupujte podľa nasledujúcich krokov:
 1. Prejdite na stránku Microsoft Safety Scanner.
 2. Kliknite na tlačidlo Prevziať.
 3. Po zobrazení výzvy kliknite na položku Spustiť.
 4. Podľa zobrazených pokynov prevezmite a nainštalujte nástroj Safety Scanner. Po zobrazení výzvy pridajte odkaz na nástroj Safety Scanner na pracovnú plochu.
 5. Na pracovnej ploche dvakrát kliknite na ikonu nástroja Safety Scanner. Po spustení programu kliknite na položku Scan Type (Typ kontroly), kliknite na položku Full Scan (Úplná kontrola) a potom kliknite na tlačidlo Ďalej.
 6. Po dokončení kontroly odstráňte všetky zistené záznamy malvéru a znova sa pokúste nainštalovať aktualizácie.
Zbaliť tento obrázokRozbaliť tento obrázok
assets folding end collapsed

Windows 7 a Windows Vista

Postup 1: Prihlásenie pomocou konta správcu

Zbaliť tento obrázokRozbaliť tento obrázok
assets folding start collapsed
Inštalácia niektorých aktualizácií vyžaduje povolenia správcu. Ak sa prihlásite ako správca, problém sa tým môže vyriešiť.

Ak sa chcete prihlásiť ako správca, musíte mať v počítači používateľské konto s povoleniami správcu. Ak to chcete skontrolovať, pozrite si článok Ako sa do počítači prihlásim ako správca?

Keď sa prihlásite ako správca, pokúste sa znova nainštalovať aktualizácie.
Zbaliť tento obrázokRozbaliť tento obrázok
assets folding end collapsed

Postup 2: Kontrola malvéru

Zbaliť tento obrázokRozbaliť tento obrázok
assets folding start collapsed
Táto chyba môže byť spôsobená aj malvérovou infekciou. Otvorte antivírusový softvér a spustením kontroly zistite a odstráňte všetok malvér. Ak v počítači nemáte antivírusový softvér, môžete použiť nástroj Microsoft Safety Scanner. Ak chcete prevziať a spustiť nástroj Microsoft Safety Scanner, postupujte podľa nasledujúcich krokov:
 1. Prejdite na stránku Microsoft Safety Scanner.
 2. Kliknite na tlačidlo Prevziať.
 3. Po zobrazení výzvy kliknite na položku Spustiť.
 4. Podľa zobrazených pokynov prevezmite a nainštalujte nástroj Safety Scanner. Po zobrazení výzvy pridajte odkaz na nástroj Safety Scanner na pracovnú plochu.
 5. Na pracovnej ploche dvakrát kliknite na ikonu nástroja Safety Scanner. Po spustení programu Safety Scanner kliknite na položku Scan Type (Typ kontroly), kliknite na položku Full Scan (Úplná kontrola) a potom kliknite na tlačidlo Ďalej.
 6. Po dokončení kontroly odstráňte všetky zistené záznamy malvéru a znova sa pokúste nainštalovať aktualizácie.
Zbaliť tento obrázokRozbaliť tento obrázok
assets folding end collapsed

Windows XP

Postup 1: Prihlásenie pomocou konta správcu

Zbaliť tento obrázokRozbaliť tento obrázok
assets folding start collapsed
Inštalácia niektorých aktualizácií vyžaduje povolenia správcu. Ak sa prihlásite ako správca, problém sa tým môže vyriešiť.

Ak sa chcete prihlásiť ako správca, musíte mať v počítači používateľské konto s povoleniami správcu. Ak to chcete skontrolovať, postupujte podľa nasledujúcich krokov:
 1. Kliknite na tlačidlo Štart a potom kliknite na položku Ovládací panel.
  Zbaliť tento obrázokRozbaliť tento obrázok
  Snímka obrazovky k tomuto kroku
 2. Otvorte položku Používateľské kontá.
  Zbaliť tento obrázokRozbaliť tento obrázok
  Snímka obrazovky k tomuto kroku
 3. V okne Používateľské kontá sú uvedené kontá všetkých používateľov a každé z nich má priradený určitý stav (napríklad Správca počítača, Obmedzené konto a podobne).
  Zbaliť tento obrázokRozbaliť tento obrázok
  Snímka obrazovky k tomuto kroku
 4. Uistite sa, že ste prihlásení pomocou konta so stavom Správca počítača.
  Ak stav vášho konta nie je Správca počítača, nemôžete sa prihlásiť ako správca, pokiaľ nepoznáte meno používateľa a heslo iného konta v počítači, ktoré patrí správcovi. Ak nie ste správcom, môžete požiadať správcu, aby zmenil typ vášho konta.

Keď sa prihlásite ako správca, pokúste sa znova nainštalovať aktualizácie.
Zbaliť tento obrázokRozbaliť tento obrázok
assets folding end collapsed

Postup 2: Kontrola malvéru

Zbaliť tento obrázokRozbaliť tento obrázok
assets folding start collapsed
Táto chyba môže byť spôsobená aj malvérovou infekciou. Otvorte antivírusový softvér a spustením kontroly zistite a odstráňte všetok malvér. Ak v počítači nemáte antivírusový softvér, môžete použiť nástroj Microsoft Safety Scanner. Ak chcete prevziať a spustiť nástroj Microsoft Safety Scanner, postupujte podľa nasledujúcich krokov:
 1. Prejdite na stránku Microsoft Safety Scanner.
 2. Kliknite na tlačidlo Prevziať.
 3. Ak sa zobrazí výzva, kliknite na položku Spustiť.
 4. Podľa zobrazených pokynov prevezmite a nainštalujte nástroj Safety Scanner. Po zobrazení výzvy pridajte odkaz na nástroj Safety Scanner na pracovnú plochu.
 5. Na pracovnej ploche dvakrát kliknite na ikonu nástroja Safety Scanner. Po spustení programu Safety Scanner kliknite na položku Scan Type (Typ kontroly), kliknite na položku Full Scan (Úplná kontrola) a potom kliknite na tlačidlo Ďalej.
 6. Po dokončení kontroly odstráňte všetky zistené záznamy malvéru a znova sa pokúste nainštalovať aktualizácie.
Zbaliť tento obrázokRozbaliť tento obrázok
assets folding end collapsed

Ďalšie informácie

Ďalšie informácie o službe Windows Update získate na webovej lokalite Windows Update spoločnosti Microsoft.

Ďalšie informácie o kontách správcu získate v článku Čo je konto správcu?

Ďalšie informácie o ochrane pred malvérom a jeho odstraňovaní získate v článku Prevencia a odstraňovanie vírusov a ďalšieho malvéru.

Vlastnosti

ID článku: 968003 - Posledná kontrola: 7. marca 2014 - Revízia: 8.0
Informácie v tomto článku sa týkajú nasledujúcich produktov:
 • Windows 8.1
 • Windows 8.1 Enterprise
 • Windows 8.1 Pro
 • Windows 8
 • Windows 8 Enterprise
 • Windows 8 Pro
 • Windows 7 Enterprise
 • Windows 7 Home Basic
 • Windows 7 Home Premium
 • Windows 7 Professional
 • Windows 7 Starter
 • Windows 7 Ultimate
 • Windows Vista Business
 • Windows Vista Enterprise
 • Windows Vista Home Basic
 • Windows Vista Home Premium
 • Windows Vista Starter
 • Windows Vista Ultimate
 • Microsoft Windows Update
 • Microsoft Update
Kľúčové slová: 
kbrapidpub kbnomt KB968003

Odošlite odozvu

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com