ID c?a bi: 967897 - Xem s?n ph?m m bi ny p d?ng vo.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

TM T?T

Khi ban c gng xem mt s website, Internet Explorer co th bi Sp hoc treo.

GI?I PHP

u tin, hay th chay Trinh g ri Mang va Internet bng cach bm chut phai vao biu tng mang (
Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
2679538
hoc
Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
2679539
) trong khu vc thng bao, bm vao Khc phuc s c, ri bm vao Kt ni Internet. Trinh g ri co th hoi ban mt s cu hoi hoc t lai thit t chung khi trinh g ri hoat ng khc phuc s c. Nu Trinh g ri Mang va Internet ban ang chay khng giai quyt c s c nay, hay tim s c cu th cua ban trong danh sach sau:

Ti c th? truy nh?p m?t s? wesite, nhng khng ph?i t?t c? website

H?y th? iu ny

Ti khng th truy nhp vao ngn hang cua ti hoc cac website bao mt khac.

H?y th? iu ny

Ti khng th? truy nh?p hay s? d?ng website email c?a ti

H?y th? iu ny

Ti khng th? truy nh?p vo b?t k? website nao

H?y th? iu ny

THAM KH?O

Nu ban vn khng th truy nhp vao mt s website sau khi lam theo cac bc trong bai vit nay, hay chon mt trong cac tuy chon sau co thm tr giup:

Tr giup t cng ng trc tuyn Microsoft Answers:
C?ng ?ng Microsoft Answers
Lin h b phn h? tr? cua Microsoft:
H tr c Tr giup Trc tuyn
Cac bai vi?t tr?c tuy?n khac cua Microsoft:
Thc hin tim kim tim nhiu bai vit trc tuyn hn v li cu th nay

Thu?c tnh

ID c?a bi: 967897 - L?n xem xt sau cng: 17 Thang T 2012 - Xem xt l?i: 4.0
p d?ng
  • Windows Internet Explorer 8
  • Windows Internet Explorer 9
T? kha:
kbsurveynew kbhowto kbmatsfixme kbfixme kbcip KB967897

Cung cp Phan hi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com