หมายเลขบทความ (Article ID): 967897 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

สรุป

เมื่อคุณพยายามดูบางเว็บไซต์ Internet Explorer หยุดทำงานหรือทำงานค้าง

การแก้ไข

เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ ให้ลองใช้วิธีการต่อไปนี้ตามลำดับที่เรียงไว้
ป้อนทางลัดด้วยตนเอง
ลองเปิดเว็บไซต์ที่เกิดปัญหาโดยการป้อนทางลัด (ที่อยู่เว็บ) ด้วยตนเองแทนการคลิกที่ลิงก์ของไซต์นั้น โดยให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้
 1. คลิกขวาที่ลิงก์ของเว็บไซต์ แล้วคลิก คัดลอกทางลัด
 2. วางทางลัดลงในแถบที่อยู่ของ Internet Explorer
 3. กด Enter
ใช้มุมมองที่เข้ากันได้
ถ้าคุณไม่สามารถเข้าถึงเว็บไซต์ที่เกิดปัญหาด้วยตนเองได้ ให้ลองรีเซ็ตมุมมองที่เข้ากันได้ของ Internet Explorer ให้กลับไปเป็นเบราว์เซอร์รุ่นก่อนหน้า โดยให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้
 1. กด F12

  หมายเหตุ บานหน้าต่าง เครื่องมือสำหรับนักพัฒนา จะเปิดขึ้นที่ด้านล่างของหน้าต่าง Internet Explorer
 2. บนแถบเมนูของบานหน้าต่าง เครื่องมือสำหรับนักพัฒนา คลิก โหมดเบราเซอร์: IEx

  หมายเหตุ ในชื่อของปุ่มนี้ "IEx" จะหมายถึงหมายเลขรุ่นจริงของการตั้งค่ามุมมองของเบราว์เซอร์ปัจจุบัน
 3. ในรายการ โหมดเบราเซอร์  คลิกที่รุ่นก่อนหน้าของ Internet Explorer
 4. กด F12 เพื่อปิดบานหน้าต่าง เครื่องมือสำหรับนักพัฒนา
เพิ่มทางลัดไปยังรายการที่อยู่ที่ปลอดภัย
ถ้าการเลือกมุมมองของเบราว์เซอร์ที่แตกต่างกันไม่สามารถแก้ปัญหาได้ ให้ลองเพิ่มทางลัดของเว็บไซต์ที่เกิดปัญหาไปยังรายการที่อยู่ที่ปลอดภัย โดยให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้
 1. ที่เมนู เครื่องมือ ให้คลิก การตั้งค่ามุมมองที่เข้ากันได้
 2. ในหน้าต่าง การตั้งค่ามุมมองที่เข้ากันได้ ให้ป้อนทางลัดของเว็บไซต์ที่เกิดปัญหาในกล่อง เพิ่มเว็บไซต์นี้ แล้วคลิก เพิ่ม
 3. คลิก ปิด
ใช้ตัวแก้ไขปัญหา
ถ้าวิธีการก่อนหน้านี้ไม่สามารถแก้ปัญหาได้เลย ให้ลองเรียกใช้ ตัวแก้ไขปัญหาเครือข่ายและอินเทอร์เน็ต ในการทำดังกล่าว ให้คลิกขวาที่ไอคอนเครือข่าย (
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
2679538
หรือ
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
2679539
) ในพื้นที่การแจ้งเตือน คลิก แก้ไขปัญหา แล้วคลิก การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต ตัวแก้ไขปัญหาอาจถามคำถามบางอย่างหรือตั้งค่าทั่วไปบางอย่างใหม่ระหว่างกระบวนการนี้ หากตัวแก้ไขปัญหาเครือข่ายและอินเทอร์เน็ตที่เรียกใช้ไม่สามารถแก้ปัญหาได้ ให้ค้นหาปัญหาที่เฉพาะเจาะจงในรายการต่อไปนี้
ฉันสามารถเข้าใช้งานบางเว็บไซต์ได้ แต่ไม่ใช่ทั้งหมด
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding start collapsed
แก้ไขปัญหาให้ฉัน
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding start collapsed
Windows XP, Windows Vista และ Windows 7
หากคุณเปลี่ยนแปลงตัวเลือก Internet Explorer อาจทำให้คุณไม่สามารถเข้าดูบางเว็บไซต์ได้ การตั้งค่า Internet Explorer ใหม่ไปเป็นการตั้งค่าเริ่มต้นจะลบการเปลี่ยนแปลงแต่ไม่ลบรายการโปรดหรือข้อมูลฟีด หากต้องการตั้งค่า Internet Explorer ใหม่โดยอัตโนมัติ เรียกใช้ ตั้งค่า Internet Explorer ใหม่ แก้ไขปัญหา เมื่อถูกถามว่าคุณต้องการเรียกใช้หรือบันทึกแฟ้มหรือไม่ ให้คลิก เรียกใช้ แล้วทำตามขั้นตอนในตัวช่วยสร้าง

ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets fixit1
แก้ไขปัญหานี้
ตั้งค่า Internet Explorer ใหม่
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets fixit2


ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding end collapsed
ให้ฉันแก้ไขปัญหาเอง
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding start collapsed
Windows 8
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding start collapsed
 1. ปัดจากขอบด้านขวาของหน้าจอ (ถ้าคุณใช้เมาส์ ให้กดแป้น Windows + C) แล้วแตะหรือคลิก ค้นหา ป้อน ตัวเลือกอินเทอร์เน็ต ในกล่องค้นหา แล้วแตะหรือคลิก การตั้งค่า
 2. ในผลลัพธ์การค้นหา ให้แตะหรือคลิก ตัวเลือกอินเทอร์เน็ต แตะหรือคลิกแท็บ ขั้นสูง แล้วแตะหรือคลิก ตั้งค่าใหม่…

  หมายเหตุ:
  เลือกกล่องกาเครื่องหมาย ลบการตั้งค่าส่วนบุคคล หากคุณต้องการลบประวัติการเรียกดู ผู้ให้บริการการค้นหา ส่วนช่วยดำเนินการ โฮมเพจ การป้องกันการติดตาม และข้อมูลการกรอง ActiveX
 3. ในหน้าต่าง ตั้งค่า Internet Explorer ใหม่ ให้แตะหรือคลิก ตั้งค่าใหม่

  หมายเหตุ:
  ในการลบการตั้งค่าส่วนบุคคลทั้งหมด ให้แตะหรือคลิกกล่องกาเครื่องหมาย ลบการตั้งค่าส่วนบุคคล
 4. ปิด และจากนั้น เริ่มการทำงานของ Internet Explorer เพื่อให้การเปลี่ยนแปลงมีผลบังคับใช้
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding end collapsed
Windows XP, Windows Vista และ Windows 7
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding start collapsed


วิดีโอ: วิธีการตั้งค่าใหม่ใน Internet Explorer 9


ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets video1
uuid=c989d6d8-f8f9-4cb5-a2f1-da6a7e89f18b VideoUrl=http://aka.ms/c3kzhf
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets video2

 1. ออกจากโปรแกรมทั้งหมด รวมทั้ง Internet Explorer
 2. ถ้าคุณใช้ Windows XP ให้คลิก เริ่ม แล้วคลิก เรียกใช้ พิมพ์ inetcpl.cpl ในช่อง เปิด แล้วกด Enter

  ถ้าคุณใช้ Windows 7 หรือ Windows Vista ให้คลิกปุ่ม เริ่ม พิมพ์ inetcpl.cpl ในช่อง ค้นหา แล้วกด Enter

  กล่องโต้ตอบ ตัวเลือกอินเทอร์เน็ต จะปรากฏขึ้น
 3. คลิกแท็บ ขั้นสูง
 4. ภายใต้ ตั้งค่า Internet Explorer ใหม่ ให้คลิก ตั้งค่าใหม่ จากนั้นคลิก ตั้งค่าใหม่ อีกครั้ง

  เลือกกล่องกาเครื่องหมาย ลบการตั้งค่าส่วนบุคคล หากคุณต้องการลบประวัติการเรียกดู ผู้ให้บริการการค้นหา ส่วนช่วยดำเนินการ โฮมเพจ การป้องกันการติดตาม และข้อมูลการกรอง ActiveX ด้วย
 5. เมื่อ Internet Explorer ตั้งค่าใหม่เสร็จสิ้นแล้ว ให้คลิก ปิด ในกล่องโต้ตอบ ตั้งค่า Internet Explorer ใหม่
 6. เริ่มการทำงานของ Internet Explorer อีกครั้ง
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding end collapsed

ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding end collapsed


หากคุณยังไม่สามารถเข้าใช้งานบางเว็บไซต์ได้ โปรดขอความช่วยเหลือจาก ชุมชนออนไลน์ของ Microsoft

ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding end collapsed
ฉันไม่สามารถเข้าใช้งานเว็บไซต์ธนาคารของฉันหรือเว็บไซต์ที่ปลอดภัยอื่นๆ ได้
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding start collapsed
เมื่อคุณเชื่อมต่อเว็บไซต์ที่ปลอดภัย Internet Explorer จะใช้ช่องทางเข้ารหัสที่ใช้เทคโนโลยี Secure Sockets Layer (SSL) เพื่อเข้ารหัสการทำรายการ ข้อมูลที่เสียหายใน SSL อาจทำให้เว็บไซต์โหลดข้อมูลผิดพลาด การล้างสถานะ SLL อาจแก้ปัญหานี้ได้ ในการดำเนินการ ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้สำหรับ Windows รุ่นที่คุณใช้

Windows 8
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding start collapsed
 1. ปัดจากขอบด้านขวาของหน้าจอ (ถ้าคุณใช้เมาส์ ให้กดแป้น โลโก้ Windows + C) แล้วแตะหรือคลิก ค้นหา ป้อน ตัวเลือกอินเทอร์เน็ต ในกล่องค้นหา แล้วแตะหรือคลิก การตั้งค่า
 2. ในผลลัพธ์การค้นหา ให้แตะหรือคลิก ตัวเลือกอินเทอร์เน็ต แตะหรือคลิกแท็บ เนื้อหา แล้วแตะหรือคลิก ล้างสถานะ SSL
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding end collapsed
Windows Vista และ Windows 7
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding start collapsed

 1. คลิกปุ่ม เริ่ม พิมพ์ Internet Explorer ในกล่องค้นหา แล้วคลิก Internet Explorer ในรายการผลลัพธ์
 2. ใน Internet Explorer ให้คลิก เครื่องมือ แล้วคลิก ตัวเลือกอินเทอร์เน็ต
 3. คลิกแท็บ เนื้อหา แล้วคลิก ล้างสถานะ SSL
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding end collapsed


ถ้าการล้างสถานะ SSL ไม่สามารถแก้ปัญหานี้ การตั้งค่าวันที่และเวลาบนพีซีของคุณอาจไม่ถูกต้อง ไซต์ที่ปลอดภัยบางไซต์กำหนดให้วันที่และเวลาบนพีซีของคุณตรงกับวันที่และเวลาของเว็บไซต์ เมื่อต้องการตรวจสอบวันที่และเวลา ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้สำหรับ Windows ในรุ่นของคุณ

Windows 8
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding start collapsed
 1. ปัดจากขอบด้านขวาของหน้าจอ (ถ้าคุณใช้เมาส์ ให้กดแป้น Windows + C) แล้วแตะหรือคลิก ค้นหา ป้อนวันที่และเวลา ในกล่องค้นหา แล้วแตะหรือคลิก การตั้งค่า
 2. ในผลลัพธ์การค้นหา ให้แตะหรือคลิก วันที่และเวลา แล้วแตะหรือคลิก เปลี่ยนแปลงวันที่และเวลา
 3. ในหน้าต่าง การตั้งค่าวันที่และเวลา ให้ตั้งวันที่และเวลาปัจจุบัน
 4. คลิก ตกลง คลิก นำไปใช้ แล้วคลิก ตกลง
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding end collapsed
Windows Vista และ Windows 7
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding start collapsed

 1. ใน Control Panel เปิด วันที่และเวลา โดยคลิกปุ่ม เริ่ม พิมพ์ วันที่และเวลา ในช่อง เริ่มค้นหา แล้วคลิก วันที่และเวลา ในรายการ โปรแกรม
 2. คลิก เปลี่ยนแปลงวันที่และเวลา
 3. ในกล่องโต้ตอบ การตั้งค่าวันที่และเวลา ตั้งค่าวันที่และเวลาไปที่ค่าที่ถูกต้อง
 4. คลิก ตกลง สองครั้ง
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding end collapsed

หากคุณยังไม่สามารถเข้าใช้งานเว็บไซต์ที่ปลอดภัยได้ โปรดขอความช่วยเหลือจากชุมชนออนไลน์ของ Microsoft

ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding end collapsed
ฉันไม่สามารถเข้าถึงหรือใช้เว็บไซต์อีเมลของฉันได้
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding start collapsed


การตั้งค่าวันที่และเวลาที่ไม่ถูกต้องบนพีซีของคุณอาจทำให้เกิดปัญหาการเข้าใช้งานเซิร์ฟเวอร์เว็บเมล ตรวจสอบให้แน่ใจว่าการตั้งค่าวันที่และเวลาบนพีซีของคุณถูกต้อง เมื่อต้องการตรวจสอบวันที่และเวลา ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้สำหรับ Windows ในรุ่นของคุณ
Windows 8
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding start collapsed
 1. ปัดจากขอบด้านขวาของหน้าจอ (ถ้าคุณใช้เมาส์ ให้กดแป้น Windows + C) แล้วแตะหรือคลิก ค้นหา ป้อนวันที่และเวลา ในกล่องค้นหา แล้วแตะหรือคลิก การตั้งค่า
 2. ในผลลัพธ์การค้นหา ให้แตะหรือคลิก วันที่และเวลา แล้วแตะหรือคลิก เปลี่ยนแปลงวันที่และเวลา
 3. ในหน้าต่าง การตั้งค่าวันที่และเวลา ให้ตั้งวันที่และเวลาปัจจุบัน
 4. คลิก ตกลง คลิก นำไปใช้ แล้วคลิก ตกลง
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding end collapsed
Windows Vista และ Windows 7
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding start collapsed

 1. ใน Control Panel เปิด วันที่และเวลา โดยคลิก เริ่ม
  ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
  2679540
  พิมพ์ วันที่และเวลา ในช่อง เริ่มการค้นหา แล้วคลิก วันที่และเวลา ในรายการ โปรแกรม
 2. คลิก เปลี่ยนแปลงวันที่และเวลา
 3. ในกล่องโต้ตอบ การตั้งค่าวันที่และเวลา ตั้งค่าวันที่และเวลาไปที่ค่าที่ถูกต้อง
 4. คลิก ตกลง สองครั้ง
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding end collapsed


ถ้าคุณตั้งค่าวันที่และเวลาบนพีซีของคุณถูกต้อง แสดงว่ามี Add-on ของ Internet Explorer บางอย่างที่เข้ากันไม่ได้หรือมีข้อบกพร่องที่รบกวนเว็บไซต์ คุณอาจสามารถแก้ปัญหานี้ได้ถ้าคุณปิด Add-on เหล่านี้ หากต้องการปิดใช้งานรายการ Add-on ที่เข้ากันไม่ได้ที่ทราบโดยอัตโนมัติ ให้เรียกใช้ แก้ไข Add-on ของ Internet Explorer เมื่อคุณถูกถามว่าคุณต้องการเรียกใช้หรือบันทึกแฟ้มนี้หรือไม่ ให้คลิก เรียกใช้ แล้วทำตามขั้นตอนต่างๆ ในตัวช่วยสร้าง

ถ้า แก้ไข Add-on ไม่สามารถแก้ปัญหานี้ได้ การเปลี่ยนแปลงที่ทำกับการติดตั้ง Internet Explorer ของคุณอาจจะขัดขวางไม่ให้คุณดูบางเว็บไซต์ คุณสามารถตั้งค่า Internet Explorer ใหม่ให้เป็นการตั้งค่าเริ่มต้นเพื่อลบการเปลี่ยนแปลงใดๆ โดยไม่ลบรายการโปรดหรือฟีดของคุณได้ หากต้องการตั้งค่า Internet Explorer ใหม่โดยอัตโนมัติ ให้เรียกใช้การแก้ไข ตั้งค่า Internet Explorer ใหม่ เมื่อคุณถูกถามว่าคุณต้องการเรียกใช้หรือบันทึกแฟ้ม ให้คลิก เรียกใช้แล้วทำตามขั้นตอนเหล่านี้ในตัวช่วยสร้าง
Windows 8
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding start collapsed
ปิดใช้งาน Add-on
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding start collapsed

 1. ปัดจากขอบด้านขวาของหน้าจอ (ถ้าคุณใช้เมาส์ ให้กดแป้น Windows + C) แล้วแตะหรือคลิก ค้นหา ป้อน ตัวเลือกอินเทอร์เน็ต ในกล่องค้นหา แล้วแตะหรือคลิก การตั้งค่า
 2. ในผลลัพธ์การค้นหา ให้แตะหรือคลิก ตัวเลือกอินเทอร์เน็ต แตะหรือคลิกแท็บ โปรแกรม แล้วแตะหรือคลิก จัดการ Add-on
 3. ในหน้าต่าง จัดการ Add-on ให้แตะหรือคลิกรายการแบบหล่นลงภายใต้ แสดง แล้วแตะหรือคลิก Add-on ทั้งหมด
 4. แตะหรือคลิกที่ Add-on แต่ละรายการ แล้วแตะหรือคลิก ปิดใช้งาน เมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้แตะหรือคลิก ตกลง
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding end collapsed
รีเซ็ต Internet Explorer ไปสู่การตั้งค่าดั้งเดิม
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding start collapsed
 1. ปัดจากขอบด้านขวาของหน้าจอ (ถ้าคุณใช้เมาส์ ให้กดแป้น Windows + C) แล้วแตะหรือคลิก ค้นหา ป้อน ตัวเลือกอินเทอร์เน็ต ในกล่องค้นหา แล้วแตะหรือคลิก การตั้งค่า
 2. ในผลลัพธ์การค้นหา ให้แตะหรือคลิก ตัวเลือกอินเทอร์เน็ต แตะหรือคลิกแท็บ ขั้นสูง แล้วแตะหรือคลิก ตั้งค่าใหม่…

  หมายเหตุ:
  เลือกกล่องกาเครื่องหมาย ลบการตั้งค่าส่วนบุคคล หากคุณต้องการลบประวัติการเรียกดู ผู้ให้บริการการค้นหา ส่วนช่วยดำเนินการ โฮมเพจ การป้องกันการติดตาม และข้อมูลการกรอง ActiveX
 3. ในหน้าต่าง ตั้งค่า Internet Explorer ใหม่ ให้แตะหรือคลิก ตั้งค่าใหม่

  หมายเหตุ:
  ในการลบการตั้งค่าส่วนบุคคลทั้งหมด ให้แตะหรือคลิกกล่องกาเครื่องหมาย ลบการตั้งค่าส่วนบุคคล
 4. ปิด และจากนั้น เริ่มการทำงานของ Internet Explorer เพื่อให้การเปลี่ยนแปลงมีผลบังคับใช้
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding end collapsed
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding end collapsed
Windows 7 และ Windows Vista
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding start collapsed


ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets fixit1
แก้ไขปัญหานี้
บริการแก้ไขปัญหาอัตโนมัติของ Microsoft : Internet Explorer หยุดทำงานหรือเกิดข้อผิดพลาด
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets fixit2


ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets fixit1
แก้ไขปัญหานี้
ตั้งค่า Internet Explorer ใหม่
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets fixit2


ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding end collapsed

หากคุณยังไม่สามารถเข้าใช้งานเว็บไซต์ที่ปลอดภัยได้ โปรดขอความช่วยเหลือจากชุมชนออนไลน์ของ Microsoft

ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding end collapsed
ฉันไม่สามารถเข้าถึงเว็บไซต์ใดๆ ได้เลย
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding start collapsed
ถ้าคุณไม่สามารถดูเว็บไซต์ใดๆ ได้เลย คุณอาจถูกตัดการเชื่อมต่อจากอินเทอร์เน็ต ลองเรียกใช้ ตัวแก้ไขปัญหาเครือข่ายและอินเทอร์เน็ต ในการดำเนินการ ให้คลิกขวาที่ไอคอนเครือข่าย (
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
2679538
หรือ
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
2679539
) ในพื้นที่การแจ้งเตือน คลิก แก้ไขปัญหา แล้วคลิก การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต ตัวแก้ไขปัญหาอาจถามคำถามบางอย่างหรือตั้งค่าทั่วไปบางอย่างใหม่ระหว่างกระบวนการนี้

ถ้าคุณตั้งค่าวันที่และเวลาบนพีซีของคุณถูกต้อง แสดงว่ามี Add-on ของ Internet Explorer บางอย่างที่เข้ากันไม่ได้หรือมีข้อบกพร่องที่รบกวนเว็บไซต์ คุณอาจสามารถแก้ปัญหานี้ได้ถ้าคุณปิด Add-on เหล่านี้ หากต้องการปิดใช้งานรายการ Add-on ที่เข้ากันไม่ได้ที่ทราบโดยอัตโนมัติ ให้เรียกใช้ แก้ไข Add-on ของ Internet Explorer เมื่อคุณถูกถามว่าคุณต้องการเรียกใช้หรือบันทึกแฟ้ม ให้คลิก เรียกใช้ แล้วทำตามขั้นตอนเหล่านี้ในตัวช่วยสร้างตามรุ่น Windows ของคุณ
Windows 8
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding start collapsed
 1. ปัดจากขอบด้านขวาของหน้าจอ (ถ้าคุณใช้เมาส์ ให้กดแป้น Windows + C) แล้วแตะหรือคลิก ค้นหา ป้อน การแก้ไขปัญหา ในกล่องค้นหา แล้วแตะหรือคลิก การตั้งค่า
 2. แตะหรือคลิก การแก้ไขปัญหา ในบานหน้าต่างผลลัพธ์การค้นหา
 3. ในหน้าต่าง การแก้ไขปัญหา ให้แตะหรือคลิก ดูทั้งหมด
 4. แตะหรือคลิก ประสิทธิภาพของ Internet Explorer และในหน้าต่าง ประสิทธิภาพของ Internet Explorer ให้แตะหรือคลิก ถัดไป
 5. ทำตามคำแนะนำบนหน้าจอเพื่อเรียกใช้ตัวแก้ไขปัญหา
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding end collapsed
Windows Vista และ Windows 7
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding start collapsed


ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets fixit1
แก้ไขปัญหานี้
บริการแก้ไขปัญหาอัตโนมัติของ Microsoft : Internet Explorer หยุดทำงานหรือเกิดข้อผิดพลาด
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets fixit2ถ้า Add-on Fix it ไม่สามารถแก้ปัญหานี้ได้ เป็นไปได้ว่าการเปลี่ยนแปลงที่ทำกับการติดตั้ง Internet Explorer ของคุณอาจจะขัดขวางไม่ให้คุณดูบางเว็บไซต์ คุณสามารถตั้งค่า Internet Explorer ใหม่ให้เป็นการตั้งค่าเริ่มต้นเพื่อลบการเปลี่ยนแปลงใดๆ โดยไม่ลบรายการโปรดหรือฟีดของคุณได้ หากต้องการตั้งค่า Internet Explorer ใหม่โดยอัตโนมัติ ให้เรียกใช้การแก้ไข ตั้งค่า Internet Explorer ใหม่ เมื่อคุณถูกถามว่าคุณต้องการเรียกใช้หรือบันทึกแฟ้มนี้หรือไม่ ให้คลิก เรียกใช้แล้วทำตามขั้นตอนต่างๆ ในตัวช่วยสร้าง

ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets fixit1
แก้ไขปัญหานี้
ตั้งค่า Internet Explorer ใหม่
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets fixit2


ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding end collapsed


หากคุณยังไม่สามารถเข้าใช้งานเว็บไซต์ได้ โปรดขอความช่วยเหลือจากชุมชนออนไลน์ของ Microsoft

ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding end collapsed

ข้อมูลอ้างอิง

หากคุณยังไม่สามารถเข้าใช้งานบางเว็บไซต์ได้หลังจากที่คุณทำตามขั้นตอนในบทความนี้ คุณสามารถลองดูแหล่งข้อมูลต่อไปนี้สำหรับการสนับสนุนเพิ่มเติมได้

วิธีใช้จาก Microsoft Community ออนไลน์:
Microsoft Community
ฝ่ายสนับสนุนของ Microsoft:
การสนับสนุนการช่วยเหลือออนไลน์
บทความออนไลน์ Microsoft เพิ่มเติม:

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 967897 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 30 กรกฎาคม 2556 - Revision: 8.0
ใช้กับ
 • Windows Internet Explorer 10
 • Windows Internet Explorer 9
 • Windows Internet Explorer 8
Keywords: 
kbsurveynew kbhowto kbmatsfixme kbfixme kbcip KB967897

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com