ความต้องการอินพุต/เอาท์พุตของกลไกจัดการฐานข้อมูลเซิร์ฟเวอร์ Microsoft SQL

การแปลบทความ การแปลบทความ
ปิด ปิด
หมายเลขบทความ (Article ID): 967576 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด
แหล่งที่มา:ฝ่ายสนับสนุนของ Microsoft

การเผยแพร่อย่างรวดเร็ว

อย่างรวดเร็วในการประกาศบทความต่าง ๆ ให้ข้อมูลโดยตรงจากภายในฝ่ายสนับสนุนของ MICROSOFT องค์กร ข้อมูลที่อยู่นี้ถูกสร้างขึ้นในการตอบสนองซึ่งเป็น หรือเฉพาะหัวข้อ หรือไม่มีไว้ภาคผนวกความรู้ฐานข้อมูลอื่น ๆ

คำแนะนำ

SQL Server จำเป็นต้องมีระบบการสนับสนุนการรับประกันการจัดส่งไปยังสื่อเสถียรภาพ ตามคำแนะนำในการดาวน์โหลดเอกสารต่อไปนี้:

โปรแกรม Microsoft SQL Server Always-On เก็บโซลูชันทบทวน

ข้อกำหนดนี้รวมถึง แต่ไม่จำกัดเฉพาะ ต่อไปนี้:
 • ใบรับรองของโลโก้ Windows
 • เขียนการสั่งซื้อ
 • ความเสถียรของแคช
 • Rewrites ไม่มีข้อมูล
ระบบที่เป็นไปตามข้อกำหนดเหล่านี้สนับสนุนการจัดเก็บฐานข้อมูล SQL Server ระบบไม่จำเป็นต้องมีรายชื่ออยู่บนเว็บไซต์ของ SQL Server Always-On แต่พวกเขาต้องรับประกันได้ว่า เป็นการไปตามความต้องการ

SQL Server ยังคงคุณสมบัติ Atomicity ความสอดคล้อง แยกต่างหาก และอายุการใช้งาน (ACID) โดยใช้โพรโทคอลเขียนล่วงหน้าล็อก (WAL)

การอ้างอิงของ WAL
 • SQL Server Books Online แสดงคุณสมบัติ ACID (Atomicity ความสอดคล้อง การแยก และอายุการใช้งาน)
 • บันทึกข้อมูล KB230785 SQL Server 7.0, SQL Server 2000 และ SQL Server 2005 และอัลกอริทึมการจัดเก็บข้อมูลขยายความน่าเชื่อถือของข้อมูล

ข้อมูลของ SQL Server สามารถเก็บไว้บนระบบ I/O ที่รับประกันการส่งไปยังสื่อตามคำแนะนำภายใต้โปรแกรม Always-On เซิร์ฟเวอร์ SQL ของ Microsoft ที่ stable

คำเตือน:ใช้ไม่ถูกต้องของ SQL Server ด้วยการไม่เหมาะสมอาจทำโซลูชันในการสูญเสียข้อมูล รวมถึงการสูญหายของฐานข้อมูลทั้งหมดได้

ฝ่ายสนับสนุนด้านเทคนิค

Microsoft จะให้การสนับสนุนทั้งหมดสำหรับ SQL Server และโปรแกรมประยุกต์ที่ใช้ SQL Server อย่างไรก็ตาม ประเด็นที่มี หรือสาเหตุ การแก้ไขปัญหา I/O จะถูกอ้างถึงผู้ผลิตอุปกรณ์ อาการต่าง ๆ อาจรวมถึง แต่ไม่จำกัด ต่อไปนี้:
 • ความเสียหายของฐานข้อมูล
 • ความเสียหายของการสำรองข้อมูล
 • สูญหายของข้อมูลที่ไม่คาดคิด
 • ธุรกรรมที่ขาดหายไป
 • ผลต่างประสิทธิภาพการทำงานของ I/O ที่ไม่คาดคิด
ถ้าคุณใช้การแก้ไขปัญหาที่ไม่ใช่โลโก้ Windows ที่ได้รับการรับรอง Microsoft ไม่สามารถให้การสนับสนุนสำหรับ SQL Server หรือโปรแกรมประยุกต์ที่ใช้ SQL Server เมื่อต้องการตรวจสอบว่า การแก้ไขปัญหาของคุณสนับสนุน 'รับประกันการส่งไปยังสื่อที่ stable' ตามคำแนะนำภายใต้โปรแกรม Always-On เซิร์ฟเวอร์ SQL ของ Microsoft ตรวจสอบกับผู้ขายของคุณ นอกจากนี้เรายังแนะนำให้ คุณติดต่อผู้จำหน่ายของคุณเพื่อตรวจสอบว่า คุณได้อย่างถูกต้องจัดวาง และการตั้งค่าคอนฟิกการแก้ไขปัญหาสำหรับการใช้ฐานข้อมูลของทรานแซคชัน

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:

913945 Microsoft ไม่รับรองว่า ผลิตภัณฑ์ของบริษัทอื่นจะทำงานกับ Microsoft SQL Server

841696 ภาพรวมของการแก้ไขปัญหาการจัดเก็บข้อมูลของบริษัทอื่น Microsoft สนับสนุนนโยบาย

ข้อมูลเพิ่มเติม

ตารางต่อไปนี้แสดงการเชื่อมโยงไปยังข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตั้งค่าคอนฟิกเฉพาะ I/O
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้


หนังสือเซิร์ฟเวอร์ SQL แบบออนไลน์


การบีบอัด NTFS 231347 -ฐานข้อมูล SQL Server ที่ไม่สนับสนุนบนไดรฟ์ข้อมูลที่บีบอัด (ยกเว้น 2005 อ่านแฟ้มเท่านั้น)

การเข้ารหัสลับแบบ NTFS

เอซิดคุณสมบัติ

การโพรโทคอล WAL

ฐานข้อมูลเท่านั้นอ่านแล้วปรับขนาด 910378 -ฐานข้อมูลที่ใช้ร่วมกันสามารถต่อขยายได้รับการสนับสนุน โดย SQL Server 2005


SQL Server เสมอในโปรแกรม


http://microsoft.com/sql/alwayson


Internals I/O ของเซิร์ฟเวอร์ SQL


http://technet.microsoft.com/en-us/library/cc966500.aspx

http://www.microsoft.com/technet/prodtechnol/sql/2005/iobasics.mspx

230785 -SQL Server 7.0, SQL Server 2000 และ SQL Server 2005 ล็อก และอัลกอริทึมการจัดเก็บข้อมูลขยายความน่าเชื่อถือของข้อมูล

78363 -เมื่อหน้าแคสกปรกถูกล้างออกไปยังดิสก์

-ออกอากาศทางเว็บ การกู้คืนข้อมูลใน SQL Server 2005

บทความของ MSDN- Filegroups แบบอ่านอย่างเดียว


แค I/O


234656 -การใช้ดิสก์ไดรฟ์แคกับ SQL Server

86903 -SQL Server และการแคดิสก์คอนโทรลเลอร์

46091 -การใช้ฮาร์ดดิสก์ตัวควบคุมแคชกับ SQL Server

917043 -คีย์ปัจจัยที่ควรพิจารณาในการประเมินค่าของบุคคลสามแฟ้มแคชของระบบกับ SQL Server


เค้าโครงและรูปแบบทางกายภาพ


โครงร่างของฐานข้อมูลทางกายภาพและการออกแบบ


TEMPDB


917047 -ความต้องการระบบย่อยของ i/o ของเซิร์ฟเวอร์ SQL ของ Microsoft สำหรับฐานข้อมูล tempdb

การทำงานกับ tempdb ใน SQL Server 2005 http://technet.microsoft.com/en-us/library/cc966545.aspx

การปรับให้เหมาะสม tempdb ประสิทธิภาพการทำงาน http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms175527.aspx


ยูทิลิตี้


อายุการใช้งาน: SQLIOSim http://support.microsoft.com/kb/231619

ประสิทธิภาพการทำงาน: SQLIO http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?familyid=9A8B005B-84E4-4F24-8D65-CB53442D9E19&displaylang=en


การวินิจฉัย


156932 -แบบอสมวารดิสก์ I/O ปรากฏเป็นแบบซิงโครนัสใน Windows NT, Windows 2000 และ Windows XP

826433 -การวิเคราะห์เซิร์ฟเวอร์ SQL เพิ่มเติมที่เพิ่มลงในการตรวจหาปัญหา I/O ถูกรายงาน

897284 -การวินิจฉัย SQL Server 2000 SP4 ช่วยตรวจสอบเครื่อง และการดำเนินการ I/O ที่ติดอยู่ (ใช้กับ SQL Server 2005)

828339 -ข้อความข้อผิดพลาด 823 อาจระบุปัญหาเกี่ยวกับฮาร์ดแวร์หรือปัญหาของระบบใน SQL Server

167711 -ศึกษา Bufwait และข้อความหมดเวลา Writelog


NAS (เครือข่ายแนบเก็บ)


304261 -คำอธิบายการสนับสนุนสำหรับแฟ้มฐานข้อมูลของเครือข่ายใน SQL Server


iSCSI


833770 -สนับสนุนสำหรับ SQL Server 2000 บนคอมโพเนนต์ของเทคโนโลยี iSCSI (ใช้กับ SQL Server 2005)


เรอร์


910716 -การสนับสนุนสำหรับการระยะไกลเรอร์แก้ไขอื่น ๆ ใช้ได้กับ SQL Server 2000 และ 2005

ไวท์เปเปอร์- ฐานข้อมูลเรอร์ใน SQL Server 2005

ไวท์เปเปอร์- แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดที่ทำมิเรอร์แบบและพิจารณาประสิทธิภาพโดยรวมของฐานข้อมูล


ความสัมพันธ์ของ I/O


298402-การทำความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการตั้งค่าตัวเลือกความสัมพันธ์ของ I/O ของเซิร์ฟเวอร์ SQL


ปฏิเสธ

MICROSOFT และ/หรือการนำเสนอไม่ใช่การทำให้ซัพพลายเออร์ หรือรับประกันใด ๆ เกี่ยวกับความเหมาะสม ความน่าเชื่อถือ หรือความถูกต้องของข้อมูลที่มีอยู่ในเอกสารและกราฟิกที่เกี่ยวข้องประกาศบนเว็บไซต์นี้ ("วัสดุ") เพื่อวัตถุประสงค์ใด ๆ วัสดุอาจรวมทางเทคนิค INACCURACIES หรือข้อผิดพลาด TYPOGRAPHICAL และอาจแก้ไขได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ

ขอบข่ายสูงสุดที่ได้รับอนุญาต โดยใช้กฎหมาย MICROSOFT และ/หรือซัพพลายเออร์ของ DISCLAIM และรวมทั้งหมดที่ใช้แทน การรับประกัน และเงื่อนไขว่า EXPRESS ทั้งโดยนัย หรือ อดีต รวมถึงแต่ไม่จำกัดการนำเสนอ การรับประกัน หรือเงื่อนไขของชื่อเรื่อง ไม่ใช่ INFRINGEMENT เงื่อนไขที่น่าพอใจ หรือคุณภาพ ความสามารถในเชิงพาณิชย์ และความเหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะ รับวัตถุดิบ
หมายเหตุ นี่คือบทความ "FAST PUBLISH" (เผยแพร่ด่วน) ที่สร้างขึ้น โดยตรงจากหน่วยงานสนับสนุนภายในองค์กรของ Microsoft ข้อมูลที่มีอยู่ในที่นี้ได้รับการจัดทำขึ้นตามสภาพที่เป็นโดยตอบสนองต่อประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้น เนื่องด้วยความรวดเร็วในการจัดทำเอกสารนี้ให้พร้อมใช้งาน เนื้อหาสาระในเอกสารดังกล่าวจึงอาจจะมีส่วนที่พิมพ์ผิดพลาดและอาจจะได้รับการตรวจทานแก้ไขเมื่อใดก็ได้โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบ โปรดดู ข้อกำหนดการใช้งาน สำหรับประเด็นการพิจารณาอื่นๆ

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 967576 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 21 สิงหาคม 2555 - Revision: 3.0
ใช้กับ
 • Microsoft SQL Server 7.0 Standard Edition
 • Microsoft SQL Server 2005 Standard Edition
 • Microsoft SQL Server 2008 Standard
 • Microsoft SQL Server 2008 Enterprise
 • Microsoft SQL Server 2008 Developer
 • Microsoft SQL Server 2008 Express
 • Microsoft SQL Server 2008 Express with Advanced Services
 • Microsoft SQL Server 2008 Reporting Services
 • Microsoft SQL Server 2008 Standard Edition for Small Business
 • Microsoft SQL Server 2008 Web
 • Microsoft SQL Server 2008 Workgroup
 • Microsoft SQL 2005 Server Enterprise
 • Microsoft SQL Server 2005 Developer Edition
 • Microsoft SQL Server 2008 R2 Developer
 • Microsoft SQL Server 2008 R2 Enterprise
 • Microsoft SQL Server 2008 R2 Standard
 • Microsoft SQL Server 2008 R2 Web
 • Microsoft SQL Server 2008 R2 Datacenter
 • Microsoft SQL Server 2008 R2 Express
 • Microsoft SQL Server 2008 R2 Express with Advanced Services
 • Microsoft SQL Server 2008 R2 Standard Edition for Small Business
 • Microsoft SQL Server 2008 R2 Workgroup
Keywords: 
kbnomt kbrapidpub kbmt KB967576 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:967576

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com