ไดนามิกดิสก์จะถูกทำเครื่องหมายเป็น "ไม่ถูกต้อง" ในคอมพิวเตอร์ที่กำลังเรียกใช้ Windows Server 2008 หรือ Windows Vista เมื่อคุณนำดิสก์ทางออนไลน์ ทำงานแบบออฟไลน์ดิสก์ หรือเริ่มการทำงานคอมพิวเตอร์ที่ติดตั้ง Data Protection Manager

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 962975 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

อาการ

พิจารณาสถานการณ์สมมติต่อไปนี้:
 • คุณสามารถสร้างไดรฟ์ข้อมูลมากกว่า 99 บนดิสก์แบบไดนามิกอย่าง น้อยหนึ่งดิสก์ในคอมพิวเตอร์ที่กำลังเรียกใช้ Windows Server 2008 หรือ Windows Vista
 • ขนาดของไดรฟ์ข้อมูลมีขนาดใหญ่กว่าเท 2
 • คุณนำแบบไดนามิกดิสก์ทั้งหมดออนไลน์ ทำงานแบบออฟไลน์ไดนามิกดิสก์ทั้งหมด หรือเริ่มการทำงานของคอมพิวเตอร์
ในสถานการณ์สมมตินี้ คุณไม่สามารถเข้าถึงไดรฟ์ข้อมูล ในการ ดิสก์จัดการลสแนปอินของ Microsoft Management Console (MMC) หน้าต่าง ดิสก์แบบไดนามิกทั้งหมดทำเครื่องหมายเป็น "ถูกต้อง" นอกจากนี้ ถ้าคุณพยายามที่จะทำให้ดิสก์เหล่านี้ที่ใช้งานอยู่ คุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้:

"การดำเนินการไม่อนุญาตให้มีในชุดไม่ถูกต้อง"

สาเหตุ

ตัวจัดการไดรฟ์ข้อมูลค่าสถานะตัวจัดการดิสก์แบบลอจิคัล (LDM) ระเบียนเป็นขนาดที่มีขนาดเดียวกันเป็นขนาดของบล็อกที่อยู่บนดิสก์ไม่สมบูรณ์อย่างไม่ถูกต้อง หลังจากที่ระเบียน LDM ถูกตั้งค่าสถานะเป็นไม่สมบูรณ์ ดังกล่าวมีล้าง ดังนั้น ไดนามิกดิสก์ทั้งหมดถูกทำเครื่องหมายเป็น "ไม่ถูกต้อง ตามที่อธิบายไว้ในส่วนของอาการ

การแก้ไข

ปรับปรุงข้อมูล

หมายเหตุ โปรแกรมปรับปรุงนี้ไม่สามารถแก้ไขปัญหาที่อธิบายไว้ในบทความนี้หลังจากเกิดปัญหานี้ โปรแกรมปรับปรุงนี้ป้องกันปัญหาเฉพาะถ้ามีการติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงนี้ล่วงหน้า ใช้โปรแกรมปรับปรุงนี้กับระบบที่จะอาจพบปัญหาที่อธิบายไว้ในอนาคต การนำโปรแกรมปรับปรุงนี้ไปใช้กับระบบที่พบปัญหาอธิบายไว้แก้ไขปัญหานี้

แฟ้มต่อไปนี้จะสามารถดาวน์โหลดได้จาก Microsoft ศูนย์ดาวน์โหลด:

ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดการปรับปรุงสำหรับ Windows Server 2008 สำหรับแพคเกจของระบบที่ใช้ Itanium (KB962975) เดี๋ยวนี้

ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดแพคเกจโปรแกรมปรับปรุงสำหรับ Windows Server 2008 (KB962975) เดี๋ยวนี้

ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดแพคเกจโปรแกรมปรับปรุงสำหรับ Windows Vista (KB962975) เดี๋ยวนี้

ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดโปรแกรมปรับปรุงสำหรับ Windows Vista สำหรับแพคเกจ (KB962975) ของระบบที่ใช้ x64 เดี๋ยวนี้

ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
ดาวน์โหลด
แพคเกจการดาวน์โหลดการปรับปรุงสำหรับ Windows Server 2008 x รุ่น 64 (KB962975) ในขณะนี้

ข้อกำหนดเบื้องต้น

เมื่อต้องใช้โปรแกรมปรับปรุงนี้ คอมพิวเตอร์ของคุณต้องใช้หนึ่งในระบบปฏิบัติการต่อไปนี้:
 • Windows Server 2008
 • Windows Server 2008 Service Pack 2
 • Windows Vista Service Pack 1
 • Windows Vista Service Pack 2

ความต้องการเริ่มการทำงาน

หลังจากที่คุณติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงนี้ คุณต้องรีสตาร์ทคอมพิวเตอร์หากคอนโซลการจัดการของคลัสเตอร์เข้าแทนที่ (Cluadmin.msc) ถูกเปิดบนคอมพิวเตอร์ มิฉะนั้น คุณไม่จำเป็นต้องรีสตาร์ทเครื่องคอมพิวเตอร์หรือบริการคลัสเตอร์

แฟ้มข้อมูล

ปรับปรุงรุ่นภาษาอังกฤษมีแอตทริบิวต์ของแฟ้ม (หรือแอตทริบิวต์แฟ้มรุ่นที่ใหม่กว่า) ซึ่งแสดงอยู่ในตารางต่อไปนี้ วันและเวลาของแฟ้มเหล่านี้แสดงในรูปแบบเวลา (UTC) เมื่อคุณดูข้อมูลแฟ้มข้อมูล จะถูกแปลงเป็นเวลาท้องถิ่น เมื่อต้องการค้นหาความแตกต่างระหว่างเวลา UTC และเวลาท้องถิ่น ใช้ โซนเวลา ในการ วันและเวลา รายการใน'แผงควบคุม'แฟ้ม MANIFEST (.manifest) และแฟ้ม MUM (.mum) ที่มีการติดตั้งสำหรับแต่ละสภาพแวดล้อม แสดงรายการแยกต่างหาก. MUM และแฟ้ม MANIFEST และ แฟ้มแค็ตตาล็อก (.cat) การรักษาความปลอดภัยที่เกี่ยวข้อง มีความสำคัญต่อการรักษาสถานะของคอมโพเนนต์ที่ปรับปรุงแล้ว แฟ้มแค็ตตาล็อกการรักษาความปลอดภัย (คุณลักษณะที่ไม่อยู่ในรายการ) จะถูกเซ็นชื่อ ด้วยลายเซ็นดิจิทัลของ Microsoft
สำหรับรายการทั้งหมดที่ได้รับการสนับสนุน x รุ่นที่ใช้ x86 ของ Windows Server 2008 และ Windows Vista SP1
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันเวลาแพลตฟอร์ม
Volmgrx.sys6.0.6001.22423292,84830 2009 เมษายน12:58x 86
สำหรับรายการทั้งหมดที่ได้รับการสนับสนุน x รุ่นที่ใช้ x86 ของ Windows Server 2008 SP2 และ Windows Vista SP2
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันเวลาแพลตฟอร์ม
Volmgrx.sys6.0.6002.22126292,84030 2009 เมษายน12:36x 86
สำหรับทั้งหมดได้รับการสนับสนุนของ Windows Server 2008 รุ่นที่ใช้ Itanium
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันเวลาแพลตฟอร์ม
Volmgrx.sys6.0.6001.224231,032,16030 2009 เมษายน13:01IA-64
สำหรับทั้งหมดได้รับการสนับสนุนของ Windows Server 2008 SP2 รุ่นที่ใช้ Itanium
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันเวลาแพลตฟอร์ม
Volmgrx.sys6.0.6002.221261,032,15230 2009 เมษายน12:26IA-64
สำหรับรายการทั้งหมดที่ได้รับการสนับสนุน x การปรับรุ่น ของ Windows Server 2008 และ Windows Vista SP1
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันเวลาแพลตฟอร์ม
Volmgrx.sys6.0.6001.22423408,03230 2009 เมษายน13:20x 64
สำหรับรายการทั้งหมดที่ได้รับการสนับสนุน x การปรับรุ่น ของ Windows Server 2008 SP2 และ Windows Vista SP2
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันเวลาแพลตฟอร์ม
Volmgrx.sys6.0.6002.22126408,04030 2009 เมษายน12:58x 64

การหลีกเลี่ยงปัญหา

ถ้าคุณไม่ได้ติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงนี้ กำหนดอักษรระบุไดรฟ์ให้กับไดรฟ์ข้อมูลทั้งหมดที่มีขนาดใหญ่กว่าเท 2 เพื่อป้องกันปัญหานี้

หมายเหตุ วิธีแก้ปัญหานี้ได้ถูกนำไปใช้ก่อนที่ปัญหานี้เกิดขึ้น

สถานะ

Microsoft ยืนยันว่า ปัญหานี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ซึ่งมีการระบุไว้ ในส่วน"ใช้งาน"

ข้อมูลเพิ่มเติม

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิก บทความเลขต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
824684 คำอธิบายเกี่ยวกับคำศัพท์เฉพาะทางมาตรฐานที่ใช้เพื่ออธิบายการปรับปรุงซอฟต์แวร์ของ Microsoft

ข้อมูลเพิ่มเติมของแฟ้ม

คลิกที่นี่เพื่อแสดง หรือซ่อนข้อมูลรายละเอียด

ข้อมูลเพิ่มเติมของแฟ้ม สำหรับ Windows Server 2008 และ Windows Vista

แฟ้มทั้งหมดที่ได้รับการสนับสนุนเพิ่มเติม x รุ่นที่ใช้ x86 ของ Windows Server 2008 และ Windows Vista
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันเวลาแพลตฟอร์ม
Package_for_kb962975_client_1 ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.1.0.mumไม่เกี่ยวข้อง1,36701 2009 พฤษภาคม09:23ไม่เกี่ยวข้อง
Package_for_kb962975_client_2 ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.1.0.mumไม่เกี่ยวข้อง1,69401 2009 พฤษภาคม09:23ไม่เกี่ยวข้อง
Package_for_kb962975_client ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.1.0.mumไม่เกี่ยวข้อง1,71301 2009 พฤษภาคม09:23ไม่เกี่ยวข้อง
Package_for_kb962975_sc_0 ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.1.0.mumไม่เกี่ยวข้อง1,42101 2009 พฤษภาคม09:23ไม่เกี่ยวข้อง
Package_for_kb962975_sc_1 ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.1.0.mumไม่เกี่ยวข้อง1,69001 2009 พฤษภาคม09:23ไม่เกี่ยวข้อง
Package_for_kb962975_sc ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.1.0.mumไม่เกี่ยวข้อง1,70101 2009 พฤษภาคม09:23ไม่เกี่ยวข้อง
Package_for_kb962975_server_0 ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.1.0.mumไม่เกี่ยวข้อง1,42501 2009 พฤษภาคม09:23ไม่เกี่ยวข้อง
Package_for_kb962975_server_1 ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.1.0.mumไม่เกี่ยวข้อง1,69401 2009 พฤษภาคม09:23ไม่เกี่ยวข้อง
Package_for_kb962975_server ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.1.0.mumไม่เกี่ยวข้อง1,71301 2009 พฤษภาคม09:23ไม่เกี่ยวข้อง
Package_for_kb962975_winpesrv_0 ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.1.0.mumไม่เกี่ยวข้อง1,42201 2009 พฤษภาคม09:23ไม่เกี่ยวข้อง
Package_for_kb962975_winpesrv ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.1.0.mumไม่เกี่ยวข้อง1,43001 2009 พฤษภาคม09:23ไม่เกี่ยวข้อง
X86_microsoft windows dynamicvolumemanager_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22423_none_dd79c5859f53f212.manifestไม่เกี่ยวข้อง4,26930 2009 เมษายน14:14ไม่เกี่ยวข้อง
X86_microsoft windows dynamicvolumemanager_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22126_none_df63384b9c77933b.manifestไม่เกี่ยวข้อง4,26930 2009 เมษายน19:07ไม่เกี่ยวข้อง
แฟ้มทั้งหมดที่ได้รับการสนับสนุนเพิ่มเติม x การปรับรุ่น ของ Windows Server 2008 และ Windows Vista
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันเวลาแพลตฟอร์ม
Amd64_microsoft windows dynamicvolumemanager_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22423_none_3998610957b16348.manifestไม่เกี่ยวข้อง4,53530 2009 เมษายน14:23ไม่เกี่ยวข้อง
Amd64_microsoft windows dynamicvolumemanager_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22126_none_3b81d3cf54d50471.manifestไม่เกี่ยวข้อง4,53530 2009 เมษายน21:05ไม่เกี่ยวข้อง
Package_for_kb962975_client_1 ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.0.mumไม่เกี่ยวข้อง1,37501 2009 พฤษภาคม09:23ไม่เกี่ยวข้อง
Package_for_kb962975_client_2 ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.0.mumไม่เกี่ยวข้อง1,70601 2009 พฤษภาคม09:23ไม่เกี่ยวข้อง
Package_for_kb962975_client ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.0.mumไม่เกี่ยวข้อง1,72301 2009 พฤษภาคม09:23ไม่เกี่ยวข้อง
Package_for_kb962975_sc_0 ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.0.mumไม่เกี่ยวข้อง1,42901 2009 พฤษภาคม09:23ไม่เกี่ยวข้อง
Package_for_kb962975_sc_1 ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.0.mumไม่เกี่ยวข้อง1,70201 2009 พฤษภาคม09:23ไม่เกี่ยวข้อง
Package_for_kb962975_sc ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.0.mumไม่เกี่ยวข้อง1,71101 2009 พฤษภาคม09:23ไม่เกี่ยวข้อง
Package_for_kb962975_server_0 ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.0.mumไม่เกี่ยวข้อง1,43301 2009 พฤษภาคม09:23ไม่เกี่ยวข้อง
Package_for_kb962975_server_1 ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.0.mumไม่เกี่ยวข้อง1,70601 2009 พฤษภาคม09:23ไม่เกี่ยวข้อง
Package_for_kb962975_server ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.0.mumไม่เกี่ยวข้อง1,72301 2009 พฤษภาคม09:23ไม่เกี่ยวข้อง
Package_for_kb962975_winpesrv_0 ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.0.mumไม่เกี่ยวข้อง1,43001 2009 พฤษภาคม09:23ไม่เกี่ยวข้อง
Package_for_kb962975_winpesrv ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.0.mumไม่เกี่ยวข้อง1,43801 2009 พฤษภาคม09:23ไม่เกี่ยวข้อง
แฟ้มเพิ่มเติมทั้งหมดได้รับการสนับสนุนของ Windows Server 2008 รุ่นที่ใช้ IA64
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันเวลาแพลตฟอร์ม
Ia64_microsoft windows dynamicvolumemanager_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22423_none_dd7b697b9f51fb0e.manifestไม่เกี่ยวข้อง4,53230 2009 เมษายน14:39ไม่เกี่ยวข้อง
Ia64_microsoft windows dynamicvolumemanager_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22126_none_df64dc419c759c37.manifestไม่เกี่ยวข้อง4,53230 2009 เมษายน20:54ไม่เกี่ยวข้อง
Package_for_kb962975_sc_0 ~ 31bf3856ad364e35 ~ ia64 ~ ~ 6.0.1.0.mumไม่เกี่ยวข้อง1,42501 2009 พฤษภาคม09:23ไม่เกี่ยวข้อง
Package_for_kb962975_sc_1 ~ 31bf3856ad364e35 ~ ia64 ~ ~ 6.0.1.0.mumไม่เกี่ยวข้อง1,53001 2009 พฤษภาคม09:23ไม่เกี่ยวข้อง
Package_for_kb962975_sc ~ 31bf3856ad364e35 ~ ia64 ~ ~ 6.0.1.0.mumไม่เกี่ยวข้อง1,70601 2009 พฤษภาคม09:23ไม่เกี่ยวข้อง
Package_for_kb962975_server_0 ~ 31bf3856ad364e35 ~ ia64 ~ ~ 6.0.1.0.mumไม่เกี่ยวข้อง1,42901 2009 พฤษภาคม09:23ไม่เกี่ยวข้อง
Package_for_kb962975_server_1 ~ 31bf3856ad364e35 ~ ia64 ~ ~ 6.0.1.0.mumไม่เกี่ยวข้อง1,53301 2009 พฤษภาคม09:23ไม่เกี่ยวข้อง
Package_for_kb962975_server ~ 31bf3856ad364e35 ~ ia64 ~ ~ 6.0.1.0.mumไม่เกี่ยวข้อง1,71801 2009 พฤษภาคม09:23ไม่เกี่ยวข้อง
Package_for_kb962975_winpesrv_0 ~ 31bf3856ad364e35 ~ ia64 ~ ~ 6.0.1.0.mumไม่เกี่ยวข้อง1,42601 2009 พฤษภาคม09:23ไม่เกี่ยวข้อง
Package_for_kb962975_winpesrv ~ 31bf3856ad364e35 ~ ia64 ~ ~ 6.0.1.0.mumไม่เกี่ยวข้อง1,43401 2009 พฤษภาคม09:23ไม่เกี่ยวข้อง

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 962975 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 14 พฤษภาคม 2555 - Revision: 8.0
ใช้กับ
 • Windows Server 2008 Datacenter
 • Windows Server 2008 Enterprise
 • Windows Server 2008 Standard
 • Windows Server 2008 Datacenter without Hyper-V
 • Windows Server 2008 Enterprise without Hyper-V
 • Windows Server 2008 for Itanium-Based Systems
 • Windows Server 2008 Standard without Hyper-V
 • Windows Vista Enterprise 64-bit edition
 • Windows Vista Ultimate 64-bit edition
 • Windows Vista Business
 • Windows Vista Business 64-bit edition
 • Windows Vista Enterprise
 • Windows Vista Ultimate
 • Microsoft System Center Data Protection Manager 2007
Keywords: 
atdownload kbexpertiseadvanced kbfix kbsurveynew kbqfe kbcip kbmt KB962975 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:962975

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com