การแก้ไข: ข้อผิดพลาดเมื่อคุณใช้แฟ้มบันทึกการจัดส่งใน SQL Server 2008: "ระหว่างการเริ่มต้นของฐานข้อมูลที่สแตนด์บาย warm ' <database name="">' (ฐานข้อมูล ID <n>), ของแฟ้มการสแตนด์บาย ('<file name=""> ') ไม่สามารถเข้าถึงคำสั่งคืนค่า" </file> </n> </database>

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 962008 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
Microsoft กระจายการแก้ไขปัญหาของ Microsoft SQL Server 2008 เป็นแฟ้มหนึ่งแฟ้มที่สามารถดาวน์โหลดได้ เนื่องจากการแก้ไขปัญหาเป็นแบบสะสม แต่ละรุ่นใหม่ที่ประกอบด้วยโปรแกรมแก้ไขด่วนทั้งหมด และแก้ไขการรักษาความปลอดภัยทั้งหมดที่ถูกรวมอยู่ใน SQL Server 2008 ก่อนหน้านี้แก้ไขปัญหาการนำออกใช้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

อาการ

พิจารณาสถานการณ์สมมติต่อไปนี้:
  • เซิร์ฟเวอร์ที่สามที่อยู่ในโดเมนเดียวกันกับคุณได้ ตัวอย่างเช่น คุณมี server A, server B และเซิร์ฟเวอร์ C.
  • คุณได้ติดตั้ง Microsoft SQL Server 2008 บนเซิร์ฟเวอร์ A และ บนเซิร์ฟเวอร์ B.
  • บัญชีผู้ใช้เริ่มต้นระบบ ของบริการ SQL Server และ ของบริษัทตัว แทนของเซิร์ฟเวอร์ SQL เป็นบัญชีโดเมน
  • คุณสร้างสองไดเรกทอรีที่ใช้ร่วมกันบนเซิร์ฟเวอร์ C. ตัวอย่างเช่น โฟลเดอร์จะถูกตั้งชื่อ D1 และ D2 บัญชีผู้ใช้เริ่มต้นระบบไม่มีสิทธิ์ของผู้ดูแลระบบบนเซิร์ฟเวอร์ C. อย่างไรก็ตาม บัญชีเริ่มต้นมีสิทธิ์ควบคุมทั้งหมดสำหรับไดเรกทอรีที่สอง
  • กำหนดค่าการบันทึกการจัดส่งระหว่างเซิร์ฟเวอร์ A และเซิร์ฟเวอร์ B. สำหรับเซิร์ฟเวอร์หลัก คุณสามารถระบุโฟลเดอร์สำรองข้อมูลล็อกธุรกรรมการใช้เส้นทางของเครือข่ายของไดเรกทอรี D1 สำหรับเซิร์ฟเวอร์รอง คุณสามารถระบุโฟลเดอร์ปลายทางเพื่อใช้เส้นทางของเครือข่ายของไดเรกทอรี D2
  • บนเซิร์ฟเวอร์รอง คุณสามารถตั้งค่าโหมดสแตนด์บายสำหรับฐานข้อมูลทุติยภูมิ
ในสถานการณ์สมมตินี้ คุณอาจพบว่า การจัดส่งบันทึกการทำงานไม่ นอกจากนี้ ข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้ถูกบันทึกไว้ในแฟ้ม Errorlog 2005 ของ SQL Server:
ระหว่างการเริ่มต้นของฐานข้อมูลที่สแตนด์บาย warm 'ชื่อฐานข้อมูล' (ID ของฐานข้อมูลN), แฟ้มของการสแตนด์บาย ('ชื่อแฟ้ม') ไม่สามารถเข้าใช้งานคำสั่งคืนค่า ข้อผิดพลาดของระบบปฏิบัติถูก (การเข้าถึงถูกปฏิเสธ) ' 5' วินิจฉัยข้อผิดพลาดของระบบปฏิบัติการ แก้ไขปัญหา และเริ่มต้นการลองใหม่อีกครั้ง คืนค่าแฟ้มบันทึกสิ้นสุดอย่างผิดปกติ

หมายเหตุปัญหานี้เกิดขึ้นใน Microsoft SQL Server 2005

การแก้ไข

ข้อมูลการปรับปรุงที่สะสมสำหรับ SQL Server 2008 รุ่นที่วางจำหน่าย

ก่อนการแก้ไขสำหรับปัญหานี้ถูกออกใน 4 การปรับปรุงที่สะสมสำหรับ SQL Server 2008 รุ่นที่วางจำหน่าย สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการขอรับแพคเกจโปรแกรมปรับปรุงนี้สำหรับ SQL Server 2008 คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
963036แพคเกจโปรแกรมปรับปรุงที่สะสม 4 สำหรับ SQL Server 2008
หมายเหตุเนื่องจาก builds เป็นแบบสะสม นำออกใช้การแก้ไขแต่ละใหม่ประกอบด้วยโปรแกรมแก้ไขด่วนทั้งหมด และแก้ไขการรักษาความปลอดภัยทั้งหมดที่ถูกรวมอยู่ใน SQL Server 2008 ก่อนหน้านี้แก้ไขปัญหาการนำออกใช้ เราขอแนะนำว่า คุณควรพิจารณาถึงการนำไปใช้แก้ไขรุ่นล่าสุดที่ประกอบด้วยโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
956909สร้าง SQL Server 2008 ที่เผยแพร่หลังจากการ SQL Server 2008

ข้อมูลการปรับปรุงที่สะสมสำหรับ SQL Server 2008 Service Pack 1

ก่อนการแก้ไขสำหรับปัญหานี้ถูกออกใน 1 การปรับปรุงที่สะสมสำหรับ SQL Server 2008 Service Pack 1 สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการขอรับแพคเกจโปรแกรมปรับปรุงนี้สำหรับ SQL Server 2008 คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
969099แพคเกจโปรแกรมปรับปรุงที่สะสม 1 สำหรับ SQL Server 2008 Service Pack 1
หมายเหตุเนื่องจาก builds เป็นแบบสะสม นำออกใช้การแก้ไขแต่ละใหม่ประกอบด้วยโปรแกรมแก้ไขด่วนทั้งหมด และแก้ไขการรักษาความปลอดภัยทั้งหมดที่ถูกรวมอยู่ใน SQL Server 2008 ก่อนหน้านี้แก้ไขปัญหาการนำออกใช้ เราขอแนะนำว่า คุณควรพิจารณาถึงการนำไปใช้แก้ไขรุ่นล่าสุดที่ประกอบด้วยโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
970365สร้าง SQL Server 2008 ที่เผยแพร่หลังจากการ SQL Server 2008 Service Pack 1

สถานะ

Microsoft ยืนยันว่า ปัญหานี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ซึ่งแสดงไว้ในส่วน"ใช้งาน"

ข้อมูลเพิ่มเติม

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแพคเกจโปรแกรมปรับปรุงที่สะสม 4 สำหรับ SQL Server 2008

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแฟ้มใดจะถูกเปลี่ยนแปลง และ สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับข้อกำหนดเบื้องต้นใด ๆ เพื่อนำแพคเกจการปรับปรุงที่ประกอบด้วยโปรแกรมแก้ไขด่วนที่อธิบายไว้ในบทความฐานความรู้ของ Microsoft นี้ ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
963036แพคเกจโปรแกรมปรับปรุงที่สะสม 4 สำหรับ SQL Server 2008

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแพคเกจโปรแกรมปรับปรุง 1 สำหรับ SQL Server 2008 Service Pack 1

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแฟ้มใดจะถูกเปลี่ยนแปลง และ สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับข้อกำหนดเบื้องต้นใด ๆ เพื่อนำแพคเกจการปรับปรุงที่ประกอบด้วยโปรแกรมแก้ไขด่วนที่อธิบายไว้ในบทความฐานความรู้ของ Microsoft นี้ ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
969099แพคเกจโปรแกรมปรับปรุงที่สะสม 1 สำหรับ SQL Server 2008 Service Pack 1

ข้อมูลอ้างอิง

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายการ builds ที่พร้อมใช้งานหลังจากการวางจำหน่ายของ SQL Server 2008 คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
956909สร้าง SQL Server 2008 ที่เผยแพร่หลังจากการ SQL Server 2008
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับรูปแบบการให้บริการแบบเพิ่มเติมสำหรับ SQL Server คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
935897แบบจำลองแบบเพิ่มหน่วยให้บริการไม่พร้อมใช้งานจากทีม SQL Server ไปยังโปรแกรมแก้ไขด่วนสำหรับปัญหาที่มีการรายงานการจัดส่ง
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแบบแผนการตั้งชื่อสำหรับการปรับปรุงของ SQL Server คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
822499แบบแผนการตั้งชื่อใหม่สำหรับแพคเกจปรับปรุงซอฟต์แวร์ของ Microsoft SQL Server
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำศัพท์เฉพาะการปรับปรุงซอฟต์แวร์ คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
824684คำอธิบายเกี่ยวกับคำศัพท์เฉพาะทางมาตรฐานที่ใช้เพื่ออธิบายปรับปรุงซอฟต์แวร์ของ Microsoft

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 962008 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 13 กุมภาพันธ์ 2554 - Revision: 2.0
ใช้กับ
  • Microsoft SQL Server 2008 Workgroup
  • Microsoft SQL Server 2008 Enterprise
  • Microsoft SQL Server 2008 Developer
  • Microsoft SQL Server 2008 Standard
Keywords: 
kbsurveynew kbexpertiseadvanced kbqfe kbfix kbmt KB962008 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:962008

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com