คำอธิบายของแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วน Outlook 2007 (Outlook.msp): 24 กุมภาพันธ์ 2009

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 961752 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

สรุป

บทความนี้อธิบายถึงปัญหาของ Microsoft Office Outlook 2007 ที่มีแก้ไขในแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วนที่ 24 กุมภาพันธ์ 2009

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการปรับปรุงอื่น ๆ ที่เกิดขึ้นกับ Outlook ในการปรับปรุงที่สะสม 24 กุมภาพันธ์ 2009 คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
968009การปรับปรุง outlook 2007 ในการปรับปรุงที่สะสม 2009 กุมภาพันธ์

บทนำ

ปัญหาที่แพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ให้แก้ไข

โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ช่วยแก้ไขปัญหาต่อไปนี้ที่ได้รับการบันทึกถูกไม่ก่อนหน้านี้ไว้ในบทความฐานความรู้ของ Microsoft:
 • คัดลอกใน Outlook 2007 ข้อมูลจะไม่อย่างสม่ำเสมอมาไปยังคลิปบอร์ดเมื่อคุณกด CTRL + INSERT ในสถานการณ์ต่อไปนี้ คำสั่ง CTRL + INSERT ไม่ทำงาน:
  • คุณสามารถเลือกข้อความอีเมล์จากรายการข้อความเพื่อดูข้อความในบานหน้าต่างการอ่าน
  • ในบานหน้าต่างการอ่าน คุณเลือกข้อความส่วนเนื้อหาของข้อความ และคุณพยายามที่จะคัดลอกข้อความที่เลือกไปยังคลิปบอร์ด โดยใช้ CTRL + INSERT
  หมายเหตุ:ทำงานหากคุณเปิดข้อความอีเมลในหน้าต่างข้อความ
 • outlook 2007 ปัญหาเมื่อคุณเรียกใช้คำสั่งการส่ง/รับ outlook 2007 อาจยังมีปัญหาเมื่อคุณเรียกใช้คำสั่งดาวน์โหลดสมุดที่อยู่
 • พิจารณาสถานการณ์ต่อไปนี้::
  • คุณพัฒนาเป็น COM เพิ่มไว้สำหรับ Outlook 2007 โดยใช้เครื่องมือ Studio Visual สำหรับ Microsoft Office System (VSTO) 3.0
  • คุณกำหนดค่าโหมดการรักษาความปลอดภัยสำหรับ Outlook 2007 ใช้นโยบายกลุ่มเพื่อกำหนดซึ่งเพิ่ม COM-คงคลังจะเชื่อถือได้
  • คุณสามารถใช้แม่แบบการดูแลเพื่อที่ช่วยให้ผู้ใช้ให้ทำงานเพิ่มไว้โดยไม่ได้รับการพร้อมท์ให้เข้าสู่ระบบ
  ในสถานการณ์สมมตินี้ เมื่อผู้ใช้ทำงานเพิ่มไว้สำหรับส่วนเริ่มต้นของ Outlook เหล่านั้นจะไม่ได้รับพร้อมท์ให้เข้าสู่ระบบสำหรับการเข้าถึง อย่างไรก็ตาม ในเซสชัน Outlook รุ่นที่ใหม่กว่า ผู้ใช้ที่ได้รับการพร้อมท์เข้าสู่ระบบเมื่อพวกเขาพยายามที่จะทำงานเพิ่มเข้า
 • ในสภาพแวดล้อมแบบข้ามเขต ซิงค์ปฏิทิน Outlook 2007 ไปยังรายการปฏิทินบนไซต์ SharePoint หลังจากที่คุณทำเช่นนี้ คุณดูรายการที่ซ้ำกันสำหรับปฏิทิน SharePoint ในปฏิทินของ Outlook 2007 เมื่อคุณพยายามเปิดรายการที่ซ้ำกันอย่างใดอย่างหนึ่ง คุณได้รับข้อความแสดงข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้:
  The set of folders could not be opened
 • When you delete a note in the Large Icons view or in the Small Icons view, you find that the wrong icon is deleted. However, when you switch to another view and then switch back to the Icons view, you notice that the correct icon is deleted.
 • You sync the calendar in Outlook 2007 to a calendar list on a SharePoint site. You create a recurring all-day event in the calendar list on a SharePoint site that contains some event instances that cross a daylight saving time boundary. When you edit an instance of the event after the time boundary on the SharePoint site and then try to sync the calendar in Outlook 2007, you receive a sync error that may resemble the following:
  Task "SharePoint" reported error (0x80004005): <item> starting on <date>, at 12.00 AM (server time) was not copied because Outlook does not support multiple occurrences of a recurring appointment on the same day.</date></item>
 • In Outlook 2007, when you search by name for a contact in the Address Book, theChoose Contactdialog box appears so that you can select which contact item to open.

  When you open a contact item, the contact that is next to the opened contact in the search result list is also opened unexpectedly. This problem occurs when you are running VBA code or an add-in that cancels the opening of a contact item.
 • พิจารณาสถานการณ์ต่อไปนี้: In an Outlook 2007 client that is connected to an Exchange Server 2003 mailbox, you try to create a meeting request and change to the Scheduling Assistant. You add an attendee whose mailbox is connected to another Exchange Server 2003 mailbox. When the Free/Busy details for the attendee are displayed in the scheduled meeting, you close the meeting request.

  In this scenario, Outlook 2007 connects to the attendee's Exchange Server 2003 mailbox to pull the Free/Busy details. Additionally, the connection to that server will persist until you close Outlook 2007.
 • พิจารณาสถานการณ์ต่อไปนี้::
  • You set the DWORD values for following registry keys as1:
   • HKCU\Software\Policies\Microsoft\Office\12.0\Outlook\Options\General\OpenAttachmentsReadOnly
   • HKCU\Software\Policies\Microsoft\Office\12.0\Outlook\Security\RequestSecureReceipt
  • In Outlook 2007, you send an e-mail message that has another e-mail message attached from the Drafts folder.
  In this scenario, when the recipient of the e-mail message tries to open the attachment, the recipient receive the following error message even if the recipient has the permission to open the attachment:
  You don't have appropriate permission to perform this operation
 • When you print an appointment from your calendar, no information about who is the organizer of the appointment is printed.
 • After you remove an additional mailbox in Outlook 2007, you find that all expanded nodes in the folder tree are collapsed.
 • After you remove two additional mailboxes at the same time in Outlook 2007, a stub of one of the removed mailboxes is left in the folder tree. When you click the stub, you receive the following error message:
  Cannot display the folder. Microsoft Office Outlook cannot access the specified folder location. The requested information store could not be found in the active profile

 • พิจารณาสถานการณ์ต่อไปนี้::
  • You install the Sample Transport Provider, and then you set up the Transport Provider that uses the personal folders (PST) file as its local store in Outlook 2007.
  • You set a rule to move all incoming messages to a folder other than the Inbox folder.
  In this scenario, when you use the Transport Provider Sample to receive a message in Outlook 2007, the message is unexpectedly delivered to the Inbox folder instead of to the other folder that you set in the rule.
 • When you are creating a meeting request in Outlook 2007, you select a room from theตำแหน่ง:รายการหล่นลง ถ้าคุณคลิกการRoomsbutton and select another room resource, you are not prompted for the room changes as expected. Additionally, the room that is displayed in the Location section is still the room that you selected from the drop-down list.
 • You install an Outlook add-in to open Microsoft Office Word documents from Outlook 2007. However, when you run Outlook 2007 and Office Communicator at the same time, you cannot open Word documents by running the add-in.
โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ช่วยแก้ไขปัญหาต่อไปนี้:
 • 968009การปรับปรุง outlook 2007 ในการปรับปรุงที่สะสม 2009 กุมภาพันธ์
 • 967579The contact linking information is missing in a meeting request that is sent from Outlook 2007
 • 967629Error message when you try to forward an e-mail message that contains a modified attachment: "The attachment <name of="" the="" document=""> from the message <subject of="" the="" message=""> is open or in use by another application" </subject></name>

ข้อมูลเพิ่มเติม

ข้อมูลโปรแกรมแก้ไขด่วน

โปรแกรมแก้ไขด่วนที่ได้รับการสนับสนุนจาก Microsoft พร้อมใช้งานแล้ว อย่างไรก็ตาม โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้มีเป้าหมายเพื่อการแก้ไขปัญหาที่อธิบายไว้ในบทความนี้เท่านั้น นำโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ไปใช้กับระบบที่พบปัญหาที่อธิบายไว้ในบทความนี้เท่านั้น โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้อาจได้รับการทดสอบเพิ่มเติม ดังนั้น หากคุณไม่ได้รับความเสียหายรุนแรงจากปัญหานี้ เราขอแนะนำให้คุณรอการปรับปรุงซอฟต์แวร์ถัดไปที่มีโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

หากมีโปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมสำหรับการดาวน์โหลด คุณจะเห็นส่วน "โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมดาวน์โหลด" อยู่ที่ด้านบนของบทความฐานความรู้นี้ หากส่วนนี้ไม่ปรากฏขึ้น โปรดติดต่อฝ่ายบริการสนับสนุนลูกค้าของ Microsoft เพื่อขอรับโปรแกรมแก้ไขด่วน

หมายเหตุ:หากเกิดปัญหาอื่น ๆ หรือ ถ้ามีการแก้ไขปัญหาเป็นสิ่งจำเป็น คุณอาจต้องสร้างการร้องขอบริการแยกต่างหาก ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนปกติจะเกิดขึ้นเมื่อมีคำถามและประเด็นการสนับสนุนอื่นๆ ซึ่งไม่จัดอยู่ในโปรแกรมแก้ไขด่วนเฉพาะที่กล่าวถึงนี้ สำหรับรายการของหมายเลขโทรศัพท์ของฝ่ายบริการและการสนับสนุนลูกค้าของ Microsoft ทั้งหมด หรือถ้าต้องการสร้างคำขอรับการสนับสนุนแยกต่างหาก โปรดเข้าสู่เว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้::
http://support.microsoft.com/contactus/?ws=support
หมายเหตุ:แบบฟอร์ม "โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมดาวน์โหลด" แสดงภาษาในโปรแกรมแก้ไขด่วนมีอยู่ หากคุณไม่เห็นภาษาของคุณ เป็นเพราะไม่มีโปรแกรมแก้ไขด่วนสำหรับภาษานั้น

ข้อกำหนดเบื้องต้น

คุณสามารถติดตั้งโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ได้ทันที

หมายเหตุ:ถึงแม้ว่าจะไม่มีข้อกำหนดเบื้องต้นสำหรับการติดตั้งโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ไม่มี คุณต้องติดตั้งโปรแกรมแก้ไขด่วนได้จากบทความฐานความรู้ของ Microsoft 967688 ถ้าคุณต้องการให้มีลักษณะการทำงานที่พร้อมใช้งานและการปรับปรุงจากการ 24 กุมภาพันธ์ 2009 สะสมที่ปรับปรุงทั้งหมดด้วยสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft::
967688คำอธิบายของแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วน Outlook 2007 (Outlook แบบสั้น-us.msp): 24 กุมภาพันธ์ 2009

ข้อกำหนดในการเริ่มต้นระบบคอมพิวเตอร์ใหม่

คุณไม่จำเป็นต้องเริ่มต้นคอมพิวเตอร์ใหม่หลังจากใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

ข้อมูลการทดแทนโปรแกรมแก้ไขด่วน

โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ไม่ได้แทนที่โปรแกรมแก้ไขด่วนก่อนหน้านี้

ข้อมูลรีจิสทรี

ถ้าต้องการใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนในแพ็คเกจนี้ คุณไม่จำเป็นต้องแก้ไขรีจิสทรี

ข้อมูลแฟ้ม

โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้อาจไม่มีแฟ้มทั้งหมดที่คุณต้องมีเพื่อที่จะปรับปรุงผลิตภัณฑ์เป็นรุ่นล่าสุดอย่างสมบูรณ์ โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ประกอบด้วยแฟ้มที่คุณต้องมีไว้เฉพาะเพื่อแก้ไขปัญหาที่ระบุในบทความนี้

แพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วนรุ่นสากลใช้แพ็คเกจ Microsoft Windows Installer เพื่อติดตั้งแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วน วันที่และเวลาของแฟ้มเหล่านี้จะปรากฏในรูปแบบ Coordinated Universal Time (UTC) ในตารางต่อไปนี้ เมื่อคุณดูข้อมูลแฟ้ม ข้อมูลจะถูกแปลงเป็นเวลาท้องถิ่น เมื่อต้องการค้นหาความแตกต่างระหว่างเวลา UTC กับเวลาท้องถิ่น ใช้โซนเวลาแท็บในรายการวันและเวลาใน'แผงควบคุม'

ข้อมูลการดาวน์โหลด
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์ม
86-glb.exe ของสำนักงาน-kb961752-fullfile-x12.0.6341.500013,351,64816 2009 Feb13:31x86
ข้อมูลแฟ้ม .msp ของ Microsoft Windows Installer
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์ม
Outlook.mspไม่สามารถใช้งานได้14,265,34414 2009 Feb23:34ไม่สามารถใช้งานได้
ข้อมูลไฟล์ Hotfix
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์ม
Cnfnot32.exe12.0.6337.5000141,13607 2009 แจ06:03x86
Contab32.dll12.0.6337.5000127,85607 2009 แจ21:24x86
Dlgsetp.dll12.0.6337.500088,42407 2009 แจ06:03x86
Dumpster.dll12.0.6337.500035,22407 2009 แจ06:03x86
Emablt32.dll12.0.6337.5000116,60007 2009 แจ06:03x86
Emsmdb32.dll12.0.6337.50001,505,71207 2009 แจ21:24x86
Envelope.dll12.0.6337.5000155,01607 2009 แจ06:03x86
Exsec32.dll12.0.6337.5000372,55207 2009 แจ06:03x86
Impmail.dll12.0.6337.5000139,10407 2009 แจ06:03x86
Mimedir.dll12.0.6337.5000341,33607 2009 แจ06:03x86
Mlcfg32.cpl12.0.6337.500083,84007 2009 แจ06:03x86
Mlshext.dll12.0.6337.500021,36807 2009 แจ06:03x86
Mspst32.dll12.0.6337.50001,087,91207 2009 แจ21:24x86
Olkfstub.dll12.0.6337.5000254,84007 2009 แจ06:03x86
Olmapi32.dll12.0.6341.50002,965,88815 2009 Feb04:19x86
Omsmain.dll12.0.6334.5000662,39219 2008 พฤศจิกายน06:29x86
Omsxp32.dll12.0.6334.5000195,46419 2008 พฤศจิกายน06:29x86
Outlctl.dll12.0.6337.5000137,55207 2009 แจ06:03x86
Outlmime.dll12.0.6337.5000595,34407 2009 แจ21:25x86
Outlook.exe12.0.6341.500012,435,31213 2009 Feb00:07x86
Outlph.dll12.0.6337.5000169,36007 2009 แจ06:03x86
Outlrpc.dll12.0.6337.500046,92807 2009 แจ21:25x86
Outlvba.dll12.0.6337.500053,10407 2009 แจ06:03x86
Outlvbs.dll12.0.6337.500058,21607 2009 แจ06:03x86
Pstprx32.dll12.0.6341.5000420,69613 2009 Feb00:07x86
Recall.dll12.0.6337.500039,26407 2009 แจ06:03x86
Rm.dll12.0.6337.500076,64007 2009 แจ06:03x86
Rtfhtml.dll12.0.6337.5000408,93607 2009 แจ21:25x86
scanost.exe12.0.6337.500055,12007 2009 แจ06:03x86
scanpst.exe12.0.6337.500038,28807 2009 แจ06:03x86
Scnpst32.dll12.0.6337.5000274,33607 2009 แจ06:04x86
Scnpst64.dll12.0.6337.5000283,04807 2009 แจ06:04x86
Ssgen.dll12.0.5324.0125,32007 2007 Jun19:51x86

ข้อมูลอ้างอิง

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำศัพท์ของการปรับปรุงซอฟต์แวร์ ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base::
824684คำอธิบายของคำศัพท์มาตรฐานที่ใช้เพื่ออธิบายปรับปรุงซอฟต์แวร์ของ Microsoft
Note This is a "FAST PUBLISH" article created directly from within the Microsoft support organization. The information contained herein is provided as-is in response to emerging issues. As a result of the speed in making it available, the materials may include typographical errors and may be revised at any time without notice. See Terms of Use for other considerations.

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 961752 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 17 มกราคม 2554 - Revision: 4.0
ใช้กับ
 • Microsoft Office Outlook 2007
Keywords: 
kbsurveynew kbexpertiseinter kbqfe kbhotfixrollup kbautohotfix kbHotfixServer kbmt KB961752 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:961752

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com