ตรวจหาและคำแนะนำการปรับใช้สำหรับการปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยของ Microsoft

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 961747 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

บทนำ

เป็นส่วนหนึ่งของ commitment ที่ต่อเนื่องเพื่อให้เครื่องมือตรวจหาและคำแนะนำในการปรับใช้สำหรับการปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย Microsoft ถูกส่งนี้ตรวจหาและคำแนะนำการปรับใช้สำหรับการปรับปรุงทั้งหมดที่นำออกใช้ในระหว่างรอบการผลิตของศูนย์การตอบสนองความปลอดภัยของ Microsoft (MSRC)

คำแนะนำนี้ประกอบด้วยคำแนะนำที่ขึ้นอยู่กับชนิดของเหตุการณ์ที่อาจมีอยู่ในสภาพแวดล้อมระบบปฏิบัติการ Microsoft ต่าง ๆ คำแนะนำนี้รวมถึงวิธีการใช้เครื่องมือต่าง ๆ เช่นเครื่องมือต่าง ๆ ต่อไปนี้:
 • Windows Update
 • Microsoft Update
 • การปรับปรุงของ office
 • บรรทัดหลัก Microsoft Security Analyzer (MBSA)
 • windows Server Update Services (WSUS)
 • ตัวจัดการการตั้งค่าคอนฟิกของ Microsoft System Center (ตัวจัดการการตั้งค่าคอนฟิก 2007)
 • เซิร์ฟเวอร์การจัดการระบบ Microsoft (SMS)
 • เครื่องมือของสินค้าคงคลังที่ปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยแบบขยาย
บทความนี้แสดงรายละเอียดซอฟต์แวร์ของ Microsoft ที่อาจไม่ได้รับการสนับสนุน โดยหนึ่งหรือบางส่วนของผลิตภัณฑ์ตรวจหาและการปรับใช้ที่อยู่ในรายการนี้

ข้อมูลเพิ่มเติม

ตรวจหาและการปรับใช้

สภาพแวดล้อมที่ตรวจสอบ และปรับใช้โปรแกรมปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย โดยใช้ Windows Update, Microsoft Update การปรับ ปรุง Office และ Mactopia

Windows Update
http://update.microsoft.com/windowsupdate
ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการสนับสนุน โดยเว็บไซต์นี้เป็นดังนี้:
 • Microsoft Windows 2000
 • Windows XP:
 • Windows Server 2003
 • Windows Vista:
 • windows Server 2008
Microsoft Update
http://update.microsoft.com/microsoftupdate
การปรับปรุงของ Microsoft ไม่สนับสนุนต่อไปนี้:
 • 2002 Studio เสมือนหรือ Visual Studio 2003
 • Digital Image Suite 2006
 • sql 7.0 หรือโปรแกรมของ Microsoft ข้อมูล (MSDE) 1.0
 • รายงานสำหรับตัวแสดง 2005 หรือรายงานสำหรับตัวแสดง 2008
 • ภาพ FoxPro 8.0 Service Pack 1 (SP1) บน Windows 2000 SP4
 • SP1 FoxPro 9.0 เสมือนหรือติดตั้ง SP2 บน Windows 2000 SP4
 • แพลตฟอร์ม SDK: GDI +
 • คอมโพเนนต์ Office 2000 ใด ๆ
 • ผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ของ Macintosh
 • msn Messenger หรือ Windows Live Messenger
การปรับปรุงของ office
http://office.microsoft.com
ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการสนับสนุน โดยเว็บไซต์นี้เป็นดังนี้:
 • office 2000
 • office 2002
 • Office 2003
 • ระบบ Office 2007
ข้อยกเว้น
 • การปรับปรุง office ไม่สนับสนุนคอมโพเนนต์ของ Office 2007 เมื่อติดตั้งบนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows Vista หรือ Windows Server 2008 คุณต้องใช้ Microsoft Update แทน
 • การปรับปรุง office ไม่สนับสนุนผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ของ Macintosh
Mactopia
http://www.microsoft.com/mac/
ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการสนับสนุน โดยเว็บไซต์นี้เป็นดังนี้:
 • 2001 Office Microsoft สำหรับ Mac
 • 2004 Office Microsoft สำหรับ Mac
 • Microsoft Office X สำหรับ Mac
 • 2008 Office Microsoft สำหรับ Mac

สภาพแวดล้อมที่ตรวจพบการปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย โดยใช้ Microsoft บรรทัดหลัก Security Analyzer (MBSA) รุ่น 2.1

mbsa ไม่สนับสนุนต่อไปนี้:
 • visual Basic 6.0, Visual Studio 2002 หรือ Visual Studio 2003
 • Digital Image Suite 2006
 • sql 7.0 หรือโปรแกรมของ Microsoft ข้อมูล (MSDE) 1.0
 • รายงานสำหรับตัวแสดง 2005 หรือรายงานสำหรับตัวแสดง 2008
 • ภาพ FoxPro 8.0 Service Pack 1 (SP1) บน Windows 2000 SP4
 • SP1 FoxPro 9.0 เสมือนหรือติดตั้ง SP2 บน Windows 2000 SP4
 • แพลตฟอร์ม SDK: GDI +
 • คอมโพเนนต์ Office 2000 ใด ๆ
 • ผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ของ Macintosh
 • Microsoft ทำงาน 8 เมื่อคุณใช้การตรวจสอบแบบออฟไลน์
  หมายเหตุ:สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ส่วน "สแกนออฟไลน์และออนไลน์" ในภายหลังในหัวข้อนี้
 • msn Messenger หรือ Windows Live Messenger
การสแกนแบบออฟไลน์ และทางออนไลน์
 • ตรวจสอบแบบออนไลน์
  นี่คือระบบที่สแกน โดยใช้ MBSA 2.1 มีการเชื่อมต่อกับ Microsoft Update ซึ่งจะแสดงในรายงานการสแกนเสร็จสมบูรณ์
 • การสแกนแบบออฟไลน์
  นี่คือเมื่อระบบที่สแกน โดยใช้ MBSA 2.1 ถูกจัดการ โดย WSUS หรืออยู่ในระบบที่มีความปลอดภัยแบบออฟไลน์ที่บังคับให้ระบบใช้แค็ตตาล็อก WSUSSCN2.CAB แบบออฟไลน์

สภาพแวดล้อมที่ตรวจสอบ และปรับใช้โปรแกรมปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย โดยการใช้บริการการปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ของ Windows (WSUS)

คุณสามารถตรวจหา และการปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยในการจัดวางถ้าคุณใช้มีรายการต่อไปนี้:
 • WSUS 2.0 Service Pack 1 (SP1)
 • wsus 3.0
 • wsus 3.0 sp1
wsus ไม่สนับสนุนต่อไปนี้:
 • visual Basic 6.0, Visual Studio 2002 หรือ Visual Studio 2003
 • Digital Image Suite 2006
 • sql 7.0 หรือโปรแกรมของ Microsoft ข้อมูล (MSDE) 1.0
 • รายงานสำหรับตัวแสดง 2005 หรือรายงานสำหรับตัวแสดง 2008
 • ภาพ FoxPro 8.0 Service Pack 1 (SP1) บน Windows 2000 SP4
 • SP1 FoxPro 9.0 เสมือนหรือติดตั้ง SP2 บน Windows 2000 SP4
 • แพลตฟอร์ม SDK: GDI +
 • คอมโพเนนต์ Office 2000 ใด ๆ
 • ผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ของ Macintosh
 • msn Messenger หรือ Windows Live Messenger

สภาพแวดล้อมที่ตรวจสอบ และปรับใช้โปรแกรมปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย โดยการใช้ SMS 2.0, SMS 2003 หรือตัวจัดการการตั้งค่าคอนฟิก 2007

คุณสามารถตรวจหา และการปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยในการจัดวางถ้าคุณใช้มีรายการต่อไปนี้:
 • ระบบจัดการ Server (SMS) 2.0 พร้อมกับชุดของคุณลักษณะ SUS
 • ระบบจัดการ Server (SMS) 2003 ร่วมกับชุดของคุณลักษณะ SUS
 • ระบบจัดการ Server (SMS) 2003 ร่วมกับเครื่องมือของสินค้าคงคลังสำหรับ Microsoft Updates (ITMU)
 • ตัวจัดการการตั้งค่าคอนฟิกระบบ Center (ตัวจัดการการตั้งค่าคอนฟิก 2007) 2007
หมายเหตุ
 • Microsoft SMS 2003 Service Pack 3 (SP3) รวมการสนับสนุนสำหรับ และจำเป็นสำหรับ จัดการของ Windows Vista และ Windows Server 2008
 • ชุดประกอบ SUS ของ SMS ต้องการขยายความปลอดภัยการปรับปรุงสินค้าคงคลัง Tool เพื่อตรวจหาการปรับปรุงความปลอดภัยทั้งหมด

  การขอรับการเพิ่มความปลอดภัยการปรับปรุงสินค้าคงคลัง Tool แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
  http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyId=2C93DA1D-48A0-4E5C-991F-87E08954F61B&displaylang=en
 • sms 2003 ร่วมกับ ITMU และตัวจัดการการตั้งค่าคอนฟิก 2007 ไม่สนับสนุนผลิตภัณฑ์ต่อไปนี้:
  • visual Basic 6.0, Visual Studio 2002 หรือ Visual Studio 2003
  • Digital Image Suite 2006
  • sql 7.0 หรือโปรแกรมของ Microsoft ข้อมูล (MSDE) 1.0
  • รายงานสำหรับตัวแสดง 2005 หรือรายงานสำหรับตัวแสดง 2008
  • ภาพ FoxPro 8.0 Service Pack 1 (SP1) บน Windows 2000 SP4
  • SP1 FoxPro 9.0 เสมือนหรือติดตั้ง SP2 บน Windows 2000 SP4
  • Platform SDK: GDI+
  • Any Office 2000 components
  • Any Macintosh products
  • MSN Messenger or Windows Live Messenger
 • SMS together with the SUS Feature Pack does not support the following products:
  • Microsoft Expression Web and Microsoft Expression Web 2
  • Host Integration Server 2000, 2004, and 2006
  • Forefront Client Security 1.0 on Windows 2000 SP4
  • Report Viewer 2005 or Report Viewer 2008
  • Visual FoxPro 9.0 SP1 or SP2 on Windows 2000 SP4
  • The .NET Framework 2.0 and the .NET Framework 2.0 SP1 on Windows 2000 SP4
  • windows Media Player 11
  • Digital Image Suite 2006
  • Microsoft Data Engine (MSDE) 1.0
  • sql Server 2005
  • sql Server 2008
  • Visual Studio 2008
  • Exchange 2007
  • Microsoft Works 8
  • The 2007 Office system
  • windows Internet Explorer 7
  • Windows Vista:
  • windows Server 2008
  • ค้นหา Server 2008
  • Any x64-based versions of Windows or of SQL Server
  • Any Itanium-based versions of Windows or of SQL Server
 • The SMS SUS Feature Pack, SMS ITMU, and Configuration Manager 2007 do not support any Macintosh products.

Acronym table

The following acronyms are provided to help with reading the table in the "Summary of detection and deployment guidance" section.
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ผลิตภัณฑ์Acronym
Office UpdateOU
Windows UpdateWU
Microsoft UpdateMU
ตัววิเคราะห์การรักษาความปลอดภัยของบรรทัดหลักของ MicrosoftMBSA
WSUS 2.0 and WSUS 3.0WSUS
SMS SUS Feature PackSUSFP
SMS Inventory Tool for Microsoft UpdatesITMU
System Center Configuration Manager 2007ตัวจัดการการตั้งค่าคอนฟิก 2007

Summary of detection and deployment guidance

The following table summarizes the detection and deployment exceptions for each product.

Generally, MU, MBSA, WSUS, SMS ITMU, and Configuration Manager 2007 all support the same products because they are all based off the same metadata.

When a field in a column is blank, it means there is no detection and deployment tool that applies to that column for that product.

หมายเหตุ:This table does not include all Microsoft products. The table includes major products such as Windows and SQL. The "Other Products" section includes products for which Microsoft has released a security update, and there is an exception for one of these products. New products may be added at any time.
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ผลิตภัณฑ์Detection and Deployment not supportedDetection and Deployment supported
Windows
Windows 2000:WU เอ็มยู MBSA, WSUS, SUSFP, ITMU, 2007 ตัวจัดการการตั้งค่าคอนฟิก
Windows XP:WU เอ็มยู MBSA, WSUS, SUSFP, ITMU, 2007 ตัวจัดการการตั้งค่าคอนฟิก
Windows Server 2003WU เอ็มยู MBSA, WSUS, SUSFP, ITMU, 2007 ตัวจัดการการตั้งค่าคอนฟิก
windows Server 2008susfpWU เอ็มยู MBSA, WSUS, ITMU, 2007 ตัวจัดการการตั้งค่าคอนฟิก
Windows Vista:susfpWU เอ็มยู MBSA, WSUS, ITMU, 2007 ตัวจัดการการตั้งค่าคอนฟิก
windows Internet Explorer 7susfpWU เอ็มยู MBSA, WSUS, ITMU, 2007 ตัวจัดการการตั้งค่าคอนฟิก
windows Media Player 11susfpWU เอ็มยู MBSA, WSUS, ITMU, 2007 ตัวจัดการการตั้งค่าคอนฟิก
รุ่นที่ใช้ Itanium ของ WindowssusfpWU เอ็มยู MBSA, WSUS, ITMU, 2007 ตัวจัดการการตั้งค่าคอนฟิก
ใด ๆ x 64-รุ่นที่ใช้ WindowssusfpWU เอ็มยู MBSA, WSUS, ITMU, 2007 ตัวจัดการการตั้งค่าคอนฟิก
Office
คอมโพเนนต์ Office 2000 ใด ๆเอ็มยู MBSA, WSUS, ITMU, 2007 ตัวจัดการการตั้งค่าคอนฟิกou, susfp
Office XPเอ็มยู MBSA, WSUS, SUSFP, ITMU, 2007 ตัวจัดการการตั้งค่าคอนฟิก
Office 2003เอ็มยู MBSA, WSUS, SUSFP, ITMU, 2007 ตัวจัดการการตั้งค่าคอนฟิก
ระบบ Office 2007susfpเอ็มยู MBSA, WSUS, ITMU, 2007 ตัวจัดการการตั้งค่าคอนฟิก
การทำงาน Microsoft 8susfpเอ็มยู MBSA, WSUS, ITMU, 2007 ตัวจัดการการตั้งค่าคอนฟิก
การทำงาน Microsoft 8mbsa เมื่อใช้การสแกนเป็นแบบออฟไลน์
SQL
Microsoft Data Engine (MSDE) 1.0เอ็มยู MBSA, WSUS, SUSFP, ITMU, 2007 ตัวจัดการการตั้งค่าคอนฟิก
sql 7.0เอ็มยู MBSA, WSUS, SUSFP, ITMU, 2007 ตัวจัดการการตั้งค่าคอนฟิก
SQL Server 2000เอ็มยู MBSA, WSUS, SUSFP, ITMU, 2007 ตัวจัดการการตั้งค่าคอนฟิก
sql Server 2005susfpเอ็มยู MBSA, WSUS, ITMU, 2007 ตัวจัดการการตั้งค่าคอนฟิก
sql Server 2008susfpเอ็มยู MBSA, WSUS, ITMU, 2007 ตัวจัดการการตั้งค่าคอนฟิก
รุ่นที่ใช้ Itanium ของ SQL Serversusfpเอ็มยู MBSA, WSUS, ITMU, 2007 ตัวจัดการการตั้งค่าคอนฟิก
ใด ๆ x 64-รุ่นที่ใช้ SQL Serversusfpเอ็มยู MBSA, WSUS, ITMU, 2007 ตัวจัดการการตั้งค่าคอนฟิก
Exchange
Exchange 2003เอ็มยู MBSA, WSUS, SUSFP, ITMU, 2007 ตัวจัดการการตั้งค่าคอนฟิก
exchange 2007susfpเอ็มยู MBSA, WSUS, ITMU, 2007 ตัวจัดการการตั้งค่าคอนฟิก
ผลิตภัณฑ์อื่น ๆ
ผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ของ Macintoshเอ็มยู MBSA, WSUS, SUSFP, ITMU, 2007 ตัวจัดการการตั้งค่าคอนฟิก
Digital Image Suite 2006เอ็มยู MBSA, WSUS, SUSFP, ITMU, 2007 ตัวจัดการการตั้งค่าคอนฟิก
ความสำคัญไคลเอ็นต์ปลอดภัย 1.0 บน Windows 2000 SP4susfpเอ็มยู MBSA, WSUS, ITMU, 2007 ตัวจัดการการตั้งค่าคอนฟิก
โฮสต์รวม Server 2000, 2004 และ 2006susfpเอ็มยู MBSA, WSUS, ITMU, 2007 ตัวจัดการการตั้งค่าคอนฟิก
เว็บนิพจน์ของ Microsoft และเว็บ Microsoft นิพจน์ 2susfpเอ็มยู MBSA, WSUS, ITMU, 2007 ตัวจัดการการตั้งค่าคอนฟิก
msn Messenger หรือ Windows Live Messengerเอ็มยู MBSA, WSUS, SUSFP, ITMU, 2007 ตัวจัดการการตั้งค่าคอนฟิก
แพลตฟอร์ม SDK: GDI +เอ็มยู MBSA, WSUS, SUSFP, ITMU, 2007 ตัวจัดการการตั้งค่าคอนฟิก
ค้นหา Server 2008ou, wu, susfpเอ็มยู MBSA, WSUS, ITMU, 2007 ตัวจัดการการตั้งค่าคอนฟิก
กรอบงาน.NET 2.0 และ.NET Framework 2.0 SP1 ใน Windows 2000 SP4เอ็มยู MBSA, WSUS, ITMU, 2007 ตัวจัดการการตั้งค่าคอนฟิก
visual Basic 6.0, Visual Studio 2002 หรือ Visual Studio 2003เอ็มยู MBSA, WSUS, ITMU, 2007 ตัวจัดการการตั้งค่าคอนฟิกsusfp
visual Studio 2005 และ 2008susfpเอ็มยู MBSA, WSUS, ITMU, 2007 ตัวจัดการการตั้งค่าคอนฟิก
ภาพ FoxPro 8.0 SP1 ใน Windows 2000 SP4เอ็มยู MBSA, WSUS, ITMU, 2007 ตัวจัดการการตั้งค่าคอนฟิกsusfp
SP1 FoxPro 9.0 เสมือนหรือติดตั้ง SP2 บน Windows 2000 SP4เอ็มยู MBSA, WSUS, SUSFP, ITMU, 2007 ตัวจัดการการตั้งค่าคอนฟิก
รายงานสำหรับตัวแสดง 2005 หรือรายงานสำหรับตัวแสดง 2008เอ็มยู MBSA, WSUS, SUSFP, ITMU, 2007 ตัวจัดการการตั้งค่าคอนฟิก

คำถามที่ถามบ่อย

อะไรคือ Microsoft ทำเพื่อให้คำแนะนำเกี่ยวกับวิธีการปรับใช้การปรับปรุงเหล่านี้หรือไม่

เราสนับสนุนให้ผู้ดูแลระบบประจำเดือนเว็บคาสต์ด้านเทคนิคเพิ่มเติมเกี่ยวกับการปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยการเชื่อมต่อ เว็บคาสต์เกิดขึ้นทุกเดือน การลงทะเบียน แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
http://msevents.microsoft.com
ป้อนการร้องขอการค้นหาของกระดาน "ความปลอดภัยข่าว (ระดับ 200)" และการเรียงลำดับตามวัน เว็บคาสต์เหล่านี้ถูกกำหนดเวลาหลายเดือนล่วงหน้า ดังนั้นให้ ตรวจสอบให้แน่ใจว่า คุณค้นหาเฉพาะเดือนและปีที่คุณต้องการดู

ข้อมูลอื่นใดที่ฉันควรรู้เกี่ยวกับ MBSA

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโปรแกรมต่าง ๆ ที่อยู่ในขณะนี้สนับสนุน MBSA แวะไปที่เพจต่อไปนี้ของ Microsoft TechNet เว็บ:
http://technet.microsoft.com/en-us/security/cc184923.aspx
ฉันสามารถใช้ SMS หรือ System Center Configuration Manager เพื่อกำหนดว่า การปรับปรุงถูกต้องหรือไม่

ใช่ sms ช่วยตรวจสอบ และปรับใช้การปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยเหล่านี้ sms 2.0 พร้อมกับชุดของคุณลักษณะ SUS และ SMS 2003 ร่วมกับ SUSFP ใช้ MBSA เวอร์ชัน 1.2.1 เทคโนโลยีสำหรับการตรวจสอบ ดังนั้น SMS 2.0 พร้อมกับชุดของคุณลักษณะ SUS และ SMS 2003 ร่วมกับชุดของคุณลักษณะ SUS มีข้อจำกัดที่มีลักษณะข้อจำกัดของ MBSA เวอร์ชัน 1.2.1

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ SMS แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=21158
จำเป็นต้องมีชุดคุณลักษณะ SUS พร้อม ด้วยการเพิ่มความปลอดภัยการปรับปรุงสินค้าคงคลัง Tool เพื่อตรวจหาการปรับการรักษาความปลอดภัยปรุงทั้งหมด ใน Microsoft Windows และผลิตภัณฑ์ Microsoft อื่น ๆ ได้รับผลกระทบ

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อจำกัดของชุดการคุณลักษณะ SUS คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
306460ตัววิเคราะห์ความปลอดภัยบรรทัดหลักของ Microsoft (MBSA) ส่งกลับค่าข้อความบันทึกย่อสำหรับการปรับปรุงบางอย่าง
sms 2.0 พร้อมกับชุดของคุณลักษณะ SUS และ SMS 2003 ร่วมกับชุดของคุณลักษณะ SUS ยังใช้เครื่องมือการสินค้าคงคลังของ Microsoft Office เพื่อตรวจหาการปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยที่จำเป็นสำหรับโปรแกรม Microsoft Office เช่น Microsoft Word

ลูกค้า sms 2003 สามารถใช้ ITMU เพื่อตรวจสอบ และปรับใช้โปรแกรมปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย ITMU ใช้เทคโนโลยีจากการปรับปรุงของ Microsoft สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ ITMU แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
http://technet.microsoft.com/en-us/sms/bb676783.aspx
ตัวจัดการการตั้งค่าคอนฟิกระบบศูนย์ 2007 ใช้ WSUS 3.0 สำหรับการตรวจหาและการใช้งานการปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยเหล่านี้ ดังนั้น สิ่งที่ได้รับการสนับสนุน โดย WSUS 3.0 ยังสนับสนุน 2007 ตัวจัดการการตั้งค่าคอนฟิกของศูนย์ควบคุมระบบ

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 961747 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 4 ตุลาคม 2554 - Revision: 3.0
ใช้กับ
 • Windows Vista Business
 • Windows Vista Enterprise
 • Windows Vista Home Basic
 • Windows Vista Home Premium
 • Windows Vista Ultimate
 • Windows Vista Business 64-bit edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Service Pack 2 เมื่อใช้กับ:
  • Microsoft Windows Server 2003 Datacenter Edition
  • Microsoft Windows Server 2003 Enterprise Edition
  • Microsoft Windows Server 2003 Web Edition
  • Microsoft Windows Server 2003 Standard Edition
  • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter x64 Edition
  • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition
  • Microsoft Windows Server 2003, Standard x64 Edition
  • Microsoft Windows XP Professional x64 Edition
  • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition for Itanium-Based Systems
  • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition for Itanium-based Systems
 • Microsoft Windows Server 2003 Service Pack 1 เมื่อใช้กับ:
  • Microsoft Windows Server 2003 Datacenter Edition
  • Microsoft Windows Server 2003 Enterprise Edition
  • Microsoft Windows Server 2003 Web Edition
  • Microsoft Windows Server 2003 Standard Edition
  • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition for Itanium-Based Systems
  • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition for Itanium-based Systems
 • Microsoft Windows Server 2003 Datacenter Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Enterprise Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Standard Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Web Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Standard x64 Edition
 • Microsoft Windows XP Professional x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition for Itanium-Based Systems
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition for Itanium-based Systems
 • Microsoft Windows Small Business Server 2003 Premium Edition
 • Microsoft Windows Small Business Server 2003 Standard Edition
 • Microsoft Small Business Server 2000 Standard Edition
 • Windows Server 2008 Datacenter without Hyper-V
 • Windows Server 2008 Enterprise without Hyper-V
 • Windows Server 2008 for Itanium-Based Systems
 • Windows Server 2008 Standard without Hyper-V
 • Windows Server 2008 Datacenter
 • Windows Server 2008 Enterprise
 • Windows Server 2008 Standard
 • Windows Web Server 2008
 • Microsoft Office Professional 2007
 • Microsoft Office Professional Plus 2007
 • Microsoft Office Standard 2007
 • Microsoft Office Ultimate 2007
 • Microsoft Office 2004 for Mac Professional Edition
 • Microsoft Office 2004 for Mac Standard Edition
 • Microsoft Office 2004 for Mac Student and Teacher Edition
 • Microsoft Office X for Mac Standard Edition
 • Microsoft Office 2008 for Mac
 • Microsoft Office 2008 for Mac (Home and Student Edition)
 • Microsoft Office 2008 for Mac Special Media Edition
Keywords: 
kbsccm kbhowto kbsecurity kbsecbulletin kbinfo kbmt KB961747 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:961747

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com