Tai sao dung lng ? s dung cua C lai tng nhanh chong khi s dung Vista?

D?ch tiu ? D?ch tiu ?
ID c?a bi: 961416 - Xem s?n ph?m m bi ny p d?ng vo.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?
Vn nay c giai quyt trong Windows 7, tit kim c nhiu tai nguyn hn. Chung ti khuyn ban nn xem hiu sut cai tin cua Windows 7, Tim hiu thm...


Phc th?o:

Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
2634235
Tai sao dung lng ? s dung cua C lai tng nhanh chong khi s dung Vista?

Ban ang s dung h thng Vista hoan toan mi, chi thy dung lng ? s dung cua C: tng ln r?t nhi?u. Ngay ca khi ban a cai t lai h thng, vn co nhiu dung lng mi c s dung gn y (ngay ca khi chi co rt it phn mm c cai t). Tai sao lai nh vy?

Khi ban s dung Vista, c bit trong thang u tin k t khi cai t, dung lng do Vista s dung se tng mt mc nht inh. Noi chung, Windows Vista thng s dung 15GB n 20GB dung lng cng?

Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
2634236
Co th giai phong mt s dung lng ? s dung khng?

Ban co th dung th cac phng phap sau:

Phng phap 1: s dung "Don ? ia"

H thng co kem theo cng cu don ia. Vic chay cng cu nay thng xuyn se rt hu ich.

Phng php 2: S dung cng cu VSP1CLN don phn sao lu SP1

Nu ban a cai t Goi Dich vu 1 (SP1), thng tin nay co th hu ich. SP1 se sao lu mt s tp ban u, vi vy ban co th d cai t thanh cng SP1 khi ban mun. Don thng tin sao lu nay co th tit kim c mt s dung lng.Tuy nhin, sau khi don, ban se khng th d cai t SP1 c na!
 1. Menu Bt u -> Trong hp Bt u Tim kim, go cmd, sau o ty chon cmd se xut hin trn cung. Bm chut phai -> chon Chay vi t cach quan tri vin.

  Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
  Dong lnh quyn cua quan tri vin


  Mt hp bt ln se xut hin yu cu ban xac nhn. Bm tip tuc xac nhn.
 2. Trong ca s dong lnh hin thi, go VSP1CLN ri nhn Enter.
 3. Nhn y xac nhn.

  Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
  ang don...

 4. Hay ch vai phut.
 5. Thng bao cho bit thao tac a hoan tt se hin thi sau khi hoan tt.

  Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
  Thao tc hon t?t
C?nh bo: Ban khng bit may cua minh a cai t SP1 hay cha? Cc b?c n gi?n sau y s? gip b?n t?m ra:

Menu Bt u -> Trong Bt u Tim kim, go winver, -> nhn Enter. Nu Goi Dich vu 1 c cai t, thi phn trn cua ca s se hin thi phin ban 6001: Goi Dich vu 1.

Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
Phin b?n OS

Phng php 3: S dung COMPCLN don cac tp cua phin ban trc o

Nu ban a cai t Goi Dich vu 2 (SP2), ban cung se thy rng dung lng ia ma h thng s dung a tng ang k; iu nay la do cac tp t phin ban trc o (RTM hoc SP1) cha bi xa hoan toan khi cai t SP2. Trong tinh hung nay, chung ti co th s dung lnh COMPCLN.
 1. M? c?a s? l?nh theo cc h?nh ? trn. Trong c?a s?, g? COMPCLN v nh?n Enter.
 2. Nhn Y xac nhn.

  Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
  COMPCLN

 3. Sau khi thc hin lnh, cac tp t phin ban trc khng con cn thit sau khi cai t SP2 se t ng bi xa va co th giai phong c khoang 1GB dung lng cng.

Phng php 4: Thit lp kich thc dung lng cua Ban sao Bong ia:

Vista s dung cng ngh Ban sao Bong ia sao lu d liu va khi phuc h thng. Phn mm nay cn s dung mt lng dung lng nht inh. Ban co th s dung cng cu Vssadmin t kich thc cua dung lng ia a s dung. Cac b?c c? th?:
 1. Menu Bt u -> Trong hp Bt u Tim kim, go cmd, sau o ty chon cmd se xut hin trn cung. Bm chut phai chon Chay vi t cach quan tri vin.

  Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
  Dong lnh quyn cua quan tri vin

 2. Sau g? vssadmin list shadowstorage va nhn Enter. ( tranh go sai, ban co th sao chep va dan)
 3. Lnh nay cho bit mc s dung ia hin tai cua ban sao bong ia.

  Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
  Dung lng lu tr cua ban sao bong ia

 4. Trong lnh nay, Dung lng Lu tr Ti a cua Ban sao Bong ia biu thi dung lng ti a co th s dung (hin tai la 18,603GB). Ban co th giam xung mc thich hp tit kim dung lng.
 5. Ban se cn lnh sau y ( tranh go sai, ban co th sao chep va dan):
  VSSAdmin Resize ShadowStorage /For=C: /On=C: /MaxSize=1GB
  Lnh nay se gii han dung lng Ban sao Bong ia Ti a xung con 1GB. B?n c?ng c th? ?t v kch th?c m b?n mu?n.
  Khi ban thy a thay i kich thc thanh cng lin kt lu tr ban sao bong, thi quy trinh thit lp hoan tt.

  Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
  Thao tc hon t?t

Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
2634237
Dung lng ? s dung ngay cang tng cua C dung lam gi?

Dung lng c s dung bi:
 • S ng ky: D liu ngi dung va d liu chng trinh lin tuc c ghi vao s ng ky, do o kich thc s ng ky cung tng ln.
 • Cai t ban va: Khi kich hoat cp nht t ng Windows Update, cac ban va mi se c phat hanh hu nh mi thang. Ci ?t b?n v cn thm dung lng. (Cac ban va mi se thay th mt s tp khi sao lu mt s tp gc).
 • Khi phuc h thng: Khi phuc h thng se t ng tao im khi phuc, vic nay cn dung lng cng.
Cung co cac tac vu khac s dung dung lng ia, nhng chung ti se khng lit k y.

Nu ti gp cac s c khac trong qua trinh s dung thi sao?

Hay yn tm, chung ti a tao mt bai ng dnh ring cho bai vit nay trong Din an Cng ng Microsoft, thun tin cho vic thao lun. Nu c v?n ? g?, ban co th tra li trong bai ng.

Nu giai phap nay khng khc phuc c s c cua ban, ban co th duyt Din an xem cac giai phap hay.

Chung ti mong nhn c y kin va xut quy gia cua ban!

Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
Mong nhn c y kin quy gia cua ban
Sau khi a s dung H tr va Tr giup cua Microsoft, nu thun tin, ban co th danh vai giy xp hang bai vit nay trong bang phan hi cui trang web nay, chung ti co th cai thin cng vic cua minh. Nu ban co bt ky xut hoc y tng hay nao, ban cung co th in vao phn "nhn xet khac". ( cac s c cua ban co th c khc phuc nhanh chong, ban co th nu cac s c ky thut trong cac bai ng tng ng cua Cng ng Microsoft thao lun)

Thu?c tnh

ID c?a bi: 961416 - L?n xem xt sau cng: 02 Thang Sau 2014 - Xem xt l?i: 5.1
p d?ng
 • Windows Vista Starter
 • Windows Vista Ultimate
 • Windows Vista Home Premium
 • Windows Vista Home Basic
 • Windows Vista Enterprise
 • Windows Vista Business
 • Windows Vista Business 64-bit edition
 • Windows Vista Ultimate 64-bit edition
 • Windows Vista Home Premium 64-bit edition
 • Windows Vista Home Basic 64-bit edition
 • Windows Vista Enterprise 64-bit edition
 • Windows Vista Service Pack 1
T? kha:
kbstepbystep kbinfo kbhowto kbexpertisebeginner KB961416

Cung cp Phan hi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com