Visi PCL gauta spausdintuvo tvarkykles tapti nepasira?ytos ?dieg? Microsoft .NET Framework 3.5 1 pakeitim? paketas

Straipsni? vertimai Straipsni? vertimai
Straipsnio ID: 961118 - Per?i?r?ti ?iame straipsnyje minimus produktus.
I?pl?sti visus | Sutraukti visus

?iame puslapyje

Po?ymiai

Windows XP arba Windows Server 2003 pagr?st? kompiuter?, ?dieg? Microsoft .NET Framework 3.5 Service Pack 1, visus spausdintuvo valdymo kalba (PCL) gauta spausdintuvo tvarkykles tapti nepasira?ytas.

Pastaba .NET pagrind? 3.5 1 pakeitim? pakete yra Microsoft XML popieriaus specifikacijos Essentials Pack, kad yra atnaujinta Unidrv.dll failas.

?i? problem? sukelia keletas problem?. Pavyzd?iui, Windows valdymo instrumentuot?s (WMI) gali nepavykti ?diegti spausdintuvo tvarkykl?.

Prie?astis

Taip atsitinka, nes Unidrv.dll failas nepasira?ytas. Tod?l visi PCL gauta spausdintuvo tvarkykles tapti nepasira?ytos ?? fail? ?diegus.

Sprendimas

Nor?dami i?spr?sti ?i? problem? galimas naujinys. ?is naujinimas spaudai skaitmenin? para?? Unidrv.dll failo.

?ie failai yra prieinami atsisi?sti i? Microsoft Atsisiuntimo centro:


Naujinimas, skirtas Windows XP, x 86 pagrindo versijos

Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
Parsisi?sti
Atsisi?skite 961118 paket? dabar.

Naujinimas, skirtas Windows XP x 64 versijoms

Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
Parsisi?sti
Atsisi?skite 961118 paket? dabar.

Naujinimas, skirtas Windows Server 2003, x 86 pagr?stoms versijoms

Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
Parsisi?sti
Atsisi?skite 961118 paket? dabar.

Naujinimas, skirtas Windows Server 2003, x 64 pagr?stoms versijoms

Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
Parsisi?sti
Atsisi?skite 961118 paket? dabar.

I?leidimo data: Vasario 8, 2009

Nor?dami gauti daugiau informacijos, kaip atsisi?sti Microsoft palaikymo failus, spustel?kite toliau straipsnio numer? ir per?i?r?kite straipsn? Microsoft ?ini? baz?je:
119591 Kaip ?sigyti "Microsoft" palaikymo failus i? interneto paslaugas
Microsoft nuskaityti ?is failas n?ra virus?. "Microsoft" naudojo naujausi? virus? aptikimo programin? ?rang?, kuri buvo prieinama failo pad?jimo dien?. Failas ?ra?ytas padidinto saugumo serveriuose.

B?tinosios s?lygos

Norint taikyti ?? naujinim?, kompiuteryje turi veikti viena i? ?i? operacini? sistem?:
 • Windows XP Service Pack 2
 • Windows XP Service Pack 3
 • Windows Server 2003 1 pakeitim? paketas
 • Windows Server 2003 2 pakeitim? paketas

Sistemos paleidimas i? naujo

Turite i? naujo paleisti kompiuter?, kai pritaikote ?? naujinim?.

Kar?t?j? patais? pakeitimo informacija

?is naujinimas nepakei?ia joki? kit? anks?iau i?leisti kar?tosios pataisos.

Failo informacija

Angli?k? ?i? naujinimo ar fail? atributai (ar v?liau failo atributus), yra i?vardyti toliau pateiktoje lentel?je. Datos ir laikai sura?yti pagal universal?j? laik? (UTC). Per?i?rint failo informacij?, jis konvertuojamas ? vietos laiku. Jei norite pamatyti skirtum? tarp Cut ir vietos laiko, naudokite su Laiko juosta skirtuke, Data ir laikas Valdymo skydo elemento.

Windows XP x 86 pagrindo versijos

Sutraukti ?i? lentel?I?pl?sti ?i? lentel?
Failo vardasFailo versijaFailo dydisDataLaikoSP reikalavimasPaslaug? ?aka
Ntprint.CatNetaikoma1,089,60109-Jan-200919:18SP2SP2QFE1
Ntprint.CatNetaikoma1,089,59309-Jan-200919:19SP3SP3QFE

Windows Server 2003, x 86 pagrindo versijos

Sutraukti ?i? lentel?I?pl?sti ?i? lentel?
Failo vardasFailo versijaFailo dydisDataLaikoSP reikalavimasPaslaug? ?aka
Ntprint.CatNetaikoma1,107,11509-Jan-200920:47SP1SP1QFE
Ntprint.CatNetaikoma1,107,11509-Jan-200920:51SP2SP2QFE1

Windows Server 2003 ir Windows XP x 64 versija

Sutraukti ?i? lentel?I?pl?sti ?i? lentel?
Failo vardasFailo versijaFailo dydisDataLaikoSP reikalavimasPaslaug? ?aka
Ntprint.CatNetaikoma1,106,22109-Jan-200918:15SP1SP1QFE
Ntprint.CatNetaikoma1,110,38509-Jan-200918:25SP2SP2QFE1

B?sena

"Microsoft" patvirtino, kad tai yra "Microsoft" produkt?, i?vardyt? skyriuje "Taikoma", problema.

Daugiau informacijos

Tvarkykles, kurios yra ?trauktos ? operacin? sistem? ar paslaug? paketo i?leidimo yra ?inomas kaip gauta vairuotojai. Gautieji yra tvarkykles, kurios yra i?leistas su katalogo fail?. Tvarkykles, kurios yra patikimos katalogas yra ?inomas kaip sertifikuotos tvarkykl?s. Tvarkykl?s, kurios i?leid?iamos be katalogo faile yra ?inomas kaip nepasira?yt? tvarkykli?.

Nor?dami gauti daugiau informacijos, spustel?kite toliau straipsnio numer? ir per?i?r?kite straipsn? Microsoft ?ini? baz?je:
824684 Standartin?s terminologijos, vartojamos Microsoft programin?s ?rangos naujinimams apib?dinti, Apra?ymas

Savyb?s

Straipsnio ID: 961118 - Paskutin? per?i?ra: 2013 m. bir?elio 7 d. - Per?i?ra: 1.0
Taikoma:
 • Microsoft Windows Server 2003 Datacenter Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Enterprise Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Standard x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Standard Edition
 • Microsoft Windows XP Service Pack 2
 • Microsoft Windows XP Service Pack 3
Rakta?od?iai: 
kbexpertiseadvanced kbfix atdownload kbsurveynew kbqfe kbmt KB961118 KbMtlt
Atliktas automatinis vertimas
SVARBU: ?is straipsnis i?verstas naudojant ?Microsoft? ma?ininio vertimo programin? ?rang? ir gali b?ti pataisytas naudojant ?Community Translation Framework? (CTF) technologij?. ?Microsoft? si?lo ma?inos i?verstus ir po to bendruomen?s suredaguotus straipsnius, taip pat ?mogaus i?verstus straipsnius siekdama suteikti prieig? prie vis? savo ?ini? baz?s straipsni? daugeliu kalb?. Ma?inos i?verstuose ir v?liau paredaguotuose straipsniuose gali b?ti ?odyno, sintaks?s ir / arba gramatikos klaid?. ?Microsoft? neatsako u? jokius netikslumus, klaidas arba ?al?, patirt? d?l neteisingo turinio vertimo arba m?s? klient? naudojimosi juo. Daugiau apie CTF ?r. http://support.microsoft.com/gp/machine-translation-corrections.
Spustel?kite ?ia, nor?dami pamatyti ?io straipsnio versij? angl? kalba: 961118

Pateikti atsiliepim?

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com