เริ่ม windows SteadyState อาจไม่อัตโนมัติใหม่คอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows XP ในบางสถานการณ์

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 960271 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

คำอธิบายปัญหา

เริ่ม windows SteadyState อาจไม่อัตโนมัติใหม่คอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows XP ในสถานการณ์ต่อไปนี้:
 • ผู้ใช้ล็อกออกเมื่อการเริ่มระบบคอมพิวเตอร์ใหม่หลังจากการออกจากระบบเลือกกล่องกาเครื่องหมายบนทั่วไปแท็บในนั้นการตั้งค่าผู้ใช้กล่องโต้ตอบ
 • ถึงเวลาปรับปรุงที่เลือกใน Windows SteadyState
 • windows SteadyState ได้ดาวน์โหลด และติดตั้งโปรแกรมปรับปรุง
 • เวลาที่ระบุไว้ในนั้นคงการเปลี่ยนแปลงชั่วคราวถึงระดับการป้องกันดิสก์ของ Windows

สาเหตุ

ปัญหานี้อาจเกิดขึ้นในสถานการณ์ต่อไปนี้:

สถานการณ์สมมติ 1

คอมพิวเตอร์ถูกเอาออกจากโดเมน และอยู่ในขณะนี้คอมพิวเตอร์ในเวิร์กกรุ๊ป

สถานการณ์สมมติ 2

ผู้ใช้จะเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ workgroup ที่มีชุดเฉพาะของ nondefault การตั้งค่าสำหรับการเข้าสู่ระบบแบบโต้ตอบ: ไม่ต้องใช้ CTRL + ALT + DELการตั้งค่านโยบายความปลอดภัยท้องถิ่นและ
DisableCAD
รายการรีจิสทรี การตั้งค่าเหล่านี้มีการระบุไว้ในไฟล์การตั้งค่าการรักษาความปลอดภัยท้องถิ่น (Secpol.msc) ชุดของการตั้งค่าแสดงในตารางต่อไปนี้

หมายเหตุเกี่ยวกับตาราง
 • กระบวนการเข้าสู่ระบบแบบโต้ตอบ: ไม่ต้องใช้ CTRL + ALT + DELการตั้งค่านโยบายความปลอดภัยเฉพาะที่จะเรียกว่า "ไม่ต้อง CTRL + ALT + DEL
 • กระบวนการ
  HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\WindowsNT\CurrentVersion\Winlogon: DisableCAD
  การตั้งค่ารีจิสทรีถูกเรียกว่า "DisableCAD"
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
การตั้งค่านโยบาย"ไม่จำเป็นต้อง CTRL + ALT + DEL" นโยบายการตั้งค่ารีจิสทรี "DisableCAD"ข้อผิดพลาดคือ reproduced
1ไม่ได้กำหนดไว้ (ค่าเริ่มต้น)ไม่มีอยู่ (ค่าเริ่มต้น)ไม่มี
2ไม่ได้กำหนดไว้ (ค่าเริ่มต้น)0ใช่
3ไม่ได้กำหนดไว้ (ค่าเริ่มต้น)1ไม่มี
4เปิดใช้งานไม่มีอยู่ (ค่าเริ่มต้น)ไม่มี
5เปิดใช้งาน0ไม่มี
6เปิดใช้งาน1ไม่มี
7ปิดใช้งานไม่มีอยู่ (ค่าเริ่มต้น)ใช่
8ปิดใช้งาน0ใช่
9ปิดใช้งาน1ใช่

สถานการณ์สมมติ 3

ผู้ใช้ไม่สู่เครื่องคอมพิวเตอร์ในเวิร์กกรุ๊ปเมื่อบริการพยายามที่จะรีสตาร์ทเครื่องคอมพิวเตอร์ และนโยบายการต่อไปนี้อย่างใดอย่างหนึ่งถูกตั้งค่า:
 • ในการตั้งค่านโยบายในเครื่องในไฟล์การตั้งค่าการรักษาความปลอดภัยท้องถิ่น (Secpol.msc), การเข้าสู่ระบบแบบโต้ตอบ: ไม่ต้องใช้ CTRL + ALT + DELมีการตั้งค่านโยบายการไม่มีกำหนด.

  หมายเหตุ:การตั้งค่านี้เป็นค่าเริ่มต้น ถ้าการตั้งค่านี้ถูกปิดใช้งาน เครื่องคอมพิวเตอร์ไม่สามารถเริ่มระบบใหม่
 • รายการรีจิสทรีของ Winlogon
  DisableCAD
  ไม่มีอยู่ภายใต้คีย์ย่อยของรีจิสทรีต่อไปนี้:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\WindowsNT\CurrentVersion\Winlogon
  หมายเหตุ:ถ้าคุณเพิ่มรายการนี้ และตั้งค่าเป็น 0 เครื่องคอมพิวเตอร์ไม่สามารถเริ่มระบบใหม่
หมายเหตุ:นโยบายการแรกมีน้ำหนักที่สูงกว่า ดังนั้น ถ้านโยบายแรกถูกตั้งค่าอย่างถูกต้อง นโยบายที่สองถูกละเว้นคำนึงถึงการตั้งค่า ในสถานการณ์สมมตินี้ ไม่มีข้อผิดพลาดจะ reproduced ใน Windows SteadyState

การหลีกเลี่ยงปัญหา

เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ ส่งกลับค่าของนโยบายการเข้าสู่ระบบแบบโต้ตอบและรายการรีจิสทรี Winlogon การตั้งค่าเริ่มต้น หลังจากที่คุณเสร็จสิ้นการเหล่านี้ตามขั้นตอน เครื่องคอมพิวเตอร์ในเวิร์กกรุ๊ป หรือคอมพิวเตอร์ที่ถูกเอาออกจากโดเมน และขณะนี้อยู่ workgroup การรีสตาร์ทเครื่องคอมพิวเตอร์เป็นปกติ

เมื่อต้องการให้เราในการคืนค่าของนโยบายการเข้าสู่ระบบแบบโต้ตอบและรายการรีจิสทรี Winlogon การตั้งค่าเริ่มต้น ไป"แก้ไขได้ให้ฉัน"ส่วน หากคุณอาจจะทำนี้เอง ไป"อนุญาตให้ฉันสามารถแก้ไขได้ด้วยตนเอง"ส่วน

แก้ไขปัญหาให้กับฉัน

เมื่อต้องการคืนค่าของนโยบายการเข้าสู่ระบบแบบโต้ตอบและรายการรีจิสทรี Winlogon เพื่อเริ่มต้นการตั้งค่าโดยอัตโนมัติ คลิกการแก้ไขปัญหานี้การเชื่อมโยง แล้ว คลิกเรียกใช้ในการดาวน์โหลดแฟ้มกล่องโต้ตอบกล่อง และทำตามขั้นตอนในตัวช่วยสร้างนี้

แก้ไขปัญหานี้
Microsoft Fix it 50073


หมายเหตุ:ตัวช่วยสร้างนี้อาจมีเฉพาะในภาษาอังกฤษเท่านั้น อย่างไรก็ตาม การแก้ไขอัตโนมัติยังสามารถใช้ได้กับ Windows รุ่นภาษาอื่นด้วย

หมายเหตุ:ถ้าคุณไม่อยู่บนคอมพิวเตอร์ที่มีปัญหา คุณสามารถบันทึกการแก้ไขอัตโนมัติแฟลชไดรฟ์ หรือซีดี และจากนั้น คุณสามารถเรียกใช้ได้บนคอมพิวเตอร์ที่มีปัญหา

ไปที่ตอนนี้"ไม่นี้แก้ปัญหาได้หรือไม่"ส่วน

ให้ฉันแก้ไขด้วยตนเอง

สิ่งสำคัญนี้ส่วน วิธี หรืองานประกอบด้วยขั้นตอนที่บอกวิธีการแก้ไขรีจิสทรี อย่างไรก็ตาม ปัญหาร้ายแรงอาจเกิดขึ้นหากคุณปรับเปลี่ยนรีจิสทรีไม่ถูกต้อง ดังนั้น โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้อย่างระมัดระวัง สำหรับการป้องกันเพิ่มเติม ให้สำรองรีจิสทรีก่อนทำการปรับเปลี่ยน เพื่อที่คุณจะสามารถคืนค่ารีจิสทรีได้หากมีปัญหาเกิดขึ้น สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการสำรองข้อมูลและคืนค่ารีจิสทรี โปรดคลิกที่หมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft::
322756วิธีการสำรองข้อมูลและคืนค่ารีจิสทรีใน Windows

นโยบายการเข้าสู่ระบบแบบโต้ตอบ

เมื่อต้องการกลับนโยบายการเข้าสู่ระบบแบบโต้ตอบการตั้งค่าเริ่มต้นของ ดำเนินการดังต่อไปนี้:
 1. คลิกเริ่มการทำงานคลิกเรียกใช้ประเภท:secpol.mscในการOPENกล่อง แล้วคลิกตกลง.
 2. ขยายนโยบายท้องถิ่นแล้ว คลิกตัวเลือกการรักษาความปลอดภัย.
 3. ในการนโยบาย:คอลัมน์ คลิกขวาเข้าสู่ระบบแบบโต้ตอบ: ไม่ต้องใช้ CTRL + ALT + DELแล้ว คลิกคุณสมบัติ.
 4. ในการการตั้งค่าการรักษาความปลอดภัยท้องถิ่นแท็บ คลิกที่เปิดใช้งานแล้ว คลิกตกลง.

รายการรีจิสทรี winlogon

เมื่อต้องการกลับรายการรีจิสทรี Winlogon เพื่อตั้งค่าเริ่มต้นของ ตัวคุณเอง ตามขั้นตอนเหล่านี้:
 1. คลิกเริ่มการทำงานคลิกเรียกใช้ประเภท:regeditในการOPENกล่อง แล้วคลิกตกลง.
 2. ค้นหา และจากนั้น เลือกคีย์ย่อยของรีจิสทรีต่อไปนี้:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon
 3. คลิกขวาในบานหน้าต่างด้านขวาDisableCADแล้ว คลิกลบ.
 4. คลิกใช่เมื่อคุณได้รับการพร้อมท์ โดยข้อความต่อไปนี้:
  คุณแน่ใจหรือไม่ว่าคุณต้องการลบค่านี้
 5. ในการแฟ้ม:เมนู คลิกexitเมื่อต้องการปิดตัวแก้ไขรีจิสทรี

สามารถแก้ไขปัญหาได้หรือไม่

ตรวจสอบว่าปัญหาได้รับการแก้ไขแล้วหรือไม่ หากได้รับการแก้ไขแล้ว คุณก็เสร็จสิ้นหัวข้อนี้แล้ว หากปัญหายังไม่ได้รับการแก้ไข คุณสามารถติดต่อฝ่ายสนับสนุน

ข้อมูลเพิ่มเติม

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Windows SteadyState แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
http://www.microsoft.com/windows/products/winfamily/sharedaccess/default.mspx

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 960271 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 26 กันยายน 2554 - Revision: 3.0
ใช้กับ
 • Microsoft Windows XP Professional Edition
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Tablet PC Edition
Keywords: 
kbfixme kbmsifixme kbtshoot kbexpertiseinter kbsurveynew kbprb kbmt KB960271 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:960271

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com