คำอธิบาย MS09-004: การปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยสำหรับ QFE 2005 ของเซิร์ฟเวอร์ SQL: 10 กุมภาพันธ์ 2009

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 960090 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

บทนำ

Microsoft ได้นำออกใช้บูเลทีนการรักษาความปลอดภัย MS09-004 เมื่อต้องการดูกระดานข่าวความปลอดภัยทั้งหมด ให้แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft::

วิธีการขอรับความช่วยเหลือและสนับสนุนสำหรับการปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยนี้

สำหรับผู้ใช้ภายในบ้าน ค่าธรรมเนียมไม่สนับสนุนจะพร้อมใช้งาน โดยเรียก 1-866-PCSAFETY ในสหรัฐอเมริกาและแคนาดา หรือติดต่อบริษัทในเครือ Microsoft ในเครื่องของคุณ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการติดต่อบริษัทในเครือ Microsoft ในเครื่องของคุณสำหรับปัญหาการสนับสนุนโดยโปรแกรมปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย แวะไปที่สากลบริการเว็บไซต์ของ Microsoft:
http://support.microsoft.com/common/international.aspx?rdpath=4
อเมริกาเหนือลูกค้าสามารถยังรับโต้ตอบแบบทันทีเข้าถึงอีเมลที่ไม่จำกัดของค่าธรรมเนียมไม่สนับสนุน หรือ การสนทนาไม่จำกัดที่แต่ละการสนับสนุน โดยการเยี่ยมชมเว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
http://support.microsoft.com/oas/default.aspx?&prid=7552
สำหรับลูกค้าระดับองค์กร สนับสนุนสำหรับการปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยไม่พร้อมใช้งาน โดยผู้ติดต่อของคุณสนับสนุนปกติ

ข้อมูลเพิ่มเติม

ปัญหาที่ทราบเกี่ยวกับการปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยนี้

ตารางต่อไปนี้แสดงรายการปัญหาที่ทราบเกี่ยวกับการปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยนี้ ถ้าคุณมีปัญหาเกี่ยวกับการปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยนี้ไม่ได้ระบุ โดยเหล่านี้ปัญหาที่ทราบ ค่าธรรมเนียมไม่สนับสนุนจะพร้อมใช้งานสำหรับลูกค้า โดยเรียก 1-866-PCSAFETY ในสหรัฐอเมริกาและแคนาดา หรือติดต่อบริษัทในเครือ Microsoft ในเครื่องของคุณ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการติดต่อบริษัทในเครือที่ภายในของ Microsoft สำหรับการตัดสินค้าจากคลังของสนับสนุนการปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย การสากลบริการเว็บไซต์:
http://support.microsoft.com/common/international.aspx
ลูกค้าองค์กรสามารถรับการสนับสนุนสำหรับการปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยผ่านของผู้ติดต่อการสนับสนุนปกติ
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
หมายเลขบทความชื่อบทความ
953739sql Server 2005 installers ไม่ปรับปรุงอินสแตนซ์ของบริการ SQL Server ที่อยู่ในสถานะที่ถูกปิดใช้งาน
953741sql Server 2005 installers หยุดการบริการที่อ้างถึง
955250เกิดข้อผิดพลาดเมื่อคุณพยายามถอนการติดตั้งแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วน Edition ด่วนของ SQL Server 2005:"1731 แพ็คเกจการติดตั้งเป็นแหล่งที่มาสำหรับผลิตภัณฑ์ [2] ไม่เกิดเสียของซิงค์กับแพคเกจของไคลเอ็นต์"
957008sql Server 2005 Service Pack 2 จะไม่สำเร็จอัพเดตเมื่อคุณพยายามติดตั้ง หรือถอนการติดตั้งการปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย
ถ้าการติดตั้ง Microsoft SQL Server 2005 หรือ Edition ด่วนของ SQL Server 2005 ติดตั้ง การปรับรุ่นจากรุ่นก่อนหน้าของ SQL Server ตรวจดูส่วนของปัญหาที่พบในบทความในฐานความรู้ของ Microsoft ต่อไปนี้:
960082คำอธิบาย MS09-004: การปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยสำหรับ GDR 2000 เซิร์ฟเวอร์ SQL และ MSDE 2000: 10 กุมภาพันธ์ 2009
960083คำอธิบาย MS09-004: การปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยสำหรับ QFE 2000 เซิร์ฟเวอร์ SQL และ MSDE 2000: 10 กุมภาพันธ์ 2009

ข้อมูลแฟ้ม

รุ่นของโปรแกรมปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยภาษาอังกฤษ (แบบสหรัฐอเมริกา) มีคุณลักษณะแฟ้ม (หรือคุณลักษณะแฟ้มหลังจากนั้น) ที่อยู่ในตารางต่อไปนี้ วันที่และเวลาของแฟ้มเหล่านี้จะปรากฏในรูปแบบเวลามาตรฐานสากล (UTC) เมื่อคุณดูข้อมูลแฟ้ม ข้อมูลจะถูกแปลงเป็นเวลาท้องถิ่น เมื่อต้องการค้นหาความแตกต่างระหว่างเวลา UTC กับเวลาท้องถิ่น ใช้โซนเวลาแท็บในนั้นวันที่และเวลารายการใน'แผงควบคุม'

สำหรับทั้งหมดสนับสนุนรุ่น 32 บิตของ SQL Server 2005 Service Pack 2

ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์ม
Atxcore90.dll2005.90.3310.02338419-ธ.ค.-084:19x86
Autoadmin90.dll2005.90.3310.089839219-ธ.ค.-084:19x86
Bcp.exe2005.90.3310.06536819-ธ.ค.-084:19x86
Chsbrkr.dll12.0.9427.1168225627-Oct-0816:32x86
Chtbrkr.dll12.0.9427.1611003227-Oct-0816:32x86
Connectiondlg.dll9.0.3310.095624819-ธ.ค.-084:19x86
Databasemailengine.dll9.0.3310.07560819-ธ.ค.-084:19x86
Databasemailprotocols.dll9.0.3310.04285619-ธ.ค.-084:19x86
Distrib.exe2005.90.3310.06741619-ธ.ค.-084:20x86
Dts.dll2005.90.3310.0109909619-ธ.ค.-084:20x86
Dtsconn.dll2005.90.3310.024712819-ธ.ค.-084:20x86
Dtspipeline.dll2005.90.3310.060194419-ธ.ค.-084:20x86
Flatfiledest.dll2005.90.3310.025276019-ธ.ค.-084:20x86
Flatfilesrc.dll2005.90.3310.026148019-ธ.ค.-084:20x86
Fteref.dll12.0.9427.144646427-Oct-0816:32x86
Infosoft.dll12.0.9427.146574427-Oct-0816:32x86
Korwbrkr.dll12.0.9427.16843227-Oct-0816:32x86
Langwrbk.dll12.0.9427.113396827-Oct-0816:32x86
Logread.exe2005.90.3310.039765619-ธ.ค.-084:21x86
Mergetxt.dll2005.90.3310.02903219-ธ.ค.-084:21x86
Microsoft.analysisservices.controls.dll9.0.3310.0276258419-ธ.ค.-084:21x86
Microsoft.analysisservices.deployment.exe9.0.3310.050570419-ธ.ค.-084:21x86
Microsoft.analysisservices.design.dll9.0.3310.0545365619-ธ.ค.-084:21x86
Microsoft.analysisservices.dll9.0.3310.0121431219-ธ.ค.-084:21x86
Microsoft.analysisservices.managementdialogs.dll9.0.3310.0171402419-ธ.ค.-084:21x86
Microsoft.analysisservices.viewers.dll9.0.3310.091940019-ธ.ค.-084:21x86
Microsoft.analysisservices.wizards.dll9.0.3310.0615818419-ธ.ค.-084:21x86
Microsoft.datawarehouse.dll9.0.3310.0127573619-ธ.ค.-084:21x86
Microsoft.reportingservices.dataextensions.dll9.0.3310.015752819-ธ.ค.-084:21x86
Microsoft.reportingservices.dataextensions.sapbw.dll9.0.3310.03874419-ธ.ค.-084:21x86
Microsoft.reportingservices.dataextensions.xmlaclient.dll9.0.3310.055895219-ธ.ค.-084:21x86
Microsoft.reportingservices.designer.dll9.0.3310.0481469619-ธ.ค.-084:21x86
Microsoft.reportingservices.designer.wizards.dll9.0.3310.0221781619-ธ.ค.-084:21x86
Microsoft.reportingservices.diagnostics.dll9.0.3310.079650419-ธ.ค.-084:21x86
Microsoft.reportingservices.excelrendering.dll9.0.3310.033365619-ธ.ค.-084:21x86
Microsoft.reportingservices.htmlrendering.dll9.0.3310.030498419-ธ.ค.-084:21x86
Microsoft.reportingservices.imagerendering.dll9.0.3310.028860019-ธ.ค.-084:21x86
Microsoft.reportingservices.processingcore.dll9.0.3310.0167304819-ธ.ค.-084:21x86
Microsoft.reportingservices.sharepoint.server.dll9.0.3310.010839219-ธ.ค.-084:21x86
Microsoft.sqlserver.connectioninfo.dll9.0.3310.015344819-ธ.ค.-084:21x86
Microsoft.sqlserver.dmquerytask.dll9.0.3310.032956019-ธ.ค.-084:21x86
Microsoft.sqlserver.dtstransferprovider.dll9.0.3310.011248819-ธ.ค.-084:21x86
Microsoft.sqlserver.maintenanceplantasks.dll9.0.3310.029269619-ธ.ค.-084:22x86
Microsoft.sqlserver.maintenanceplantasksui.dll9.0.3310.071869619-ธ.ค.-084:22x86
Microsoft.sqlserver.replication.dll2005.90.3310.0162493619-ธ.ค.-084:22x86
Microsoft.sqlserver.scripttask.dll9.0.3310.015752819-ธ.ค.-084:22x86
Microsoft.sqlserver.scripttaskui.dll9.0.3310.05922419-ธ.ค.-084:22x86
Microsoft.sqlserver.servicebrokerenum.dll9.0.3310.03874419-ธ.ค.-084:22x86
Microsoft.sqlserver.smo.dll9.0.3310.0160341619-ธ.ค.-084:22x86
Microsoft.sqlserver.smoenum.dll9.0.3310.021898419-ธ.ค.-084:22x86
Microsoft.sqlserver.sqlenum.dll9.0.3310.089892019-ธ.ค.-084:22x86
Microsoft.sqlserver.transfersqlserverobjectstask.dll9.0.3310.09199219-ธ.ค.-084:22x86
Microsoft.sqlserver.webservicetask.dll9.0.3310.09608819-ธ.ค.-084:22x86
Msadomdx.dll9.0.3310.049903219-ธ.ค.-084:22x86
Msdtssrvr.exe9.0.3310.020258419-ธ.ค.-084:22x86
Msfte.dll12.0.9427.1242772827-Oct-0816:32x86
Msftefd.exe12.0.9427.16433627-Oct-0816:32x86
Msftepxy.dll12.0.9427.19300827-Oct-0816:32x86
Msftesql.exe12.0.9427.19300827-Oct-0816:32x86
Msgprox.dll2005.90.3310.019695219-ธ.ค.-084:22x86
Msir5jp.dll5.0.2130.0315732827-Oct-0816:32x86
Msmdlocal.dll9.0.3310.01597013619-ธ.ค.-084:23x86
Msmdredir.dll9.0.3310.0401954419-ธ.ค.-084:23x86
Msmgdsrv.dll9.0.3310.0604296819-ธ.ค.-084:23x86
Msolap90.dll9.0.3310.0429704819-ธ.ค.-084:23x86
Msxmlsql.dll2005.90.3310.086666419-ธ.ค.-084:23x86
Nlhtml.dll12.0.9427.112168027-Oct-0816:32x86
Nls400.dll5.0.7112.01228731227-Oct-0816:32x86
Nsservice.exe9.0.3310.01828019-ธ.ค.-084:23x86
Objectexplorer.dll9.0.3310.0270524019-ธ.ค.-084:23x86
Odsole70.dll2005.90.3310.05564019-ธ.ค.-084:23x86
Osql.exe2005.90.3310.05052019-ธ.ค.-084:23x86
Query.dll12.0.9427.14590427-Oct-0816:32x86
Rdistcom.dll2005.90.3310.064188019-ธ.ค.-084:23x86
Repldp.dll2005.90.3310.018468019-ธ.ค.-084:23x86
Replerrx.dll2005.90.3310.011144819-ธ.ค.-084:23x86
Replisapi.dll2005.90.3310.026965619-ธ.ค.-084:23x86
Replmerg.exe2005.90.3310.031778419-ธ.ค.-084:23x86
Replprov.dll2005.90.3310.055125619-ธ.ค.-084:23x86
Replrec.dll2005.90.3310.078372019-ธ.ค.-084:23x86
Replsub.dll2005.90.3310.040484019-ธ.ค.-084:23x86
Replsync.dll2005.90.3310.09813619-ธ.ค.-084:23x86
Reportbuilder.exe9.0.3310.0561340019-ธ.ค.-084:23x86
Reportbuilder.resources.dll9.0.3310.0106684019-ธ.ค.-084:25x86
Reportbuilder.resources.dll9.0.3310.0109143219-ธ.ค.-084:20x86
Reportbuilder.resources.dll9.0.3310.0109141619-ธ.ค.-084:20x86
Reportbuilder.resources.dll9.0.3310.0108733619-ธ.ค.-084:20x86
Reportbuilder.resources.dll9.0.3310.0107914419-ธ.ค.-084:20x86
Reportbuilder.resources.dll9.0.3310.0106274419-ธ.ค.-084:21x86
Reportbuilder.resources.dll9.0.3310.0114058419-ธ.ค.-084:24x86
Reportbuilder.resources.dll9.0.3310.0106685619-ธ.ค.-084:25x86
Reportbuilder.resources.dll9.0.3310.0108732019-ธ.ค.-084:20x86
Reportingservicesemaildeliveryprovider.dll9.0.3310.07970419-ธ.ค.-084:23x86
Reportingserviceslibrary.dll9.0.3310.0111599219-ธ.ค.-084:23x86
Reportingservicesnativeserver.dll2005.90.3310.012989619-ธ.ค.-084:23x86
Reportingservicesservice.exe9.0.3310.01365619-ธ.ค.-084:23x86
Reportingserviceswebserver.dll9.0.3310.0172220019-ธ.ค.-084:23x86
Reportingserviceswebuserinterface.dll9.0.3310.0132900019-ธ.ค.-084:23x86
Reportingserviceswmi.dll2005.90.3310.0337903219-ธ.ค.-084:24x86
Sac.exe2005.90.3310.07970419-ธ.ค.-084:24x86
Snapshot.exe9.0.3310.01111219-ธ.ค.-084:24x86
Sqlaccess.dll2005.90.3310.034696819-ธ.ค.-084:24x86
Sqladhlp90.exe2005.90.3310.04437619-ธ.ค.-084:24x86
Sqlagent90.exe2005.90.3310.034594419-ธ.ค.-084:24x86
Sqlbrowser.exe2005.90.3310.023944819-ธ.ค.-084:24x86
Sqlcmd.exe2005.90.3310.014064819-ธ.ค.-084:24x86
Sqlctr90.dll2005.90.3310.06434419-ธ.ค.-084:24x86
Sqldest.dll2005.90.3310.016930419-ธ.ค.-084:24x86
Sqldiag.exe2005.90.3310.0107144819-ธ.ค.-084:24x86
Sqldumper.exe2005.90.3310.06536819-ธ.ค.-084:24x86
Sqlmaint.exe2005.90.3310.07509619-ธ.ค.-084:24x86
Sqlmanagerui.dll9.0.3310.0608034419-ธ.ค.-084:24x86
Sqlmergx.dll2005.90.3310.019080819-ธ.ค.-084:24x86
Sqlmgmprovider.dll2005.90.3310.023330419-ธ.ค.-084:24x86
Sqlrepss90.dll2005.90.3310.02543219-ธ.ค.-084:24x86
Sqlsac.exe2005.90.3310.0124298419-ธ.ค.-084:24x86
Sqlservr.exe2005.90.3310.02922325619-ธ.ค.-084:24x86
Sqlsqm.exe2005.90.3310.013704819-ธ.ค.-084:24x86
Sqlwb.exe2005.90.3310.082058419-ธ.ค.-084:24x86
Sqlwep.dll2005.90.3310.08738419-ธ.ค.-084:24x86
Sqlwtsn.exe9.0.3310.09608819-ธ.ค.-084:24x86
Sqsrvres.dll2005.90.3310.06690419-ธ.ค.-084:24x86
Ssradd.dll2005.90.3310.03925619-ธ.ค.-084:24x86
Ssravg.dll2005.90.3310.03976819-ธ.ค.-084:24x86
Ssrmax.dll2005.90.3310.03772019-ธ.ค.-084:25x86
Ssrmin.dll2005.90.3310.03772019-ธ.ค.-084:25x86
Ssrpub.dll2005.90.3310.02698419-ธ.ค.-084:25x86
Svrenumapi.dll2005.90.3310.061168819-ธ.ค.-084:25x86
Tablediff.exe2005.90.3310.08380019-ธ.ค.-084:25x86
Thawbrkr.dll12.0.9427.120360027-Oct-0816:32x86
Txagg.dll2005.90.3310.020104819-ธ.ค.-084:25x86
Txgroupdups.dll2005.90.3310.023944819-ธ.ค.-084:25x86
Txlookup.dll2005.90.3310.024149619-ธ.ค.-084:25x86
Txmergejoin.dll2005.90.3310.013756019-ธ.ค.-084:25x86
Xmlfilt.dll12.0.9427.119540827-Oct-0816:32x86
Xmlsub.dll2005.90.3310.019132019-ธ.ค.-084:25x86
Xpadsi90.exe2005.90.3310.04796019-ธ.ค.-084:25x86
Xpqueue.dll2005.90.3310.05359219-ธ.ค.-084:25x86
Xprepl.dll2005.90.3310.06997619-ธ.ค.-084:25x86
Xpstar90.dll2005.90.3310.029527219-ธ.ค.-084:25x86

สำหรับทั้งหมดได้รับการสนับสนุนรุ่นที่ใช้ Itanium ของ SQL Server 2005 SP2

ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์ม
Atxcore90.dll2005.90.3310.05616819-ธ.ค.-088:03IA-64
Autoadmin90.dll2005.90.3310.089839219-ธ.ค.-084:19x86
Bcp.exe2005.90.3310.015396019-ธ.ค.-088:03IA-64
Chsbrkr.dll12.0.9427.1188091227-Oct-0817:31IA-64
Chtbrkr.dll12.0.9427.1615099227-Oct-0817:31IA-64
Connectiondlg.dll9.0.3310.095624819-ธ.ค.-084:19x86
Databasemailengine.dll9.0.3310.07560819-ธ.ค.-088:03x86
Databasemailprotocols.dll9.0.3310.04284019-ธ.ค.-088:03x86
Distrib.exe2005.90.3310.019746419-ธ.ค.-088:03IA-64
Dts.dll2005.90.3310.0351317619-ธ.ค.-088:03IA-64
Dts.dll2005.90.3310.0109909619-ธ.ค.-084:20x86
Dtsconn.dll2005.90.3310.072175219-ธ.ค.-088:03IA-64
Dtsconn.dll2005.90.3310.024712819-ธ.ค.-084:20x86
Dtspipeline.dll2005.90.3310.0192957619-ธ.ค.-088:03IA-64
Dtspipeline.dll2005.90.3310.060194419-ธ.ค.-084:20x86
Flatfiledest.dll2005.90.3310.090504819-ธ.ค.-088:03IA-64
Flatfiledest.dll2005.90.3310.025276019-ธ.ค.-084:20x86
Flatfilesrc.dll2005.90.3310.093116019-ธ.ค.-088:03IA-64
Flatfilesrc.dll2005.90.3310.026148019-ธ.ค.-084:20x86
Fteref.dll12.0.9427.143315227-Oct-0817:32IA-64
Infosoft.dll12.0.9427.1191265627-Oct-0817:31IA-64
Korwbrkr.dll12.0.9427.118004827-Oct-0817:31IA-64
Langwrbk.dll12.0.9427.133057627-Oct-0817:32IA-64
Logread.exe2005.90.3310.0109551219-ธ.ค.-088:04IA-64
Mergetxt.dll2005.90.3310.06895219-ธ.ค.-088:04IA-64
Mergetxt.dll2005.90.3310.02903219-ธ.ค.-084:21x86
Microsoft.analysisservices.controls.dll9.0.3310.0276258419-ธ.ค.-084:21x86
Microsoft.analysisservices.deployment.exe9.0.3310.050570419-ธ.ค.-084:21x86
Microsoft.analysisservices.design.dll9.0.3310.0545365619-ธ.ค.-084:21x86
Microsoft.analysisservices.dll9.0.3310.0121431219-ธ.ค.-084:21x86
Microsoft.analysisservices.managementdialogs.dll9.0.3310.0171402419-ธ.ค.-084:21x86
Microsoft.analysisservices.viewers.dll9.0.3310.091940019-ธ.ค.-084:21x86
Microsoft.analysisservices.wizards.dll9.0.3310.0615818419-ธ.ค.-084:21x86
Microsoft.datawarehouse.dll9.0.3310.0127573619-ธ.ค.-084:21x86
Microsoft.reportingservices.dataextensions.dll9.0.3310.015752819-ธ.ค.-088:04x86
Microsoft.reportingservices.dataextensions.sapbw.dll9.0.3310.03874419-ธ.ค.-088:04x86
Microsoft.reportingservices.dataextensions.xmlaclient.dll9.0.3310.055895219-ธ.ค.-088:04x86
Microsoft.reportingservices.diagnostics.dll9.0.3310.079652019-ธ.ค.-088:04x86
Microsoft.reportingservices.diagnostics.dll9.0.3310.079650419-ธ.ค.-084:21x86
Microsoft.reportingservices.excelrendering.dll9.0.3310.033367219-ธ.ค.-088:04x86
Microsoft.reportingservices.htmlrendering.dll9.0.3310.030500019-ธ.ค.-088:04x86
Microsoft.reportingservices.imagerendering.dll9.0.3310.028860019-ธ.ค.-088:04x86
Microsoft.reportingservices.processingcore.dll9.0.3310.0167306419-ธ.ค.-088:04x86
Microsoft.reportingservices.sharepoint.server.dll9.0.3310.010837619-ธ.ค.-088:04x86
Microsoft.sqlserver.connectioninfo.dll9.0.3310.015343219-ธ.ค.-088:04x86
Microsoft.sqlserver.dmquerytask.dll9.0.3310.032956019-ธ.ค.-084:21x86
Microsoft.sqlserver.dtstransferprovider.dll9.0.3310.011247219-ธ.ค.-088:04x86
Microsoft.sqlserver.dtstransferprovider.dll9.0.3310.011248819-ธ.ค.-084:21x86
Microsoft.sqlserver.maintenanceplantasks.dll9.0.3310.029269619-ธ.ค.-084:22x86
Microsoft.sqlserver.maintenanceplantasksui.dll9.0.3310.071869619-ธ.ค.-084:22x86
Microsoft.sqlserver.replication.dll2005.90.3310.0254242419-ธ.ค.-088:04IA-64
Microsoft.sqlserver.replication.dll2005.90.3310.0162493619-ธ.ค.-084:22x86
Microsoft.sqlserver.scripttask.dll9.0.3310.015752819-ธ.ค.-088:04x86
Microsoft.sqlserver.scripttask.dll9.0.3310.015752819-ธ.ค.-084:22x86
Microsoft.sqlserver.scripttaskui.dll9.0.3310.05922419-ธ.ค.-084:22x86
Microsoft.sqlserver.servicebrokerenum.dll9.0.3310.03874419-ธ.ค.-088:04x86
Microsoft.sqlserver.smo.dll9.0.3310.0160341619-ธ.ค.-088:04x86
Microsoft.sqlserver.smoenum.dll9.0.3310.021898419-ธ.ค.-088:04x86
Microsoft.sqlserver.sqlenum.dll9.0.3310.089890419-ธ.ค.-088:04x86
Microsoft.sqlserver.sqlenum.dll9.0.3310.089892019-ธ.ค.-084:22x86
Microsoft.sqlserver.transfersqlserverobjectstask.dll9.0.3310.09199219-ธ.ค.-088:04x86
Microsoft.sqlserver.webservicetask.dll9.0.3310.09608819-ธ.ค.-088:04x86
Microsoft.visualstudio.templatewizardinterface.dll8.0.50727.421587223-ก.ย.-056:56x86
Msadomdx.dll9.0.3310.049903219-ธ.ค.-084:22x86
Msdtssrvr.exe9.0.3310.019848819-ธ.ค.-088:04IA-64
Msfte.dll12.0.9427.1706952027-Oct-0817:31IA-64
Msftefd.exe12.0.9427.117083227-Oct-0817:31IA-64
Msftepxy.dll12.0.9427.113294427-Oct-0817:31IA-64
Msftesql.exe12.0.9427.129217627-Oct-0817:31IA-64
Msgprox.dll2005.90.3310.019695219-ธ.ค.-084:22x86
Msgprox.dll2005.90.3310.054154419-ธ.ค.-088:04IA-64
Msir5jp.dll5.0.2130.0382190427-Oct-0817:32IA-64
Msmdlocal.dll9.0.3310.05000840819-ธ.ค.-088:05IA-64
Msmdlocal.dll9.0.3310.01597013619-ธ.ค.-084:23x86
Msmdredir.dll9.0.3310.0629591219-ธ.ค.-088:05IA-64
Msmdspdm.dll9.0.3310.019848819-ธ.ค.-088:05x86
Msmdsrv.exe9.0.3310.04895778419-ธ.ค.-088:05IA-64
Msmgdsrv.dll9.0.3310.01317053619-ธ.ค.-088:05IA-64
Msmgdsrv.dll9.0.3310.0604296819-ธ.ค.-084:23x86
Msolap90.dll9.0.3310.0791229619-ธ.ค.-088:05IA-64
Msolap90.dll9.0.3310.0429704819-ธ.ค.-084:23x86
Msxmlsql.dll2005.90.3310.0273032819-ธ.ค.-088:05IA-64
Nlhtml.dll12.0.9427.129320027-Oct-0817:32IA-64
Nls400.dll5.0.7112.01474747227-Oct-0817:32IA-64
Nsservice.exe9.0.3310.01828019-ธ.ค.-088:05x86
Objectexplorer.dll9.0.3310.0270524019-ธ.ค.-084:23x86
Odsole70.dll2005.90.3310.017596019-ธ.ค.-088:05IA-64
Osql.exe2005.90.3310.012220019-ธ.ค.-088:05IA-64
Query.dll12.0.9427.112065627-Oct-0817:32IA-64
Rdistcom.dll2005.90.3310.0188399219-ธ.ค.-088:05IA-64
Repldp.dll2005.90.3310.051031219-ธ.ค.-088:05IA-64
Repldp.dll2005.90.3310.018468019-ธ.ค.-084:23x86
Replerrx.dll2005.90.3310.030704819-ธ.ค.-088:05IA-64
Replerrx.dll2005.90.3310.011144819-ธ.ค.-084:23x86
Replisapi.dll2005.90.3310.078165619-ธ.ค.-088:05IA-64
Replisapi.dll2005.90.3310.026965619-ธ.ค.-084:23x86
Replmerg.exe2005.90.3310.095471219-ธ.ค.-088:05IA-64
Replprov.dll2005.90.3310.0162749619-ธ.ค.-088:05IA-64
Replprov.dll2005.90.3310.055125619-ธ.ค.-084:23x86
Replrec.dll2005.90.3310.0214820019-ธ.ค.-088:05IA-64
Replrec.dll2005.90.3310.078372019-ธ.ค.-084:23x86
Replsub.dll2005.90.3310.0115696819-ธ.ค.-088:06IA-64
Replsub.dll2005.90.3310.040484019-ธ.ค.-084:23x86
Replsync.dll2005.90.3310.027479219-ธ.ค.-088:06IA-64
Reportbuilder.exe9.0.3310.0561340019-ธ.ค.-084:23x86
Reportbuilder.resources.dll9.0.3310.0106684019-ธ.ค.-084:25x86
Reportbuilder.resources.dll9.0.3310.0109143219-ธ.ค.-084:20x86
Reportbuilder.resources.dll9.0.3310.0109141619-ธ.ค.-084:20x86
Reportbuilder.resources.dll9.0.3310.0108733619-ธ.ค.-084:20x86
Reportbuilder.resources.dll9.0.3310.0107914419-ธ.ค.-084:20x86
Reportbuilder.resources.dll9.0.3310.0106274419-ธ.ค.-084:21x86
Reportbuilder.resources.dll9.0.3310.0106685619-ธ.ค.-084:25x86
Reportbuilder.resources.dll9.0.3310.0108732019-ธ.ค.-084:20x86
Reportingservicesemaildeliveryprovider.dll9.0.3310.07970419-ธ.ค.-088:06x86
Reportingserviceslibrary.dll9.0.3310.0111600819-ธ.ค.-088:06x86
Reportingservicesnativeserver.dll2005.90.3310.027120819-ธ.ค.-088:06IA-64
Reportingservicesservice.exe9.0.3310.01365619-ธ.ค.-088:06x86
Reportingserviceswebserver.dll9.0.3310.0172221619-ธ.ค.-088:06x86
Reportingserviceswebuserinterface.dll9.0.3310.0132898419-ธ.ค.-088:06x86
Reportingserviceswmi.dll2005.90.3310.0421512819-ธ.ค.-088:06IA-64
Reportingserviceswmi.dll2005.90.3310.0337903219-ธ.ค.-084:24x86
Sac.exe2005.90.3310.07970419-ธ.ค.-084:24x86
Snapshot.exe9.0.3310.01111219-ธ.ค.-088:06x86
Snapshot.exe9.0.3310.01111219-ธ.ค.-084:24x86
Sqlaccess.dll2005.90.3310.034852019-ธ.ค.-088:06x86
Sqladhlp90.exe2005.90.3310.011144819-ธ.ค.-088:06IA-64
Sqlagent90.exe2005.90.3310.0125013619-ธ.ค.-088:06IA-64
Sqlbrowser.exe2005.90.3310.050056819-ธ.ค.-088:06IA-64
Sqlcmd.exe2005.90.3310.052975219-ธ.ค.-088:06IA-64
Sqlctr90.dll2005.90.3310.012784819-ธ.ค.-088:06IA-64
Sqlctr90.dll2005.90.3310.06434419-ธ.ค.-084:24x86
Sqldest.dll2005.90.3310.059836019-ธ.ค.-088:06IA-64
Sqldest.dll2005.90.3310.016930419-ธ.ค.-084:24x86
Sqldiag.exe2005.90.3310.0177084019-ธ.ค.-088:06IA-64
Sqldumper.exe2005.90.3310.018568819-ธ.ค.-088:06IA-64
Sqldumper.exe2005.90.3310.06536819-ธ.ค.-084:24x86
Sqlmaint.exe2005.90.3310.024100019-ธ.ค.-088:07IA-64
Sqlmanagerui.dll9.0.3310.0608034419-ธ.ค.-084:24x86
Sqlmergx.dll2005.90.3310.044271219-ธ.ค.-088:07IA-64
Sqlmgmprovider.dll2005.90.3310.061474419-ธ.ค.-088:07IA-64
Sqlmgmprovider.dll2005.90.3310.023330419-ธ.ค.-084:24x86
Sqlrepss90.dll2005.90.3310.06333619-ธ.ค.-088:07IA-64
Sqlsac.exe2005.90.3310.0124298419-ธ.ค.-084:24x86
Sqlservr.exe2005.90.3310.07264495219-ธ.ค.-088:07IA-64
Sqlsqm.exe2005.90.3310.013706419-ธ.ค.-088:07x86
Sqlsqm.exe2005.90.3310.013704819-ธ.ค.-084:24x86
Sqlwb.exe2005.90.3310.082058419-ธ.ค.-084:24x86
Sqlwep.dll2005.90.3310.021743219-ธ.ค.-088:07IA-64
Sqlwep.dll2005.90.3310.08738419-ธ.ค.-084:24x86
Sqlwtsn.exe9.0.3310.09608819-ธ.ค.-088:07x86
Sqlwtsn.exe9.0.3310.09608819-ธ.ค.-084:24x86
Sqsrvres.dll2005.90.3310.014370419-ธ.ค.-088:07IA-64
Ssradd.dll2005.90.3310.03925619-ธ.ค.-084:24x86
Ssradd.dll2005.90.3310.09148019-ธ.ค.-088:07IA-64
Ssrmax.dll2005.90.3310.03772019-ธ.ค.-084:25x86
Ssrmax.dll2005.90.3310.08482419-ธ.ค.-088:07IA-64
Ssrpub.dll2005.90.3310.02698419-ธ.ค.-084:25x86
Ssrpub.dll2005.90.3310.06128819-ธ.ค.-088:07IA-64
Svrenumapi.dll2005.90.3310.0234786419-ธ.ค.-088:07IA-64
Svrenumapi.dll2005.90.3310.061168819-ธ.ค.-084:25x86
Tablediff.exe2005.90.3310.08380019-ธ.ค.-088:07x86
Thawbrkr.dll12.0.9427.125070427-Oct-0817:32IA-64
Txagg.dll2005.90.3310.078165619-ธ.ค.-088:07IA-64
Txagg.dll2005.90.3310.020104819-ธ.ค.-084:25x86
Txgroupdups.dll2005.90.3310.090812019-ธ.ค.-088:07IA-64
Txgroupdups.dll2005.90.3310.023944819-ธ.ค.-084:25x86
Txlookup.dll2005.90.3310.085487219-ธ.ค.-088:07IA-64
Txlookup.dll2005.90.3310.024149619-ธ.ค.-084:25x86
Txmergejoin.dll2005.90.3310.052002419-ธ.ค.-088:07IA-64
Txmergejoin.dll2005.90.3310.013756019-ธ.ค.-084:25x86
Xmlfilt.dll12.0.9427.144116827-Oct-0817:32IA-64
Xmlsub.dll2005.90.3310.058914419-ธ.ค.-088:07IA-64
Xmlsub.dll2005.90.3310.019132019-ธ.ค.-084:25x86
Xpadsi90.exe2005.90.3310.012322419-ธ.ค.-088:07IA-64
Xpqueue.dll2005.90.3310.011658419-ธ.ค.-088:07IA-64
Xprepl.dll2005.90.3310.016623219-ธ.ค.-088:07IA-64
Xpstar90.dll2005.90.3310.096392819-ธ.ค.-088:07IA-64

สำหรับทั้งหมดที่ได้รับการสนับสนุน x รุ่นที่ใช้ x64 ของ SQL Server 2005 SP2

ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์ม
Atxcore90.dll2005.90.3310.02903219-ธ.ค.-0811:57x64
Autoadmin90.dll2005.90.3310.089839219-ธ.ค.-084:19x86
Bcp.exe2005.90.3310.08484019-ธ.ค.-0811:57x64
Chsbrkr.dll12.0.9427.1169147227-Oct-0818:52x64
Chtbrkr.dll12.0.9427.1610644827-Oct-0818:52x64
Connectiondlg.dll9.0.3310.095624819-ธ.ค.-084:19x86
Databasemailengine.dll9.0.3310.07560819-ธ.ค.-0811:57x86
Databasemailprotocols.dll9.0.3310.04285619-ธ.ค.-0811:57x86
Distrib.exe2005.90.3310.08330419-ธ.ค.-0811:57x64
Dts.dll2005.90.3310.0189013619-ธ.ค.-0811:57x64
Dts.dll2005.90.3310.0109909619-ธ.ค.-084:20x86
Dtsconn.dll2005.90.3310.040484019-ธ.ค.-0811:57x64
Dtsconn.dll2005.90.3310.024712819-ธ.ค.-084:20x86
Dtspipeline.dll2005.90.3310.0106224819-ธ.ค.-0811:57x64
Dtspipeline.dll2005.90.3310.060194419-ธ.ค.-084:20x86
Flatfiledest.dll2005.90.3310.041764019-ธ.ค.-0811:57x64
Flatfiledest.dll2005.90.3310.025276019-ธ.ค.-084:20x86
Flatfilesrc.dll2005.90.3310.042736819-ธ.ค.-0811:57x64
Flatfilesrc.dll2005.90.3310.026148019-ธ.ค.-084:20x86
Fteref.dll12.0.9427.143315227-Oct-0818:52x64
Infosoft.dll12.0.9427.161883227-Oct-0818:52x64
Korwbrkr.dll12.0.9427.19915227-Oct-0818:52x64
Langwrbk.dll12.0.9427.123432027-Oct-0818:52x64
Logread.exe2005.90.3310.052260019-ธ.ค.-0811:58x64
Mergetxt.dll2005.90.3310.03464819-ธ.ค.-0811:58x64
Mergetxt.dll2005.90.3310.02903219-ธ.ค.-084:21x86
Microsoft.analysisservices.controls.dll9.0.3310.0276258419-ธ.ค.-084:21x86
Microsoft.analysisservices.deployment.exe9.0.3310.050570419-ธ.ค.-084:21x86
Microsoft.analysisservices.design.dll9.0.3310.0545365619-ธ.ค.-084:21x86
Microsoft.analysisservices.dll9.0.3310.0121431219-ธ.ค.-084:21x86
Microsoft.analysisservices.managementdialogs.dll9.0.3310.0171402419-ธ.ค.-084:21x86
Microsoft.analysisservices.viewers.dll9.0.3310.091940019-ธ.ค.-084:21x86
Microsoft.analysisservices.wizards.dll9.0.3310.0615818419-ธ.ค.-084:21x86
Microsoft.datawarehouse.dll9.0.3310.0127573619-ธ.ค.-084:21x86
Microsoft.reportingservices.dataextensions.dll9.0.3310.015754419-ธ.ค.-0811:58x86
Microsoft.reportingservices.dataextensions.dll9.0.3310.015752819-ธ.ค.-084:21x86
Microsoft.reportingservices.dataextensions.sapbw.dll9.0.3310.03876019-ธ.ค.-0811:58x86
Microsoft.reportingservices.dataextensions.sapbw.dll9.0.3310.03874419-ธ.ค.-084:21x86
Microsoft.reportingservices.dataextensions.xmlaclient.dll9.0.3310.055895219-ธ.ค.-0811:58x86
Microsoft.reportingservices.dataextensions.xmlaclient.dll9.0.3310.055895219-ธ.ค.-084:21x86
Microsoft.reportingservices.designer.dll9.0.3310.0481469619-ธ.ค.-084:21x86
Microsoft.reportingservices.designer.wizards.dll9.0.3310.0221781619-ธ.ค.-084:21x86
Microsoft.reportingservices.diagnostics.dll9.0.3310.079652019-ธ.ค.-0811:58x86
Microsoft.reportingservices.diagnostics.dll9.0.3310.079650419-ธ.ค.-084:21x86
Microsoft.reportingservices.excelrendering.dll9.0.3310.033367219-ธ.ค.-0811:58x86
Microsoft.reportingservices.excelrendering.dll9.0.3310.033365619-ธ.ค.-084:21x86
Microsoft.reportingservices.htmlrendering.dll9.0.3310.030500019-ธ.ค.-0811:58x86
Microsoft.reportingservices.htmlrendering.dll9.0.3310.030498419-ธ.ค.-084:21x86
Microsoft.reportingservices.imagerendering.dll9.0.3310.028861619-ธ.ค.-0811:58x86
Microsoft.reportingservices.imagerendering.dll9.0.3310.028860019-ธ.ค.-084:21x86
Microsoft.reportingservices.processingcore.dll9.0.3310.0167304819-ธ.ค.-0811:58x86
Microsoft.reportingservices.processingcore.dll9.0.3310.0167304819-ธ.ค.-084:21x86
Microsoft.reportingservices.sharepoint.server.dll9.0.3310.010839219-ธ.ค.-0811:58x86
Microsoft.sqlserver.connectioninfo.dll9.0.3310.015343219-ธ.ค.-0811:58x86
Microsoft.sqlserver.connectioninfo.dll9.0.3310.015344819-ธ.ค.-084:21x86
Microsoft.sqlserver.dmquerytask.dll9.0.3310.032956019-ธ.ค.-084:21x86
Microsoft.sqlserver.dtstransferprovider.dll9.0.3310.011248819-ธ.ค.-0811:58x86
Microsoft.sqlserver.dtstransferprovider.dll9.0.3310.011248819-ธ.ค.-084:21x86
Microsoft.sqlserver.maintenanceplantasks.dll9.0.3310.029269619-ธ.ค.-084:22x86
Microsoft.sqlserver.maintenanceplantasksui.dll9.0.3310.071869619-ธ.ค.-084:22x86
Microsoft.sqlserver.replication.dll2005.90.3310.0183127219-ธ.ค.-0811:58x64
Microsoft.sqlserver.replication.dll2005.90.3310.0162493619-ธ.ค.-084:22x86
Microsoft.sqlserver.scripttask.dll9.0.3310.015754419-ธ.ค.-0811:58x86
Microsoft.sqlserver.scripttask.dll9.0.3310.015752819-ธ.ค.-084:22x86
Microsoft.sqlserver.scripttaskui.dll9.0.3310.05922419-ธ.ค.-084:22x86
Microsoft.sqlserver.servicebrokerenum.dll9.0.3310.03874419-ธ.ค.-0811:58x86
Microsoft.sqlserver.servicebrokerenum.dll9.0.3310.03874419-ธ.ค.-084:22x86
Microsoft.sqlserver.smo.dll9.0.3310.0160343219-ธ.ค.-0811:58x86
Microsoft.sqlserver.smo.dll9.0.3310.0160341619-ธ.ค.-084:22x86
Microsoft.sqlserver.smoenum.dll9.0.3310.021898419-ธ.ค.-0811:58x86
Microsoft.sqlserver.smoenum.dll9.0.3310.021898419-ธ.ค.-084:22x86
Microsoft.sqlserver.sqlenum.dll9.0.3310.089892019-ธ.ค.-0811:58x86
Microsoft.sqlserver.sqlenum.dll9.0.3310.089892019-ธ.ค.-084:22x86
Microsoft.sqlserver.transfersqlserverobjectstask.dll9.0.3310.09200819-ธ.ค.-0811:58x86
Microsoft.sqlserver.transfersqlserverobjectstask.dll9.0.3310.09199219-ธ.ค.-084:22x86
Microsoft.sqlserver.webservicetask.dll9.0.3310.09608819-ธ.ค.-0811:58x86
Microsoft.sqlserver.webservicetask.dll9.0.3310.09608819-ธ.ค.-084:22x86
Microsoft.visualstudio.templatewizardinterface.dll8.0.50727.421587223-ก.ย.-056:56x86
Msadomdx.dll9.0.3310.049903219-ธ.ค.-084:22x86
Msdtssrvr.exe9.0.3310.019850419-ธ.ค.-0811:58x64
Msfte.dll12.0.9427.1380552027-Oct-0818:52x64
Msftefd.exe12.0.9427.19659227-Oct-0818:52x64
Msftepxy.dll12.0.9427.112475227-Oct-0818:52x64
Msftesql.exe12.0.9427.115598427-Oct-0818:52x64
Msgprox.dll2005.90.3310.025840819-ธ.ค.-0811:58x64
Msgprox.dll2005.90.3310.019695219-ธ.ค.-084:22x86
Msir5jp.dll5.0.2130.0341896027-Oct-0818:52x64
Msmdlocal.dll9.0.3310.03225072819-ธ.ค.-0811:58x64
Msmdlocal.dll9.0.3310.01597013619-ธ.ค.-084:23x86
Msmdredir.dll9.0.3310.0401954419-ธ.ค.-084:23x86
Msmdspdm.dll9.0.3310.019850419-ธ.ค.-0811:59x86
Msmdsrv.exe9.0.3310.03163991219-ธ.ค.-0811:59x64
Msmgdsrv.dll9.0.3310.0980004019-ธ.ค.-0811:59x64
Msmgdsrv.dll9.0.3310.0604296819-ธ.ค.-084:23x86
Msolap90.dll9.0.3310.0592932019-ธ.ค.-0811:59x64
Msolap90.dll9.0.3310.0429704819-ธ.ค.-084:23x86
Msxmlsql.dll2005.90.3310.0138172019-ธ.ค.-0811:59x64
Nlhtml.dll12.0.9427.118926427-Oct-0818:52x64
Nls400.dll5.0.7112.01410184027-Oct-0818:52x64
Nsservice.exe9.0.3310.01826419-ธ.ค.-0811:59x86
Objectexplorer.dll9.0.3310.0270524019-ธ.ค.-084:23x86
Odsole70.dll2005.90.3310.08687219-ธ.ค.-0811:59x64
Osql.exe2005.90.3310.08279219-ธ.ค.-0811:59x64
Query.dll12.0.9427.16587227-Oct-0818:52x64
Rdistcom.dll2005.90.3310.082621619-ธ.ค.-0811:59x64
Repldp.dll2005.90.3310.023588019-ธ.ค.-0811:59x64
Repldp.dll2005.90.3310.018468019-ธ.ค.-084:23x86
Replerrx.dll2005.90.3310.014269619-ธ.ค.-0811:59x64
Replerrx.dll2005.90.3310.011144819-ธ.ค.-084:23x86
Replisapi.dll2005.90.3310.039255219-ธ.ค.-0811:59x64
Replisapi.dll2005.90.3310.026965619-ธ.ค.-084:23x86
Replmerg.exe2005.90.3310.041456819-ธ.ค.-0811:59x64
Replprov.dll2005.90.3310.075095219-ธ.ค.-0811:59x64
Replprov.dll2005.90.3310.055125619-ธ.ค.-084:23x86
Replrec.dll2005.90.3310.0101104819-ธ.ค.-0811:59x64
Replrec.dll2005.90.3310.078372019-ธ.ค.-084:23x86
Replsub.dll2005.90.3310.051594419-ธ.ค.-0811:59x64
Replsub.dll2005.90.3310.040484019-ธ.ค.-084:23x86
Replsync.dll2005.90.3310.012783219-ธ.ค.-0811:59x64
Reportbuilder.exe9.0.3310.0561340019-ธ.ค.-084:23x86
Reportbuilder.resources.dll9.0.3310.0106684019-ธ.ค.-084:25x86
Reportbuilder.resources.dll9.0.3310.0109143219-ธ.ค.-084:20x86
Reportbuilder.resources.dll9.0.3310.0109141619-ธ.ค.-084:20x86
Reportbuilder.resources.dll9.0.3310.0108733619-ธ.ค.-084:20x86
Reportbuilder.resources.dll9.0.3310.0107914419-ธ.ค.-084:20x86
Reportbuilder.resources.dll9.0.3310.0106274419-ธ.ค.-084:21x86
Reportbuilder.resources.dll9.0.3310.0114058419-ธ.ค.-084:24x86
Reportbuilder.resources.dll9.0.3310.0106685619-ธ.ค.-084:25x86
Reportbuilder.resources.dll9.0.3310.0108732019-ธ.ค.-084:20x86
Reportingservicesemaildeliveryprovider.dll9.0.3310.07970419-ธ.ค.-0811:59x86
Reportingserviceslibrary.dll9.0.3310.0111600819-ธ.ค.-0811:59x86
Reportingserviceslibrary.dll9.0.3310.0111599219-ธ.ค.-084:23x86
Reportingservicesnativeserver.dll2005.90.3310.015805619-ธ.ค.-0811:59x64
Reportingservicesservice.exe9.0.3310.01367219-ธ.ค.-0811:59x86
Reportingserviceswebserver.dll9.0.3310.0172220019-ธ.ค.-0811:59x86
Reportingserviceswebuserinterface.dll9.0.3310.0132900019-ธ.ค.-0811:59x86
Reportingserviceswmi.dll2005.90.3310.0366423219-ธ.ค.-0811:59x64
Reportingserviceswmi.dll2005.90.3310.0337903219-ธ.ค.-084:24x86
Sac.exe2005.90.3310.07970419-ธ.ค.-084:24x86
Snapshot.exe9.0.3310.01111219-ธ.ค.-0811:59x86
Snapshot.exe9.0.3310.01111219-ธ.ค.-084:24x86
Sqlaccess.dll2005.90.3310.035415219-ธ.ค.-0811:59x86
Sqladhlp90.exe2005.90.3310.06333619-ธ.ค.-0811:59x64
Sqlagent90.exe2005.90.3310.042532019-ธ.ค.-0811:59x64
Sqlbrowser.exe2005.90.3310.023944819-ธ.ค.-084:24x86
Sqlcmd.exe2005.90.3310.033572019-ธ.ค.-0812:00x64
Sqlctr90.dll2005.90.3310.08738419-ธ.ค.-0812:00x64
Sqlctr90.dll2005.90.3310.06434419-ธ.ค.-084:24x86
Sqldest.dll2005.90.3310.026404019-ธ.ค.-0812:00x64
Sqldest.dll2005.90.3310.016930419-ธ.ค.-084:24x86
Sqldiag.exe2005.90.3310.0124503219-ธ.ค.-0812:00x64
Sqldumper.exe2005.90.3310.08072819-ธ.ค.-0812:00x64
Sqldumper.exe2005.90.3310.06536819-ธ.ค.-084:24x86
Sqlmaint.exe2005.90.3310.08994419-ธ.ค.-0812:00x64
Sqlmanagerui.dll9.0.3310.0608034419-ธ.ค.-084:24x86
Sqlmergx.dll2005.90.3310.023332019-ธ.ค.-0812:00x64
Sqlmgmprovider.dll2005.90.3310.031471219-ธ.ค.-0812:00x64
Sqlmgmprovider.dll2005.90.3310.023330419-ธ.ค.-084:24x86
Sqlrepss90.dll2005.90.3310.03362419-ธ.ค.-0812:00x64
Sqlsac.exe2005.90.3310.0124298419-ธ.ค.-084:24x86
Sqlservr.exe2005.90.3310.03958666419-ธ.ค.-0812:00x64
Sqlsqm.exe2005.90.3310.013706419-ธ.ค.-0812:00x86
Sqlsqm.exe2005.90.3310.013704819-ธ.ค.-084:24x86
Sqlwb.exe2005.90.3310.082058419-ธ.ค.-084:24x86
Sqlwep.dll2005.90.3310.012015219-ธ.ค.-0812:00x64
Sqlwep.dll2005.90.3310.08738419-ธ.ค.-084:24x86
Sqlwtsn.exe9.0.3310.09610419-ธ.ค.-0812:00x86
Sqlwtsn.exe9.0.3310.09608819-ธ.ค.-084:24x86
Sqsrvres.dll2005.90.3310.07970419-ธ.ค.-0812:00x64
Ssradd.dll2005.90.3310.04746419-ธ.ค.-0812:00x64
Ssradd.dll2005.90.3310.03925619-ธ.ค.-084:24x86
Ssravg.dll2005.90.3310.04847219-ธ.ค.-0812:01x64
Ssravg.dll2005.90.3310.03976819-ธ.ค.-084:24x86
Ssrmax.dll2005.90.3310.04488819-ธ.ค.-0812:01x64
Ssrmax.dll2005.90.3310.03772019-ธ.ค.-084:25x86
Ssrmin.dll2005.90.3310.04490419-ธ.ค.-0812:01x64
Ssrmin.dll2005.90.3310.03772019-ธ.ค.-084:25x86
Ssrpub.dll2005.90.3310.03157619-ธ.ค.-0812:01x64
Ssrpub.dll2005.90.3310.02698419-ธ.ค.-084:25x86
Svrenumapi.dll2005.90.3310.083287219-ธ.ค.-0812:01x64
Svrenumapi.dll2005.90.3310.061168819-ธ.ค.-084:25x86
Tablediff.exe2005.90.3310.08380019-ธ.ค.-0812:01x86
Thawbrkr.dll12.0.9427.120718427-Oct-0818:52x64
Txagg.dll2005.90.3310.032701619-ธ.ค.-0812:01x64
Txagg.dll2005.90.3310.020104819-ธ.ค.-084:25x86
Txgroupdups.dll2005.90.3310.047548019-ธ.ค.-0812:01x64
Txgroupdups.dll2005.90.3310.023944819-ธ.ค.-084:25x86
Txlookup.dll2005.90.3310.040279219-ธ.ค.-0812:01x64
Txlookup.dll2005.90.3310.024149619-ธ.ค.-084:25x86
Txmergejoin.dll2005.90.3310.023228019-ธ.ค.-0812:01x64
Txmergejoin.dll2005.90.3310.013756019-ธ.ค.-084:25x86
Xmlfilt.dll12.0.9427.126760027-Oct-0818:52x64
Xmlsub.dll2005.90.3310.031573619-ธ.ค.-0812:01x64
Xmlsub.dll2005.90.3310.019132019-ธ.ค.-084:25x86
Xpadsi90.exe2005.90.3310.06640819-ธ.ค.-0812:01x64
Xpqueue.dll2005.90.3310.06792819-ธ.ค.-0812:01x64
Xprepl.dll2005.90.3310.08584819-ธ.ค.-0812:01x64
Xpstar90.dll2005.90.3310.054818419-ธ.ค.-0812:01x64

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 960090 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 21 ตุลาคม 2553 - Revision: 2.0
ใช้กับ
 • Microsoft SQL Server 2005 Service Pack 2 เมื่อใช้กับ:
  • Microsoft SQL Server 2005 Standard Edition
  • Microsoft SQL 2005 Server Enterprise
  • Microsoft SQL Server 2005 Express Edition
  • Microsoft SQL Server 2005 Express Edition with Advanced Services
  • Microsoft SQL Server 2005 Enterprise X64 Edition
  • Microsoft SQL Server 2005 Standard X64 Edition
  • Microsoft SQL Server 2005 Enterprise Edition for Itanium Based Systems
Keywords: 
kbsurveynew kbfix kbbug kbsecvulnerability kbsecbulletin kbsecurity kbqfe kbexpertiseinter kbmt KB960090 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:960090

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com