การบริการแบบ Dual Branch สำหรับ.NET Framework 2.0 Service Pack 2, .NET Framework 3.0 Service Pack 2 และ.NET Framework 3.5 Service Pack 1

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 960043 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

คำแนะนำ

ปรับปรุงคลาส GDR (นำออกใช้การแจกจ่ายทั่วไป) ทั้งหมดสำหรับใน.NET Framework 2.0 Service Pack 2, .NET Framework 3.0 Service Pack 2 และ.NET Framework 3.5 Service Pack 1 สนับสนุนรูปแบบการให้บริการสาขาสอง

สมมติว่า คุณติดตั้งโปรแกรมแก้ไขด่วนที่สนับสนุนการให้บริการสาขาสองสำหรับ.NET Framework 2.0 Service Pack 2, .NET Framework 3.0 Service Pack 2 หรือใน.NET Framework 3.5 Service Pack 1 นอกเหนือจากการปรับปรุงปรากฏในในการ โปรแกรมที่ติดตั้งอยู่ในขณะนี้ รายการของการ เพิ่ม หรือเอาโปรแกรมออก สินค้าใน'แผงควบคุม' คุณจะเห็นการปรับปรุงแบบเพิ่มเติม (960043) โปรแกรมปรับปรุงนี้เพิ่มเติมจะเรียกว่า baseliner ที่ และโดยทั่วไปสำหรับโปรแกรมแก้ไขด่วนทั้งหมดที่สนับสนุนการให้บริการสาขาสอง

บทความนี้อธิบายการให้บริการสาขาสองสำหรับใน.NET Framework 2.0 Service Pack 2, .NET Framework 3.0 Service Pack 2 และ.NET Framework 3.5 Service Pack 1 ครั้ง

ข้อมูลเพิ่มเติม

การให้บริการสาขาสองรูปแบบคืออะไร

การปรับปรุง สำหรับ.NET Framework และ สำหรับ Microsoft Visual Studio ซึ่งโดยทั่วไปมีการสะสม ตัวอย่างเช่น ไบนารีเสมอส่งเปลี่ยนแปลงการบริการก่อนหน้านี้ทั้งหมดในไบนารีที่เดียวกัน มีปัญหากับวิธีการนี้ได้เนื่องจากไม่ได้ตั้งใจสิ้นสุดขึ้นแพร่หลายและกระจายโปรแกรมแก้ไขด่วนที่มีความหมายสำหรับการเผยแพร่ที่จำกัด และที่จัดทำขึ้นเพื่อเน้นความต้องการเฉพาะของลูกค้า ด้วยการปรับปรุงความปลอดภัยและการปรับปรุงที่สะสม

มีสาขาที่แยกต่างหากสำหรับโปรแกรมแก้ไขด่วนและรุ่นต่อ ๆ ไปที่ไม่ใช่ class GDR เช่นการปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย กำจัดของการแก้ไขปัญหาการทำงานสำหรับโปรแกรมแก้ไขด่วนในการจัดส่งสินค้าในรุ่นต่อ ๆ ไปที่ไม่ใช่ class GDR ที่อาจเกิดขึ้น รักษาสาขาที่แยกต่างหากสำหรับ LDR (แจกจ่ายจำกัดประกาศ เช่นโปรแกรมแก้ไขด่วน) และสาขาบริการ (แจกจ่ายทั่วไปรุ่น เช่นปรับปรุง การปรับปรุงสะสม และปรับปรุงความปลอดภัย) จะเรียกว่าการให้บริการสาขาสอง

การให้บริการสาขาสองอะไรแน่นอน

มีสองสาขาบริการ ปรับปรุงสำหรับรุ่นคลาส GDR (ปรับปรุง การปรับปรุงสะสม และปรับปรุงความปลอดภัย) จะประกอบด้วยสิ่งที่เตรียมไว้ ส่วนของข้อมูลที่ "ใหม่ทั้งหมด" ที่แก้ไขความปลอดภัยเท่านั้น แต่ไม่มีโปรแกรมแก้ไขด่วนที่สะสม และส่วนของข้อมูลที่สองที่ประกอบด้วยโปรแกรมแก้ไขด่วนสะสมพร้อมกับการแก้ไขการรักษาความปลอดภัย ทั้งสองรุ่น

สิ่งที่เตรียม "ใหม่ทั้งหมด" แรกไว้จะถูกติดตั้งสำหรับลูกค้าที่มีฮอตฟิกซ์ไม่นำไปใช้ (ลูกค้าส่วนใหญ่) และจะมีการติดตั้งสิ่งที่เตรียมสะสมที่สองไว้สำหรับลูกค้าที่มีอย่าง น้อยหนึ่งโปรแกรมแก้ไขด่วนที่ติดตั้ง

การให้บริการสาขาสองทำงานอย่างไร

เมื่อลูกค้าติดตั้งโปรแกรมแก้ไขด่วน มีการติดตั้งการปรับปรุงพร้อมกับการอัพเด baseliner 960043 Baseliner นี้จะเหมือนกับค่าสถานะในคอมพิวเตอร์ที่บอกว่า การปรับปรุงในอนาคตสำหรับผลิตภัณฑ์นั้นว่า โปรแกรมแก้ไขด่วนมีอยู่

ในอนาคต เมื่อลูกค้าติดตั้งการปรับปรุง GDR-คลาส (รวมทั้งการปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย), ปรับปรุงที่ค้นหาที่ baseliner ถ้า baseliner ที่ไม่มีอยู่เนื่องจากไม่มีโปรแกรมแก้ไขด่วนก่อนหน้านี้ถูกติดตั้ง สิ่งที่เตรียมไว้จากสาขา GDR ถูกติดตั้งเพื่อให้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ไม่ได้ถูกรวมไว้

หากพบ baseliner ที่อยู่ แล้วสิ่งที่เตรียมไว้จากสาขา LDR เช่นไบนารีสะสมที่ประกอบด้วยโปรแกรมแก้ไขด่วน ถูกติดตั้งไว้ รูปแบบจำลองนี้ป้องกันไม่ให้การติดตั้งของ GDR ที่สำหรับลูกค้าที่มีโปรแกรมแก้ไขด่วนที่ติดตั้ง

ประโยชน์ของรูปแบบนี้คือ ว่า ถ้าคุณติดตั้ง GDR เป็นครั้งแรก สิ่งที่เตรียมไว้ GDR จะแล้วใช้ ถ้าคุณติดตั้งโปรแกรมแก้ไขด่วนแล้ว และ baseliner ที่มีอยู่ GDR จะเป็นโดยอัตโนมัติสลับจากสิ่งที่เตรียมไว้สาขา GDR สิ่งที่เตรียมไว้สาขา LDR ซึ่งป้องกันการถดถอยของโปรแกรมแก้ไขด่วน

คำถามที่พบบ่อย

คำถามที่ 1: การให้บริการสาขาสองจะพร้อมใช้งานสำหรับ SP1 2008 Studio ที่มองเห็นหรือไม่

A1:
สนับสนุนรูปแบบการให้บริการสาขาสองจะจำกัดอยู่เฉพาะติดตั้ง SP2 ใน.NET Framework 2.0 ติดตั้ง SP2 ใน.NET Framework 3.0 และแบบ SP1 .NET Framework 3.5 ไม่มีแผนการขยายคุณลักษณะนี้กับ SP1 2008 Studio ที่มองเห็นได้

Q2: อะไรเกี่ยวกับ.NET Framework รุ่นเก่า (1.0, 1.1, 2.0 RTM/SP1) และ Visual Studio (2002, 2003, 2005) หรือไม่

A2:
รูปแบบการให้บริการสาขาสองจะพร้อมใช้งานเริ่มต้น ด้วยการติดตั้ง SP2 ใน.NET Framework 2.0 ติดตั้ง SP2 ใน.NET Framework 3.0 และแบบ SP1 .NET Framework 3.5 และจะมีอยู่ในเวอร์ชันในอนาคตทั้งหมดของ.NET Framework ไม่มีแผนไม่มีการสนับสนุนรูปแบบจำลองการบริการนี้สำหรับรุ่นผลิตภัณฑ์แบบดั้งเดิม

Q3: จะให้บริการสาขาสองได้รับการสนับสนุนสำหรับ 4.0 Framework .NET หรือไม่

A3:
ใช่ 4.0 Framework .NET สนับสนุนรูปแบบการให้บริการสาขาสอง

Q4: จะทำ payloads สองถือครองในการปรับปรุงให้โปรแกรมปรับปรุงมีขนาดใหญ่ขึ้นหรือไม่

A4:
เนื่องจากดำเนินการปรับปรุงคลาส GDR ที่สนับสนุนการให้บริการสาขาสอง payloads สอง: หนึ่งจากสาขา LDR และอีกหนึ่งจากสาขา GDR ปรับปรุงเหล่านี้จะใหญ่กว่าเล็กน้อยกว่าที่เทียบเท่ากับโปรแกรมปรับปรุงที่ไม่สนับสนุนการให้บริการสาขาสอง ในกรณีส่วนใหญ่ เพิ่มขนาดของแฟ้มถูกตามตราสาร และจำกัดเพียงไม่กี่หน่วยเมกะไบต์ (MB)

Q5: ที่มีการทำสิ่งใดเพื่อบ่งชี้ว่า LDR หรือ GDR สิ่งที่เตรียมไว้ควรใช้

A5:
ภายใต้สถานการณ์ปกติ ไม่มีการกระทำต้องการ โดยผู้ใช้ คอมพิวเตอร์จะโดยอัตโนมัติค่าสถานะสถานะการออนไลน์ของโปรแกรมแก้ไขด่วนบนคอมพิวเตอร์ โดยใช้ baseliner ที่ โดยอัตโนมัติในอนาคต GDRs จะตรวจสอบว่า ส่วนของข้อมูลของ LDR หรือ GDR ควรใช้ตามสถานะการออนไลน์ของ baseliner ที่

Q6: ที่มีการทำสิ่งใดก็ตามเมื่อฉันถอนการติดตั้งการปรับปรุง GDR-คลาส (ปรับปรุง อัพเดต หรือการปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย)

A6:
ไม่ คุณไม่จำเป็นต้องทำอะไรเป็นพิเศษเมื่อคุณถอนการติดตั้งการปรับปรุง GDR สไป

Q7: ที่มีการทำสิ่งใดก็ตามเมื่อฉันถอนการติดตั้งโปรแกรมแก้ไขด่วน

A7 วาง:
ไม่ คุณไม่จำเป็นต้องทำอะไรเป็นพิเศษเมื่อคุณถอนการติดตั้งโปรแกรมแก้ไขด่วน

Q8: อะไรจะเกิด baseliner ที่ฉันได้เอาออกหรือไม่

A8:
ถอนการติดตั้งการปรับปรุง Baseliner 960043 ด้วยตนเอง โดยใช้รายการAdd or Remove Programsใน'แผงควบคุม' นี่คือสถานการณ์ไม่สนับสนุน และปรับปรุงในอนาคตอาจไม่สามารถใช้ได้อย่างถูกต้องถ้าคุณถอนการติดตั้งการปรับปรุง baseliner

Q9: ว่าฉันควรเอาระบบของฉันกลับไปยังสถานะที่ใน GDR ใดเฉพาะสิ่งที่เตรียมไว้ใช้หลังจากที่ฉันได้ติดตั้งการปรับปรุงแบบ GDR

A9: คุณจำเป็นต้องถอนการติดตั้ง และติดตั้งผลิตภัณฑ์เพื่อให้ระบบของคุณกลับไปยังสถานะที่ใน GDR ที่ payloads เริ่มต้นการนำไปใช้ใหม่ หลังจากที่คุณทำเช่นนี้ โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่า คุณใช้การปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 960043 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 30 ตุลาคม 2555 - Revision: 7.0
ใช้กับ
  • Microsoft .NET Framework 3.5 Service Pack 1
  • Microsoft .NET Framework 3.0 Service Pack 2
  • Microsoft .NET Framework 2.0 Service Pack 2
Keywords: 
kbhowto kbtshoot kbexpertiseinter kbsurveynew kbinfo kbmt KB960043 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:960043

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com