MS09-004: ช่องโหว่ใน Microsoft SQL Server อาจทำให้โค้ดจากระยะไกล

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 959420 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

บทนำ

Microsoft ได้นำออกใช้บูเลทีนการรักษาความปลอดภัย MS09-004 เมื่อต้องการดูกระดานข่าวความปลอดภัยทั้งหมด ให้แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft::

วิธีการขอรับความช่วยเหลือและสนับสนุนสำหรับการปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยนี้

สำหรับผู้ใช้ภายในบ้าน ค่าธรรมเนียมไม่สนับสนุนจะพร้อมใช้งาน โดยเรียก 1-866-PCSAFETY ในสหรัฐอเมริกาและแคนาดา หรือติดต่อบริษัทในเครือ Microsoft ในเครื่องของคุณ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการติดต่อบริษัทในเครือ Microsoft ในเครื่องของคุณสำหรับปัญหาการสนับสนุนโดยโปรแกรมปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย แวะไปที่สากลบริการเว็บไซต์ของ Microsoft:
http://support.microsoft.com/common/international.aspx?rdpath=4
อเมริกาเหนือลูกค้าสามารถยังรับโต้ตอบแบบทันทีเข้าถึงอีเมลที่ไม่จำกัดของค่าธรรมเนียมไม่สนับสนุน หรือ การสนทนาไม่จำกัดที่แต่ละการสนับสนุน โดยการเยี่ยมชมเว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
http://support.microsoft.com/oas/default.aspx?&prid=7552
สำหรับลูกค้าระดับองค์กร สนับสนุนสำหรับการปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยไม่พร้อมใช้งาน โดยผู้ติดต่อของคุณสนับสนุนปกติ

ข้อมูลเพิ่มเติม

ตารางต่อไปนี้แสดงรายการปัญหาที่ทราบเกี่ยวกับการปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยนี้ ถ้าคุณมีปัญหาเกี่ยวกับการปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยนี้ไม่ได้ระบุ โดยเหล่านี้ปัญหาที่ทราบ ค่าธรรมเนียมไม่สนับสนุนจะพร้อมใช้งานสำหรับลูกค้า โดยเรียก 1-866-PCSAFETY ในสหรัฐอเมริกาและแคนาดา หรือติดต่อบริษัทในเครือ Microsoft ในเครื่องของคุณ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการติดต่อบริษัทในเครือที่ภายในของ Microsoft สำหรับการตัดสินค้าจากคลังของสนับสนุนการปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย การสากลบริการเว็บไซต์:
http://support.microsoft.com/common/international.aspx
ลูกค้าองค์กรสามารถรับการสนับสนุนสำหรับการปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยผ่านของผู้ติดต่อการสนับสนุนปกติ

เมื่อต้องการใช้ตาราง ค้นหาในสองแถวด้านบนของตาราง ค้นหาตำแหน่งของคอลัมน์หมายเลขบทความฐานความรู้ของ Microsoft ที่เหมาะสมสำหรับการปรับปรุงที่ตรงกับรุ่นของ Microsoft SQL Server ที่คุณกำลังใช้อยู่ แถวที่ประกอบด้วย "X" ที่สอดคล้องกับบทความใน Microsoft Knowledge Base ที่อธิบายปัญหาที่ทราบอยู่แล้วสำหรับรุ่นของ SQL Server ที่คุณกำลังใช้อยู่ คลิกที่หมายเลขบทความในคอลัมน์ด้านซ้ายเพื่อดูบทความ
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
kb960082kb960083kb960089kb960090
หมายเลขบทความGDR 2000 เซิร์ฟเวอร์ SQL และ MSDE 2000: ใช้ถ้าหมายเลขรุ่นต่อระหว่าง 8.00.2039 8.00.2054QFE 2000 เซิร์ฟเวอร์ SQL และ MSDE 2000: ใช้ถ้าหมายเลขรุ่นต่อระหว่าง 8.00.2148 8.00.2281sql Server GDR 2005: ใช้ถ้าหมายเลขรุ่นต่อระหว่าง 9.00.3042 9.00.3076sql Server QFE 2005: ใช้ถ้าหมายเลขรุ่นต่อระหว่าง 9.00.3150 9.00.3309
953739xx
953740xx
953741xx
953742xx
955250xx
957008xx
967092x
967093x
967094xx
967095x
967096x
967236x

บทความฐานความรู้ของ Microsoft ที่อธิบายถึงแพคเกจแต่ละกับปัญหาที่ทราบและการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยนี้

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม เกี่ยวกับแพคเกจแต่ละสำหรับการปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยนี้ และ เกี่ยวกับปัญหาที่พบกับแพคเกจ คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft

การปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย 960090

960090คำอธิบาย MS09-004: การปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยสำหรับ QFE 2005 ของเซิร์ฟเวอร์ SQL: 10 กุมภาพันธ์ 2009
ปัญหาที่ทราบเพื่อความปลอดภัยที่ปรับปรุง 960090
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
หมายเลขบทความชื่อบทความ
953739sql Server 2005 installers ไม่ปรับปรุงอินสแตนซ์ของบริการ SQL Server ที่อยู่ในสถานะที่ถูกปิดใช้งาน
953741sql Server 2005 installers หยุดการบริการที่อ้างถึง
955250เกิดข้อผิดพลาดเมื่อคุณพยายามถอนการติดตั้งแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วน Edition ด่วนของ SQL Server 2005:"1731 แพ็คเกจการติดตั้งเป็นแหล่งที่มาสำหรับผลิตภัณฑ์ [2] ไม่เกิดเสียของซิงค์กับแพคเกจของไคลเอ็นต์"
957008sql Server 2005 Service Pack 2 จะไม่สำเร็จอัพเดตเมื่อคุณพยายามติดตั้ง หรือถอนการติดตั้งการปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย

การปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย 960089

960089คำอธิบาย MS09-004: การปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยสำหรับ GDR 2005 ของเซิร์ฟเวอร์ SQL: 10 กุมภาพันธ์ 2009
ปัญหาที่ทราบเพื่อความปลอดภัยที่ปรับปรุง 960089
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
หมายเลขบทความชื่อบทความ
953739sql Server 2005 installers ไม่ปรับปรุงอินสแตนซ์ของบริการ SQL Server ที่อยู่ในสถานะที่ถูกปิดใช้งาน
953741sql Server 2005 installers หยุดการบริการที่อ้างถึง
955250เกิดข้อผิดพลาดเมื่อคุณพยายามถอนการติดตั้งแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วน Edition ด่วนของ SQL Server 2005:"1731 แพ็คเกจการติดตั้งเป็นแหล่งที่มาสำหรับผลิตภัณฑ์ [2] ไม่เกิดเสียของซิงค์กับแพคเกจของไคลเอ็นต์"
957008sql Server 2005 Service Pack 2 จะไม่สำเร็จอัพเดตเมื่อคุณพยายามติดตั้ง หรือถอนการติดตั้งการปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย
967095ฐานข้อมูล Windows ภายใน (WYukon) จะถูกเอาออกเมื่อคุณใช้รายการ Add or Remove Programs ใน'แผงควบคุม'เพื่อถอนการติดตั้งการปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยสำหรับ SQL Server 2005

การปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย 960082

960082คำอธิบาย MS09-004: การปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยสำหรับ GDR 2000 เซิร์ฟเวอร์ SQL และ MSDE 2000: 10 กุมภาพันธ์ 2009
ปัญหาที่ทราบเพื่อความปลอดภัยที่ปรับปรุง 960082
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
หมายเลขบทความชื่อบทความ
953740วิธีการระบุ และการเปิดใช้งานการปิดใช้งานอินสแตนซ์ SQL Server ใน SQL Server 2000
953742sql Server 2000 และ MSDE 2000 installers หยุดการบริการที่อ้างถึง
967092การปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย 960082 ไม่สำเร็จเสร็จสมบูรณ์ใน Microsoft Windows 2000 หรือสภาพแวดล้อมของ Windows Server 2003
967093ถอนการติด sql Server 2000 Desktop Engine (Windows) (WMSDE) ถูกตั้งเมื่อคุณใช้รายการ "เพิ่มหรือเอาโปรแกรม" ใน'แผงควบคุม'เพื่อถอนการติดตั้งการปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย สำหรับ SQL Server 2000 และ MSDE 2000
967094isa Server 2004 และ ISA Server 2006 อาจได้รับผลจากการปรับปรุงความปลอดภัยในบทความในฐานความรู้ของ Microsoft 960082 และ 960083
967096ผู้ใช้ของ sharepoint กำลังเสนอให้กับ SQL Server 2000 เดสก์ท็อประโปรแกรมปรับปรุง (Windows) เมื่อพวกเขาพยายามติดตั้งการปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยในบทความฐานความรู้ของ Microsoft 960082 อย่างไม่ถูกต้อง
967236การปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย msde 2000 จะไม่ได้รับการติดตั้งตามที่คาดไว้เมื่อคุณติดตั้งบริการ UDDI บน Windows Server 2003

การปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย 960083

960083คำอธิบาย MS09-004: การปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยสำหรับ QFE 2000 เซิร์ฟเวอร์ SQL และ MSDE 2000: 10 กุมภาพันธ์ 2009
ปัญหาที่ทราบเพื่อความปลอดภัยที่ปรับปรุง 960083
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
หมายเลขบทความชื่อบทความ
953740วิธีการระบุ และการเปิดใช้งานการปิดใช้งานอินสแตนซ์ SQL Server ใน SQL Server 2000
953742sql Server 2000 และ MSDE 2000 installers หยุดการบริการที่อ้างถึง
967094isa Server 2004 และ ISA Server 2006 อาจได้รับผลจากการปรับปรุงความปลอดภัยในบทความในฐานความรู้ของ Microsoft 960082 และ 960083

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยนี้

If the installation is not completed successfully, services that depend on the SQL Server service could be stopped. A restart is recommended to make sure that all services are in the correct state. สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยนี้ และข้อมูลเกี่ยวกับปัญหาใด ๆ ที่พบด้วยรุ่นที่เฉพาะเจาะจงของซอฟต์แวร์นี้ คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
953742sql Server 2000 และ MSDE 2000 installers หยุดการบริการที่อ้างถึง
953741sql Server 2005 installers หยุดการบริการที่อ้างถึง

How to determine whether SQL Server was successfully updated

To verify that SQL Server was successfully updated, follow these steps:
 1. Find the version number of the instance or instances of SQL Server.สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการทำงานนี้ โปรดคลิกที่หมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft::
  321185วิธีการระบุรุ่นของ SQL Server และรุ่นของคุณ
 2. The SQL Server update is successful if the query analyzer returns a version of the Sqlserver.exe file that is listed in the following table.
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ผลิตภัณฑ์รุ่น
SQL Server 2005 GDR9.00.3077
SQL Server 2005 QFE9.00.3310
SQL Server 2000 GDR8.00.2055
SQL Server 2000 QFE8.00.2282
อีกวิธีหนึ่งคือ คุณสามารถตรวจสอบการบันทึกการติดตั้งสำหรับข้อความ "สำเร็จ" แฟ้มบันทึกการติดตั้งมักจะอยู่ในโฟลเดอร์ต่อไปนี้อย่างใดอย่างหนึ่ง
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ผลิตภัณฑ์ตำแหน่ง:
SQL Server 2000%WINDIR%
sql Server 2005Bootstrap\LOG\Hotfix Server\90\Setup SQL %PROGRAMFILES%\Microsoft
For a successful installation, a message that resembles either of the following is logged at the end of the log file.
ข้อความที่ 1
ความสำเร็จ ต้องการการเริ่มระบบใหม่
รหัสการส่งออกที่ส่งคืน: 3010
ข้อความ 2
101.063: SQL DLL: สรุปสถานะตัวอย่าง
101.063: SQL DLL: สถานะของตัวอย่าง: MSSQLServer - สำเร็จ
101.063: SQL DLL: สถานะของตัวอย่าง: SQLTools - สำเร็จ
101.063: SQL DLL: SuccessInstallation() 0 ที่ส่งคืน

ข้อมูลแฟ้ม

แฟ้มที่มีแอตทริบิวต์ที่ระบุไว้ในตารางต่อไปนี้ การติดตั้งการปรับปรุงซอฟต์แวร์นี้รุ่นภาษาอังกฤษ (สหรัฐอเมริกา) วันที่และเวลาของแฟ้มเหล่านี้จะปรากฏในรูปแบบเวลามาตรฐานสากล (UTC) วันที่และเวลาสำหรับแฟ้มเหล่านี้ในคอมพิวเตอร์จะปรากฏตามเวลาท้องถิ่น โดยมีการปรับเวลาตามฤดูกาล (DST) นอกจากนี้ วันที่และเวลาอาจเปลี่ยนแปลงเมื่อคุณดำเนินการบางอย่างในแฟ้ม

แพคเกจ GDR

For all supported 32-bit editions of SQL Server 2000 SP4

ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นวันที่เวลาsize
Osql.exe2000.80.2055.018 2008 ธ.ค.18:4657,344
Replmerg.exe2000.80.2055.018 2008 ธ.ค.18:46163,840
Replrec.dll2000.80.2055.018 2008 ธ.ค.18:46315,392
Sqlservr.exe2000.80.2055.018 2008 ธ.ค.18:สีกัน9,158,656

For all supported Itanium-based editions of SQL Server 2000 SP4

ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์ม
Axscphst.rll2000.80.760.0563201-Jan-200914:34IA-64
Bcp.rll2000.85.1016.01228801-Jan-200914:34IA-64
Impprov.dll2000.80.2055.024422401-Jan-200914:34IA-64
Msgprox.dll2000.80.2055.018892801-Jan-200914:34IA-64
Msvcr71.dll7.10.3052.434816001-Jan-200914:34x86
Odsole70.dll2000.80.2055.015104001-Jan-200914:34IA-64
Odsole70.rll2000.80.760.01126401-Jan-200914:34IA-64
Osql.exe2000.80.2055.014950401-Jan-200914:34IA-64
Pfclnt80.dll2000.80.2055.0118732801-Jan-200914:34IA-64
Pfclnt80.dll2000.80.2055.043008001-Jan-200914:34x86
Pfclnt80.rll2000.80.760.0512001-Jan-200914:34IA-64
Qrdrsvc.exe2000.80.2055.035686401-Jan-200914:34IA-64
Replmerg.exe2000.80.2055.037529601-Jan-200914:34IA-64
Replprov.dll2000.80.2055.053760001-Jan-200914:34IA-64
Replrec.dll2000.80.2055.077516801-Jan-200914:34IA-64
Replres.rll2000.80.2039.014643201-Jan-200914:34IA-64
Replsub.dll2000.80.2055.064102401-Jan-200914:34IA-64
Rinitcom.dll2000.80.2055.065484801-Jan-200914:34IA-64
Semmap.dll2000.80.2055.016128001-Jan-200914:34IA-64
Semmap.dll2000.80.2055.05222401-Jan-200914:34x86
Semmap.rll2000.80.760.0921601-Jan-200914:34IA-64
Semnt.rll2000.80.760.0256001-Jan-200914:34IA-64
Snapshot.exe2000.80.2055.09113601-Jan-200914:34IA-64
Sqladevn.rll2000.80.760.0768001-Jan-200914:34IA-64
Sqlagent.exe2000.80.2055.0106137601-Jan-200914:34IA-64
Sqlagent.rll2000.80.760.04198401-Jan-200914:34IA-64
Sqlatxss.rll2000.80.760.0358401-Jan-200914:34IA-64
Sqlcmdss.rll2000.80.760.0460801-Jan-200914:34IA-64
Sqlctr80.dll2000.80.2039.03225601-Jan-200914:34IA-64
Sqldiag.exe2000.80.2055.033484801-Jan-200914:34IA-64
Sqldmo.dll2000.80.2055.01386035201-Jan-200914:34IA-64
Sqldmo.dll2000.80.2055.0436224001-Jan-200914:34x86
Sqldmo.rll2000.80.760.057497601-Jan-200914:34IA-64
Sqlevn70.rll2000.80.2055.03481601-Jan-200914:34IA-64
Sqlfth75.dll2000.80.2055.024678401-Jan-200914:34IA-64
Sqlisapi.rll2000.80.2039.0460801-Jan-200914:34IA-64
Sqlmangr.rll2000.80.760.07731201-Jan-200914:34IA-64
Sqlrepss.rll2000.80.760.0409601-Jan-200914:34IA-64
Sqlservr.exe2000.80.2055.02466406401-Jan-200914:34IA-64
Sqlsort.dll2000.80.2055.061696001 2009 แจ14:34IA-64
Sqlsort.dll2000.80.2055.061696001 2009 แจ14:34IA-64
Sqlsvc.rll2000.80.760.0204801 2009 แจ14:34IA-64
Sqlvdi.dll2000.85.2101.012236801 2009 แจ14:34x86
Sqlvdi.dll2000.85.2101.033894401 2009 แจ14:34IA-64
Sqlvdir.rll2000.80.2039.06144001 2009 แจ14:34x86
Svrnetcn.dll2000.80.2055.042700801 2009 แจ14:34IA-64
Svrnetcn.rll2000.80.760.01587201 2009 แจ14:34IA-64
Xplog70.rll2000.80.2039.0614401 2009 แจ14:34IA-64
Xpstar.dll2000.80.2055.087296001 2009 แจ14:34IA-64
Xpstar.rll2000.80.760.02816001 2009 แจ14:34IA-64

สำหรับทั้งหมดสนับสนุนรุ่นของ SQL Server 2000 Desktop Engine (Windows)

ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลา
Atl71.dll7.10.3077.089,08830 04 พฤศจิกายน3:05
Atxcore.dll2000.80.2039.037,3764-พฤษภาคม-0512:31
Atxcore.rll2000.80.2039.04,6084-พฤษภาคม-0512:29
Axscphst.dll2000.80.2039.061,4404-พฤษภาคม-0515:02
Axscphst.rll2000.80.194.028,6726 Aug 0016:50
Bcp.exe2000.80.2039.0122,8804-พฤษภาคม-0512:26
Bcp.rll2000.80.2039.09,2164-พฤษภาคม-0515:02
Cldtcstp.exe2000.80.2039.077,8244-พฤษภาคม-0512:35
Cldtcstp.rll2000.80.194.028,6726 Aug 0016:06
Cmdwrap.exe2000.80.2039.05,6324-พฤษภาคม-0513:23
Cnfgsvr.exe2000.80.2039.061,4404-พฤษภาคม-0512:29
Cnvrem.dll2000.80.2039.094,2084-พฤษภาคม-0512:28
Cnvsvc.exe2000.80.2039.061,4404-พฤษภาคม-0512:23
Comnevnt.dll2000.80.194.0319,48826 04 Apr10:35
Custtask.dll2000.80.2039.0364,5444-พฤษภาคม-0515:02
Custtask.rll2000.80.2039.048,6404-พฤษภาคม-0515:02
Dbghelp.dll6.3.17.0940,0326-Aug-047:38
dbmslpcn.dll2000.80.2039.020,4804-พฤษภาคม-0515:02
dbmslpcn.dll2000.80.2039.020,4804-พฤษภาคม-0515:02
Dbmsshrn.dll2000.80.2039.021,5044-พฤษภาคม-0515:02
Dbmsshrn.dll2000.80.2039.021,5044-พฤษภาคม-0515:02
Dbnetlib.dll2000.85.1117.0106,49629-Apr-041:00
Dcomscm.exe2000.80.2039.011,7764-พฤษภาคม-0512:29
Distrib.exe2000.80.2039.061,4404-พฤษภาคม-0512:36
Dtcsetup.exe4.71.1015.0584,41616-ก.ค.-994:27
Dtsffile.dll2000.80.2039.0126,9764-พฤษภาคม-0515:02
Dtsffile.rll2000.80.194.028,6726 Aug 0016:50
Dtspkg.dll2000.80.2039.01,986,5604-พฤษภาคม-0515:02
Dtspkg.rll2000.80.2039.0208,8964-พฤษภาคม-0515:02
Dtspump.dll2000.80.2039.0507,9044-พฤษภาคม-0515:02
Dtspump.rll2000.80.194.0102,4006 Aug 0016:50
Dtsrun.exe2000.80.2039.033,7924-พฤษภาคม-0512:42
Dtsrun.rll2000.80.194.024,5766 Aug 0016:50
Impprov.dll2000.80.2055.0102,40017-ธ.ค.-082:09
Mergetxt.dll2000.80.2039.039,6564-พฤษภาคม-0515:06
Msdbi.dll6.10.8226.0102,67226 99 Apr15:00
Msgprox.dll2000.80.2055.094,20817-ธ.ค.-081:59
Msvcp71.dll7.10.3077.0499,71230 04 พฤศจิกายน3:05
Msvcr71.dll7.10.3052.4348,16030 04 พฤศจิกายน3:05
Msxmlsql.dll1.0.1045.0851,1287 05 Apr9:27
Msxmlsql.rll1.0.1045.050,3607 05 Apr9:27
Odbcbcp.dll2000.85.1117.024,57629-Apr-041:01
Odsole70.dll2000.80.2055.069,63217-ธ.ค.-082:11
Odsole70.rll2000.80.382.020,48018 01 Apr14:21
Opends60.dll2000.80.2039.010,2404-พฤษภาคม-0515:02
Osql.exe2000.80.2055.057,34417-ธ.ค.-082:12
Pfclnt80.dll2000.80.2055.0430,08017-ธ.ค.-081:40
Pfclnt80.rll2000.80.194.028,6726 Aug 0016:50
Rdistcom.dll2000.80.2039.0425,9844-พฤษภาคม-0515:02
Replagnt.dll2000.80.2039.08,1924-พฤษภาคม-0515:02
Repldist.dll2000.80.2039.077,8244-พฤษภาคม-0515:02
Repldp.dll2000.80.2039.094,2084-พฤษภาคม-0515:02
Repldsui.dll2000.80.2039.022,0164-พฤษภาคม-0515:02
Repldts.dll2000.80.2039.094,2084-พฤษภาคม-0515:02
Replerrx.dll2000.80.2039.0101,0964-พฤษภาคม-0515:06
Replmerg.exe2000.80.2055.0163,84017-ธ.ค.-082:22
Replprov.dll2000.80.2055.0237,56817-ธ.ค.-082:22
Replprox.dll2000.80.2039.0196,6084-พฤษภาคม-0515:02
Replrec.dll2000.80.2055.0315,39217-ธ.ค.-0815:48
Replres.rll2000.80.2039.0159,7444-พฤษภาคม-0515:02
Replsub.dll2000.80.2055.0270,33617-ธ.ค.-082:26
Replsync.dll2000.80.2039.0110,5924-พฤษภาคม-0515:02
Rinitcom.dll2000.80.2055.0278,52817-ธ.ค.-082:26
Scm.exe2000.80.2039.086,0164-พฤษภาคม-0512:52
Semmap.dll2000.80.2055.052,22417-ธ.ค.-081:38
Semmap.dll2000.80.2055.052,22417-ธ.ค.-081:38
Semmap.rll2000.80.194.032,7686 Aug 0016:50
Semmap.rll2000.80.194.032,7686 Aug 0016:50
Semnt.dll2000.80.2039.069,6324-พฤษภาคม-0515:02
Semnt.dll2000.80.2039.069,6324-พฤษภาคม-0515:02
Semnt.rll2000.80.382.012,28818 01 Apr14:21
Semnt.rll2000.80.382.012,28818 01 Apr14:21
Snapshot.exe2000.80.2055.061,44017-ธ.ค.-082:27
Spresolv.dll2000.80.2039.076,5444-พฤษภาคม-0515:06
Sqdedev.dll2000.80.2039.0126,9764-พฤษภาคม-0515:02
Sqladevn.rll2000.80.2039.06,6564-พฤษภาคม-0515:02
Sqladhlp.exe2000.80.2039.073,7284-พฤษภาคม-0513:50
Sqlagent.dll2000.80.2039.012,2884-พฤษภาคม-0515:02
Sqlagent.exe2000.80.2055.0323,58417-ธ.ค.-081:51
Sqlagent.rll2000.80.2039.053,2484-พฤษภาคม-0515:02
Sqlatxss.dll2000.80.2039.036,8644-พฤษภาคม-0515:02
Sqlatxss.rll2000.80.194.024,5766 Aug 0016:50
Sqlboot.dll2000.80.2055.0138,08017-ธ.ค.-0816:15
Sqlcmdss.dll2000.80.2039.043,5204-พฤษภาคม-0515:02
Sqlcmdss.rll2000.80.2039.05,6324-พฤษภาคม-0515:02
Sqlctr80.dll2000.80.2039.040,9604-พฤษภาคม-0515:02
Sqldata.dll2000.80.2039.0815,1044-พฤษภาคม-0515:02
Sqldistx.dll2000.80.2039.0170,7444-พฤษภาคม-0515:06
Sqldmo.dll2000.80.2055.04,362,24017-ธ.ค.-081:59
Sqldmo.rll2000.80.2039.0585,7284-พฤษภาคม-0515:02
Sqlevn70.rll2000.80.2055.045,05617-ธ.ค.-081:42
Sqlimage.dll5.0.2031.136,11226 99 Apr15:00
Sqlinitx.dll2000.80.2039.0142,0644-พฤษภาคม-0515:06
Sqlmaint.exe2000.80.2039.0167,9364-พฤษภาคม-0513:07
Sqlmangr.exe2000.80.2039.081,9204-พฤษภาคม-0513:07
Sqlmangr.rll2000.80.194.098,3046 Aug 0016:50
Sqlmergx.dll2000.80.2039.0178,9204-พฤษภาคม-0515:06
Sqlredis.exe5.0.2919.630410,223,1444-พฤษภาคม-0515:06
Sqlrepss.dll2000.80.2039.065,5364-พฤษภาคม-0515:02
Sqlrepss.rll2000.80.2039.05,1204-พฤษภาคม-0515:02
Sqlresld.dll2000.80.2039.035,8404-พฤษภาคม-0515:02
Sqlresld.dll2000.80.2039.035,8404-พฤษภาคม-0515:02
Sqlresld.dll2000.80.2039.035,8404-พฤษภาคม-0515:02
Sqlservr.exe2000.80.2055.09,158,65617-ธ.ค.-084:39
Sqlsnmp.dll2000.80.2039.053,7604-พฤษภาคม-0515:02
Sqlsort.dll2000.80.2055.0589,82417-ธ.ค.-081:43
Sqlsrv32.dll2000.85.1117.0421,88829-Apr-041:00
Sqlsrv32.rll2000.85.1117.090,11229-Apr-041:00
Sqlstbss.exe2000.80.2039.06,1444-พฤษภาคม-0513:18
Sqlstbss.rll2000.80.2039.03,5844-พฤษภาคม-0513:18
Sqlsvc.dll2000.80.2039.0110,5924-พฤษภาคม-0515:02
Sqlsvc.dll2000.80.2039.0110,5924-พฤษภาคม-0515:02
Sqlsvc.rll2000.80.382.012,28818 01 Apr14:21
Sqlsvc.rll2000.80.382.012,28818 01 Apr14:21
Sqlunirl.dll2000.80.2039.0192,5124-พฤษภาคม-0515:02
Sqlvdi.dll2000.85.2101.0122,3688-ธ.ค.-083:45
Ssmsad70.dll2000.80.2039.021,5044-พฤษภาคม-0515:02
Ssmslpcn.dll2000.80.2039.018,4324-พฤษภาคม-0515:02
Ssmsrp70.dll2000.80.2039.022,0164-พฤษภาคม-0515:02
Ssmssh70.dll2000.80.2039.020,4804-พฤษภาคม-0515:02
Ssmsvi70.dll2000.80.194.032,8236 Aug 0016:51
Ssnetlib.dll2000.80.2039.086,0164-พฤษภาคม-0515:02
Ssnmpn70.dll2000.80.2039.010,2404-พฤษภาคม-0515:02
Ssradd.dll2000.80.2039.047,8564-พฤษภาคม-0515:06
Ssravg.dll2000.80.2039.047,8644-พฤษภาคม-0515:06
Ssrdown.dll2000.80.2039.024,3124-พฤษภาคม-0515:06
Ssrmax.dll2000.80.2039.047,8644-พฤษภาคม-0515:06
Ssrmin.dll2000.80.2039.047,8644-พฤษภาคม-0515:06
Ssrpub.dll2000.80.2039.024,8324-พฤษภาคม-0515:06
Ssrup.dll2000.80.2039.024,8244-พฤษภาคม-0515:06
Svrnetcn.dll2000.80.2055.0110,59217-ธ.ค.-082:สีกัน
Svrnetcn.exe2000.80.2039.034,3044-พฤษภาคม-0513:18
Svrnetcn.rll2000.80.2039.016,8964-พฤษภาคม-0515:02
Ums.dll2000.80.2055.035,32817-ธ.ค.-083:07
W95scm.dll2000.80.2039.041,9844-พฤษภาคม-0515:02
Xplog70.dll2000.80.2039.043,5204-พฤษภาคม-0515:02
Xplog70.rll2000.80.2039.06,6564-พฤษภาคม-0515:02
Xpqueue.dll2000.80.2039.045,0564-พฤษภาคม-0515:02
Xprepl.dll2000.80.2039.0155,6484-พฤษภาคม-0515:02
Xpsqlbot.dll2000.80.2039.07,6804-พฤษภาคม-0515:02
Xpstar.dll2000.80.2055.0311,29617-ธ.ค.-081:53
Xpstar.rll2000.80.2039.036,8644-พฤษภาคม-0515:02

สำหรับทั้งหมดสนับสนุนรุ่น 32 บิตของ SQL Server 2005 SP2

ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์ม
Microsoft.reportingservices.diagnostics.dll9.0.3077.079651218 08 dec4:24x86
Microsoft.sqlserver.maintenanceplantasks.dll9.0.3077.029270418 08 dec4:24x86
Microsoft.sqlserver.maintenanceplantasksui.dll9.0.3077.071868818 08 dec4:24x86
Msdtssrvr.exe9.0.3077.020259218 08 dec4:24x86
Msmdsrv.exe9.0.3077.01489135218 08 dec4:24x86
Nsservice.exe9.0.3077.01827218 08 dec4:24x86
Reportingservicesnativeserver.dll2005.90.3077.012988818 08 dec4:24x86
Reportingservicesservice.exe9.0.3077.01365618 08 dec4:24x86
Reportingserviceswebserver.dll9.0.3077.0172220818 08 dec4:25x86
Reportingserviceswebuserinterface.dll9.0.3077.0132899218 08 dec4:25x86
Sqlaccess.dll2005.90.3077.034697618 08 dec4:25x86
Sqlservr.exe2005.90.3077.02918127218 08 dec4:25x86
Sqlwb.exe2005.90.3077.082057618 08 dec4:25x86

สำหรับทั้งหมดได้รับการสนับสนุนรุ่นที่ใช้ Itanium ของ SQL Server 2005 SP2

ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์ม
Microsoft.reportingservices.diagnostics.dll9.0.3077.079650418 08 dec5:44x86
Microsoft.reportingservices.diagnostics.dll9.0.3077.079651218 08 dec4:24x86
Microsoft.sqlserver.maintenanceplantasks.dll9.0.3077.029270418 08 dec4:24x86
Microsoft.sqlserver.maintenanceplantasksui.dll9.0.3077.071868818 08 dec4:24x86
Microsoft.visualstudio.templatewizardinterface.dll8.0.50727.421587223-ก.ย.-056:56x86
Msdtssrvr.exe9.0.3077.019848818 08 dec5:44IA-64
Msmdsrv.exe9.0.3077.04875964818 08 dec5:44IA-64
Nsservice.exe9.0.3077.01826418 08 dec5:44x86
Reportingservicesnativeserver.dll2005.90.3077.027120018 08 dec5:44IA-64
Reportingservicesservice.exe9.0.3077.01366418 08 dec5:44x86
Reportingserviceswebserver.dll9.0.3077.0172220818 08 dec5:44x86
Reportingserviceswebuserinterface.dll9.0.3077.0132899218 08 dec5:44x86
Sqlaccess.dll2005.90.3077.034851218 08 dec5:44x86
Sqlservr.exe2005.90.3077.07250620818 08 dec5:45IA-64
Sqlwb.exe2005.90.3077.082057618 08 dec4:25x86

สำหรับทั้งหมดที่ได้รับการสนับสนุน x รุ่นที่ใช้ x64 ของ SQL Server 2005 SP2

ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์ม
Microsoft.reportingservices.diagnostics.dll9.0.3077.079651217-ธ.ค.-0823:57x86
Microsoft.sqlserver.maintenanceplantasks.dll9.0.3077.029270418 08 dec4:24x86
Microsoft.sqlserver.maintenanceplantasksui.dll9.0.3077.071868818 08 dec4:24x86
Microsoft.visualstudio.templatewizardinterface.dll8.0.50727.421587223-ก.ย.-056:56x86
Msdtssrvr.exe9.0.3077.019849617-ธ.ค.-0823:57x64
Msmdsrv.exe9.0.3077.03012284817-ธ.ค.-0823:57x64
Reportingservicesnativeserver.dll2005.90.3077.015804017-ธ.ค.-0823:57x64
Reportingservicesservice.exe9.0.3077.01365617-ธ.ค.-0823:57x86
Reportingserviceswebserver.dll9.0.3077.0172220017-ธ.ค.-0823:57x86
Reportingserviceswebuserinterface.dll9.0.3077.0132898417-ธ.ค.-0823:57x86
Sqlaccess.dll2005.90.3077.035414417-ธ.ค.-0823:57x86
Sqlservr.exe2005.90.3077.03966345617-ธ.ค.-0823:58x64
Sqlwb.exe2005.90.3077.082057618 08 dec4:25x86

สำหรับทั้งหมดที่ได้รับการสนับสนุน x ที่ใช้ x86 รุ่นของฐานข้อมูลภายใน Windows (WYukon)

ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นวันที่เวลาsize
Ssdebugps.dll2005.90.1399.014 2005 Oct08:5357,560
Mfc80.dll8.0.50727.4214 2005 Oct05:261,093,632
Mfc80chs.dll8.0.50727.4214 2005 Oct05:2640,960
Mfc80cht.dll8.0.50727.4214 2005 Oct05:2645,056
Mfc80deu.dll8.0.50727.4214 2005 Oct05:2665,536
Mfc80enu.dll8.0.50727.4214 2005 Oct05:2657,344
Mfc80esp.dll8.0.50727.4214 2005 Oct05:2661,440
Mfc80fra.dll8.0.50727.4214 2005 Oct05:2661,440
Mfc80ita.dll8.0.50727.4214 2005 Oct05:2661,440
Mfc80jpn.dll8.0.50727.4214 2005 Oct05:2649,152
Mfc80kor.dll8.0.50727.4214 2005 Oct05:2649,152
Mfc80u.dll8.0.50727.4214 2005 Oct05:261,079,808
Msvcp80.dll8.0.50727.4214 2005 Oct05:26548,864
Msvcr80.dll8.0.50727.4214 2005 Oct05:26626,688
Sqlvdi.dll2000.85.2102.006 2007 Apr15:55122,368
Sqlwep.dll2005.90.1399.014 2005 Oct08:5388,792
Instapi.dll2005.90.1399.014 2005 Oct08:3735,032
Sqldumper.exe2005.90.3042.010 2007 Feb11:2968,976
Sqlwriter.exe2005.90.3042.010 2007 Feb11:2989,968
Sqlwtsn.exe9.0.3042.010 2007 Feb11:2999,696
Sqlwvss.dll2005.90.3042.010 2007 Feb11:29181,616
Sqlwvss_xp.dll2005.90.3042.010 2007 Feb11:29180,080
Sqlwriter.rll2005.90.3042.010 2007 Feb11:2320,848
Sqlwriter.rll2005.90.3042.010 2007 Feb11:2322,384
Sqlwriter.rll2005.90.3042.010 2007 Feb11:2321,872
Sqlwriter.rll2005.90.3042.010 2007 Feb11:2921,872
Sqlwriter.rll2005.90.3042.010 2007 Feb11:2921,360
Sqlwriter.rll2005.90.3042.010 2007 Feb11:2920,848
Sqlwriter.rll2005.90.3042.010 2007 Feb11:2923,408
Atl80.dll8.0.50727.4223 Sep 200505:48114,688
Atl80.dll8.0.50727.4223 Sep 200505:4995,744
Msvcm80.dll8.0.50727.4223 Sep 200505:48479,232
Msvcp80.dll8.0.50727.4223 Sep 200505:48548,864
Msvcr80.dll8.0.50727.4223 Sep 200505:48626,688
Mfc80chs.dll8.0.50727.4223 Sep 200506:5840,960
Mfc80cht.dll8.0.50727.4223 Sep 200506:5845,056
Mfc80deu.dll8.0.50727.4223 Sep 200506:5865,536
Mfc80enu.dll8.0.50727.4223 Sep 200506:5857,344
Mfc80esp.dll8.0.50727.4223 Sep 200506:5861,440
Mfc80fra.dll8.0.50727.4223 Sep 200506:5861,440
Mfc80ita.dll8.0.50727.4223 Sep 200506:5861,440
Mfc80jpn.dll8.0.50727.4223 Sep 200506:5849,152
Mfc80kor.dll8.0.50727.4223 Sep 200506:5849,152
Mfc80.dll8.0.50727.4223 Sep 200507:161,093,632
Mfc80u.dll8.0.50727.4223 Sep 200507:161,079,808
Mfcm80.dll8.0.50727.4223 Sep 200507:1669,632
Mfcm80u.dll8.0.50727.4223 Sep 200507:1657,344
Sqlctr90.dll2005.90.3042.010 2007 Feb11:2967,952
Batchparser90.dll2005.90.3042.010 2007 Feb11:09127,856
Dbghelp.dll6.6.7.510 2007 Feb11:091,039,728
Msxmlsql.dll2005.90.3042.010 2007 Feb11:23870,256
Odsole70.dll2005.90.1399.014 2005 Oct08:4557,048
Opends60.dll2005.90.1399.014 2005 Oct08:4521,208
Sqlaccess.dll2005.90.3077.018 2008 ธ.ค.10:25346,976
Sqlboot.dll2005.90.3042.010 2007 Feb11:2950,032
Sqlmaint.exe2005.90.3042.010 2007 Feb11:2978,192
Sqlos.dll2005.90.3042.010 2007 Feb11:2917,776
Sqlresld90.dll2005.90.1399.014 2005 Oct08:4919,160
Sqlresourceloader.dll2005.90.1399.014 2005 Oct08:4917,624
Sqlscm90.dll2005.90.1399.014 2005 Oct08:5029,912
Sqlservr.exe2005.90.3077.018 2008 ธ.ค.10:2529,181,272
Sqlsvc90.dll2005.90.3042.010 2007 Feb11:29106,864
Xmlrw.dll2.0.3609.010 2007 Feb11:30169,840
Xmlrwbin.dll2.0.3609.010 2007 Feb11:30123,760
Xpadsi90.exe2005.90.1399.014 2005 Oct08:5348,856
Xplog70.dll2005.90.3042.010 2007 Feb11:3040,816
Xpsqlbot.dll2005.90.3042.010 2007 Feb11:3022,384
Xpstar90.dll2005.90.3042.010 2007 Feb11:30295,792
Sqlevn70.rll2005.90.3042.010 2007 Feb10:563,072
Msxmlsql.rll2005.90.1399.005 2006 แจ15:5549,880
Odsole70.rll2005.90.1399.005 2006 แจ15:5518,648
Sqlsvc90.rll2005.90.1399.005 2006 แจ15:559,432
Xplog70.rll2005.90.1399.005 2006 แจ15:5511,992
Msxmlsql.rll2005.90.1399.012 2005 ธ.ค.18:2357,048
Odsole70.rll2005.90.1399.012 2005 ธ.ค.18:2320,696
Sqlevn70.rll2005.90.3042.010 2007 Feb11:232,118,000
Sqlsvc90.rll2005.90.1399.012 2005 ธ.ค.18:239,432
Xplog70.rll2005.90.1399.012 2005 ธ.ค.18:2312,504
Msxmlsql.rll2005.90.1399.014 2005 Oct08:4649,880
Odsole70.rll2005.90.1399.014 2005 Oct08:4418,648
Sqlsvc90.rll2005.90.1399.014 2005 Oct08:469,432
Xplog70.rll2005.90.1399.014 2005 Oct08:4611,992
Msxmlsql.rll2005.90.1399.003 2006 แจ14:1857,048
Odsole70.rll2005.90.1399.003 2006 แจ14:1720,184
Sqlevn70.rll2005.90.3042.010 2007 Feb11:232,109,808
Sqlmaint.rll2005.90.3042.010 2007 Feb11:2326,480
Sqlsvc90.rll2005.90.1399.003 2006 แจ14:179,432
Xplog70.rll2005.90.1399.003 2006 แจ14:1712,504
Xpstar90.rll2005.90.3042.010 2007 Feb11:23162,672
Msxmlsql.rll2005.90.1399.013 2006 แจวันที่ 14:0058,072
Odsole70.rll2005.90.1399.013 2006 แจวันที่ 14:0020,184
Sqlevn70.rll2005.90.3042.010 2007 Feb11:232,066,800
Sqlmaint.rll2005.90.3042.010 2007 Feb11:2324,944
Sqlsvc90.rll2005.90.1399.013 2006 แจ13:569,432
Xplog70.rll2005.90.1399.013 2006 แจ13:5612,504
Xpstar90.rll2005.90.3042.010 2007 Feb11:23162,160
Msxmlsql.rll2005.90.1399.0Dec-06-200513:3649,880
Odsole70.rll2005.90.1399.0Dec-06-200513:3718,648
Sqlsvc90.rll2005.90.1399.0Dec-06-200513:369,432
Xplog70.rll2005.90.1399.0Dec-06-200513:3611,992
Msxmlsql.rll2005.90.1399.005 2006 แจ16:0849,880
Odsole70.rll2005.90.1399.005 2006 แจ16:0818,648
Sqlevn70.rll2005.90.3042.010 2007 Feb11:231,740,144
Sqlmaint.rll2005.90.3042.010 2007 Feb11:2322,896
Xplog70.rll2005.90.1399.005 2006 แจ16:0811,992
Xpstar90.rll2005.90.3042.010 2007 Feb11:23155,504
Msxmlsql.rll2005.90.1399.014 2005 Oct08:4854,488
Odsole70.rll2005.90.1399.014 2005 Oct08:สีกัน20,696
Sqlevn70.rll2005.90.3042.010 2007 Feb11:231,982,320
Xplog70.rll2005.90.1399.014 2005 Oct08:4912,504
Xpstar90.rll2005.90.3042.010 2007 Feb11:23160,112
Msxmlsql.rll2005.90.1399.014 2005 Oct08:5053,976
Odsole70.rll2005.90.1399.014 2005 Oct08:5020,184
Sqlevn70.rll2005.90.3042.010 2007 Feb11:231,941,872
Xpstar90.rll2005.90.3042.010 2007 Feb11:29159,600
Msxmlsql.rll2005.90.1399.028 2006 Jun21:2852,512
Odsole70.rll2005.90.1399.028 2006 Jun21:2720,256
Sqlevn70.rll2005.90.3042.010 2007 Feb11:291,968,496
Sqlmaint.rll2005.90.3042.010 2007 Feb11:2924,944
Sqlsvc90.rll2005.90.1399.028 2006 Jun21:269,504
Xplog70.rll2005.90.1399.028 2006 Jun21:2712,064
Xpstar90.rll2005.90.3042.010 2007 Feb11:29160,112
Msxmlsql.rll2005.90.1399.014 2005 Oct08:5050,904
Odsole70.rll2005.90.1399.014 2005 Oct08:4919,160
Sqlevn70.rll2005.90.3042.010 2007 Feb11:291,834,352
Sqlmaint.rll2005.90.1399.014 2005 Oct08:5020,184
Sqlsvc90.rll2005.90.1399.014 2005 Oct08:499,432
Xplog70.rll2005.90.1399.014 2005 Oct08:5011,992
Xpstar90.rll2005.90.3042.010 2007 Feb11:29157,040
Msxmlsql.rll2005.90.1399.005 2006 แจ16:0949,880
Odsole70.rll2005.90.1399.005 2006 แจ16:0918,648
Sqlevn70.rll2005.90.3042.010 2007 Feb11:291,740,144
Sqlmaint.rll2005.90.3042.010 2007 Feb11:2922,896
Sqlsvc90.rll2005.90.1399.005 2006 แจ16:089,432
Xplog70.rll2005.90.1399.005 2006 แจ16:0911,992
Xpstar90.rll2005.90.3042.010 2007 Feb11:29155,504
Msxmlsql.rll2005.90.1399.003 2006 แจ14:3056,024
Odsole70.rll2005.90.1399.003 2006 แจ14:3020,184
Sqlevn70.rll2005.90.3042.010 2007 Feb11:292,014,064
Sqlmaint.rll2005.90.3042.010 2007 Feb11:2925,968
Sqlsvc90.rll2005.90.1399.003 2006 แจ14:309,432
Xplog70.rll2005.90.1399.003 2006 แจ14:3012,504
Xpstar90.rll2005.90.3042.010 2007 Feb11:29162,160
Sqlevn70.rll.mui2005.90.3042.010 2007 Feb11:502,107,904
Sqlevn70.rll.mui2005.90.3042.010 2007 Feb10:561,730,048
Sqlevn70.rll.mui2005.90.3042.010 2007 Feb11:522,004,480
Sqlevn70.rll.mui2005.90.3042.010 2007 Feb11:512,099,712
Sqlevn70.rll.mui2005.90.3042.010 2007 Feb11:512,057,216
Sqlevn70.rll.mui2005.90.3042.010 2007 Feb11:511,142,272
Sqlevn70.rll.mui2005.90.3042.010 2007 Feb11:511,106,944
Sqlevn70.rll.mui2005.90.3042.010 2007 Feb11:511,972,736
Sqlevn70.rll.mui2005.90.3042.010 2007 Feb11:541,932,288
Sqlevn70.rll.mui2005.90.3042.010 2007 Feb11:541,958,912
Sqlevn70.rll.mui2005.90.3042.010 2007 Feb11:511,824,256
Sqlevn70.rll.mui2005.90.3042.010 2007 Feb11:49804,352
Sqlevn70.rll.mui2005.90.3042.010 2007 Feb11:50828,928
Atl80.dll8.0.50727.4214 2005 Oct05:2695,744

สำหรับทั้งหมดที่ได้รับการสนับสนุน x รุ่นที่ใช้ x64 ของฐานข้อมูลภายใน Windows (WYukon)

ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นวันที่เวลาsizeCPU
Ssdebugps.dll2005.90.1399.014 2005 Oct19:3863,192x64
Mfc80.dll8.0.50727.4214 2005 Oct17:สีกัน1,605,120x64
Mfc80chs.dll8.0.50727.4214 2005 Oct17:สีกัน40,960x86
Mfc80cht.dll8.0.50727.4214 2005 Oct17:สีกัน45,056x86
Mfc80deu.dll8.0.50727.4214 2005 Oct17:สีกัน65,536x86
Mfc80enu.dll8.0.50727.4214 2005 Oct17:สีกัน57,344x86
Mfc80esp.dll8.0.50727.4214 2005 Oct17:สีกัน61,440x86
Mfc80fra.dll8.0.50727.4214 2005 Oct17:สีกัน61,440x86
Mfc80ita.dll8.0.50727.4214 2005 Oct17:สีกัน61,440x86
Mfc80jpn.dll8.0.50727.4214 2005 Oct17:สีกัน49,152x86
Mfc80kor.dll8.0.50727.4214 2005 Oct17:สีกัน49,152x86
Mfc80u.dll8.0.50727.4214 2005 Oct17:461,602,560x64
Msvcp80.dll8.0.50727.4214 2005 Oct17:461,097,728x64
Msvcr80.dll8.0.50727.4214 2005 Oct17:46822,784x64
Sqlvdi.dll2000.85.2102.006 2007 Apr15:57160,256x64
Sqlwep.dll2005.90.1399.014 2005 Oct19:36121,048x64
Dbghelp.dll6.6.7.510 2007 Feb15:561,329,520x64
Instapi.dll2005.90.1399.014 2005 Oct19:2341,688x64
Sqldumper.exe2005.90.3042.010 2007 Feb16:0384,336x64
Sqlwriter.exe2005.90.3042.010 2007 Feb16:03156,016x64
Sqlwtsn.exe9.0.3042.010 2007 Feb16:0399,696x86
Sqlwvss.dll2005.90.3042.010 2007 Feb16:03374,640x64
Sqlwriter.rll2005.90.3042.010 2007 Feb16:0221,360
Sqlwriter.rll2005.90.3042.010 2007 Feb16:0222,384
Sqlwriter.rll2005.90.3042.010 2007 Feb16:0221,360
Sqlwriter.rll2005.90.3042.010 2007 Feb16:0322,384
Sqlwriter.rll2005.90.3042.010 2007 Feb16:0322,896
Sqlwriter.rll2005.90.3042.010 2007 Feb16:0322,384
Sqlwriter.rll2005.90.3042.010 2007 Feb16:0321,872
Sqlwriter.rll2005.90.3042.010 2007 Feb16:0323,920
Sqlctr90.dll2005.90.3042.010 2007 Feb16:0380,752x64
Batchparser90.dll2005.90.3042.010 2007 Feb15:56182,128x64
Msxmlsql.dll2005.90.3042.010 2007 Feb15:571,403,248x64
Odsole70.dll2005.90.1399.014 2005 Oct19:3188,280x64
Opends60.dll2005.90.1399.014 2005 Oct19:3122,744x64
Sqlaccess.dll2005.90.3077.018 2008 ธ.ค.05:57354,144x86
Sqlboot.dll2005.90.3042.010 2007 Feb16:0355,664x64
Sqlmaint.exe2005.90.3042.010 2007 Feb16:0393,040x64
Sqlos.dll2005.90.3042.010 2007 Feb16:0318,288x64
Sqlresld90.dll2005.90.1399.014 2005 Oct19:3621,208x64
Sqlresourceloader.dll2005.90.1399.014 2005 Oct19:3625,816x64
Sqlscm90.dll2005.90.1399.014 2005 Oct19:3739,128x64
Sqlservr.exe2005.90.3077.018 2008 ธ.ค.05:5839,663,456x64
Sqlsvc90.dll2005.90.3042.010 2007 Feb16:03132,464x64
Xmlrw.dll2.0.3609.010 2007 Feb16:03282,480x64
Xmlrwbin.dll2.0.3609.010 2007 Feb16:03199,536x64
Xpadsi90.exe2005.90.1399.014 2005 Oct19:4167,288x64
Xplog70.dll2005.90.3042.010 2007 Feb16:0352,592x64
Xpsqlbot.dll2005.90.3042.010 2007 Feb16:0324,432x64
Xpstar90.dll2005.90.3042.010 2007 Feb16:03546,160x64
Sqlevn70.rll2005.90.3042.010 2007 Feb15:433,584
Msxmlsql.rll2005.90.1399.005 2006 แจ15:1850,392
Odsole70.rll2005.90.1399.005 2006 แจ15:1819,160
Sqlevn70.rll2005.90.3042.010 2007 Feb16:021,740,656
Sqlmaint.rll2005.90.3042.010 2007 Feb16:0222,896
Sqlsvc90.rll2005.90.1399.005 2006 แจ15:179,944
Xplog70.rll2005.90.1399.005 2006 แจ15:1712,504
Xpstar90.rll2005.90.3042.010 2007 Feb16:02156,016
Msxmlsql.rll2005.90.1399.012 2005 ธ.ค.17:2057,560
Odsole70.rll2005.90.1399.012 2005 ธ.ค.17:2021,208
Sqlevn70.rll2005.90.3042.010 2007 Feb16:022,118,512
Sqlmaint.rll2005.90.3042.010 2007 Feb16:0225,456
Sqlsvc90.rll2005.90.1399.012 2005 ธ.ค.17:209,944
Xplog70.rll2005.90.1399.012 2005 ธ.ค.17:2013,016
Xpstar90.rll2005.90.3042.010 2007 Feb16:02162,672
Msxmlsql.rll2005.90.1399.014 2005 Oct19:3150,392
Odsole70.rll2005.90.1399.014 2005 Oct19:3119,160
Sqlsvc90.rll2005.90.1399.014 2005 Oct19:299,944
Xplog70.rll2005.90.1399.014 2005 Oct19:3012,504
Msxmlsql.rll2005.90.1399.003 2006 แจ13:4457,560
Odsole70.rll2005.90.1399.003 2006 แจ13:4320,696
Sqlevn70.rll2005.90.3042.010 2007 Feb16:032,110,320
Sqlmaint.rll2005.90.3042.010 2007 Feb16:0326,992
Sqlsvc90.rll2005.90.1399.003 2006 แจ13:439,944
Xplog70.rll2005.90.1399.003 2006 แจ13:4313,016
Xpstar90.rll2005.90.3042.010 2007 Feb16:03163,184
Msxmlsql.rll2005.90.1399.013 2006 แจ13:1458,584
Odsole70.rll2005.90.1399.013 2006 แจ13:1320,696
Sqlevn70.rll2005.90.3042.010 2007 Feb16:032,067,312
Sqlsvc90.rll2005.90.1399.013 2006 แจ13:139,944
Xplog70.rll2005.90.1399.013 2006 แจ13:1313,016
Xpstar90.rll2005.90.3042.010 2007 Feb16:03162,672
Msxmlsql.rll2005.90.1399.0Dec-06-200512:4250,392
Odsole70.rll2005.90.1399.0Dec-06-200512:4219,160
Sqlevn70.rll2005.90.3042.010 2007 Feb16:031,740,656
Sqlmaint.rll2005.90.3042.010 2007 Feb16:0322,896
Sqlsvc90.rll2005.90.1399.0Dec-06-200512:429,944
Xplog70.rll2005.90.1399.0Dec-06-200512:4212,504
Xpstar90.rll2005.90.3042.010 2007 Feb16:03156,016
Msxmlsql.rll2005.90.1399.005 2006 แจ15:2150,392
Odsole70.rll2005.90.1399.005 2006 แจ15:2119,160
Sqlsvc90.rll2005.90.1399.005 2006 แจ15:209,944
Xplog70.rll2005.90.1399.005 2006 แจ15:2112,504
Xplog70.rll2005.90.1399.014 2005 Oct19:3513,016
Msxmlsql.rll2005.90.1399.014 2005 Oct19:3854,488
Odsole70.rll2005.90.1399.014 2005 Oct19:3620,696
Sqlevn70.rll2005.90.3042.010 2007 Feb16:031,942,384
Xplog70.rll2005.90.1399.014 2005 Oct19:3612,504
Msxmlsql.rll2005.90.1399.028 2006 Jun21:2453,024
Odsole70.rll2005.90.1399.028 2006 Jun21:2320,768
Sqlevn70.rll2005.90.3042.010 2007 Feb16:031,969,008
Xpstar90.rll2005.90.3042.010 2007 Feb16:03160,624
Msxmlsql.rll2005.90.1399.014 2005 Oct19:3751,416
Odsole70.rll2005.90.1399.014 2005 Oct19:3619,672
Sqlevn70.rll2005.90.3042.010 2007 Feb16:031,834,352
Sqlmaint.rll2005.90.1399.014 2005 Oct19:3620,184
Sqlsvc90.rll2005.90.1399.014 2005 Oct19:359,944
Xplog70.rll2005.90.1399.014 2005 Oct19:3612,504
Xpstar90.rll2005.90.3042.010 2007 Feb16:03157,552
Msxmlsql.rll2005.90.1399.005 2006 แจ15:2150,392
Odsole70.rll2005.90.1399.005 2006 แจ15:2119,160
Sqlevn70.rll2005.90.3042.010 2007 Feb16:031,740,656
Sqlmaint.rll2005.90.3042.010 2007 Feb16:0322,896
Sqlsvc90.rll2005.90.1399.005 2006 แจ15:209,944
Xplog70.rll2005.90.1399.005 2006 แจ15:2012,504
Xpstar90.rll2005.90.3042.010 2007 Feb16:03156,016
Msxmlsql.rll2005.90.1399.003 2006 แจ13:4656,536
Odsole70.rll2005.90.1399.003 2006 แจ13:4620,696
Sqlevn70.rll2005.90.3042.010 2007 Feb16:032,014,576
Sqlmaint.rll2005.90.3042.010 2007 Feb16:0326,480
Sqlsvc90.rll2005.90.1399.003 2006 แจ13:459,944
Xplog70.rll2005.90.1399.003 2006 แจ13:4513,016
Xpstar90.rll2005.90.3042.010 2007 Feb16:03162,160
Sqlevn70.rll.mui2005.90.3042.010 2007 Feb16:092,107,904
Sqlevn70.rll.mui2005.90.3042.010 2007 Feb15:431,730,048
Sqlevn70.rll.mui2005.90.3042.010 2007 Feb16:102,004,480
Sqlevn70.rll.mui2005.90.3042.010 2007 Feb16:092,099,712
Sqlevn70.rll.mui2005.90.3042.010 2007 Feb16:102,057,216
Sqlevn70.rll.mui2005.90.3042.010 2007 Feb16:101,142,272
Sqlevn70.rll.mui2005.90.3042.010 2007 Feb16:081,106,944
Sqlevn70.rll.mui2005.90.3042.010 2007 Feb16:101,972,736
Sqlevn70.rll.mui2005.90.3042.010 2007 Feb16:101,932,288
Sqlevn70.rll.mui2005.90.3042.010 2007 Feb16:091,958,912
Sqlevn70.rll.mui2005.90.3042.010 2007 Feb16:091,824,256
Sqlevn70.rll.mui2005.90.3042.010 2007 Feb16:09804,352
Sqlevn70.rll.mui2005.90.3042.010 2007 Feb16:09828,928
Atl80.dll8.0.50727.4214 2005 Oct17:46110,592x64
Atl80.dll8.0.50727.4223 Sep 200505:30110,592x64
Msvcm80.dll8.0.50727.4223 Sep 200505:27516,096x64
Msvcp80.dll8.0.50727.4223 Sep 200505:281,097,728x64
Msvcr80.dll8.0.50727.4223 Sep 200505:26822,784x64
Mfc80chs.dll8.0.50727.4223 Sep 200506:0440,960x86
Mfc80cht.dll8.0.50727.4223 Sep 200506:0445,056x86
Mfc80deu.dll8.0.50727.4223 Sep 200506:0465,536x86
Mfc80enu.dll8.0.50727.4223 Sep 200506:0457,344x86
Mfc80esp.dll8.0.50727.4223 Sep 200506:0461,440x86
Mfc80fra.dll8.0.50727.4223 Sep 200506:0461,440x86
Mfc80ita.dll8.0.50727.4223 Sep 200506:0461,440x86
Mfc80jpn.dll8.0.50727.4223 Sep 200506:0449,152x86
Mfc80kor.dll8.0.50727.4223 Sep 200506:0449,152x86
Mfc80.dll8.0.50727.4223 Sep 200506:001,605,120x64
Mfc80u.dll8.0.50727.4223 Sep 200506:031,602,560x64
Mfcm80.dll8.0.50727.4223 Sep 200506:0565,024x64
Mfcm80u.dll8.0.50727.4223 Sep 200506:0663,488x64

แพคเกจ QFE

สำหรับทั้งหมดสนับสนุนรุ่น 32 บิตของ SP4 2000 เซิร์ฟเวอร์ SQL

ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นวันที่เวลาsize
Dtsui.dll2000.80.2282.030 2008 ธ.ค.16:051,593,344
Impprov.dll2000.80.2282.030 2008 ธ.ค.16:05102,400
Msgprox.dll2000.80.2282.030 2008 ธ.ค.16:0594,208
Msrpjt40.dll4.10.9424.030 2008 ธ.ค.16:05188,473
Mssdi98.dll8.11.50523.030 2008 ธ.ค.16:05239,104
Ntwdblib.dll2000.80.2282.030 2008 ธ.ค.16:05290,816
Odsole70.dll2000.80.2282.030 2008 ธ.ค.16:0569,632
Osql.exe2000.80.2282.030 2008 ธ.ค.16:0557,344
Pfclnt80.dll2000.80.2282.030 2008 ธ.ค.16:05430,080
Qrdrsvc.exe2000.80.2282.030 2008 ธ.ค.16:05192,512
Replmerg.exe2000.80.2282.030 2008 ธ.ค.16:05163,840
Replprov.dll2000.80.2282.030 2008 ธ.ค.16:05237,568
Replrec.dll2000.80.2282.030 2008 ธ.ค.16:05315,392
Replsub.dll2000.80.2282.030 2008 ธ.ค.16:05270,336
Rinitcom.dll2000.80.2282.030 2008 ธ.ค.16:05278,528
Semexec.dll2000.80.2282.030 2008 ธ.ค.16:05856,064
Semmap.dll2000.80.2282.030 2008 ธ.ค.16:0553,248
Snapshot.exe2000.80.2282.030 2008 ธ.ค.16:0561,440
Sqlagent.exe2000.80.2282.030 2008 ธ.ค.16:05323,584
Sqldiag.exe2000.80.2282.030 2008 ธ.ค.16:05118,784
Sqldmo.dll2000.80.2282.030 2008 ธ.ค.16:054,362,240
Sqldumper.exeไม่สามารถใช้งานได้30 2008 ธ.ค.16:0522,528
Sqlevn70.rll2000.80.2282.030 2008 ธ.ค.14:1645,056
Sqlfth75.dll2000.80.2282.030 2008 ธ.ค.16:05102,400
Sqlservr.exe2000.80.2282.030 2008 ธ.ค.16:059,183,232
Sqlsort.dll2000.80.2282.030 2008 ธ.ค.16:05589,824
Sqlvdi.dll2000.85.2101.030 2008 ธ.ค.16:05122,368
Stardds.dll2000.80.2282.030 2008 ธ.ค.16:05176,128
Svrnetcn.dll2000.80.2282.030 2008 ธ.ค.16:05110,592
Ums.dll2000.80.2282.030 2008 ธ.ค.16:0535,328
Xpstar.dll2000.80.2282.030 2008 ธ.ค.16:05311,296

สำหรับทั้งหมดได้รับการสนับสนุนรุ่นที่ใช้ Itanium ของ SP4 2000 เซิร์ฟเวอร์ SQL

ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์ม
Impprov.dll2000.80.2282.024524831 2008 ธ.ค.17:10IA-64
Msgprox.dll2000.80.2282.018841631 2008 ธ.ค.17:10IA-64
Msolap80.dll8.0.2275.0685056031 2008 ธ.ค.17:10IA-64
Mssdi98.dll8.11.50523.075878431 2008 ธ.ค.17:10IA-64
Msvcr71.dll7.10.3052.434816031 2008 ธ.ค.17:10x86
Odsole70.dll2000.80.2282.015052831 2008 ธ.ค.17:10IA-64
Osql.exe2000.80.2282.014950431 2008 ธ.ค.17:10IA-64
Pfclnt80.dll2000.80.2282.0118784031 2008 ธ.ค.17:10IA-64
Pfclnt80.dll2000.80.2282.043008031 2008 ธ.ค.17:10x86
Qrdrsvc.exe2000.80.2282.035686431 2008 ธ.ค.17:10IA-64
Replmerg.exe2000.80.2282.037529631 2008 ธ.ค.17:10IA-64
Replprov.dll2000.80.2282.053913631 2008 ธ.ค.17:10IA-64
Replprov.dll2000.80.2282.053913631 2008 ธ.ค.17:10IA-64
Replrec.dll2000.80.2282.077824031 2008 ธ.ค.17:10IA-64
Replrec.dll2000.80.2282.077824031 2008 ธ.ค.17:10IA-64
Replsub.dll2000.80.2282.064153631 2008 ธ.ค.17:10IA-64
Rinitcom.dll2000.80.2282.065587231 2008 ธ.ค.17:10IA-64
Semmap.dll2000.80.2282.016230431 2008 ธ.ค.17:10IA-64
Semmap.dll2000.80.2282.05324831 2008 ธ.ค.17:10x86
Semmap.dll2000.80.2282.016230431 2008 ธ.ค.17:10IA-64
Snapshot.exe2000.80.2282.09113631 2008 ธ.ค.17:10IA-64
Sqlagent.exe2000.80.2282.0106188831 2008 ธ.ค.17:10IA-64
Sqldiag.exe2000.80.2282.033433631 2008 ธ.ค.17:10IA-64
Sqldmo.dll2000.80.2282.01386035231 2008 ธ.ค.17:10IA-64
Sqldmo.dll2000.80.2282.0436224031 2008 ธ.ค.17:10x86
Sqldumper.exeไม่สามารถใช้งานได้5171231 2008 ธ.ค.17:10IA-64
Sqlevn70.rll2000.80.2282.03532831 2008 ธ.ค.17:10IA-64
Sqlfth75.dll2000.80.2282.024678431 2008 ธ.ค.17:10IA-64
Sqlservr.exe2000.80.2282.02630092831 2008 ธ.ค.17:10IA-64
Sqlsort.dll2000.80.2282.061747231 2008 ธ.ค.17:10IA-64
Sqlsort.dll2000.80.2282.061747231 2008 ธ.ค.17:10IA-64
Sqlsort.dll2000.80.2282.061747231 2008 ธ.ค.17:10IA-64
Sqlvdi.dll2000.85.2101.012236831 2008 ธ.ค.17:10x86
Sqlvdi.dll2000.85.2101.033894431 2008 ธ.ค.17:10IA-64
Svrnetcn.dll2000.80.2282.042752031 2008 ธ.ค.17:10IA-64
Xpstar.dll2000.80.2282.087347231 2008 ธ.ค.17:10IA-64

สำหรับทั้งหมดสนับสนุนรุ่น 32 บิตของ SQL Server 2005 SP2

ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์ม
Atxcore90.dll2005.90.3310.02338419-ธ.ค.-084:19x86
Autoadmin90.dll2005.90.3310.089839219-ธ.ค.-084:19x86
Bcp.exe2005.90.3310.06536819-ธ.ค.-084:19x86
Chsbrkr.dll12.0.9427.1168225627-Oct-0816:32x86
Chtbrkr.dll12.0.9427.1611003227-Oct-0816:32x86
Connectiondlg.dll9.0.3310.095624819-ธ.ค.-084:19x86
Databasemailengine.dll9.0.3310.07560819-ธ.ค.-084:19x86
Databasemailprotocols.dll9.0.3310.04285619-ธ.ค.-084:19x86
Distrib.exe2005.90.3310.06741619-ธ.ค.-084:20x86
Dts.dll2005.90.3310.0109909619-ธ.ค.-084:20x86
Dtsconn.dll2005.90.3310.024712819-ธ.ค.-084:20x86
Dtspipeline.dll2005.90.3310.060194419-ธ.ค.-084:20x86
Flatfiledest.dll2005.90.3310.025276019-ธ.ค.-084:20x86
Flatfilesrc.dll2005.90.3310.026148019-ธ.ค.-084:20x86
Fteref.dll12.0.9427.144646427-Oct-0816:32x86
Infosoft.dll12.0.9427.146574427-Oct-0816:32x86
Korwbrkr.dll12.0.9427.16843227-Oct-0816:32x86
Langwrbk.dll12.0.9427.113396827-Oct-0816:32x86
Logread.exe2005.90.3310.039765619-ธ.ค.-084:21x86
Mergetxt.dll2005.90.3310.02903219-ธ.ค.-084:21x86
Microsoft.analysisservices.controls.dll9.0.3310.0276258419-ธ.ค.-084:21x86
Microsoft.analysisservices.deployment.exe9.0.3310.050570419-ธ.ค.-084:21x86
Microsoft.analysisservices.design.dll9.0.3310.0545365619-ธ.ค.-084:21x86
Microsoft.analysisservices.dll9.0.3310.0121431219-ธ.ค.-084:21x86
Microsoft.analysisservices.managementdialogs.dll9.0.3310.0171402419-ธ.ค.-084:21x86
Microsoft.analysisservices.viewers.dll9.0.3310.091940019-ธ.ค.-084:21x86
Microsoft.analysisservices.wizards.dll9.0.3310.0615818419-ธ.ค.-084:21x86
Microsoft.datawarehouse.dll9.0.3310.0127573619-ธ.ค.-084:21x86
Microsoft.reportingservices.dataextensions.dll9.0.3310.015752819-ธ.ค.-084:21x86
Microsoft.reportingservices.dataextensions.sapbw.dll9.0.3310.03874419-ธ.ค.-084:21x86
Microsoft.reportingservices.dataextensions.xmlaclient.dll9.0.3310.055895219-ธ.ค.-084:21x86
Microsoft.reportingservices.designer.dll9.0.3310.0481469619-ธ.ค.-084:21x86
Microsoft.reportingservices.designer.wizards.dll9.0.3310.0221781619-ธ.ค.-084:21x86
Microsoft.reportingservices.diagnostics.dll9.0.3310.079650419-ธ.ค.-084:21x86
Microsoft.reportingservices.excelrendering.dll9.0.3310.033365619-ธ.ค.-084:21x86
Microsoft.reportingservices.htmlrendering.dll9.0.3310.030498419-ธ.ค.-084:21x86
Microsoft.reportingservices.imagerendering.dll9.0.3310.028860019-ธ.ค.-084:21x86
Microsoft.reportingservices.processingcore.dll9.0.3310.0167304819-ธ.ค.-084:21x86
Microsoft.reportingservices.sharepoint.server.dll9.0.3310.010839219-ธ.ค.-084:21x86
Microsoft.sqlserver.connectioninfo.dll9.0.3310.015344819-ธ.ค.-084:21x86
Microsoft.sqlserver.dmquerytask.dll9.0.3310.032956019-ธ.ค.-084:21x86
Microsoft.sqlserver.dtstransferprovider.dll9.0.3310.011248819-ธ.ค.-084:21x86
Microsoft.sqlserver.maintenanceplantasks.dll9.0.3310.029269619-ธ.ค.-084:22x86
Microsoft.sqlserver.maintenanceplantasksui.dll9.0.3310.071869619-ธ.ค.-084:22x86
Microsoft.sqlserver.replication.dll2005.90.3310.0162493619-ธ.ค.-084:22x86
Microsoft.sqlserver.scripttask.dll9.0.3310.015752819-ธ.ค.-084:22x86
Microsoft.sqlserver.scripttaskui.dll9.0.3310.05922419-ธ.ค.-084:22x86
Microsoft.sqlserver.servicebrokerenum.dll9.0.3310.03874419-ธ.ค.-084:22x86
Microsoft.sqlserver.smo.dll9.0.3310.0160341619-ธ.ค.-084:22x86
Microsoft.sqlserver.smoenum.dll9.0.3310.021898419-ธ.ค.-084:22x86
Microsoft.sqlserver.sqlenum.dll9.0.3310.089892019-ธ.ค.-084:22x86
Microsoft.sqlserver.transfersqlserverobjectstask.dll9.0.3310.09199219-ธ.ค.-084:22x86
Microsoft.sqlserver.webservicetask.dll9.0.3310.09608819-ธ.ค.-084:22x86
Msadomdx.dll9.0.3310.049903219-ธ.ค.-084:22x86
Msdtssrvr.exe9.0.3310.020258419-ธ.ค.-084:22x86
Msfte.dll12.0.9427.1242772827-Oct-0816:32x86
Msftefd.exe12.0.9427.16433627-Oct-0816:32x86
Msftepxy.dll12.0.9427.19300827-Oct-0816:32x86
Msftesql.exe12.0.9427.19300827-Oct-0816:32x86
Msgprox.dll2005.90.3310.019695219-ธ.ค.-084:22x86
Msir5jp.dll5.0.2130.0315732827-Oct-0816:32x86
Msmdlocal.dll9.0.3310.01597013619-ธ.ค.-084:23x86
Msmdredir.dll9.0.3310.0401954419-ธ.ค.-084:23x86
Msmgdsrv.dll9.0.3310.0604296819-ธ.ค.-084:23x86
Msolap90.dll9.0.3310.0429704819-ธ.ค.-084:23x86
Msxmlsql.dll2005.90.3310.086666419-ธ.ค.-084:23x86
Nlhtml.dll12.0.9427.112168027-Oct-0816:32x86
Nls400.dll5.0.7112.01228731227-Oct-0816:32x86
Nsservice.exe9.0.3310.01828019-ธ.ค.-084:23x86
Objectexplorer.dll9.0.3310.0270524019-ธ.ค.-084:23x86
Odsole70.dll2005.90.3310.05564019-ธ.ค.-084:23x86
Osql.exe2005.90.3310.05052019-ธ.ค.-084:23x86
Query.dll12.0.9427.14590427-Oct-0816:32x86
Rdistcom.dll2005.90.3310.064188019-ธ.ค.-084:23x86
Repldp.dll2005.90.3310.018468019-ธ.ค.-084:23x86
Replerrx.dll2005.90.3310.011144819-ธ.ค.-084:23x86
Replisapi.dll2005.90.3310.026965619-ธ.ค.-084:23x86
Replmerg.exe2005.90.3310.031778419-ธ.ค.-084:23x86
Replprov.dll2005.90.3310.055125619-ธ.ค.-084:23x86
Replrec.dll2005.90.3310.078372019-ธ.ค.-084:23x86
Replsub.dll2005.90.3310.040484019-ธ.ค.-084:23x86
Replsync.dll2005.90.3310.09813619-ธ.ค.-084:23x86
Reportbuilder.exe9.0.3310.0561340019-ธ.ค.-084:23x86
Reportbuilder.resources.dll9.0.3310.0106684019-ธ.ค.-084:25x86
Reportbuilder.resources.dll9.0.3310.0109143219-ธ.ค.-084:20x86
Reportbuilder.resources.dll9.0.3310.0109141619-ธ.ค.-084:20x86
Reportbuilder.resources.dll9.0.3310.0108733619-ธ.ค.-084:20x86
Reportbuilder.resources.dll9.0.3310.0107914419-ธ.ค.-084:20x86
Reportbuilder.resources.dll9.0.3310.0106274419-ธ.ค.-084:21x86
Reportbuilder.resources.dll9.0.3310.0114058419-ธ.ค.-084:24x86
Reportbuilder.resources.dll9.0.3310.0106685619-ธ.ค.-084:25x86
Reportbuilder.resources.dll9.0.3310.0108732019-ธ.ค.-084:20x86
Reportingservicesemaildeliveryprovider.dll9.0.3310.07970419-ธ.ค.-084:23x86
Reportingserviceslibrary.dll9.0.3310.0111599219-ธ.ค.-084:23x86
Reportingservicesnativeserver.dll2005.90.3310.012989619-ธ.ค.-084:23x86
Reportingservicesservice.exe9.0.3310.01365619-ธ.ค.-084:23x86
Reportingserviceswebserver.dll9.0.3310.0172220019-ธ.ค.-084:23x86
Reportingserviceswebuserinterface.dll9.0.3310.0132900019-ธ.ค.-084:23x86
Reportingserviceswmi.dll2005.90.3310.0337903219-ธ.ค.-084:24x86
Sac.exe2005.90.3310.07970419-ธ.ค.-084:24x86
Snapshot.exe9.0.3310.01111219-ธ.ค.-084:24x86
Sqlaccess.dll2005.90.3310.034696819-ธ.ค.-084:24x86
Sqladhlp90.exe2005.90.3310.04437619-ธ.ค.-084:24x86
Sqlagent90.exe2005.90.3310.034594419-ธ.ค.-084:24x86
Sqlbrowser.exe2005.90.3310.023944819-ธ.ค.-084:24x86
Sqlcmd.exe2005.90.3310.014064819-ธ.ค.-084:24x86
Sqlctr90.dll2005.90.3310.06434419-ธ.ค.-084:24x86
Sqldest.dll2005.90.3310.016930419-ธ.ค.-084:24x86
Sqldiag.exe2005.90.3310.0107144819-ธ.ค.-084:24x86
Sqldumper.exe2005.90.3310.06536819-ธ.ค.-084:24x86
Sqlmaint.exe2005.90.3310.07509619-ธ.ค.-084:24x86
Sqlmanagerui.dll9.0.3310.0608034419-ธ.ค.-084:24x86
Sqlmergx.dll2005.90.3310.019080819-ธ.ค.-084:24x86
Sqlmgmprovider.dll2005.90.3310.023330419-ธ.ค.-084:24x86
Sqlrepss90.dll2005.90.3310.02543219-ธ.ค.-084:24x86
Sqlsac.exe2005.90.3310.0124298419-ธ.ค.-084:24x86
Sqlservr.exe2005.90.3310.02922325619-ธ.ค.-084:24x86
Sqlsqm.exe2005.90.3310.013704819-ธ.ค.-084:24x86
Sqlwb.exe2005.90.3310.082058419-ธ.ค.-084:24x86
Sqlwep.dll2005.90.3310.08738419-ธ.ค.-084:24x86
Sqlwtsn.exe9.0.3310.09608819-ธ.ค.-084:24x86
Sqsrvres.dll2005.90.3310.06690419-ธ.ค.-084:24x86
Ssradd.dll2005.90.3310.03925619-ธ.ค.-084:24x86
Ssravg.dll2005.90.3310.03976819-ธ.ค.-084:24x86
Ssrmax.dll2005.90.3310.03772019-ธ.ค.-084:25x86
Ssrmin.dll2005.90.3310.03772019-ธ.ค.-084:25x86
Ssrpub.dll2005.90.3310.02698419-ธ.ค.-084:25x86
Svrenumapi.dll2005.90.3310.061168819-ธ.ค.-084:25x86
Tablediff.exe2005.90.3310.08380019-ธ.ค.-084:25x86
Thawbrkr.dll12.0.9427.120360027-Oct-0816:32x86
Txagg.dll2005.90.3310.020104819-ธ.ค.-084:25x86
Txgroupdups.dll2005.90.3310.023944819-ธ.ค.-084:25x86
Txlookup.dll2005.90.3310.024149619-ธ.ค.-084:25x86
Txmergejoin.dll2005.90.3310.013756019-ธ.ค.-084:25x86
Xmlfilt.dll12.0.9427.119540827-Oct-0816:32x86
Xmlsub.dll2005.90.3310.019132019-ธ.ค.-084:25x86
Xpadsi90.exe2005.90.3310.04796019-ธ.ค.-084:25x86
Xpqueue.dll2005.90.3310.05359219-ธ.ค.-084:25x86
Xprepl.dll2005.90.3310.06997619-ธ.ค.-084:25x86
Xpstar90.dll2005.90.3310.029527219-ธ.ค.-084:25x86

สำหรับทั้งหมดได้รับการสนับสนุนรุ่นที่ใช้ Itanium ของ SQL Server 2005 SP2

ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์ม
Atxcore90.dll2005.90.3310.05616819-ธ.ค.-088:03IA-64
Autoadmin90.dll2005.90.3310.089839219-ธ.ค.-084:19x86
Bcp.exe2005.90.3310.015396019-ธ.ค.-088:03IA-64
Chsbrkr.dll12.0.9427.1188091227-Oct-0817:31IA-64
Chtbrkr.dll12.0.9427.1615099227-Oct-0817:31IA-64
Connectiondlg.dll9.0.3310.095624819-ธ.ค.-084:19x86
Databasemailengine.dll9.0.3310.07560819-ธ.ค.-088:03x86
Databasemailprotocols.dll9.0.3310.04284019-ธ.ค.-088:03x86
Distrib.exe2005.90.3310.019746419-ธ.ค.-088:03IA-64
Dts.dll2005.90.3310.0351317619-ธ.ค.-088:03IA-64
Dts.dll2005.90.3310.0109909619-ธ.ค.-084:20x86
Dtsconn.dll2005.90.3310.072175219-ธ.ค.-088:03IA-64
Dtsconn.dll2005.90.3310.024712819-ธ.ค.-084:20x86
Dtspipeline.dll2005.90.3310.0192957619-ธ.ค.-088:03IA-64
Dtspipeline.dll2005.90.3310.060194419-ธ.ค.-084:20x86
Flatfiledest.dll2005.90.3310.090504819-ธ.ค.-088:03IA-64
Flatfiledest.dll2005.90.3310.025276019-ธ.ค.-084:20x86
Flatfilesrc.dll2005.90.3310.093116019-ธ.ค.-088:03IA-64
Flatfilesrc.dll2005.90.3310.026148019-ธ.ค.-084:20x86
Fteref.dll12.0.9427.143315227-Oct-0817:32IA-64
Infosoft.dll12.0.9427.1191265627-Oct-0817:31IA-64
Korwbrkr.dll12.0.9427.118004827-Oct-0817:31IA-64
Langwrbk.dll12.0.9427.133057627-Oct-0817:32IA-64
Logread.exe2005.90.3310.0109551219-ธ.ค.-088:04IA-64
Mergetxt.dll2005.90.3310.06895219-ธ.ค.-088:04IA-64
Mergetxt.dll2005.90.3310.02903219-ธ.ค.-084:21x86
Microsoft.analysisservices.controls.dll9.0.3310.0276258419-ธ.ค.-084:21x86
Microsoft.analysisservices.deployment.exe9.0.3310.050570419-ธ.ค.-084:21x86
Microsoft.analysisservices.design.dll9.0.3310.0545365619-ธ.ค.-084:21x86
Microsoft.analysisservices.dll9.0.3310.0121431219-ธ.ค.-084:21x86
Microsoft.analysisservices.managementdialogs.dll9.0.3310.0171402419-ธ.ค.-084:21x86
Microsoft.analysisservices.viewers.dll9.0.3310.091940019-ธ.ค.-084:21x86
Microsoft.analysisservices.wizards.dll9.0.3310.0615818419-ธ.ค.-084:21x86
Microsoft.datawarehouse.dll9.0.3310.0127573619-ธ.ค.-084:21x86
Microsoft.reportingservices.dataextensions.dll9.0.3310.015752819-ธ.ค.-088:04x86
Microsoft.reportingservices.dataextensions.sapbw.dll9.0.3310.03874419-ธ.ค.-088:04x86
Microsoft.reportingservices.dataextensions.xmlaclient.dll9.0.3310.055895219-ธ.ค.-088:04x86
Microsoft.reportingservices.diagnostics.dll9.0.3310.079652019-ธ.ค.-088:04x86
Microsoft.reportingservices.diagnostics.dll9.0.3310.079650419-ธ.ค.-084:21x86
Microsoft.reportingservices.excelrendering.dll9.0.3310.033367219-ธ.ค.-088:04x86
Microsoft.reportingservices.htmlrendering.dll9.0.3310.030500019-ธ.ค.-088:04x86
Microsoft.reportingservices.imagerendering.dll9.0.3310.028860019-ธ.ค.-088:04x86
Microsoft.reportingservices.processingcore.dll9.0.3310.0167306419-ธ.ค.-088:04x86
Microsoft.reportingservices.sharepoint.server.dll9.0.3310.010837619-ธ.ค.-088:04x86
Microsoft.sqlserver.connectioninfo.dll9.0.3310.015343219-ธ.ค.-088:04x86
Microsoft.sqlserver.dmquerytask.dll9.0.3310.032956019-ธ.ค.-084:21x86
Microsoft.sqlserver.dtstransferprovider.dll9.0.3310.011247219-ธ.ค.-088:04x86
Microsoft.sqlserver.dtstransferprovider.dll9.0.3310.011248819-ธ.ค.-084:21x86
Microsoft.sqlserver.maintenanceplantasks.dll9.0.3310.029269619-ธ.ค.-084:22x86
Microsoft.sqlserver.maintenanceplantasksui.dll9.0.3310.071869619-ธ.ค.-084:22x86
Microsoft.sqlserver.replication.dll2005.90.3310.0254242419-ธ.ค.-088:04IA-64
Microsoft.sqlserver.replication.dll2005.90.3310.0162493619-ธ.ค.-084:22x86
Microsoft.sqlserver.scripttask.dll9.0.3310.015752819-ธ.ค.-088:04x86
Microsoft.sqlserver.scripttask.dll9.0.3310.015752819-ธ.ค.-084:22x86
Microsoft.sqlserver.scripttaskui.dll9.0.3310.05922419-ธ.ค.-084:22x86
Microsoft.sqlserver.servicebrokerenum.dll9.0.3310.03874419-ธ.ค.-088:04x86
Microsoft.sqlserver.smo.dll9.0.3310.0160341619-ธ.ค.-088:04x86
Microsoft.sqlserver.smoenum.dll9.0.3310.021898419-ธ.ค.-088:04x86
Microsoft.sqlserver.sqlenum.dll9.0.3310.089890419-ธ.ค.-088:04x86
Microsoft.sqlserver.sqlenum.dll9.0.3310.089892019-ธ.ค.-084:22x86
Microsoft.sqlserver.transfersqlserverobjectstask.dll9.0.3310.09199219-ธ.ค.-088:04x86
Microsoft.sqlserver.webservicetask.dll9.0.3310.09608819-ธ.ค.-088:04x86
Microsoft.visualstudio.templatewizardinterface.dll8.0.50727.421587223-ก.ย.-056:56x86
Msadomdx.dll9.0.3310.049903219-ธ.ค.-084:22x86
Msdtssrvr.exe9.0.3310.019848819-ธ.ค.-088:04IA-64
Msfte.dll12.0.9427.1706952027-Oct-0817:31IA-64
Msftefd.exe12.0.9427.117083227-Oct-0817:31IA-64
Msftepxy.dll12.0.9427.113294427-Oct-0817:31IA-64
Msftesql.exe12.0.9427.129217627-Oct-0817:31IA-64
Msgprox.dll2005.90.3310.019695219-ธ.ค.-084:22x86
Msgprox.dll2005.90.3310.054154419-ธ.ค.-088:04IA-64
Msir5jp.dll5.0.2130.0382190427-Oct-0817:32IA-64
Msmdlocal.dll9.0.3310.05000840819-ธ.ค.-088:05IA-64
Msmdlocal.dll9.0.3310.01597013619-ธ.ค.-084:23x86
Msmdredir.dll9.0.3310.0629591219-ธ.ค.-088:05IA-64
Msmdspdm.dll9.0.3310.019848819-ธ.ค.-088:05x86
Msmdsrv.exe9.0.3310.04895778419-ธ.ค.-088:05IA-64
Msmgdsrv.dll9.0.3310.01317053619-ธ.ค.-088:05IA-64
Msmgdsrv.dll9.0.3310.0604296819-ธ.ค.-084:23x86
Msolap90.dll9.0.3310.0791229619-ธ.ค.-088:05IA-64
Msolap90.dll9.0.3310.0429704819-ธ.ค.-084:23x86
Msxmlsql.dll2005.90.3310.0273032819-ธ.ค.-088:05IA-64
Nlhtml.dll12.0.9427.129320027-Oct-0817:32IA-64
Nls400.dll5.0.7112.01474747227-Oct-0817:32IA-64
Nsservice.exe9.0.3310.01828019-ธ.ค.-088:05x86
Objectexplorer.dll9.0.3310.0270524019-ธ.ค.-084:23x86
Odsole70.dll2005.90.3310.017596019-ธ.ค.-088:05IA-64
Osql.exe2005.90.3310.012220019-ธ.ค.-088:05IA-64
Query.dll12.0.9427.112065627-Oct-0817:32IA-64
Rdistcom.dll2005.90.3310.0188399219-ธ.ค.-088:05IA-64
Repldp.dll2005.90.3310.051031219-ธ.ค.-088:05IA-64
Repldp.dll2005.90.3310.018468019-ธ.ค.-084:23x86
Replerrx.dll2005.90.3310.030704819-ธ.ค.-088:05IA-64
Replerrx.dll2005.90.3310.011144819-ธ.ค.-084:23x86
Replisapi.dll2005.90.3310.078165619-ธ.ค.-088:05IA-64
Replisapi.dll2005.90.3310.026965619-ธ.ค.-084:23x86
Replmerg.exe2005.90.3310.095471219-ธ.ค.-088:05IA-64
Replprov.dll2005.90.3310.0162749619-ธ.ค.-088:05IA-64
Replprov.dll2005.90.3310.055125619-ธ.ค.-084:23x86
Replrec.dll2005.90.3310.0214820019-ธ.ค.-088:05IA-64
Replrec.dll2005.90.3310.078372019-ธ.ค.-084:23x86
Replsub.dll2005.90.3310.0115696819-ธ.ค.-088:06IA-64
Replsub.dll2005.90.3310.040484019-ธ.ค.-084:23x86
Replsync.dll2005.90.3310.027479219-ธ.ค.-088:06IA-64
Reportbuilder.exe9.0.3310.0561340019-ธ.ค.-084:23x86
Reportbuilder.resources.dll9.0.3310.0106684019-ธ.ค.-084:25x86
Reportbuilder.resources.dll9.0.3310.0109143219-ธ.ค.-084:20x86
Reportbuilder.resources.dll9.0.3310.0109141619-ธ.ค.-084:20x86
Reportbuilder.resources.dll9.0.3310.0108733619-ธ.ค.-084:20x86
Reportbuilder.resources.dll9.0.3310.0107914419-ธ.ค.-084:20x86
Reportbuilder.resources.dll9.0.3310.0106274419-ธ.ค.-084:21x86
Reportbuilder.resources.dll9.0.3310.0106685619-ธ.ค.-084:25x86
Reportbuilder.resources.dll9.0.3310.0108732019-ธ.ค.-084:20x86
Reportingservicesemaildeliveryprovider.dll9.0.3310.07970419-ธ.ค.-088:06x86
Reportingserviceslibrary.dll9.0.3310.0111600819-ธ.ค.-088:06x86
Reportingservicesnativeserver.dll2005.90.3310.027120819-ธ.ค.-088:06IA-64
Reportingservicesservice.exe9.0.3310.01365619-ธ.ค.-088:06x86
Reportingserviceswebserver.dll9.0.3310.0172221619-ธ.ค.-088:06x86
Reportingserviceswebuserinterface.dll9.0.3310.0132898419-ธ.ค.-088:06x86
Reportingserviceswmi.dll2005.90.3310.0421512819-ธ.ค.-088:06IA-64
Reportingserviceswmi.dll2005.90.3310.0337903219-ธ.ค.-084:24x86
Sac.exe2005.90.3310.07970419-ธ.ค.-084:24x86
Snapshot.exe9.0.3310.01111219-ธ.ค.-088:06x86
Snapshot.exe9.0.3310.01111219-ธ.ค.-084:24x86
Sqlaccess.dll2005.90.3310.034852019-ธ.ค.-088:06x86
Sqladhlp90.exe2005.90.3310.011144819-ธ.ค.-088:06IA-64
Sqlagent90.exe2005.90.3310.0125013619-ธ.ค.-088:06IA-64
Sqlbrowser.exe2005.90.3310.050056819-ธ.ค.-088:06IA-64
Sqlcmd.exe2005.90.3310.052975219-ธ.ค.-088:06IA-64
Sqlctr90.dll2005.90.3310.012784819-ธ.ค.-088:06IA-64
Sqlctr90.dll2005.90.3310.06434419-ธ.ค.-084:24x86
Sqldest.dll2005.90.3310.059836019-ธ.ค.-088:06IA-64
Sqldest.dll2005.90.3310.016930419-ธ.ค.-084:24x86
Sqldiag.exe2005.90.3310.0177084019-ธ.ค.-088:06IA-64
Sqldumper.exe2005.90.3310.018568819-ธ.ค.-088:06IA-64
Sqldumper.exe2005.90.3310.06536819-ธ.ค.-084:24x86
Sqlmaint.exe2005.90.3310.024100019-ธ.ค.-088:07IA-64
Sqlmanagerui.dll9.0.3310.0608034419-ธ.ค.-084:24x86
Sqlmergx.dll2005.90.3310.044271219-ธ.ค.-088:07IA-64
Sqlmgmprovider.dll2005.90.3310.061474419-ธ.ค.-088:07IA-64
Sqlmgmprovider.dll2005.90.3310.023330419-ธ.ค.-084:24x86
Sqlrepss90.dll2005.90.3310.06333619-ธ.ค.-088:07IA-64
Sqlsac.exe2005.90.3310.0124298419-ธ.ค.-084:24x86
Sqlservr.exe2005.90.3310.07264495219-ธ.ค.-088:07IA-64
Sqlsqm.exe2005.90.3310.013706419-ธ.ค.-088:07x86
Sqlsqm.exe2005.90.3310.013704819-ธ.ค.-084:24x86
Sqlwb.exe2005.90.3310.082058419-ธ.ค.-084:24x86
Sqlwep.dll2005.90.3310.021743219-ธ.ค.-088:07IA-64
Sqlwep.dll2005.90.3310.08738419-ธ.ค.-084:24x86
Sqlwtsn.exe9.0.3310.09608819-ธ.ค.-088:07x86
Sqlwtsn.exe9.0.3310.09608819-ธ.ค.-084:24x86
Sqsrvres.dll2005.90.3310.014370419-ธ.ค.-088:07IA-64
Ssradd.dll2005.90.3310.03925619-ธ.ค.-084:24x86
Ssradd.dll2005.90.3310.09148019-ธ.ค.-088:07IA-64
Ssrmax.dll2005.90.3310.03772019-ธ.ค.-084:25x86
Ssrmax.dll2005.90.3310.08482419-ธ.ค.-088:07IA-64
Ssrpub.dll2005.90.3310.02698419-ธ.ค.-084:25x86
Ssrpub.dll2005.90.3310.06128819-ธ.ค.-088:07IA-64
Svrenumapi.dll2005.90.3310.0234786419-ธ.ค.-088:07IA-64
Svrenumapi.dll2005.90.3310.061168819-ธ.ค.-084:25x86
Tablediff.exe2005.90.3310.08380019-ธ.ค.-088:07x86
Thawbrkr.dll12.0.9427.125070427-Oct-0817:32IA-64
Txagg.dll2005.90.3310.078165619-ธ.ค.-088:07IA-64
Txagg.dll2005.90.3310.020104819-ธ.ค.-084:25x86
Txgroupdups.dll2005.90.3310.090812019-ธ.ค.-088:07IA-64
Txgroupdups.dll2005.90.3310.023944819-ธ.ค.-084:25x86
Txlookup.dll2005.90.3310.085487219-ธ.ค.-088:07IA-64
Txlookup.dll2005.90.3310.024149619-ธ.ค.-084:25x86
Txmergejoin.dll2005.90.3310.052002419-ธ.ค.-088:07IA-64
Txmergejoin.dll2005.90.3310.013756019-ธ.ค.-084:25x86
Xmlfilt.dll12.0.9427.144116827-Oct-0817:32IA-64
Xmlsub.dll2005.90.3310.058914419-ธ.ค.-088:07IA-64
Xmlsub.dll2005.90.3310.019132019-ธ.ค.-084:25x86
Xpadsi90.exe2005.90.3310.012322419-ธ.ค.-088:07IA-64
Xpqueue.dll2005.90.3310.011658419-ธ.ค.-088:07IA-64
Xprepl.dll2005.90.3310.016623219-ธ.ค.-088:07IA-64
Xpstar90.dll2005.90.3310.096392819-ธ.ค.-088:07IA-64

สำหรับทั้งหมดที่ได้รับการสนับสนุน x รุ่นที่ใช้ x64 ของ SQL Server 2005 SP2

ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์ม
Atxcore90.dll2005.90.3310.02903219-ธ.ค.-0811:57x64
Autoadmin90.dll2005.90.3310.089839219-ธ.ค.-084:19x86
Bcp.exe2005.90.3310.08484019-ธ.ค.-0811:57x64
Chsbrkr.dll12.0.9427.1169147227-Oct-0818:52x64
Chtbrkr.dll12.0.9427.1610644827-Oct-0818:52x64
Connectiondlg.dll9.0.3310.095624819-ธ.ค.-084:19x86
Databasemailengine.dll9.0.3310.07560819-ธ.ค.-0811:57x86
Databasemailprotocols.dll9.0.3310.04285619-ธ.ค.-0811:57x86
Distrib.exe2005.90.3310.08330419-ธ.ค.-0811:57x64
Dts.dll2005.90.3310.0189013619-ธ.ค.-0811:57x64
Dts.dll2005.90.3310.0109909619-ธ.ค.-084:20x86
Dtsconn.dll2005.90.3310.040484019-ธ.ค.-0811:57x64
Dtsconn.dll2005.90.3310.024712819-ธ.ค.-084:20x86
Dtspipeline.dll2005.90.3310.0106224819-ธ.ค.-0811:57x64
Dtspipeline.dll2005.90.3310.060194419-ธ.ค.-084:20x86
Flatfiledest.dll2005.90.3310.041764019-ธ.ค.-0811:57x64
Flatfiledest.dll2005.90.3310.025276019-ธ.ค.-084:20x86
Flatfilesrc.dll2005.90.3310.042736819-ธ.ค.-0811:57x64
Flatfilesrc.dll2005.90.3310.026148019-ธ.ค.-084:20x86
Fteref.dll12.0.9427.143315227-Oct-0818:52x64
Infosoft.dll12.0.9427.161883227-Oct-0818:52x64
Korwbrkr.dll12.0.9427.19915227-Oct-0818:52x64
Langwrbk.dll12.0.9427.123432027-Oct-0818:52x64
Logread.exe2005.90.3310.052260019-ธ.ค.-0811:58x64
Mergetxt.dll2005.90.3310.03464819-ธ.ค.-0811:58x64
Mergetxt.dll2005.90.3310.02903219-ธ.ค.-084:21x86
Microsoft.analysisservices.controls.dll9.0.3310.0276258419-ธ.ค.-084:21x86
Microsoft.analysisservices.deployment.exe9.0.3310.050570419-ธ.ค.-084:21x86
Microsoft.analysisservices.design.dll9.0.3310.0545365619-ธ.ค.-084:21x86
Microsoft.analysisservices.dll9.0.3310.0121431219-ธ.ค.-084:21x86
Microsoft.analysisservices.managementdialogs.dll9.0.3310.0171402419-ธ.ค.-084:21x86
Microsoft.analysisservices.viewers.dll9.0.3310.091940019-ธ.ค.-084:21x86
Microsoft.analysisservices.wizards.dll9.0.3310.0615818419-ธ.ค.-084:21x86
Microsoft.datawarehouse.dll9.0.3310.0127573619-ธ.ค.-084:21x86
Microsoft.reportingservices.dataextensions.dll9.0.3310.015754419-ธ.ค.-0811:58x86
Microsoft.reportingservices.dataextensions.dll9.0.3310.015752819-ธ.ค.-084:21x86
Microsoft.reportingservices.dataextensions.sapbw.dll9.0.3310.03876019-ธ.ค.-0811:58x86
Microsoft.reportingservices.dataextensions.sapbw.dll9.0.3310.03874419-ธ.ค.-084:21x86
Microsoft.reportingservices.dataextensions.xmlaclient.dll9.0.3310.055895219-ธ.ค.-0811:58x86
Microsoft.reportingservices.dataextensions.xmlaclient.dll9.0.3310.055895219-ธ.ค.-084:21x86
Microsoft.reportingservices.designer.dll9.0.3310.0481469619-ธ.ค.-084:21x86
Microsoft.reportingservices.designer.wizards.dll9.0.3310.0221781619-ธ.ค.-084:21x86
Microsoft.reportingservices.diagnostics.dll9.0.3310.079652019-ธ.ค.-0811:58x86
Microsoft.reportingservices.diagnostics.dll9.0.3310.079650419-ธ.ค.-084:21x86
Microsoft.reportingservices.excelrendering.dll9.0.3310.033367219-ธ.ค.-0811:58x86
Microsoft.reportingservices.excelrendering.dll9.0.3310.033365619-ธ.ค.-084:21x86
Microsoft.reportingservices.htmlrendering.dll9.0.3310.030500019-ธ.ค.-0811:58x86
Microsoft.reportingservices.htmlrendering.dll9.0.3310.030498419-ธ.ค.-084:21x86
Microsoft.reportingservices.imagerendering.dll9.0.3310.028861619-ธ.ค.-0811:58x86
Microsoft.reportingservices.imagerendering.dll9.0.3310.028860019-ธ.ค.-084:21x86
Microsoft.reportingservices.processingcore.dll9.0.3310.0167304819-ธ.ค.-0811:58x86
Microsoft.reportingservices.processingcore.dll9.0.3310.0167304819-ธ.ค.-084:21x86
Microsoft.reportingservices.sharepoint.server.dll9.0.3310.010839219-ธ.ค.-0811:58x86
Microsoft.sqlserver.connectioninfo.dll9.0.3310.015343219-ธ.ค.-0811:58x86
Microsoft.sqlserver.connectioninfo.dll9.0.3310.015344819-ธ.ค.-084:21x86
Microsoft.sqlserver.dmquerytask.dll9.0.3310.032956019-ธ.ค.-084:21x86
Microsoft.sqlserver.dtstransferprovider.dll9.0.3310.011248819-ธ.ค.-0811:58x86
Microsoft.sqlserver.dtstransferprovider.dll9.0.3310.011248819-ธ.ค.-084:21x86
Microsoft.sqlserver.maintenanceplantasks.dll9.0.3310.029269619-ธ.ค.-084:22x86
Microsoft.sqlserver.maintenanceplantasksui.dll9.0.3310.071869619-ธ.ค.-084:22x86
Microsoft.sqlserver.replication.dll2005.90.3310.0183127219-ธ.ค.-0811:58x64
Microsoft.sqlserver.replication.dll2005.90.3310.0162493619-ธ.ค.-084:22x86
Microsoft.sqlserver.scripttask.dll9.0.3310.015754419-ธ.ค.-0811:58x86
Microsoft.sqlserver.scripttask.dll9.0.3310.015752819-ธ.ค.-084:22x86
Microsoft.sqlserver.scripttaskui.dll9.0.3310.05922419-ธ.ค.-084:22x86
Microsoft.sqlserver.servicebrokerenum.dll9.0.3310.03874419-ธ.ค.-0811:58x86
Microsoft.sqlserver.servicebrokerenum.dll9.0.3310.03874419-ธ.ค.-084:22x86
Microsoft.sqlserver.smo.dll9.0.3310.0160343219-ธ.ค.-0811:58x86
Microsoft.sqlserver.smo.dll9.0.3310.0160341619-ธ.ค.-084:22x86
Microsoft.sqlserver.smoenum.dll9.0.3310.021898419-ธ.ค.-0811:58x86
Microsoft.sqlserver.smoenum.dll9.0.3310.021898419-ธ.ค.-084:22x86
Microsoft.sqlserver.sqlenum.dll9.0.3310.089892019-ธ.ค.-0811:58x86
Microsoft.sqlserver.sqlenum.dll9.0.3310.089892019-ธ.ค.-084:22x86
Microsoft.sqlserver.transfersqlserverobjectstask.dll9.0.3310.09200819-ธ.ค.-0811:58x86
Microsoft.sqlserver.transfersqlserverobjectstask.dll9.0.3310.09199219-ธ.ค.-084:22x86
Microsoft.sqlserver.webservicetask.dll9.0.3310.09608819-ธ.ค.-0811:58x86
Microsoft.sqlserver.webservicetask.dll9.0.3310.09608819-ธ.ค.-084:22x86
Microsoft.visualstudio.templatewizardinterface.dll8.0.50727.421587223-ก.ย.-056:56x86
Msadomdx.dll9.0.3310.049903219-ธ.ค.-084:22x86
Msdtssrvr.exe9.0.3310.019850419-ธ.ค.-0811:58x64
Msfte.dll12.0.9427.1380552027-Oct-0818:52x64
Msftefd.exe12.0.9427.19659227-Oct-0818:52x64
Msftepxy.dll12.0.9427.112475227-Oct-0818:52x64
Msftesql.exe12.0.9427.115598427-Oct-0818:52x64
Msgprox.dll2005.90.3310.025840819-ธ.ค.-0811:58x64
Msgprox.dll2005.90.3310.019695219-ธ.ค.-084:22x86
Msir5jp.dll5.0.2130.0341896027-Oct-0818:52x64
Msmdlocal.dll9.0.3310.03225072819-ธ.ค.-0811:58x64
Msmdlocal.dll9.0.3310.01597013619-ธ.ค.-084:23x86
Msmdredir.dll9.0.3310.0401954419-ธ.ค.-084:23x86
Msmdspdm.dll9.0.3310.019850419-ธ.ค.-0811:59x86
Msmdsrv.exe9.0.3310.03163991219-ธ.ค.-0811:59x64
Msmgdsrv.dll9.0.3310.0980004019-ธ.ค.-0811:59x64
Msmgdsrv.dll9.0.3310.0604296819-ธ.ค.-084:23x86
Msolap90.dll9.0.3310.0592932019-ธ.ค.-0811:59x64
Msolap90.dll9.0.3310.0429704819-ธ.ค.-084:23x86
Msxmlsql.dll2005.90.3310.0138172019-ธ.ค.-0811:59x64
Nlhtml.dll12.0.9427.118926427-Oct-0818:52x64
Nls400.dll5.0.7112.01410184027-Oct-0818:52x64
Nsservice.exe9.0.3310.01826419-ธ.ค.-0811:59x86
Objectexplorer.dll9.0.3310.0270524019-ธ.ค.-084:23x86
Odsole70.dll2005.90.3310.08687219-ธ.ค.-0811:59x64
Osql.exe2005.90.3310.08279219-ธ.ค.-0811:59x64
Query.dll12.0.9427.16587227-Oct-0818:52x64
Rdistcom.dll2005.90.3310.082621619-ธ.ค.-0811:59x64
Repldp.dll2005.90.3310.023588019-ธ.ค.-0811:59x64
Repldp.dll2005.90.3310.018468019-ธ.ค.-084:23x86
Replerrx.dll2005.90.3310.014269619-ธ.ค.-0811:59x64
Replerrx.dll2005.90.3310.011144819-ธ.ค.-084:23x86
Replisapi.dll2005.90.3310.039255219-ธ.ค.-0811:59x64
Replisapi.dll2005.90.3310.026965619-ธ.ค.-084:23x86
Replmerg.exe2005.90.3310.041456819-ธ.ค.-0811:59x64
Replprov.dll2005.90.3310.075095219-ธ.ค.-0811:59x64
Replprov.dll2005.90.3310.055125619-ธ.ค.-084:23x86
Replrec.dll2005.90.3310.0101104819-ธ.ค.-0811:59x64
Replrec.dll2005.90.3310.078372019-ธ.ค.-084:23x86
Replsub.dll2005.90.3310.051594419-ธ.ค.-0811:59x64
Replsub.dll2005.90.3310.040484019-ธ.ค.-084:23x86
Replsync.dll2005.90.3310.012783219-ธ.ค.-0811:59x64
Reportbuilder.exe9.0.3310.0561340019-ธ.ค.-084:23x86
Reportbuilder.resources.dll9.0.3310.0106684019-ธ.ค.-084:25x86
Reportbuilder.resources.dll9.0.3310.0109143219-ธ.ค.-084:20x86
Reportbuilder.resources.dll9.0.3310.0109141619-ธ.ค.-084:20x86
Reportbuilder.resources.dll9.0.3310.0108733619-ธ.ค.-084:20x86
Reportbuilder.resources.dll9.0.3310.0107914419-ธ.ค.-084:20x86
Reportbuilder.resources.dll9.0.3310.0106274419-ธ.ค.-084:21x86
Reportbuilder.resources.dll9.0.3310.0114058419-ธ.ค.-084:24x86
Reportbuilder.resources.dll9.0.3310.0106685619-ธ.ค.-084:25x86
Reportbuilder.resources.dll9.0.3310.0108732019-ธ.ค.-084:20x86
Reportingservicesemaildeliveryprovider.dll9.0.3310.07970419-ธ.ค.-0811:59x86
Reportingserviceslibrary.dll9.0.3310.0111600819-ธ.ค.-0811:59x86
Reportingserviceslibrary.dll9.0.3310.0111599219-ธ.ค.-084:23x86
Reportingservicesnativeserver.dll2005.90.3310.015805619-ธ.ค.-0811:59x64
Reportingservicesservice.exe9.0.3310.01367219-ธ.ค.-0811:59x86
Reportingserviceswebserver.dll9.0.3310.0172220019-ธ.ค.-0811:59x86
Reportingserviceswebuserinterface.dll9.0.3310.0132900019-ธ.ค.-0811:59x86
Reportingserviceswmi.dll2005.90.3310.0366423219-ธ.ค.-0811:59x64
Reportingserviceswmi.dll2005.90.3310.0337903219-ธ.ค.-084:24x86
Sac.exe2005.90.3310.07970419-ธ.ค.-084:24x86
Snapshot.exe9.0.3310.01111219-ธ.ค.-0811:59x86
Snapshot.exe9.0.3310.01111219-ธ.ค.-084:24x86
Sqlaccess.dll2005.90.3310.035415219-ธ.ค.-0811:59x86
Sqladhlp90.exe2005.90.3310.06333619-ธ.ค.-0811:59x64
Sqlagent90.exe2005.90.3310.042532019-ธ.ค.-0811:59x64
Sqlbrowser.exe2005.90.3310.023944819-ธ.ค.-084:24x86
Sqlcmd.exe2005.90.3310.033572019-ธ.ค.-0812:00x64
Sqlctr90.dll2005.90.3310.08738419-ธ.ค.-0812:00x64
Sqlctr90.dll2005.90.3310.06434419-ธ.ค.-084:24x86
Sqldest.dll2005.90.3310.026404019-ธ.ค.-0812:00x64
Sqldest.dll2005.90.3310.016930419-ธ.ค.-084:24x86
Sqldiag.exe2005.90.3310.0124503219-ธ.ค.-0812:00x64
Sqldumper.exe2005.90.3310.08072819-ธ.ค.-0812:00x64
Sqldumper.exe2005.90.3310.06536819-ธ.ค.-084:24x86
Sqlmaint.exe2005.90.3310.08994419-ธ.ค.-0812:00x64
Sqlmanagerui.dll9.0.3310.0608034419-ธ.ค.-084:24x86
Sqlmergx.dll2005.90.3310.023332019-ธ.ค.-0812:00x64
Sqlmgmprovider.dll2005.90.3310.031471219-ธ.ค.-0812:00x64
Sqlmgmprovider.dll2005.90.3310.023330419-ธ.ค.-084:24x86
Sqlrepss90.dll2005.90.3310.03362419-ธ.ค.-0812:00x64
Sqlsac.exe2005.90.3310.0124298419-ธ.ค.-084:24x86
Sqlservr.exe2005.90.3310.03958666419-ธ.ค.-0812:00x64
Sqlsqm.exe2005.90.3310.013706419-ธ.ค.-0812:00x86
Sqlsqm.exe2005.90.3310.013704819-ธ.ค.-084:24x86
Sqlwb.exe2005.90.3310.082058419-ธ.ค.-084:24x86
Sqlwep.dll2005.90.3310.012015219-ธ.ค.-0812:00x64
Sqlwep.dll2005.90.3310.08738419-ธ.ค.-084:24x86
Sqlwtsn.exe9.0.3310.09610419-ธ.ค.-0812:00x86
Sqlwtsn.exe9.0.3310.09608819-ธ.ค.-084:24x86
Sqsrvres.dll2005.90.3310.07970419-ธ.ค.-0812:00x64
Ssradd.dll2005.90.3310.04746419-ธ.ค.-0812:00x64
Ssradd.dll2005.90.3310.03925619-ธ.ค.-084:24x86
Ssravg.dll2005.90.3310.04847219-ธ.ค.-0812:01x64
Ssravg.dll2005.90.3310.03976819-ธ.ค.-084:24x86
Ssrmax.dll2005.90.3310.04488819-ธ.ค.-0812:01x64
Ssrmax.dll2005.90.3310.03772019-ธ.ค.-084:25x86
Ssrmin.dll2005.90.3310.04490419-ธ.ค.-0812:01x64
Ssrmin.dll2005.90.3310.03772019-ธ.ค.-084:25x86
Ssrpub.dll2005.90.3310.03157619-ธ.ค.-0812:01x64
Ssrpub.dll2005.90.3310.02698419-ธ.ค.-084:25x86
Svrenumapi.dll2005.90.3310.083287219-ธ.ค.-0812:01x64
Svrenumapi.dll2005.90.3310.061168819-ธ.ค.-084:25x86
Tablediff.exe2005.90.3310.08380019-ธ.ค.-0812:01x86
Thawbrkr.dll12.0.9427.120718427-Oct-0818:52x64
Txagg.dll2005.90.3310.032701619-ธ.ค.-0812:01x64
Txagg.dll2005.90.3310.020104819-ธ.ค.-084:25x86
Txgroupdups.dll2005.90.3310.047548019-ธ.ค.-0812:01x64
Txgroupdups.dll2005.90.3310.023944819-ธ.ค.-084:25x86
Txlookup.dll2005.90.3310.040279219-ธ.ค.-0812:01x64
Txlookup.dll2005.90.3310.024149619-ธ.ค.-084:25x86
Txmergejoin.dll2005.90.3310.023228019-ธ.ค.-0812:01x64
Txmergejoin.dll2005.90.3310.013756019-ธ.ค.-084:25x86
Xmlfilt.dll12.0.9427.126760027-Oct-0818:52x64
Xmlsub.dll2005.90.3310.031573619-ธ.ค.-0812:01x64
Xmlsub.dll2005.90.3310.019132019-ธ.ค.-084:25x86
Xpadsi90.exe2005.90.3310.06640819-ธ.ค.-0812:01x64
Xpqueue.dll2005.90.3310.06792819-ธ.ค.-0812:01x64
Xprepl.dll2005.90.3310.08584819-ธ.ค.-0812:01x64
Xpstar90.dll2005.90.3310.054818419-ธ.ค.-0812:01x64

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 959420 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 16 มกราคม 2554 - Revision: 4.0
ใช้กับ
 • Microsoft SQL Server 2005 Service Pack 2 เมื่อใช้กับ:
  • Microsoft SQL Server 2005 Standard Edition
  • Microsoft SQL 2005 Server Enterprise
  • Microsoft SQL Server 2005 Express Edition
  • Microsoft SQL Server 2005 Express Edition with Advanced Services
  • Microsoft SQL Server 2005 Enterprise X64 Edition
  • Microsoft SQL Server 2005 Standard X64 Edition
  • Microsoft SQL Server 2005 Enterprise Edition for Itanium Based Systems
 • Microsoft SQL Server 2000 Desktop Engine (Windows)
 • Microsoft Windows Server 2003 Service Pack 2 เมื่อใช้กับ:
  • Microsoft Windows Server 2003 Enterprise Edition
  • Microsoft Windows Server 2003 Datacenter Edition
  • Microsoft Windows Server 2003 Web Edition
  • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter x64 Edition
  • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition
  • Microsoft Windows Server 2003, Standard x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Service Pack 1 เมื่อใช้กับ:
  • Microsoft Windows Server 2003 Enterprise Edition
  • Microsoft Windows Server 2003 Datacenter Edition
  • Microsoft Windows Server 2003 Web Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Standard x64 Edition
 • Windows Server 2008 Datacenter
 • Windows Server 2008 Enterprise
 • Windows Server 2008 Standard
 • Microsoft Windows 2000 Service Pack 4 เมื่อใช้กับ:
  • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
  • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
  • Microsoft Windows 2000 Server
Keywords: 
atdownload kbbug kbexpertiseinter kbfix kbsecbulletin kbsecurity kbsecvulnerability kbsurveynew kbmt KB959420 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:959420

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com