ข้อความแสดงข้อผิดพลาดเมื่อคุณพยายามติดตั้งใบรับรอง โดยใช้ตัวจัดการ IIS 7.0: "ไม่พบการร้องขอใบรับรองที่เกี่ยวข้องกับแฟ้มใบรับรองนี้"

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 959216 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

อาการ

เมื่อคุณพยายามติดตั้งใบรับรองจากไฟล์ PKCS #7 โดยใช้ตัวจัดการ Internet Information Services (IIS) 7.0 คุณอาจได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้:
ข้อความแสดงข้อผิดพลาด 1
ไม่พบการร้องขอใบรับรองเกี่ยวข้องกับแฟ้มใบรับรองนี้ การร้องขอใบรับรองต้องเสร็จสมบูรณ์บนคอมพิวเตอร์ที่ถูกสร้างขึ้น
ข้อความแสดงข้อผิดพลาด 2
มีข้อผิดพลาดขณะกำลังทำการดำเนินการนี้
รายละเอียด: CertEnroll::CX509Enrollment::p_InstallResponse: ASN1 ค่าแท็กไม่ถูกต้องตรงกัน 0X8009310B (ASN:276)
หมายเหตุ  ใบรับรองมีการติดตั้งอย่างถูกต้องแม้ว่าจะ มีข้อความข้อผิดพลาด

สาเหตุ

ปัญหานี้เกิดขึ้นเนื่องจากโปรแกรมจัดการ IIS ทำการดำเนินการค้นหาเพื่อค้นหาชื่อที่เรียกง่ายของใบรับรองในระหว่างการติดตั้ง อย่างไรก็ตาม รหัสที่ทำการดำเนินการค้นหานี้กระโดดกรณีนี้เฉพาะ และไม่ทราบว่าวิธีการที่ดึงข้อมูลชื่อที่เรียกง่ายของใบรับรองในแฟ้ม PKCS #7 ดังนั้น จึงล้มเหลวในการดำเนินการค้นหา และคุณได้รับข้อความข้อผิดพลาด

การแก้ไข

เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ เพิ่มชื่อที่เป็นมิตรใบรับรอง ในการดำเนินการดังกล่าว ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้
 1. คลิก เริ่มคลิก Runชนิด certmgr.mmcแล้ว คลิก ตกลง.
 2. คลิกแฟ้มคลิก เพิ่ม/เอาออกช่วงอิน.
 3. เลือก ใบรับรองและคลิกเพิ่ม และจากนั้น คลิก ตกลง.
 4. เลือก บัญชีคอมพิวเตอร์คลิกถัดไปแล้ว คลิก เสร็จสิ้น.
 5. คลิกตกลง.
 6. ขยาย ใบรับรอง (ภายในเครื่องคอมพิวเตอร์)และส่วนบุคคลจากนั้น ใบรับรอง.
 7. คลิกขวาที่ใบรับรอง และจากนั้น คลิก คุณสมบัติ.
 8. แก้ไข ชื่อที่จำง่าย การเงิน

ข้อมูลเพิ่มเติม

ปัญหานี้ได้มีการจัดกำหนดการเพื่อที่สามารถแก้ไขได้ใน Windows Server 2008 service pack 3

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 959216 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 15 มีนาคม 2556 - Revision: 4.0
ใช้กับ
 • Microsoft Internet Information Services 7.0 เมื่อใช้กับ:
  • Windows Server 2008 Service Pack 2
Keywords: 
kbsurveynew kbtshoot kbnomt kbmt KB959216 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:959216

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com