วิธีการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการตั้งค่าคอนฟิก IIS ในบริการรายงานของ SQL Server 2005

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 958998 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

บทนำ

บทความนี้อธิบายวิธีการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการตั้งค่าคอนฟิกบริการข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต (IIS) ใน Microsoft SQL Server 2005 Reporting Services

บทความนี้ถูกเขียนลง mainly เพื่อช่วยคุณในการวินิจฉัยปัญหาเกี่ยวกับการตั้งค่าคอนฟิก IIS 6.0 ภายใต้โหมดเนทิฟของบริการรายงาน บทความนี้ยังมักจะใช้ กับ IIS 5.0 และ IIS 7.0 อย่างไรก็ตาม บางขั้นตอนที่ใช้ในการวินิจฉัยอาจถูกเขียนขึ้นสำหรับ IIS 6.0 เช่นขั้นตอนในการตรวจสอบการติดตั้ง Microsoft ASP.NET โดยใช้ตัวจัดการ IIS เท่านั้น บทความนี้ยังกล่าวถึงการกำหนดค่าบางส่วนสำหรับคำถาม มีการตรวจสอบ ASP.NET และ กับ Internet Explorer

ข้อมูลเพิ่มเติม

วิธีการทั่วไปที่ 1

ปัญหาเกี่ยวกับการตั้งค่าคอนฟิก iis มักจะปรากฏเป็น การเชื่อมต่อ หรือดำเนินการรายงานเซิร์ฟเวอร์หรือโปรแกรมจัดการรายงานความล้มเหลว การวินิจฉัยปัญหาการกำหนดค่าเหล่านี้เสร็จเรียบร้อยแล้ว คุณต้องตรวจสอบสถาปัตยกรรมของบริการรายงานและวิธีการให้บริการรายงานถูกรวมเข้ากับ IIS บทความนี้พยายามระบุปัญหาการกำหนดค่า IIS ทั่วไปที่อาจทำให้เกิดความล้มเหลวในบริการรายงาน นอกจากนี้ยังมีสนทนาบางประเด็นไม่ IIS

1.1 กระแสที่ร้องขอ

การร้องขอ HTTP จากผู้ใช้ travels ผ่านชั้นจำนวนมาก ทราบชั้นที่ร้องขอที่ล้มเหลวจะช่วยให้คุณกำหนดลักษณะของความล้มเหลว แผนภาพต่อไปนี้คือ ไดอะแกรมตัวอย่างง่ายของลำดับของคำร้องขอ:

ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
958998


ติดบริการการรายงานตั้งไดเรกทอรีเสมือนหนึ่งสำหรับเซิร์ฟเวอร์รายงานและไดเรกทอรีเสมือนหนึ่งสำหรับโปรแกรมจัดการรายงาน ชื่อไดเรกทอรีเสมือนของเริ่มต้นสำหรับเซิร์ฟเวอร์รายงานถูก “ reportserver ” ชื่อไดเรกทอรีเสมือนเริ่มต้นสำหรับโปรแกรมจัดการรายงานเป็น “รายงาน ”

โดยทั่วไป คุณเริ่มการวินิจฉัยปัญหาการบริการรายงาน โดยการส่งการร้องขอไปยังไดเรกตอรีรากของเซิร์ฟเวอร์รายงานใน Internet Explorer โดยค่าเริ่มต้น ข้อมูล URL คือhttp://<server></server>/reportserver. ถ้าเซิร์ฟเวอร์รายงานทำงาน คุณสามารถใช้ Internet Explorer เพื่อส่งการร้องขอให้http://<server></server>/reports. ถ้าคุณได้กำหนดค่าเซิร์ฟเวอร์รายงานจะใช้ Secure Sockets Layer (SSL), คุณต้องเป็นอันดับแรกมั่นใจว่า เซิร์ฟเวอร์สามารถรันในโหมด SSL ไม่ ถ้าคุณได้กำหนดค่าการปรับใช้มาตราส่วนออก คุณต้องเป็นอันดับแรกมั่นใจว่า เซิร์ฟเวอร์รายงานสามารถเรียกใช้บนแต่ละโหน การวิเคราะห์ปัญหาในใบสั่งนี้ช่วยคุณในการแยกปัญหาต่าง ๆ ได้รวดเร็วขึ้น

1.2 อาการโดยทั่วไป

ส่วนนี้แสดงอาการโดยทั่วไปที่เกิดขึ้นเมื่อมีการร้องขอที่ล้มเหลวในชั้นที่แน่นอน ส่วนนี้จะบอกคุณที่จะค้นหาข้อความแสดงข้อผิดพลาด
1.2.1 ไฟร์วอลล์
ถ้าคุณเข้าถึงเซิร์ฟเวอร์รายงานจากเครื่องคอมพิวเตอร์ไคลเอนต์ระยะไกล ตรวจสอบว่า ไฟร์วอลล์ไม่ได้บล็อกการร้องขอ การร้องขอที่ถูกบล็อกถูกบันทึกไว้ในแฟ้มบันทึกของไฟร์วอลล์

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการค้นหาล็อกไฟร์วอลล์ คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
929455เมื่อคุณกำหนดตำแหน่งที่ตั้งแบบกำหนดเองสำหรับแฟ้มบันทึกของ Windows Firewall ใน Windows Vista ข้อมูลอาจไม่สามารถเขียนไปยังแฟ้มบันทึก
คุณยังสามารถเยี่ยมชมเว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
http://technet.microsoft.com/en-us/library/cc736373.aspx
http://technet.microsoft.com/en-us/library/cc758040.aspx
1.2.2 HTTP.sys
iis 6.0 ที่ไม่ได้ทำงานในโหมดแยกต่างหากของ IIS 5.0 และ IIS 7.0 ใช้โปรแกรมควบคุมโหมดเคอร์เนล HTTP (HTTP.sys) เพื่อทำ HTTP เครือข่ายอินพุต/เอาท์พุต บริการ HTTP จะเริ่มต้นโดยอัตโนมัติ คุณไม่จำเป็นต้องทำการกำหนดค่าด้วยตนเอง ถ้ามีการกำหนดค่าบริการรายงานการใช้ SSL คุณต้องมั่นใจว่า มีเริ่มบริการ HTTP SSL

กระบวนการ HTTP.sys สามารถกลับข้อผิดพลาดไปยังไคลเอ็นต์แม้ว่า IIS ไม่เกี่ยวข้องกับ ซึ่งอาจเกิดขึ้นได้เมื่ออยู่ในรูปแบบ URL หรือ เมื่อข้อมูลเฉพาะตัว IIS เว็บไซต์ถูกกำหนดค่าไม่ถูกต้อง ข้อผิดพลาดถูกบันทึกไว้ในล็อกข้อผิดพลาด HTTP.sys

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแฟ้มบันทึกข้อผิดพลาด HTTP.sys แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
http://technet.microsoft.com/en-us/library/cc786081.aspx
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อผิดพลาดในการเข้าสู่ระบบใน HTTP API คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
820729ข้อผิดพลาดในการเข้าสู่ระบบใน HTTP API
1.2.3 IIS และพูลโปรแกรมประยุกต์
ก่อนที่คุณตรวจสอบการกำหนดค่า IIS คุณต้องมั่นใจว่า บริการ IIS Admin และพูลโปรแกรมประยุกต์กำลังทำงานอยู่ Also, you must verify that the Web site identity is correct. You must be careful with the Web site identity if the Web site that is hosting Report Services is not the default Web site, or if you do not specify “All Unassigned” for the Web site identity. If you configured Report Server and Report Manager on different Web sites, try to configure Report Server and Report Manager on the same Web site. If other applications share the same Web site with Reporting Services, try to configure the Report Services virtual directories on a new Web site. If you have third-party ISAPI extensions or filters, try to remove the third-party ISAPI extensions or filters.

If multiple configuration issues occur with IIS, you can reinstall IIS. When you do this, you must reconfigure ASP.NET and the Report Services virtual directories.

For more information about the IIS log file location, click the following article number to view the article in the Microsoft Knowledge Base:
324091HOW TO: ดู และรายงานจากแฟ้มบันทึก
You can also visit the following Microsoft Web site:
http://www.microsoft.com/technet/prodtechnol/WindowsServer2003/Library/IIS/bea506fd-38bc-4850-a4fb-e3a0379d321f.mspx?mfr=true
1.2.4 ASP.NET
An error message in Internet Explorer can indicate that a problem occurs in ASP.NET. If you have previously uninstalled IIS or ASP.NET on the computer, you must validate ASP.NET configuration settings. You can fix most ASP.NET configuration problems by using the aspnet_regiis.exe file to reregister ASP.NET in IIS. For more information about ASP.NET validation, see Section 4 of this article.

You can use a simple .aspx page to perform a sanity check of the IIS and ASP.NET configuration. โดยให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้::
 1. Create a new virtual directory on the Web site that hosts the Reporting Services virtual directories.
 2. Grant Read permission and Execute permission to the virtual directory.
 3. Deploy a simple .aspx page to the virtual directory.
If you cannot browse the .aspx page in Internet Explorer, resolve this problem first. The problem may occur in ASP.NET or in any of the layers before the request reaches ASP.NET.
1.2.5 Report Server virtual directories
If Reporting Services virtual directories were not configured by using the Reporting Services Windows Management Instrumentation (WMI) provider or the Reporting Services configuration tool, you must follow the instructions in Section 4.1 to verify the settings of the virtual directories. If multiple configuration issues occur, you can re-create the virtual directories by using WMI or by using the Reporting Services configuration tool.

To resolve problems, first verify and fix the Report Server virtual directory. Then, when Report Server is working, you can examine and fix the Report Manager virtual directory. When Report Manager cannot communicate with Report Server, the error is usually logged in the Reporting Services log files.

For more information about Reporting Services trace logs, visit the following MSDN Web site:
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms156500(SQL.90).aspx
The following is a typical example of these errors:
w3wp!ui!1!8/5/2008-10:20:56:: e ERROR: HTTP status code --> 500

-------Details--------

System.Net.WebException: The request failed with<some error=""> </some>
at Microsoft.SqlServer.ReportingServices2005.RSConnection.GetSecureMethods()
at Microsoft.ReportingServices.UI.Global.RSWebServiceWrapper.GetSecureMethods()
If the Report Server virtual directory is working, but the Report Manager virtual directory is not working, review the URL that Report Manager uses to communicate with Report Server.

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดแวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้::
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms159261(SQL.90).aspx
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft::
922656Error message when you try to open the Report Manager tool in SQL Server 2005 Reporting Services: "The request failed with HTTP status 400: Bad request" or "An attempt to connect to the report server failed"

2 Web site configuration issues

2.1 Web site identity issues

ถ้าข้อผิดพลาดบ่งชี้ว่า Internet Explorer ไม่สามารถเข้าถึงเซิร์ฟเวอร์รายงานหรือโปรแกรมจัดการรายงาน คุณต้องตรวจสอบการตั้งค่าเว็บไซต์สำหรับบริการรายงาน ต่อไปนี้เป็นข้อความบางข้อผิดพลาดที่คุณอาจได้รับ

ใน'ตัวจัดการรายงาน' คุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้:
ความพยายามเชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์รายงานล้มเหลว ตรวจสอบการเชื่อมต่อข้อมูลและเซิร์ฟเวอร์รายงานอยู่ในรุ่นที่เข้ากัน
ใน Internet Explorer คุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้:
ไม่พบเซิร์ฟเวอร์หรือข้อผิดพลาด DNS
ใน Internet Explorer คุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้:
คำร้องขอไม่ถูกต้อง http 400
ตรวจสอบให้แน่ใจว่า ip แอดเดรสหรือชื่อโฮสต์ที่ใช้ใน URL แก้ไขกับคอมพิวเตอร์และเว็บไซต์ที่เป็นโฮสต์ไดเรกทอรีเสมือนในบริการรายงาน หากไดเรกทอรีเสมือนที่โฮสต์บนเว็บไซต์ที่แตกต่างกัน ตรวจสอบการตั้งค่าคอนฟิกเว็บไซต์สำหรับเซิร์ฟเวอร์รายงานและโปรแกรมจัดการรายงาน

ถ้ามีระบุ URL ตามที่อยู่ IP ตรวจสอบต่อไปนี้:
 • ตรวจสอบให้แน่ใจว่า ip แอดเดรสแก้ไขไปยังคอมพิวเตอร์ที่เป็นโฮสต์ไดเรกทอรีเสมือนในบริการรายงาน คุณสามารถใช้ได้ipconfig.exeคำสั่งเพื่อแสดงรายชื่ออินเทอร์เฟซเครือข่ายของคอมพิวเตอร์
 • ตรวจสอบให้แน่ใจว่า เว็บไซต์ที่โฮสต์การบริการรายงานใช้นั้นUnassigned ทั้งหมดการตั้งค่าหรืออยู่ IP ที่คุณระบุไว้ในนั้นการระบุของเว็บไซต์บานหน้าต่างงาน
ถ้ามีระบุ URL โดยชื่อโฮสต์ ตรวจสอบต่อไปนี้:
 • ตรวจสอบให้แน่ใจว่า แก้ชื่อโฮสต์คอมพิวเตอร์บริการรายงาน คุณสามารถใช้ได้ping.exeคำสั่งที่ใช้ในการแก้ไขชื่อโฮสต์ไปยังที่อยู่ IP จากนั้น ตรวจสอบให้แน่ใจว่า ip แอดเดรสแก้ไขไปยังคอมพิวเตอร์ที่เป็นโฮสต์ไดเรกทอรีเสมือนในบริการรายงาน
 • ตรวจสอบให้แน่ใจว่า เว็บไซต์ที่ใช้ในUnassigned ทั้งหมดการตั้งค่าสำหรับการระบุของเว็บไซต์ หรือเว็บไซต์ระบุส่วนหัวของโฮสต์ที่ตรงกับส่วนหัวของโฮสต์ในการร้องขอ ส่วนหัวของโฮสต์ที่ใช้ในการร้องขอมีชื่อเซิร์ฟเวอร์ที่ระบุใน URL โดยปกติ ในสถานการณ์ Network Load Balancing (NLB) ส่วนหัวของโฮสต์ได้โดยปกติชื่อโหนเสมือน นอกจากนี้ยังสามารถกำหนดส่วนหัวของโฮสต์ในแฟ้มโฮสต์
ใน IIS 5.0 และ IIS 6.0 ข้อมูลเฉพาะตัวของเว็บไซต์ถูกกำหนดในการการระบุของเว็บไซต์บานหน้าต่างของเว็บไซต์แท็บนี้คุณสมบัติของเว็บไซต์หน้า ใน IIS 7.0 คุณสามารถกำหนดข้อมูลเฉพาะตัวของเว็บไซต์ได้ ด้วยการคลิกปุ่มนี้รวมการเชื่อมโยงในนั้นแก้ไขไซต์บานหน้าต่างงาน สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีกำหนดข้อมูลเฉพาะตัวของเว็บไซต์ เยี่ยมชมเว็บไซต์ต่อไปนี้

หมายเหตุ:iis 5.0 ใช้อินเทอร์เฟซที่คล้ายกับ IIS 6.0 เพื่อกำหนดข้อมูลเฉพาะตัวของเว็บไซต์
http://technet.microsoft.com/en-us/library/cc771911.aspx

http://technet.microsoft.com/en-us/library/cc754348.aspx

http://learn.iis.net/page.aspx/150/understanding-sites-apps-and-vdirs-in-iis-7/#Sites
คุณต้องยังมั่นใจว่า โปรแกรมจัดการรายงานใช้ URL ที่ถูกต้องในการเข้าถึงเซิร์ฟเวอร์รายงาน สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดเยี่ยมชมเว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
.aspx http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms159261 (SQL.90)

.aspx http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms155921 (SQL.90)

2.2 ปัญหาที่เกิดขึ้นหลังจากที่คุณติดตั้ง IIS

ถ้าคุณได้ติดตั้ง IIS ใหม่ คุณอาจต้อง ASP.NET ไดเรกทอรีการเสมือนเซิร์ฟเวอร์รายงาน การกำหนดค่าใหม่ และไดเรกทอรีเสมือนของตัวจัดการรายงาน
ข้อมูลสำหรับการติดตั้ง IIS
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการติดตั้ง IIS 6.0 แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
http://www.microsoft.com/technet/prodtechnol/WindowsServer2003/Library/IIS/750d3137-462c-491d-b6c7-5f370d7f26cd.mspx?mfr=true
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการถอนการติดตั้ง IIS 6.0 แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
http://www.microsoft.com/technet/prodtechnol/WindowsServer2003/Library/IIS/910e7485-d74c-4647-87a5-f9d0f9aae51e.mspx?mfr=true
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการติดตั้ง IIS 7.0 แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
http://technet.microsoft.com/en-us/library/cc732624.aspx
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการติดตั้ง และใช้ IIS 5.0 คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
266115ทรัพยากรสำหรับการติดตั้ง และใช้ IIS 5.0
ข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการสร้างไดเรกทอรีเสมือนของบริการรายงาน
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดเยี่ยมชมเว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
.aspx http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms159261 (SQL.90)

.aspx http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms155921 (SQL.90)

2.3 ปัญหากับตัวกรอง ISAPI

ตัวกรอง ISAPI ของบริษัทอื่นอาจทำให้เกิดปัญหาในไดเรกทอรีเสมือนของเซิร์ฟเวอร์รายงาน ถ้าตัวกรอง ISAPI อื่น ๆ อยู่ พยายามที่จะลบตัวกรองจากเว็บไซต์ที่เป็นโฮสต์ไดเรกทอรีเสมือนของบริการรายงาน หรือ ย้ายไดเรกทอรีเสมือนของบริการรายงานไปยังเว็บไซต์ใหม่

3 ปัญหาการรับรองความถูกต้อง

3.1 คุณต้องใส่ข้อมูลประจำตัวใน Internet Explorer ในการเข้าถึงบริการรายงาน

When Reporting Services is configured to use Windows Integrated authentication, Internet Explorer is usually not configured to prompt for credentials. To determine whether Internet Explorer is configured to always prompt for credentials, follow these steps:
 1. เปิด Internet Explorer
 2. ในการเครื่องมือเมนู คลิกตัวเลือกอินเทอร์เน็ต.
 3. ในการการรักษาความปลอดภัยtab, select the zone that applies to the URL that is used to access Report Server. For example, if you are using a NetBIOS name to access Report Server, select theLocal Intranetโซน
 4. คลิกระดับที่กำหนดเอง.
 5. ในการUser Authenticationพื้นที่นี้การตั้งค่าการรักษาความปลอดภัยกล่องโต้ตอบ คลิกAutomatic logon only in Intranet zoneในการเข้าสู่ระบบพื้นที่ If your URL is in the intranet zone, you can clickAutomatic logon with current username and password.

3.2 You receive an HTTP 401 error message after you enter credentials in Internet Explorer

If you receive an HTTP 401 error message after you have received repeated prompts by Internet Explorer, an authentication failure has occurred. For example, if you install Report Services in native mode, you may be prompted for credentials three times before you receive an HTTP 401 error message in Internet Explorer. When this problem occurs, the IIS log shows "HTTP 401" as the IIS response. To troubleshoot this issue, verify the following:
 • Make sure that you entered the correct user name and password.
 • Follow the steps in section 3.1 of this article. Make sure that you do not selectAnonymous logonin the security settings for your zone.
You most frequently receive an HTTP 401 error message if you have configured Reporting Services to use Windows Integrated authentication. By default, IIS enables both the Negotiate authentication method and the NTLM authentication method. Internet Explorer typically uses the Negotiate authentication method before Internet Explorer uses the NTLM authentication method.

If you are using FQDN or a custom host header that does not match the computer name, a loopback check problem may occur. When this problem occurs, you can typically access the Reporting Services Web sites by using the IP address. However, you cannot access the Web sites by using an FQDN or a host name.

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft::
896861คุณได้รับข้อผิดพลาด 401.1 เมื่อคุณเรียกดูเว็บไซต์ที่ใช้ การรับรองความถูกต้องรวม และโฮสต์บน IIS 5.1 หรือ IIS 6
3.2.1 Kerberos authentication
When the negotiated authentication protocol is Kerberos, you may receive an HTTP 401 error message because of Kerberos authentication issues. The following are some of these issues:
 • If your application pool is based on a domain account, you may receive an HTTP 401 error message if the HTTP service principal name (SPN) is not configured. When this problem occurs, you receive the following Kerberos error code:
  KRB_ERR_APP_MODIFIED
  You may be able to access the server by using the following URL:
  http://localhost/<reportserver_vdir></reportserver_vdir>
  However, you cannot access the server by using the following URL:
  http://<netbios></netbios>/<reportserver_vdir></reportserver_vdir>
  To fix or work around these issues, use one of the following methods:
  • Configure the HTTP SPN to enable Kerberos authentication. If you use the NetBIOS name and the FQDN in your URL to access Reporting Services, you must register the HTTP SPN for both the NetBIOS name and for the FQDN. You cannot configure the HTTP SPN for the different accounts on the same computer. Therefore, different application pools must run under the same account to use the same HTTP SPN.สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft::
   871179คุณได้รับการ "ข้อผิดพลาด HTTP 401.1 - การไม่ได้รับอนุญาต: การเข้าถึงถูกปฏิเสธเนื่องจากการข้อมูลประจำตัวที่ไม่ถูกต้อง" ข้อความแสดงข้อผิดพลาดเมื่อคุณพยายามเข้าถึงเว็บไซต์ที่เป็นส่วนหนึ่งของพูลโปรแกรมประยุกต์ IIS 6.0
  • เปลี่ยนแปลงของคุณข้อมูลเฉพาะตัวของพูลโปรแกรมประยุกต์ NetworkServices หรือ LocalSystem บัญชีเหล่านี้สามารถใช้ SPN โฮสต์ในตัวแทนการ HTTP SPN
  • บังคับให้ IIS เพื่อยอมรับการพิสูจน์ตัวจริงแบบ NTLM เท่านั้น สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดเยี่ยมชมเว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft::
   http://www.microsoft.com/technet/prodtechnol/WindowsServer2003/Library/IIS/7258232a-5e16-4a83-b76e-11e07c3f2615.mspx?mfr=true
 • คุณได้รับข้อผิดพลาดรหัสต่อไปนี้ของ Kerberos ในบันทึกเหตุการณ์:
  krb_err_response_too_big
  เมื่อต้องการแก้ไข หรือแก้ไขปัญหานี้ ดำเนินการดังต่อไปนี้:
  1. การเปิดการใช้งานการบันทึก Kerberosสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft::
   262177วิธีการเปิดใช้งานการบันทึกเหตุการณ์ Kerberos
  2. ตรวจสอบแฟ้มบันทึก ถ้าคุณเห็นรหัสข้อผิดพลาด KRB_ERR_RESPONSE_TOO_BIG ดูบทความฐานความรู้ของ Microsoft ต่อไปนี้สำหรับวิธีแก้ไขปัญหาสำหรับปัญหานี้:
   244474วิธีการบังคับให้ Kerberos เพื่อใช้ TCP แทน UDP ใน Windows Server 2003 ใน Windows XP และ Windows 2000
3.2.2 การรับรองความถูกต้องพื้นฐาน
ถ้ามีการกำหนดค่าบริการรายงานการใช้การรับรองความถูกต้องเบื้องต้น ข้อความล้มเหลวของการรับรองความถูกต้องถูกบันทึกไว้ในแฟ้มบันทึกเหตุการณ์การรักษาความปลอดภัยบนเซิร์ฟเวอร์ที่กำลังเรียกใช้ IIS ดูข้อความข้อผิดพลาด ถ้านโยบายความปลอดภัยเฉพาะที่ไม่อนุญาตให้มีการรับรองความถูกต้อง คุณอาจต้องอนุญาตให้เข้าสู่ระบบที่พิมพ์อยู่ภายในนโยบายการรักษาความปลอดภัยท้องถิ่น หรือเปลี่ยนชนิดการเข้าสู่ระบบอยู่ภายในการกำหนดค่า IIS

3.3 คุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาด "การเข้าถึงถูกปฏิเสธ" ใน Internet Explorer สำหรับ IUSR หรือ สำหรับผู้ใช้ IIS ไม่ระบุชื่อคนอื่น

หากเกิดข้อผิดพลาดนี้เกิดขึ้นโดยไม่คาดคิด ตรวจสอบว่า การรักษาความปลอดภัยแบบไม่ระบุชื่อถูกเปิดใช้งานบนไดเรกทอรีเสมือนของบริการรายงาน ถ้ามีการเปิดใช้การตั้งค่านี้ ปิดใช้งานดังกล่าว

3.4 เกิดปัญหาในการมอบหมาย Kerberos

โดยปกติจะมีการทราบว่าปัญหาเหล่านี้เป็นปัญหา “คู่ hop ” kerberos การมอบหมายปัญหาอาจเกิดขึ้นเมื่อมีเงื่อนไขต่อไปนี้:
 • คุณสามารถกำหนดความปลอดภัยที่รวมสำหรับแหล่งข้อมูลในรายงานของคุณ
 • รายงานของคุณเข้าถึงเซิร์ฟเวอร์ระยะไกลสำหรับแหล่งข้อมูล ตัวอย่างเช่น รายงานของคุณเข้าถึง Analysis Services หรือเซิร์ฟเวอร์ฐานข้อมูล Microsoft SQL Server
 • เมื่อคุณเข้าถึงรายงาน คุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้อย่างใดอย่างหนึ่ง:

  ข้อความแสดงข้อผิดพลาด 1:
  การเข้าสู่ระบบล้มเหลวสำหรับผู้ใช้ (null)
  เกิดข้อผิดพลาด 2
  การเข้าสู่ระบบล้มเหลวสำหรับผู้ใช้ "NTAUTHORITY\ANONYMOUS"
 • เมื่อคุณตรวจสอบล็อกเหตุการณ์การรักษาความปลอดภัยบนเซิร์ฟเวอร์ที่เป็นโฮสต์ให้แหล่งข้อมูล คุณเห็นเหตุการณ์ที่ระบุว่า ผู้ใช้ที่ไม่ระบุชื่อถูกล็อกออ
โครงร่างการรับรองความถูกต้องของ NTLM ไม่สามารถทำการดำเนินงาน hop คู่ ถ้าคุณเอาผู้ให้บริการการรับรองความถูกต้อง Negotiate จากเว็บไซต์ หรือ จากไดเรกทอรีเสมือนในบริการรายงาน คุณต้องเพิ่มผู้ให้บริการการรับรองความถูกต้อง Negotiate

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดไปที่เว็บไซต์ของ Microsoft หรือกิโลไบต์บทความ:หากต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติม โปรดคลิกที่หมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base::
215383วิธีการกำหนดค่า IIS เพื่อสนับสนุนโพรโทคอล Kerberos และโพรโทคอล NTLM สำหรับการรับรองความถูกต้องของเครือข่าย
326985การแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับ Kerberos ใน IIS
917409วิธีการกำหนดค่าบริการ SQL Server 2005 มองการวิเคราะห์การใช้การรับรองความถูกต้องของ Kerberos
319723วิธีการใช้การรับรองความถูกต้องของ Kerberos ใน SQL Server
909801วิธีการตรวจสอบให้แน่ใจว่า คุณกำลังใช้การรับรองความถูกต้องของ Kerberos เมื่อคุณสร้างการเชื่อมต่อระยะไกลให้กับอินสแตนซ์ของ SQL Server 2005
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดเยี่ยมชมเว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID=99B0F94F-E28A-4726-BFFE-2F64AE2F59A2&displaylang=en

.aspx http://technet.microsoft.com/en-us/library/cc281382 (SQL.100)
ถ้าคุณต้องการหลีกเลี่ยงการรับรองความถูกต้อง Kerberos คุณสามารถใช้หนึ่งในวิธีการต่อไปนี้:
 • การกำหนดค่าข้อมูลประจำตัวที่เก็บไว้สำหรับแหล่งข้อมูลของคุณ
 • Configure Reporting Services to use Basic authentication. The default logon method is theNetworkClearTextวิธีการ This method allows for you to make one additional hop from the report server.

4 ASP.NET configuration issues

4.1 General errors

ASP.NET configuration issues have various symptoms. For example, one of the following may occur:
 • You may receive an HTTP 404 error message.
 • คุณอาจได้รับข้อความแจ้งความผิดพลาดต่อไปนี้::
  Could not load resource Microsoft.ReportingServices.UI.GlobalApp
 • You may receive other exception error messages from ASP.NET.
ASP.NET configuration issues may be caused by uninstalling or reinstalling a version of the Microsoft .NET Framework. To troubleshoot these issues, do the following:
 • In IIS Manager, right-click theเว็บไซต์โหน แล้วคลิกคุณสมบัติ. In the Web Sites Properties window, click theasp.nettab, and then verify that the ASP.NET version is 2.0.50727.
 • In IIS Manager, right-click theเว็บไซต์โหน แล้วคลิกคุณสมบัติ. In the Web Sites Properties window, click theISAPIFilterstab. Locate and then click theASP.NET_2.0.50727.0filter. ตรวจสอบว่า การปฏิบัติbox contains a valid path for the ASP.NET filter .dll file.

  หมายเหตุ:In IIS 5.1, the filter does not exist.

  หมายเหตุ:In IIS 7.0, you can see the filter by clicking theISAPI Filtersicon on the properties page of the Web site.
 • In IIS Manager, locate and then right-click the virtual directory for Report Server, and then clickคุณสมบัติ. In the dialog box, click theไดเรกทอรีเสมือนแท็บ แล้วคลิกconfiguration. ตรวจสอบว่า การApplication Extensionspane is empty. ตรวจสอบว่า การWildcard Application Mapspane has a single wildcard mapping. Select the wildcard mapping, and then clickแก้ไข. ตรวจสอบว่า การดำเนินการbox contains the correct path for the aspnet_isapi.dll file. ตรวจสอบว่า การตรวจสอบแฟ้มที่มีอยู่ไม่มีเลือกกล่องกาเครื่องหมาย
 • In IIS Manager, locate and then right-click the virtual directory for Report Manager, and then clickคุณสมบัติ. In the dialog box, click theไดเรกทอรีเสมือนแท็บ แล้วคลิกconfiguration. ตรวจสอบว่า การApplication Extensionspane contains the default mappings. This is a list of mappings for common ASP.NET file types, such as .aspx and .asax. To regenerate the default mapping, use the following command to create the correct script maps:
  aspnet_regiis.exe –s<report manager="" path=""></report>
  หมายเหตุ:In IIS 7.0, the mappings are under theตัวจัดการแมปไอคอน
 • In the IIS Web server extensions, make sure that ASP.NET 2.0.50727 is enabled.
If validation fails, you can register ASP.NET to resolve the problem. เมื่อต้องการทำเช่นนี้ ให้ใช้วิธีการใดวิธีการหนึ่งต่อไปนี้:
 • If you are running a 32-bit version of Reporting Services on a 32-bit operating system or on a 64-bit operating system, execute the following command at a command prompt:
  %SystemRoot%\Microsoft.NET\Framework\v2.0.50727\aspnet_regiis.exe -i –enable
 • If you are running a 64-bit version of Reporting Services on a 64-bit operating system, execute the following command at a command prompt:
  %SystemRoot%\Microsoft.NET\Framework64\v2.0.50727\aspnet_regiis.exe -i –enable
You cannot run ASP.NET 1.xand ASP.NET 2.0 in the same IIS worker process. If you are using IIS 6.0 or IIS 7.0, make sure that the application pool that hosts your Report Server application does not host ASP.NET 1.xโปรแกรมประยุกต์ ถ้าคุณกำลังใช้ IIS 5.0 หรือถ้าคุณกำลังใช้ IIS 6.0 ในโหมดแยกต่างหากของ IIS 5.0 ตรวจสอบให้แน่ใจว่าที่ คุณจะไม่รันโปรแกรมประยุกต์ที่ต้อง ASP.NET 1x.

ที่ 4.2 คุณได้รับการ "รหัสประจำตัวปัจจุบัน (NT AUTHORITY\NETWORK SERVICE) ไม่มีการเขียนการเข้าถึง ' <path>ของแฟ้ม \v2.0.50727\Temporary ASP.NET " ข้อความแสดงข้อผิดพลาด</path>

ข้อผิดพลาดเกิดขึ้น โดยการกำหนดค่าไม่ถูกต้องของ ASP.NET เมื่อต้องการแก้ปัญหานี้ ให้สิทธิ์การเขียน และปฏิบัติการอนุญาตไปยังโฟลเดอร์แฟ้มชั่วคราวของ ASP.NET ที่แสดงว่า เกิดข้อผิดพลาด

5 การตัดสินค้าจากคลังของ SSL

5.1 ปัญหาที่เกิดขึ้นกับใบรับรองของไคลเอ็นต์

รับรองความถูกถ้าคุณกำหนดค่าใบรับรองของไคลเอ็นต์ของไดเรกทอรีเสมือน โปรแกรมจัดการรายงานอาจไม่ต้องไปยังเซิร์ฟเวอร์รายงาน ปัญหานี้เกิดขึ้นเนื่องจากโปรแกรมจัดการรายงานไม่ได้ถูกออกแบบเพื่อส่งใบรับรองของไคลเอ็นต์เมื่อมีการให้โปรแกรมจัดการรายงานสื่อสารกับเซิร์ฟเวอร์รายงานผ่านทางคำขอ HTTP ดังนั้น ถ้าคุณตั้งค่าคอนฟิก IIS เพื่อเปิดใช้งานนั้นต้องมีใบรับรองของไคลเอ็นต์ตัวเลือก คุณไม่สามารถใช้โปรแกรมจัดการรายงาน เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ คุณสามารถล้างการต้องมีใบรับรองของไคลเอ็นต์กล่องกาเครื่องหมายสำหรับไดเรกทอรีเสมือนของเซิร์ฟเวอร์รายงาน

5.2 คุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาด “เชื่อมต่อที่บังคับให้ปิด ” หรือข้อผิดพลาดที่ระบุมีความล้มเหลวในการเชื่อมต่อ SSL

ใน Internet Explorer คุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้อย่างใดอย่างหนึ่ง:

ข้อความแสดงข้อผิดพลาด 1:
บังคับให้ปิดการเชื่อมต่อ
เกิดข้อผิดพลาด 2
ขีดเส้นใต้การเชื่อมต่อถูกปิด
เกิดข้อผิดพลาด 3
ไม่สามารถสร้างความสัมพันธ์ของความน่าเชื่อถือสำหรับแชนเนลที่ปลอดภัย SSL/TLS
เกิดข้อผิดพลาด 4
รหัสสถานะ http--> 500
ถ้าคุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดเหล่านี้ ความล้มเหลวในการเชื่อมต่อ SSL อาจมีการเกิดขึ้น โดยปกติจะทำให้เกิดความล้มเหลวในการเชื่อมต่อ ssl โดยใบรับรองที่ติดตั้ง IIS เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ ทำต่อไปนี้:
 • ตรวจสอบให้แน่ใจว่า ใบรับรองที่ออก สำหรับชื่อโฮสต์ หรือส่วนหัวของโฮสต์ใน URL ที่คุณใช้การเข้าถึงโปรแกรมจัดการรายงานหรือเซิร์ฟเวอร์รายงาน
 • ตรวจสอบให้แน่ใจว่า ใบรับรองที่ออก สำหรับชื่อโฮสต์ หรือส่วนหัวของโฮสต์ใน URL ที่โปรแกรมจัดการรายงานที่ใช้ในการเข้าถึงเซิร์ฟเวอร์รายงาน

  หมายเหตุ:URL นี้สามารถถูกกำหนดโดยReportServerUrlองค์ประกอบในแฟ้ม RsWebApplication.config ถ้าไม่ได้กำหนด URL นี้ ชื่อโฮสต์ของ URL นี้มีชื่อโฮสต์ที่ไคลเอนต์ใช้ในการเข้าถึงโปรแกรมจัดการรายงาน เนื่องจากชื่อโฮสต์สามารถแตกต่างกันถ้าคุณใช้ url ที่แตกต่างกันในการเข้าถึงโปรแกรมจัดการรายงาน เราขอแนะนำว่า คุณได้กำหนดReportServerUrlองค์ประกอบด้วยชื่อโฮสต์ที่ถูกต้อง สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดเยี่ยมชมเว็บไซต์ต่อไปนี้ของ MSDN::
  .aspx http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms155878 (SQL.90)
 • ตรวจสอบให้แน่ใจว่า สายการเชื่อถือใบรับรองไม่ถูกต้อง นั่นคือ ตรวจสอบให้แน่ใจว่า ใบรับรองหรือผู้ออกใบรับรองเชื่อถือได้

5.3 ปัญหาที่เกิดขึ้นในการสื่อสาร HTTP ระหว่างเซิร์ฟเวอร์รายงานและโปรแกรมจัดการรายงาน

ปัญหาอาจเกิดขึ้นในการสื่อสาร HTTP ระหว่างโปรแกรมจัดการรายงานและเซิร์ฟเวอร์รายงาน เมื่อการกำหนดค่า SSL ไม่ถูกต้อง โปรแกรมจัดการรายงานสามารถตอบสนองกับ Internet Explorer เสร็จเรียบร้อยแล้ว อย่างไรก็ตาม โปรแกรมจัดการรายงานไม่สามารถสื่อสารกับเซิร์ฟเวอร์รายงาน หากปัญหานี้เกิดขึ้น โปรแกรมจัดการรายงานแสดงรูปในโฮมเพจของโปรแกรมจัดการรายงานได้อย่างถูกต้อง อย่างไรก็ตาม โปรแกรมจัดการรายงานแสดงข้อผิดพลาดในช่องว่างที่คุณคาดว่าจะเห็นโฟลเดอร์และรายการการรายงาน

เมื่อต้องการวินิจฉัยปัญหาเหล่านี้ ใช้ติดตาม.NET Framework เมื่อต้องการเปิดใช้งานการสืบค้นกลับ.NET Framework เพิ่มรหัสต่อไปนี้ลงในแฟ้ม Web.config ที่อยู่ในโฟลเดอร์ที่โปรแกรมจัดการรายงาน:
<system.diagnostics>
     <trace autoflush="true" />
       <sources>
         <source name="System.Net" maxdatasize="1024">
           <listeners>
             <add name="MyTraceFile"/>
           </listeners>
         </source>
        <source name="System.Net.Sockets" maxdatasize="1024">
           <listeners>
             <add name="MyTraceFile"/>
           </listeners>
         </source> 
      </sources>
       <sharedListeners>
         <add
          name="MyTraceFile"
          type="System.Diagnostics.TextWriterTraceListener"
          initializeData="d:\tmp\System.Net.trace.log"
         />
       </sharedListeners>
 <switches>
         <add name="System.Net" value="Verbose" />
        <add name="System.Net.Sockets" value="Verbose" /> 
 </switches>
 </system.diagnostics>
ตัวอย่างเช่น สมมติว่า ส่วนหัวของโฮสต์เซิร์ฟเวอร์เป็น “ example1 ” อย่างไรก็ตาม ใบรับรองของคุณจะออกให้แก่ “ example2 ” เมื่อคุณเข้าถึงโฮมเพจของโปรแกรมจัดการรายงาน โดยใช้การhttp://example1/reportsURL ของ ได้รับข้อความแจ้งเตือนที่บ่งชี้ว่า ใบรับรองไม่ถูกต้อง ดังนั้น การกำหนดค่าของใบรับรองไม่ถูกต้อง

หมายเหตุ:ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับรุ่นของ Internet Explorer ที่คุณกำลังใช้ คำเตือนที่สามารถเป็นข้อความแบบผุดขึ้นหรือข้อความที่ปรากฏใน Internet Explorer หรือ ถ้าคุณได้เลือกที่จะละเว้นคำเตือนก่อน คุณอาจไม่ได้รับคำเตือนใน Internet Explorer

ใน'ตัวจัดการรายงาน' คุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้:
ขีดเส้นใต้การเชื่อมต่อถูกปิด: ไม่ไม่สร้างความสัมพันธ์ของความน่าเชื่อถือสำหรับแชนเนลที่ปลอดภัย SSL/TLS ได้
แล้ว คุณเพิ่มรหัส XML นี้ไปยังแฟ้ม Web.config ภายใต้ไดเรกตอรีของโปรแกรมจัดการรายงาน

หมายเหตุ:คุณอาจต้องทำผสานหากแฟ้ม Web.config ประกอบด้วยอยู่แล้วใน<system.diagnostics></system.diagnostics>องค์ประกอบหรือ<switches></switches>องค์ประกอบ

When you receive the same error message, view the log file that you specified in the XML code. In this example, the log file is in the following location:
D:\tmp\System.Net.trace.log
At the bottom of the log, you see the following:
System.Net Information: 0 : [3316] SecureChannel#63605042 - Remote certificate has errors:
System.Net Information: 0 : [3316] SecureChannel#63605042 - 	Certificate name mismatch.
System.Net Information: 0 : [3316] SecureChannel#63605042 - 	A certificate chain processed, but terminated in a root certificate which is not trusted by the trust provider.

System.Net Information: 0 : [3316] SecureChannel#63605042 - Remote certificate was verified as invalid by the user.
System.Net.Sockets Verbose: 0 : [3316] Socket#23836999::Dispose()
System.Net Error: 0 : [3316] Exception in the HttpWebRequest#44235609:: - The underlying connection was closed: Could not establish trust relationship for the SSL/TLS secure channel.
System.Net Error: 0 : [3316] Exception in the HttpWebRequest#44235609::EndGetResponse - The underlying connection was closed: Could not establish trust relationship for the SSL/TLS secure channel.
Notice that the error message indicates the kind of certificate problem that occurred.

6 Scale-out and load balanced issues

6.1 You receive an HTTP 401 error intermittently

The double hop issue that load balancing introduces may cause intermittent HTTP 401 errors. With load balancing, an HTTP request that is sent to the same computer may be routed to the virtual server and then to a different node. This problem occurs intermittently. If the request is routed to the same node, the request succeeds.

ถ้าต้องการหลีกเลี่ยงปัญหานี้ ใช้วิธีการใดวิธีการหนึ่งต่อไปนี้::
 • Change the Hosts file on each node so that requests that go to the virtual node go to the local host instead. For example, you can redirect requests that are destined for the virtual node to an IP address of 127.0.0.1. This operation prevents double hop by restricting the requests from Report Manager to Report Server to the same computer.
 • If you have a native Reporting Services installation, configure the <reportserverurl> tag to use "localhost" instead of the virtual server.</reportserverurl>

7 Windows Vista and Windows Server 2008 issues

If you are installing Reporting Services in Windows Vista or in Windows Server 2008, review the following Knowledge Base articles and MSDN Web site carefully:
934164How to install SQL Server 2005 Reporting Services on a Windows Vista-based computer
938245วิธีการติดตั้งและวิธีการตั้งค่าคอนฟิกบริการรายงานของ SQL Server 2005 บนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows Server 2008
http://msdn2.microsoft.com/en-us/library/bb677367.aspx

You receive an “IIS is either not installed or not configured for server component installation” error message during setup

When you try to install Reporting Services on Windows Vista or on Windows Server 2008, you receive the following error message, even if IIS is already installed:
IIS is either not installed or not configured for server component installation
This problem occurs because the IIS 6.0 Management Compatibility feature is not installed.สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft::
949455ติดตั้งรายงาน 2007 ตัวจัดการการดำเนินงานศูนย์กลางของระบบล้มเหลวใน Windows Server 2008 คอมพิวเตอร์ถ้าไม่มีการติดตั้งเข้ากันได้จัดการของ IIS 6.0

8 Home page redirection

When you use IIS, you can use Report Manager as the default home page for the Web server. For example, you may want to redirect requests from thehttp://<server> </server>URL to thehttp://<server></server>/reportsURL. For information about how to configure redirection to the Report Manager home page, see the "Redirection to the Report Manager Virtual Directory" section of the following MSDN Web site:
.aspx http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms159261 (SQL.90)
หมายเหตุ:You cannot configure Report Manager directly at the Web site root level. Instead, you must configure redirection to set Report Manager as the default home page for the Web server.

9 Export issues

9.1 An export time-out occurs

When you export a report from Internet Explorer, the download dialog box remains open until a time-out is reported. This issue may occur when you work with some accounts but not other accounts. This issue may occur when you use theRun Asoption to start Internet Explorer so that you can run Internet Explorer from an account other than the logon account.

This issue may be caused by an incorrect Internet Explorer configuration, especially if the report is small so that the time-out does not occur because of many data transfers. เมื่อต้องการแก้ปัญหานี้ ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:
 1. ใน Internet Explorer คลิกตัวเลือกอินเทอร์เน็ตในการเครื่องมือเมนู
 2. ในการตัวเลือกอินเทอร์เน็ตกล่องโต้ตอบ คลิกการขั้นสูงแท็บ แล้ว ค้นหาHTTP 1.1 การตั้งค่า.
 3. คลิกเพื่อยกเลิกเลือกนั้นใช้ HTTP 1.1กล่องกาเครื่องหมายและใช้ HTTP 1.1 ผ่านการเชื่อมต่อพร็อกซีกล่องกาเครื่องหมาย
 4. คลิกเพื่อเลือกนั้นใช้ HTTP 1.1กล่องกาเครื่องหมายและใช้ HTTP 1.1 ผ่านการเชื่อมต่อพร็อกซีกล่องกาเครื่องหมาย
 5. เริ่มต้น Internet Explorer ใหม่

ปัญหา 64 บิตที่ 10

10.1 คุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาด "พยายามโหลดแอสเซมบลีแบบ 64 บิตบนแพลตฟอร์มแบบ 32 บิต"

เมื่อคุณพยายามที่จะเรียกใช้กระบวนการของผู้ปฏิบัติการแบบ 32 บิตและกระบวนการของผู้ปฏิบัติการ 64 บิตเคียงข้างใน IIS 6.0 คุณได้รับข้อความแสดงข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้:
ความพยายามที่โหลดแอสเซมบลีแบบ 64 บิตบนแพลตฟอร์มแบบ 32 บิต
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดแวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้::
http://www.microsoft.com/technet/prodtechnol/WindowsServer2003/Library/IIS/13f991a5-45eb-496c-8618-2179c3753bb0.mspx?mfr=true

10.2 ปัญหาที่เกิดขึ้นเมื่อ IIS และบริการรายงานอยู่ในโหมด 64 บิต แต่มีการรัน IIS อยู่โหมด 32 บิต

หากต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติม โปรดคลิกที่หมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base::
894435วิธีสลับระหว่าง ASP.NET 1.1 รุ่น 32 บิตกับ ASP.NET 2.0 รุ่น 64 บิตบน Windows รุ่น 64 บิต
934162วิธีการติดตั้งบริการรายงานของ SQL Server 2005 รุ่น 32 บิตบนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows รุ่น 64 บิต

11 IIS และปัญหาเกี่ยวกับการตั้งค่าคอนฟิกของไดเรกทอรีเสมือน

11.1 การตั้งค่าคอนฟิกที่ไม่ถูกต้อง สำหรับไดเรกทอรีเสมือนในเซิร์ฟเวอร์รายงาน หรือไดเรกทอรีเสมือนในโปรแกรมจัดการรายงาน

คุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้อย่างใดอย่างหนึ่ง:

ข้อความแสดงข้อผิดพลาด 1:
HTTP 503-บริการไม่พร้อมใช้งาน
เกิดข้อผิดพลาด 2
http 403.14 - Forbidden (รายการไดเรกทอรีที่ถูกปฏิเสธ)
เกิดข้อผิดพลาด 2
รายการการไดเรกทอรีที่ถูกปฏิเสธ
เกิดข้อผิดพลาด 2
บริการไม่พร้อมให้ใช้งาน
ข้อความแสดงข้อผิดพลาดเหล่านี้บ่งชี้ว่า การตั้งค่าคอนฟิก ของไดเรกทอรีเสมือนในเซิร์ฟเวอร์รายงาน หรือไดเรกทอรีเสมือนในโปรแกรมจัดการรายงานไม่ถูกต้อง เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ สร้างไดเรกทอรีเสมือนในเซิร์ฟเวอร์รายงานและไดเรกทอรีเสมือนในโปรแกรมจัดการรายงาน โดยให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้::
 1. ใช้ตัวจัดการ IIS เพื่อเอาไดเรกทอรีเสมือนที่มีอยู่ใน IIS
 2. ใช้เครื่องมือการตั้งค่าคอนฟิกบริการรายงานหรือตัวให้บริการ WMI บริการรายงานเพื่อสร้างไดเรกทอรีเสมือนใหม่
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดเยี่ยมชมเว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
.aspx http://technet.microsoft.com/en-us/library/ms188133 (SQL.90)

.aspx http://technet.microsoft.com/en-us/library/ms181174 (SQL.90)

.aspx http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms159261 (SQL.90)

.aspx http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms155921 (SQL.90)

12 ปรับใช้บริการการรายงานและ Windows SharePoint Services เคียงข้างกัน

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการปรับใช้บริการรายงานและ Windows SharePoint Services เคียงข้างกัน ไปที่ MSDN เว็บไซต์ต่อไปนี้:
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms159697.aspx

13 โปรแกรมสร้างรายงานออก

13.1 คุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาด HTTP 401 เมื่อคุณเริ่มการทำงานของตัวสร้างรายงาน

ถ้าเซิร์ฟเวอร์รายงานใช้การรับรองความถูกต้องเบื้องต้น คุณต้องกำหนดค่าการรับรองความถูกต้องแบบไม่ระบุชื่อสำหรับตัวสร้างรายงาน โปรแกรมสร้างรายงานเป็นโปรแกรมประยุกต์ที่ ClickOnce โปรแกรมประยุกต์ ClickOnce ไม่สามารถจัดการการรับรองความถูกต้องเบื้องต้น สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดเยี่ยมชมเว็บไซต์ต่อไปนี้ของ MSDN::
.aspx http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms365173 (SQL.90)

14 แฟ้ม Web.config การแยกวิเคราะห์ปัญหา

14.1 คุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาด System.NullReferenceException จากวิธี Microsoft.ReportingServices.Diagnostics.WebConfigUtil.GetWebConfigAuthenticationAttr

ปัญหานี้อาจเกิดขึ้นเมื่อมีการให้บริการรายงานไม่สามารถแยกแฟ้ม Web.config เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ ทำต่อไปนี้:
 • ตรวจสอบว่า แฟ้ม Web.config ที่อยู่ในโฟลเดอร์ต่อไปนี้ไม่มี namespace ที่:
  Server\ SQL %ProgramFiles%\Microsoft <instance name="">\Reporting Services\ReportServer</instance>
  ถ้าแฟ้ม Web.config namespace ตัว เอา namespace

  หมายเหตุ:ตัวแก้ไขที่คุณใช้เพื่อปรับเปลี่ยนแฟ้มสามารถเพิ่ม namespace การตรวจสอบว่า นี้เกิดขึ้น หาคุณลักษณะ xmlns บนบรรทัดแรกของแฟ้ม
 • ตรวจสอบว่า การ <authentication>ประกอบด้วยโหนดการ</authentication>โหมดแอตทริบิวต์ ถ้าไม่มีแอตทริบิวต์ เพิ่มโหมดคุณลักษณะการโหน <authentication> ระบุมีแอตทริบิวต์ที่เหมาะสมค่า</authentication>

  ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณใช้การพิสูจน์ตัวจริงของ Windows แบบรวม โหมด authenticate สุดอาจตั้งเป็น “ Windows ” ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโหมดการรับรองความถูกต้องของ ASP.NET, MSDN เว็บไซต์ต่อไปนี้:
  http://msdn.microsoft.com/en-us/library/aa291347.aspx

  http://msdn.microsoft.com/en-us/library/532aee0e.aspx

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 958998 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 16 มกราคม 2554 - Revision: 4.0
ใช้กับ
 • Microsoft SQL Server 2005 Reporting Services
Keywords: 
kbsql2005rs kbexpertiseadvanced kbsurveynew kbinfo kbmt KB958998 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:958998

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com