การปรับปรุงสำหรับ GDI + สำหรับระบบปฏิบัติการ Windows

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 958911 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

คำแนะนำ

Microsoft ได้ออกการปรับปรุงสำหรับ Microsoft Windows GDI + สำหรับระบบปฏิบัติการต่อไปนี้:
 • Windows XP
 • Windows Server 2003
 • Windows Vista
 • Windows Server 2008
บทความนี้อธิบายถึงการเปลี่ยนแปลงที่ทำให้การปรับปรุง

ข้อมูลเพิ่มเติม

สำหรับ Windows Vista การปรับปรุงนี้ช่วยให้การต่อสวิตช์รูปแบบเพื่อควบคุมการแยกวิเคราะห์ของแต่ละรูปแบบแฟ้มใน GDI + เป็นส่วนหนึ่งของรุ่นนี้ คุณลักษณะใหม่ถูกเพิ่มไปใน GDI + คุณลักษณะใหม่นี้ช่วยให้คุณสามารถแยกวิเคราะห์ตัวแปลงสัญญาณที่แตกต่างกัน แนวคิดอยู่เบื้องหลังลักษณะการทำงานคือการ ถูกโจมตีพื้นที่ควบคุม คุณลักษณะนี้จะถูกควบคุม โดยการใช้รายการรีจิสทรีที่แตกต่างกันซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการปรับปรุงนี้ โดยการเปลี่ยนแปลงรายการรีจิสทรีเหล่านี้ คุณสามารถควบคุมรูปที่จะแยกวิเคราะห์ และแสดงและรูปภาพที่ถูกปฏิเสธใน GDI + ตัวอย่างเช่น คุณสามารถเลือกที่จะแยกวิเคราะห์ และจัดทำรูปร่วมถ่ายผู้เชี่ยวชาญกลุ่ม (JPEG) แต่บล็อกรูปติดแท็กรูปแฟ้มรูปแบบ (TIFF)

การปรับปรุงนี้เพิ่มรายการรีจิสทรีที่เปิดใช้งาน และปิดใช้งานตัวแปลงสัญญาณดังต่อไปนี้:
 • บิตแมป Windows (BMP)
 • รูปแบบการแลกเปลี่ยนกราฟิก (GIF)
 • แฟ้มไอคอน (เพิ่ม)
 • JPEG
 • กราฟิกเครือข่าย (PNG)
 • TIFF
เมื่อต้องการเพิ่มรายการรีจิสทรี คุณต้องสร้างคีย์ย่อยของรีจิสทรีต่อไปนี้:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Gdiplus
จากนั้น ให้สร้างค่าDWORDที่สอดคล้องกับแต่ละตัวแปลงสัญญาณ เมื่อต้องการทำเช่นนี้ สร้างรายการรีจิสทรีต่อไปนี้ (ค่าDWORD ) ภายใต้คีย์ย่อยของรีจิสทรีที่คุณสร้าง:
 • DisableBMPCodec
 • DisableGIFCodec
 • DisablePNGCodec
 • DisableICOCodec
 • DisableTIFFCodec
 • DisableJPEGCodec
เมื่อต้องการปิดใช้งานตัวแปลงสัญญาณเฉพาะ ตั้งค่ารายการรีจิสทรีที่สอดคล้องกันเป็น1

หมายเหตุ
 • หลังจากที่คุณเปลี่ยนรายการรีจิสทรี คุณต้องรีสตาร์ทแอพลิเคชันที่ใช้ตัวแปลงสัญญาณ
 • หลังจากที่คุณติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงนี้ จะไม่มีสร้างรายการรีจิสทรีที่กล่าวถึงก่อนหน้านี้ ดังนั้น รูปแบบแฟ้มทั้งหมดที่กล่าวถึงก่อนหน้านี้สามารถแยกวิเคราะห์ต่อไป ถ้าคุณต้องการปิดการใช้งานรูปแบบเฉพาะ คุณต้องตั้งค่ารายการรีจิสทรีที่เหมาะสม
สำหรับ Windows XP และ Windows Server 2003 การปรับปรุงจัดส่งรุ่นแข็งแกร่งยิ่งขึ้นของ GDI + นอกเหนือจากคุณลักษณะใหม่ที่ถูกเพิ่มลงใน Windows Vista โปรแกรมปรับปรุงนี้รวมถึงความปลอดภัยอื่น ๆ ทำให้ปลอดภัย

ข้อมูลเกี่ยวกับโปรแกรมปรับปรุง

คุณสามารถดาวน์โหลดโปรแกรมปรับปรุงนี้จากศูนย์ดาวน์โหลดของ Windows

ศูนย์ดาวน์โหลด Windows

แฟ้มต่อไปนี้จะพร้อมใช้งานสำหรับการดาวน์โหลดจากศูนย์ MicrosoftDownload:
แพคเกจสำหรับ Windows XP เวอร์ชั่น 32 บิต
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดแพคเกจ 958911 ตอนนี้
แพคเกจสำหรับ Windows XP เวอร์ชั่น 64 บิต
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดแพคเกจ 958911 ตอนนี้
แพคเกจสำหรับ Windows Server 2003 เวอร์ชั่น 32 บิต
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดแพคเกจ 958911 ตอนนี้
แพคเกจสำหรับ Windows Server 2003 รุ่นที่ใช้ Itanium
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดแพคเกจ 958911 ตอนนี้
แพคเกจสำหรับ Windows Server 2003 เวอร์ชั่น 64 บิต
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดแพคเกจ 958911 ตอนนี้
แพคเกจสำหรับ Windows Vista เวอร์ชั่น 32 บิต
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดแพคเกจ 958911 ตอนนี้
แพคเกจสำหรับ Windows Vista เวอร์ชั่น 64 บิต
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดแพคเกจ 958911 ตอนนี้
แพคเกจสำหรับ Windows Server 2008 เวอร์ชั่น 32 บิต
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดแพคเกจ 958911 ตอนนี้
แพคเกจสำหรับ Windows Server 2008 รุ่นที่ใช้ Itanium
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดแพคเกจ 958911 ตอนนี้
แพคเกจสำหรับ Windows Server 2008 เวอร์ชั่น 64 บิต
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดแพคเกจ 958911 ตอนนี้
วันออกจำหน่าย: 25 สิงหาคม

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการดาวน์โหลดแฟ้มสนับสนุนของ Microsoft ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
119591 วิธีการขอรับแฟ้มสนับสนุนของ Microsoft จากบริการออนไลน์
Microsoft สแกนแฟ้มนี้เพื่อหาไวรัส Microsoft ใช้ซอฟต์แวร์ตรวจสอบไวรัสล่าสุด ณวันที่แฟ้มถูกโพสต์ แฟ้มถูกจัดเก็บในเซิร์ฟเวอร์เพิ่มการรักษาความปลอดภัยซึ่งช่วยป้องกันการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ที่ไม่ได้รับอนุญาตไปยังแฟ้ม

ข้อกำหนดเบื้องต้น

เมื่อต้องการใช้อัพเดทนี้ คอมพิวเตอร์ของคุณต้องใช้หนึ่งต่อไปนี้:
 • Windows Vista
 • Windows Vista Service Pack 1 (SP1)
 • Windows Vista Service Pack 2 (SP2)
 • Windows XP SP2
 • Windows XP Service Pack 3 (SP3)
 • Windows Server 2003 SP2
 • Windows Server 2008
 • Windows Server 2008 SP2

ความต้องการสำหัรับการเริ่มระบบใหม่

คุณต้องรีสตาร์ทคอมพิวเตอร์หลังจากที่คุณใช้โปรแกรมปรับปรุงนี้

ข้อมูลการแทนที่โปรแกรมปรับปรุง

การปรับปรุงนี้ไม่แทนโปรแกรมแก้ไขด่วนใด ๆ ออกมาก่อนหน้านี้

ข้อมูลเพิ่มเติม

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ GDI + แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms533798 (VS.85).aspx
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
824684 คำอธิบายเกี่ยวกับคำศัพท์เฉพาะทางมาตรฐานที่ใช้เพื่ออธิบายชุดปรับปรุงซอฟต์แวร์ของ Microsoft

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 958911 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 1 พฤศจิกายน 2556 - Revision: 11.0
ใช้กับ
 • Microsoft Windows Server 2003 Datacenter Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition for Itanium-Based Systems
 • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Enterprise Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition for Itanium-based Systems
 • Microsoft Windows Server 2003, Standard x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Standard Edition
 • Windows Vista Enterprise 64-bit edition
 • Windows Vista Home Basic 64-bit edition
 • Windows Vista Home Premium 64-bit edition
 • Windows Vista Ultimate 64-bit edition
 • Windows Vista Business
 • Windows Vista Business 64-bit edition
 • Windows Vista Enterprise
 • Windows Vista Home Basic
 • Windows Vista Home Premium
 • Windows Vista Ultimate
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Professional Edition
Keywords: 
kbautohotfix kbexpertiseadvanced kbfix kbsurveynew kbqfe kbmt KB958911 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:958911

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com