คำอธิบายของเครื่องมือการดูแลระบบของเซิร์ฟเวอร์ระยะไกลสำหรับ Windows 7

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 958830 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

บทนำ

บทความนี้อธิบายเครื่องมือต่าง ๆ ที่พร้อมใช้งานสำหรับการติดตั้งเป็นส่วนหนึ่งของระยะไกล Server จัดการเครื่องมือสำหรับ Windows 7 เครื่องมือในแพคเกจนี้สามารถใช้เพื่อจัดการเทคโนโลยีที่ทำงานบน Windows Server 2008 R2 และยังเทคโนโลยีบางอย่างที่ทำงานบน Windows Server 2003, Windows Server 2003 R2 หรือ Windows Server 2008

ข้อมูลเพิ่มเติม

ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
เทคโนโลยีของเครื่องมือการดูแลระบบของเซิร์ฟเวอร์ระยะไกลคำอธิบาย:จัดการเทคโนโลยีบน Windows Server 2003จัดการเทคโนโลยีบน Windows Server 2008
เครื่องมือบริการการรับรองไดเรกทอรีใช้งานอยู่เครื่องมือบริการการรับรองไดเรกทอรีใช้งานอยู่รวมถึงผู้ให้บริการ ออกใบรับรอง แม่ แบบใบรับรอง PKI องค์กร และการ จัดการ Responder ออนไลน์สแน็ปอิน?การยกเว้น Protocol การสถานะของใบรับรองออนไลน์ (OCSP)?
เครื่องทำงานอยู่ไดเรกทอรีของโดเมนบริการ (AD DS) มือแล้วเครื่องมือบริการไดเรกทอรี Lightweight (AD LDS) ของไดเรกทอรีที่ใช้งานอยู่บริการโดเมน active Directory ที่ใช้งานอยู่รวมถึงผู้ ใช้ของไดเรกทอรีที่ใช้งานอยู่ และคอมพิวเตอร์ โด เมน active Directory ที่ใช้งานอยู่ และ Trusts ไดเรกทอรีของ ไซต์ที่ใช้งานอยู่ และบริการ Active Directory ในการดูแล Center (ADAC), เซิร์ฟเวอร์สำหรับเครื่องมือบริการข้อมูลเครือข่าย (NIS) โมดูล PowerShell Windows สำหรับ Active Directory และเครื่องมืออื่น ๆ สแนปอิน และบรรทัดคำสั่งสำหรับการจัดการบริการโดเมน active Directory ที่ใช้งานจากระยะไกล

-เครื่องใช้งานไดเรกทอรี Lightweight ไดเรกทอรีบริการมือรวมถึงไดเรกทอรีของ ไซต์ที่ใช้งานอยู่ และบริการ แก้ไข ADSI แบบแผน Manager และอื่น ๆ สแนปอิน และเครื่องมือบรรทัดคำสั่งสำหรับการจัดการบริการไดเรกทอรี Lightweight ไดเรกทอรีที่ใช้งานอยู่

-เซิร์ฟเวอร์สำหรับเครื่องมือ NIS มีส่วนขยายไปที่ผู้ใช้ของไดเรกทอรีที่ใช้งานอยู่และคอมพิวเตอร์สแนปอิน และYpclear.exeเครื่องมือบรรทัดคำสั่ง
?, PowerShell Windows และการจัดการระยะไกล ADAC ต้องแพคเกจการดาวน์โหลดบริการเว็บไดเรกทอรีที่ใช้งานอยู่?, PowerShell และการจัดการระยะไกล ADAC ต้องแพคเกจการดาวน์โหลดบริการเว็บไดเรกทอรีที่ใช้งานอยู่
ตัวแสดงรหัสผ่านการกู้คืนไดเรกทอรีการใช้งานอยู่ด้วย bitlockerเครื่องมือตัว BitLocker Active Directory กู้คืนรหัสผ่านแสดงเป็นส่วนขยายสำหรับผู้ใช้ของไดเรกทอรีที่ใช้งานอยู่และคอมพิวเตอร์ Microsoft Management Console (MMC) แนปนิ้วการใช้เครื่องมือนี้ คุณสามารถเปิดของวัตถุคอมพิวเตอร์เป็นคุณสมบัติกล่องโต้ตอบเพื่อดูรหัสผ่านการกู้คืน BitLocker สอดคล้องกันใช้ไม่ได้ใช้ไม่ได้
เครื่องมือของเซิร์ฟเวอร์ dhcpเครื่องมือของเซิร์ฟเวอร์ DHCP รวมคอนโซลการจัดการ DHCP และnetshเครื่องมือบรรทัดคำสั่ง??
เครื่องมือของเซิร์ฟเวอร์ dnsเครื่องมือของเซิร์ฟเวอร์ DNS ที่รวมถึงสแนปอินตัวจัดการ DNS และDdnscmd.exeเครื่องมือบรรทัดคำสั่ง??
เครื่องมือ Clustering Failoverเครื่องมือ Clustering Failover รวมตัวจัดการคลัสเตอร์ Failover, PowerShell Windows เครื่องมือการจัดการ Failover Clustering และCluster.exeเครื่องมือบรรทัดคำสั่งใช้ไม่ได้?
เครื่องมือบริการแฟ้มเครื่องมือบริการแฟ้มรวมต่อไปนี้:

-เครื่องมือสำหรับระบบแฟ้มแจกจ่ายรวมในการจัดการ DFS สแนปอิน และDfsradmin.exe,Dfsrdiag.exe,Dfscmd.exe,Dfsdiag.exeและDfsutil.exeเครื่องมือบรรทัดคำสั่ง
-เครื่องมือตัวจัดการทรัพยากรของเซิร์ฟเวอร์แฟ้มมีตัวจัดการทรัพยากรของเซิร์ฟเวอร์แฟ้มสแนปอิน และDirquota.exe,Filescrn.exeและStorrept.exeเครื่องมือบรรทัดคำสั่ง
-ร่วมกัน และเครื่องมือการจัดการที่เก็บรวมที่ใช้ร่วมกันและการจัดการที่เก็บสแนปอิน
ใช้ไม่ได้
?
เครื่องมือการจัดการนโยบายกลุ่มเครื่องมือการจัดการนโยบายกลุ่มรวม คอนโซลการจัดการนโยบายกลุ่ม ตัว แก้ไขการจัดการนโยบายกลุ่ม และตัว แก้ไขวัตถุนโยบายกลุ่ม Starter นโยบายกลุ่ม??
เครื่องมือ hyper Vเครื่องมือ Hyper V รวมสแน็ปอินตัวจัดการ Hyper V และเครื่องมือในการเข้าถึงระยะไกลเครื่องเสมือนการเชื่อมต่อใช้ไม่ได้?
เครื่องมือดุลของงานเครือข่ายเครื่องมือดุลของงานเครือข่ายรวมถึงการสแนปอิน Network Load Balancing Manager, PowerShell Windows เครื่องมือการจัดการดุลโหลดเครือข่าย และNlb.exeและWlbs.exeเครื่องมือบรรทัดคำสั่ง??
เครื่องมือบริการเดสก์ท็อประยะไกลเครื่องมือบริการเดสก์ท็อประยะไกลรวมถึงโปรแกรมจัดการบริการของเดสก์ท็อประยะไกล'และ'เดสก์ท็อประยะไกลสแน็ปอิน??
ตัวจัดการเซิร์ฟเวอร์ตัวจัดการเซิร์ฟเวอร์รวมคอนโซลโปรแกรมจัดการเซิร์ฟเวอร์หรือไม่

โปรแกรมจัดการกับเซิร์ฟเวอร์การจัดการระยะไกลไม่พร้อมใช้งานใน Windows Server 2008 R2 เท่านั้น
ใช้ไม่ได้ใช้ไม่ได้เครื่องมือเซิร์ฟเวอร์ SMTPเครื่องมือของเซิร์ฟเวอร์ SMTP ที่รวมถึงสแนปอินแบบธรรมดา Mail Transfer Protocol (SMTP)??
เครื่องมือ Explorer เก็บข้อมูลเครื่องมือ Explorer เก็บรวมถึงสแนปอินที่เก็บ Explorerใช้ไม่ได้?
ตัวจัดการการเก็บข้อมูลสำหรับเครื่องมือเครือข่าย (SANs) ของพื้นที่จัดเก็บข้อมูลตัวจัดการการเก็บข้อมูลสำหรับเครื่องมือ SANs รวมตัวจัดการที่เก็บสำหรับ SANs สแนปอินและProvisionstorage.exeเครื่องมือบรรทัดคำสั่ง?

ตัวจัดการการจัดเก็บสำหรับ SANs จะพร้อมใช้งานใน Windows Server 2003 R2 และรุ่นที่ใหม่กว่า
?
เครื่องมือตัวจัดการทรัพยากรของระบบ windowsเครื่องมือตัวจัดการทรัพยากรระบบของ Windows รวมสแน็ปอินตัวจัดการทรัพยากรของระบบ Windows และWsrmc.exeเครื่องมือบรรทัดคำสั่งใช้ไม่ได้?

ข้อมูลเพิ่มเติม

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับระยะไกล Server จัดการเครื่องมือสำหรับ Windows 7 แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID=7d2f6ad7-656b-4313-a005-4e344e43997d

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 958830 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 25 กันยายน 2554 - Revision: 5.0
ใช้กับ
  • Windows 7 Enterprise
  • Windows 7 Professional
  • Windows 7 Ultimate
Keywords: 
kbexpertiseinter kbsurveynew kbhowto kbmt KB958830 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:958830

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com