คุณไม่สามารถเข้าสู่ระบบโดเมน นำคอมพิวเตอร์เข้าร่วมโดเมน หรือรันตัว Active Directory ติดตั้งช่วย (Dcpromo.exe) ใน Windows Server 2003

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 958804 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
สิ่งสำคัญบทความนี้ประกอบด้วยข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการแก้ไขรีจิสทรี ควรตรวจสอบว่าได้สำรองรีจิสทรีก่อนที่จะปรับเปลี่ยน โปรดทำความเข้าใจกับวิธีการคืนค่ารีจิสทรีในกรณีที่เกิดปัญหา สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีสำรองข้อมูล คืนค่า และปรับเปลี่ยนรีจิสทรี โปรดคลิกที่หมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base::
322756วิธีการสำรองข้อมูลและคืนค่ารีจิสทรีใน Windows
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

อาการ

อาการ 1

เมื่อคุณพยายามเข้าใช้คอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows Server 2003 ในโดเมน การดำเนินการที่อาจไม่สำเร็จ นอกจากนี้ คุณอาจได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้::
ไม่สามารถติดต่อตัวควบคุมโดเมนสำหรับโดเมนนี้

อาการ 2

เมื่อคุณพยายามที่จะเอา Active Directory จากตัวควบคุมโดเมนในคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows Server 2003 ในโดเมนเดียวกัน โดยใช้ตัวควบคุมโดเมนอื่น คุณอาจได้รับข้อความแสดงข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้:
ไม่มีเลือกกล่องกาเครื่องหมายที่บ่งชี้ว่า ตัวควบคุมโดเมนนี้เป็นตัวควบคุมล่าสุดสำหรับชื่อโดเมนโดเมน อย่างไรก็ตาม มีอื่น ๆ Active Directory ควบคุมสำหรับโดเมนนี้สามารถสามารถติดต่อ

อาการ 3

เมื่อคุณรันการDcdiag.exeโปรแกรมอรรถประโยชน์พรอมต์คำสั่งบนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows Server 2003 การดำเนินการไม่สำเร็จ ล็อกข้อผิดพลาดต่อไปนี้:
เริ่มการทำงานการทดสอบ: NetLogons
* การตรวจสอบสิทธิ์ Logons เครือข่าย
......................... การทดสอบ replay-เซิร์ฟเวอร์ที่ส่งผ่าน NetLogons
เริ่มการทำงานการทดสอบ: โฆษณา
ร้ายแรงข้อผิดพลาด: DsGetDcName (เซิร์ฟเวอร์ REPLAY) เรียกล้มเหลว ข้อผิดพลาด 1355
Locator ที่ไม่พบเซิร์ฟเวอร์
......................... REPLAY-เซิร์ฟเวอร์ไม่สามารถทดสอบการโฆษณา
เริ่มการทำงานการทดสอบ: FsmoCheck
คำเตือน: DcGetDcName(GC_SERVER_REQUIRED) เรียกล้มเหลว ข้อผิดพลาด 1355
เซิร์ฟเวอร์แค็ตตาล็อกที่สากลไม่สามารถระบุตำแหน่ง - ของ GC ทั้งหมดที่ได้ลง
ชื่อ PDC: \\Replay-server.broadgate.local
ค่าสถานะตัวระบุตำแหน่ง: 0xe00003fd
คำเตือน: DcGetDcName(TIME_SERVER) เรียกล้มเหลว ข้อผิดพลาด 1355
ไม่สามารถระบุตำแหน่ง Time Server
เซิร์ฟเวอร์ที่เก็บบทบาท PDC ไม่ทำงาน
คำเตือน: DcGetDcName(GOOD_TIME_SERVER_PREFERRED) เรียกล้มเหลว ข้อผิดพลาด 1355
ไม่สามารถระบุตำแหน่ง Time Server ที่ดี
คำเตือน: DcGetDcName(KDC_REQUIRED) เรียกล้มเหลว ข้อผิดพลาด 1355
ยัง KDC ไม่สามารถระบุตำแหน่ง - KDCs ทั้งหมดที่ได้ลง
.........................ทดสอบล้มเหลว broadgate.local FsmoCheck

สาเหตุ

ปัญหานี้เกิดขึ้นเนื่องจากตัวควบคุมโดเมนที่มีอยู่ในโดเมนจะไม่ระบุตัวเองเป็นตัวควบคุมโดเมน บ่งชี้ว่า Sysvol การและโฟลเดอร์ Netlogon จะไม่ร่วม ปัญหานี้อาจเกิดขึ้นเมื่อนโยบายและสคริปต์ที่เก็บไว้ใน %Windows%Sysvol\Sysvol\DomainNameโฟลเดอร์ไม่มีอยู่

นโยบายและสคริปต์อาจไม่พร้อมใช้งานในสถานการณ์ต่อไปนี้

สถานการณ์สมมติ 1

โฟลเดอร์นโยบายและสคริปต์อาจหายไปทั้งหมดได้

สถานการณ์สมมติ 2

โฟลเดอร์นโยบายและสคริปต์อาจอยู่ในโฟลเดอร์ Ntfrs_Preexisting

สถานการณ์สมมติ 3

โฟลเดอร์นโยบายและสคริปต์ที่มีอยู่ อย่างไรก็ตาม เหล่านี้ว่างเปล่า

การแก้ไข

คำเตือนปัญหาร้ายแรงอาจเกิดขึ้นหากคุณปรับเปลี่ยนรีจิสทรีอย่างไม่ถูกต้อง โดยใช้ตัวแก้ไขรีจิสทรี หรือ โดยใช้วิธีอื่น คุณอาจต้องติดตั้งระบบปฏิบัติการใหม่เพื่อแก้ไขปัญหาเหล่านี้ Microsoft ไม่รับประกันว่าจะสามารถแก้ไขปัญหาได้ คุณต้องยอมรับความเสี่ยงด้วยตนเองในการปรับเปลี่ยนรีจิสทรี
เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ ตรวจสอบพาธสำหรับโฟลเดอร์นโยบายและสคริปต์ต่อไปนี้:
%Windows%Sysvol\Sysvol\ชื่อโดเมน
ทำตามขั้นตอน ขึ้นอยู่กับสาเหตุ

ความละเอียด 1

 1. ถ้ามีการตั้งค่าตัวควบคุมโดเมนเดียว สร้างโฟลเดอร์นโยบายและสคริปต์ด้วยตนเอง
 2. เริ่มโปรแกรม Registry Editor ค้นหาคีย์ย่อยต่อไปนี้:
  HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Ntfrs\Parameters\Backup/Restore\Process เมื่อ Startup
 3. กำหนดค่าของรายการรีจิสทรี BurFlags เพื่อ D4

  หมายเหตุ:ก่อนที่คุณเปลี่ยนรีจิสทรี ดูส่วน "ข้อมูลเพิ่มเติม"
 4. เริ่มบริการ Ntfrs และรอจนกว่า Sysvol การและโฟลเดอร์ netlogon จะถูกใช้ร่วมกันแล้ว
 5. เรียกใช้การDcgpofixโปรแกรมอรรถประโยชน์ของหน้าจอพร้อมรับคำสั่ง

  หมายเหตุ:หลังจากที่คุณเรียกใช้เครื่องมือนี้ นโยบายการเริ่มต้นทั้งหมดจะใช้ นโยบายที่กำหนดเองไม่มีการใช้งาน

  สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโปรแกรมอรรถประโยชน์ Dcgpofix แวะไป Microsoft TechNet เว็บไซต์ต่อไปนี้:
  http://technet.microsoft.com/en-us/library/cc739095.aspx

ความละเอียด 2

 1. คัดลอกเนื้อหาจากโฟลเดอร์ Ntfrs_Preexisting %Windows%Sysvol\Sysvol\ชื่อโดเมนโฟลเดอร์
 2. เริ่มโปรแกรม Registry Editor ค้นหาคีย์ย่อยต่อไปนี้:
  HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Ntfrs\Parameters\Backup/Restore\Process เมื่อ Startup
  .
 3. กำหนดค่าของรายการรีจิสทรี BurFlags เพื่อ D4

  หมายเหตุ:ก่อนที่คุณเปลี่ยนรีจิสทรี ดูส่วน "ข้อมูลเพิ่มเติม"
 4. เริ่มบริการ Ntfrs และรอจนกว่า Sysvol การและโฟลเดอร์ netlogon จะถูกใช้ร่วมกันแล้ว

ความละเอียดที่ 3

สำหรับทั้งการตั้งค่าตัวควบคุมโดเมนเดียวและสภาพแวดล้อมตัวควบคุมโดเมนหลาย การคืนค่าโฟลเดอร์นโยบายและสคริปต์จากการสำรองข้อมูลที่ถูกต้อง

ข้อมูลเพิ่มเติม

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการสร้างแผนภูมิ Sysvol คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
315457วิธีการสร้างแผนภูมิ SYSVOL และเนื้อหาของที่อยู่ในโดเมน

คุณต้องระวังเมื่อคุณ reinitialize ฐานข้อมูลบริการจำลองแบบแฟ้ม (FRS) ด้วยการกำหนดค่า D4 หรือ D2 ถ้ามีการกำหนดค่าแจกจ่าย File System (DFS) ในเครือข่าย การ reinitializing ฐานข้อมูลจะต่าง ขึ้นอยู่กับชุดแบบจำลอง
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคีย์รีจิสทรี BurFlag คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
290762ใช้คีย์รีจิสทรี BurFlags reinitialize บริการการจำลองแบบแฟ้มตั้งค่าการจำลอง

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 958804 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 21 ตุลาคม 2553 - Revision: 2.0
ใช้กับ
 • Microsoft Windows Server 2003 Web Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Datacenter Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Enterprise Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Service Pack 1
 • Microsoft Windows Server 2003 R2 Datacenter Edition (32-Bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003 Service Pack 2
Keywords: 
kbtshoot kbprb kbmt KB958804 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:958804

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com