คำอธิบายของแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วน rollup เสมือนพีซี 2007 Service Pack 1: 20 กุมภาพันธ์ 2009

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 958162 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

คำแนะนำ

บทความนี้อธิบายถึงปัญหา Microsoft เสมือนพีซี 2007 Service Pack 1 ที่ได้รับการแก้ไขในโปรแกรมแก้ไขด่วนเสมือนพีซี 2007 Service Pack 1 คือวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2009

โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้มีการปรับปรุงที่ต่อไปนี้:

โครงการปรับปรุง 1

เมทริกซ์การสนับสนุน 2007 พีซีเสมือนถูกขยายเพื่อรวม Sku ต่อไปนี้:
 • Windows XP Home with Service Pack 2 (SP2)
 • บ้าน XP Windows ที่ มี Service Pack 3 (SP3)
 • บ้าน Vista Windows ที่ มีบริการ Pack1 (SP1)
ไม่สนับสนุนการ Sku เหล่านี้เพิ่มเติมก่อนที่โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ เหล่านี้ Sku บ้านในขณะนี้ได้รับการสนับสนุนในการยกเลิกโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ นอกจากนี้ Sku ต่อไปนี้จะสนับสนุนเป็นระบบปฏิบัติการ guest:
 • Windows XP Home with Service Pack 2 (SP2)
 • บ้าน XP Windows ที่ มี Service Pack 3 (SP3)

โครงการปรับปรุง 2

ยกเลิกโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้รวมถึงวิธีการพัฒนาการประสิทธิภาพและเสถียรภาพที่สำคัญในระบบเครือข่ายของเครื่องเสมือน:
 • เครื่องเสมือนที่ใช้เครือข่ายในโหมดใช้ร่วมกันระบบเครือข่าย (NAT) มีประสิทธิภาพการทำงานอย่างร้ายแรงต่ำเมื่อเปรียบเทียบกับเครื่องเสมือนที่ใช้โหมดระหว่างกาลเครือข่าย ยกเลิกโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้มีการปรับปรุงที่ทำเครื่องหมายประสิทธิภาพเครือข่ายของเครื่องเสมือนในโหมดการเชื่อมต่อเครือข่ายที่ใช้ร่วมกัน (NAT)
 • เมื่อใช้โหมดระหว่างกาลของระบบเครือข่าย แขกจะทำมิเรอร์สถานะการเชื่อมต่อของการ์ดเชื่อมต่อเครือข่ายโฮสต์ที่ถูกผูกอะแดปเตอร์ที่เป็นแขก เมื่อใช้ร่วมกันระบบเครือข่าย (NAT), อะแดปเตอร์เครือข่ายที่เป็นแขกจะสามารถยกเลิกต่อเมื่ออะแดปเตอร์เครือข่ายทั้งหมดบนโฮสต์จะยกเลิกการเชื่อมต่อเท่านั้น
 • ใช้เวลานานในการคัดลอกหลาย และแฟ้มขนาดใหญ่ไปยัง และจากเครื่องเสมือนที่กำลังใช้โหมดใช้ร่วมกันระบบเครือข่าย (NAT) นอกจากนี้ กระบวนการนี้อาจมีผลในการหยุดการเชื่อมต่อเครือข่าย หรือหยุดการทำงานของกระบวนการคัดลอก
 • ตรวจหาอัตโนมัติของพร็อกซี http ทำงานกับที่ใช้ร่วมกันระบบเครือข่าย (NAT) หลังจากที่คุณติดตั้งการยกเลิกโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้
 • ยกเลิกโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ตั้งค่าอยู่ WINS ที่ถูกต้องเป็นส่วนหนึ่งของการกำหนดที่อยู่ DHCP

โครงการปรับปรุง 3

ขณะนี้มีขยายความละเอียดเพื่อ 2048 x 1920 (32 บิต) พีซีเสมือนใน SP1 2007 ได้รับการสนับสนุนความละเอียดหน้าจอถึง 1600 x 1200

นอกจากนี้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ยังแก้ปัญหาต่อไปนี้ที่มีไม่ไว้ก่อนหน้านี้ในบทความฐานความรู้ของ Microsoft:

ฉบับที่ 1

ถ้าหน้าต่าง virtual machine ถูกปิดในขณะที่หนึ่งของหน้าต่างย่อยจะเปิดใช้งาน กระบวนการ 2007 พีซีเสมือนล้มเหลว

การตัดสินค้าจากคลัง 2

บางระบบปฏิบัติการล้มเหลวเมื่อเรียกใช้ในเครื่องเสมือน ในกรณีนี้ ระบบปฏิบัติการโฮสต์อาจมีปัญหา ปัญหานี้เกิดขึ้นเมื่อระบบปฏิบัติการ guest จัดสรรหน่วยความจำระบบในลักษณะว่า คอมโพเนนต์การตรวจสอบเครื่องเสมือนของพีซีเสมือนไม่พบหน่วยความจำสำหรับโครงสร้างของข้อมูลภายใน ภายใต้สถานการณ์ดังกล่าว จอภาพ virtual machine ส่งกลับค่าการยกเว้นข้อผิดพลาดร้ายแรงไปยังระบบปฏิบัติการ guest และป้องกันไม่ให้เกิดความผิดพลาดที่ระบบปฏิบัติการโฮสต์

การตัดสินค้าจากคลัง 3

ลักษณะการทำงานที่สอดคล้องกันของ 2007 พีซีเสมือนที่เกิดขึ้นเมื่อคุณปิดเครื่องเสมือนที่มีการ การเลิกทำดิสก์ เปิดใช้ตัวเลือก กล่องโต้ตอบอาจถูกแสดงเมื่อต้องการขอให้คุณตัดสินใจว่า สิ่งที่คุณต้องการทำกับฮาร์ดดิสก์ของคุณเสมือนแอคชัน close ถูกกำหนดเป็น ปิดโดยอัตโนมัติ โดยไม่มีข้อความใด ๆ.

การตัดสินค้าจากคลัง 4

การติดตั้งส่วนเพิ่มเติมของเครื่องเสมือนไม่สามารถเริ่มการทำงาน และแสดงหน้าต่างวิธีใช้ของ Windows Installer ปัญหานี้เกิดขึ้นเมื่อค่าของสภาพแวดล้อมของตัวแปร% temp %ในระบบปฏิบัติการ guest รวมพื้นที่สีขาว

การแก้ไข

ข้อมูลโปรแกรมแก้ไขด่วน

แฟ้มต่อไปนี้จะพร้อมใช้งานสำหรับการดาวน์โหลดจาก Microsoft ศูนย์ดาวน์โหลด:

เสมือน 2007 พีซีแพ็คเกจ hotfix เวอร์ชั่น 32 บิต
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดแพคเกจ 958162 ทันที

เสมือน 2007 พีซีแพ็คเกจ hotfix เวอร์ชัน 64 บิต
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดแพคเกจ 958162 ทันที

วันออกจำหน่าย: 20 กุมภาพันธ์

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการดาวน์โหลดแฟ้มสนับสนุนของ Microsoft ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
119591 วิธีการขอรับแฟ้มสนับสนุนของ Microsoft จากบริการออนไลน์
Microsoft สแกนแฟ้มนี้เพื่อป้องกันไวรัส Microsoft ใช้ซอฟต์แวร์ตรวจสอบไวรัสล่าสุด ณวันที่แฟ้มถูกโพสต์ แฟ้มถูกจัดเก็บในเซิร์ฟเวอร์เพิ่มการรักษาความปลอดภัยซึ่งช่วยป้องกันการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ที่ไม่ได้รับอนุญาตไปยังแฟ้ม

ข้อกำหนดเบื้องต้น

คุณต้องมี SP1 2007 พีซีเสมือนที่ติดตั้งก่อนที่คุณติดตั้งโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

การติดตั้งโปรแกรมแก้ไขด่วน

เมื่อต้องการติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงนี้ บันทึกแฟ้ม.msp จัดแบบท้องถิ่น ถ้าคุณกำลังเรียกใช้ Windows Vista, Windows Vista Service Pack 1 หรือ Windows Server 2008 เรียกใช้การปรับปรุงจากพร้อมท์คำสั่ง เมื่อต้องการทำเช่นนี้ ใช้ไวยากรณ์คำสั่งต่อไปนี้:
เส้นทางการ /p msiexec ของแฟ้ม.msp
ถ้าคุณกำลังเรียกใช้ Windows รุ่นก่อนหน้านี้ คลิกสองครั้งที่แฟ้ม.msp จัดที่ดาวน์โหลดมาเพื่อเริ่มกระบวนการติดตั้ง จากนั้น ให้ทำตามคำแนะนำการติดตั้ง

ความต้องการสำหรับการเริ่มระบบใหม่

คุณไม่จำเป็นต้องรีสตาร์ทคอมพิวเตอร์หลังจากที่คุณใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

ข้อมูลการแทนที่โปรแกรมแก้ไขด่วน

โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ไม่ได้แทนโปรแกรมแก้ไขด่วนที่นำออกใช้ก่อนหน้านี้

ข้อมูลรีจิสทรี

เมื่อต้องใช้วิธีการใดวิธีการหนึ่งโปรแกรมแก้ไขด่วนในแพคเกจนี้ คุณไม่จำเป็นต้องทำการเปลี่ยนแปลงใด ๆ กับรีจิสทรี

แฟ้มข้อมูล

เวอร์ชันภาษาอังกฤษของ hotfix นี้มีแอตทริบิวต์แฟ้ม (หรือแอตทริบิวต์ของแฟ้มรุ่นที่ใหม่กว่า) ซึ่งแสดงอยู่ในตารางต่อไปนี้ วันและเวลาสำหรับแฟ้มเหล่านี้จะแสดงรายการในรูปแบบเวลา (UTC) เมื่อคุณดูข้อมูลแฟ้มข้อมูล จะถูกแปลงเป็นเวลาท้องถิ่น เมื่อต้องการค้นหาความแตกต่างระหว่างเวลา UTC กับเวลาท้องถิ่น ใช้ โซนเวลา ในการ วันและเวลา สินค้าใน'แผงควบคุม'
เสมือนพีซี 2007 Service Pack 1, x เวอร์ชั่น 86
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันที่เวลาแพลตฟอร์ม
PC.exe เสมือน6.0.210.04,475,7522 2009 กุมภาพันธ์ 22:13x 86
VPCHelper.exe6.0.210.051,5922 2009 กุมภาพันธ์ 22:13x 86
VMAdditions.isoไม่เกี่ยวข้อง29,173,7602 2009 กุมภาพันธ์ 22:13x 86
VMM.sys1.1.654.0230,2562 2009 กุมภาพันธ์ 22:13x 86
VPCKeyboard.dll6.0.210.0162,680N/AN/Ax 86
เสมือนพีซี 2007 Service Pack 1, x เวอร์ชั่น 64
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันที่เวลาแพลตฟอร์ม
PC.exe เสมือน6.0.210.04,475,7522 2009 กุมภาพันธ์ 22:14x 64
VPCHelper.exe6.0.210.063,3602 2009 กุมภาพันธ์ 22:14x 64
VMAdditions.isoไม่เกี่ยวข้อง29,173,7602 2009 กุมภาพันธ์ 22:14x 64
VMM.sys1.1.654.0295,2802 2009 กุมภาพันธ์ 22:14x 64
VPCKeyboard.dll6.0.210.0162,680N/AN/Ax 64

สถานะ

Microsoft ยืนยันว่า ปัญหานี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ที่ระบุไว้ในส่วน"ใช้งาน"

ข้อมูลเพิ่มเติม

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำศัพท์ของการปรับปรุงซอฟต์แวร์ ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft
824684คำอธิบายเกี่ยวกับคำศัพท์เฉพาะทางมาตรฐานที่ใช้เพื่ออธิบายชุดปรับปรุงซอฟต์แวร์ของ Microsoft

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 958162 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 5 พฤศจิกายน 2555 - Revision: 6.0
ใช้กับ
 • Microsoft Virtual PC 2007 Service Pack 1
Keywords: 
kbsurveynew kbbug kbfix kbqfe kbmt KB958162 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:958162

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com