รหัสข้อผิดพลาดเมื่อคุณใช้ในเว็บไซต์ Windows Update หรือเว็บไซต์ Microsoft Update เพื่อติดตั้งโปรแกรมปรับปรุง: "0x8007064C"

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 958055 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

อาการ

เมื่อคุณค้นหาการปรับปรุงที่พร้อมใช้งานในเว็บไซต์ Windows Update หรือเว็บไซต์ Microsoft Update คุณได้รับรหัสข้อผิดพลาดต่อไปนี้:
0x8007064C

สาเหตุ

ปัญหานี้อาจเกิดขึ้นหาก Windows Update หรือ Microsoft Update ไม่สามารถค้นหาการปรับปรุงที่ดาวน์โหลดมา

การแก้ไข

เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ ทำตามขั้นตอนที่ระบุไว้ในวิธีการต่อไปนี้ เริ่มทำงานกับวิธีที่ 1 หากวิธีที่ 1 ไม่สามารถแก้ปัญหา ไปที่วิธีที่ 2

วิธีที่ 1: เปลี่ยนชื่อโฟลเดอร์การดาวน์โหลดการปรับปรุงของ Windows

เมื่อต้องการแก้ไขปัญหา เปลี่ยนชื่อโฟลเดอร์ชั่วคราวในการดาวน์โหลดการปรับปรุงของ Windows

การเปลี่ยนชื่อโฟลเดอร์ที่ใช้ Windows Update ดาวน์โหลดชั่วคราว ทำตามขั้นตอนที่เหมาะสมสำหรับรุ่นของ Windows

สิ่งสำคัญโปรแกรมปรับปรุงที่อยู่ในขณะนี้จะถูกดาวน์โหลด แต่ที่ได้ไม่ได้รับการติดตั้งต้องถูกดาวน์โหลดอีกครั้ง โดยใช้เว็บไซต์ Windows Update หรือเว็บไซต์ Microsoft Update

Windows Vista และ Windows Server 2008

สำหรับ Windows Vista และ Windows Server 2008 ดำเนินการดังต่อไปนี้:
 1. คลิกเริ่มการทำงาน
  ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
  เริ่มการทำงานของปุ่ม
  ประเภท:notepadในการเริ่มการค้นหากล่อง และกด enter
 2. วางคำสั่งต่อไปนี้ลงในเอกสารแผ่นจดบันทึกใหม่:
  net stop wuauserv

  %systemroot%\SoftwareDistribution ซีดี

  ren Download.old ที่ดาวน์โหลด

  net start wuauserv
 3. ในการแฟ้ม:เมนู คลิกบันทึกเป็น.
 4. ในการบันทึกในกล่อง คลิกเดสท็อป.
 5. ในการบันทึกเป็นชนิดกล่อง คลิกแฟ้มทั้งหมด.
 6. ในการชื่อแฟ้มกล่อง ชนิดRename.bat.
 7. คลิกบันทึก.
 8. ในการแฟ้ม:เมนู คลิกexitเมื่อต้องการออกจาก Notepad
 9. บนเดสก์ท็อปของคุณ คลิกขวาRename.batแล้ว คลิกเรียกใช้เป็นผู้ดูแลระบบ.

  ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
  สิทธิ์ในการควบคุมบัญชีผู้ใช้
  ถ้าคุณได้รับการพร้อมท์สำหรับรหัสผ่านของผู้ดูแลระบบหรือยืนยัน พิมพ์รหัสผ่าน หรือทำการยืนยัน
 10. กำลังพยายามติดตั้งการปรับปรุง โดยใช้เว็บไซต์ Windows Update หรือเว็บไซต์ Microsoft Update
 11. หากการปรับปรุงติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้ว ลบแฟ้ม Rename.bat ที่คุณบันทึกไว้ในขั้นตอนที่ 1 ถึง 7

windows 2000, Windows XP และ Windows Server 2003

สำหรับ Windows 2000, Windows XP และ Windows Server 2003 ดำเนินการดังต่อไปนี้:
 1. คลิกเริ่มการทำงานคลิกเรียกใช้ประเภท:notepadในการOPENกล่อง แล้วคลิกตกลง.
 2. วางคำสั่งต่อไปนี้ลงในเอกสารแผ่นจดบันทึกใหม่:
  net stop wuauserv

  %systemroot%\SoftwareDistribution ซีดี

  ren Download.old ที่ดาวน์โหลด

  net start wuauserv
 3. ในการแฟ้ม:เมนู คลิกบันทึกเป็น.
 4. ในการบันทึกในกล่อง คลิกเดสท็อป.
 5. ในการบันทึกเป็นชนิดกล่อง คลิกแฟ้มทั้งหมด.
 6. ในการชื่อแฟ้มกล่อง ชนิดRename.bat.
 7. คลิกบันทึก.
 8. ในการแฟ้ม:เมนู คลิกexitเมื่อต้องการออกจาก Notepad
 9. บนเดสก์ท็อปของคุณ คลิกสองครั้งRename.bat.
 10. กำลังพยายามติดตั้งการปรับปรุง โดยใช้เว็บไซต์ Windows Update หรือเว็บไซต์ Microsoft Update
 11. หากการปรับปรุงติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้ว ลบแฟ้ม Rename.bat ที่คุณบันทึกไว้ในขั้นตอนที่ 1 ถึง 7
หมายเหตุ
 • ถ้ามีการแก้ปัญหาไม่ได้ ไปที่วิธีที่ 2
 • หากปัญหาได้รับการแก้ไข และคุณสามารถเรียบร้อยแล้วดาวน์โหลด และติดตั้งโปรแกรมปรับปรุง คุณสามารถลบโฟลเดอร์ Download.old การกู้คืนเนื้อที่ว่างบนดิสก์ได้อย่างปลอดภัย

วิธีที่ 2: ดาวน์โหลด และติดตั้งการปรับปรุงด้วยตนเอง

เมื่อต้องการดาวน์โหลด และติดตั้งการปรับปรุงด้วยตนเอง ดำเนินการดังต่อไปนี้:
 1. กำหนดหมายเลขบทความฐานความรู้ของ Microsoft โปรแกรมปรับปรุงล้มเหลว เมื่อต้องการทำเช่นนี้ ทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:
  • ดูข้อความของรหัสข้อผิดพลาด
  • ดูประวัติการปรับปรุงเว็บไซต์ Windows Update หรือเว็บไซต์ Microsoft Update โดยให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้::
   1. แวะไป Microsoft Update เว็บไซต์ต่อไปนี้:
    http://update.microsoft.com
   2. คลิกตรวจทานประวัติการปรับปรุงของคุณภายใต้ตัวเลือก.
   3. ในการการปรับปรุงคอลัมน์ กำหนดหมายเลขบทความฐานความรู้ของ Microsoft โปรแกรมปรับปรุงล้มเหลว
 2. แวะไป Windows ดาวน์โหลดเว็บไซต์ต่อไปนี้:
  http://www.microsoft.com/windows/downloads/default.aspx
 3. ในการค้นหาในการดาวน์โหลดเว็บเพจ ชนิดหมายเลขบทความฐานความรู้ของ Microsoft ที่คุณได้ระบุในขั้นตอนที่ 1 และจากนั้น คลิกไปยัง.

  หมายเหตุ:ถ้าหมายเลขบทความฐานความรู้ของ Microsoft ที่ อยู่ในรายการสำหรับการปรับปรุงเสร็จkb123456ประเภท:123456ในการค้นหากล่องบนหน้าดาวน์โหลดเว็บ และจากนั้น คลิกไปยัง.
 4. เรียกดูรายการของเนื้อหาที่มีการส่งคืนจะค้นหาบทความในฐานความรู้ที่มีการเชื่อมโยงไปยังการดาวน์โหลด

  หมายเหตุ:คุณอาจได้รับการพร้อมท์เพื่อตรวจสอบ Windows ถ้าคุณได้รับการพร้อมท์ ทำตามคำแนะนำในการตรวจสอบ Windows และจากนั้น ทำตามการดาวน์โหลด
 5. คลิกดาวน์โหลดแล้ว คลิกบันทึกเมื่อคุณได้รับพร้อมท์ให้บันทึกการดาวน์โหลด บันทึกการดาวน์โหลดไปยังเดสก์ท็อปของคุณ
 6. หลังจากการดาวน์โหลดเสร็จสมบูรณ์ คลิกOPENการติดตั้งการปรับปรุง
หมายเหตุ:การติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงอาจยังคงล้มเหลวหากการปรับปรุงไม่ถูกต้องสำหรับรุ่นของ Windows

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 958055 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 27 กันยายน 2554 - Revision: 5.0
ใช้กับ
 • Microsoft Windows Update
 • Microsoft Update
Keywords: 
kbexpertisebeginner kbtshoot kberrmsg kbprb kbmt KB958055 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:958055

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com