รหัสข้อผิดพลาดเมื่อคุณพยายามที่จะใช้ Windows Update หรือ Microsoft Update เพื่อติดตั้งการปรับปรุง: "0X80248007"

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 958046 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

อาการ

เมื่อคุณพยายามเชื่อมต่อไปยังไซต์ Windows Update หรือ Microsoft Update เว็บ คุณได้รับรหัสข้อผิดพลาดต่อไปนี้:
0X80248007

สาเหตุ

ปัญหานี้เกิดขึ้นเนื่องจากสาเหตุต่อไปนี้อย่างใดอย่างหนึ่ง:
 • windows Update หรือ Microsoft Update กำหนดว่า มีขาดหายไปข้อมูลอยู่ในเก็บข้อมูลของ Windows Update
 • windows Update หรือ Microsoft Update ไม่สามารถค้นหาเงื่อนไขการอนุญาตให้ใช้สิทธิ์ซอฟต์แวร์ของ Microsoft

การแก้ไข

การแก้ไขปัญหา ใช้วิธีการต่อไปนี้ตามลำดับที่จะปรากฏ

วิธีที่ 1: เปลี่ยนชื่อโฟลเดอร์ชั่วคราวในการดาวน์โหลดการปรับปรุงของ Windows

การเปลี่ยนชื่อโฟลเดอร์ที่ใช้ Windows Update ดาวน์โหลดชั่วคราว ทำตามขั้นตอนที่เหมาะสมสำหรับระบบปฏิบัติการของคุณ

สิ่งสำคัญหลังจากที่คุณเปลี่ยนชื่อโฟลเดอร์ดาวน์โหลดชั่วคราว การปรับปรุงที่คุณได้แล้วดาวน์โหลดแต่ว่าคุณยังไม่ได้ติดตั้ง ต้องถูกดาวน์โหลดมาอีกครั้ง จาก Windows Update หรือ จาก Microsoft Update

ใน Windows XP ใน Windows Server 2003 และ Windows 2000 ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
 1. เริ่มต้น Notepad เมื่อต้องการทำเช่นนี้ คลิกเริ่มการทำงานแล้ว คลิกเรียกใช้.
 2. คัดลอก และวาง (หรือพิมพ์) คำสั่งต่อไปนี้ในการOPENกล่อง และกด enter:
  notepad
 3. คัดลอก และวาง (หรือพิมพ์) บรรทัดคำสั่งต่อไปนี้ลงในหน้าต่างแผ่นจดบันทึก:
  net stop wuauserv
  %systemroot%\SoftwareDistribution ซีดี
  ren Download.old ที่ดาวน์โหลด
  net start wuauserv
 4. ในการแฟ้ม:เมนู คลิกบันทึกเป็นจากนั้น พิมพ์Rename.bat.
 5. คลิกบันทึกเป็นชนิดแล้ว คลิกแฟ้มทั้งหมด.
 6. บันทึกแฟ้ม Rename.bat ไปที่เดสก์ท็อปของคุณ
 7. คลิกสองครั้งที่การเปลี่ยนชื่อโฟลเดอร์ดาวน์โหลดแฟ้ม Rename.bat
 8. ให้ลองติดตั้งการปรับปรุงอีกครั้ง
 9. หากปัญหาไม่ได้แก้ไข ลบ Rename.bat แฟ้มที่คุณสร้างในขั้นตอนก่อนหน้านี้
หากสามารถแก้ปัญหานี้จะยังไม่ได้ ไปที่วิธีที่ 2

หมายเหตุ:หลังจากที่คุณสามารถดาวน์โหลด และติดตั้งการปรับปรุง เสร็จเรียบร้อยแล้วคุณสามารถลบโฟลเดอร์ Download.old การกู้คืนเนื้อที่ว่างบนดิสก์

ใน Windows Vista และ Windows Server 2008 ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
 1. คลิกเริ่มการทำงาน
  ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
  เริ่มการทำงานของปุ่ม
  จากนั้น พิมพ์notepadในการเริ่มการค้นหากล่อง
 2. ในการโปรแกรมรายการ คลิกnotepad.
 3. คัดลอก และวาง (หรือพิมพ์) บรรทัดคำสั่งต่อไปนี้ลงในหน้าต่างแผ่นจดบันทึก:
  net stop wuauserv
  %systemroot%\SoftwareDistribution ซีดี
  ren Download.old ที่ดาวน์โหลด
  net start wuauserv
 4. ในการแฟ้ม:เมนู คลิกบันทึกเป็นจากนั้น พิมพ์Rename.bat.
 5. คลิกบันทึกเป็นชนิดแล้ว คลิกแฟ้มทั้งหมด (* *).
 6. บันทึกแฟ้ม Rename.bat ไปที่เดสก์ท็อปของคุณ
 7. คลิกขวาแฟ้ม Rename.bat และจากนั้น คลิกเรียกใช้ในฐานะผู้ดูแล.
  ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
  สิทธิ์ในการควบคุมบัญชีผู้ใช้
  ถ้าคุณได้รับการพร้อมท์ สำหรับรหัสผ่านของผู้ดูแลระบบ หรือยืนยัน พิมพ์รหัสผ่าน หรือคลิกดำเนินการต่อ. ซึ่งเปลี่ยนชื่อโฟลเดอร์ดาวน์โหลด
 8. ให้ลองติดตั้งการปรับปรุงอีกครั้ง
 9. หากปัญหาไม่ได้แก้ไข ลบ Rename.bat แฟ้มที่คุณสร้างในขั้นตอนก่อนหน้านี้
หากสามารถแก้ปัญหานี้จะยังไม่ได้ ไปที่วิธีที่ 2

หมายเหตุ:หลังจากที่คุณสามารถดาวน์โหลด และติดตั้งการปรับปรุง เสร็จเรียบร้อยแล้วคุณสามารถลบโฟลเดอร์ Download.old การกู้คืนเนื้อที่ว่างบนดิสก์

วิธีที่ 2: เปลี่ยนชื่อโฟลเดอร์ Windows Update SoftwareDistribution

การเปลี่ยนชื่อการปรับปรุง Windows SoftwareDistribution โฟลเดอร์ชั่วคราว ทำตามขั้นตอนที่เหมาะสมสำหรับระบบปฏิบัติการของคุณ

สิ่งสำคัญสิ่งต่าง ๆ ต่อไปนี้ได้รับผลกระทบเมื่อคุณดำเนินการให้วิธีที่ 2:
 • การปรับปรุงที่คุณได้แล้วดาวน์โหลดแต่ว่าคุณยังไม่ได้ติดตั้ง ต้องถูกดาวน์โหลดมาอีกครั้ง จาก Windows Update หรือ จาก Microsoft Update
 • โดยการลบโฟลเดอร์ SoftwareDistribution คุณจะลบประวัติการดาวน์โหลด
ถ้าคุณกำลังรับโปรแกรมปรับปรุง จาก Microsoft Update และออก จาก Windows Update คุณจะต้อง reselect อ็อพชันนี้ได้จาก Windows Update โดยให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้::
 1. แวะไป Windows Update เว็บไซต์ต่อไปนี้:
  http://www.update.microsoft.com/windowsupdate
 2. ในการยินดีต้อนรับสู่ Windows Updateหน้าจอ ถัดไปได้รับการปรับปรุง Microsoft วันนี้คลิกไปยัง.
 3. ทำตามนั้นบนหน้าจอคำแนะนำการกำหนดค่า Microsoft Update ให้ทำงานบนคอมพิวเตอร์
ใน Windows XP ใน Windows Server 2003 และ Windows 2000 ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
 1. เริ่มต้น Notepad เมื่อต้องการทำเช่นนี้ คลิกเริ่มการทำงานแล้ว คลิกเรียกใช้.
 2. คัดลอก และวาง (หรือพิมพ์) คำสั่งต่อไปนี้ในการOPENกล่อง และกด enter:
  notepad
 3. คัดลอก และวาง (หรือพิมพ์) บรรทัดคำสั่งต่อไปนี้ลงในหน้าต่างแผ่นจดบันทึก
  net stop wuauserv
  %systemroot%\SoftwareDistribution ซีดี
  ren SoftwareDistribution SoftwareDistribution.old
  net start wuauserv
 4. ในการแฟ้ม:เมนู คลิกบันทึกเป็นจากนั้น พิมพ์Rename.bat.
 5. คลิกบันทึกเป็นชนิดแล้ว คลิกแฟ้มทั้งหมด.
 6. บันทึกแฟ้ม Rename.bat ไปที่เดสก์ท็อปของคุณ
 7. คลิกสองครั้งที่แฟ้ม Rename.bat การเปลี่ยนชื่อโฟลเดอร์ SoftwareDistribution
 8. ให้ลองติดตั้งการปรับปรุงอีกครั้ง
 9. หากปัญหาไม่ได้แก้ไข ลบ Rename.bat แฟ้มที่คุณสร้างในขั้นตอนก่อนหน้านี้
หมายเหตุ:หลังจากที่คุณสามารถดาวน์โหลด และติดตั้งการปรับปรุง เสร็จเรียบร้อยแล้วคุณสามารถลบโฟลเดอร์ SoftwareDistribution.old การกู้คืนเนื้อที่ว่างบนดิสก์

ใน Windows Vista และ Windows Server 2008 ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
 1. คลิกเริ่มการทำงาน
  ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
  เริ่มการทำงานของปุ่ม
  จากนั้น พิมพ์notepadในการเริ่มการค้นหากล่อง
 2. ในการโปรแกรมรายการ คลิกnotepad.
 3. คัดลอก และวาง (หรือพิมพ์) คำสั่งต่อไปนี้ลงในหน้าต่างแผ่นจดบันทึก
  net stop wuauserv
  %systemroot%\SoftwareDistribution ซีดี
  ren SoftwareDistribution SoftwareDistribution.old
  net start wuauserv
 4. ในการแฟ้ม:เมนู คลิกบันทึกเป็นจากนั้น พิมพ์Rename.bat.
 5. คลิกบันทึกเป็นชนิดแล้ว คลิกแฟ้มทั้งหมด (* *).
 6. บันทึกแฟ้ม Rename.bat ไปที่เดสก์ท็อปของคุณ
 7. คลิกขวาแฟ้ม Rename.bat และจากนั้น คลิกเรียกใช้ในฐานะผู้ดูแล.
  ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
  สิทธิ์ในการควบคุมบัญชีผู้ใช้
  ถ้าคุณได้รับการพร้อมท์ สำหรับรหัสผ่านของผู้ดูแลระบบ หรือยืนยัน พิมพ์รหัสผ่าน หรือคลิกดำเนินการต่อ. ซึ่งเปลี่ยนชื่อโฟลเดอร์ SoftwareDistribution
 8. ให้ลองติดตั้งการปรับปรุงอีกครั้ง
 9. หากปัญหาไม่ได้แก้ไข ลบ Rename.bat แฟ้มที่คุณสร้างในขั้นตอนก่อนหน้านี้
หมายเหตุ:หลังจากที่คุณสามารถดาวน์โหลด และติดตั้งการปรับปรุง เสร็จเรียบร้อยแล้วคุณสามารถลบโฟลเดอร์ SoftwareDistribution.old การกู้คืนเนื้อที่ว่างบนดิสก์

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 958046 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 27 กันยายน 2554 - Revision: 5.0
ใช้กับ
 • Microsoft Update
 • Microsoft Windows Update
Keywords: 
kbupdateissue kbexpertisebeginner kbtshoot kberrmsg kbprb kbmt KB958046 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:958046

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com