เกิดข้อผิดพลาดเมื่อคุณพยายามติดตั้งโปรแกรมปรับปรุง โดยใช้เว็บไซต์ Windows Update หรือเว็บไซต์ Microsoft Update: "0x80070422"

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 958043 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

อาการ

เมื่อคุณพยายามติดตั้งโปรแกรมปรับปรุง โดยใช้เว็บไซต์ Windows Update หรือเว็บไซต์ Microsoft Update คุณอาจได้รับข้อความแสดงข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้:
0x80070422

สาเหตุ

ปัญหานี้อาจเกิดขึ้นได้ถ้าไม่มีการเรียกใช้บริการที่จำเป็น

การแก้ไข

Microsoft Windows 2000, Windows XP และ Windows Server 2003

เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ เริ่มบริการที่จำเป็น เมื่อต้องการดำเนินการนี้ใน Windows 2000 ใน Windows XP หรือใน Windows Server 2003 ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้::
 1. คลิกเริ่มการทำงานคลิกเรียกใช้ประเภท:notepadแล้ว คลิกตกลงหรือกด ENTER
 2. คัดลอกข้อความต่อไปนี้ และวางข้อความลงในแผ่นจดบันทึก:
  sc config wuauserv start= auto
  sc config bits start= auto
  sc config DcomLaunch start= auto
  net stop wuauserv
  net start wuauserv
  net stop bits
  net start bits
  net start DcomLaunch
  
 3. คลิกแฟ้ม:คลิกบันทึกเป็นจากนั้น พิมพ์Repair.bat.
 4. ในการบันทึกเป็นชนิดกล่อง คลิกแฟ้มทั้งหมด.
 5. ในการบันทึกในกล่อง คลิกเดสท็อปแล้ว คลิกบันทึก.
 6. ในการแฟ้ม:เมนู คลิกexit.
 7. คลิกสองครั้งที่แฟ้ม Repair.bat ที่คุณบันทึกไว้ในขั้นตอนที่ 5 การกระทำนี้เริ่มบริการที่จำเป็น
 8. ลองติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงอีกครั้ง หากคุณสามารถติดตั้งโปรแกรมปรับปรุง ลบแฟ้ม Repair.bat เมื่อต้องการลบแฟ้ม Repair.bat คลิกขวาRepair.batคลิกลบแล้ว คลิกใช่.

Windows Vista และ Windows Server 2008

เมื่อต้องการเริ่มบริการที่จำเป็นต้องใช้ ใน Windows Vista หรือ Windows Server 2008 ดำเนินการดังต่อไปนี้:
 1. คลิกเริ่มการทำงาน
  ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
  เริ่มการทำงานของปุ่ม
  ประเภท:notepadในการเริ่มการค้นหากล่อง แล้วคลิกnotepadในการโปรแกรมรายการ
 2. คัดลอกข้อความต่อไปนี้ และวางข้อความลงในแผ่นจดบันทึก:
  sc config wuauserv start= auto
  sc config bits start= auto
  sc config DcomLaunch start= auto
  net stop wuauserv
  net start wuauserv
  net stop bits
  net start bits
  net start DcomLaunch 
  
 3. คลิกแฟ้ม:คลิกบันทึกเป็นจากนั้น พิมพ์Repair.bat.
 4. ในการบันทึกเป็นชนิดกล่อง คลิกแฟ้มทั้งหมด (* *).
 5. ในการบันทึกในกล่อง คลิกเดสท็อปแล้ว คลิกบันทึก.
 6. ในการแฟ้ม:เมนู คลิกexit.
 7. ขวา - คลิ Repair.bat แฟ้มที่คุณบันทึกไว้ในขั้นตอนที่ 5 และคลิกเรียกใช้ในฐานะผู้ดูแล. การกระทำนี้เริ่มบริการที่จำเป็น

  ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
  สิทธิ์ในการควบคุมการเข้าถึงของผู้ใช้
  ถ้าคุณได้รับการพร้อมท์สำหรับรหัสผ่านของผู้ดูแลระบบหรือยืนยัน พิมพ์รหัสผ่าน หรือคลิกดำเนินการต่อ.
 8. ลองติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงอีกครั้ง หากคุณสามารถติดตั้งโปรแกรมปรับปรุง ลบแฟ้ม Repair.bat เมื่อต้องการลบแฟ้ม Repair.bat คลิกขวาRepair.batคลิกลบแล้ว คลิกใช่..
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการแก้ไขปัญหานี้กับ Windows Update หรือ Microsoft Update แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
http://support.microsoft.com/contactus/?ws=support

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 958043 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 27 กันยายน 2554 - Revision: 5.0
ใช้กับ
 • Microsoft Windows Update
 • Microsoft Update
 • Windows Vista Ultimate
 • Windows Vista Enterprise
 • Windows Vista Business
 • Windows Vista Home Premium
 • Windows Vista Home Basic
 • Windows Vista Starter
 • Microsoft Windows XP Professional Edition
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Windows Server 2008 Standard
 • Windows Server 2008 Enterprise
 • Windows Server 2008 Datacenter
 • Microsoft Windows Server 2003 Standard Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Standard x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition for Itanium-based Systems
 • Microsoft Windows Server 2003 Enterprise Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition for Itanium-Based Systems
 • Microsoft Windows Server 2003 Datacenter Edition
 • Microsoft Windows 2000 Server
 • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
Keywords: 
kbwindowsupdate kbexpertisebeginner kbtshoot kbprb kbmt KB958043 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:958043

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com