เกิดข้อผิดพลาดเมื่อคุณพยายามติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงจาก Windows Update หรือ Microsoft Update เว็บไซต์: "0x8024000B"

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 958040 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

อาการ

เมื่อคุณพยายามติดตั้งโปรแกรมปรับปรุง โดยใช้ Windows Update หรือเว็บไซต์ Microsoft Update คุณอาจได้รับข้อความแสดงข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้:
0x8024000B

สาเหตุ

ปัญหานี้อาจเกิดขึ้นหาก Windows Update หรือ Microsoft Update ไม่สามารถอ่านรายการโปรแกรมปรับปรุง

การแก้ไข

เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ เปลี่ยนชื่อแฟ้ม Spupdsvc.exe และลองติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงอีกครั้ง โดยให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้::
 1. คลิกเริ่มการทำงานแล้ว คลิกเรียกใช้.
 2. คัดลอกข้อความต่อไปนี้ วางลงในเรียกใช้กล่อง แล้วคลิกตกลงหรือกด ENTER:
  คำสั่ง /c ren ที่ %WinDir%\System32\Spupdsvc.exe Spupdsvc.old
 3. ลองติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงอีกครั้ง ถ้าไม่คุณยังคงสามารถติดตั้งโปรแกรมปรับปรุง ดูส่วน "อ้างอิง" สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการติดต่อฝ่ายสนับสนุนของ Windows Update หรือฝ่ายสนับสนุนของ Microsoft Update

ข้อมูลอ้างอิง

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับ Windows Update หรือ Microsoft Update แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
http://support.microsoft.com/contactus/?ws=support

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 958040 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 27 กันยายน 2554 - Revision: 3.0
ใช้กับ
 • Microsoft Windows Update
 • Microsoft Update
 • Microsoft Windows XP Professional Edition
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Standard Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Standard x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition for Itanium-based Systems
 • Microsoft Windows Server 2003 Enterprise Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Datacenter Edition
Keywords: 
kbexpertisebeginner kbtshoot kbprb kbmt KB958040 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:958040

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com