คำอธิบายของโปรแกรมปรับปรุงที่สะสมสำหรับ Visual Basic 6.0 บริการ Pack 6 รันไทม์ขยายแฟ้ม

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 957924 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

คำแนะนำ

Microsoft ได้ออกการปรับปรุงค่าสะสมสำหรับแฟ้มขยายรันไทม์ Microsoft Visual Basic 6.0 บริการ Pack 6 (SP6) ยกเลิกการปรับปรุงนี้รวมการปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย และการปรับปรุงรุ่นควบคุมอื่น ๆ มากมายที่ประกอบเป็น Visual Basic 6.0 รันไทม์ขยายแฟ้ม

วิธีการขอรับโปรแกรมปรับปรุงที่สะสมสำหรับ Visual Basic 6.0 บริการ Pack 6 รันไทม์ขยายแฟ้ม

แฟ้มต่อไปนี้จะสามารถดาวน์โหลดได้จากศูนย์ดาวน์โหลดของไมโครซอฟท์:

ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดค่าสะสมปรับปรุงสำหรับแพคเกจ Visual Basic 6.0 แฟ้ม Service Pack 6 รันไทม์ขยายทันที

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการดาวน์โหลดแฟ้มสนับสนุนของ Microsoft ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
119591 วิธีการขอรับแฟ้มสนับสนุนของ Microsoft จากบริการออนไลน์
Microsoft สแกนแฟ้มนี้เพื่อป้องกันไวรัส Microsoft ใช้ซอฟต์แวร์ตรวจสอบไวรัสล่าสุด ณวันที่แฟ้มถูกโพสต์ แฟ้มถูกจัดเก็บในเซิร์ฟเวอร์เพิ่มการรักษาความปลอดภัยซึ่งช่วยป้องกันการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ที่ไม่ได้รับอนุญาตไปยังแฟ้ม

เมื่อต้องการติดตั้งการยกเลิกการปรับปรุงสะสมนี้ คุณต้องมีน้อย Windows Installer 3.1 หรือรุ่นที่ใหม่กว่าติดตั้งบนคอมพิวเตอร์ เมื่อต้องการขอรับรุ่นล่าสุดของ Windows Installer สำหรับคอมพิวเตอร์ แวะไปที่เว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้:
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?familyid=5A58B56F-60B6-4412-95B9-54D056D6F9F4

Visual Basic 6.0 รันไทม์ขยายแฟ้มมีอะไรบ้าง

Visual Basic 6.0 รันไทม์ขยายแฟ้มรวมเลือก ActiveX ตัวควบคุม OCX แฟ้ม ไลบรารี และเครื่องมือที่มีการนำเสนอร่วม กับสื่อ IDE 6.0 Visual Basic และ เป็นการนำออกใช้แบบออนไลน์ โดยทั่วไป IDE Visual Basic 6.0 หรือเว็บไซต์ Microsoft.com ติดตั้งแฟ้มเหล่านี้ในการพัฒนาระบบ จากนั้น ผู้พัฒนา redistributes แฟ้มเหล่านี้ร่วมกับโปรแกรมประยุกต์สำหรับนักพัฒนา

ขณะที่ 8 เมษายน 2008 สนับสนุนสำหรับ Visual Basic 6.0 IDE ได้สิ้นสุดลง อย่างไรก็ตาม Microsoft ยังคงมีการสนับสนุนสำหรับการรันไทม์การเลือกแฟ้มที่มีการแจกจ่ายร่วมกับแอปพลิเคชันเพิ่มเติม สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสนับสนุนสำหรับ Visual Basic 6.0 รันไทม์ขยายแฟ้ม แวะไปที่เว็บไซต์ของ Microsoft สำหรับนักพัฒนาเครือข่าย (MSDN) ต่อไปนี้:
สนับสนุนคำสั่งสำหรับ Visual Basic 6.0 ใน Windows Vista และ Windows Server 2008
http://msdn.microsoft.com/en-us/vbrun/ms788708.aspx

หลังจากที่ฉันติดตั้งการยกเลิกการปรับปรุงสะสมนี้ ฉันจำเป็นต้องติดตั้งการปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยล่าสุดหรือไม่

ยกเลิกการปรับปรุงนี้ประกอบด้วย และแทนการปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยทั้งหมด ดังนั้น หลังจากที่คุณติดตั้งการยกเลิกการปรับปรุงสะสมนี้ คุณไม่จำเป็นต้องติดตั้งการปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยล่าสุด

ฉันจริง ๆ ต้องยกเลิกการปรับปรุงนี้หรือไม่

ใช่ ยกเลิกการปรับปรุงนี้ประกอบด้วยการแก้ไขดังกล่าวไว้ก่อนหน้านี้ และหลายอื่น ๆ แก้ไขความเสถียร และประสิทธิภาพการแก้ไขตัวควบคุม ActiveX ที่รวมอยู่ใน Visual Basic 6.0 รันไทม์ขยายแฟ้ม นอกจากนี้ ตัวควบคุม ActiveX ที่รวมอยู่ในการยกเลิกการปรับปรุงนี้จะเป็นพื้นฐานสำหรับการปรับปรุงใด ๆ ในอนาคตสำหรับตัวควบคุม ActiveX เหล่านี้ ซึ่งรวมถึงการปรับปรุงความปลอดภัยและการแก้ไขด่วนสำหรับตัวควบคุม ActiveX เหล่านี้ ดังนั้น เราขอแนะนำให้ คุณติดตั้งการยกเลิกการปรับปรุงนี้มีพื้นฐานได้รับการสนับสนุนล่าสุดสำหรับตัวควบคุม ActiveX เหล่านี้

ฉันต้องการให้นักพัฒนาซอฟต์แวร์ของบริษัทอื่น และฉันใช้ตัวควบคุม ActiveX ในแอพลิเคชันของฉัน ฉันมีการทำอะไร

ถ้าคุณเผยแพร่ตัวควบคุม ActiveX ตรวจสอบให้แน่ใจว่า คุณปรับปรุงรุ่นของตัวควบคุม ActiveX ที่ติดตั้งพร้อมกับโปรแกรมประยุกต์ของคุณ ด้วยการดาวน์โหลดการยกเลิกการปรับปรุงนี้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติสำหรับการใช้คอมโพเนนต์เผย คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
835322แอปพลิเคชันที่ไม่ผ่านพแอสเซมบลี--เคียงข้างกันที่ให้บริการส่วนกลาง อาจมีความเสี่ยงจากการตัดสินค้าจากคลังที่มีแก้ไข โดยการปรับปรุงซอฟต์แวร์ของ Microsoft

ฉันกำลังพัฒนาซอฟต์แวร์ที่ประกอบด้วยตัวควบคุม ActiveX สามารถเผยแพร่ต่อ ฉันไม่ทำอะไรได้บ้าง

ติดตั้งการยกเลิกการปรับปรุงนี้สำหรับซอฟต์แวร์ของคุณพัฒนา ถ้าคุณ redistributed ตัวควบคุม ActiveX ร่วมกับโปรแกรมประยุกต์ ออกรุ่นปรับปรุงของโปรแกรมประยุกต์ให้แก่ลูกค้าของคุณ ในรุ่นปรับปรุงของโปรแกรมประยุกต์ รวมถึงมีการปรับปรุงรุ่นของแฟ้มในการยกเลิกการปรับปรุงนี้สำหรับซอฟต์แวร์การพัฒนาของคุณ

ข้อมูลเพิ่มเติม

หมายเหตุ ในเดือน 2012 สิงหาคม Microsoft re-released การปรับปรุงสะสมสำหรับแฟ้มขยายรันไทม์ Microsoft Visual Basic 6.0 บริการ Pack 6 (SP6) นี้แทนโปรแกรมปรับปรุงสะสมที่ได้ถูกนำออกใช้ก่อนหน้านี้ Rerelease นี้ปรับปรุงเน้นปัญหาใด ๆ ที่พบในรุ่นก่อนหน้านี้

รายการของรุ่นต่อ ๆ ไปความปลอดภัย การเริ่มต้น ด้วยครั้งล่าสุด

 • 2708437 MS12-060: คำอธิบายเกี่ยวกับการปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยสำหรับ Visual Basic 6.0 บริการ Pack 6: 14 สิงหาคม 2012
 • 2641426 MS12-027: คำอธิบายเกี่ยวกับการปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยสำหรับ Visual Basic 6: วันที่ 10 เมษายน 2012
 • 926857 MS08-070: คำอธิบายโปรแกรมปรับปรุงความปลอดภัยสำหรับ Microsoft Visual Basic 6.0 แฟ้ม Service Pack 6 รันไทม์ขยาย: 9 ธันวาคม 2008

สวิตช์บรรทัดคำสั่งสำหรับการยกเลิกการปรับปรุงนี้

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสวิตช์บรรทัดคำสั่งต่าง ๆ ที่สนับสนุนการยกเลิกการปรับปรุงนี้ แวะไปที่เว็บไซต์ MSDN ต่อไปนี้:
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/aa367449.aspx

ปรับปรุงข้อมูลการลบค่าสะสม

ยกเลิกการปรับปรุงนี้ไม่สามารถเอาออกได้หลังจากที่มีการติดตั้ง ลักษณะการทำงานนี้คล้ายคลึงกับการปรับปรุงอื่น ๆ นำออกใช้ก่อนหน้านี้สำหรับคอมโพเนนต์ Visual Basic 6.0

แฟ้มข้อมูล

รายการนี้ประกอบด้วยรายละเอียดแฟ้มสำหรับการโรลอัพปรับปรุงล่าสุดสำหรับ Visual Basic 6.0 บริการ Pack 6 รันไทม์ขยายแฟ้ม ยกเลิกการปรับปรุงนี้รุ่นภาษาอังกฤษมีแอตทริบิวต์แฟ้ม (หรือแอตทริบิวต์ของแฟ้มรุ่นที่ใหม่กว่า) ซึ่งแสดงอยู่ในตารางต่อไปนี้ วันและเวลาสำหรับแฟ้มเหล่านี้จะแสดงรายการในรูปแบบเวลา (UTC) เมื่อคุณดูข้อมูลแฟ้มข้อมูล จะถูกแปลงเป็นเวลาท้องถิ่น เมื่อต้องการค้นหาความแตกต่างระหว่างเวลา UTC กับเวลาท้องถิ่น ใช้ โซนเวลา ในการ วันและเวลา สินค้าใน'แผงควบคุม'
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้ม รุ่นของแฟ้ม ขนาดของแฟ้ม วันที่ เวลา
Comct232.cab ไม่เกี่ยวข้อง 86310 3/24/2009 15:58
Comct232.dep ไม่เกี่ยวข้อง 2495 3/24/2009 12:33
Comct232.ocx 6.0.98.16170080 3/24/2009 15:52
Comct332.cabไม่เกี่ยวข้อง142147 3/24/2009 15:58
Comct332.depไม่เกี่ยวข้อง3024 3/24/2009 15:54
Comct332.ocx6.7.98.16415552 3/24/2009 15:52
Comctl32.cab ไม่เกี่ยวข้อง 2395275/2/2012 12:20
Comctl32.dep ไม่เกี่ยวข้อง 2495 5/2/2012 10:53
Comctl32.ocx 6.0.98.346178165/2/2012 12:17
Comdlg32.cab ไม่เกี่ยวข้อง 70382 3/24/2009 15:58
Comdlg32.dep ไม่เกี่ยวข้อง 2494 3/24/2009 12:33
Comdlg32.ocx 6.1.98.16155984 3/24/2009 15:52
Dbadapt.cab ไม่เกี่ยวข้อง 26707 3/24/2009 15:58
Dbadapt.dep ไม่เกี่ยวข้อง 2501 3/24/2009 12:46
Dbadapt.dll 6.1.98.1657168 3/24/2009 15:52
Dbgrid32.cab ไม่เกี่ยวข้อง 257489 3/24/2009 15:58
Dbgrid32.dep ไม่เกี่ยวข้อง 2387 3/24/2009 16:35
Dbgrid32.ocx 5.1.98.13567104 3/24/2009 15:52
Dblist32.cab ไม่เกี่ยวข้อง 104477 3/24/2009 15:58
Dblist32.dep ไม่เกี่ยวข้อง 2494 3/24/2009 12:49
Dblist32.ocx 6.1.98.16222528 3/24/2009 15:52
Mci32.cab ไม่เกี่ยวข้อง 92360 3/24/2009 15:58
Mci32.dep ไม่เกี่ยวข้อง 2394 3/24/2009 12:37
Mci32.ocx 6.1.98.16215880 3/24/2009 15:52
Msaddndr.cab ไม่เกี่ยวข้อง 49425 3/24/2009 15:58
Msaddndr.dep ไม่เกี่ยวข้อง 2486 3/24/2009 12:52
Msaddndr.dll 6.1.98.1699136 3/24/2009 15:52
Msadodc.cab ไม่เกี่ยวข้อง 64038 3/24/2009 15:58
Msadodc.dep ไม่เกี่ยวข้อง 2502 3/24/2009 12:43
Msadodc.ocx 6.1.98.16134976 3/24/2009 15:52
Msbind.cab ไม่เกี่ยวข้อง 41564 3/24/2009 15:58
Msbind.dep ไม่เกี่ยวข้อง 492 3/24/2009 12:43
Msbind.dll 6.1.98.1684808 3/24/2009 15:52
Mscdrun.cab ไม่เกี่ยวข้อง 28465 3/24/2009 15:57
Mscdrun.dep ไม่เกี่ยวข้อง 2543 ของปฏิทิน thai 3/24/2009 12:35
Mscdrun.dll 6.1.98.1657152 3/24/2009 15:52
Mschrt20.cab ไม่เกี่ยวข้อง 452634 3/24/2009 15:58
Mschrt20.dep ไม่เกี่ยวข้อง 2494 3/24/2009 12:45
Mschrt20.ocx 6.1.98.161029968 3/24/2009 15:52
Mscomct2.cab ไม่เกี่ยวข้อง 335325 3/24/2009 15:58
Mscomct2.dep ไม่เกี่ยวข้อง 2494 3/24/2009 12:37
Mscomct2.ocx 6.1.98.16659264 3/24/2009 15:52
Mscomctl.cab ไม่เกี่ยวข้อง 480910 5/2/2012 12:20
Mscomctl.dep ไม่เกี่ยวข้อง 24945/2/2012 10:55
Mscomctl.ocx 6.1.98.3410701525/2/201212:17
Mscomm32.cab ไม่เกี่ยวข้อง 59264 3/24/2009 15:58
Mscomm32.dep ไม่เกี่ยวข้อง 2494 3/24/2009 12:42
Mscomm32.ocx 6.1.98.16119616 3/24/2009 15:52
Mscsfdbg.dll 6.1.98.1669440 3/24/2009 15:52
Msdatgrd.cab ไม่เกี่ยวข้อง 133168 3/24/2009 15:58
Msdatgrd.dep ไม่เกี่ยวข้อง 2514 3/24/2009 12:45
Msdatgrd.ocx 6.1.98.16278352 3/24/2009 15:52
Msdatlst.cab ไม่เกี่ยวข้อง 117465 3/24/2009 15:58
Msdatlst.dep ไม่เกี่ยวข้อง 2494 3/24/2009 12:50
Msdatlst.ocx 6.1.98.16252240 3/24/2009 15:52
Msdatrep.cab ไม่เกี่ยวข้อง 100023 3/24/2009 15:58
Msdatrep.dep ไม่เกี่ยวข้อง 2507 3/24/2009 12:46
Msdatrep.ocx 6.1.98.16206160 3/24/2009 15:52
Msdbrpt.cab ไม่เกี่ยวข้อง 146944 3/24/2009 15:58
Msdbrpt.dll 6.1.98.16340800 3/24/2009 15:52
Msdbrptr.cab ไม่เกี่ยวข้อง 148222 3/24/2009 15:58
Msdbrptr.dep ไม่เกี่ยวข้อง 2545 3/24/2009 12:47
Msdbrptr.dll 6.1.98.16328512 3/24/2009 15:52
Msflxgrd.cab ไม่เกี่ยวข้อง 112053 3/24/2009 15:58
Msflxgrd.dep ไม่เกี่ยวข้อง 2494 3/24/2009 13:18
Msflxgrd.ocx 6.1.98.14258880 3/24/2009 15:52
Mshflxgd.cab ไม่เกี่ยวข้อง 207713 3/24/2009 15:58
Mshflxgd.dep ไม่เกี่ยวข้อง 2524 3/24/2009 12:53
Mshflxgd.ocx 6.1.98.16443488 3/24/2009 15:52
Mshtmpgd.cab ไม่เกี่ยวข้อง 105828 3/24/2009 15:58
Mshtmpgd.dll 6.1.98.16245584 3/24/2009 15:52
Mshtmpgr.cab ไม่เกี่ยวข้อง 44119 3/24/2009 15:57
Mshtmpgr.dep ไม่เกี่ยวข้อง 2486 3/24/2009 12:32
Mshtmpgr.dll 6.1.98.16117584 3/24/2009 15:52
Msinet.cab ไม่เกี่ยวข้อง 66922 3/24/2009 15:58
Msinet.dep ไม่เกี่ยวข้อง 2405 3/24/2009 12:42
Msinet.ocx 6.1.98.16136008 3/24/2009 15:52
Msmapi32.cab ไม่เกี่ยวข้อง 70315 3/24/2009 15:58
Msmapi32.dep ไม่เกี่ยวข้อง 2494 3/24/2009 12:38
Msmapi32.ocx 6.1.98.16151376 3/24/2009 15:52
Msmask32.cab ไม่เกี่ยวข้อง 89928 3/24/2009 15:58
Msmask32.dep ไม่เกี่ยวข้อง 2494 3/24/2009 12:38
Msmask32.ocx 6.1.98.16178512 3/24/2009 15:52
Msrdc20.cab ไม่เกี่ยวข้อง 89581 3/24/2009 15:58
Msrdc20.dep ไม่เกี่ยวข้อง 2493 3/24/2009 12:39
Msrdc20.ocx 6.1.98.16190800 3/24/2009 15:52
Msrdo20.cab ไม่เกี่ยวข้อง 190950 3/24/2009 15:58
Msrdo20.dep ไม่เกี่ยวข้อง 2670 3/24/2009 12:34
Msrdo20.dll 6.1.98.16449872 3/24/2009 15:52
Msstdfmt.cab ไม่เกี่ยวข้อง 66366 3/24/2009 15:58
Msstdfmt.dll 6.1.98.16129872 3/24/2009 15:52
Msstkprp.cab ไม่เกี่ยวข้อง 50024 3/24/2009 15:57
Msstkprp.dll 6.1.98.16107840 3/24/2009 15:52
Mswcrun.cab ไม่เกี่ยวข้อง 112782 3/24/2009 15:58
Mswcrun.dep ไม่เกี่ยวข้อง2474 3/24/2009 12:50
Mswcrun.dll 6.1.98.16310592 3/24/2009 15:52
Mswinsck.cab ไม่เกี่ยวข้อง 64013 3/24/2009 15:57
Mswinsck.dep ไม่เกี่ยวข้อง 2463 3/24/2009 12:41
Mswinsck.ocx 6.1.98.171268002/16/2010 15:22
Picclp32.cab ไม่เกี่ยวข้อง 50631 3/24/2009 15:58
Picclp32.dep ไม่เกี่ยวข้อง 2494 3/24/2009 12:39
Picclp32.ocx 6.1.98.16100160 3/24/2009 15:52
Richtx32.cab ไม่เกี่ยวข้อง 100421 3/24/2009 15:58
Richtx32.dep ไม่เกี่ยวข้อง 3008 3/24/2009 12:40
Richtx32.ocx 6.1.98.16218432 3/24/2009 15:52
Sysinfo.cab ไม่เกี่ยวข้อง 41911 3/24/2009 15:57
Sysinfo.dep ไม่เกี่ยวข้อง 2481 3/24/2009 12:40
Sysinfo.ocx 6.1.98.1680208 3/24/2009 15:52
Tabctl32.cab ไม่เกี่ยวข้อง 109944 3/24/2009 15:58
Tabctl32.dep ไม่เกี่ยวข้อง 2494 3/24/2009 12:40
Tabctl32.ocx 6.1.98.16221504 3/24/2009 15:52
Wbclsdsr.cab ไม่เกี่ยวข้อง 159126 3/24/2009 15:58
Wbclsdsr.ocx 6.1.98.16221504 3/24/2009 15:52

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 957924 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 5 พฤศจิกายน 2555 - Revision: 8.0
ใช้กับ
 • Windows Vista Service Pack 1
 • Windows Vista Business
 • Windows Vista Enterprise
 • Windows Vista Home Basic
 • Windows Vista Home Premium
 • Windows Vista Ultimate
 • Windows Server 2008 Datacenter without Hyper-V
 • Windows Server 2008 Enterprise without Hyper-V
 • Windows Server 2008 for Itanium-Based Systems
 • Windows Server 2008 Standard without Hyper-V
 • Windows Server 2008 Datacenter
 • Windows Server 2008 Enterprise
 • Windows Server 2008 Standard
 • Microsoft Windows Server 2003 Service Pack 1
 • Microsoft Windows Server 2003 Service Pack 2
 • Microsoft Windows XP Service Pack 2
 • Microsoft Windows XP Tablet PC Edition
Keywords: 
kbsurveynew kbexpertiseinter kbhowto kbmt KB957924 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:957924

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com