הודעת שגיאה בעת ניסיון להתקין עדכון עבור Visual FoxPro 8.0 או עבור Visual FoxPro 9.0: "התכונה שבה אתה מנסה להשתמש נמצאת במשאב רשת שאינו זמין"

תרגומי מאמרים תרגומי מאמרים
Article ID: 957599 - View products that this article applies to.
הרחב הכל | כווץ הכל

On This Page

מאפייני הבעיה

בעת ניסיון להתקין עדכון עבור Microsoft Visual FoxPro 8.0 או עבור Microsoft Visual FoxPro 9.0, עלולה להופיע הודעת שגיאה הדומה להודעת השגיאה הבאה:
התכונה בה אתה מנסה להשתמש נמצאת במשאב רשת שאינו זמין.
לחץ על אישור כדי לנסות שוב, או הזן נתיב חלופי לתיקיה המכילה את חבילת ההתקנה File_name .msi בתיבה שלהלן.

סיבה

בעיה זו עלולה להתרחש מסיבות רבות. סיבות אלה כוללות את הסיבות הבאות:
 • לתוכנית ההתקנה אין אפשרות לאתר את קובץ ?.msi הנכון של המוצר במטמון Windows Installer.
  בעת התקנת Visual FoxPro 8.0 או Visual FoxPro 9.0, תוכנית ההתקנה שומרת את קובץ ?.msi המתאים במטמון Windows Installer. הפניה לקובץ ?.msi המאוחסן במטמון מתבצעת בעת ניסיון לתקן או להתקין מחדש את המוצר, או כאשר אתה מחיל עדכון על המוצר.

  במצבים מסוימים, לתוכנית ההתקנה אין אפשרות לאתר את קובץ ?.msi במטמון Windows Installer. במצבים אלה, תוכנית ההתקנה מנסה לזהות את מיקום המקור על-ידי בדיקת קיומה של התקנת המוצר. תוכנית ההתקנה מבצעת פעולה זו במיקום שהיה בשימוש כאשר תוכנית ההתקנה הופעלה לאחרונה. אם לתוכנית ההתקנה אין אפשרות לזהות את מיקום המקור, היא מציגה לך הנחיה לספק את מדיית ההתקנה.
 • קיים חוסר התאמה בין קודי Hash של קבצים.
  עדכונים עבור Visual FoxPro מבוססים על Windows Installer. Windows Installer משתמש במספרי גירסת קובץ כדי לקבוע אם גירסת קובץ במחשב היא גירסה ישנה יותר, שיש להחליף אותה בקובץ חדש יותר הכלול בעדכון.

  קבצים מסוימים, כגון קבצי טקסט וקבצי מקור, אינם כוללים מספרי גירסה. לכן, עדכון מבוסס Windows Installer חייב להשתמש בשיטה אחרת כדי לבדוק קבצים חדשים יותר. שיטה זו משתמשת בקוד hash עבור כל הקבצים שאינם כוללים מספקי גירסה. עבור קבצים שאינם כוללים מספרי גירסה, מתבצעת השוואה בין קוד ה- hash של הקובץ במחשב לקוד ה- hash של הקובץ הרשום במסד הנתונים של Windows Installer. אם שני קודי Hash אלה של הקבצים שונים, תוכנית ההתקנה מנסה להביא את הקובץ מהמדיה המקורית של ההתקנה.

  הערה בנסיבות מסוימות, ייתכן שתוכל לשנות באופן ידני קובץ שהותקן במהלך תהליך ההתקנה. כאשר תעשה זאת, עלולה להיווצר חוסר התאמה בקודי ה- Hash של הקובץ. במצב זה, ייתכן שתתבקש לספק את מדיית ההתקנה של המוצר כאשר תנסה להתקין עדכון.

  ישנן סיבות חוקיות לשינוי ידני של קובץ המותקן במהלך תהליך ההתקנה. לדוגמה, ייתכן שתרצה להוסיף מפתח מוצר (PID) לתהליך ההתקנה של עותק מורשה של Visual FoxPro לפני שתפרסם את המוצר במיקום משותף ברשת של הארגון שלך. תוכל לעשות זאת כדי שלא תצטרך לשתף את ה- PID עם משתמשים שחייבים להתקין את המוצר. בדרך כלל, שינוי זה מתבצע בקובץ טקסט שנקרא Setup.sdb. כאשר תבצע שינוי זה, קוד ה- Hash של הקובץ לא יתאים עוד לקוד ה- Hash ש- Windows Installer מכיל עבור הקובץ במסד הנתונים שלו.

דרכים לעקיפת הבעיה

כדי לעקוף בעיה זו, הכנס את תקליטור ההתקנה של המוצר לכונן התקליטורים של המחשב. לחלופין, ספק את הנתיב של מדיית ההתקנה הזמינה עבור המוצר. לדוגמה, מדיית ההתקנה יכולה להיות זמנה בדיסק הקשיח של המחשב או בתיקיית רשת משותפת.

אם אתה מנסה לפרוס עדכון במחשבים רבים שבהם בעיה זו מתרחשת, מומלץ להשתמש באפשרות שורת הפקודה ?/addsource.

כיצד להשתמש באפשרות שורת הפקודה ?/addsource

עדכוני תוכנה אחרונים עבור Visual FoxPro 8.0 ועבור Visual FoxPro 9.0 כוללים תמיכה עבור אפשרות שורת הפקודה ?/addsource. אם תוצג הודעת השגיאה שצוינה בסעיף "מאפייני הבעיה" בעת ניסיון להתקין עדכון, השתמש באפשרות שורת הפקודה ?/addsource. השתמש באפשרות שורת פקודה זו כדי לציין את המיקום שבו ברצונך ש- Windows Installer יחפש את הקבצים.

כדי להשתמש באפשרות שורת פקודה זו, בצע את השלבים הבאים.

שלב 1: בדוק שעדכון התוכנה שאתה מנסה להתקין תומך באפשרות שורת הפקודה ?/addsource

לשם כך, השתמש באחד מבוררי שורת הפקודה הבאים לפתיחת תיבת הדו-שיח של השימוש:
 • /?
 • ?/help
אם מותקן עדכון התומך באפשרות שורת הפקודה ?/addsource, אפשרות שורת פקודה זו מוצגת בתיבת הדו-שיח של השימוש.

שלב 2: העתק את מדיית ההתקנה של Visual FoxPro או תמונת ניהול לתיקיה

אתר תיקיה שאליה ניתן לגשת מכל המחשבים שעבורם ברצונך להחיל את עדכון התוכנה. לאחר מכן, העתק את אחד הפריטים הבאים לתיקיה זו:
 • מדיית ההתקנה של Visual FoxPro

  הערה עליך להעתיק את כל הקבצים ממדיית ההתקנה.
 • תמונה ניהולית שנוצרה בעבר עבור המוצר Visual FoxPro
הערות
 • בדרך כלל, תיקיה זו נמצאת במיקום משותף ברשת.
 • עליך לוודא שהקובץ Vs_setup.msi נמצא בתיקיה שמכילה את קבצי מדיית ההתקנה של Visual FoxPro. הקובץ Vs_setup.msi דרוש בעת שימוש באפשרות שורת הפקודה ?/addsource.

שלב 3: השתמש באפשרות שורת הפקודה ?/addsource

השתמש באפשרות שורת הפקודה ?/addsource כאשר תתקין את עדכון התוכנה. כאשר תעשה זאת, השתמש בתחביר הבא בפקודה:
Name of the executable file for the update /addsource "Path of the Windows Installer package for the product"
הערה בפקודה, החלף את מציין המיקום Path of the Windows Installer package for the product בנתיב של חבילת Windows Installer עבור המוצר שהעתקת לתיקיה בשלב 2.

מאפיינים

Article ID: 957599 - Last Review: יום שלישי 16 ספטמבר 2008 - Revision: 1.1
המידע במאמר זה חל על:
 • Microsoft Visual FoxPro 9.0 Professional Edition
 • Microsoft Visual FoxPro 8.0 Professional Edition
מילות מפתח 
kbprb kbtshoot kbexpertiseinter KB957599

ספק משוב

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com