เหตุการณ์ข้อผิดพลาดรหัส 2014 และเหตุการณ์ข้อผิดพลาด 2004 และอื่น ๆ อาจถูกบันทึกไว้เมื่อคุณพยายามที่จะดำเนินการจำลองแบบบนเซิร์ฟเวอร์ที่ใช้ Windows Server 2003 R2 ซึ่งมี DFSR ที่ติดตั้ง

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 957555 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

สรุป

บทความนี้อธิบายถึงปัญหาที่สองที่คุณอาจพบบนเซิร์ฟเวอร์ที่ใช้ Windows Server 2003 R2 เมื่อคุณดำเนินการจำลองแบบของการแจกจ่าย File System (DFS) บนโหนดอย่าง น้อยหนึ่ง

อาการ

ปัญหา 1

ในการใช้ Windows Server 2003 R2 เซิร์ฟเวอร์ที่มีการแจกจ่ายแฟ้มระบบจำลองแบบ (DFSR) ติดตั้ง การจำลองแบบอาจล้มเหลวเมื่อคุณพยายามดำเนินการจำลองแบบบนโหนดอย่าง น้อยหนึ่งรายการ เมื่อปัญหานี้เกิดขึ้น คุณได้รับเหตุการณ์ข้อผิดพลาดต่อไปนี้ในบันทึกเหตุการณ์:

ชนิดเหตุการณ์: ข้อผิดพลาด
แหล่งที่มาของเหตุการณ์: DFSR
ประเภทเหตุการณ์: ไม่มี
รหัสเหตุการณ์: 2104
วันที่:วันที่
เวลา:เวลา
ผู้ใช้: n/a
คอมพิวเตอร์:computername
จำลองคำอธิบาย: การ DFS แบบบริการไม่สามารถกู้คืนจากฐานข้อมูลภายในเกิดข้อผิดพลาดบนไดรฟ์ข้อมูลตัวอักษรของไดรฟ์ข้อมูล:. ได้ถูกหยุดการจำลองแบบสำหรับโฟลเดอร์การจำลองแบบแล้วทั้งหมดบนไดรฟ์ข้อมูลนี้
Additional information::
ข้อผิดพลาด: 9201 (การเข้าถึงถูกปฏิเสธ (-1032) ในฐานข้อมูล)
ไดรฟ์ข้อมูล:GUID ของไดรฟ์ข้อมูล
database.:ระดับเสียงตัวอักษร\System Information\DFSR ไดรฟ์ข้อมูล

ปัญหา 2

ในการใช้ Windows Server 2003 R2 เซิร์ฟเวอร์ที่มีการแจกจ่ายแฟ้มระบบจำลองแบบ (DFSR) ติดตั้ง การจำลองแบบอาจล้มเหลวเมื่อคุณพยายามดำเนินการจำลองแบบบนโหนดอย่าง น้อยหนึ่งรายการ เมื่อปัญหานี้เกิดขึ้น คุณได้รับเหตุการณ์ข้อผิดพลาดต่อไปนี้ในบันทึกเหตุการณ์

เหตุการณ์ข้อผิดพลาด 1

ชนิดเหตุการณ์: ข้อผิดพลาด
แหล่งที่มาของเหตุการณ์: DFSR
ประเภทเหตุการณ์: ไม่มี
รหัสเหตุการณ์: 2104
วันที่:วันที่
เวลา:เวลา
ผู้ใช้: n/a
คอมพิวเตอร์:computername
จำลองคำอธิบาย: การ DFS แบบบริการไม่สามารถกู้คืนจากฐานข้อมูลภายในเกิดข้อผิดพลาดบนไดรฟ์ข้อมูลตัวอักษรของไดรฟ์ข้อมูล:. ได้ถูกหยุดการจำลองแบบสำหรับโฟลเดอร์การจำลองแบบแล้วทั้งหมดบนไดรฟ์ข้อมูลนี้
Additional information::
ข้อผิดพลาด: 9204 ที่ (ไดรฟ์ข้อมูลเป็นโฮสต์ของฐานข้อมูลอยู่นอกพื้นที่ว่าง (-1808))
ไดรฟ์ข้อมูล:GUID ของไดรฟ์ข้อมูล
database.:ระดับเสียงตัวอักษร\System Information\DFSR ไดรฟ์ข้อมูล

เหตุการณ์ข้อผิดพลาด 2

ชนิดเหตุการณ์: ข้อผิดพลาด
แหล่งที่มาของเหตุการณ์: DFSR
ประเภทเหตุการณ์: ไม่มี
รหัสเหตุการณ์: 2004
วันที่:วันที่
เวลา:เวลา
ผู้ใช้: n/a
คอมพิวเตอร์:computername
จำลองคำอธิบาย: การ DFS แบบบริการหยุดการจำลองแบบบนไดรฟ์ข้อมูลระดับเสียงตัวอักษร:. ความล้มเหลวนี้อาจเกิดขึ้นได้เนื่องจากดิสก์เต็ม ความล้มเหลวดิสก์ หรือขีดจำกัดโควต้าที่แล้ว ซึ่งสามารถยังเกิดขึ้นได้หากมีการให้บริการการจำลองแบบ DFS พบข้อผิดพลาดขณะพยายามที่จะใช้แฟ้มระยะสำหรับโฟลเดอร์ที่มีการจำลองแบบแล้วบนไดรฟ์ข้อมูลนี้
Additional information::
ข้อผิดพลาด: 9014 (ฐานข้อมูลความล้มเหลว)
ไดรฟ์ข้อมูล:ไดรฟ์ข้อมูล GUID

เหตุการณ์ข้อผิดพลาด 3

ชนิดเหตุการณ์: ข้อผิดพลาด
แหล่งที่มาของเหตุการณ์: DFSR
ประเภทเหตุการณ์: ไม่มี
รหัสเหตุการณ์: 439
วันที่:วันที่
เวลา:เวลา
ผู้ใช้: n/a
คอมพิวเตอร์:computername
คำอธิบาย: ไดรฟ์ข้อมูล \\.\D:\System Dfsr (3748)
Information\DFSR\database_98F4_7E20_F47E_134\dfsr.db: ไม่สามารถเขียนส่วนหัวแชโดว์สำหรับแฟ้ม \\ \ระดับเสียงตัวอักษร: \System Information\DFSR\database_98F4_7E20_F47E_134\tmp.edb การไดรฟ์ข้อมูล ข้อผิดพลาด-1808

เหตุการณ์ข้อผิดพลาด 4

ชนิดเหตุการณ์: ข้อผิดพลาด
แหล่งที่มาของเหตุการณ์: DFSR
ประเภทเหตุการณ์: ไม่มี
รหัสเหตุการณ์: 454
วันที่:วันที่
เวลา:เวลา
ผู้ใช้: n/a
คอมพิวเตอร์:computername
ข้อความ: Dfsr (3748) \\ \ตัวอักษรของไดรฟ์ข้อมูล: \System Volume Information\DFSR\database_98F4_7E20_F47E_134\dfsr.db: กู้คืนฐานข้อมูล/คืนค่าล้มเหลว ด้วยข้อผิดพลาดที่ไม่คาดคิด-566

สาเหตุ

สาเหตุของปัญหา 1

ปัญหานี้เกิดขึ้นเมื่อบัญชีระบบภายใน (NT AUTHORITY\System) ไม่ได้รับสิทธิ Full Control สำหรับโฟลเดอร์ข้อมูลของไดรฟ์ข้อมูลระบบบนการตัวอักษรของไดรฟ์ข้อมูลไดรฟ์ข้อมูลหรือ สำหรับโฟลเดอร์ย่อยของโฟลเดอร์นี้

สาเหตุของปัญหา 2

ปัญหานี้เกิดขึ้นเมื่อวอลุ่มหรือไดรฟ์ข้อมูลอ้างถึงข้อผิดพลาดที่เหตุการณ์ 2104 รหัสและ 2004 ถึงเกินจำนวนเนื้อที่ว่างบนดิสก์

การแก้ไข

ความละเอียดของปัญหา 1

ให้สิทธิ์ในการควบคุมทั้งหมดไปยังบัญชีระบบ สำหรับโฟลเดอร์ข้อมูลระดับเสียงของระบบ และโฟลเดอร์ย่อยของทั้งหมด แล้ว รีสตาร์ทเซิร์ฟเวอร์ที่ใช้ Windows Server 2003 R2

ความละเอียดของปัญหา 2

เพิ่มเนื้อที่ว่างดิสก์บนไดรฟ์ข้อมูลที่มีการอ้างอิงในเหตุการณ์ข้อผิดพลาดรหัส 2104 และ 2004 หลังจากที่คุณเพิ่มเนื้อที่ว่างบนไดรฟ์ข้อมูลเหล่านี้ DFSR จะตรวจสอบเนื้อที่ว่างบนดิสก์ที่พร้อมใช้งานโดยไม่มีขั้นตอนเพิ่มเติมโดยอัตโนมัติ คุณไม่จำเป็นต้องเริ่มการบริการ หรือเซิร์ฟเวอร์การเริ่มระบบใหม่ รหัสเหตุการณ์ 2106 และ 2002 ถูกบันทึกไว้เมื่อมีการกู้คืนฐานข้อมูลเสร็จเรียบร้อยแล้ว

สถานะ

Microsoft ยืนยันว่าปัญหานี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ซึ่งมีการระบุไว้ในส่วน "การใช้งาน"

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 957555 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 21 ตุลาคม 2553 - Revision: 2.0
ใช้กับ
  • Microsoft Windows Server 2003 R2 Datacenter Edition (32-Bit x86)
  • Microsoft Windows Server 2003 R2 Datacenter Edition (64-Bit x86)
  • Microsoft Windows Server 2003 R2 Enterprise Edition (32-Bit x86)
  • Microsoft Windows Server 2003 R2 Enterprise Edition (64-Bit x86)
  • Microsoft Windows Server 2003 R2 Standard Edition (32-bit x86)
  • Microsoft Windows Server 2003 R2 Standard Edition (64-Bit x86)
Keywords: 
kbtshoot kbexpertiseadvanced kbprb kbmt KB957555 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:957555

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com