การแก้ไข: โปรแกรมประยุกต์ที่ serializes และ deserializes คลาทั่วไปที่มีอยู่อย่างน้อยหนึ่งสมาชิกที่คงล้มเหลวบนคอมพิวเตอร์ที่กำลังเรียกใช้ใน.NET Framework 3.5 Service Pack 1

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 957543 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

อาการ

บนคอมพิวเตอร์ที่กำลังเรียกใช้ Microsoft .NET Framework 3.5 Service Pack 1 (SP1), คุณต้องมีโปรแกรมประยุกต์ที่ serializes และ deserializes คลาทั่วไป ถ้าชั้นทั่วไปมีอยู่อย่างน้อยหนึ่งสมาชิกที่คง คุณอาจพบอาการต่อไปนี้อย่างใดอย่างหนึ่ง:
  • ถ้าแอพลิเคชันทำงานเป็นกระบวนการแบบ 32 บิต เธรดที่ดำเนินการดีซีเรียลไลซ์อาจใส่แบบวนซ้ำ ดังนั้น แอพลิเคชันล้มเหลว และแอพลิเคชันที่ใช้ทรัพยากรของ CPU มากมาย
  • ถ้าแอพลิเคชันทำงานเป็นกระบวนการ 64-บิต ข้อยกเว้นมี thrown และคุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดที่คล้ายกับต่อไปนี้:
    เกิดข้อยกเว้น: System.Reflection.TargetInvocationException: มีถูก thrown ข้อยกเว้นได้ตามเป้าหมายของคำขอที่ ---> System.OutOfMemoryException: ข้อยกเว้นของชนิด 'System.OutOfMemoryException' ถูก thrown
หมายเหตุ ปัญหานี้เกิดขึ้นสำหรับโปรแกรมประยุกต์ Microsoft ASP.NET ถ้ามีเงื่อนไขต่อไปนี้:
  • คุณเปิดใช้งานมุมมองสถานะสำหรับตัวควบคุม
  • ตัวควบคุมมีคุณสมบัติชนิดของข้อมูลซึ่งจะขึ้นอยู่กับคลาทั่วไปที่มีอยู่อย่างน้อยหนึ่งสมาชิกที่คง

สาเหตุ

ปัญหานี้เกิดขึ้นเนื่องจากการถดถอยในแบบ SP1 .NET Framework 3.5

การแก้ไข

ข้อมูลโปรแกรมแก้ไขด่วน

โปรแกรมแก้ไขด่วนที่ได้รับการสนับสนุนจาก Microsoft พร้อมใช้งานอยู่ อย่างไรก็ตาม โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้มุ่งหวังเพื่อการแก้ไขปัญหาที่อธิบายไว้ในบทความนี้เท่านั้น ใช้ hotfix นี้เฉพาะกับระบบที่พบปัญหานี้ โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้อาจได้รับการทดสอบเพิ่มเติม ดังนั้น ถ้าคุณจะไม่รุนแรงกระทบปัญหานี้ เราขอแนะนำให้ คุณรอการปรับปรุงซอฟต์แวร์ถัดไปที่ประกอบด้วยโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

เมื่อต้องดาวน์โหลดโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้จากเก็บรหัส MSDN แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
http://code.msdn.microsoft.com/KB957543

หมายเหตุ เก็บรหัส MSDN แสดงภาษาโปรแกรมแก้ไขด่วนจะพร้อมใช้งาน ถ้าคุณไม่เห็นภาษาของคุณอยู่ในรายการ อาจเป็น เพราะหน้าทรัพยากรที่เก็บรหัสไม่พร้อมใช้งานสำหรับภาษานั้น

หมายเหตุ หากเกิดปัญหาอื่น ๆ หรือการแก้ไขปัญหาใด ๆ หรือไม่จำเป็น คุณอาจต้องสร้างการร้องขอบริการแยกต่างหาก จ่ายในการสนับสนุนปกติจะนำไปใช้กับคำถามเพิ่มเติมและการตัดสินค้าจากคลังที่ไม่สามารถจัดสำหรับโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้เฉพาะ สำหรับรายชื่อทั้งหมด ของหมายเลขโทรศัพท์ของบริการลูกค้าของ Microsoft และการสนับสนุน หรือเมื่อ ต้องสร้างการร้องขอบริการแยกต่างหาก แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
http://support.microsoft.com/contactus/?ws=support

ข้อกำหนดเบื้องต้น

คุณต้องมี SP1 3.5 Framework .NET ที่ติดตั้งให้ใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

ความต้องการเริ่มระบบใหม่

คุณอาจต้องรีสตาร์ทคอมพิวเตอร์หากแฟ้มที่มีการปรับปรุงใด ๆ ที่กำลังถูกใช้

ข้อมูลการแทนที่โปรแกรมแก้ไขด่วน

โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ไม่ได้แทนโปรแกรมแก้ไขด่วนอื่น ๆ

แฟ้มข้อมูล

เวอร์ชันภาษาอังกฤษของ hotfix นี้มีแอตทริบิวต์แฟ้ม (หรือแอตทริบิวต์ของแฟ้มรุ่นที่ใหม่กว่า) ซึ่งแสดงอยู่ในตารางต่อไปนี้ วันและเวลาสำหรับแฟ้มเหล่านี้จะแสดงรายการในรูปแบบเวลา (UTC) เมื่อคุณดูข้อมูลแฟ้มข้อมูล จะถูกแปลงเป็นเวลาท้องถิ่น เมื่อต้องการค้นหาความแตกต่างระหว่างเวลา UTC กับเวลาท้องถิ่น ใช้ โซนเวลา ในการ วันและเวลา สินค้าใน'แผงควบคุม'
Windows 2000, Windows XP และ Windows Server 2003, x เวอร์ชั่น 86
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันเวลา
Mscordacwks.dll2.0.50727.3068992,26416-200813:13
Mscorlib.dll2.0.50727.30684,546,56016-200813:13
Mscorwks.dll2.0.50727.30685,815,80816-200813:13
Windows 2000, Windows XP และ Windows Server 2003, x เวอร์ชั่น 64
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันเวลาแพลตฟอร์ม
Mscordacwks.dll2.0.50727.3068992,26416-200813:13x 86
Mscorlib.dll2.0.50727.30684,546,56016-200813:13x 86
Mscorwks.dll2.0.50727.30685,815,80816-200813:13x 86
Mscordacwks.dll2.0.50727.30681,767,94416-200810:33x 64
Mscorlib.dll2.0.50727.30684,562,94416-200810:33x 64
Mscorwks.dll2.0.50727.306810,079,74416-200810:33x 64
Windows 2000, Windows XP และ Windows Server 2003 เวอร์ชั่น IA-64
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันเวลาแพลตฟอร์ม
Mscordacwks.dll2.0.50727.3068992,26416-200813:13x 86
Mscorlib.dll2.0.50727.30684,546,56016-200813:13x 86
Mscorwks.dll2.0.50727.30685,815,80816-200813:13x 86
Mscordacwks.dll2.0.50727.30683,087,88016-200810:44IA-64
Mscorlib.dll2.0.50727.30684,005,88816-200810:44IA-64
Mscorwks.dll2.0.50727.306820,153,85616-200810:44IA-64
Windows Vista Service Pack 1 (SP1) และ Windows Server 2008, x เวอร์ชั่น 86
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันเวลาแพลตฟอร์ม
Big5.nlpไม่เกี่ยวข้อง66,72818-ธ.ค.-200721:03ไม่เกี่ยวข้อง
Bopomofo.nlpไม่เกี่ยวข้อง82,17218-ธ.ค.-200721:03ไม่เกี่ยวข้อง
Ksc.nlpไม่เกี่ยวข้อง116,75618-ธ.ค.-200721:04ไม่เกี่ยวข้อง
Mscorlib.dll2.0.50727.30684,546,560ต.ค.-07-200822:22x 86
Normidna.nlpไม่เกี่ยวข้อง59,34218-ธ.ค.-200721:05ไม่เกี่ยวข้อง
Normnfc.nlpไม่เกี่ยวข้อง45,79418-ธ.ค.-200721:05ไม่เกี่ยวข้อง
Normnfd.nlpไม่เกี่ยวข้อง39,28418-ธ.ค.-200721:05ไม่เกี่ยวข้อง
Normnfkc.nlpไม่เกี่ยวข้อง66,38418-ธ.ค.-200721:05ไม่เกี่ยวข้อง
Normnfkd.nlpไม่เกี่ยวข้อง60,29418-ธ.ค.-200721:05ไม่เกี่ยวข้อง
Prc.nlpไม่เกี่ยวข้อง83,74818-ธ.ค.-200721:05ไม่เกี่ยวข้อง
Prcp.nlpไม่เกี่ยวข้อง83,74818-ธ.ค.-200721:05ไม่เกี่ยวข้อง
Sortkey.nlpไม่เกี่ยวข้อง262,14818-ธ.ค.-200721:05ไม่เกี่ยวข้อง
Sorttbls.nlpไม่เกี่ยวข้อง20,32018-ธ.ค.-200721:05ไม่เกี่ยวข้อง
Xjis.nlpไม่เกี่ยวข้อง28,28818-ธ.ค.-200721:05ไม่เกี่ยวข้อง
Mscordacwks.dll2.0.50727.3068992,264ต.ค.-07-200822:22x 86
Mscorjit.dll2.0.50727.3068367,10424-200822:21x 86
Mscorwks.dll2.0.50727.30685,815,808ต.ค.-07-200822:22x 86
Mscorlib.resources.dll2.0.50727.3053307,20027-ก.ค.-200817:58x 86
Windows Vista SP1 และ Windows Server 2008, x เวอร์ชั่น 64
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันเวลาแพลตฟอร์ม
Big5.nlpไม่เกี่ยวข้อง66,72818-ธ.ค.-200721:01ไม่เกี่ยวข้อง
Bopomofo.nlpไม่เกี่ยวข้อง82,17218-ธ.ค.-200721:01ไม่เกี่ยวข้อง
Ksc.nlpไม่เกี่ยวข้อง116,75618-ธ.ค.-200721:02ไม่เกี่ยวข้อง
Mscorlib.dll2.0.50727.30684,562,944ต.ค.-07-200823:04x 64
Normidna.nlpไม่เกี่ยวข้อง59,34218-ธ.ค.-200721:03ไม่เกี่ยวข้อง
Normnfc.nlpไม่เกี่ยวข้อง45,79418-ธ.ค.-200721:03ไม่เกี่ยวข้อง
Normnfd.nlpไม่เกี่ยวข้อง39,28418-ธ.ค.-200721:03ไม่เกี่ยวข้อง
Normnfkc.nlpไม่เกี่ยวข้อง66,38418-ธ.ค.-200721:03ไม่เกี่ยวข้อง
Normnfkd.nlpไม่เกี่ยวข้อง60,29418-ธ.ค.-200721:03ไม่เกี่ยวข้อง
Prc.nlpไม่เกี่ยวข้อง83,74818-ธ.ค.-200721:03ไม่เกี่ยวข้อง
Prcp.nlpไม่เกี่ยวข้อง83,74818-ธ.ค.-200721:03ไม่เกี่ยวข้อง
Sortkey.nlpไม่เกี่ยวข้อง262,14818-ธ.ค.-200721:03ไม่เกี่ยวข้อง
Sorttbls.nlpไม่เกี่ยวข้อง20,32018-ธ.ค.-200721:03ไม่เกี่ยวข้อง
Xjis.nlpไม่เกี่ยวข้อง28,28818-ธ.ค.-200721:03ไม่เกี่ยวข้อง
Mscordacwks.dll2.0.50727.30681,767,944ต.ค.-07-200823:04x 64
Mscorjit.dll2.0.50727.30681,580,03224-200823:06x 64
Mscorwks.dll2.0.50727.306810,079,744ต.ค.-07-200823:04x 64
Mscorlib.resources.dll2.0.50727.3053307,20027-ก.ค.-200818:02x 86
Big5.nlpไม่เกี่ยวข้อง66,72818-ธ.ค.-200721:03ไม่เกี่ยวข้อง
Bopomofo.nlpไม่เกี่ยวข้อง82,17218-ธ.ค.-200721:03ไม่เกี่ยวข้อง
Ksc.nlpไม่เกี่ยวข้อง116,75618-ธ.ค.-200721:04ไม่เกี่ยวข้อง
Mscorlib.dll2.0.50727.30684,546,560ต.ค.-07-200822:22x 86
Normidna.nlpไม่เกี่ยวข้อง59,34218-ธ.ค.-200721:05ไม่เกี่ยวข้อง
Normnfc.nlpไม่เกี่ยวข้อง45,79418-ธ.ค.-200721:05ไม่เกี่ยวข้อง
Normnfd.nlpไม่เกี่ยวข้อง39,28418-ธ.ค.-200721:05ไม่เกี่ยวข้อง
Normnfkc.nlpไม่เกี่ยวข้อง66,38418-ธ.ค.-200721:05ไม่เกี่ยวข้อง
Normnfkd.nlpไม่เกี่ยวข้อง60,29418-ธ.ค.-200721:05ไม่เกี่ยวข้อง
Prc.nlpไม่เกี่ยวข้อง83,74818-ธ.ค.-200721:05ไม่เกี่ยวข้อง
Prcp.nlpไม่เกี่ยวข้อง83,74818-ธ.ค.-200721:05ไม่เกี่ยวข้อง
Sortkey.nlpไม่เกี่ยวข้อง262,14818-ธ.ค.-200721:05ไม่เกี่ยวข้อง
Sorttbls.nlpไม่เกี่ยวข้อง20,32018-ธ.ค.-200721:05ไม่เกี่ยวข้อง
Xjis.nlpไม่เกี่ยวข้อง28,28818-ธ.ค.-200721:05ไม่เกี่ยวข้อง
Mscordacwks.dll2.0.50727.3068992,264ต.ค.-07-200822:22x 86
Mscorjit.dll2.0.50727.3068367,10424-200822:21x 86
Mscorwks.dll2.0.50727.30685,815,808ต.ค.-07-200822:22x 86
Windows Vista SP1 และ Windows Server 2008 เวอร์ชั่น IA-64
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันเวลาแพลตฟอร์ม
Big5.nlpไม่เกี่ยวข้อง66,72818-ธ.ค.-200721:06ไม่เกี่ยวข้อง
Bopomofo.nlpไม่เกี่ยวข้อง82,17218-ธ.ค.-200721:06ไม่เกี่ยวข้อง
Ksc.nlpไม่เกี่ยวข้อง116,75618-ธ.ค.-200721:06ไม่เกี่ยวข้อง
Mscorlib.dll2.0.50727.30684,005,888ต.ค.-07-200823:12IA-64
Normidna.nlpไม่เกี่ยวข้อง59,34218-ธ.ค.-200721:08ไม่เกี่ยวข้อง
Normnfc.nlpไม่เกี่ยวข้อง45,79418-ธ.ค.-200721:08ไม่เกี่ยวข้อง
Normnfd.nlpไม่เกี่ยวข้อง39,28418-ธ.ค.-200721:08ไม่เกี่ยวข้อง
Normnfkc.nlpไม่เกี่ยวข้อง66,38418-ธ.ค.-200721:08ไม่เกี่ยวข้อง
Normnfkd.nlpไม่เกี่ยวข้อง60,29418-ธ.ค.-200721:08ไม่เกี่ยวข้อง
Prc.nlpไม่เกี่ยวข้อง83,74818-ธ.ค.-200721:08ไม่เกี่ยวข้อง
Prcp.nlpไม่เกี่ยวข้อง83,74818-ธ.ค.-200721:08ไม่เกี่ยวข้อง
Sortkey.nlpไม่เกี่ยวข้อง262,14818-ธ.ค.-200721:08ไม่เกี่ยวข้อง
Sorttbls.nlpไม่เกี่ยวข้อง20,32018-ธ.ค.-200721:08ไม่เกี่ยวข้อง
Xjis.nlpไม่เกี่ยวข้อง28,28818-ธ.ค.-200721:08ไม่เกี่ยวข้อง
Mscordacwks.dll2.0.50727.30683,087,880ต.ค.-07-200823:12IA-64
Mscorjit.dll2.0.50727.30682,560,51224-200823:14IA-64
Mscorwks.dll2.0.50727.306820,153,856ต.ค.-07-200823:12IA-64
Mscorlib.resources.dll2.0.50727.3053315,39227-ก.ค.-200817:58x 86
Big5.nlpไม่เกี่ยวข้อง66,72818-ธ.ค.-200721:03ไม่เกี่ยวข้อง
Bopomofo.nlpไม่เกี่ยวข้อง82,17218-ธ.ค.-200721:03ไม่เกี่ยวข้อง
Ksc.nlpไม่เกี่ยวข้อง116,75618-ธ.ค.-200721:04ไม่เกี่ยวข้อง
Mscorlib.dll2.0.50727.30684,546,560ต.ค.-07-200822:22x 86
Normidna.nlpไม่เกี่ยวข้อง59,34218-ธ.ค.-200721:05ไม่เกี่ยวข้อง
Normnfc.nlpไม่เกี่ยวข้อง45,79418-ธ.ค.-200721:05ไม่เกี่ยวข้อง
Normnfd.nlpไม่เกี่ยวข้อง39,28418-ธ.ค.-200721:05ไม่เกี่ยวข้อง
Normnfkc.nlpไม่เกี่ยวข้อง66,38418-ธ.ค.-200721:05ไม่เกี่ยวข้อง
Normnfkd.nlpไม่เกี่ยวข้อง60,29418-ธ.ค.-200721:05ไม่เกี่ยวข้อง
Prc.nlpไม่เกี่ยวข้อง83,74818-ธ.ค.-200721:05ไม่เกี่ยวข้อง
Prcp.nlpไม่เกี่ยวข้อง83,74818-ธ.ค.-200721:05ไม่เกี่ยวข้อง
Sortkey.nlpไม่เกี่ยวข้อง262,14818-ธ.ค.-200721:05ไม่เกี่ยวข้อง
Sorttbls.nlpไม่เกี่ยวข้อง20,32018-ธ.ค.-200721:05ไม่เกี่ยวข้อง
Xjis.nlpไม่เกี่ยวข้อง28,28818-ธ.ค.-200721:05ไม่เกี่ยวข้อง
Mscordacwks.dll2.0.50727.3068992,264ต.ค.-07-200822:22x 86
Mscorjit.dll2.0.50727.3068367,10424-200822:21x 86
Mscorwks.dll2.0.50727.30685,815,808ต.ค.-07-200822:22x 86

สถานะ

Microsoft ยืนยันว่า นี่เป็นปัญหาในผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ที่ระบุไว้ในส่วน"ใช้งาน"

ข้อมูลอ้างอิง

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำศัพท์เฉพาะการปรับปรุงซอฟต์แวร์ คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
824684 คำอธิบายของคำศัพท์มาตรฐานที่ใช้เพื่ออธิบายปรับปรุงซอฟต์แวร์ของ Microsoft

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 957543 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 2 ตุลาคม 2555 - Revision: 4.0
ใช้กับ
  • Microsoft .NET Framework 3.5 Service Pack 1
Keywords: 
kbexpertiseadvanced kbfix kbqfe kbmt KB957543 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:957543

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com