การสนับสนุนสำหรับการรัน Microsoft Dynamics CRM 4.0 พร้อมกับ Microsoft SQL Server 2008

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 957053 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
 
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

บทนำ

บทความนี้อธิบายการสนับสนุนสำหรับการรัน Microsoft Dynamics CRM 4.0 พร้อมกับ Microsoft SQL Server 2008

ข้อมูลเพิ่มเติม

Microsoft Dynamics CRM 4.0 ไม่เข้ากันได้กับ Microsoft SQL Server 2008 ไคลเอนต์ Microsoft Dynamics CRM สำหรับ Microsoft Office Outlook ด้วยการเข้าถึงแบบออฟไลน์ไม่เข้ากันได้กับ Edition ด่วนของ SQL Server 2008 Microsoft Dynamics CRM ข้อมูลการโยกย้าย Manager ไม่เข้ากันได้กับ SQL Server 2008

หมายเหตุ:Microsoft Dynamics CRM 3.0 และ CRM 3.0 การ Microsoft Dynamics ไคลเอ็นต์สำหรับ Microsoft Office Outlook จะไม่เข้ากันกับ SQL Server 2008

Microsoft Dynamics CRM 4.0 สนับสนุน SQL Server 2008 รุ่นต่อไปนี้:
 • sql Server 2008 องค์กร Edition (32 บิต และ x 64)
 • sql Server 2008 มาตรฐาน Edition (32 บิต และ x 64)
หมายเหตุ:ถ้าคุณใช้ไคลเอนต์ Microsoft Dynamics CRM สำหรับ Outlook ด้วยการเข้าถึงแบบออฟไลน์และ Microsoft Dynamics CRM ข้อมูลการโยกย้าย Manager, Edition ด่วนของ SQL Server 2008 ยังสนับสนุน

การติดตั้ง Microsoft Dynamics CRM 4.0 เพื่อที่ทำงานร่วมกับ Microsoft SQL Server 2008 คุณต้องติดตั้งโปรแกรมแก้ไขด่วนดังต่อไปนี้:
 • โปรแกรมแก้ไขด่วน 952601
  สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft::
  952601เกิดข้อผิดพลาดเมื่อโปรแกรมติดตั้งสำหรับ Microsoft Dynamics CRM 4.0 ทำเครื่องหมายในหมาย Environmental การวินิจฉัยตัวช่วยสร้าง (EDW): " FullTextRunningValidator เช็ค Error|: ล้มเหลว: ไม่พบบริการ msftesql บนคอมพิวเตอร์ '[Computer_Name]' "
 • โปรแกรมแก้ไขด่วน 952602
  สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft::
  952602เกิดข้อผิดพลาดเมื่อคุณพยายามติดตั้ง Microsoft Dynamics CRM ข้อมูลตัวเชื่อมต่อสำหรับ Microsoft Dynamics CRM 4.0: "ไม่สามารถเพื่อตรวจสอบการติดตั้งเซิร์ฟเวอร์รายงานบริการรายงานของ sql server"
 • โปรแกรมแก้ไขด่วน 947278
  สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft::
  947278เกิดข้อผิดพลาดเมื่อคุณพยายามติดตั้ง Microsoft Dynamics ตัวเชื่อมต่อ CRM SSRS: "ตัวเชื่อมต่อ CRM Microsoft Dynamics สำหรับการตั้งค่าการตั้งค่า SSRS ไม่เสร็จสมบูรณ์เรียบร้อยแล้ว"
การติดตั้งโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ คุณคลิกแฟ้มการติดตั้งการปรับปรุงระหว่างการติดตั้ง Microsoft Dynamics CRM 4.0 และใน Microsoft Dynamics CRM 4.0 Connector สำหรับบริการการรายงานของ SQL Server นอกจากนี้คุณสามารถทำตามขั้นตอนที่อธิบายไว้ในบทความฐานความรู้ของ Microsoft 948917

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft::
948917วิธีการขอรับโปรแกรมปรับปรุงการตั้งค่าสำหรับ Microsoft Dynamics CRM 4.0

ปัญหาที่อาจเกิดขึ้นหลังจากที่คุณติดตั้ง Microsoft Dynamics CRM 4.0

ก่อนที่คุณติดตั้ง Microsoft Dynamics CRM 4.0 เพื่อที่ทำงานร่วมกับ Microsoft SQL Server 2008 คุณต้องมั่นใจว่า มีเริ่มบริการ Launcher มอนตัวกรองเต็ม SQL ข้อความ ถ้าไม่ได้เริ่มการทำงานการบริการ ฟังก์ชันการค้นหาฐานความรู้จะไม่ทำงานหลังจากที่คุณติดตั้ง Microsoft Dynamics CRM 4.0

ถ้าคุณใช้การเชื่อมต่อการ CRM ของ Microsoft Dynamics สำหรับบริการการรายงานของ SQL Server รายงานจะไม่ทำงานหลังจากที่คุณปรับรุ่น SQL Server 2005 เป็น SQL Server 2008 คุณต้องถอนการติดตั้ง และติดตั้งใหม่ตัวเชื่อมต่อ CRM Microsoft Dynamics สำหรับบริการการรายงานของ SQL Server

ถ้าคุณพยายามสร้างองค์กรที่ใหม่ หรือ ถ้าคุณพยายามนำเข้าเป็นหน่วยงานหลังจากที่คุณปรับรุ่น SQL Server 2005 เป็น SQL Server 2008 คุณจะได้รับข้อความแสดงข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้:
ความล้มเหลวของ FullTextRunningValidator เช็ค Error|:: บริการ msftesql ไม่พบให้ใช้บนคอมพิวเตอร์ 'Computer_Name'.
ถ้าคุณได้รับข้อความแสดงข้อความแสดงข้อผิดพลาดนี้ คุณต้องติดตั้งโปรแกรมแก้ไขด่วน 956869

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft::
956869เกิดข้อผิดพลาดเมื่อคุณสร้างองค์กรที่ใหม่ หรือองค์กรที่ใช้ใน Microsoft Dynamics CRM 4.0 การนำเข้า: "บริการ msftesql ไม่พบบนเครื่องคอมพิวเตอร์ '[Computer_name]' "

ปัญหาที่อาจเกิดขึ้นเมื่อ Microsoft Dynamics CRM 4.0 ทำงานร่วมกับ Microsoft SQL Server 2008

เมื่อคุณเรียกใช้ Microsoft Dynamics CRM 4.0 พร้อมกับ Microsoft SQL Server 2008, m ปัญหาต่อไปนี้อย่างน้อยหนึ่ง ay เกิดขึ้น

ออก 1

เมื่อโปรแกรมติดตั้งของ Microsoft Dynamics CRM 4.0 ทำเครื่องหมายในหมาย Environmental การวินิจฉัยตัวช่วยสร้าง (EDW), คุณได้รับข้อความแสดงข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้:
FullTextRunningValidator เช็ค Error|: การล้มเหลว: ไม่พบบริการ msftesql บนคอมพิวเตอร์ 'Computer_Name'.
เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ ติดตั้งโปรแกรมแก้ไขด่วน 952601

ปัญหา 2

เมื่อคุณพยายามติดตั้ง Microsoft Dynamics CRM ข้อมูลตัวเชื่อมต่อสำหรับ Microsoft Dynamics CRM 4.0 บนเซิร์ฟเวอร์ที่กำลังเรียกใช้ Microsoft SQL Server 2008 บริการรายงานยัง คุณอาจได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้ใน EDW:
ไม่สามารถตรวจสอบการบริการการรายงานของ SQL Server ติดตั้งเซิร์ฟเวอร์รายงาน กรุณาตรวจสอบว่า ได้ติดอย่างถูกต้องตั้งอยู่บนเครื่อง
เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ ติดตั้งโปรแกรมแก้ไขด่วน 952602

ปัญหา 3

When you try to install the Microsoft Dynamics CRM Connector for Microsoft SQL Server Reporting Services (SSRS) in the SSRS server, you receive the following error message:
Microsoft Dynamics CRM Connector for SSRS Setup
Setup did not complete successfully.
To work around this problem, follow the steps that are described in Microsoft Knowledge Base article 947278.

ปัญหา 4

When you search the Knowledge Base articles, you may receive the following error message:
An error has occurred.
Additionally, no records are returned.

To work around this problem, follow these steps:
 1. Start the SQL Full-text Filter Daemon Launcher service. โดยให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้::
  1. On the computer that is running SQL Server 2008, clickเริ่มการทำงานคลิกเรียกใช้ประเภท:services.mscแล้ว คลิกตกลง.
  2. คลิกขวาSQL Full-text Filter Daemon Launcherแล้ว คลิกเริ่มการทำงาน.
 2. Add the service account to the SQLServerFDHostUser$SQLSERVER$Instance local group. โดยให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้::
  1. On the computer that is running SQL Server 2008, clickเริ่มการทำงานคลิกเรียกใช้ประเภท:compmgmt.mscแล้ว คลิกตกลง.
  2. ขยายผู้ใช้และกลุ่มภายในแล้ว คลิกกลุ่ม.
  3. คลิกขวาSQLServerFDHostUser$SQLSERVER$Instanceแล้ว คลิกAdd to Group.
  4. คลิกadd.
  5. ในการEnter the object names to selectbox, type the user account that starts the SQL Full-text Filter Daemon Launcher service, and then clickตกลง.
 3. Rebuild the full-text catalog. โดยให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้::
  1. On the computer that is running SQL Server 2008, clickเริ่มการทำงานคลิกโปรแกรมทั้งหมดคลิกMicrosoft SQL Server 2008แล้ว คลิกSQL Server Management Studio.
  2. ขยายฐานข้อมูลขยายOrganization_Name_MSCRMขยายเก็บข้อมูลขยายFull Text Catalogs, right-click theftcat_documentindex_"guid"แล้ว คลิกสร้างใหม่.
  3. คลิกตกลงเมื่อต้อง การลบแค็ตตาล็อกของข้อความ และสร้างแค็ตตาล็อกของข้อความ
  4. คลิกปิด.

ปัญหา 5

เมื่อคุณพยายามสร้างองค์กรที่ใหม่ หรือ เมื่อคุณพยายามนำเข้าองค์กร คุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้ใน EDW:
ไม่พบบริการ msftesql บนคอมพิวเตอร์ 'Computer_Name'.
เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ ใช้โปรแกรมแก้ไขด่วน 956869

ปัญหา 6

เมื่อคุณติดตั้ง Microsoft Dynamics CRM 4.0 พร้อมกับ Microsoft SQL Server 2008 และบริการรายงานของ SQL Server 2008 ทั้งหมดบนเซิร์ฟเวอร์เดียวกัน คุณอาจได้รับข้อความแสดงข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้:
"เส้นทางที่ระบุไม่ได้เป็นเส้น metabase" ข้อผิดพลาดของแพลตฟอร์ม: System.Exception: Microsoft.Crm.Setup.Server.RSConfigAction การดำเนินการล้มเหลว ---> System.ArgumentException: เส้นทางที่ระบุไม่ได้เป็นเส้น metabase
ปัญหานี้เกิดขึ้นเมื่อไม่มีเส้นทางของบริการรายงานอยู่บนเซิร์ฟเวอร์

To work around this issue, create a Web site that runs on the same port and the same URL that the Reporting Services server is using. In SQL Server 2008 Reporting Services, IIS is not used for accessing reports. However, if Microsoft Dynamics CRM 4.0 is installed on the same server, Microsoft Dynamics CRM 4.0 must find a Web site that has the same URL to bypass the error. To verify the URL of Reporting Services, follow these steps:
 1. คลิกเริ่มการทำงานคลิกโปรแกรมทั้งหมดคลิกMicrosoft SQL Server 2008คลิกเครื่องมือตั้งค่าคอนฟิกแล้ว คลิกReporting Services Configuration Manager.
 2. คลิกเชื่อมต่อto connect to your report server instance.
 3. Click the Web service URL, and see what the report server Web service URL is. For example, the URL may be http://SQLServername:8181/ReportServer.
In Windows Server 2008, follow these steps:
 1. คลิกเริ่มการทำงานคลิกเรียกใช้จากนั้น พิมพ์inetmgr.
 2. Expand the server name, right-clickไซต์แล้ว คลิกAdd Website.
 3. Enter a name for the site, and then select a physical path.
 4. Enter the port number of the report server Web service. For example, enter8181.
 5. คลิกตกลง.
In Windows Server 2003, follow these steps:
 1. คลิกเริ่มการทำงานคลิกเรียกใช้จากนั้น พิมพ์inetmgr.
 2. Expand the server name, right-clickเว็บไซต์คลิกใหม่แล้ว คลิกเว็บไซต์.
 3. Enter a description for the site, and then clickถัดไป.
 4. Enter the port number of the report server Web service. For example, enter8181แล้ว คลิกถัดไป.
 5. Enter a path for the Web site, and then clickถัดไป.
 6. ในการPermissions:หน้า คลิกถัดไป.
 7. คลิกเสร็จสิ้น.

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 957053 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 12 กันยายน 2554 - Revision: 5.0
ใช้กับ
 • Microsoft Dynamics CRM 4.0
Keywords: 
kberrmsg kbmbsinstallation kbexpertiseadvanced kbexpertiseinter kbhowto kbinfo kbmbsmigrate kbexpertisebeginner kbmt KB957053 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:957053

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com