สร้าง SQL Server 2008 ที่หลังจากที่มีการนำออกใช้ SQL Server 2008

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 956909 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

บทนำ

บทความนี้แสดง builds Microsoft SQL Server 2008 ที่หลังจากที่มีการนำออกใช้ SQL Server 2008

ข้อมูลเพิ่มเติม

สร้าง 10.00.1835 (การปรับปรุงที่สะสม)

แพคเกจโปรแกรมปรับปรุงที่สะสมนี้ถูกนำออกใช้บน 15 มีนาคม 2010

สร้างพาเรนต์ของโครงสร้างนี้มี 10.00.1828

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงสร้างนี้ ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
979064แพคเกจโปรแกรมปรับปรุงที่สะสม 10 สำหรับ SQL Server 2008

สร้าง 10.00.1828 (การปรับปรุงที่สะสม)

แพคเกจโปรแกรมปรับปรุงที่สะสมนี้ถูกนำออกใช้บน 18 มกราคม 2010

สร้างพาเรนต์ของโครงสร้างนี้มี 10.00.1823

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงสร้างนี้ ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
977444แพคเกจโปรแกรมปรับปรุงที่สะสม 9 สำหรับ SQL Server 2008

สร้าง 10.00.1823 (การปรับปรุงที่สะสม)

แพคเกจโปรแกรมปรับปรุงที่สะสมนี้ถูกนำออกใช้ในเดือน 16 พฤศจิกายน 2009

สร้างพาเรนต์ของโครงสร้างนี้มี 10.00.1818

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงสร้างนี้ ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
975976แพคเกจโปรแกรมปรับปรุงที่สะสม 8 สำหรับ SQL Server 2008

สร้าง 10.00.1818 (การปรับปรุงที่สะสม)

แพคเกจโปรแกรมปรับปรุงที่สะสมนี้ถูกนำออกใช้ในเดือน 21 กันยายน 2009

สร้างพาเรนต์ของโครงสร้างนี้มี 10.00.1814

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงสร้างนี้ ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
973601แพคเกจโปรแกรมปรับปรุงที่สะสม 7 สำหรับ SQL Server 2008

สร้าง 10.00.1814

การสร้างนี้ถูกปล่อยบน Augest 13, 2009

สร้างพาเรนต์ของโครงสร้างนี้มี 10.00.1812

โครงสร้างนี้ประกอบด้วยโปรแกรมแก้ไขด่วนของ SQL Server 2008 ต่อไปนี้
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
หมายเลขบัก VSTS sqlหมายเลขบทความฐานความรู้คำอธิบาย:
340876972687ข้อความแสดงข้อผิดพลาดการแก้ไข: เมื่อคุณคืนค่าฐานข้อมูล SQL Server 2000 โดยใช้ SQL Server 2005 Management Studio หรือ SQL Server 2008 Management Studio: "ไม่ต้องแสดงกล่องโต้ตอบที่ร้องขอได้ การดึงข้อมูลที่ร้องขอนี้ (Microsoft.SqlServer.SmoEnum) ล้มเหลว"

สร้าง 10.00.1812 (การปรับปรุงที่สะสม)

แพคเกจโปรแกรมปรับปรุงที่สะสมนี้ถูกนำออกใช้ในเดือน 20 กรกฎาคม 2009

สร้างพาเรนต์ของโครงสร้างนี้มี 10.00.1810

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงสร้างนี้ ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
971490แพคเกจโปรแกรมปรับปรุงที่สะสม 6 สำหรับ SQL Server 2008

สร้าง 10.00.1810

โครงสร้างนี้ถูกนำออกใช้ในเดือน 24 มิถุนายน 2009

สร้างพาเรนต์ของโครงสร้างนี้มี 10.00.1807

โครงสร้างนี้ประกอบด้วยโปรแกรมแก้ไขด่วนของ SQL Server 2008 ต่อไปนี้
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
หมายเลขบัก VSTS sqlหมายเลขบทความฐานความรู้คำอธิบาย:
324697968722การแก้ไข: การใช้งาน cpu สูงของจอภาพของทรัพยากรถูกสูงมากเมื่อหน่วยความจำเสมือนกำลังทำงานต่ำใน SQL Server 2008
324704971780การแก้ไข: คุณได้รับผลลัพธ์ไม่ถูกต้องเมื่อคุณรันการสอบถามที่ใช้ predicate เช่นกับตารางที่ใช้ "Latin1_General_100_CI_AS" หรือ "Latin1_General_CI_AS" เปรียบเทียบใน SQL Server 2008
324652971068การแก้ไข: ข้อความแสดงข้อผิดพลาดเมื่อคุณสร้างการบอกรับเป็นสมาชิกของ SharePoint บนรายงานบริการรายงานของ SQL Server 2008 ที่ใช้พารามิเตอร์ cascading: "รายงานนี้ต้องเป็นค่าเริ่มต้นหรือผู้ใช้กำหนดค่าสำหรับพารามิเตอร์รายงาน ' <parameter> ' " </parameter>

สร้าง 10.00.1807

โครงสร้างนี้ถูกนำออกใช้บน 26 พฤษภาคม 2009

สร้างพาเรนต์ของโครงสร้างนี้มี 10.00.1806

โครงสร้างนี้ประกอบด้วยโปรแกรมแก้ไขด่วนของ SQL Server 2008 ต่อไปนี้
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
หมายเลขบัก VSTS sqlหมายเลขบทความฐานความรู้คำอธิบาย:
315671969050การแก้ไข: ข้อความแสดงข้อผิดพลาดเมื่อคุณเรียกใช้เป็นแพคเกจ SQL Server 2008 รวมบริการที่ประกอบด้วยงาน SQL ปฏิบัติการที่เรียกใช้กระบวนงานที่เก็บไว้: "ชนิดของค่าถูกกำหนดให้กับตัวแปร" <variable>"ที่แตกต่างจากชนิดของตัวแปรปัจจุบัน"</variable>

สร้าง 10.00.1806 (การปรับปรุงที่สะสม)

แพคเกจโปรแกรมปรับปรุงที่สะสมนี้ถูกนำออกใช้บน 18 พฤษภาคม 2009

สร้างพาเรนต์ของโครงสร้างนี้มี 10.00.1799

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงสร้างนี้ ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
969531แพคเกจโปรแกรมปรับปรุงที่สะสม 5 สำหรับ SQL Server 2008

สร้าง 10.00.1801

โครงสร้างนี้ถูกนำออกใช้บน 8 เมษายน 2009

สร้างพาเรนต์ของโครงสร้างนี้มี 10.00.1799

โครงสร้างนี้ประกอบด้วยโปรแกรมแก้ไขด่วนของ SQL Server 2008 ต่อไปนี้
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
หมายเลขบัก VSTS sqlหมายเลขบทความฐานความรู้คำอธิบาย:
296847968543การแก้ไข: ข้อความแสดงข้อผิดพลาดถูกบันทึกไว้ในแฟ้ม Errorlog 2008 เซิร์ฟเวอร์ SQL เมื่อคุณทำการดำเนินการบนบางตารางชั่วคราวใน SQL Server 2008: "หมดเวลาที่เกิดขึ้นขณะกำลังรอการบัฟเฟอร์ latch"

สร้าง 10.00.1799

โครงสร้างนี้ถูกนำออกใช้บน 31 มีนาคม 2009

สร้างพาเรนต์ของโครงสร้างนี้มี 10.00.1798

โครงสร้างนี้ประกอบด้วยโปรแกรมแก้ไขด่วนของ SQL Server 2008 ต่อไปนี้
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
หมายเลขบัก VSTS sqlหมายเลขบทความฐานความรู้คำอธิบาย:
291168969453การแก้ไข: พารามิเตอร์รายงานการ cascading จะสอดคล้องกันในบริการรายงานของ SQL Server 2008 รายงานที่ประกอบด้วยอย่าง น้อย 3 ระดับของพารามิเตอร์รายงาน cascading

สร้าง 10.00.1798 (การปรับปรุงที่สะสม)

แพคเกจโปรแกรมปรับปรุงที่สะสมนี้ถูกนำออกใช้บน 16 มีนาคม 2009

สร้างพาเรนต์ของโครงสร้างนี้มี 10.00.1790

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงสร้างนี้ ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
963036แพคเกจโปรแกรมปรับปรุงที่สะสม 4 สำหรับ SQL Server 2008

สร้าง 10.00.1790

โครงสร้างนี้ถูกนำออกใช้บน 4 กุมภาพันธ์ 2009

สร้างพาเรนต์ของโครงสร้างนี้มี 10.00.1788

โครงสร้างนี้ประกอบด้วยโปรแกรมแก้ไขด่วนของ SQL Server 2008 ต่อไปนี้
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
หมายเลขบัก VSTS sqlหมายเลขบทความฐานความรู้คำอธิบาย:
276139967178การแก้ไข: เมื่อคุณคืนค่าแฟ้มสำรองข้อมูล SQL Server 2005 ใน SQL Server 2008 การดำเนินการที่จะนานกว่าจากเมื่อคุณคืนค่าแฟ้มสำรองข้อมูลเดียวกันใน SQL Server 2005

สร้าง 10.00.1788

โครงสร้างนี้ถูกนำออกใช้บน 28 มกราคม 2009

สร้างพาเรนต์ของโครงสร้างนี้มี 10.00.1787

โครงสร้างนี้ประกอบด้วยโปรแกรมแก้ไขด่วนของ SQL Server 2008 ต่อไปนี้
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
หมายเลขบัก VSTS sqlหมายเลขบทความฐานความรู้คำอธิบาย:
274453965221การแก้ไข: เมื่อคุณรันการสอบถามจากระยะไกลหลายตารางใน SQL Server 2008 แบบสอบถามที่รันได้ช้าลง

สร้าง 10.00.1787 (การปรับปรุงที่สะสม)

แพคเกจโปรแกรมปรับปรุงที่สะสมนี้ถูกนำออกใช้บน 19 มกราคม 2009

สร้างพาเรนต์ของโครงสร้างนี้มี 10.00.1779

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงสร้างนี้ ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
960484แพคเกจโปรแกรมปรับปรุงที่สะสม 3 สำหรับ SQL Server 2008

สร้าง 10.00.1779 (การปรับปรุงที่สะสม)

แพคเกจโปรแกรมปรับปรุงที่สะสมนี้ถูกนำออกใช้ในเดือน 17 พฤศจิกายน 2008

สร้างพาเรนต์ของโครงสร้างนี้มี 10.00.1763

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงสร้างนี้ ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
958186แพคเกจโปรแกรมปรับปรุงที่สะสม 2 สำหรับ SQL Server 2008

สร้าง 10.00.1771

โครงสร้างนี้ถูกนำออกใช้บน 27 ตุลาคม 2008

สร้างพาเรนต์ของโครงสร้างนี้มี 10.00.1767

โครงสร้างนี้ประกอบด้วยโปรแกรมแก้ไขด่วนของ SQL Server 2008 ต่อไปนี้
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
หมายเลขจุดบกพร่องโปรแกรมแก้ไขด่วนของ sqlหมายเลขบทความฐานความรู้คำอธิบาย:
50003634958611การแก้ไข: คุณอาจได้รับผลลัพธ์ที่ไม่ถูกต้องเมื่อคุณรันการสอบถามที่อ้างอิงตารางอย่าง น้อย 3 ในอนุประโยค FROM ใน SQL Server 2008

สร้าง 10.00.1767

โครงสร้างนี้ถูกนำออกใช้บน 13 ตุลาคม 2008

สร้างพาเรนต์ของโครงสร้างนี้มี 10.00.1763

โครงสร้างนี้ประกอบด้วยโปรแกรมแก้ไขด่วนของ SQL Server 2008 ต่อไปนี้
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
หมายเลขจุดบกพร่องโปรแกรมแก้ไขด่วนของ sqlหมายเลขบทความฐานความรู้คำอธิบาย:
50003544958208การแก้ไข: เมื่อคุณเรียกใช้ฟังก์ชัน SQLExecute เพื่อรันการสอบถามหลังจากที่คุณตั้งค่าแอตทริบิวต์ SQL_ATTR_ROW_ARRAY_SIZE คุณอาจดูผลลัพธ์ที่ไม่ถูกต้องใน SQL Server 2008

สร้าง 10.00.1763 (การปรับปรุงที่สะสม)

แพคเกจโปรแกรมปรับปรุงที่สะสมนี้ถูกนำออกใช้ในเดือน 22 กันยายน 2008

สร้างพาเรนต์ของโครงสร้างนี้มี 10.00.1600.22

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงสร้างนี้ ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
956717แพคเกจโปรแกรมปรับปรุงที่สะสม 1 สำหรับ SQL Server 2008

สร้าง 10.00.1755

โครงสร้างนี้ถูกนำออกใช้ในเดือน 12 กันยายน 2008

สร้างพาเรนต์ของโครงสร้างนี้มี 10.00.1600.22

โครงสร้างนี้ประกอบด้วยโปรแกรมแก้ไขด่วนของ SQL Server 2008 ต่อไปนี้
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
หมายเลขจุดบกพร่องโปรแกรมแก้ไขด่วนของ sqlหมายเลขบทความฐานความรู้คำอธิบาย:
50003434957387การแก้ไข: ไม่มีเร็กคอร์ดที่อาจถูกส่งกลับเมื่อคุณเรียกใช้ฟังก์ชัน SQLExecute ดำเนินการคำสั่งที่พร้อม และคุณใช้โปรแกรมที่ SQL Native Client ODBC ควบคุมใน SQL Server 2008

ข้อมูลอ้างอิง

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับรุ่นให้บริการแบบเพิ่มหน่วยสำหรับ SQL Server คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
935897มีแบบจำลองให้บริการแบบเพิ่มหน่วยจะพร้อมใช้งานจากทีม SQL Server จะจัดส่งโปรแกรมแก้ไขด่วนสำหรับการรายงานปัญหา
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการที่คุณสามารถค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการปรับปรุง สำหรับ SQL Server 2005 และ SQL Server 2008 คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
957826ซึ่งคุณสามารถค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ SQL Server 2008 สร้างที่นำออกใช้หลังจาก SQL Server 2008 และสร้าง SQL Server 2005 ที่นำออกใช้หลังจาก SQL Server 2005 Service Pack 2
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเค้าร่างตั้งชื่อสำหรับการปรับปรุงใน SQL Server คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
822499แบบแผนการตั้งชื่อใหม่สำหรับแพคเกจโปรแกรมปรับปรุงซอฟต์แวร์ของ Microsoft SQL Server
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำศัพท์ของการปรับปรุงซอฟต์แวร์ ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base::
824684คำอธิบายของคำศัพท์มาตรฐานที่ใช้เพื่ออธิบายปรับปรุงซอฟต์แวร์ของ Microsoft

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 956909 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 16 มกราคม 2554 - Revision: 4.0
ใช้กับ
  • Microsoft SQL Server 2008 Analysis Services
  • Microsoft SQL Server 2008 Developer
  • Microsoft SQL Server 2008 Enterprise
  • Microsoft SQL Server 2008 Express
  • Microsoft SQL Server 2008 Express with Advanced Services
  • Microsoft SQL Server 2008 Reporting Services
  • Microsoft SQL Server 2008 Standard
  • Microsoft SQL Server 2008 Standard Edition for Small Business
  • Microsoft SQL Server 2008 Web
  • Microsoft SQL Server 2008 Workgroup
Keywords: 
kbupdate kbfix kbqfe kbexpertiseadvanced kbmt KB956909 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:956909

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com