Identifiering och distribution av säkerhetsutgåvan från den 12 augusti 2008

Artikelöversättning Artikelöversättning
Artikel-id: 956636 - Visa produkter som artikeln gäller.
Den här artikeln har arkiverats. Den erbjuds "i befintligt skick" och kommer inte längre att uppdateras.
Visa alla | Dölj alla

På den här sidan

INLEDNING

Som en del av vårt pågående arbete med att tillhandahålla identifieringsverktyg och distributionsrekommendationer för säkerhetsuppdateringar, ges dessa råd beträffande identifiering och distribution för alla uppdateringar som publiceras under en MSRC-utgivningscykel (Microsoft Security Response Center).

Den här vägledningen innehåller rekommendationer som baseras på scenarier som kan förekomma i Microsofts operativsystemsmiljöer, Vägledningen innehåller information om hur du använder följande verktyg:
 • Windows Update
 • Microsoft Update
 • Office Update
 • MBSA (Microsoft Baseline Security Analyzer)
 • WSUS (Windows Server Update Services)
 • Microsoft System Center Configuration Manager
 • Microsoft SMS (Systems Management Server)
 • Extended Security Update Inventory Tool
Den här artikeln innehåller information om identifiering och distribution för säkerhetsutgåvan från den 12 augusti 2008.

Mer Information

Identifiering och distribution

Miljöer där säkerhetsuppdateringar identifieras och distribueras med hjälp av Windows Update, Microsoft Update, Office Update och Mactopia

Säkerhetsuppdateringarna från den 12 augusti 2008 kan hämtas från följande webbplatser. Eventuella undantag anges nedan. Produkter som stöds av den aktuella webbplatsen anges också.

Obs! Alla uppdateringar är inte tillgängliga på alla webbplatser som anges här.
Windows Update
http://www.update.microsoft.com/microsoftupdate/v6/default.aspx?ln=sv-se
Följande produkter stöds av den här webbplatsen:
 • Microsoft Windows 2000
 • Windows XP
 • Windows Server 2003
 • Windows Vista
 • Windows Server 2008
Microsoft Update
http://www.update.microsoft.com/microsoftupdate/v6/default.aspx?ln=sv-se
Följande produkter stöds av den här webbplatsen:
 • Microsoft Internet Security and Acceleration Server 2004
 • Microsoft Internet Security and Acceleration Server 2006
 • Microsoft Exchange 2000 Server
 • Microsoft Exchange Server 2003
 • Microsoft Exchange Server 2007
 • Microsoft Office 2002
 • Microsoft Office 2003
 • Microsoft Office 2007
 • Windows 2000
 • Windows XP
 • Windows Server 2003
 • Windows Vista
 • Windows Server 2008
 • Microsoft SQL Server 2005
 • Microsoft Forefront Client Security
 • Microsoft Visual Studio 2005
Allmänna undantag
 • Microsoft Update stöder inte SQL 7.0 eller Microsoft Date Engine (MSDE) 1.0.
 • Microsoft Update stöder inte Office 2000-komponenter.
 • Microsoft Update stöder inte Apple Macintosh-produkter.
 • Microsoft Update stöder inte MSN Messenger eller Windows Live Messenger.
Särskilda undantag
 • 955702 (MS08-050) ? Microsoft Update stöder endast Windows Messenger 4.7 i Windows XP Service Pack 2 (SP2) och Windows XP Service Pack 3 (SP3). Inga andra versioner av Windows stöds. Windows Messenger 5.1 stöds inte.
Office Update
http://office.microsoft.com/sv-se/default.aspx
Följande produkter stöds av den här webbplatsen:
 • Office 2000
 • Office 2002
 • Office 2003
 • Office 2007
Allmänna undantag
 • Office Update stöder inte Office 2007-komponenter när de installeras på datorer med Windows Vista eller Windows Server 2008. Du måste använda Microsoft Update i stället.
 • Office Update stöder inte Macintosh-produkter.
Mactopia
http://www.microsoft.com/sverige/products/mac/
Följande produkter stöds av den här webbplatsen:
 • Microsoft Office 2001 för Mac
 • Microsoft Office 2004 för Mac
 • Microsoft Office X för Mac
 • Microsoft Office 2008 för Mac

Miljöer där säkerhetsuppdateringar identifieras med hjälp av MBSA (Microsoft Baseline Security Analyzer) 2.1

Du kan identifiera säkerhetsuppdateringar från den 12 augusti 2008 om du använder MBSA 2.1.

Obs! MBSA 2.1 har nu getts ut och stöder genomsökningar för säkerhets- och sårbarhetsbedömningar i Windows Vista och Windows Server 2008 fullt ut.

Allmänna undantag
 • MBSA 2.1 stöder inte SQL 7.0 eller MSDE 1.0.
 • MBSA 2.1 stöder inte Office 2000-komponenter.
 • MBSA 2.1 stöder inte Macintosh-produkter.
 • MBSA 2.1 stöder inte Microsoft Works 8 när en offlineavsökning används. Ytterligare information finns i avsnittet "Offline- och onlineavsökningar" nedan.
 • MBSA 2.1 stöder inte MSN Messenger eller Windows Live Messenger.
 • MBSA 1.2.1 och 2.0.1 stöds inte längre.
Särskilda undantag
 • 955702 (MS08-050) ? MBSA stöder endast Windows Messenger 4.7 i Windows XP SP2 och Windows XP SP3. Inga andra versioner av Windows stöds. Windows Messenger 5.1 stöds inte.
 • 924090 (MS08-044) ? MBSA stöder endast identifiering av Microsoft Works när en onlineavsökning görs. Ytterligare information finns i avsnittet "Offline- och onlineavsökningar" nedan.
Offline- och onlineavsökningar
 • Onlineavsökning
  En onlineavsökning innebär att dator söks igenom av MBSA 2.1 med anslutning till Microsoft Update. Detta framgår av rapporten över sökningen.
 • Offlineavsökning
  Detta innebär att datorn söks igenom av MBSA 2.1 som hanteras av WSUS eller i en säker offlinemiljö där offlinekatalogen WSUSSCN2.CAB måste användas.

Miljöer där säkerhetsuppdateringar identifieras och distribueras med hjälp av WSUS (Windows Server Update Services)

Du kan identifiera och distribuera säkerhetsuppdateringar från den 12 augusti 2008 om du använder något av följande:
 • WSUS 2.0 Service Pack 1 (SP1)
 • WSUS 3.0
 • WSUS 3.0 SP1
Allmänna undantag
 • WSUS stöder inte SQL 7.0 eller MSDE 1.0.
 • WSUS stöder inte Microsoft Works 8.
 • SUS 1.0 SP1 stöds inte längre och tar inte emot säkerhetsuppdateringar.
Särskilda undantag
 • 955702 (MS08-050) ? WSUS stöder endast Windows Messenger 4.7 i Windows XP SP2 och Windows XP SP3. Inga andra versioner av Windows stöds. Windows Messenger 5.1 stöds inte.

Miljöer där säkerhetsuppdateringar identifieras och distribueras med hjälp av SMS 2.0, SMS 2003 eller SCCM 2007

Du kan identifiera och distribuera alla säkerhetsuppdateringar från den 12 augusti 2008 om du använder något av följande:
 • SMS (Systems Management Server) 2.0 med SUS Feature Pack
 • SMS (Systems Management Server) 2003 med SUS Feature Pack
 • SMS (Systems Management Server) 2003 med ITMU (Inventory Tool for Microsoft Updates)
 • SCCM (System Center Configuration Manager) 2007
Allmänna undantag
 • Microsoft Systems Management Server 2003 SP3 innehåller stöd för, och krävs för, hantering av Windows Vista och Windows Server 2008.
 • SMS 2003 med ITMU och SCCM 2007 stöder inte följande produkter:
  • SQL 7.0
  • MSDE 1.0
  • Microsoft Works 8
 • SMS med SUS Feature Pack stöder inte följande produkter:
  • MSDE 1.0
  • SQL 2005
  • SQL 2008
  • Exchange 2007
  • Microsoft Works 8
  • Office 2007
  • Windows Internet Explorer 7
  • Windows Vista
  • Windows Server 2008
  • x64-baserade versioner av Windows eller SQL
  • Itanium-baserade versioner av Windows eller SQL
 • SMS SUS Feature Pack, SMS ITMU och SCCM stöder inte Macintosh-produkter.
Särskilda undantag
 • 955702 (MS08-050) ? SMS SUSFP, SMS ITMU och SCCM 2007 stöder endast Windows Messenger 4.7 i Windows XP SP2 och Windows XP SP3. Inga andra versioner av Windows stöds. Windows Messenger 5.1 stöds inte.
Obs! SMS SUS Feature Pack kräver Extended Security Update Inventory Tool för identifiering av samtliga säkerhetsuppdateringar.

Du kan hämta Extended Security Update Inventory Tool på följande Microsoft-webbplats:
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyId=2C93DA1D-48A0-4E5C-991F-87E08954F61B&displaylang=en

Sammanfattning av vägledning för identifiering och distribution

I följande tabell sammanfattas vägledningen för identifiering och distribution för varje ny säkerhetsuppdatering.

Obs! För att tabellen inte ska bli alltför komplicerad har vi uteslutit objekt under rubriken "Allmänna undantag".

Kolumnen SMS SUS Feature Pack i den här tabellen kan till exempel innehålla ett "Ja", trots att en Windows Vista-komponent anges vara berörd i säkerhetsbulletinen. Tidigare skulle vi ha angett i tabellen att SMS SUS Feature Pack delvis stöder distribution av säkerhetsuppdateringen, eftersom inga Windows Vista-komponenter stöds av SMS SUS Feature Pack. Nu redovisar vi inte längre detta särskilda undantag i tabellen, eftersom det alltid anges som ett allmänt undantag.
Dölj tabellenVisa tabellen
SäkerhetsuppdateringBulletinKomponentOffice UpdateWindows UpdateMicrosoft UpdateMBSA 2.1WSUS 2.0 och WSUS 3.0SMS SUS Feature PackSMS Inventory Tool for Microsoft UpdatesSystem Center Configuration Manager 2007
Identifiera och distribueraIdentifiera och distribueraIdentifiera och distribueraEndast identifieringIdentifiera och distribueraIdentifiera och distribueraIdentifiera och distribueraIdentifiera och distribuera
955617MS08-041AccessJaEj tillämpligtJaJaJaJaJaJa
955048MS08-042WordJaEj tillämpligtJaJaJaJaJaJa
954066MS08-043ExcelJaEj tillämpligtJaJaJaJaJaJa
924090MS08-044Office FiltersJaEj tillämpligtJaJaJaJaJaJa
953838MS08-045Internet ExplorerEj tillämpligtJaJaJaJaJaJaJa
952954MS08-046Windows ICMEj tillämpligtJaJaJaJaJaJaJa
953733MS08-047IPsecEj tillämpligtJaJaJaJaJaJaJa
951066MS08-048Outlook Express/Windows MailEj tillämpligtJaJaJaJaJaJaJa
950974MS08-049Event SystemEj tillämpligtJaJaJaJaJaJaJa
955702MS08-050Windows MessengerEj tillämpligtDelvis, se Windows Update-avsnittetDelvis, se Microsoft Update-avsnittetDelvis, se MBSA-avsnittetDelvis, se WSUS-avsnittetDelvis, se SMS-avsnittetDelvis, se SMS Update-avsnittetDelvis, se SCCM-avsnittet
949785MS08-051PowerPointJaEj tillämpligtJaJaJaJaJaJa

Återutgivna säkerhetsuppdateringar

Det finns inga återutgivningar den här månaden.

Vanliga frågor

Vad gör Microsoft för att ge råd beträffande distribution av dessa uppdateringar?

Vi uppmuntrar systemadministratörer att delta i den månatliga tekniska webbsändningen för att lära sig mer om säkerhetsuppdateringar. Webbsändningen för den här säkerhetsuppdateringen äger rum den 13 augusti 2008 kl. 11:00 (Stillahavstid). Anmäl dig på följande Microsoft-webbplats:
http://msevents.microsoft.com/CUI/WebCastEventDetails.aspx?culture=sv-se&EventID=1032374632&CountryCode=se
Vad bör jag veta mer om MBSA?

Mer information om program som MBSA stöder för närvarande finns på följande Microsoft TechNet-webbplats:
http://technet.microsoft.com/sv-se/security/cc184923.aspx
Kan jag använda SMS eller System Center Configuration Manager för att avgöra om uppdateringarna behövs?

Ja. SMS hjälper dig att identifiera och distribuera dessa säkerhetsuppdateringar. I SMS 2.0 med SUS Feature Pack och SMS 2003 med SUSFP används MBSA 1.2.1-teknik för identifiering. Därför har SMS 2.0 med SUS Feature Pack och SMS 2003 med SUS Feature Pack liknande begränsningar som MBSA 1.2.1.

Ytterligare information om SMS finns på följande Microsoft-webbplats:
http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=21158
SUS Feature Pack tillsammans med Extended Security Update Inventory Tool krävs för att identifiera alla säkerhetsuppdateringar för Microsoft Windows och andra berörda Microsoft-produkter.

Om du vill veta mer om begränsningarna i SUS Feature Pack klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
306460 Anmärkningar visas för vissa uppdateringar i Microsoft Baseline Security Analyzer (MBSA)
I SMS 2.0 med SUS Feature Pack och SMS 2003 med SUS Feature Pack används även Microsoft Office Inventory Tool för att identifiera säkerhetsuppdateringar som krävs för Microsoft Office-program, till exempel Microsoft Word.

SMS 2003-användare kan även använda ITMU för att identifiera och distribuera säkerhetsuppdateringar. I ITMU används teknik från Microsoft Updates. Mer information om ITMU finns på följande Microsoft-webbplats:
http://technet.microsoft.com/sv-se/sms/bb676783.aspx
I System Center Configuration Manager 2007 används WSUS 3.0 för identifiering och distribution av de här säkerhetsuppdateringarna. Därför stöds allting som stöds av WSUS 3.0 även av System Center Configuration Manager 2007.

Egenskaper

Artikel-id: 956636 - Senaste granskning: den 16 januari 2015 - Revision: 2.0
Informationen i denna artikel gäller:
 • Windows Vista Business
 • Windows Vista Enterprise
 • Windows Vista Home Basic
 • Windows Vista Home Premium
 • Windows Vista Ultimate
 • Windows Vista Business 64-bit edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Service Pack 2 på följande plattformar
  • Microsoft Windows Server 2003 Datacenter Edition
  • Microsoft Windows Server 2003 Enterprise Edition
  • Microsoft Windows Server 2003 Web Edition
  • Microsoft Windows Server 2003 Standard Edition
  • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter x64 Edition
  • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition
  • Microsoft Windows Server 2003, Standard x64 Edition
  • Microsoft Windows XP Professional x64 Edition
  • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition for Itanium-Based Systems
  • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition for Itanium-based Systems
 • Microsoft Windows Server 2003 Service Pack 1 på följande plattformar
  • Microsoft Windows Server 2003 Datacenter Edition
  • Microsoft Windows Server 2003 Enterprise Edition
  • Microsoft Windows Server 2003 Web Edition
  • Microsoft Windows Server 2003 Standard Edition
  • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition for Itanium-Based Systems
  • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition for Itanium-based Systems
 • Microsoft Windows Server 2003 Datacenter Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Enterprise Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Standard Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Web Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Standard x64 Edition
 • Microsoft Windows XP Professional x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition for Itanium-Based Systems
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition for Itanium-based Systems
 • Microsoft Windows XP Service Pack 2 på följande plattformar
  • Microsoft Windows XP Professional Edition
  • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows 2000 Server SP4 på följande plattformar
  • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
  • Microsoft Windows 2000 Datacenter Server
  • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
  • Microsoft Windows 2000 Server
 • Microsoft Windows Small Business Server 2003 Premium Edition
 • Microsoft Windows Small Business Server 2003 Standard Edition
 • Microsoft Small Business Server 2000 Standard Edition
 • Windows Server 2008 Datacenter without Hyper-V
 • Windows Server 2008 Enterprise without Hyper-V
 • Windows Server 2008 for Itanium-Based Systems
 • Windows Server 2008 Standard without Hyper-V
 • Windows Server 2008 Datacenter
 • Windows Server 2008 Enterprise
 • Windows Server 2008 Standard
 • Windows Web Server 2008
 • Microsoft Office 2000 Standard Edition
 • Microsoft Office XP
 • Microsoft Office 2003, All Editions
 • Microsoft Office Professional 2007
 • Microsoft Office Professional Plus 2007
 • Microsoft Office Standard 2007
 • Microsoft Office Ultimate 2007
 • Microsoft Office 2004 for Mac Professional Edition
 • Microsoft Office 2004 for Mac Standard Edition
 • Microsoft Office 2004 for Mac Student and Teacher Edition
 • Microsoft Office X för Macintosh Standard Edition
 • Microsoft Office 2008 for Mac
 • Microsoft Office 2008 for Mac (Home and Student Edition)
 • Microsoft Office 2008 for Mac Special Media Edition
Nyckelord: 
kbnosurvey kbarchive kbhowto kbsecurity kbsecbulletin kbinfo KB956636

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com