Microsoft Dynamics CRM 4. 0'daki özelleştirmeleri aldığınızda performans ve yüksek CPU kullanımı oluşabilir

Makale çevirileri Makale çevirileri
Makale numarası: 956330 - Bu makalenin geçerli olduğu ürünleri görün.
Bu makale arşivlenmiştir. "Olduğu gibi" sunulmaktadır ve bundan sonra güncelleştirilmeyecektir.
Hepsini aç | Hepsini kapa

Bu Sayfada

Belirtiler

Dynamics CRM 4.0 Performans özelleştirmeleri alma ve bilgisayarda yüksek CPU kullanımı, Microsoft SQL Server ve barındıran MSCRM veritabanı çalışıyor. Büyük bir Microsoft Dynamics CRM özelleştirme dosyası bir içe aktarma sırasında verilere ek olarak, zaman aşımları ve gecikmeler oluşur.

Çözüm

Bu sorun, Microsoft Dynamics CRM 4.0 için en son toplu güncelleştirme toplamasına giderilmiştir. Daha fazla bilgi için, Microsoft Bilgi Bankası'ndaki makaleyi görüntülemek üzere aşağıdaki makale numarasını tıklatın:
949256Microsoft Dynamics CRM 4.0 güncelleştirmelerini ve düzeltmeleri
Not REG_DWORD değeri uzun süre çalıştırılan Microsoft Dynamics CRM sorgular süre vermek amacıyla aşağıdaki kayıt defteri anahtarını ayarlamak gerekebilir:
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\MSCRM\OLEDBTimeout
OLEDBTimeout anahtarının 60 ile 300 arasında bir ondalık değer bir değere ayarlamanız gerekir. Aşırı SQL engellenmesini önlemek için <a0></a0>, 300'den daha yüksek değer kümesi önerilmez.

Daha fazla bilgi

Isteğe bağlı adımları

Microsoft SQL Server, Microsoft Dynamics CRM için aşağıdaki adımları kullanarak ayarlayın. Performans artışı sağlayan düzeltmeyi daha performans kazançları yanında sağlayan, isteğe bağlı adımları şunlardır.
 1. "En iyi duruma getirme ve Microsoft Dynamics CRM 4.0 Bakımı" belge içindeki yönergeleri izleyin. Bu belgeyi görmek için aşağıdaki Microsoft Web sitesini ziyaret edin:
  http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID=ba826cee-eddf-4d6e-842d-27fd654ed893&DisplayLang=en
 2. Aşağıdaki komutu çalıştırın:
  USE OrganizationName_MSCRM
 3. Dizin ve istatistikler aşağıdaki SQL Server Management Studio'da ekleyin ve ifadeleri çalıştırın.
Note You must not create these indexes if an index that has the same columns already exists.
CREATE NONCLUSTERED INDEX [CRM_LocalizedLabel_ObjectIdCustomizationLevel_KB956330] ON [MetadataSchema].[LocalizedLabel] 
(
	[ObjectId] ASC,
	[CustomizationLevel] ASC
)WITH (PAD_INDEX = OFF, STATISTICS_NORECOMPUTE = OFF, SORT_IN_TEMPDB = OFF, IGNORE_DUP_KEY = OFF, DROP_EXISTING = OFF, ONLINE = OFF, ALLOW_ROW_LOCKS = ON, ALLOW_PAGE_LOCKS = ON) ON [PRIMARY]

CREATE NONCLUSTERED INDEX [CRM_LocalizedLabel_ObjectIdObjColNameCustomizationLevel_KB956330] ON [MetadataSchema].[LocalizedLabel] 
(
	[ObjectId] ASC,
	[ObjectColumnName] ASC,
	[CustomizationLevel] ASC
)WITH (PAD_INDEX = OFF, STATISTICS_NORECOMPUTE = OFF, SORT_IN_TEMPDB = OFF, IGNORE_DUP_KEY = OFF, DROP_EXISTING = OFF, ONLINE = OFF, ALLOW_ROW_LOCKS = ON, ALLOW_PAGE_LOCKS = ON) ON [PRIMARY]

CREATE NONCLUSTERED INDEX [CRM_Index_Entity_KB956330] ON [MetadataSchema].[Entity] 
(
	[EntityId] ASC,
	[CustomizationLevel] ASC,
	[OwnershipTypeMask] ASC,
	[EntityRowId] ASC,
	[ObjectTypeCode] ASC
)
INCLUDE ( [PhysicalName],
[IsReplicated],
[HasDeletionStateCode]) WITH (SORT_IN_TEMPDB = OFF, IGNORE_DUP_KEY = OFF, DROP_EXISTING = OFF, ONLINE = OFF) ON [PRIMARY]
go

CREATE STATISTICS [CRM_Stat_MetadataSchema_1_KB956330] ON [MetadataSchema].[Attribute]([EntityId], [AttributeId], [AttributeRowId], [IsPKAttribute], [InProduction])
go

CREATE STATISTICS [CRM_Stat_MetadataSchema_2_KB956330] ON [MetadataSchema].[Relationship]([RelationshipId], [CascadeReparent], [ReferencingEntityId], [CustomizationLevel], [ReferencingAttributeId])
go

CREATE STATISTICS [CRM_Stat_MetadataSchema_3_KB956330] ON [MetadataSchema].[Relationship]([CustomizationLevel], [CascadeReparent], [RelationshipId], [RelationshipRowId], [ReferencingEntityId], [ReferencingAttributeId])
go


CREATE NONCLUSTERED INDEX [CRM_Attribute_8_727009671__K31_K22_K24_K1_KB956330] ON [MetadataSchema].[Attribute] 
(
	[YomiOf] ASC,
	[AttributeOf] ASC,
	[AggregateOf] ASC,
	[AttributeId] ASC
)WITH (SORT_IN_TEMPDB = OFF, IGNORE_DUP_KEY = OFF, DROP_EXISTING = OFF, ONLINE = OFF) ON [PRIMARY]
go

CREATE NONCLUSTERED INDEX [CRM_Attribute_8_727009671__K24_K31_K22_K1_KB956330] ON [MetadataSchema].[Attribute] 
(
	[AggregateOf] ASC,
	[YomiOf] ASC,
	[AttributeOf] ASC,
	[AttributeId] ASC
)WITH (SORT_IN_TEMPDB = OFF, IGNORE_DUP_KEY = OFF, DROP_EXISTING = OFF, ONLINE = OFF) ON [PRIMARY]
go

CREATE NONCLUSTERED INDEX [CRM_Attribute_8_727009671__K22_K31_K24_K1_KB956330] ON [MetadataSchema].[Attribute] 
(
	[AttributeOf] ASC,
	[YomiOf] ASC,
	[AggregateOf] ASC,
	[AttributeId] ASC
)WITH (SORT_IN_TEMPDB = OFF, IGNORE_DUP_KEY = OFF, DROP_EXISTING = OFF, ONLINE = OFF) ON [PRIMARY]
go

CREATE NONCLUSTERED INDEX [CRM_Attribute_8_727009671__K1_K31_K22_K24_KB956330] ON [MetadataSchema].[Attribute] 
(
	[AttributeId] ASC,
	[YomiOf] ASC,
	[AttributeOf] ASC,
	[AggregateOf] ASC
)WITH (SORT_IN_TEMPDB = OFF, IGNORE_DUP_KEY = OFF, DROP_EXISTING = OFF, ONLINE = OFF) ON [PRIMARY]
go

CREATE NONCLUSTERED INDEX [CRM_Attribute_8_727009671__K1_KB956330] ON [MetadataSchema].[Attribute] 
(
	[AttributeId] ASC
)WITH (SORT_IN_TEMPDB = OFF, IGNORE_DUP_KEY = OFF, DROP_EXISTING = OFF, ONLINE = OFF) ON [PRIMARY]
go

CREATE STATISTICS [CRM_Stat_727009671_5_49_KB956330] ON [MetadataSchema].[Attribute]([PhysicalName], [CustomizationLevel])
go

CREATE STATISTICS [CRM_Stat_727009671_14_49_KB956330] ON [MetadataSchema].[Attribute]([ValidForReadAPI], [CustomizationLevel])
go

CREATE STATISTICS [CRM_Stat_727009671_1_13_KB956330] ON [MetadataSchema].[Attribute]([AttributeId], [LogicalName])
go

CREATE STATISTICS [CRM_Stat_727009671_24_48_KB956330] ON [MetadataSchema].[Attribute]([AggregateOf], [InProduction])
go

CREATE STATISTICS [CRM_Stat_727009671_49_1_KB956330] ON [MetadataSchema].[Attribute]([CustomizationLevel], [AttributeId])
go

CREATE STATISTICS [CRM_Stat_727009671_32_49_1_KB956330] ON [MetadataSchema].[Attribute]([AttributeRowId], [CustomizationLevel], [AttributeId])
go

CREATE STATISTICS [CRM_Stat_727009671_24_1_48_KB956330] ON [MetadataSchema].[Attribute]([AggregateOf], [AttributeId], [InProduction])
go

CREATE STATISTICS [CRM_Stat_727009671_1_22_48_KB956330] ON [MetadataSchema].[Attribute]([AttributeId], [AttributeOf], [InProduction])
go

CREATE STATISTICS [CRM_Stat_727009671_31_1_48_KB956330] ON [MetadataSchema].[Attribute]([YomiOf], [AttributeId], [InProduction])
go

CREATE STATISTICS [CRM_Stat_727009671_48_1_19_KB956330] ON [MetadataSchema].[Attribute]([InProduction], [AttributeId], [IsCustomField])
go

CREATE STATISTICS [CRM_Stat_727009671_48_31_22_KB956330] ON [MetadataSchema].[Attribute]([InProduction], [YomiOf], [AttributeOf])
go

CREATE STATISTICS [CRM_Stat_727009671_9_49_1_KB956330] ON [MetadataSchema].[Attribute]([EntityId], [CustomizationLevel], [AttributeId])
go

CREATE STATISTICS [CRM_Stat_727009671_1_31_49_KB956330] ON [MetadataSchema].[Attribute]([AttributeId], [YomiOf], [CustomizationLevel])
go

CREATE STATISTICS [CRM_Stat_727009671_1_32_48_KB956330] ON [MetadataSchema].[Attribute]([AttributeId], [AttributeRowId], [InProduction])
go

CREATE STATISTICS [CRM_Stat_727009671_35_9_1_KB956330] ON [MetadataSchema].[Attribute]([Locked], [EntityId], [AttributeId])
go

CREATE STATISTICS [CRM_Stat_727009671_20_48_49_KB956330] ON [MetadataSchema].[Attribute]([IsLogical], [InProduction], [CustomizationLevel])
go

CREATE STATISTICS [CRM_Stat_727009671_1_32_31_KB956330] ON [MetadataSchema].[Attribute]([AttributeId], [AttributeRowId], [YomiOf])
go

CREATE STATISTICS [CRM_Stat_727009671_49_13_1_KB956330] ON [MetadataSchema].[Attribute]([CustomizationLevel], [LogicalName], [AttributeId])
go

CREATE STATISTICS [CRM_Stat_727009671_1_2_48_KB956330] ON [MetadataSchema].[Attribute]([AttributeId], [AttributeTypeId], [InProduction])
go

CREATE STATISTICS [CRM_Stat_727009671_32_22_1_48_KB956330] ON [MetadataSchema].[Attribute]([AttributeRowId], [AttributeOf], [AttributeId], [InProduction])
go

CREATE STATISTICS [CRM_Stat_727009671_32_24_1_48_KB956330] ON [MetadataSchema].[Attribute]([AttributeRowId], [AggregateOf], [AttributeId], [InProduction])
go

CREATE STATISTICS [CRM_Stat_727009671_48_49_20_1_KB956330] ON [MetadataSchema].[Attribute]([InProduction], [CustomizationLevel], [IsLogical], [AttributeId])
go

CREATE STATISTICS [CRM_Stat_727009671_9_48_49_19_KB956330] ON [MetadataSchema].[Attribute]([EntityId], [InProduction], [CustomizationLevel], [IsCustomField])
go

CREATE STATISTICS [CRM_Stat_727009671_22_9_1_48_KB956330] ON [MetadataSchema].[Attribute]([AttributeOf], [EntityId], [AttributeId], [InProduction])
go

CREATE STATISTICS [CRM_Stat_727009671_13_49_9_48_KB956330] ON [MetadataSchema].[Attribute]([LogicalName], [CustomizationLevel], [EntityId], [InProduction])
go

CREATE STATISTICS [CRM_Stat_727009671_32_1_31_49_KB956330] ON [MetadataSchema].[Attribute]([AttributeRowId], [AttributeId], [YomiOf], [CustomizationLevel])
go

CREATE STATISTICS [CRM_Stat_727009671_5_48_49_9_KB956330] ON [MetadataSchema].[Attribute]([PhysicalName], [InProduction], [CustomizationLevel], [EntityId])
go

CREATE STATISTICS [CRM_Stat_727009671_1_31_22_48_KB956330] ON [MetadataSchema].[Attribute]([AttributeId], [YomiOf], [AttributeOf], [InProduction])
go

CREATE STATISTICS [CRM_Stat_727009671_2_49_48_32_KB956330] ON [MetadataSchema].[Attribute]([AttributeTypeId], [CustomizationLevel], [InProduction], [AttributeRowId])
go

CREATE STATISTICS [CRM_Stat_727009671_51_1_48_49_KB956330] ON [MetadataSchema].[Attribute]([IsRowGuidAttribute], [AttributeId], [InProduction], [CustomizationLevel])
go

CREATE STATISTICS [CRM_Stat_727009671_1_9_3_48_KB956330] ON [MetadataSchema].[Attribute]([AttributeId], [EntityId], [Name], [InProduction])
go

CREATE STATISTICS [CRM_Stat_727009671_1_48_49_31_KB956330] ON [MetadataSchema].[Attribute]([AttributeId], [InProduction], [CustomizationLevel], [YomiOf])
go

CREATE STATISTICS [CRM_Stat_727009671_48_49_18_9_KB956330] ON [MetadataSchema].[Attribute]([InProduction], [CustomizationLevel], [IsPKAttribute], [EntityId])
go

CREATE STATISTICS [CRM_Stat_727009671_51_9_1_48_KB956330] ON [MetadataSchema].[Attribute]([IsRowGuidAttribute], [EntityId], [AttributeId], [InProduction])
go

CREATE STATISTICS [CRM_Stat_727009671_32_9_49_1_KB956330] ON [MetadataSchema].[Attribute]([AttributeRowId], [EntityId], [CustomizationLevel], [AttributeId])
go

CREATE STATISTICS [CRM_Stat_727009671_2_9_1_22_KB956330] ON [MetadataSchema].[Attribute]([AttributeTypeId], [EntityId], [AttributeId], [AttributeOf])
go

CREATE STATISTICS [CRM_Stat_727009671_32_9_1_48_KB956330] ON [MetadataSchema].[Attribute]([AttributeRowId], [EntityId], [AttributeId], [InProduction])
go

CREATE STATISTICS [CRM_Stat_727009671_1_32_19_48_KB956330] ON [MetadataSchema].[Attribute]([AttributeId], [AttributeRowId], [IsCustomField], [InProduction])
go

CREATE STATISTICS [CRM_Stat_727009671_1_19_49_48_KB956330] ON [MetadataSchema].[Attribute]([AttributeId], [IsCustomField], [CustomizationLevel], [InProduction])
go

CREATE STATISTICS [CRM_Stat_727009671_48_49_18_1_KB956330] ON [MetadataSchema].[Attribute]([InProduction], [CustomizationLevel], [IsPKAttribute], [AttributeId])
go

CREATE STATISTICS [CRM_Stat_727009671_48_49_22_1_KB956330] ON [MetadataSchema].[Attribute]([InProduction], [CustomizationLevel], [AttributeOf], [AttributeId])
go

CREATE STATISTICS [CRM_Stat_727009671_9_11_49_48_KB956330] ON [MetadataSchema].[Attribute]([EntityId], [ColumnNumber], [CustomizationLevel], [InProduction])
go

CREATE STATISTICS [CRM_Stat_727009671_19_1_9_48_KB956330] ON [MetadataSchema].[Attribute]([IsCustomField], [AttributeId], [EntityId], [InProduction])
go

CREATE STATISTICS [CRM_Stat_727009671_9_49_48_1_51_KB956330] ON [MetadataSchema].[Attribute]([EntityId], [CustomizationLevel], [InProduction], [AttributeId], [IsRowGuidAttribute])
go

CREATE STATISTICS [CRM_Stat_727009671_32_9_48_49_5_KB956330] ON [MetadataSchema].[Attribute]([AttributeRowId], [EntityId], [InProduction], [CustomizationLevel], [PhysicalName])
go

CREATE STATISTICS [CRM_Stat_727009671_11_48_49_20_9_KB956330] ON [MetadataSchema].[Attribute]([ColumnNumber], [InProduction], [CustomizationLevel], [IsLogical], [EntityId])
go

CREATE STATISTICS [CRM_Stat_727009671_9_49_19_20_48_KB956330] ON [MetadataSchema].[Attribute]([EntityId], [CustomizationLevel], [IsCustomField], [IsLogical], [InProduction])
go

CREATE STATISTICS [CRM_Stat_727009671_32_31_22_1_48_KB956330] ON [MetadataSchema].[Attribute]([AttributeRowId], [YomiOf], [AttributeOf], [AttributeId], [InProduction])
go

CREATE STATISTICS [CRM_Stat_727009671_49_48_32_1_31_KB956330] ON [MetadataSchema].[Attribute]([CustomizationLevel], [InProduction], [AttributeRowId], [AttributeId], [YomiOf])
go

CREATE STATISTICS [CRM_Stat_727009671_32_9_3_48_49_KB956330] ON [MetadataSchema].[Attribute]([AttributeRowId], [EntityId], [Name], [InProduction], [CustomizationLevel])
go

CREATE STATISTICS [CRM_Stat_727009671_13_49_48_1_9_KB956330] ON [MetadataSchema].[Attribute]([LogicalName], [CustomizationLevel], [InProduction], [AttributeId], [EntityId])
go

CREATE STATISTICS [CRM_Stat_727009671_48_49_14_2_1_KB956330] ON [MetadataSchema].[Attribute]([InProduction], [CustomizationLevel], [ValidForReadAPI], [AttributeTypeId], [AttributeId])
go

CREATE STATISTICS [CRM_Stat_727009671_48_49_14_2_9_KB956330] ON [MetadataSchema].[Attribute]([InProduction], [CustomizationLevel], [ValidForReadAPI], [AttributeTypeId], [EntityId])
go

CREATE STATISTICS [CRM_Stat_727009671_20_49_19_48_32_KB956330] ON [MetadataSchema].[Attribute]([IsLogical], [CustomizationLevel], [IsCustomField], [InProduction], [AttributeRowId])
go

CREATE STATISTICS [CRM_Stat_727009671_1_48_49_32_14_KB956330] ON [MetadataSchema].[Attribute]([AttributeId], [InProduction], [CustomizationLevel], [AttributeRowId], [ValidForReadAPI])
go

CREATE STATISTICS [CRM_Stat_727009671_20_9_48_49_1_KB956330] ON [MetadataSchema].[Attribute]([IsLogical], [EntityId], [InProduction], [CustomizationLevel], [AttributeId])
go

CREATE STATISTICS [CRM_Stat_727009671_3_14_49_48_9_KB956330] ON [MetadataSchema].[Attribute]([Name], [ValidForReadAPI], [CustomizationLevel], [InProduction], [EntityId])
go

CREATE STATISTICS [CRM_Stat_727009671_48_49_24_1_32_KB956330] ON [MetadataSchema].[Attribute]([InProduction], [CustomizationLevel], [AggregateOf], [AttributeId], [AttributeRowId])
go

CREATE STATISTICS [CRM_Stat_727009671_31_22_48_49_1_KB956330] ON [MetadataSchema].[Attribute]([YomiOf], [AttributeOf], [InProduction], [CustomizationLevel], [AttributeId])
go

CREATE STATISTICS [CRM_Stat_727009671_19_48_49_32_1_KB956330] ON [MetadataSchema].[Attribute]([IsCustomField], [InProduction], [CustomizationLevel], [AttributeRowId], [AttributeId])
go

CREATE STATISTICS [CRM_Stat_727009671_49_19_20_48_1_KB956330] ON [MetadataSchema].[Attribute]([CustomizationLevel], [IsCustomField], [IsLogical], [InProduction], [AttributeId])
go

CREATE STATISTICS [CRM_Stat_727009671_49_20_48_32_1_KB956330] ON [MetadataSchema].[Attribute]([CustomizationLevel], [IsLogical], [InProduction], [AttributeRowId], [AttributeId])
go

CREATE STATISTICS [CRM_Stat_727009671_1_48_49_9_11_20_KB956330] ON [MetadataSchema].[Attribute]([AttributeId], [InProduction], [CustomizationLevel], [EntityId], [ColumnNumber], [IsLogical])
go

CREATE STATISTICS [CRM_Stat_727009671_31_9_1_48_49_22_KB956330] ON [MetadataSchema].[Attribute]([YomiOf], [EntityId], [AttributeId], [InProduction], [CustomizationLevel], [AttributeOf])
go

CREATE STATISTICS [CRM_Stat_727009671_19_9_48_49_5_1_KB956330] ON [MetadataSchema].[Attribute]([IsCustomField], [EntityId], [InProduction], [CustomizationLevel], [PhysicalName], [AttributeId])
go

CREATE STATISTICS [CRM_Stat_727009671_9_3_48_49_1_32_KB956330] ON [MetadataSchema].[Attribute]([EntityId], [Name], [InProduction], [CustomizationLevel], [AttributeId], [AttributeRowId])
go

CREATE STATISTICS [CRM_Stat_727009671_22_48_49_31_32_1_KB956330] ON [MetadataSchema].[Attribute]([AttributeOf], [InProduction], [CustomizationLevel], [YomiOf], [AttributeRowId], [AttributeId])
go

CREATE STATISTICS [CRM_Stat_727009671_48_49_18_14_2_9_KB956330] ON [MetadataSchema].[Attribute]([InProduction], [CustomizationLevel], [IsPKAttribute], [ValidForReadAPI], [AttributeTypeId], [EntityId])
go

CREATE STATISTICS [CRM_Stat_727009671_1_49_48_32_9_14_KB956330] ON [MetadataSchema].[Attribute]([AttributeId], [CustomizationLevel], [InProduction], [AttributeRowId], [EntityId], [ValidForReadAPI])
go

CREATE STATISTICS [CRM_Stat_727009671_1_48_49_32_19_20_KB956330] ON [MetadataSchema].[Attribute]([AttributeId], [InProduction], [CustomizationLevel], [AttributeRowId], [IsCustomField], [IsLogical])
go

CREATE STATISTICS [CRM_Stat_727009671_48_49_1_2_9_11_KB956330] ON [MetadataSchema].[Attribute]([InProduction], [CustomizationLevel], [AttributeId], [AttributeTypeId], [EntityId], [ColumnNumber])
go

CREATE STATISTICS [CRM_Stat_727009671_9_22_24_31_48_49_KB956330] ON [MetadataSchema].[Attribute]([EntityId], [AttributeOf], [AggregateOf], [YomiOf], [InProduction], [CustomizationLevel])
go

CREATE STATISTICS [CRM_Stat_727009671_2_9_48_49_1_18_KB956330] ON [MetadataSchema].[Attribute]([AttributeTypeId], [EntityId], [InProduction], [CustomizationLevel], [AttributeId], [IsPKAttribute])
go

CREATE STATISTICS [CRM_Stat_727009671_1_48_49_9_5_32_KB956330] ON [MetadataSchema].[Attribute]([AttributeId], [InProduction], [CustomizationLevel], [EntityId], [PhysicalName], [AttributeRowId])
go

CREATE STATISTICS [CRM_Stat_727009671_1_9_48_49_5_20_KB956330] ON [MetadataSchema].[Attribute]([AttributeId], [EntityId], [InProduction], [CustomizationLevel], [PhysicalName], [IsLogical])
go

CREATE STATISTICS [CRM_Stat_727009671_22_24_31_48_49_1_KB956330] ON [MetadataSchema].[Attribute]([AttributeOf], [AggregateOf], [YomiOf], [InProduction], [CustomizationLevel], [AttributeId])
go

CREATE STATISTICS [CRM_Stat_727009671_1_48_49_32_22_14_KB956330] ON [MetadataSchema].[Attribute]([AttributeId], [InProduction], [CustomizationLevel], [AttributeRowId], [AttributeOf], [ValidForReadAPI])
go

CREATE STATISTICS [CRM_Stat_727009671_1_48_49_32_9_19_KB956330] ON [MetadataSchema].[Attribute]([AttributeId], [InProduction], [CustomizationLevel], [AttributeRowId], [EntityId], [IsCustomField])
go

CREATE STATISTICS [CRM_Stat_727009671_48_49_18_14_2_1_KB956330] ON [MetadataSchema].[Attribute]([InProduction], [CustomizationLevel], [IsPKAttribute], [ValidForReadAPI], [AttributeTypeId], [AttributeId])
go

CREATE STATISTICS [CRM_Stat_727009671_48_49_1_2_32_5_KB956330] ON [MetadataSchema].[Attribute]([InProduction], [CustomizationLevel], [AttributeId], [AttributeTypeId], [AttributeRowId], [PhysicalName])
go

CREATE STATISTICS [CRM_Stat_727009671_11_20_19_49_48_9_KB956330] ON [MetadataSchema].[Attribute]([ColumnNumber], [IsLogical], [IsCustomField], [CustomizationLevel], [InProduction], [EntityId])
go

CREATE STATISTICS [CRM_Stat_727009671_3_14_2_49_48_9_KB956330] ON [MetadataSchema].[Attribute]([Name], [ValidForReadAPI], [AttributeTypeId], [CustomizationLevel], [InProduction], [EntityId])
go

CREATE STATISTICS [CRM_Stat_727009671_1_2_49_48_32_9_KB956330] ON [MetadataSchema].[Attribute]([AttributeId], [AttributeTypeId], [CustomizationLevel], [InProduction], [AttributeRowId], [EntityId])
go

CREATE STATISTICS [CRM_Stat_727009671_11_48_49_9_20_32_KB956330] ON [MetadataSchema].[Attribute]([ColumnNumber], [InProduction], [CustomizationLevel], [EntityId], [IsLogical], [AttributeRowId])
go

CREATE STATISTICS [CRM_Stat_727009671_32_13_49_1_48_9_KB956330] ON [MetadataSchema].[Attribute]([AttributeRowId], [LogicalName], [CustomizationLevel], [AttributeId], [InProduction], [EntityId])
go

CREATE STATISTICS [CRM_Stat_727009671_1_48_49_32_22_24_KB956330] ON [MetadataSchema].[Attribute]([AttributeId], [InProduction], [CustomizationLevel], [AttributeRowId], [AttributeOf], [AggregateOf])
go

CREATE STATISTICS [CRM_Stat_727009671_48_49_18_14_50_9_KB956330] ON [MetadataSchema].[Attribute]([InProduction], [CustomizationLevel], [IsPKAttribute], [ValidForReadAPI], [HasMultipleLabels], [EntityId])
go

CREATE STATISTICS [CRM_Stat_727009671_32_9_48_49_1_20_11_KB956330] ON [MetadataSchema].[Attribute]([AttributeRowId], [EntityId], [InProduction], [CustomizationLevel], [AttributeId], [IsLogical], [ColumnNumber])
go

CREATE STATISTICS [CRM_Stat_727009671_9_1_48_49_32_22_14_KB956330] ON [MetadataSchema].[Attribute]([EntityId], [AttributeId], [InProduction], [CustomizationLevel], [AttributeRowId], [AttributeOf], [ValidForReadAPI])
go

CREATE STATISTICS [CRM_Stat_727009671_1_48_49_32_20_19_11_KB956330] ON [MetadataSchema].[Attribute]([AttributeId], [InProduction], [CustomizationLevel], [AttributeRowId], [IsLogical], [IsCustomField], [ColumnNumber])
go

CREATE STATISTICS [CRM_Stat_727009671_14_2_49_48_32_1_9_KB956330] ON [MetadataSchema].[Attribute]([ValidForReadAPI], [AttributeTypeId], [CustomizationLevel], [InProduction], [AttributeRowId], [AttributeId], [EntityId])
go

CREATE STATISTICS [CRM_Stat_727009671_14_2_49_48_32_1_22_KB956330] ON [MetadataSchema].[Attribute]([ValidForReadAPI], [AttributeTypeId], [CustomizationLevel], [InProduction], [AttributeRowId], [AttributeId], [AttributeOf])
go

CREATE STATISTICS [CRM_Stat_727009671_1_48_49_32_18_14_2_KB956330] ON [MetadataSchema].[Attribute]([AttributeId], [InProduction], [CustomizationLevel], [AttributeRowId], [IsPKAttribute], [ValidForReadAPI], [AttributeTypeId])
go

CREATE STATISTICS [CRM_Stat_727009671_32_9_48_49_1_18_14_KB956330] ON [MetadataSchema].[Attribute]([AttributeRowId], [EntityId], [InProduction], [CustomizationLevel], [AttributeId], [IsPKAttribute], [ValidForReadAPI])
go

CREATE STATISTICS [CRM_Stat_727009671_22_9_48_49_1_14_2_KB956330] ON [MetadataSchema].[Attribute]([AttributeOf], [EntityId], [InProduction], [CustomizationLevel], [AttributeId], [ValidForReadAPI], [AttributeTypeId])
go

CREATE STATISTICS [CRM_Stat_727009671_48_49_18_14_50_1_32_KB956330] ON [MetadataSchema].[Attribute]([InProduction], [CustomizationLevel], [IsPKAttribute], [ValidForReadAPI], [HasMultipleLabels], [AttributeId], [AttributeRowId])
go

CREATE STATISTICS [CRM_Stat_727009671_3_49_48_14_2_32_22_KB956330] ON [MetadataSchema].[Attribute]([Name], [CustomizationLevel], [InProduction], [ValidForReadAPI], [AttributeTypeId], [AttributeRowId], [AttributeOf])
go

CREATE STATISTICS [CRM_Stat_727009671_48_49_9_1_2_32_5_KB956330] ON [MetadataSchema].[Attribute]([InProduction], [CustomizationLevel], [EntityId], [AttributeId], [AttributeTypeId], [AttributeRowId], [PhysicalName])
go

CREATE STATISTICS [CRM_Stat_727009671_49_48_9_1_19_20_32_KB956330] ON [MetadataSchema].[Attribute]([CustomizationLevel], [InProduction], [EntityId], [AttributeId], [IsCustomField], [IsLogical], [AttributeRowId])
go

CREATE STATISTICS [CRM_Stat_727009671_49_48_32_1_9_22_24_KB956330] ON [MetadataSchema].[Attribute]([CustomizationLevel], [InProduction], [AttributeRowId], [AttributeId], [EntityId], [AttributeOf], [AggregateOf])
go

CREATE STATISTICS [CRM_Stat_727009671_49_48_32_1_9_5_20_KB956330] ON [MetadataSchema].[Attribute]([CustomizationLevel], [InProduction], [AttributeRowId], [AttributeId], [EntityId], [PhysicalName], [IsLogical])
go

CREATE STATISTICS [CRM_Stat_727009671_24_31_48_49_22_32_1_KB956330] ON [MetadataSchema].[Attribute]([AggregateOf], [YomiOf], [InProduction], [CustomizationLevel], [AttributeOf], [AttributeRowId], [AttributeId])
go

CREATE STATISTICS [CRM_Stat_727009671_49_48_1_9_18_14_50_32_KB956330] ON [MetadataSchema].[Attribute]([CustomizationLevel], [InProduction], [AttributeId], [EntityId], [IsPKAttribute], [ValidForReadAPI], [HasMultipleLabels], [AttributeRowId])
go

CREATE STATISTICS [CRM_Stat_727009671_9_1_48_49_3_14_2_32_KB956330] ON [MetadataSchema].[Attribute]([EntityId], [AttributeId], [InProduction], [CustomizationLevel], [Name], [ValidForReadAPI], [AttributeTypeId], [AttributeRowId])
go

CREATE STATISTICS [CRM_Stat_727009671_9_49_48_1_18_14_2_32_KB956330] ON [MetadataSchema].[Attribute]([EntityId], [CustomizationLevel], [InProduction], [AttributeId], [IsPKAttribute], [ValidForReadAPI], [AttributeTypeId], [AttributeRowId])
go

CREATE STATISTICS [CRM_Stat_727009671_1_48_49_9_22_24_31_32_KB956330] ON [MetadataSchema].[Attribute]([AttributeId], [InProduction], [CustomizationLevel], [EntityId], [AttributeOf], [AggregateOf], [YomiOf], [AttributeRowId])
go

CREATE STATISTICS [CRM_Stat_727009671_48_49_5_20_19_9_1_32_11_KB956330] ON [MetadataSchema].[Attribute]([InProduction], [CustomizationLevel], [PhysicalName], [IsLogical], [IsCustomField], [EntityId], [AttributeId], [AttributeRowId], [ColumnNumber])
go

CREATE STATISTICS [CRM_Stat_727009671_48_9_49_1_14_2_32_22_3_KB956330] ON [MetadataSchema].[Attribute]([InProduction], [EntityId], [CustomizationLevel], [AttributeId], [ValidForReadAPI], [AttributeTypeId], [AttributeRowId], [AttributeOf], [Name])
go

CREATE NONCLUSTERED INDEX [CRM_ViewAttribute_8_1303011723__K2_K7_K6_K1_KB956330] ON [MetadataSchema].[ViewAttribute] 
(
	[AttributeId] ASC,
	[CustomizationLevel] ASC,
	[ViewAttributeRowId] ASC,
	[ViewAttributeId] ASC
)WITH (SORT_IN_TEMPDB = OFF, IGNORE_DUP_KEY = OFF, DROP_EXISTING = OFF, ONLINE = OFF) ON [PRIMARY]
go

CREATE NONCLUSTERED INDEX [CRM_ViewAttribute_8_1303011723__K2_K7_1_6_KB956330] ON [MetadataSchema].[ViewAttribute] 
(
	[AttributeId] ASC,
	[CustomizationLevel] ASC
)
INCLUDE ( [ViewAttributeId],
[ViewAttributeRowId]) WITH (SORT_IN_TEMPDB = OFF, IGNORE_DUP_KEY = OFF, DROP_EXISTING = OFF, ONLINE = OFF) ON [PRIMARY]
go

CREATE NONCLUSTERED INDEX [CRM_ViewAttribute_8_1303011723__K2_K4_KB956330] ON [MetadataSchema].[ViewAttribute] 
(
	[AttributeId] ASC,
	[RemoteAttributeId] ASC
)WITH (SORT_IN_TEMPDB = OFF, IGNORE_DUP_KEY = OFF, DROP_EXISTING = OFF, ONLINE = OFF) ON [PRIMARY]
go

CREATE NONCLUSTERED INDEX [CRM_ViewAttribute_8_1303011723__K4_K2_KB956330] ON [MetadataSchema].[ViewAttribute] 
(
	[RemoteAttributeId] ASC,
	[AttributeId] ASC
)WITH (SORT_IN_TEMPDB = OFF, IGNORE_DUP_KEY = OFF, DROP_EXISTING = OFF, ONLINE = OFF) ON [PRIMARY]
go

CREATE STATISTICS [CRM_Stat_1303011723_1_6_KB956330] ON [MetadataSchema].[ViewAttribute]([ViewAttributeId], [ViewAttributeRowId])
go

CREATE STATISTICS [CRM_Stat_1303011723_7_3_KB956330] ON [MetadataSchema].[ViewAttribute]([CustomizationLevel], [RelationshipId])
go

CREATE STATISTICS [CRM_Stat_1303011723_6_4_7_KB956330] ON [MetadataSchema].[ViewAttribute]([ViewAttributeRowId], [RemoteAttributeId], [CustomizationLevel])
go

CREATE STATISTICS [CRM_Stat_1303011723_1_4_7_KB956330] ON [MetadataSchema].[ViewAttribute]([ViewAttributeId], [RemoteAttributeId], [CustomizationLevel])
go

CREATE STATISTICS [CRM_Stat_1303011723_7_2_1_KB956330] ON [MetadataSchema].[ViewAttribute]([CustomizationLevel], [AttributeId], [ViewAttributeId])
go

CREATE STATISTICS [CRM_Stat_1303011723_4_2_7_6_KB956330] ON [MetadataSchema].[ViewAttribute]([RemoteAttributeId], [AttributeId], [CustomizationLevel], [ViewAttributeRowId])
go

CREATE STATISTICS [CRM_Stat_1303011723_7_4_2_1_KB956330] ON [MetadataSchema].[ViewAttribute]([CustomizationLevel], [RemoteAttributeId], [AttributeId], [ViewAttributeId])
go

CREATE STATISTICS [CRM_Stat_1303011723_7_6_1_4_KB956330] ON [MetadataSchema].[ViewAttribute]([CustomizationLevel], [ViewAttributeRowId], [ViewAttributeId], [RemoteAttributeId])
go

CREATE STATISTICS [CRM_Stat_1303011723_2_1_6_3_KB956330] ON [MetadataSchema].[ViewAttribute]([AttributeId], [ViewAttributeId], [ViewAttributeRowId], [RelationshipId])
go

CREATE STATISTICS [CRM_Stat_1303011723_7_6_1_3_KB956330] ON [MetadataSchema].[ViewAttribute]([CustomizationLevel], [ViewAttributeRowId], [ViewAttributeId], [RelationshipId])
go

CREATE STATISTICS [CRM_Stat_1303011723_7_2_4_3_KB956330] ON [MetadataSchema].[ViewAttribute]([CustomizationLevel], [AttributeId], [RemoteAttributeId], [RelationshipId])
go

CREATE STATISTICS [CRM_Stat_1303011723_1_2_7_3_KB956330] ON [MetadataSchema].[ViewAttribute]([ViewAttributeId], [AttributeId], [CustomizationLevel], [RelationshipId])
go

CREATE STATISTICS [CRM_Stat_1303011723_3_7_6_1_4_KB956330] ON [MetadataSchema].[ViewAttribute]([RelationshipId], [CustomizationLevel], [ViewAttributeRowId], [ViewAttributeId], [RemoteAttributeId])
go

CREATE STATISTICS [CRM_Stat_1303011723_4_2_1_6_3_KB956330] ON [MetadataSchema].[ViewAttribute]([RemoteAttributeId], [AttributeId], [ViewAttributeId], [ViewAttributeRowId], [RelationshipId])
go

CREATE STATISTICS [CRM_Stat_1303011723_1_2_7_4_3_KB956330] ON [MetadataSchema].[ViewAttribute]([ViewAttributeId], [AttributeId], [CustomizationLevel], [RemoteAttributeId], [RelationshipId])
go

CREATE STATISTICS [CRM_Stat_1303011723_3_2_7_6_1_KB956330] ON [MetadataSchema].[ViewAttribute]([RelationshipId], [AttributeId], [CustomizationLevel], [ViewAttributeRowId], [ViewAttributeId])
go

CREATE STATISTICS [CRM_Stat_1303011723_6_2_7_4_3_KB956330] ON [MetadataSchema].[ViewAttribute]([ViewAttributeRowId], [AttributeId], [CustomizationLevel], [RemoteAttributeId], [RelationshipId])
go

CREATE STATISTICS [CRM_Stat_1303011723_2_7_6_1_4_3_KB956330] ON [MetadataSchema].[ViewAttribute]([AttributeId], [CustomizationLevel], [ViewAttributeRowId], [ViewAttributeId], [RemoteAttributeId], [RelationshipId])
go

CREATE NONCLUSTERED INDEX [CRM_Relationship_8_1015010697__K4_K6_KB956330] ON [MetadataSchema].[Relationship] 
(
	[ReferencingAttributeId] ASC,
	[ReferencedAttributeId] ASC
)WITH (SORT_IN_TEMPDB = OFF, IGNORE_DUP_KEY = OFF, DROP_EXISTING = OFF, ONLINE = OFF) ON [PRIMARY]
go

CREATE NONCLUSTERED INDEX [CRM_Relationship_8_1015010697__K6_K4_KB956330] ON [MetadataSchema].[Relationship] 
(
	[ReferencedAttributeId] ASC,
	[ReferencingAttributeId] ASC
)WITH (SORT_IN_TEMPDB = OFF, IGNORE_DUP_KEY = OFF, DROP_EXISTING = OFF, ONLINE = OFF) ON [PRIMARY]
go

CREATE STATISTICS [CRM_Stat_1015010697_19_1_KB956330] ON [MetadataSchema].[Relationship]([RelationshipRowId], [RelationshipId])
go

CREATE STATISTICS [CRM_Stat_1015010697_2_20_KB956330] ON [MetadataSchema].[Relationship]([Name], [CustomizationLevel])
go

CREATE STATISTICS [CRM_Stat_1015010697_1_5_19_KB956330] ON [MetadataSchema].[Relationship]([RelationshipId], [ReferencedEntityId], [RelationshipRowId])
go

CREATE STATISTICS [CRM_Stat_1015010697_1_19_20_2_KB956330] ON [MetadataSchema].[Relationship]([RelationshipId], [RelationshipRowId], [CustomizationLevel], [Name])
go

CREATE STATISTICS [CRM_Stat_1015010697_6_4_20_1_KB956330] ON [MetadataSchema].[Relationship]([ReferencedAttributeId], [ReferencingAttributeId], [CustomizationLevel], [RelationshipId])
go

CREATE STATISTICS [CRM_Stat_1015010697_20_1_5_6_4_KB956330] ON [MetadataSchema].[Relationship]([CustomizationLevel], [RelationshipId], [ReferencedEntityId], [ReferencedAttributeId], [ReferencingAttributeId])
go

CREATE STATISTICS [CRM_Stat_1015010697_20_1_19_6_4_KB956330] ON [MetadataSchema].[Relationship]([CustomizationLevel], [RelationshipId], [RelationshipRowId], [ReferencedAttributeId], [ReferencingAttributeId])
go

CREATE STATISTICS [CRM_Stat_1015010697_1_3_7_20_5_KB956330] ON [MetadataSchema].[Relationship]([RelationshipId], [ReferencingEntityId], [RelationshipType], [CustomizationLevel], [ReferencedEntityId])
go

CREATE STATISTICS [CRM_Stat_1015010697_1_20_19_5_6_KB956330] ON [MetadataSchema].[Relationship]([RelationshipId], [CustomizationLevel], [RelationshipRowId], [ReferencedEntityId], [ReferencedAttributeId])
go

CREATE STATISTICS [CRM_Stat_1015010697_5_1_19_3_7_KB956330] ON [MetadataSchema].[Relationship]([ReferencedEntityId], [RelationshipId], [RelationshipRowId], [ReferencingEntityId], [RelationshipType])
go

CREATE STATISTICS [CRM_Stat_1015010697_1_5_6_4_19_KB956330] ON [MetadataSchema].[Relationship]([RelationshipId], [ReferencedEntityId], [ReferencedAttributeId], [ReferencingAttributeId], [RelationshipRowId])
go

CREATE STATISTICS [CRM_Stat_1015010697_5_4_1_19_3_7_KB956330] ON [MetadataSchema].[Relationship]([ReferencedEntityId], [ReferencingAttributeId], [RelationshipId], [RelationshipRowId], [ReferencingEntityId], [RelationshipType])
go

CREATE STATISTICS [CRM_Stat_1015010697_3_7_20_5_4_1_KB956330] ON [MetadataSchema].[Relationship]([ReferencingEntityId], [RelationshipType], [CustomizationLevel], [ReferencedEntityId], [ReferencingAttributeId], [RelationshipId])
go

CREATE STATISTICS [CRM_Stat_1015010697_20_1_19_4_3_7_KB956330] ON [MetadataSchema].[Relationship]([CustomizationLevel], [RelationshipId], [RelationshipRowId], [ReferencingAttributeId], [ReferencingEntityId], [RelationshipType])
go

CREATE STATISTICS [CRM_Stat_1015010697_19_3_7_20_5_4_KB956330] ON [MetadataSchema].[Relationship]([RelationshipRowId], [ReferencingEntityId], [RelationshipType], [CustomizationLevel], [ReferencedEntityId], [ReferencingAttributeId])
go

CREATE STATISTICS [CRM_Stat_1015010697_5_20_1_19_3_7_4_KB956330] ON [MetadataSchema].[Relationship]([ReferencedEntityId], [CustomizationLevel], [RelationshipId], [RelationshipRowId], [ReferencingEntityId], [RelationshipType], [ReferencingAttributeId])
go

CREATE STATISTICS [CRM_Stat_1015010697_1_4_20_19_5_6_2_KB956330] ON [MetadataSchema].[Relationship]([RelationshipId], [ReferencingAttributeId], [CustomizationLevel], [RelationshipRowId], [ReferencedEntityId], [ReferencedAttributeId], [Name])
go

CREATE NONCLUSTERED INDEX [CRM_IndexAttributes_8_983010583__K2_KB956330] ON [MetadataSchema].[IndexAttributes] 
(
	[AttributeId] ASC
)WITH (SORT_IN_TEMPDB = OFF, IGNORE_DUP_KEY = OFF, DROP_EXISTING = OFF, ONLINE = OFF) ON [PRIMARY]
go

CREATE STATISTICS [CRM_Stat_983010583_5_4_3_KB956330] ON [MetadataSchema].[IndexAttributes]([IsIncludeAttribute], [IndexOrder], [IndexId])
go

CREATE STATISTICS [CRM_Stat_983010583_2_3_5_4_KB956330] ON [MetadataSchema].[IndexAttributes]([AttributeId], [IndexId], [IsIncludeAttribute], [IndexOrder])
go

CREATE NONCLUSTERED INDEX [CRM_RelationshipExtraCondition_8_1207011381__K3_KB956330] ON [MetadataSchema].[RelationshipExtraCondition] 
(
	[AttributeId] ASC
)WITH (SORT_IN_TEMPDB = OFF, IGNORE_DUP_KEY = OFF, DROP_EXISTING = OFF, ONLINE = OFF) ON [PRIMARY]
go

CREATE NONCLUSTERED INDEX [CRM_Entity_8_359008360__K9_K46_K36_K1_K45_KB956330] ON [MetadataSchema].[Entity] 
(
	[BaseTableName] ASC,
	[CustomizationLevel] ASC,
	[ReportViewName] ASC,
	[EntityId] ASC,
	[EntityRowId] ASC
)WITH (SORT_IN_TEMPDB = OFF, IGNORE_DUP_KEY = OFF, DROP_EXISTING = OFF, ONLINE = OFF) ON [PRIMARY]
go

CREATE STATISTICS [CRM_Stat_359008360_1_4_KB956330] ON [MetadataSchema].[Entity]([EntityId], [ObjectTypeCode])
go

CREATE STATISTICS [CRM_Stat_359008360_1_9_KB956330] ON [MetadataSchema].[Entity]([EntityId], [BaseTableName])
go

CREATE STATISTICS [CRM_Stat_359008360_2_46_KB956330] ON [MetadataSchema].[Entity]([Name], [CustomizationLevel])
go

CREATE STATISTICS [CRM_Stat_359008360_1_5_KB956330] ON [MetadataSchema].[Entity]([EntityId], [PhysicalName])
go

CREATE STATISTICS [CRM_Stat_359008360_46_45_1_KB956330] ON [MetadataSchema].[Entity]([CustomizationLevel], [EntityRowId], [EntityId])
go

CREATE STATISTICS [CRM_Stat_359008360_1_46_5_KB956330] ON [MetadataSchema].[Entity]([EntityId], [CustomizationLevel], [PhysicalName])
go

CREATE STATISTICS [CRM_Stat_359008360_45_4_46_KB956330] ON [MetadataSchema].[Entity]([EntityRowId], [ObjectTypeCode], [CustomizationLevel])
go

CREATE STATISTICS [CRM_Stat_359008360_1_36_46_KB956330] ON [MetadataSchema].[Entity]([EntityId], [ReportViewName], [CustomizationLevel])
go

CREATE STATISTICS [CRM_Stat_359008360_46_16_1_KB956330] ON [MetadataSchema].[Entity]([CustomizationLevel], [IsLogicalEntity], [EntityId])
go

CREATE STATISTICS [CRM_Stat_359008360_45_46_36_KB956330] ON [MetadataSchema].[Entity]([EntityRowId], [CustomizationLevel], [ReportViewName])
go

CREATE STATISTICS [CRM_Stat_359008360_46_9_1_KB956330] ON [MetadataSchema].[Entity]([CustomizationLevel], [BaseTableName], [EntityId])
go

CREATE STATISTICS [CRM_Stat_359008360_4_46_1_KB956330] ON [MetadataSchema].[Entity]([ObjectTypeCode], [CustomizationLevel], [EntityId])
go

CREATE STATISTICS [CRM_Stat_359008360_45_2_46_KB956330] ON [MetadataSchema].[Entity]([EntityRowId], [Name], [CustomizationLevel])
go

CREATE STATISTICS [CRM_Stat_359008360_1_46_2_45_KB956330] ON [MetadataSchema].[Entity]([EntityId], [CustomizationLevel], [Name], [EntityRowId])
go

CREATE STATISTICS [CRM_Stat_359008360_46_1_45_36_KB956330] ON [MetadataSchema].[Entity]([CustomizationLevel], [EntityId], [EntityRowId], [ReportViewName])
go

CREATE STATISTICS [CRM_Stat_359008360_5_46_16_1_KB956330] ON [MetadataSchema].[Entity]([PhysicalName], [CustomizationLevel], [IsLogicalEntity], [EntityId])
go

CREATE STATISTICS [CRM_Stat_359008360_1_45_4_46_KB956330] ON [MetadataSchema].[Entity]([EntityId], [EntityRowId], [ObjectTypeCode], [CustomizationLevel])
go

CREATE STATISTICS [CRM_Stat_359008360_1_46_45_9_KB956330] ON [MetadataSchema].[Entity]([EntityId], [CustomizationLevel], [EntityRowId], [BaseTableName])
go

CREATE STATISTICS [CRM_Stat_359008360_45_46_9_36_KB956330] ON [MetadataSchema].[Entity]([EntityRowId], [CustomizationLevel], [BaseTableName], [ReportViewName])
go

CREATE STATISTICS [CRM_Stat_359008360_1_46_45_16_KB956330] ON [MetadataSchema].[Entity]([EntityId], [CustomizationLevel], [EntityRowId], [IsLogicalEntity])
go

CREATE STATISTICS [CRM_Stat_359008360_36_46_9_1_45_KB956330] ON [MetadataSchema].[Entity]([ReportViewName], [CustomizationLevel], [BaseTableName], [EntityId], [EntityRowId])
go

CREATE STATISTICS [CRM_Stat_359008360_45_5_46_1_16_KB956330] ON [MetadataSchema].[Entity]([EntityRowId], [PhysicalName], [CustomizationLevel], [EntityId], [IsLogicalEntity])
go

CREATE STATISTICS [CRM_Stat_1395536055_1_3_KB956330] ON [MetadataSchema].[EntityRelationshipRole]([EntityRelationshipRoleId], [EntityId])
go

CREATE STATISTICS [CRM_Stat_1395536055_13_3_KB956330] ON [MetadataSchema].[EntityRelationshipRole]([EntityRelationshipRoleRowId], [EntityId])
go

CREATE STATISTICS [CRM_Stat_1395536055_13_2_KB956330] ON [MetadataSchema].[EntityRelationshipRole]([EntityRelationshipRoleRowId], [EntityRelationshipId])
go

CREATE STATISTICS [CRM_Stat_1395536055_15_2_13_KB956330] ON [MetadataSchema].[EntityRelationshipRole]([CustomizationLevel], [EntityRelationshipId], [EntityRelationshipRoleRowId])
go

CREATE STATISTICS [CRM_Stat_1395536055_15_13_1_KB956330] ON [MetadataSchema].[EntityRelationshipRole]([CustomizationLevel], [EntityRelationshipRoleRowId], [EntityRelationshipRoleId])
go

CREATE STATISTICS [CRM_Stat_1395536055_2_15_1_KB956330] ON [MetadataSchema].[EntityRelationshipRole]([EntityRelationshipId], [CustomizationLevel], [EntityRelationshipRoleId])
go

CREATE STATISTICS [CRM_Stat_1395536055_3_15_1_KB956330] ON [MetadataSchema].[EntityRelationshipRole]([EntityId], [CustomizationLevel], [EntityRelationshipRoleId])
go

CREATE STATISTICS [CRM_Stat_1395536055_15_3_13_KB956330] ON [MetadataSchema].[EntityRelationshipRole]([CustomizationLevel], [EntityId], [EntityRelationshipRoleRowId])
go

CREATE STATISTICS [CRM_Stat_1395536055_2_15_3_13_KB956330] ON [MetadataSchema].[EntityRelationshipRole]([EntityRelationshipId], [CustomizationLevel], [EntityId], [EntityRelationshipRoleRowId])
go

CREATE STATISTICS [CRM_Stat_1395536055_2_1_13_15_KB956330] ON [MetadataSchema].[EntityRelationshipRole]([EntityRelationshipId], [EntityRelationshipRoleId], [EntityRelationshipRoleRowId], [CustomizationLevel])
go

CREATE STATISTICS [CRM_Stat_1395536055_1_13_3_15_2_KB956330] ON [MetadataSchema].[EntityRelationshipRole]([EntityRelationshipRoleId], [EntityRelationshipRoleRowId], [EntityId], [CustomizationLevel], [EntityRelationshipId])
go

CREATE STATISTICS [CRM_Stat_691533547_9_1_KB956330] ON [MetadataSchema].[LocalizedLabel]([CustomizationLevel], [LocalizedLabelId])
go

CREATE STATISTICS [CRM_Stat_691533547_4_1_8_KB956330] ON [MetadataSchema].[LocalizedLabel]([ObjectId], [LocalizedLabelId], [InProduction])
go

CREATE STATISTICS [CRM_Stat_691533547_2_9_1_KB956330] ON [MetadataSchema].[LocalizedLabel]([LocalizedLabelRowId], [CustomizationLevel], [LocalizedLabelId])
go

CREATE STATISTICS [CRM_Stat_691533547_8_2_9_KB956330] ON [MetadataSchema].[LocalizedLabel]([InProduction], [LocalizedLabelRowId], [CustomizationLevel])
go

CREATE STATISTICS [CRM_Stat_691533547_5_3_9_KB956330] ON [MetadataSchema].[LocalizedLabel]([ObjectColumnName], [LanguageId], [CustomizationLevel])
go

CREATE STATISTICS [CRM_Stat_691533547_5_9_8_KB956330] ON [MetadataSchema].[LocalizedLabel]([ObjectColumnName], [CustomizationLevel], [InProduction])
go

CREATE STATISTICS [CRM_Stat_691533547_9_8_5_1_KB956330] ON [MetadataSchema].[LocalizedLabel]([CustomizationLevel], [InProduction], [ObjectColumnName], [LocalizedLabelId])
go

CREATE STATISTICS [CRM_Stat_691533547_4_9_3_8_KB956330] ON [MetadataSchema].[LocalizedLabel]([ObjectId], [CustomizationLevel], [LanguageId], [InProduction])
go

CREATE STATISTICS [CRM_Stat_691533547_8_9_4_1_KB956330] ON [MetadataSchema].[LocalizedLabel]([InProduction], [CustomizationLevel], [ObjectId], [LocalizedLabelId])
go

CREATE STATISTICS [CRM_Stat_691533547_4_5_9_8_KB956330] ON [MetadataSchema].[LocalizedLabel]([ObjectId], [ObjectColumnName], [CustomizationLevel], [InProduction])
go

CREATE STATISTICS [CRM_Stat_691533547_3_5_9_8_KB956330] ON [MetadataSchema].[LocalizedLabel]([LanguageId], [ObjectColumnName], [CustomizationLevel], [InProduction])
go

CREATE STATISTICS [CRM_Stat_691533547_8_4_5_1_KB956330] ON [MetadataSchema].[LocalizedLabel]([InProduction], [ObjectId], [ObjectColumnName], [LocalizedLabelId])
go

CREATE STATISTICS [CRM_Stat_691533547_9_3_8_1_KB956330] ON [MetadataSchema].[LocalizedLabel]([CustomizationLevel], [LanguageId], [InProduction], [LocalizedLabelId])
go

CREATE STATISTICS [CRM_Stat_691533547_2_4_9_1_KB956330] ON [MetadataSchema].[LocalizedLabel]([LocalizedLabelRowId], [ObjectId], [CustomizationLevel], [LocalizedLabelId])
go

CREATE STATISTICS [CRM_Stat_691533547_2_4_1_8_KB956330] ON [MetadataSchema].[LocalizedLabel]([LocalizedLabelRowId], [ObjectId], [LocalizedLabelId], [InProduction])
go

CREATE STATISTICS [CRM_Stat_691533547_2_4_5_9_1_KB956330] ON [MetadataSchema].[LocalizedLabel]([LocalizedLabelRowId], [ObjectId], [ObjectColumnName], [CustomizationLevel], [LocalizedLabelId])
go

CREATE STATISTICS [CRM_Stat_691533547_2_3_5_9_1_KB956330] ON [MetadataSchema].[LocalizedLabel]([LocalizedLabelRowId], [LanguageId], [ObjectColumnName], [CustomizationLevel], [LocalizedLabelId])
go

CREATE STATISTICS [CRM_Stat_691533547_1_8_9_2_3_KB956330] ON [MetadataSchema].[LocalizedLabel]([LocalizedLabelId], [InProduction], [CustomizationLevel], [LocalizedLabelRowId], [LanguageId])
go

CREATE STATISTICS [CRM_Stat_691533547_1_8_9_2_4_KB956330] ON [MetadataSchema].[LocalizedLabel]([LocalizedLabelId], [InProduction], [CustomizationLevel], [LocalizedLabelRowId], [ObjectId])
go

CREATE STATISTICS [CRM_Stat_691533547_1_4_5_9_8_2_KB956330] ON [MetadataSchema].[LocalizedLabel]([LocalizedLabelId], [ObjectId], [ObjectColumnName], [CustomizationLevel], [InProduction], [LocalizedLabelRowId])
go

CREATE STATISTICS [CRM_Stat_691533547_1_3_5_9_8_2_KB956330] ON [MetadataSchema].[LocalizedLabel]([LocalizedLabelId], [LanguageId], [ObjectColumnName], [CustomizationLevel], [InProduction], [LocalizedLabelRowId])
go

CREATE STATISTICS [CRM_Stat_691533547_4_9_1_8_3_2_KB956330] ON [MetadataSchema].[LocalizedLabel]([ObjectId], [CustomizationLevel], [LocalizedLabelId], [InProduction], [LanguageId], [LocalizedLabelRowId])
go

CREATE STATISTICS [CRM_Stat_931534402_4_7_KB956330] ON [MetadataSchema].[AttributeLookupValue]([InProduction], [CustomizationLevel])
go

CREATE STATISTICS [CRM_Stat_931534402_7_1_3_KB956330] ON [MetadataSchema].[AttributeLookupValue]([CustomizationLevel], [AttributeLookupValueId], [AttributeId])
go

CREATE STATISTICS [CRM_Stat_931534402_3_4_7_KB956330] ON [MetadataSchema].[AttributeLookupValue]([AttributeId], [InProduction], [CustomizationLevel])
go

CREATE STATISTICS [CRM_Stat_931534402_1_2_4_KB956330] ON [MetadataSchema].[AttributeLookupValue]([AttributeLookupValueId], [AttributeLookupValueRowId], [InProduction])
go

CREATE STATISTICS [CRM_Stat_931534402_1_4_7_2_KB956330] ON [MetadataSchema].[AttributeLookupValue]([AttributeLookupValueId], [InProduction], [CustomizationLevel], [AttributeLookupValueRowId])
go

CREATE STATISTICS [CRM_Stat_931534402_1_3_4_7_2_KB956330] ON [MetadataSchema].[AttributeLookupValue]([AttributeLookupValueId], [AttributeId], [InProduction], [CustomizationLevel], [AttributeLookupValueRowId])
go

CREATE STATISTICS [CRM_Stat_935010412_7_4_KB956330] ON [MetadataSchema].[EntityIndex]([RecreateIndex], [IsClustered])
go

CREATE STATISTICS [CRM_Stat_851534117_10_1_KB956330] ON [MetadataSchema].[AttributePicklistValue]([CustomizationLevel], [AttributePicklistValueId])
go

CREATE STATISTICS [CRM_Stat_851534117_10_4_KB956330] ON [MetadataSchema].[AttributePicklistValue]([CustomizationLevel], [InProduction])
go

CREATE STATISTICS [CRM_Stat_851534117_1_3_10_KB956330] ON [MetadataSchema].[AttributePicklistValue]([AttributePicklistValueId], [AttributeId], [CustomizationLevel])
go

CREATE STATISTICS [CRM_Stat_851534117_3_4_10_KB956330] ON [MetadataSchema].[AttributePicklistValue]([AttributeId], [InProduction], [CustomizationLevel])
go

CREATE STATISTICS [CRM_Stat_851534117_1_4_10_2_KB956330] ON [MetadataSchema].[AttributePicklistValue]([AttributePicklistValueId], [InProduction], [CustomizationLevel], [AttributePicklistValueRowId])
go

CREATE STATISTICS [CRM_Stat_851534117_8_10_4_3_KB956330] ON [MetadataSchema].[AttributePicklistValue]([DisplayOrder], [CustomizationLevel], [InProduction], [AttributeId])
go

CREATE STATISTICS [CRM_Stat_851534117_1_4_10_8_KB956330] ON [MetadataSchema].[AttributePicklistValue]([AttributePicklistValueId], [InProduction], [CustomizationLevel], [DisplayOrder])
go

CREATE STATISTICS [CRM_Stat_851534117_1_3_4_10_2_KB956330] ON [MetadataSchema].[AttributePicklistValue]([AttributePicklistValueId], [AttributeId], [InProduction], [CustomizationLevel], [AttributePicklistValueRowId])
go

CREATE STATISTICS [CRM_Stat_851534117_3_10_4_1_8_2_KB956330] ON [MetadataSchema].[AttributePicklistValue]([AttributeId], [CustomizationLevel], [InProduction], [AttributePicklistValueId], [DisplayOrder], [AttributePicklistValueRowId])
go

CREATE NONCLUSTERED INDEX [CRM_AttributeIds_8_291532122__K1_KB956330] ON [dbo].[AttributeIds] 
(
	[AttributeId] ASC
)WITH (SORT_IN_TEMPDB = OFF, IGNORE_DUP_KEY = OFF, DROP_EXISTING = OFF, ONLINE = OFF) ON [PRIMARY]
go

CREATE STATISTICS [CRM_Stat_1650104919_32_31_KB956330] ON [dbo].[SavedQueryBase]([SavedQueryIdUnique], [CustomizationLevel])
go

CREATE STATISTICS [CRM_Stat_1650104919_1_33_KB956330] ON [dbo].[SavedQueryBase]([SavedQueryId], [InProduction])
go

CREATE STATISTICS [CRM_Stat_1650104919_31_1_33_30_KB956330] ON [dbo].[SavedQueryBase]([CustomizationLevel], [SavedQueryId], [InProduction], [IsPrivate])
go

CREATE STATISTICS [CRM_Stat_1650104919_32_1_31_33_30_KB956330] ON [dbo].[SavedQueryBase]([SavedQueryIdUnique], [SavedQueryId], [CustomizationLevel], [InProduction], [IsPrivate])
go

CREATE STATISTICS [CRM_Stat_626101271_15_17_KB956330] ON [dbo].[OrganizationUIBase]([FormIdUnique], [CustomizationLevel])
go

CREATE STATISTICS [CRM_Stat_626101271_1_15_6_KB956330] ON [dbo].[OrganizationUIBase]([FormId], [FormIdUnique], [InProduction])
go

CREATE STATISTICS [CRM_Stat_626101271_1_15_5_6_KB956330] ON [dbo].[OrganizationUIBase]([FormId], [FormIdUnique], [ObjectTypeCode], [InProduction])
go

CREATE STATISTICS [CRM_Stat_626101271_1_15_17_6_KB956330] ON [dbo].[OrganizationUIBase]([FormId], [FormIdUnique], [CustomizationLevel], [InProduction])
go

CREATE STATISTICS [CRM_Stat_626101271_5_6_17_1_15_KB956330] ON [dbo].[OrganizationUIBase]([ObjectTypeCode], [InProduction], [CustomizationLevel], [FormId], [FormIdUnique])
go


CREATE NONCLUSTERED INDEX [CRM_Index_Attribute_8_727009671__K1_K48_K49_K32_5_KB956330] ON [MetadataSchema].[Attribute] 
(
	[AttributeId] ASC,
	[InProduction] ASC,
	[CustomizationLevel] ASC,
	[AttributeRowId] ASC
)
INCLUDE ( [PhysicalName]) WITH (SORT_IN_TEMPDB = OFF, IGNORE_DUP_KEY = OFF, DROP_EXISTING = OFF, ONLINE = OFF) ON [PRIMARY]
go

CREATE NONCLUSTERED INDEX [CRM_Index_Attribute_8_727009671__K18_K9_K48_K49_K1_K32_5_KB956330] ON [MetadataSchema].[Attribute] 
(
	[IsPKAttribute] ASC,
	[EntityId] ASC,
	[InProduction] ASC,
	[CustomizationLevel] ASC,
	[AttributeId] ASC,
	[AttributeRowId] ASC
)
INCLUDE ( [PhysicalName]) WITH (SORT_IN_TEMPDB = OFF, IGNORE_DUP_KEY = OFF, DROP_EXISTING = OFF, ONLINE = OFF) ON [PRIMARY]
go

CREATE NONCLUSTERED INDEX [CRM_Index_Attribute_8_727009671__K18_K48_K49_K1_K32_5_KB956330] ON [MetadataSchema].[Attribute] 
(
	[IsPKAttribute] ASC,
	[InProduction] ASC,
	[CustomizationLevel] ASC,
	[AttributeId] ASC,
	[AttributeRowId] ASC
)
INCLUDE ( [PhysicalName]) WITH (SORT_IN_TEMPDB = OFF, IGNORE_DUP_KEY = OFF, DROP_EXISTING = OFF, ONLINE = OFF) ON [PRIMARY]
go

CREATE STATISTICS [CRM_Stat_727009671_48_49_18_32_KB956330] ON [MetadataSchema].[Attribute]([InProduction], [CustomizationLevel], [IsPKAttribute], [AttributeRowId])
go

CREATE STATISTICS [CRM_Stat_727009671_32_9_18_48_KB956330] ON [MetadataSchema].[Attribute]([AttributeRowId], [EntityId], [IsPKAttribute], [InProduction])
go

CREATE STATISTICS [CRM_Stat_727009671_9_48_49_18_32_KB956330] ON [MetadataSchema].[Attribute]([EntityId], [InProduction], [CustomizationLevel], [IsPKAttribute], [AttributeRowId])
go

CREATE NONCLUSTERED INDEX [CRM_Index_Relationship_8_1015010697__K1_K3_K20_K14_K5_K4_K19_KB956330] ON [MetadataSchema].[Relationship] 
(
	[RelationshipId] ASC,
	[ReferencingEntityId] ASC,
	[CustomizationLevel] ASC,
	[CascadeReparent] ASC,
	[ReferencedEntityId] ASC,
	[ReferencingAttributeId] ASC,
	[RelationshipRowId] ASC
)WITH (SORT_IN_TEMPDB = OFF, IGNORE_DUP_KEY = OFF, DROP_EXISTING = OFF, ONLINE = OFF) ON [PRIMARY]
go

CREATE NONCLUSTERED INDEX [CRM_Index_Relationship_8_1015010697__K14_K3_K20_K5_K4_K1_K19_KB956330] ON [MetadataSchema].[Relationship] 
(
	[CascadeReparent] ASC,
	[ReferencingEntityId] ASC,
	[CustomizationLevel] ASC,
	[ReferencedEntityId] ASC,
	[ReferencingAttributeId] ASC,
	[RelationshipId] ASC,
	[RelationshipRowId] ASC
)WITH (SORT_IN_TEMPDB = OFF, IGNORE_DUP_KEY = OFF, DROP_EXISTING = OFF, ONLINE = OFF) ON [PRIMARY]
go

CREATE STATISTICS [CRM_Stat_1015010697_20_1_19_3_KB956330] ON [MetadataSchema].[Relationship]([CustomizationLevel], [RelationshipId], [RelationshipRowId], [ReferencingEntityId])
go

CREATE STATISTICS [CRM_Stat_1015010697_3_5_4_20_KB956330] ON [MetadataSchema].[Relationship]([ReferencingEntityId], [ReferencedEntityId], [ReferencingAttributeId], [CustomizationLevel])
go

CREATE STATISTICS [CRM_Stat_1015010697_20_14_1_19_3_KB956330] ON [MetadataSchema].[Relationship]([CustomizationLevel], [CascadeReparent], [RelationshipId], [RelationshipRowId], [ReferencingEntityId])
go

CREATE STATISTICS [CRM_Stat_1015010697_19_3_20_14_5_4_KB956330] ON [MetadataSchema].[Relationship]([RelationshipRowId], [ReferencingEntityId], [CustomizationLevel], [CascadeReparent], [ReferencedEntityId], [ReferencingAttributeId])
go

CREATE STATISTICS [CRM_Stat_1015010697_3_5_4_1_19_20_KB956330] ON [MetadataSchema].[Relationship]([ReferencingEntityId], [ReferencedEntityId], [ReferencingAttributeId], [RelationshipId], [RelationshipRowId], [CustomizationLevel])
go

CREATE STATISTICS [CRM_Stat_1015010697_3_5_20_14_1_19_KB956330] ON [MetadataSchema].[Relationship]([ReferencingEntityId], [ReferencedEntityId], [CustomizationLevel], [CascadeReparent], [RelationshipId], [RelationshipRowId])
go

CREATE NONCLUSTERED INDEX [CRM_Index_Entity_8_359008360__K22_K46_K1_K45_K4_5_28_40_KB956330] ON [MetadataSchema].[Entity] 
(
	[OwnershipTypeMask] ASC,
	[CustomizationLevel] ASC,
	[EntityId] ASC,
	[EntityRowId] ASC,
	[ObjectTypeCode] ASC
)
INCLUDE ( [PhysicalName],
[IsReplicated],
[HasDeletionStateCode]) WITH (SORT_IN_TEMPDB = OFF, IGNORE_DUP_KEY = OFF, DROP_EXISTING = OFF, ONLINE = OFF) ON [PRIMARY]
go

CREATE NONCLUSTERED INDEX [CRM_Index_Entity_8_359008360__K1_K46_K45_KB956330] ON [MetadataSchema].[Entity] 
(
	[EntityId] ASC,
	[CustomizationLevel] ASC,
	[EntityRowId] ASC
)WITH (SORT_IN_TEMPDB = OFF, IGNORE_DUP_KEY = OFF, DROP_EXISTING = OFF, ONLINE = OFF) ON [PRIMARY]
go

CREATE NONCLUSTERED INDEX [CRM_Index_Entity_8_359008360__K46_K1_K45_KB956330] ON [MetadataSchema].[Entity] 
(
	[CustomizationLevel] ASC,
	[EntityId] ASC,
	[EntityRowId] ASC
)WITH (SORT_IN_TEMPDB = OFF, IGNORE_DUP_KEY = OFF, DROP_EXISTING = OFF, ONLINE = OFF) ON [PRIMARY]
go

CREATE STATISTICS [CRM_Stat_359008360_46_22_45_KB956330] ON [MetadataSchema].[Entity]([CustomizationLevel], [OwnershipTypeMask], [EntityRowId])
go

CREATE STATISTICS [CRM_Stat_359008360_4_46_22_KB956330] ON [MetadataSchema].[Entity]([ObjectTypeCode], [CustomizationLevel], [OwnershipTypeMask])
go

CREATE STATISTICS [CRM_Stat_359008360_22_1_46_KB956330] ON [MetadataSchema].[Entity]([OwnershipTypeMask], [EntityId], [CustomizationLevel])
go

CREATE STATISTICS [CRM_Stat_359008360_45_1_22_46_4_KB956330] ON [MetadataSchema].[Entity]([EntityRowId], [EntityId], [OwnershipTypeMask], [CustomizationLevel], [ObjectTypeCode])
go
Yazılım güncelleştirme terminolojisi hakkında daha fazla bilgi için, Microsoft Bilgi Bankası'ndaki makaleyi görüntülemek üzere aşağıdaki makale numarasını tıklatın:
824684Microsoft yazılım güncelleştirmelerini açıklamak için kullanılan standart terminolojinin açıklaması
Microsoft Business Solutions CRM yazılım düzeltmesi ve güncelleştirme paketi terminolojisi hakkında daha fazla bilgi için Microsoft Knowledge Base'deki makaleyi görüntülemek üzere aşağıdaki makale numarasını tıklatın:
887283Microsoft Business Solutions CRM yazılım düzeltmesi ve güncelleştirme paketi adlandırma standartları

Özellikler

Makale numarası: 956330 - Last Review: 16 Ocak 2015 Cuma - Gözden geçirme: 1.0
Bu makaledeki bilginin uygulandığı durum:
 • Microsoft Dynamics CRM 4.0
Anahtar Kelimeler: 
kbnosurvey kbarchive kbmt kbsurveynew kbmbsmigrate kbqfe KB956330 KbMttr
Machine-translated Article
ÖNEMLİ: Bu makale, bir kişi tarafından çevrilmek yerine, Microsoft makine-çevirisi yazılımı ile çevrilmiştir. Microsoft size hem kişiler tarafından çevrilmiş, hem de makine-çevrisi ile çevrilmiş makaleler sunar. Böylelikle, bilgi bankamızdaki tüm makalelere, kendi dilinizde ulaşmış olursunuz. Bununla birlikte, makine tarafından çevrilmiş makaleler mükemmel değildir. Bir yabancının sizin dilinizde konuşurken yapabileceği hatalar gibi, makale; kelime dağarcığı, söz dizim kuralları veya dil bilgisi açısından yanlışlar içerebilir. Microsoft, içeriğin yanlış çevrimi veya onun müşteri tarafından kullanımından doğan; kusur, hata veya zarardan sorumlu değildir. Microsoft ayrıca makine çevirisi yazılımını sıkça güncellemektedir.
Makalenin İngilizcesi aşağıdaki gibidir:956330

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com