หมายเลขบทความ (Article ID): 956196 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
หากคุณคือลูกค้า Small Business ค้นหาแหล่งข้อมูลการแก้ไขปัญหาและการเรียนรู้เพิ่มเติมที่ไซต์ การสนับสนุนสำหรับ Small Business
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

สรุป

เมื่อคุณใช้ Windows Internet Explorer เพื่อดูเว็บไซต์ ข้อความแสดงข้อผิดพลาดจะปรากฏขึ้นโดยคล้ายคลึงกับลักษณะต่อไปนี้:
Internet Explorer ไม่สามารถแสดงเว็บเพจ

ขั้นตอนการแก้ไขปัญหา

ขั้นแรก ตรวจสอบขอบเขตปัญหาโดยตรวจสอบว่าคุณสามารถดูเว็บเพจอื่นๆ ได้หรือไม่ หากคุณไม่สามารถดูเว็บเพจอื่นๆ ได้ ให้เลือกระบบปฏิบัติการของคุณจากด้านล่าง และทำตามขั้นตอนที่แสดงไว้ในการแก้ไขปัญหา Internet Explorer

Windows 8

ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding start collapsed
ลบประวัติเบราว์เซอร์ของคุณ
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding start collapsed
ทำตามขั้นตอนที่แสดงไว้เพื่อลบประวัติการเรียกดูใน Internet Explorer 10
 1. เริ่มการทำงานของ Internet Explorer จากเดสก์ท็อป
 2. กด Alt เพื่อแสดงแถบเมนู
 3. บนเมนู เครื่องมือ แตะหรือคลิก ตัวเลือกอินเทอร์เน็ต
 4. ใต้ ประวัติการเรียกดู ให้คลิก ลบ
  ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
  assets head folding start
  ดูภาพ: ตัวเลือกอินเทอร์เน็ต
  ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
  assets head folding end

  ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
  assets folding start collapsed
  ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
  2808189
  ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
  assets folding end collapsed
 5. เลือกกล่องกาเครื่องหมายทั้งหมด แล้วแตะหรือคลิก ลบ
  ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
  assets head folding start
  ดูภาพ: ลบประวัติการเรียกดู
  ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
  assets head folding end

  ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
  assets folding start collapsed
  ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
  2808190
  ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
  assets folding end collapsed
 6. แตะหรือคลิกออก จากนั้น เริ่มการทำงานของ Internet explorer ใหม่

ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding end collapsed
ปิดใช้งาน Add-on ใน Internet Explorer
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding start collapsed
Internet Explorer 10 ออกแบบมาเพื่อเพิ่มประสบการณ์ใช้งาน Add-on ฟรีและสามารถเล่น HTML5 และวิดีโอ Adobe Flash Player ได้หลากหลายโดยไม่ต้องติดตั้ง Add-on แยกต่างหาก Add-ons และแถบเครื่องมือทำงานเฉพาะใน Internet Explorer บนเดสก์ท็อปเท่านั้น หากต้องการดูหน้าที่ต้องใช้ Add-ons บน Internet Explorer ให้ปัดนิ้วลงหรือคลิกขวาเพื่อแสดงแถบที่อยู่ แตะหรือคลิกปุ่มเครื่องมือหน้า แล้วแตะหรือคลิก ดู บนเดสก์ท็อป

คุณสามารถดู เปิดใช้งานและปิดใช้งานรายการ Add-ons ที่สามารถใช้โดย Internet Explorer บนเดสก์ท็อปได้ Add-ons ที่คุณจัดการได้ ได้แก่ การตั้งค่า Browser Helper Objects (BHOs), ActiveX controls, toolbar extensions, explorer bars, browser extensions, search providers, Accelerators และ Tracking Protection

วิธีการจัดการ Add-ons

 1. เปิด Internet Explorer บนเดสก์ท็อป
 2. แตะหรือคลิกปุ่ม เครื่องมือ แล้วแตะหรือคลิก จัดการ Add-ons
 3. ใต้ แสดง แตะหรือคลิก Add-ons ทั้งหมด แล้วปิดใช้งานทั้งหมดโดยแตะหรือคลิกทีละตัว แล้วเลือก ปิดใช้งาน
 4. แตะหรือคลิก ปิด
 5. เริ่มการทำงานของ Internet Explorer ใหม่และทดสอบ
หากคุณเข้าใช้งานอินเทอร์เน็ตได้สำเร็จ แสดงว่าปัญหาอยู่ที่ Add-on ที่ติดตั้ง เปิดใช้งาน Add-on ทีละตัวและทดสอบเพื่อตรวจสอบว่า Add-on ใดเป็นสาเหตุของปัญหา


ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding end collapsed
ตั้งค่า Internet Explorer ใหม่
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding start collapsed
หากต้องการตั้งค่า Internet Explorer ใหม่ไปที่ค่าเริ่มต้น ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:
 1. เริ่มการทำงาน Internet Explorer ใหม่ คลิก เครื่องมือ แล้วคลิก ตัวเลือกอินเทอร์เน็ต
 2. คลิกแท็บ ขั้นสูง แล้วคลิก ตั้งค่าใหม่
  ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
  assets head folding start
  ดูภาพ: ตัวเลือกอินเทอร์เน็ต
  ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
  assets head folding end

  ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
  assets folding start collapsed
  ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
  2808191
  ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
  assets folding end collapsed
 3. ในกล่องโต้ตอบ การตั้งค่าเริ่มต้นของ Internet Explorer ให้คลิก ตั้งค่าใหม่
 4. ในกล่องโต้ตอบ ตั้งค่า Internet Explorer ใหม่ คลิก ตั้งค่าใหม่
  ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
  assets head folding start
  ดูภาพ: ตั้งค่า Internet Explorer ใหม่
  ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
  assets head folding end

  ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
  assets folding start collapsed
  ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
  2808192
  ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
  assets folding end collapsed
 5. คลิก ปิด แล้วคลิก ตกลง สองครั้ง
  ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
  assets head folding start
  ดูภาพ: ปิด
  ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
  assets head folding end

  ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
  assets folding start collapsed
  ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
  2808193
  ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
  assets folding end collapsed
 6. ออก แล้วเริ่มการทำงานของ Internet Explorer ใหม่ การเปลี่ยนแปลงจะเกิดขึ้นในครั้งต่อไปที่คุณเปิด Internet Explorer

ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding end collapsed
ตรวจสอบว่าบริการหรือโปรแกรมภายนอกขัดแย้งกับ Internet Explorer หรือไม่
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding start collapsed
หากต้องการตรวจสอบว่าโปรแกรมหรือบริการภายนอกขัดแย้งกับ Internet Explorer หรือไม่ ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:
 1. แตะหรือคลิก ค้นหา charm พิมพ์ msconfig ในกล่องค้นหา แล้วแตะหรือคลิกไอคอน การกำหนดค่าระบบ ที่แสดงไว้
 2. แตะหรือคลิกแท็บ บริการ แล้วเลือกกล่องกาเครื่องหมาย ซ่อนบริการทั้งหมดของ Microsoft แล้วคลิก ปิดใช้งานทั้งหมด
 3. จากนั้น แตะหรือคลิกแท็บ Startup
 4. แตะหรือคลิก ปิดใช้งานทั้งหมด ด้านล่าง แล้วคลิก ตกลง
คุณจะได้รับพร้อมท์ให้เริ่มระบบคอมพิวเตอร์ของคุณใหม่ หลังจากเริ่มระบบใหม่ ทดสอบ Internet Explorer เพื่อตรวจสอบการเชื่อมต่อ ไปที่ส่วน "การเชื่อมต่อทำงานได้" หรือไปที่ส่วน "การเชื่อมต่อยังไม่ทำงาน" ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับผลที่ได้
การเชื่อมต่อทำงานได้
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding start collapsed
หากการเชื่อมต่อทำงานได้ แสดงว่าบริการหรือโปรแกรมภายนอกอาจขัดแย้งกับ Internet Explorer หากต้องการค้นหาบริการหรือโปรแกรมที่ขัดแย้ง ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:

 1. แตะหรือคลิก ค้นหา charm พิมพ์ msconfig ในกล่องค้นหา แล้วแตะหรือคลิกไอคอน การกำหนดค่าระบบ ที่แสดงไว้
 2. แตะหรือคลิกแท็บ บริการ แล้วเลือกกล่องกาเครื่องหมายถัดจาก ซ่อนบริการทั้งหมดของ Microsoft
 3. เลือกครึ่งหนึ่งของรายการที่แสดงอยู่ แล้วคลิก ตกลง
 4. เริ่มการทำงานของคอมพิวเตอร์ใหม่ แล้วทดสอบ Internet Explorer
 5. ทำซ้ำขั้นตอนที่ 1 ถึง 4 จนกว่าคุณจะพบบริการที่ขัดแย้งกับ Internet Explorer หากคุณไม่ได้ใช้บริการที่ขัดแย้ง เราขอแนะนำให้คุณเอาออกหรือกำหนดค่าไม่ให้เริ่มทำงานเมื่อคอมพิวเตอร์เริ่มทำงาน
หากคุณไม่พบบริการที่เป็นสาเหตุของปัญหา ให้เปิดการกำหนดค่าระบบอีกครั้ง คลิกที่แท็บ Startup แล้วทำซ้ำขั้นตอนที่ 3 ถึง 5
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding end collapsed
การเชื่อมต่อยังไม่ทำงาน
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding start collapsed
หากการเชื่อมต่อยังไม่ทำงาน ให้เปิดใช้งานโปรแกรมทั้งหมดอีกครั้ง แล้วไปที่ ปิดใช้งานส่วนไฟร์วอลล์ชั่วคราว เมื่อต้องการเปิดใช้งานโปรแกรมทั้งหมด ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
 1. แตะหรือคลิก ค้นหา charm พิมพ์ msconfig ในกล่องค้นหา แล้วแตะหรือคลิกไอคอน การกำหนดค่าระบบ
 2. แตะหรือคลิกแท็บ บริการ แล้วเปิดใช้งานโปรแกรมทั้งหมด
 3. แตะหรือคลิกแท็บ Startup ให้เปิดใช้งานโปรแกรมทั้งหมดแล้วคลิก ตกลง
 4. เริ่มการทำงานของคอมพิวเตอร์ใหม่
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding end collapsed

ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding end collapsed
คืนค่าพีซีของคุณไปยังจุดคืนค่าก่อนหน้านี้
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding start collapsed
หากคุณคิดว่าแอพหรือโปรแกรมควบคุมที่คุณเพิ่งติดตั้งเป็นสาเหตุของปัญหาบนพีซีของคุณ คุณสามารถคืนค่าไปยังจุดคืนค่าก่อนหน้านี้ที่เรียกว่า จุดคืนค่า System Restore จะไม่เปลี่ยนแปลงแฟ้มส่วนบุคคลของคุณ แต่อาจลบแอพและโปรแกรมควบคุมที่เพิ่งติดตั้ง

เมื่อต้องการคืนค่าพีซีของคุณโดยใช้การคืนค่าระบบ

 1. ปัดนิ้วเข้ามาจากขอบด้านขวาของหน้าจอ แล้วแตะ ค้นหา
  (ถ้าคุณใช้เมาส์ ให้ชี้ไปที่ขอบขวาบนของหน้าจอ เลื่อนตัวชี้เมาส์ลงด้านล่าง แล้วคลิกค้นหา) ป้อนการกู้คืนในกล่องค้นหา แตะหรือคลิกการตั้งค่า จากนั้น แตะหรือคลิกกู้คืน
 2. แตะหรือคลิก Open System Restore และทำตามพร้อมท์

ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding end collapsed
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding end collapsed

Windows 7

ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding start collapsed
ลบประวัติการเรียกดูของคุณ
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding start collapsed
Internet Explorer 8, Internet Explorer 9 หรือ Internet Explorer 10
ทำตามขั้นตอนที่แสดงไว้เพื่อลบประวัติการเรียกดูบน Internet Explorer
 1. เริ่ม Internet Explorer
 2. กด Alt เพื่อแสดงแถบเมนู
 3. บนเมนู เครื่องมือ คลิก ตัวเลือกอินเทอร์เน็ต
 4. ใต้ ประวัติการเรียกดู ให้คลิก ลบ
  ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
  assets head folding start
  ดูภาพ: ตัวเลือกอินเทอร์เน็ต
  ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
  assets head folding end

  ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
  assets folding start collapsed
  ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
  2808189
  ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
  assets folding end collapsed
 5. เลือกกล่องกาเครื่องหมายทั้งหมด แล้วแตะหรือคลิก ลบ
  ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
  assets head folding start
  ดูภาพ: ลบประวัติการเรียกดู
  ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
  assets head folding end

  ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
  assets folding start collapsed
  ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
  2808190
  ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
  assets folding end collapsed
 6. แตะหรือคลิกออก จากนั้น เริ่มการทำงานของ Internet explorer ใหม่

ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding end collapsed
ปิดใช้งาน Add-on ใน Internet Explorer
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding start collapsed
Internet Explorer 10
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding start collapsed
Internet Explorer 10 ออกแบบมาเพื่อเพิ่มประสบการณ์ใช้งาน Add-on ฟรีและเล่น HTML5 และวิดีโอ Adobe Flash Player ได้หลากหลายโดยไม่ต้องติดตั้ง Add-on แยกต่างหาก Add-ons และแถบเครื่องมือทำงานเฉพาะใน Internet Explorer บนเดสก์ท็อปเท่านั้น หากต้องการดูหน้าที่ต้องใช้ Add-ons บน Internet Explorer ให้ปัดนิ้วลงหรือคลิกขวาเพื่อแสดงแถบที่อยู่ แตะหรือคลิกปุ่มเครื่องมือหน้า แล้วแตะหรือคลิก ดู บนเดสก์ท็อป

คุณสามารถดู เปิดใช้งานและปิดใช้งานรายการ Add-ons ที่สามารถใช้โดย Internet Explorer บนเดสก์ท็อปได้ Add-ons ที่คุณจัดการได้ ได้แก่ การตั้งค่า Browser Helper Objects (BHOs), ActiveX controls, toolbar extensions, explorer bars, browser extensions, search providers, Accelerators และ Tracking Protection

วิธีการจัดการ Add-ons

 1. เปิด Internet Explorer บนเดสก์ท็อป
 2. แตะหรือคลิกปุ่ม เครื่องมือ แล้วแตะหรือคลิก จัดการ Add-ons
 3. ใต้ แสดง แตะหรือคลิก Add-ons ทั้งหมด แล้วปิดใช้งานทั้งหมดโดยแตะหรือคลิกทีละตัว แล้วเลือก ปิดใช้งาน
 4. แตะหรือคลิก ปิด
 5. เริ่มการทำงานของ Internet Explorer ใหม่และทดสอบ
หากคุณเข้าใช้งานอินเทอร์เน็ตได้สำเร็จ แสดงว่าปัญหาอยู่ที่ Add-on ที่ติดตั้ง เปิดใช้งาน Add-on ทีละตัวและทดสอบเพื่อตรวจสอบว่า Add-on ใดเป็นสาเหตุของปัญหา
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding end collapsed
Internet Explorer 9
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding start collapsed
Add-on หลายตัวถูกติดตั้งมาแล้วใน Internet Explorer แต่มีอีกจำนวนมากที่มาจากอินเทอร์เน็ต โดยปกติ โปรแกรม Add-on จะร้องขอให้คุณอนุญาตก่อนติดตั้งบนคอมพิวเตอร์ของคุณ อย่างไรก็ตาม บางตัวอาจติดตั้งโดยที่คุณไม่ทราบ ซึ่งอาจเป็นไปได้หาก Add-on เป็นส่วนหนึ่งของโปรแกรมอื่นที่คุณติดตั้ง
 1. เปิด Internet Explorer
 2. คลิกปุ่ม เครื่องมือ แล้วคลิก จัดการ Add-ons
 3. ใต้ แสดง คลิก Add-on ทั้งหมด
 4. คลิก Add-on แล้วคลิก ปิดใช้งาน
 5. ทำซ้ำขั้นตอนที่ 4 สำหรับ Add-on แต่ละตัวที่คุณต้องการเปิดหรือปิด เมื่อเสร็จสิ้น ให้คลิก ปิด
 6. เริ่มการทำงานของ Internet Explorer ใหม่
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding end collapsed
Internet Explorer 8
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding start collapsed
Add-ons ที่เรียกว่า ActiveX controls, browser extensions, browser helper objects หรือแถบเครื่องมือ ให้คุณได้รับประสบการณ์ที่ดีขึ้นบนเว็บไซต์ โดยเพิ่มเนื้อหามัลติมีเดียหรือแบบโต้ตอบ เช่น ภาพเคลื่อนไหว อย่างไรก็ตาม Add-ons บางตัวอาจทำให้คอมพิวเตอร์ของคุณหยุดตอบสนองหรือแสดงเนื้อหาที่คุณไม่ต้องการ เช่น โฆษณาที่แสดงขึ้น

หากคุณสงสัยว่า Add-ons บนเบราว์เซอร์สร้างปัญหากับคอมพิวเตอร์ของคุณ คุณอาจต้องการปิดใช้งาน Add-ons ทั้งหมดเพื่อดูว่าแก้ไขปัญหาได้หรือไม่

เมื่อต้องการปิดใช้งาน Add-on ทั้งหมดชั่วคราว

 1. คลิกปุ่ม เริ่มแล้วคลิก โปรแกรมทั้งหมด
 2. คลิก อุปกรณ์เสริม คลิก เครื่องมือระบบ แล้วคลิก Internet Explorer (ไม่มี Add-ons)
เมื่อต้องการปิดใช้งาน Add-on ในตัวจัดการ Add-on
 1. เปิด Internet Explorer
 2. คลิกปุ่ม เครื่องมือแล้วคลิก จัดการ Add-ons
 3. ใต้ แสดง คลิก Add-on ทั้งหมด
 4. คลิก Add-on ที่คุณต้องการปิดใช้งาน แล้วคลิก ปิดใช้งาน
 5. ทำซ้ำขั้นตอนที่ 4 สำหรับ Add-on ทุกตัวที่คุณต้องการปิดใช้งาน เมื่อเสร็จสิ้น ให้คลิก ปิด

ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding end collapsed
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding end collapsed
ตั้งค่า Internet Explorer ใหม่
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding start collapsed
Internet Explorer 8, Internet Explorer 9 หรือ Internet Explorer 10
หากต้องการตั้งค่า Internet Explorer ไปที่การตั้งค่าเริ่มต้น ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:
 1. เริ่ม Internet Explorer คลิก เครื่องมือ แล้วคลิก ตัวเลือกอินเทอร์เน็ต
 2. คลิกแท็บ ขั้นสูง แล้วคลิก ตั้งค่าใหม่
  ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
  assets head folding start
  ดูภาพ: ตัวเลือกอินเทอร์เน็ต
  ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
  assets head folding end

  ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
  assets folding start collapsed
  ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
  2808191
  ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
  assets folding end collapsed
 3. ในกล่องโต้ตอบ การตั้งค่าเริ่มต้นของ Internet Explorer ให้คลิก ตั้งค่าใหม่
 4. ในกล่องโต้ตอบ ตั้งค่า Internet Explorer ใหม่ คลิก ตั้งค่าใหม่
  ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
  assets head folding start
  ดูภาพ: ตั้งค่า Internet Explorer ใหม่
  ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
  assets head folding end

  ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
  assets folding start collapsed
  ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
  2808192
  ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
  assets folding end collapsed
 5. คลิก ปิด แล้วคลิก ตกลง สองครั้ง
  ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
  assets head folding start
  ดูภาพ: ปิด
  ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
  assets head folding end

  ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
  assets folding start collapsed
  ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
  2808193
  ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
  assets folding end collapsed
 6. ออก แล้วเริ่มการทำงานของ Internet Explorer ใหม่ การเปลี่ยนแปลงจะเกิดขึ้นในครั้งต่อไปที่คุณเปิด Internet Explorer
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding end collapsed
ตรวจสอบว่าบริการหรือโปรแกรมภายนอกขัดแย้งกับ Internet Explorer หรือไม่
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding start collapsed
หากต้องการตรวจสอบว่าโปรแกรมหรือบริการภายนอกขัดแย้งกับ Internet Explorer หรือไม่ ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:
 1. คลิก เริ่ม พิมพ์ msconfig ในกล่องค้นหา แล้วคลิกไอคอน การกำหนดค่าระบบ ที่แสดงขึ้น
 2. คลิกแท็บ บริการ แล้วเลือกกล่องกาเครื่องหมาย ซ่อนบริการทั้งหมดของ Microsoft แล้วคลิก ปิดใช้งานทั้งหมด
 3. จากนั้น คลิกแท็บ Startup
 4. คลิก ปิดใช้งานทั้งหมด ด้านล่าง แล้วคลิก ตกลง
คุณจะได้รับพร้อมท์ให้เริ่มระบบคอมพิวเตอร์ของคุณใหม่ หลังจากเริ่มระบบใหม่ ทดสอบ Internet Explorer เพื่อตรวจสอบการเชื่อมต่อ ไปที่ส่วน "การเชื่อมต่อทำงานได้" หรือไปที่ส่วน "การเชื่อมต่อยังไม่ทำงาน" ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับผลที่ได้
การเชื่อมต่อทำงานได้
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding start collapsed
หากการเชื่อมต่อทำงานได้ แสดงว่าบริการหรือโปรแกรมภายนอกอาจขัดแย้งกับ Internet Explorer หากต้องการค้นหาบริการหรือโปรแกรมที่ขัดแย้ง ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:

 1. คลิก เริ่ม พิมพ์ msconfig ในกล่อง ค้นหาโปรแกรมและแฟ้ม แล้วคลิก msconfig ในรายการ โปรแกรม
 2. คลิกแท็บ บริการ แล้วเลือกกล่องกาเครื่องหมายถัดจาก ซ่อนบริการทั้งหมดของ Microsoft
 3. เลือกครึ่งหนึ่งของรายการที่แสดงอยู่ แล้วคลิก ตกลง
 4. เริ่มการทำงานของคอมพิวเตอร์ใหม่ แล้วทดสอบ Internet Explorer
 5. ทำซ้ำขั้นตอนที่ 1 ถึง 4 จนกว่าคุณจะพบบริการที่ขัดแย้งกับ Internet Explorer หากคุณไม่ได้ใช้บริการที่ขัดแย้ง เราขอแนะนำให้คุณเอาออกหรือกำหนดค่าไม่ให้เริ่มทำงานเมื่อคอมพิวเตอร์เริ่มทำงาน
หากคุณไม่พบบริการที่เป็นสาเหตุของปัญหา ให้เปิดการกำหนดค่าระบบอีกครั้ง คลิกที่แท็บ Startup แล้วทำซ้ำขั้นตอนที่ 3 ถึง 5

ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding end collapsed
การเชื่อมต่อยังไม่ทำงาน
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding start collapsed
หากการเชื่อมต่อยังไม่ทำงาน ให้เปิดใช้งานโปรแกรมทั้งหมดอีกครั้ง แล้วไปที่ ปิดใช้งานส่วนไฟร์วอลล์ชั่วคราว เมื่อต้องการเปิดใช้งานโปรแกรมทั้งหมด ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
 1. คลิก เริ่ม พิมพ์ msconfig ในกล่อง ค้นหาโปรแกรมและแฟ้ม แล้วคลิก msconfig ในรายการ โปรแกรม
 2. ในกล่องโต้ตอบ การกำหนดค่าระบบ คลิกแท็บ บริการ เปิดใช้งานรายการทั้งหมด
 3. คลิกแท็บ Startup ให้เปิดใช้งานโปรแกรมทั้งหมด แล้วคลิก ตกลง
 4. เริ่มการทำงานของคอมพิวเตอร์ใหม่
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding end collapsed
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding end collapsed
คืนค่าพีซีของคุณไปยังจุดคืนค่าก่อนหน้านี้
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding start collapsed
หากคุณคิดว่าแอพหรือโปรแกรมควบคุมที่คุณเพิ่งติดตั้งเป็นสาเหตุของปัญหาบนพีซีของคุณ คุณสามารถคืนค่าไปยังจุดคืนค่าก่อนหน้านี้ที่เรียกว่า จุดคืนค่า System Restore จะไม่เปลี่ยนแปลงแฟ้มส่วนบุคคลของคุณ แต่อาจลบแอพและโปรแกรมควบคุมที่เพิ่งติดตั้ง

เมื่อต้องการคืนค่าพีซีของคุณโดยใช้ System Restore

เปิด System Restore โดยคลิกปุ่ม เริ่ม
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
ภาพปุ่ม เริ่ม
ในกล่องค้นหา พิมพ์ System Restore จากนั้นในรายการผลลัพธ์ คลิก System Restore
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
ต้องใช้สิทธิ์ผู้ดูแลระบบ
หากคุณได้รับการพร้อมท์ให้ใส่รหัสผ่านผู้ดูแลระบบหรือให้ยืนยัน ให้พิมพ์รหัสผ่านหรือยืนยัน
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding end collapsed
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding end collapsed

Windows Vista

ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding start collapsed
ลบประวัติการเรียกดูของคุณ
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding start collapsed
Internet Explorer 8 หรือ Internet Explorer 9
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding start collapsed
ทำตามขั้นตอนที่แสดงไว้เพื่อลบประวัติการเรียกดูบน Internet Explorer
 1. เริ่ม Internet Explorer
 2. กด Alt เพื่อแสดงแถบเมนู
 3. บนเมนู เครื่องมือ คลิก ตัวเลือกอินเทอร์เน็ต
 4. ใต้ ประวัติการเรียกดู ให้คลิก ลบ
  ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
  assets head folding start
  ดูภาพ: ตัวเลือกอินเทอร์เน็ต
  ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
  assets head folding end

  ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
  assets folding start collapsed
  ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
  2808189
  ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
  assets folding end collapsed
 5. เลือกกล่องกาเครื่องหมายทั้งหมด แล้วแตะหรือคลิก ลบ
  ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
  assets head folding start
  ดูภาพ: ลบประวัติการเรียกดู
  ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
  assets head folding end

  ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
  assets folding start collapsed
  ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
  2808190
  ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
  assets folding end collapsed
 6. แตะหรือคลิกออก จากนั้น เริ่มการทำงานของ Internet explorer ใหม่
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding end collapsed
Internet Explorer 7
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding start collapsed
 1. เริ่ม Internet Explorer
 2. บนเมนู เครื่องมือ คลิก ลบประวัติการเรียกดู
 3. เลือกกล่องกาเครื่องหมายที่อยู่ถัดจากรายการต่อไปนี้:
  • แฟ้มอินเทอร์เน็ตชั่วคราว
  • ประวัติ
  • ข้อมูลแบบฟอร์ม
  • คุ้กกี้
 4. คลิก ลบ
 5. ออก แล้วเริ่มการทำงานของ Internet Explorer ใหม่ จากนั้น ลองเรียกใช้เว็บเพจ
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding end collapsed
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding end collapsed
ปิดใช้งาน Add-on ใน Internet Explorer
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding start collapsed
Internet Explorer 9
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding start collapsed
Add-on หลายตัวถูกติดตั้งมาแล้วใน Internet Explorer แต่มีอีกจำนวนมากที่มาจากอินเทอร์เน็ต โดยปกติ โปรแกรม Add-on จะร้องขอให้คุณอนุญาตก่อนติดตั้งบนคอมพิวเตอร์ของคุณ อย่างไรก็ตาม บางตัวอาจติดตั้งโดยที่คุณไม่ทราบ ซึ่งอาจเป็นไปได้หาก Add-on เป็นส่วนหนึ่งของโปรแกรมอื่นที่คุณติดตั้ง
 1. เปิด Internet Explorer
 2. คลิกปุ่ม เครื่องมือ แล้วคลิก จัดการ Add-ons
 3. ใต้ แสดง คลิก Add-on ทั้งหมด
 4. คลิก Add-on แล้วคลิก ปิดใช้งาน
 5. ทำซ้ำขั้นตอนที่ 4 สำหรับ Add-on แต่ละตัวที่คุณต้องการเปิดหรือปิด เมื่อเสร็จสิ้น ให้คลิก ปิด
 6. เริ่มการทำงานของ Internet Explorer ใหม่
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding end collapsed
Internet Explorer 8
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding start collapsed
Add-ons ที่เรียกว่า ActiveX controls, browser extensions, browser helper objects หรือแถบเครื่องมือ ให้คุณได้รับประสบการณ์ที่ดีขึ้นบนเว็บไซต์ โดยเพิ่มเนื้อหามัลติมีเดียหรือแบบโต้ตอบ เช่น ภาพเคลื่อนไหว อย่างไรก็ตาม Add-ons บางตัวอาจทำให้คอมพิวเตอร์ของคุณหยุดตอบสนองหรือแสดงเนื้อหาที่คุณไม่ต้องการ เช่น โฆษณาที่แสดงขึ้น

หากคุณสงสัยว่า Add-ons บนเบราว์เซอร์สร้างปัญหากับคอมพิวเตอร์ของคุณ คุณอาจต้องการปิดใช้งาน Add-ons ทั้งหมดเพื่อดูว่าแก้ไขปัญหาได้หรือไม่

เมื่อต้องการปิดใช้งาน Add-on ทั้งหมดชั่วคราว

 1. คลิกปุ่ม เริ่มแล้วคลิก โปรแกรมทั้งหมด
 2. คลิก อุปกรณ์เสริม คลิก เครื่องมือระบบ แล้วคลิก Internet Explorer (ไม่มี Add-ons)
เมื่อต้องการปิดใช้งาน Add-on ในตัวจัดการ Add-on
 1. เปิด Internet Explorer
 2. คลิกปุ่ม เครื่องมือแล้วคลิก จัดการ Add-ons
 3. ใต้ แสดง คลิก Add-on ทั้งหมด
 4. คลิก Add-on ที่คุณต้องการปิดใช้งาน แล้วคลิก ปิดใช้งาน
 5. ทำซ้ำขั้นตอนที่ 4 สำหรับ Add-on ทุกตัวที่คุณต้องการปิดใช้งาน เมื่อเสร็จสิ้น ให้คลิก ปิด
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding end collapsed
Internet Explorer 7
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding start collapsed
โปรแกรม Microsoft Internet Explorer Add-ons เป็นคอมโพเนนต์ซอฟต์แวร์ เมื่อไปที่เว็บไซต์ Internet Explorer Add-ons อาจถูกดาวน์โหลดโดยอัตโนมัติ หรือคุณอาจได้รับแจ้งให้ดาวน์โหลด Add-ons สำหรับ Add-ons บางตัว คุณอาจไปยังเว็บไซต์เฉพาะเพื่อโหลด Add-ons ล่าสุดบน Internet Explorer คอมโพเนนต์นี้อาจเป็น ActiveX controls ภายนอกที่เพิ่มฟังก์ชันการทำงานของเบราว์เซอร์ หรือมีส่วนประกอบอินเตอร์เฟซพิเศษใน Internet Explorer คุณสามารถควบคุมโปรแกรม Add-ons ได้โดยใช้คุณสมบัติ Manage Add-ons
 1. เปิด Internet Explorer
 2. คลิกปุ่ม เครื่องมือ แล้วคลิก จัดการ Add-ons
 3. คลิก Add-on แล้วคลิก ปิดใช้งาน
 4. ทำซ้ำขั้นตอนที่ 4 สำหรับ Add-on แต่ละตัวที่ต้องการปิดใช้งาน เมื่อเสร็จสิ้น ให้คลิก ปิด
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding end collapsed
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding end collapsed
ตั้งค่า Internet Explorer ใหม่
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding start collapsed
Internet Explorer 8 หรือ Internet Explorer 9
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding start collapsed
เมื่อต้องการตั้งค่า Internet Explorer ใหม่กลับไปเป็นค่าเริ่มต้น ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:
 1. เริ่ม Internet Explorer คลิก เครื่องมือ แล้วคลิก ตัวเลือกอินเทอร์เน็ต
 2. คลิกแท็บ ขั้นสูง แล้วคลิก ตั้งค่าใหม่
  ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
  assets head folding start
  ดูภาพ: ตัวเลือกอินเทอร์เน็ต
  ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
  assets head folding end

  ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
  assets folding start collapsed
  ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
  2808191
  ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
  assets folding end collapsed
 3. ในกล่องโต้ตอบ การตั้งค่าเริ่มต้นของ Internet Explorer ให้คลิก ตั้งค่าใหม่
 4. ในกล่องโต้ตอบ ตั้งค่า Internet Explorer ใหม่ คลิก ตั้งค่าใหม่
  ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
  assets head folding start
  ดูภาพ: ตั้งค่า Internet Explorer ใหม่
  ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
  assets head folding end

  ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
  assets folding start collapsed
  ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
  2808192
  ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
  assets folding end collapsed
 5. คลิก ปิด แล้วคลิก ตกลง สองครั้ง
  ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
  assets head folding start
  ดูภาพ: ปิด
  ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
  assets head folding end

  ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
  assets folding start collapsed
  ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
  2808193
  ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
  assets folding end collapsed
 6. ออก แล้วเริ่มการทำงานของ Internet Explorer ใหม่ การเปลี่ยนแปลงจะเกิดขึ้นในครั้งต่อไปที่คุณเปิด Internet Explorer
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding end collapsed
Internet Explorer 7
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding start collapsed
เมื่อตั้งค่า Internet Explorer ใหม่ คุณจะกลับสู่สถานะที่ติดตั้งบนคอมพิวเตอร์ในครั้งแรก การทำเช่นนี้มีประโยชน์สำหรับการแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดจากการตั้งค่าที่ถูกเปลี่ยนแปลงหลังการติดตั้ง เมื่อคุณคืนค่าการตั้งค่าเริ่มต้นของ Internet Explorer เว็บเพจบางเพจที่ใช้คุ้กกี้ ข้อมูลแบบฟอร์ม รหัสผ่านที่จัดเก็บไว้ก่อนหน้านี้ หรือ Add-on บนเบราว์เซอร์ที่ติดตั้งไว้ก่อนหน้านี้ อาจทำงานไม่ถูกต้อง การตั้งค่า Internet Explorer ใหม่ไปที่การตั้งค่าเริ่มต้น จะไม่ลบรายการโปรด เนื้อหาสรุป หรือการตั้งค่าส่วนบุคคลอื่นๆ

ตั้งค่า Internet Explorer ใหม่โดยอัตโนมัติ


แก้ไขปัญหานี้ตั้งค่า Internet Explorer ใหม่
 1. ในกล่องโต้ตอบ ดาวน์โหลดแฟ้ม ให้คลิก เรียกใช้ แล้วทำตามขั้นตอนในตัวช่วยสร้าง
 2. ในกล่องโต้ตอบ ตั้งค่า Internet Explorer ใหม่ คลิก ตั้งค่าใหม่
 3. เมื่อ Internet Explorer เสร็จสิ้นการใช้การตั้งค่าเริ่มต้น คลิก ปิด แล้วคลิก ปิด อีกครั้ง
เมื่อต้องการตั้งค่า Internet Explorer ใหม่ด้วยตนเอง

 1. ปิดหน้าต่าง Internet Explorer หรือ Windows Explorer ใดๆ ที่กำลังเปิดอยู่ในปัจจุบัน
 2. เปิด Internet Explorer โดยคลิกปุ่ม เริ่ม จากนั้น คลิก Internet Explorer
 3. คลิกปุ่ม เครื่องมือ แล้วคลิก ตัวเลือกอินเทอร์เน็ต
 4. คลิกแท็บ ขั้นสูง แล้วคลิก ตั้งค่าใหม่
 5. ในกล่องโต้ตอบ ตั้งค่า Internet Explorer ใหม่ คลิก ตั้งค่าใหม่
 6. เมื่อ Internet Explorer เสร็จสิ้นการใช้การตั้งค่าเริ่มต้น คลิก ปิด คลิก ตกลง แล้วคลิก ตกลง อีกครั้ง
 7. ปิด Internet Explorer

  การเปลี่ยนแปลงจะเกิดขึ้นในครั้งต่อไปที่คุณเปิด Internet Explorer
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding end collapsed
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding end collapsed
ตรวจสอบว่าบริการหรือโปรแกรมภายนอกขัดแย้งกับ Internet Explorer หรือไม่
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding start collapsed
หากต้องการตรวจสอบว่าโปรแกรมหรือบริการภายนอกขัดแย้งกับ Internet Explorer หรือไม่ ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:
 1. คลิก เริ่ม พิมพ์ msconfig ในกล่องค้นหา แล้วคลิกไอคอน การกำหนดค่าระบบ ที่แสดงขึ้น
 2. คลิกแท็บ บริการ แล้วเลือกกล่องกาเครื่องหมาย ซ่อนบริการทั้งหมดของ Microsoft แล้วคลิก ปิดใช้งานทั้งหมด
 3. จากนั้น คลิกแท็บ Startup
 4. คลิก ปิดใช้งานทั้งหมด ด้านล่าง แล้วคลิก ตกลง
คุณจะได้รับพร้อมท์ให้เริ่มระบบคอมพิวเตอร์ของคุณใหม่ หลังจากเริ่มระบบใหม่ ทดสอบ Internet Explorer เพื่อตรวจสอบการเชื่อมต่อ ไปที่ส่วน "การเชื่อมต่อทำงานได้" หรือไปที่ส่วน "การเชื่อมต่อยังไม่ทำงาน" ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับผลที่ได้
การเชื่อมต่อทำงานได้
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding start collapsed
หากการเชื่อมต่อทำงานได้ แสดงว่าบริการหรือโปรแกรมภายนอกอาจขัดแย้งกับ Internet Explorer หากต้องการค้นหาบริการหรือโปรแกรมที่ขัดแย้ง ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:

 1. คลิก เริ่ม พิมพ์ msconfig ในกล่อง ค้นหาโปรแกรมและแฟ้ม แล้วคลิก msconfig ในรายการ โปรแกรม
 2. คลิกแท็บ บริการ แล้วเลือกกล่องกาเครื่องหมายถัดจาก ซ่อนบริการทั้งหมดของ Microsoft
 3. เลือกครึ่งหนึ่งของรายการที่แสดงอยู่ แล้วคลิก ตกลง
 4. เริ่มการทำงานของคอมพิวเตอร์ใหม่ แล้วทดสอบ Internet Explorer
 5. ทำซ้ำขั้นตอนที่ 1 ถึง 4 จนกว่าคุณจะพบบริการที่ขัดแย้งกับ Internet Explorer หากคุณไม่ได้ใช้บริการที่ขัดแย้ง เราขอแนะนำให้คุณเอาออกหรือกำหนดค่าไม่ให้เริ่มทำงานเมื่อคอมพิวเตอร์เริ่มทำงาน
หากคุณไม่พบบริการที่เป็นสาเหตุของปัญหา ให้เปิดการกำหนดค่าระบบอีกครั้ง คลิกที่แท็บ Startup แล้วทำซ้ำขั้นตอนที่ 3 ถึง 5
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding end collapsed
การเชื่อมต่อยังไม่ทำงาน
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding start collapsed
หากการเชื่อมต่อยังไม่ทำงาน ให้เปิดใช้งานโปรแกรมทั้งหมดอีกครั้ง แล้วไปที่ ปิดใช้งานส่วนไฟร์วอลล์ชั่วคราว เมื่อต้องการเปิดใช้งานโปรแกรมทั้งหมด ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
 1. คลิก เริ่ม พิมพ์ msconfig ในกล่อง ค้นหาโปรแกรมและแฟ้ม แล้วคลิก msconfig ในรายการ โปรแกรม
 2. ในกล่องโต้ตอบ การกำหนดค่าระบบ คลิกแท็บ บริการ เปิดใช้งานรายการทั้งหมด
 3. คลิกแท็บ Startup ให้เปิดใช้งานโปรแกรมทั้งหมด แล้วคลิก ตกลง
 4. เริ่มการทำงานของคอมพิวเตอร์ใหม่
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding end collapsed
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding end collapsed
คืนค่าพีซีของคุณไปยังจุดคืนค่าก่อนหน้านี้
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding start collapsed
หากคุณคิดว่าแอพหรือโปรแกรมควบคุมที่คุณเพิ่งติดตั้งเป็นสาเหตุของปัญหาบนพีซีของคุณ คุณสามารถคืนค่าไปยังจุดคืนค่าก่อนหน้านี้ที่เรียกว่า จุดคืนค่า System Restore จะไม่เปลี่ยนแปลงแฟ้มส่วนบุคคลของคุณ แต่อาจลบแอพและโปรแกรมควบคุมที่เพิ่งติดตั้ง

เมื่อต้องการคืนค่าพีซีของคุณโดยใช้ System Restore

 1. คลิก เริ่ม
  ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
  ปุ่ม เริ่ม
  พิมพ์ system restore ในกล่อง เริ่มค้นหา แล้วคลิก System Restore ในรายการ Programs

  ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
  สิทธิ์การควบคุมการเข้าถึงของผู้ใช้
  ถ้าคุณได้รับพร้อมท์ให้ใส่รหัสผ่านผู้ดูแลระบบหรือให้ยืนยัน ให้พิมพ์รหัสผ่านของคุณหรือคลิก ดำเนินการต่อ
 2. ในกล่องโต้ตอบ System Restore ให้คลิก เลือกจุดคืนค่าอื่น จากนั้นคลิก ถัดไป
 3. ในรายการจุดคืนค่า ให้คลิกจุดคืนค่าที่ถูกสร้างก่อนที่คุณจะเริ่มประสบปัญหา แล้วคลิก ถัดไป
 4. คลิก เสร็จสิ้น

ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding end collapsed
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding end collapsed

Windows XP

ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding start collapsed
ลบประวัติการเรียกดูของคุณ
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding start collapsed
Internet Explorer 8
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding start collapsed
ทำตามขั้นตอนที่แสดงไว้เพื่อลบประวัติการเรียกดูสำหรับ Internet Explorer
 1. เริ่ม Internet Explorer
 2. กด Alt เพื่อแสดงแถบเมนู
 3. บนเมนู เครื่องมือ คลิก ตัวเลือกอินเทอร์เน็ต
 4. ใต้ ประวัติการเรียกดู ให้คลิก ลบ
  ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
  assets head folding start
  ดูภาพ: ตัวเลือกอินเทอร์เน็ต
  ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
  assets head folding end

  ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
  assets folding start collapsed
  ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
  2808189
  ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
  assets folding end collapsed
 5. เลือกกล่องกาเครื่องหมายทั้งหมด แล้วแตะหรือคลิก ลบ
  ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
  assets head folding start
  ดูภาพ: ลบประวัติการเรียกดู
  ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
  assets head folding end

  ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
  assets folding start collapsed
  ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
  2808190
  ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
  assets folding end collapsed
 6. แตะหรือคลิกออก จากนั้น เริ่มการทำงานของ Internet explorer ใหม่
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding end collapsed
Internet Explorer 7
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding start collapsed
 1. เริ่ม Internet Explorer
 2. บนเมนู เครื่องมือ คลิก ลบประวัติการเรียกดู
 3. เลือกกล่องกาเครื่องหมายที่อยู่ถัดจากรายการต่อไปนี้:
  • แฟ้มอินเทอร์เน็ตชั่วคราว
  • ประวัติ
  • ข้อมูลแบบฟอร์ม
  • คุ้กกี้
 4. คลิก ลบ
 5. ออก แล้วเริ่มการทำงานของ Internet Explorer ใหม่ จากนั้น ลองเรียกใช้เว็บเพจ
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding end collapsed
Internet Explorer 6
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding start collapsed
 1. เริ่ม Internet Explorer
 2. บนเมนู เครื่องมือ คลิก ตัวเลือกอินเทอร์เน็ต
 3. ในหัวข้อ แฟ้มอินเทอร์เน็ตชั่วคราว คลิก ลบแฟ้ม แล้วเลือกกล่องข้อความ ลบเนื้อหาออฟไลน์ทั้งหมด
 4. คลิก ตกลง
 5. ในส่วน ประวัติ ให้คลิก ล้างประวัติ แล้วคลิก ใช่
 6. ออก แล้วเริ่มการทำงานของ Internet Explorer ใหม่ จากนั้น ลองเรียกใช้เว็บเพจ
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding end collapsed
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding end collapsed
ปิดใช้งาน Add-ons ใน Internet Explorer
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding start collapsed
Internet Explorer 8
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding start collapsed
Add-ons ที่เรียกว่า ActiveX controls, browser extensions, browser helper objects หรือแถบเครื่องมือ ให้คุณได้รับประสบการณ์ที่ดีขึ้นบนเว็บไซต์ โดยเพิ่มเนื้อหามัลติมีเดียหรือแบบโต้ตอบ เช่น ภาพเคลื่อนไหว อย่างไรก็ตาม Add-ons บางตัวอาจทำให้คอมพิวเตอร์ของคุณหยุดตอบสนองหรือแสดงเนื้อหาที่คุณไม่ต้องการ เช่น โฆษณาที่แสดงขึ้น

หากคุณสงสัยว่า Add-ons บนเบราว์เซอร์สร้างปัญหากับคอมพิวเตอร์ของคุณ คุณอาจต้องการปิดใช้งาน Add-ons ทั้งหมดเพื่อดูว่าแก้ไขปัญหาได้หรือไม่

เมื่อต้องการปิดใช้งาน add-on ทั้งหมดชั่วคราว

 1. คลิกปุ่ม เริ่มแล้วคลิก โปรแกรมทั้งหมด
 2. คลิก อุปกรณ์เสริม คลิก เครื่องมือระบบ แล้วคลิก Internet Explorer (ไม่มี Add-ons)
เมื่อต้องการปิดใช้งาน Add-on ในตัวจัดการ Add-on
 1. เปิด Internet Explorer
 2. คลิกปุ่ม เครื่องมือแล้วคลิก จัดการ Add-ons
 3. ใต้ แสดง คลิก Add-on ทั้งหมด
 4. คลิก Add-on ที่คุณต้องการปิดใช้งาน แล้วคลิก ปิดใช้งาน
 5. ทำซ้ำขั้นตอนที่ 4 สำหรับ Add-on ทุกตัวที่คุณต้องการปิดใช้งาน เมื่อเสร็จสิ้น ให้คลิก ปิด
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding end collapsed
Internet Explorer 7 หรือ Internet Explorer 6
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding start collapsed
Microsoft Internet Explorer Add-ons เป็นคอมโพเนนต์ซอฟต์แวร์ เมื่อไปที่เว็บไซต์ Internet Explorer Add-ons อาจถูกดาวน์โหลดโดยอัตโนมัติ หรือคุณอาจได้รับแจ้งให้ดาวน์โหลด Add-ons สำหรับ Add-ons บางตัว คุณอาจไปยังเว็บไซต์เฉพาะเพื่อโหลด Add-ons ล่าสุดบน Internet Explorer คอมโพเนนต์นี้อาจเป็น ActiveX controls ภายนอกที่เพิ่มฟังก์ชันการทำงานของเบราว์เซอร์ หรือมีส่วนประกอบอินเตอร์เฟซพิเศษใน Internet Explorer คุณสามารถควบคุมโปรแกรม Add-ons ได้โดยใช้คุณสมบัติ Manage Add-ons
 1. เปิด Internet Explorer
 2. คลิกปุ่ม เครื่องมือ แล้วคลิก จัดการ Add-ons
 3. คลิก Add-on แล้วคลิก ปิดใช้งาน
 4. ทำซ้ำขั้นตอนที่ 4 สำหรับ Add-on แต่ละตัวที่ต้องการปิดใช้งาน เมื่อเสร็จสิ้น ให้คลิก ปิด
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding end collapsed
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding end collapsed
ตั้งค่า Internet Explorer ใหม่
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding start collapsed
Internet Explorer 8
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding start collapsed
เมื่อต้องการตั้งค่า Internet Explorer ใหม่กลับไปเป็นค่าเริ่มต้น ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:
 1. เริ่ม Internet Explorer คลิก เครื่องมือ แล้วคลิก ตัวเลือกอินเทอร์เน็ต
 2. คลิกแท็บ ขั้นสูง แล้วคลิก ตั้งค่าใหม่
  ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
  assets head folding start
  ดูภาพ: ตัวเลือกอินเทอร์เน็ต
  ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
  assets head folding end

  ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
  assets folding start collapsed
  ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
  2808191
  ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
  assets folding end collapsed
 3. ในกล่องโต้ตอบ การตั้งค่าเริ่มต้นของ Internet Explorer ให้คลิก ตั้งค่าใหม่
 4. ในกล่องโต้ตอบ ตั้งค่า Internet Explorer ใหม่ คลิก ตั้งค่าใหม่
  ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
  assets head folding start
  ดูภาพ: ตั้งค่า Internet Explorer ใหม่
  ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
  assets head folding end

  ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
  assets folding start collapsed
  ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
  2808192
  ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
  assets folding end collapsed
 5. คลิก ปิด แล้วคลิก ตกลง สองครั้ง
  ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
  assets head folding start
  ดูภาพ: ปิด
  ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
  assets head folding end

  ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
  assets folding start collapsed
  ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
  2808193
  ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
  assets folding end collapsed
 6. ออก แล้วเริ่มการทำงานของ Internet Explorer ใหม่ การเปลี่ยนแปลงจะเกิดขึ้นในครั้งต่อไปที่คุณเปิด Internet Explorer
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding end collapsed
Internet Explorer 7
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding start collapsed
เมื่อตั้งค่า Internet Explorer ใหม่ คุณจะกลับสู่สถานะที่ติดตั้งบนคอมพิวเตอร์ในครั้งแรก การทำเช่นนี้มีประโยชน์สำหรับการแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดจากการตั้งค่าที่ถูกเปลี่ยนแปลงหลังการติดตั้ง เมื่อคุณคืนค่าการตั้งค่าเริ่มต้นของ Internet Explorer เว็บเพจบางเพจที่ใช้คุ้กกี้ ข้อมูลแบบฟอร์ม รหัสผ่านที่จัดเก็บไว้ก่อนหน้านี้ หรือ Add-on บนเบราว์เซอร์ที่ติดตั้งไว้ก่อนหน้านี้ อาจทำงานไม่ถูกต้อง การตั้งค่า Internet Explorer ใหม่ไปที่การตั้งค่าเริ่มต้น จะไม่ลบรายการโปรด เนื้อหาสรุป หรือการตั้งค่าส่วนบุคคลอื่นๆ

ตั้งค่า Internet Explorer ใหม่โดยอัตโนมัติ


ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets fixit1
แก้ไขปัญหานี้
  ตั้งค่า Internet Explorer ใหม่
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets fixit2

 1. ในกล่องโต้ตอบ ดาวน์โหลดแฟ้ม ให้คลิก เรียกใช้ แล้วทำตามขั้นตอนในตัวช่วยสร้าง
 2. ในกล่องโต้ตอบ ตั้งค่า Internet Explorer ใหม่ คลิก ตั้งค่าใหม่
 3. เมื่อ Internet Explorer เสร็จสิ้นการใช้การตั้งค่าเริ่มต้น คลิก ปิด แล้วคลิก ปิด อีกครั้ง
เมื่อต้องการตั้งค่า Internet Explorer ใหม่ด้วยตนเอง

 1. ปิดหน้าต่าง Internet Explorer หรือ Windows Explorer ใดๆ ที่กำลังเปิดอยู่ในปัจจุบัน
 2. เปิด Internet Explorer โดยคลิกปุ่ม เริ่ม จากนั้น คลิก Internet Explorer
 3. คลิกปุ่ม เครื่องมือ แล้วคลิก ตัวเลือกอินเทอร์เน็ต
 4. คลิกแท็บ ขั้นสูง แล้วคลิก ตั้งค่าใหม่
 5. ในกล่องโต้ตอบ ตั้งค่า Internet Explorer ใหม่ คลิก ตั้งค่าใหม่
 6. เมื่อ Internet Explorer เสร็จสิ้นการใช้การตั้งค่าเริ่มต้น คลิก ปิด คลิก ตกลง แล้วคลิก ตกลง อีกครั้ง
 7. ปิด Internet Explorer

  การเปลี่ยนแปลงจะเกิดขึ้นในครั้งต่อไปที่คุณเปิด Internet Explorer
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding end collapsed
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding end collapsed
ตรวจสอบว่าบริการหรือโปรแกรมภายนอกขัดแย้งกับ Internet Explorer หรือไม่
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding start collapsed
หากต้องการตรวจสอบว่าโปรแกรมหรือบริการภายนอกขัดแย้งกับ Internet Explorer หรือไม่ ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:
 1. คลิก เริ่ม คลิก เรียกใช้ พิมพ์ msconfig แล้วคลิก ตกลง
 2. คลิกแท็บ บริการ แล้วเลือกกล่องกาเครื่องหมาย ซ่อนบริการทั้งหมดของ Microsoft แล้วคลิก ปิดใช้งานทั้งหมด
 3. จากนั้น คลิกแท็บ Startup
 4. คลิก ปิดใช้งานทั้งหมด ด้านล่าง แล้วคลิก ตกลง
คุณจะได้รับพร้อมท์ให้เริ่มระบบคอมพิวเตอร์ของคุณใหม่ หลังจากเริ่มระบบใหม่ ทดสอบ Internet Explorer เพื่อตรวจสอบการเชื่อมต่อ ไปที่ส่วน "การเชื่อมต่อทำงานได้" หรือไปที่ส่วน "การเชื่อมต่อยังไม่ทำงาน" ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับผลที่ได้
การเชื่อมต่อทำงานได้
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding start collapsed
หากการเชื่อมต่อทำงานได้ แสดงว่าบริการหรือโปรแกรมภายนอกอาจขัดแย้งกับ Internet Explorer หากต้องการค้นหาบริการหรือโปรแกรมที่ขัดแย้ง ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:

 1. คลิก เริ่ม คลิก เรียกใช้ พิมพ์ msconfig แล้วคลิก ตกลง
 2. คลิกแท็บ บริการ แล้วเลือกกล่องกาเครื่องหมายถัดจาก ซ่อนบริการทั้งหมดของ Microsoft
 3. เลือกครึ่งหนึ่งของรายการที่แสดงอยู่ แล้วคลิก ตกลง
 4. เริ่มการทำงานของคอมพิวเตอร์ใหม่ แล้วทดสอบ Internet Explorer
 5. ทำซ้ำขั้นตอนที่ 1 ถึง 4 จนกว่าคุณจะพบบริการที่ขัดแย้งกับ Internet Explorer หากคุณไม่ได้ใช้บริการที่ขัดแย้ง เราขอแนะนำให้คุณเอาออกหรือกำหนดค่าไม่ให้เริ่มทำงานเมื่อคอมพิวเตอร์เริ่มทำงาน
หากคุณไม่พบบริการที่เป็นสาเหตุของปัญหา ให้เปิดการกำหนดค่าระบบอีกครั้ง คลิกที่แท็บ Startup แล้วทำซ้ำขั้นตอนที่ 3 ถึง 5
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding end collapsed
การเชื่อมต่อยังไม่ทำงาน
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding start collapsed
หากการเชื่อมต่อยังไม่ทำงาน ให้เปิดใช้งานโปรแกรมทั้งหมดอีกครั้ง แล้วไปที่ ปิดใช้งานส่วนไฟร์วอลล์ชั่วคราว เมื่อต้องการเปิดใช้งานโปรแกรมทั้งหมด ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
 1. คลิก เริ่ม คลิก เรียกใช้ พิมพ์ msconfig แล้วคลิก ตกลง
 2. ในกล่องโต้ตอบ การกำหนดค่าระบบ คลิกแท็บ บริการ เปิดใช้งานรายการทั้งหมด
 3. คลิกแท็บ Startup ให้เปิดใช้งานโปรแกรมทั้งหมด แล้วคลิก ตกลง
 4. เริ่มการทำงานของคอมพิวเตอร์ใหม่

ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding end collapsed
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding end collapsed
คืนค่าพีซีของคุณไปยังจุดคืนค่าก่อนหน้านี้
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding start collapsed
หากคุณคิดว่าแอพหรือโปรแกรมควบคุมที่คุณเพิ่งติดตั้งเป็นสาเหตุของปัญหาบนพีซีของคุณ คุณสามารถคืนค่าไปยังจุดคืนค่าก่อนหน้านี้ที่เรียกว่า จุดคืนค่า System Restore จะไม่เปลี่ยนแปลงแฟ้มส่วนบุคคลของคุณ แต่อาจลบแอพและโปรแกรมควบคุมที่เพิ่งติดตั้ง

ในการใช้ System Restore เพื่อเรียกคืนค่า Windows XP ให้กลับสู่สถานะก่อนหน้า ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:
 1. เข้าสู่ระบบ Windows ในฐานะผู้ดูแลระบบ
 2. คลิก เริ่ม เลือก โปรแกรมทั้งหมด เลือก เบ็ดเตล็ด เลือก เครื่องมือสำหรับระบบ แล้วคลิก System Restore
  ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
  assets head folding start
  ดูภาพ: การคืนค่าระบบ
  ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
  assets head folding end

  ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
  assets folding start collapsed
  ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
  2731526
  ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
  assets folding end collapsed
 3. ในหน้า ยินดีต้อนรับสู่การคืนค่าระบบ คลิกเพื่อเลือกตัวเลือก คืนค่าคอมพิวเตอร์ให้กลับไปสู่ช่วงเวลาก่อนหน้านี้ แล้วคลิก ถัดไป
  ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
  assets head folding start
  ดูภาพ: ช่วงเวลาก่อนหน้านี้
  ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
  assets head folding end

  ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
  assets folding start collapsed
  ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
  2731529
  ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
  assets folding end collapsed
 4. ในหน้า เลือกจุดคืนค่า ให้คลิกจุดคืนค่าของระบบล่าสุดในรายการ ในรายการนี้ ให้คลิกจุดคืนค่า แล้วคลิก ถัดไป
  ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
  2683283
  หมายเหตุ ข้อความของ System Restore จะปรากฏขึ้น และแสดงการเปลี่ยนการกำหนดค่าในโปรแกรม System Restore คลิก ตกลง
  ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
  assets head folding start
  ดูภาพ: เลือกจุดคืนค่า
  ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
  assets head folding end

  ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
  assets folding start collapsed
  ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
  2731530
  ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
  assets folding end collapsed
 5. ในหน้า ยืนยันการเลือกจุดคืนค่า ให้คลิก ถัดไป System Restore จะเรียกคืนการกำหนดค่าของ Windows XP และเริ่มระบบคอมพิวเตอร์ใหม่
 6. เข้าใช้งานเครื่องเป็นผู้ดูแลระบบ จากนั้นคลิก ตกลง ในหน้า การคืนค่าเสร็จสมบูรณ์ ของ System Restore
  ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
  assets head folding start
  ดูภาพ: คืนค่าเสร็จสมบูรณ์
  ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
  assets head folding end

  ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
  assets folding start collapsed
  ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
  2425659
  ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
  assets folding end collapsed
หากคุณคืนค่าคอมพิวเตอร์ของคุณกลับสู่สถานะเดิมได้สำเร็จและเครื่องทำงานตามที่ต้องการ แสดงว่าเสร็จสมบูรณ์

ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding end collapsed
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding end collapsed

ถ้าขั้นตอนที่ระบุไว้ข้างต้นสามารถแก้ไขปัญหาได้ โปรดคลิกการเชื่อมโยงด้านล่างนี้ ขั้นตอนที่แสดงจะช่วยให้คุณระบุปัญหาการเชื่อมต่อเครือข่าย และเรียกใช้ตัวแก้ไขปัญหาอัตโนมัติเพื่อแก้ไขปัญหา

หลังจากคลิกการเชื่อมโยง ตรวจสอบว่าขั้นตอนที่แสดงขึ้นถูกต้องสำหรับระบบปฏิบัติการ เมื่อต้องการทำเช่นนี้ คลิกรายการแบบหล่นลงลูกศร และเลือกระบบปฏิบัติการที่ใช้กับคุณ

ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
2809781
ปัญหาเครือข่ายแบบมีสาย และไร้สายคุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 956196 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 21 กุมภาพันธ์ 2556 - Revision: 11.0
ใช้กับ
 • Windows Internet Explorer 10
 • Windows Internet Explorer 9
 • Windows Internet Explorer 8
 • Windows Internet Explorer 7
 • Microsoft Internet Explorer 6.0
Keywords: 
kbfixme kbmatsfixme kbexpertiseadvanced kbceip kbtshoot kbexpertisebeginner kbcip kbvideocontent KB956196

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com